Geloof in de Zoon

 • 371 views
Uploaded on

ds Kuiper …

ds Kuiper
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

More in: Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
371
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Welkom
  Voorganger ds Kuiper
  Organist Johannes de Vries
  Opname Radio Centraal
 • 2. Lied voor de dienstELB 308Doorgrond mijn hart
 • 3. 1
  Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.
  Beproef me en zie wat niet is
  tot uw eer.
  Is soms de weg die 'k ga niet goed voor mij;
  Leid me op de eeuw'gen weg, Heer, maak mij vrij!
 • 4. 2
  O, Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn.
  Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
  Doop mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam:
  'k Wil leven Heer, tot eer van uwe Naam.
 • 5. 3
  Zie Heer, hier ben ik; maak mij een vat voor U;
  Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu!
  Verbreek mijn wil, maak me ook van hoogmoed vrij;
  'k Wil in U blijven, Heer, blijf Gij in mij.
 • 6. 4
  O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij.
  Schenk een herleving en begin bij mij.
  Zegen uw volk, maak 't als een bruid bereid,
  wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid.
 • 7. Welkom
  Voorganger ds Kuiper
  Organist Johannes de Vries
  Opname Radio Centraal
 • 8. Aanvangslied G 326 – 1, 2, 5Een rijke schat van wijsheid
 • 9. 1 Een rijke schat van wijsheid
  schonk God ons in zijn woord.
  Hebt moed, gij die op reis zijt,
  want daarmee kunt gij voort.
  Gods woord is ons een licht,
  en elk die in vertrouwen
  daarnaar zijn leven richt,
  die zal er in aanschouwen
  des Heren aangezicht.
 • 10. 2 God opent hart en oren,
  opdat wij in geloof
  zijn roepstem zouden horen,
  voor andre stemmen doof.
  Gods woord gordt mensen aan,
  om zonder te versagen
  het smalle pad te gaan
  en stil het kruis te dragen
  achter hun Heiland aan.
 • 11. 5 O Gij die wilt ontmoeten
  wie vragen naar uw wil,
  zie hoe wij aan uw voeten
  zitten en luistren stil.
  Geef dat tot U, o Heer,
  't woord van uw welbehagen
  niet ledig wederkeer',
  maar dat het vrucht mag dragen,
  uw grote naam ter eer.
 • 12. Stil gebed
  Votum en groet
  Erezij de Vader en de Zoon
  En de Heilige Geest,
  Als in den beginne, nu en immer,
  En van eeuwigheid tot eeuwigheid.
  Amen.
 • 13. Verootmoediging daarnaBelijdenislied G 449 – 3Heer, waar dan heen?
 • 14. 3
  Heer, waar dan heen?
  Tot U alleen!
  Gij zult ons niet verstoten.
  Uw eigen Zoon
  heeft tot uw troon
  de weg ons weer ontsloten.
 • 15. Genadeverkondiging en Leefregel
  5 God onze Heer,
  wil tot uw eer
  ons klein geloof versterken.
  Dan zullen wij
  Hem, waarlijk vrij,
  volgen in goede werken.
 • 16. Gebed om licht van Gods Geest.
 • 17. Kijk eens om je heen,
 • 18. Kijk eens om je heen,
  kijk eens om je heen,
  geef elkaar een hand,
  je bent niet alleen.
  Want wij moeten samen delen,
  samen zingen, samen spelen.
  Ook al zijn wij nog maar klein:
  samen spelen is pas fijn!
 • 19. Kijk eens om je heen,
  kijk eens om je heen,
  wij zijn in de wereld
  niet alleen.
  God kent ieder kind bij name,
  zeg maar ja en zeg maar amen.
  Ook al zijn we nog maar klein,
  God wil onze Vader zijn.
 • 20. Wij gaan, tot straks!!
 • 21. Lezen Johannes 5 : 19 t/m 29 (HSV)
  De Zoon en de Vader.
  19 Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.
 • 22. 20 Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert.
  21 Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.
  22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven,
 • 23. 23 opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.
  24   Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.
 • 24. 25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven.
  26 Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf;
 • 25. 27 en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is.
  28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen,
  29   en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.
 • 26. Tekstlezing Johannes 3 : 36
  36   Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van
  God blijft op hem.
 • 27. Psalm 73 – 9, 10Nu blijf ik bij U voor altijd,
 • 28. 9 Nu blijf ik bij U voor altijd,
  God die mij troost, die bij mij zijt,
  mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
  die mij in liefde houdt omvangen.
  Gij neemt mij bij de rechterhand,
  Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
  uw wijsheid is het die mij leidt
  en eenmaal kroont met heerlijkheid.
 • 29. 10
  Wien heb ik in den hemel, Heer,
  behalve U, mijn troost en eer?
  Wat kan op aarde mij bekoren?
  Alleen bij U wil ik behoren.
  Al zou mijn vlees en hart vergaan,
  toch zal ik, God, voor U bestaan,
  wien ik mijn leven toevertrouw,
  Gij zijt de rots waarop ik bouw.
 • 30. Tekstlezing Johannes 3 : 36
  36   Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van
  God blijft op hem.
 • 31. Gezang 14 – 2, 5De Heer is mijn Herder!
 • 32. 2
  De Heer is mijn Herder!
  Hij waakt voor mijn ziel,
  Hij brengt mij op wegen
  van goedheid en zegen,
  Hij schraagt me als ik wankel,
  Hij draagt me als ik viel.
 • 33. 5
  De Heer is mijn Herder!
  Hem blijf ik gewijd!
  'k Zal immer verkeren
  in 't huis mijnes Heren:
  zo kroont met haar zegen
  zijn liefde me altijd.
 • 34. Dienst der gebeden
 • 35. Collecte1ste voor evangelisatie2de voor eigen gemeente
 • 36. Slotlied ELB 413 – 1, 2, 4Lichtstad met uw paarlen poorten
 • 37. 1
  Lichtstad met uw paarlen poorten,
  wond're stad zo hoog gebouwd,
  nimmer heeft men op deze aarde,
  ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
 • 38. Refrein:
  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
  luist'ren naar zijn liefdesstem,
  daar geen rouw meer en geen tranen
  in het nieuw Jeruzalem.
 • 39. 2
  Heilig oord vol licht en glorie,
  waar de boom des levens bloeit
  en de stroom van levend water
  door de gouden Godsstad vloeit.
 • 40. Refrein:
  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
  luist'ren naar zijn liefdesstem,
  daar geen rouw meer en geen tranen
  in het nieuw Jeruzalem.
 • 41. 4
  Wat een vreugde zal dat wezen
  straks vereend te zijn met Hem
  in de stad met paarlen poorten
  in het nieuw Jeruzalem.
 • 42. Refrein:
  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
  luist'ren naar zijn liefdesstem,
  daar geen rouw meer en geen tranen
  in het nieuw Jeruzalem.
 • 43. Zegen 3 x amendaarna Wilhelmus
 • 44. Wilhelmus van Nassouwe
  ben ik van duitsen bloed,
  den vaderland getrouwe
  blijf ik tot in den dood.
  Een prinse van Oranje
  ben ik vrij onverveerd,
  den koning van Hispanje
  heb ik altijd geëerd.
 • 45. Mijn schild ende betrouwen
  zijt Gij, o God, mijn Heer!
  Op U zo wil ik bouwen,
  verlaat mij nimmermeer!
  Dat ik toch vroom mag blijven,
  uw dienaar te aller stond,
  de tirannie verdrijven
  die mij mijn hart doorwondt.
 • 46. Vanavond om 19.00 uur
  dhr Kamphuis.