Eetbare adventsletters op 5 december

613 views

Published on

voorganger dhr Brouwer
organist Johannes de Vries
Luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
613
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eetbare adventsletters op 5 december

 1. 1. <ul><li>Welkom bij deze ochtenddienst </li></ul><ul><li>Voorganger: Dhr. Brouwer Organist: Johannes de Vries Thema: </li></ul><ul><li>Gods adventletters op 5 december Collecte: Kerktelefoon </li></ul>
 2. 2. Gezang 118
 3. 3. <ul><li>Gez. 118 : 1 </li></ul><ul><li>Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. </li></ul><ul><li>Verlos mij van mijn bange pijn! </li></ul><ul><li>Zie, heel mijn hart staat voor U open </li></ul><ul><li>en wil, o Heer, uw tempel zijn. </li></ul><ul><li>O Gij, wien aard' en hemel zingen, </li></ul><ul><li>verkwik mij met uw heilge gloed. </li></ul><ul><li>Kom met uw zachte glans doordringen, </li></ul><ul><li>o zon van liefde, mijn gemoed! </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Gez. 118 : 2 </li></ul><ul><li>Vervul, o Heiland, het verlangen, </li></ul><ul><li>waarmee mijn hart uw komst verbeidt! </li></ul><ul><li>Ik wil in ootmoed U ontvangen, </li></ul><ul><li>mijn ziel en zinnen zijn bereid. </li></ul><ul><li>Blijf in uw liefde mij bewaren, </li></ul><ul><li>waar om mij heen de wereld woedt. </li></ul><ul><li>O, mocht ik uwe troost ervaren: </li></ul><ul><li>doe intocht, Heer, in mijn gemoed! </li></ul>
 5. 5. Afkondigingen
 6. 6. Zingen: Zover wij kunnen kijken” melodie Gez.126
 7. 7. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Zover wij kunnen kijken, </li></ul><ul><li>regeert de winternacht. </li></ul><ul><li>Zal ooit het duister wijken </li></ul><ul><li>voor wie er licht verwacht? </li></ul><ul><li>De hemelen staan zwart </li></ul><ul><li>op onze lage landen. </li></ul><ul><li>Zal ooit nog vuur ontbranden </li></ul><ul><li>in ons verkilde hart? </li></ul>
 8. 8. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>'Niet slapen, blijven waken', </li></ul><ul><li>een oud getuigenis, </li></ul><ul><li>een woord dat als een baken </li></ul><ul><li>in nacht en nevel is. </li></ul><ul><li>Wij bidden: 'God, daal af </li></ul><ul><li>en geef dat wij onreinen </li></ul><ul><li>niet in de nacht verdwijnen, </li></ul><ul><li>behoed ons voor die straf” </li></ul>
 9. 9. <ul><li>10 </li></ul><ul><li>Zover wij kunnen hopen </li></ul><ul><li>komt vreugde aan het licht. </li></ul><ul><li>De harten gaan weer open </li></ul><ul><li>en staan op God gericht. </li></ul><ul><li>Zijn licht dat ons verblijdt </li></ul><ul><li>en niet meer is te weren, </li></ul><ul><li>dat licht zal triomferen: </li></ul><ul><li>wij doen gerechtigheid. </li></ul>
 10. 10. Psalm 72
 11. 11. <ul><li>Ps. 72 : 1 </li></ul><ul><li>Geef, Heer, de koning uwe rechten </li></ul><ul><li>en uw gerechtigheid </li></ul><ul><li>aan 's konings zoon, om uwe knechten </li></ul><ul><li>te richten met beleid. </li></ul><ul><li>Dan ruist op alle bergen vrede, </li></ul><ul><li>heil op der heuvlen top. </li></ul><ul><li>Hij zal geweldenaars vertreden, </li></ul><ul><li>maar armen richt hij op. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Ps. 72 : 7 </li></ul><ul><li>Laat ons de grote naam bezingen </li></ul><ul><li>van Hem die Isrel leidt, </li></ul><ul><li>want Hij alleen doet grote dingen, </li></ul><ul><li>zijn roem vervull' de tijd. </li></ul><ul><li>Looft God de HEER, Hij openbaarde </li></ul><ul><li>zijn wonderen, zijn eer. </li></ul><ul><li>Zijn heerlijkheid vervult de aarde. </li></ul><ul><li>Ja, amen, looft de HEER. </li></ul>
 13. 13. Woord van verwachting en bemoediging
 14. 14. Evangelische liedbundel 362
 15. 15. <ul><li>Elb. 362 : 1 </li></ul><ul><li>God in ons midden, </li></ul><ul><li>Heer, wij aanbidden </li></ul><ul><li>met al uw kinderen wereldwijd, </li></ul><ul><li>uw trouw aan mensen, </li></ul><ul><li>uw onbegrensde, </li></ul><ul><li>uw ongekende majesteit </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Elb. 362 : 2 </li></ul><ul><li>Lam dat de zonden draagt, </li></ul><ul><li>lam dat de leeuw verjaagt, </li></ul><ul><li>uw wieg een kribbe, uw troon een kruis </li></ul><ul><li>Gij spreidt geen macht ten toon, </li></ul><ul><li>Gij zijt, o mensenzoon, </li></ul><ul><li>onder een open hemel thuis. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Elb. 362 : 3 </li></ul><ul><li>Licht van de overkant, </li></ul><ul><li>fakkel die eeuwig brandt, </li></ul><ul><li>o vlam die ons naar Gods land geleidt, </li></ul><ul><li>wie lopen in uw licht, </li></ul><ul><li>zie, over hun gezicht </li></ul><ul><li>valt al de glans der eeuwigheid. </li></ul>
 18. 18. Gebed
 19. 24. Gebed Wij gaan, tot straks!
 20. 25. Ezechiël 3: 1-3 Wv 95
 21. 26. <ul><li>1 Hij zei: `Mensenkind, eet wat u voorgehouden wordt, eet deze boekrol op en richt dan het woord tot het volk van Israël.' </li></ul><ul><li>2 Toen opende ik mijn mond en Hij gaf me die boekrol te eten. </li></ul><ul><li>3 Hij zei: `Mensenkind, laat uw lichaam deze boekrol die Ik u geef opnemen en verzadig u ermee. Ik at dus de boekrol op: ze smaakte zo zoet als honing. </li></ul>
 22. 27. Jesaja 9: 1-6 Wv95
 23. 28. <ul><li>Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht. </li></ul><ul><li>Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op. </li></ul><ul><li>Uitbundig laat U hen juichen en U overstelpt hen met vreugde; </li></ul><ul><li>Zijverheugen zich voor uw aanschijn zoals er vreugde is bij de oogst en </li></ul><ul><li>gejuich bij het verdelen van de buit. </li></ul>
 24. 29. <ul><li>Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van de </li></ul><ul><li>drijver, U breekt ze stuk als op de dag van Midjan. </li></ul><ul><li>Want alle dreunend stampende laarzen en met bloed doordrenkte mantels </li></ul><ul><li>worden verbrand, en verteerd door het vuur. </li></ul><ul><li>Want een kind wordt geboren, een zoon wordt ons gegeven. </li></ul>
 25. 30. <ul><li>De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem wonder van </li></ul><ul><li>beleid, goddelijke held, vader voor eeuwig, vredevorst. </li></ul><ul><li>Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, </li></ul><ul><li>voor zijn koninkrijk; hij zal het stichten en onderhouden door recht en </li></ul><ul><li>gerechtigheid vanaf nu en voor altijd. </li></ul><ul><li>De geestdriftige liefde van de HEER van de machten zal dit teweegbrengen. </li></ul>
 26. 31. Evangelische liedbundel 99
 27. 32. <ul><li>Elb. 99 : 4 </li></ul><ul><li>Ontsluit, Gij die de sleutel zijt, </li></ul><ul><li>die opendoet en niemand sluit, </li></ul><ul><li>het huis van dood en duistemis </li></ul><ul><li>waarin uw volk gekluisterd is! </li></ul><ul><li>O kom, ja, kom, Emmanuël! </li></ul><ul><li>Verblijd uw volk, uw Israël! </li></ul>
 28. 33. Openbaring 10: 1-11 NBG 51
 29. 34. <ul><li>1 En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur, 2 en hij had in zijn hand een geopend boekje en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde, 3 en hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. </li></ul>
 30. 35. <ul><li>4 En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. 5 En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel, 6 en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: er zal geen uitstel meer zijn, </li></ul>
 31. 36. <ul><li>7 maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. </li></ul><ul><li>8 En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, (hoorde ik) wederom met mij spreken en zij zeide: Ga heen, neem het boek, dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat. 9 En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem, dat hij mij het boekje zou geven. </li></ul>
 32. 37. <ul><li>En hij zeide tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. 10 En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. 11 En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen. </li></ul>
 33. 38. Gezang 157
 34. 39. <ul><li>Hoe helder staat de morgenster </li></ul><ul><li>en straalt mij tegen van zo ver, </li></ul><ul><li>de luister van mijn leven. </li></ul><ul><li>Kom tot mij, zoon van David, kom, </li></ul><ul><li>mijn Koning en mijn Bruidegom, </li></ul><ul><li>mijn hart wil ik U geven. </li></ul><ul><li>Lieflijk, </li></ul><ul><li>vriendlijk, </li></ul><ul><li>schoon en heerlijk, </li></ul><ul><li>zo begeerlijk, </li></ul><ul><li>mild in 't geven, </li></ul><ul><li>stralend, vorstelijk verheven. </li></ul>
 35. 40. GODS ADVENTLETTERS OP 5 DECEMBER
 36. 41. Gezang 126
 37. 42. <ul><li>Gez. 126 : 1 </li></ul><ul><li>Verwacht de komst des Heren, </li></ul><ul><li>o mens, bereid u voor: </li></ul><ul><li>reeds breekt in deze wereld </li></ul><ul><li>het licht des hemels door. </li></ul><ul><li>Nu komt de Vorst op aard, </li></ul><ul><li>die God zijn volk zou geven; </li></ul><ul><li>ons heil, ons eigen leven </li></ul><ul><li>vraagt toegang tot ons hart. </li></ul>
 38. 43. <ul><li>Gez. 126 : 3 </li></ul><ul><li>Een hart dat wacht in ootmoed </li></ul><ul><li>is lieflijk voor de Heer, </li></ul><ul><li>maar op een hart vol hoogmoed </li></ul><ul><li>ziet Hij in gramschap neer. </li></ul><ul><li>Wie vraagt naar zijn gebod </li></ul><ul><li>en bidden blijft en waken, </li></ul><ul><li>in hem wil woning maken </li></ul><ul><li>het heil, de Zoon van God. </li></ul>
 39. 44. Dankgebed en voorbeden
 40. 45. Collecte
 41. 46. Evangelische liedbundel 112
 42. 47. <ul><li>Elb. 112 : 1 </li></ul><ul><li>Laat ons het leven van de Heer </li></ul><ul><li>lofprijzen en Hem roemen zeer </li></ul><ul><li>om zijn verborgen heerlijkheid, </li></ul><ul><li>om 't heil dat Hij ons heeft bereid. </li></ul>
 43. 48. <ul><li>Elb. 112 : 5 </li></ul><ul><li>Hij is het die zijn kudde leidt </li></ul><ul><li>naar 't leven van de eeuwigheid; </li></ul><ul><li>voor schapen, afgedwaald van 't heil, </li></ul><ul><li>heeft Hij zijn eigen leven veil. </li></ul>
 44. 49. <ul><li>Elb. 112 : 6 </li></ul><ul><li>Dank, dat het was uw hartewens, </li></ul><ul><li>Heer Jezus Christus, om als mens </li></ul><ul><li>bij ons te wonen in de tijd, </li></ul><ul><li>in onze arme mens'lijkheid. </li></ul>
 45. 50. Zegen
 46. 51. Bedankt voor uw aanwezigheid en wel thuis

×