Een vast burcht is onze God
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Een vast burcht is onze God

 • 291 views
Uploaded on

Voorganger ds van Harten ...

Voorganger ds van Harten
organist dhr van der Meulen
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
291
On Slideshare
291
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 • 2. Welkom Voorganger ds van Harten organist dhr van der Meulen Thema: “Een vaste burcht is onze God”
 • 3. VDD G 441 – 1, 2, 9, 11 Komt, kinderen, niet dralen
 • 4. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 • 5. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 • 6. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 • 7. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 • 8. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 • 9. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 • 10. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 • 11. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 • 12. Welkom Voorganger ds van Harten organist dhr van der Meulen Thema: “Een vaste burcht is onze God”
 • 13. P 68 – 1, 2 God richt zich op,
 • 14. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 • 15. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 • 16. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 • 17. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 • 18. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 • 19. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 • 20. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 • 21. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 • 22. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 • 23. Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • 24. Lezen P 46 (HSV)
 • 25. Een vaste burcht is onze God 46 1 Een lied op Alamoth, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 2 God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
 • 26. 3 Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. 4 Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela
 • 27. 5 De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. 6 God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. 7 De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden; Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg.
 • 28. 8 De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. Sela 9 Kom, zie de daden van de HEERE, Die verwoestingen op de aarde aanricht;
 • 29. 10 Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt. 11 Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde.
 • 30. 12 De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. Sela
 • 31. JdH 456 – 1 Nader mijn God, bij zij steeds mijn beê,
 • 32. Nader mijn God, bij , zij steeds mijn beê, Zij ‘t levenspad soms ruw, gaat Gij maar mee. Dan kent mij ziele rust; mij van Uw trouw bewust Wacht ik aan blijder kust, Uw sabbatsvree.
 • 33. Lezen Rom. 8 : 31 - 39
 • 34. 31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
 • 35. 33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. 34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
 • 36. 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.)
 • 37. 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
 • 38. 39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.
 • 39. JdH 456 – 2 Al zie ik ’t licht verdoofd haast voor mijn schreên,
 • 40. Al zie ik ’t licht verdoofd haast voor mijn schreên, En wacht tot rust mijn hoofd straks slechts een steen, Als dan maar in mijn droom Uw licht mij tegenstroom’ Wat dan mij overkoom’, ’k ben niet alleen.
 • 41. “Een vaste burcht is onze God”
 • 42. Geloofsbelijdenis.
 • 43. Ik geloof in God de Vader (LB 340b) t. Credo; m. P.C. van Westering
 • 44. Ik geloof in God de Vader (LB 340b) t. Credo; m. P.C. van Westering
 • 45. Ik geloof in God de Vader (LB 340b) t. Credo; m. P.C. van Westering
 • 46. Ik geloof in God de Vader (LB 340b) t. Credo; m. P.C. van Westering
 • 47. Ik geloof in God de Vader (LB 340b) t. Credo; m. P.C. van Westering
 • 48. Ik geloof in God de Vader (LB 340b) t. Credo; m. P.C. van Westering
 • 49. Gebeden
 • 50. Collecte 1ste Dobra (Roemenië) 2de eigen gemeente
 • 51. G 299 – 1, 2, 3, 4, 10 Voor alle heil’gen …
 • 52. Voor alle heilgen in de heerlijkheid (LvdK 299) t. anoniem; m. R. Vaughan Williams
 • 53. Voor alle heilgen in de heerlijkheid (LvdK 299) t. anoniem; m. R. Vaughan Williams
 • 54. Voor alle heilgen in de heerlijkheid (LvdK 299) t. anoniem; m. R. Vaughan Williams
 • 55. Voor alle heilgen in de heerlijkheid (LvdK 299) t. anoniem; m. R. Vaughan Williams
 • 56. Voor alle heilgen in de heerlijkheid (LvdK 299) t. anoniem; m. R. Vaughan Williams
 • 57. Zegen 3 x amen