Een goed begin....begint bij de HERE!!!

692 views
481 views

Published on

Voorganger ds mevr van Harten - Tip
organist Joh de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
692
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Een goed begin....begint bij de HERE!!!

 1. 1. WelkomVoorganger ds mevrvan Harten – TipOrganist dhr Joh. de VriesThema: “Een goed begin…….. begint bij de HERE!!”<br />
 2. 2. Voor de dienst zingen we <br />ELB 168 – 1, 2, 3, 4<br />Dank U voor deze nieuwe morgen<br />
 3. 3. 1Dank U voor deze nieuwe morgen,dank U voor elke nieuwe dag.Dank U dat ik met al mijn zorgenbij U komen mag.<br />
 4. 4. 2Dank U voor alle goede vrienden,dank U, o God voor al wat leeft,dank U voor wat ik niet verdiende:dat U mij vergeeft.<br />
 5. 5. Elb. 168 : 3Dank U voor alle bloemengeuren,dank U voor ieder klein geluk,dank U voor alle held're kleuren,dank U voor muziek.<br />
 6. 6. 4Dank U dat U in moeilijkheden,dank U dat U in pijn en strijd,dank U dat U in alle tijdentoch steeds bij ons zijt.<br />
 7. 7. WelkomVoorganger ds mevrvan Harten – TipOrganist dhr Joh. de VriesThema: “Een goed begin…….. begint bij de HERE!!”<br />
 8. 8. Intochtspsalm 138 – 1, 4<br />U loof ik, Heer, met hart en ziel,<br />
 9. 9. 1U loof ik, Heer, met hart en ziel,in eerbied kniel / ik voor U neder.Ja, in de tegenwoordigheidder goden wijd / ik U mijn beden.Naar 't heiligdom waar Gij vertoefthef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.Gij zult, o Here, wijd en zijduw heerlijkheid / en trouw bewijzen.<br />
 10. 10. 4 Als ik, omringd door tegenspoed,bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,uw rechterhand / zal redding geven.De HEER is zo getrouw als sterk,Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.Verlaat niet wat uw hand begon,o Levensbron, / wil bijstand zenden.<br />
 11. 11. Stil gebedVotum en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.<br />
 12. 12. Verootmoedigingsgebed<br />
 13. 13. ELB 241 – 1<br />Wees stil voor…..<br />
 14. 14. 1Wees stil voor het aangezicht van God,want heilig is de Heer.Aanbid Hem met eerbied en ontzag,en kniel nu voor Hem neer,die zelf geen zonde kenten ons genade schenkt.Wees stil voor het aangezicht van God,want heilig is de Heer.<br />
 15. 15. Genadeverkondiging<br />
 16. 16. ELB 241 – 2<br />Wees stil,<br />
 17. 17. 2Wees stil, want de heerlijkheid van Godomgeeft ons in dit uur.Wij staan nu op heilige grond,waar Hij verschijnt met vuur.Een eeuwigdurend lichtstraalt van zijn aangezicht.Wees stil, want de heerlijkheid van Godomgeeft ons in dit uur.<br />
 18. 18. Wetslezing<br />
 19. 19. ELB 241 – 3<br />Wees stil,<br />
 20. 20. 3Wees stil, want de kracht van onze Goddaalt neer op dit moment.De kracht van de God die vergeeften ons genezing brengt.Niets is onmogelijkvoor wie gelooft in Hem.Wees stil, want de kracht van onze Goddaalt neer op dit moment.<br />
 21. 21. Gebed om verlichting met de <br />Heilige Geest.<br />
 22. 22. Ik zag een kuikentje… <br />
 23. 23. 1<br />Ik zag een kuikentje,<br />dat bij zijn moeder zat.<br />Onder haar vleugels,<br />waar het veilig zat <br />tegen regen, tegen zonneschijn. <br />Heer, zo wil ik bij U zijn.<br />
 24. 24. Refrein:<br />In de schaduw van Uw vleugels<br />wil ik schuilen, wil ik schuilen,<br />in de schaduw van Uw vleugels<br />wil ik schuilen, o Heer.<br />
 25. 25. 2<br />tussenzang:<br />U bent mijn toevlucht,<br />U bent mijn sterkte,<br />U bent mijn schuilplaats, <br />U, o Heer.<br />
 26. 26. Refrein:<br />In de schaduw van Uw vleugels<br />wil ik schuilen, wil ik schuilen,<br />in de schaduw van Uw vleugels<br />wil ik schuilen, o Heer.<br />
 27. 27. 3<br />Ik zag een kuikentje<br />dat bij zijn moeder zat<br />onder haar vleugels<br />waar het veilig zat.<br />Zoals dat kuikentje,<br />klein en teer,<br />wil ik schuilen, o Heer.<br />
 28. 28. Refrein:<br />In de schaduw van Uw vleugels<br />wil ik schuilen, wil ik schuilen,<br />in de schaduw van Uw vleugels<br />wil ik schuilen, o Heer.<br />
 29. 29. Wij gaan niet weg, we blijven!!<br />
 30. 30. Lezen Genesis 1 : 1 t/m 5<br />en 26 t/m 28<br />
 31. 31. 1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. 3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht.<br />
 32. 32. 4 En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. <br />
 33. 33. 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep de mens naar zijn beeld;<br />
 34. 34. naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.<br />
 35. 35. Gezang 1 – 1, 2, 3, 4<br />God heeft het eerste woord.<br />
 36. 36. 1God heeft het eerste woord.Hij heeft in den beginnehet licht doen overwinnen,Hij spreekt nog altijd voort.<br />
 37. 37. 2God heeft het eerste woord.Voor wij ter wereld kwamen,riep Hij ons reeds bij name,zijn roep wordt nog gehoord.<br />
 38. 38. 3God heeft het laatste woord.Wat Hij van oudsher zeide,wordt aan het eind der tijdenin heel zijn rijk gehoord.<br />
 39. 39. 4God staat aan het beginen Hij komt aan het einde.Zijn woord is van het zijndeoorsprong en doel en zin.<br />
 40. 40. Lezen Hebreeën 3 : 12 t/m 14<br />
 41. 41. 12 Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God, 13 maar vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde; <br />
 42. 42. 14 want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.<br />
 43. 43. Geref. Kerkboek gez. 154<br />Ach, wat moet ik toch beginnen<br />
 44. 44. 1.Ach, wat moet ik toch beginnennu ik steeds weer zonden doe.Mijn geweten maakt me moe,Brengt mij steeds mijn schuld te binnen.Er is hulp in deze strijdDankzij Jezus, Hij bevrijdt.<br />
 45. 45. 2. Want ik heb in doen en latenvaak de Here diep gegriefd.Toch heeft Hij een zondaar lief.Dankzij hemelse genadeSterft het helse zelfverwijt,Dankzij Jezus, Hij bevrijdt.<br />
 46. 46. 3. Heer, Gij wekt een mens tot levenen Gij trekt hem tot Uw licht.Niet meer bang voor het gerichtSterven wij- door dood omgeven,Leven wij- de dood ten spijt,Dankzij Jezus, Hij bevrijdt.<br />
 47. 47. 4. Kom, vertrouw het woord van Jezus,opgejaagden in de nood,uitgedaagden tot de dood.Glansrijk is Zijn gunst bewezen: Heil voor tijd en eeuwigheidDankzij Jezus, Hij bevrijdt.<br />
 48. 48. Lezen Johannes 1 : 1 t/m 14<br />
 49. 49. 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;<br />
 50. 50. 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. 6 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; 7 deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. 8 Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht.<br />
 51. 51. 9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben,<br />
 52. 52. hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. <br />
 53. 53. 14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.<br />
 54. 54. Gezang 75 – 7, 8, 9<br />U kennen, uit en tot U leven,<br />
 55. 55. 7U kennen, uit en tot U leven,Verborgene die bij ons zijt,zolang ons 't aanzijn is gegeven,de aarde en de aardse tijd,o Christus, die voor ons beginen einde zijt, der wereld zin!<br />
 56. 56. 8Gij zijt het licht van God gegeven,een zon die nog haar stralen spreidt,wanneer het nacht wordt in ons leven,wanneer het nacht wordt in de tijd.O licht der wereld, zie er isvoor wie U kent geen duisternis.<br />
 57. 57. 9O Christus, ons van God gegeven,Gij tot in alle eeuwigheidde weg, de waarheid en het leven,Gij zijt de zin van alle tijd.Vervul van dit geheimenisuw kerk die in de wereld is.<br />
 58. 58. “Een goed begin…….<br />begint bij de HERE!!”<br />
 59. 59. Gezang 169 – 1, 4, 6<br />Zingt nu de Heer, stemt allen in<br />
 60. 60. 1Zingt nu de Heer, stemt allen inmet ons die God lofzingen,want Hij deed ons van het beginverrukkelijke dingen.Hij heeft het menselijk geslachtin 't licht geroepen en bedachtmet louter zegeningen.<br />
 61. 61. 4Maar God heeft naar ons omgezien!Wij, in de nacht verdwaalden, -hoe zou het ons vergaan, indienHij ons niet achterhaalde,indien niet in de duisternishet licht dat Jezus Christus isgelijk de morgen straalde.<br />
 62. 62. 6Zingt dan de Heer, stemt allen inmet ons die God lof geven:Hij schiep ons voor een nieuw begin,hoeveel wij ook misdreven.Hij riep ons uit de nacht in 't lichtvan zijn genadig aangezicht.In Christus is ons leven!<br />
 63. 63. Staande luisteren wij naar de geloofsbelijdenis. <br />
 64. 64. Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft,De wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,Die geboren werd in Bethlehem,Gestorven is aan het kruis, en ook begraven is,<br />
 65. 65. Maar na drie dagen waarlijk is opgestaan uit de dood.Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan,En dat Hij terugkomt op deze aarde om alles nieuw te maken.Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het PinksterfeestEn wil wonen in onze harten.<br />
 66. 66. Wij geloven één christelijke kerk, waarin we allemaal bij elkaar horen.Wij geloven, dat onze zonden vergeven zijn.Wij krijgen straks een nieuw lichaam,En mogen altijd bij Jezus zijn.AMEN.<br />
 67. 67. Gezang 473 – 1, 2, 6, 9, 10<br />Neem mijn leven, laat het, Heer,<br />
 68. 68. 1Neem mijn leven, laat het, Heer,toegewijd zijn aan uw eer.Maak mijn uren en mijn tijdtot uw lof en dienst bereid.<br />
 69. 69. 2Neem mijn handen, maak ze sterk,trouw en vaardig tot uw werk.Maak dat ik mijn voeten zetop de wegen van uw wet.<br />
 70. 70. 6Neem mijn zonden en mijn schuldin 't beleid van uw geduld.Maak dat ik, opstandig kind,steeds de weg tot U hervind.<br />
 71. 71. 9Neem en zegen alle vreugd,al 't geluk dat mij verheugt.Maak dat ik mij nimmer schaammens te wezen in uw naam.<br />
 72. 72. 10Neem ook mijne liefde, Heer,'k leg voor U haar schatten neer.Neem mijzelf en voor altijdben ik aan U toegewijd.<br />
 73. 73. Danken en bidden. <br />
 74. 74. Collecte<br />1ste voor Bouw en onderhoudsfonds<br />2de voor de eigen gemeente<br />
 75. 75. Opw 189 – 1, 2<br />Zegen ons Heer,<br />
 76. 76. Zegen ons Heer, zegen ons Heer.U, die hemel en aarde gemaakt heeft,zegen ons Heer.<br />
 77. 77. Heft uw handen op naar het heiligdomen prijst de Heer, halleluja.<br />
 78. 78. ZegenDank U Heer, dank U Heer.U, die hemel en aarde gemaakt heeft,dank U Heer.<br />

×