ds Poot

263 views

Published on

Avonddienst 23-09-2012 19:00 Voorganger ds. Poot Organist Johannes de Vries Luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
263
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ds Poot

 1. 1. Welkom Voorganger: ds. PootOrganist: Johannes de Vries
 2. 2. Van U zijn alle dingen Gezang 465: 1,3 en 5
 3. 3. allen:Van U zijn alle dingen (LvdK 465) t. J. de Liefde; m. J.G. Bastiaans
 4. 4. Van U zijn alle dingen (LvdK 465) t. J. de Liefde; m. J.G. Bastiaans
 5. 5. Van U zijn alle dingen (LvdK 465) t. J. de Liefde; m. J.G. Bastiaans
 6. 6. Van U zijn alle dingen (LvdK 465) t. J. de Liefde; m. J.G. Bastiaans
 7. 7. Van U zijn alle dingen (LvdK 465) t. J. de Liefde; m. J.G. Bastiaans
 8. 8. Van U zijn alle dingen (LvdK 465) t. J. de Liefde; m. J.G. Bastiaans
 9. 9. Welkom Voorganger: ds. PootOrganist: Johannes de Vries
 10. 10. Zingt een nieuw lied voor God de Here Psalm 98: 1 Intochtslied
 11. 11. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 12. 12. Psalm 98 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 13. 13. Stil Gebed Bemoediging en GroetEre zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest als in de beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen
 14. 14. GebedOm de opening van het Woord
 15. 15. Ezechiel 37:15-25 Schriftlezing NBG ‘51
 16. 16. De hereniging van Israël en Juda15 Het woord des HEREN kwam totmij: 16 Gij mensenkind, neem een stukhout en schrijf daarop: voor Juda en deIsraëlieten die daarbij behoren; neem daneen ander stuk hout en schrijf daarop:voor Jozef – het stuk hout van Efraïm – enhet gehele huis Israëls dat daarbijbehoort;
 17. 17. 17 voeg ze dan aan elkander tot één stukhout, zodat zij in uw hand tot één worden.18 Wanneer nu uw volksgenoten uvragen: Wilt gij ons niet meedelen, wat gijdaarmee bedoelt?
 18. 18. 19 zeg dan tot hen: Zo zegt de Here HERE:zie, Ik neem het stuk hout van Jozef – dataan Efraïm toebehoort – en van destammen Israëls die daarbij behoren, en Ikvoeg het bij het stuk van Juda en maak zetot één stuk hout, zodat zij één zijn in mijnhand. 20 Terwijl de stukken hout die gijbeschreven hebt, voor hun ogen in uwhand zijn,
 19. 19. 21 zeg dan tot hen: Zo zegt de Here HERE:zie, Ik haal de Israëlieten weg uit devolken naar wier gebied zij gegaan zijn; Ikzal hen van alle kanten bijeenverzamelenen hen naar hun land brengen. 22 En Ik zalhen tot één volk maken in het land, op debergen Israëls, en één koning zal over henallen koning zijn; niet langer zullen zijtwee volken zijn en niet langer verdeeld intwee koninkrijken.
 20. 20. 23 Niet langer zullen zij zichverontreinigen met hun afgoden, hungruwelen en al hun overtredingen, maarIk zal hen verlossen van alle afvalligheidwaarmee zij gezondigd hebben, en henreinigen, zodat zij Mij tot een volk zullenzijn en Ik hun tot een God zal zijn.
 21. 21. 24 En mijn knecht David zal koning overhen wezen; één herder zal er voor henallen zijn. Zij zullen naar mijnverordeningen wandelen en naarstig mijninzettingen onderhouden.
 22. 22. 25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aanmijn knecht Jakob gegeven heb en waarinhun vaders gewoond hebben; ja, zij zullendaarin wonen, zij, hun kinderen en hunkindskinderen, tot in eeuwigheid, en mijnknecht David zal hun voor eeuwig totvorst zijn.
 23. 23. God is de bron Psalm 68:9
 24. 24. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 25. 25. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 26. 26. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 27. 27. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 28. 28. Johannes 11:45-54 Schriftlezing NBG ‘51
 29. 29. Het besluit om Jezus te doden45 Velen der Joden dan, die tot Mariagekomen waren en aanschouwd haddenwat Hij gedaan had, geloofden inHem; 46 maar sommigen van hen begavenzich naar de Farizeeën en zeiden hun, watJezus gedaan had.
 30. 30. 47 De overpriesters en de Farizeeën danriepen de Raad samen en zeiden: Watdoen wij, want deze mens doet veletekenen? 48 Als wij Hem zo latengeworden, zullen allen in Hem geloven ende Romeinen zullen komen en ons zowelonze plaats als ons volk ontnemen.
 31. 31. 49 Maar één van hen, Kajafas, dehogepriester van dat jaar, zeide tot hen:Gij weet niets, 50 en gij beseft niet, dathet in uw belang is, dat één mens sterftvoor het volk en niet het gehele volkverloren gaat. 51 Doch dit zeide hij niet uitzichzelf, maar als hogepriester van dat jaarprofeteerde hij, dat Jezus zou sterven voorhet volk,
 32. 32. 52 en niet alleen voor het volk, maar omook de verstrooide kinderen Gods bijeente vergaderen. 53 Sinds die dag danberaadslaagden zij om Hem te doden.54 Jezus dan bewoog Zich niet meer vrijonder de Joden, maar vertrok vandaarnaar de landstreek dicht bij dewoestijn, naar een stad, Efraïmgenaamd, en Hij bleef daar met zijndiscipelen.
 33. 33. Grote God, Gij hebt het zwijgen Gezang 329: 1 en 2
 34. 34. Grote God, Gij hebt het zwijgen (LvdK 329) t. J. Wit; m. Genève 1542/1551
 35. 35. Grote God, Gij hebt het zwijgen (LvdK 329) t. J. Wit; m. Genève 1542/1551
 36. 36. Grote God, Gij hebt het zwijgen (LvdK 329) t. J. Wit; m. Genève 1542/1551
 37. 37. Grote God, Gij hebt het zwijgen (LvdK 329) t. J. Wit; m. Genève 1542/1551
 38. 38. Prediking
 39. 39. Halleluja! Laat opgetogen Psalm 149: 1 en 5
 40. 40. Psalm 149 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 41. 41. Psalm 149 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 42. 42. Psalm 149 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 43. 43. Psalm 149 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 44. 44. Collecte 1e: diaconie2e: eigen gemeente
 45. 45. LezingVan het formulier
 46. 46. Geloofsbelijdenis
 47. 47. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik Opwekking 311: 1
 48. 48. k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena. Van ontferming en verlossing, door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht.Lam Gods, dat de zonden wegneemt, Lam van God, voor ons geslacht.
 49. 49. Gebed
 50. 50. Kom met Uw genade, Heer Opwekking 353
 51. 51. 1/2 Kom met uw genade Heer, reinig ons door uw bloed. Kom met uw genade Heer, reinig ons door uw bloed. Geef ons uw vrede, waai met uw Geest. Geef ons uw vrede, en doorstroom ons opnieuw met uw Geest.
 52. 52. 2/2 Kom met uw genade Heer, reinig ons door uw bloed. Kom met uw genade Heer, reinig ons door uw bloed. Geef ons uw vrede, waai met uw Geest. Geef ons uw vrede, en doorstroom ons opnieuw met uw Geest.
 53. 53. En doorstroom ons opnieuw, doorstroom ons opnieuw.En doorstroom ons opnieuw met uw Geest.
 54. 54. VieringVan het Avondmaal
 55. 55. Lof zij de Heer Gezang 434: 5
 56. 56. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 57. 57. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 58. 58. Dankgebed
 59. 59. Zegen3x Amen

×