Danken

480 views
348 views

Published on

Dankdag voor gewas en arbeid
voorganger ds Rozeboom
organist Johannes de Vries
Luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Published in: Spiritual, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Danken

 1. 1. Welkom bij de dankdienst voor gewas en arbeid. Voorganger ds Rozeboom organist Johannes de Vries mmv “Looft den Heer” Steggerda olv Annelies Kwak.
 2. 2. VDD G 351 Zie ons heden voor U treden,
 3. 3. 1 Zie ons heden voor U treden, God die goedheid zijt, die ons hebt gegeven Christus, 't eeuwig leven, eens en voor altijd.
 4. 4. 2 God van zegen, onzentwege hebt Ge uw Zoon gezaaid; en het zaad werd wakker: op de wereldakker wordt met vreugd gemaaid.
 5. 5. 3 Ach, wij smeken: in dit teken, Heer, maak ons gewis, dat Gij ons zult schenken boven alle denken wat ons nodig is.
 6. 6. 4 Laat wie zaaien straks ook maaien naar uw goede wet. Zegen onze landen; 't werk van onze handen, God, bevestig het!
 7. 7. Welkom bij de dankdienst voor gewas en arbeid. Voorganger ds Rozeboom organist Johannes de Vries mmv “Looft den Heer” Steggerda olv Annelies Kwak.
 8. 8. P 145 – 1, 5 O Heer, mijn God,
 9. 9. 1 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, ik wil uw naam verheffen boven al. Van dag tot dag roem ik uw majesteit, ik zegen U voor eeuwig en altijd. Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen,
 10. 10. groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen. Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
 11. 11. 5 Zie, aller ogen zijn op U gericht, HEER, die te rechter tijd hun nood verlicht. Gij opent uwe hand, en al wat leeft vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. Rechtvaardig is de HEER in al zijn wegen, in al zijn daden is Hij ons genegen.
 12. 12. Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming; wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.
 13. 13. Aanvangswoord en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 14. 14. Looft den Heer zingt : *Heer wil mij op Uw vleugels nemen *Holy
 15. 15. Gebed Daarna ELB 341
 16. 16. Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij. Vader, in eeuwigheid zingt 't gans heelal uw Naam, Aarde en hemel, Heer, zingen uwen Naam ter eer, heel uw schepping door, eeuwig met 't engelenkoor:
 17. 17. Heilig, heilig, heilig is onze God, de HEER Zebaoth. Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Amen.
 18. 18. Looft den Heer zingt * Schuilen
 19. 19. Lezen Galaten 5 : 13 t/m 26 Leven door de Geest
 20. 20. 13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.
 21. 21. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.
 22. 22. 19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf:
 23. 23. wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort,
 24. 24. heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
 25. 25. G 252 Wat zijn de goede vruchten
 26. 26. 1 Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, geduld om te verdragen en goedertierenheid, geloof om veel te vragen, te vragen honderd-uit;
 27. 27. 2 geloof om veel te geven, te geven honderd-in, wij zullen leren leven van de verwondering: dit leven, deze aarde, de adem in en uit, het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.
 28. 28. 3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft maar vasthoudt tot het eind, wie zijn bestaan niet kruisigt, hoezeer hij levend schijnt, hij gaat voorgoed verloren, het leven dat hij koos is tevergeefs geboren en eindigt vruchteloos.
 29. 29. 4 Maar wie zich door de hemel laat helpen uit de droom, die vindt de boom des levens, de messiaanse boom en als hij zich laat enten hier in dit aardse dal, dan rijpt hij in de lente tot hij vruchtdragen zal.
 30. 30. Verkondiging
 31. 31. G 350 – 1, 4 God, die leven hebt gegeven
 32. 32. 1 God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot, alle vrucht der velden moeten we U vergelden, dank voor 't daaglijks brood.
 33. 33. 4 Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden 't woord van uw genade opgaan, sterk en vrij.
 34. 34. Looft den Heer zingt • Dank sei Dir Herr • Kom zoals je bent
 35. 35. Danken en bidden
 36. 36. Collecte 1ste voor de diakonie 2de voor eigen gemeente
 37. 37. G 488b – 1, 2, 4, 5 Zolang er mensen zijn op aarde,
 38. 38. 1 Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft, zolang zijt Gij ons aller Vader, wij danken U voor al wat leeft.
 39. 39. 2 Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar bestaan, zolang zult Gij ons niet ontbreken, wij danken U in Jezus' naam.
 40. 40. 4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, Gij redt de wereld van de dood. Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, zijn lichaam is het levend brood
 41. 41. 5 Daarom moet alles U aanbidden, uw liefde heeft het voortgebracht, Vader, Gijzelf zijt in ons midden, o Heer, wij zijn van uw geslacht.
 42. 42. Zegen 3 x amen

×