• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Bidden met lef !!!!
 

Bidden met lef !!!!

on

 • 380 views

voorganger dhr Lowijs

voorganger dhr Lowijs
organist Johannes de Vries

luister mee via www.kerk

Statistics

Views

Total Views
380
Views on SlideShare
379
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.docshut.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Bidden met lef !!!! Bidden met lef !!!! Presentation Transcript

  • Welkom Voorganger dhr LowijsOrganist Johannes de Vries Thema: “Bidden met lef!!”
  • VDD G 231 – 1, 3, 4Wij knielen voor uw zetel neer
  • allen:Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
  • Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
  • Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
  • Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
  • Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
  • Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
  • Welkom Voorganger dhr LowijsOrganist Johannes de Vries Thema: “Bidden met lef!!”
  • P 105 – 1, 3Looft God de Heer,
  • Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
  • Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
  • Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
  • Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
  • Stil gebed Votum en Groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
  • P 65 – 1, 2De stilte zingt U toe o Here
  • Psalm 65 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543
  • Psalm 65 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543
  • Psalm 65 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543
  • Psalm 65 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543
  • Verootmoedigingsgebed, daarna G 470 – 1, 2
  • allen: Wat vlied’ of bezwijk’ (LvdK 470) t. J.A. Böhringer; m. ‘Hanover’ 1708
  • Wat vlied’ of bezwijk’ (LvdK 470) t. J.A. Böhringer; m. ‘Hanover’ 1708
  • Woord van vergeving, daarna G 470 – 3
  • Wat vlied’ of bezwijk’ (LvdK 470) t. J.A. Böhringer; m. ‘Hanover’ 1708
  • Wetslezing uit Johannes 15, daarna G 470 - 4
  • Wat vlied’ of bezwijk’ (LvdK 470) t. J.A. Böhringer; m. ‘Hanover’ 1708
  • Gebed om opening van het Woord en verlichting met Gods Geest.
  • ELB 460Komt, laat ons zingen vandaag
  • Komt, laat ons zingen vandaag (Opw 82) (ELB 460) t. & m. anoniem (Opwekking)
  • Komt, laat ons zingen vandaag (Opw 82) (ELB 460) t. & m. anoniem (Opwekking)
  • Komt, laat ons zingen vandaag (Opw 82) (ELB 460) t. & m. anoniem (Opwekking)
  • Komt, laat ons zingen vandaag (Opw 82) (ELB 460) t. & m. anoniem (Opwekking)
  • Komt, laat ons zingen vandaag (Opw 82) (ELB 460) t. & m. anoniem (Opwekking)
  • Wij gaan, tot straks!!
  • Lezen: Gen. 18 : 16 – 33 NBV en Rom. 8 : 31 – 39 NBV
  • 16 Toen de mannen weerverdergingen, lieten ze hun blik op Sodomrusten. Abraham liep met hen mee omhun uitgeleide te doen. 17 De HEER dacht:Waarom zou ik voor Abrahamgeheimhouden wat ik van plan ben? 18Uit Abraham zal immers een groot enmachtig volk voortkomen, en alle volkenop aarde zullen wensen zo gezegend teworden als hij.
  • 19 Want ik heb hem uitgekozen, hij moetzijn zonen en zijn verdere nakomelingenvoorhouden de weg te volgen die ikwijs, door rechtvaardig en goed tehandelen. Alleen dan zal ik verwezenlijkenwat ik Abraham heb toegezegd. 20Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstigebeschuldigingen geuit tegen Sodom enGomorra, hun zonden zijn ongehoordgroot.
  • 21 Ik zal ernaartoe gaan om te zien of deklachten die ik over hen heb gehoordgegrond zijn en zij verwoesting over zichhebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’22 Toen gingen de twee mannenweg, naar Sodom, terwijl Abraham bij deHEER bleef staan. 23 Abraham ging dichternaar hem toe en vroeg: ‘Wilt u danbehalve de schuldigen ook deonschuldigen het leven benemen?
  • 24 Misschien dat er in die stad vijftigonschuldigen zijn. Zou u die dan ook uithet leven wegrukken en niet de hele stadvergeving schenken omwille van die vijftigonschuldige inwoners? 25 Zoiets kunt utoch niet doen, hen samen met deschuldigen laten omkomen! Dan zoudenschuldigen en onschuldigen over één kamworden geschoren. Dat kunt u toch nietdoen! Hij die rechter is over de hele aardemoet toch rechtvaardig handelen?’
  • 26 De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodomvijftig onschuldigen aantref, zal ik omwillevan hen de hele stad vergeving schenken.’27 Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zovrij ben geweest de Heer aan tespreken, hoewel ik niets dan stof ben: 28stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijfontbreken, zou u dan toch vanwege dievijf de hele stad verwoesten?’
  • ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik zal haar nietverwoesten als ik er vijfenveertig aantref.’29 Opnieuw sprak Abraham hem aan: ‘Steldat het er maar veertig zijn.’ ‘Dan zal ikhet niet doen omwille van die veertig.’ 30Toen zei hij: ‘Ik hoop dat u niet kwaadwordt, Heer, wanneer ik het waag door tegaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ikzal het niet doen als ik er dertig aantref.’
  • 31 Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heeropnieuw aan te spreken: stel dat het ermaar twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de stad nietverwoesten omwille van die twintig.’ 32Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaadwordt, Heer, wanneer ik het nog één keerwaag iets te zeggen: stel dat het er maartien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoestenomwille van die tien.’
  • 33 Zodra de HEER zijn gesprek metAbraham had beëindigd, ging hij weg. EnAbraham keerde terug naar de plaatswaar hij woonde.22 Toen gingen de twee mannenweg, naar Sodom, terwijl Abraham bij deHEER bleef staan.
  • Rom. 8 : 31 t/m 3931 Wat moeten wij hier verder overzeggen? Als God voor ons is, wie kan dantegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigenZoon niet heeft gespaard, maar hemomwille van ons allen heeftprijsgegeven, ons met hem niet allesschenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenenaanklagen? God zelf spreekt hen vrij.
  • 34 Wie zal hen veroordelen? ChristusJezus, die gestorven is, meer nog, die isopgewekt en aan de rechterhand van Godzit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheidenvan de liefde van Christus?Tegenspoed, ellende of vervolging, hongerof armoede, gevaar of het zwaard? 36 Erstaat geschreven: ‘Om u worden wij dagna dag gedood en afgevoerd als schapenvoor de slacht.’
  • 37 Maar wij zegevieren in dit allesglansrijk dankzij hem die ons heeftliefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd datdood noch leven, engelen noch machtennoch krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat er ook maar inde schepping is, ons zal kunnen scheidenvan de liefde van God, die hij ons gegevenheeft in Christus Jezus, onze Heer.
  • G 452 – 1, 2Verlosser, Vriend, o hoop, o lust
  • allen: Verlosser vriend o hoop (LvdK 452) t. J. Hinlopen; m. evangelische gezangen 1806
  • Verlosser vriend o hoop (LvdK 452) t. J. Hinlopen; m. evangelische gezangen 1806
  • Verlosser vriend o hoop (LvdK 452) t. J. Hinlopen; m. evangelische gezangen 1806
  • Verlosser vriend o hoop (LvdK 452) t. J. Hinlopen; m. evangelische gezangen 1806
  • Verlosser vriend o hoop (LvdK 452) t. J. Hinlopen; m. evangelische gezangen 1806
  • Verlosser vriend o hoop (LvdK 452) t. J. Hinlopen; m. evangelische gezangen 1806
  • Bidden met lef!!!
  • ELB 242 – 1, 2Zo vriendelijk en veilig als het licht
  • allen:Zo vriendelijk en veilig als het licht (EL 242) t. H.G.J.H. Oosterhuis; m. B.M. Huijbers
  • Zo vriendelijk en veilig als het licht (EL 242) t. H.G.J.H. Oosterhuis; m. B.M. Huijbers
  • Zo vriendelijk en veilig als het licht (EL 242) t. H.G.J.H. Oosterhuis; m. B.M. Huijbers
  • Zo vriendelijk en veilig als het licht (EL 242) t. H.G.J.H. Oosterhuis; m. B.M. Huijbers
  • Gebeden
  • Collecte 1ste Horeb2de eigen gemeente
  • ELB 396 – 1, 3Grijp toch de kansen, door God u gegeven
  • Grijp toch de kansen (EL 396) t. C. Oliphant; m. I.D. Sankey; v. E. Page
  • Grijp toch de kansen (EL 396) t. C. Oliphant; m. I.D. Sankey; v. E. Page
  • Grijp toch de kansen (EL 396) t. C. Oliphant; m. I.D. Sankey; v. E. Page
  • Grijp toch de kansen (EL 396) t. C. Oliphant; m. I.D. Sankey; v. E. Page
  • Zegening,daarna G 456 - 3
  • Zegen ons, Algoede (LvdK 456) t. J. Gossner; v. J.E. van der Waals; m. Chr. Gregor
  • Vanavond 19.00 uurNoordwolde zingt met….. United in Christ.