Aan doen en lopen!!!!

576 views

Published on

Voorganger dhr van Dijk
Organist dhr Hoekstra
luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aan doen en lopen!!!!

 1. 1. Welkom Voorganger dhr van Dijkorganist dhr HoekstraThema: “Aandoen en lopen”Vanavond 19.00 uur Spokeplasdienst<br />
 2. 2. Voor de dienst zingen we opw 539<br />Kom nu is de tijd<br />
 3. 3. Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.Kom, zoals je bent, aanbid Hem.Kom, zoals je bent en geef je hart.Kom.<br />
 4. 4. Eens zal elke tong U belijden als Heer,buigt zich elke knie voor U neer.Toch heeft U het beste aan hem beloofddie nu in U gelooft.<br />
 5. 5. Welkom Voorganger dhr van Dijkorganist dhr HoekstraThema: “Aandoen en lopen”Vanavond 19.00 uur Spokeplasdienst<br />
 6. 6. Intochtslied is opw 420<br />Geen andere naam <br />dan de naam van Jezus<br />
 7. 7. Refrein:Geen andere naamdan de naam van Jezus,geen andere naamdan de naam van de Heer.Geen andere naamdan de naam van Jezusis waard te ontvangende glorie en ere, de krachten de lof in eeuwigheid<br />
 8. 8. Zijn naam is verhevenboven heel de aard'.Zijn naam is hoger dan de hemel.Zijn naam is verhevenboven heel de aard'.Geef glorie en eer Hemen prijs nu zijn naam.<br />
 9. 9. Geen andere naamdan de naam van Jezus,geen andere naamdan de naam van de Heer.Geen andere naamdan de naam van Jezusis waard te ontvangende glorie en ere, de krachten de lof in eeuwigheid.<br />
 10. 10. Zingen bidden 222<br />Doorgrond mijn hart<br />
 11. 11. Doorgrond mijn hart,en ken mijn weg, o Heer.Beproef m‘en zie wat niet is tot uw eer.Is soms de weg,die 'k ga niet goed voor mij?Leid m'op de eeuw'ge weg, Heer,maak mij vrij!<br />
 12. 12. O Heer, heb dank,'k mag toch de uwe zijn.Uw dierbaar bloed wast mijvan zonden rein.Doop mij met vuur,opdat 'k mij niet meer schaam.'k Wil leven Heer,tot eer van uwe naam.<br />
 13. 13. Zie Heer, hier ben 'k,maak mij een vat voor U,woon in mijn hart, vernieuw het,doe het nu.Verbreek mijn wil,maak m'ook van hoogmoed vrij.'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.<br />
 14. 14. O, heil'ge Geest,kom tot uw heerschappij,schenk een herleving en begin bij mij.Zegen uw volk,maak 't als een bruid bereid,wachtend op Jezus' komstin heerlijkheid.<br />
 15. 15. Votum en groet<br />Na amen gaat de gemeente zitten.<br />
 16. 16. Glorialied opw 228<br />Wij zijn hier bijeen in Jezus' naamom U te loven, o Heer.<br />
 17. 17. Wij zijn hier bijeen in Jezus' naamom U te loven, o Heer.Wij zijn hier bijeen in Jezus' naamom U te loven, o Heer.<br />
 18. 18. Eer aan de Vader,eer aan de Zoon,eer aan de heil'ge Geest,de Drie-In-Een.<br />
 19. 19. Eer aan de Vader,eer aan de Zoon,eer aan de heil'ge Geest,de Drie-In-Een.Halleluja, halleluja,halleluja, halleluja.<br />
 20. 20. Opw 627<br />Jezus, licht in de duisternis,<br />
 21. 21. Jezus, licht in de duisternis, Jezus, Vaders getuigenis, Jezus, liefde die eeuwig is, ik prijs U.<br />
 22. 22. Jezus, weg die ik volgen moet, Jezus, waarheid volmaakt en goed, Jezus, leven in overvloed, ik prijs U.<br />
 23. 23. Refrein: Waar zou ik gaan zonder U, waarom bestaan zonder U? Jezus, mijn hoop en mijn kracht, U bent mijn Heer, U bent mijn Heer.<br />
 24. 24. Jezus totdat ik bij U ben, Jezus en U volkomen ken. Jezus, geef ik mijn hart en stem en prijs U.<br />
 25. 25. Refrein: Waar zou ik gaan zonder U, waarom bestaan zonder U? Jezus, mijn hoop en mijn kracht, U bent mijn Heer. U bent mijn Heer.2x<br />
 26. 26. Woord van vrijspraak en vergeving <br />uit Johannes 3, regel van het nieuwe leven en gebed om de Heilige Geest.<br />
 27. 27. Lees je bijbel bid elke dag<br />
 28. 28. Elb. 459 <br />Lees je bijbel, bid elke dag,<br />bid elke dag, bid elke dag.<br />Lees je bijbel, bid elke dag,<br />dat je groeien mag,<br />dat je groeien mag,<br />dat je groeien mag.<br />Lees je bijbel, bid elke dag,<br />dat je groeien mag. <br />2x<br />
 29. 29. Wij gaan, tot straks!!<br />
 30. 30. Lezen Korinthe 12<br />Veel gaven, een Geest<br />
 31. 31. 1 Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen. 2 Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven. 3 Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest. <br />
 32. 32. 4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis;<br />
 33. 33. 9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. 10 En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. <br />
 34. 34. 12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. <br />
 35. 35. Handelingen 3 : 1 t/m 10Genezing van een verlamde.3 1 Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. 2 Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht;<br />
 36. 36. hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. 3 Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. 4 Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’ 5 De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen.<br />
 37. 37. 6 Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ 7 Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. 8 Hij sprong op, ging staan en begon te lopen.<br />
 38. 38. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. 9 Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. 10 Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd.<br />
 39. 39. Opw 245<br />Hier in uw heiligdom,dicht bij de troon,<br />
 40. 40. Hier in uw heiligdom,dicht bij de troon,vraagt uw aanwezigheidons stil te zijn.Zo komen wij tot U,met heilig ontzag,als uw Geest ons trekt tot U.<br />
 41. 41. Rein door uw zuiver bloed,met zekerheiddat wij geborgenin uw liefde zijn.Staan wij vrijmoedig hieren antwoordt ons hartop de roepstem van uw Geest.<br />
 42. 42. Heer, ik wil horen uw zachte stem.Laat and're stemmenin mij zwijgen.Open mijn ogen, Heeropdat ik het lichtvan uw aangezicht zal zien.<br />
 43. 43. Aandoen en lopen!<br />-- Welke Gave heb jij ??? --<br />
 44. 44. Bidden<br />
 45. 45. Opw 249 Heer, wat een voorrecht <br />en op 359 De hemel juicht <br />
 46. 46. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, samen te dienen, te zien wie U bent, want uw woord maakt uw wegen bekend. <br />
 47. 47. Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt in de nacht.<br />
 48. 48. Samen te strijden in woord en in werk. Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, als uw kerk, die waarachtig wil zijn.<br />
 49. 49. Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt in de nacht.<br />
 50. 50. Opw 359De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer. En alles buigt voor de schoonheid van de Heer. In eeuwigheid zal Hij het Lam zijn op de troon. En daarom knielen wij uit eerbied voor Gods Zoon. <br />
 51. 51. Kom zing met mij tot eer van de verrezen Heer. Hij kocht ons vrij met zijn leven en zijn eer. In eeuwigheid zult Gij het Lam zijn op de troon. En daarom knielen wij uit eerbied voor Gods Zoon.<br />
 52. 52. Danken en bidden<br />
 53. 53. Collecte<br />1ste evangelisatie<br />2de voor eigen gemeente<br />
 54. 54. Opw 379<br />Heerlijk is uw naam,<br />
 55. 55. Heerlijk is uw naam,heerlijk is uw naam,hoog verheven en vol van kracht.Heerlijk is uw naam.Jezus, Jezus.Heerlijk is uw naam.<br />
 56. 56. Heilig Lam van God,heilig Lam van God,dat de zonde der wereld droeg.Heilig Lam van God.Jezus, Jezus.Heilig Lam van God.<br />
 57. 57. Waardig bent U, Heer,waardig bent U, Heer,alle macht en heerlijkheid.Alle lof en eer.Jezus, Jezus.Waardig bent U, Heer.<br />
 58. 58. Zegen<br />Geen amen zingen. <br />
 59. 59. Tot vanavond bij de Spokeplasom 19.00 uur, ds den Admirant en United in ChristThema: “Vriendschap zonder bijsmaak”<br />

×