• Like
25 mei 2014 09.30 belijdenisdienst
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

25 mei 2014 09.30 belijdenisdienst

 • 81 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
81
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. De Heer is mijn herderDe Heer is mijn herder
 • 2. Voor de dienst zingen we Lied 218Voor de dienst zingen we Lied 218 Samen in de naam van JezusSamen in de naam van Jezus
 • 3. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 • 4. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 • 5. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 • 6. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 • 7. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 • 8. Samen in de naam van Jezus (EL 218) t. & m. C.A.E. Groot
 • 9. Welkom in deze belijdenisdienst.Welkom in deze belijdenisdienst. Thema: De Heer is mijn herderThema: De Heer is mijn herder Voorganger: Ds. Sytsma van OeverenVoorganger: Ds. Sytsma van Oeveren Organist:Organist:
 • 10. Zingen: Ps. 121: 1,2 en 4Zingen: Ps. 121: 1,2 en 4
 • 11. Psalm 121 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551
 • 12. Psalm 121 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551
 • 13. Psalm 121 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551
 • 14. Psalm 121 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551
 • 15. Psalm 121 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551
 • 16. Psalm 121 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551
 • 17. Stil gebedStil gebed Votum en groetVotum en groet Zingen: Elb 351: Machtig GodZingen: Elb 351: Machtig God
 • 18. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez
 • 19. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez
 • 20. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez
 • 21. VerootmoedigingVerootmoediging Zingen: Ps. 139:1 Heer die mij zietZingen: Ps. 139:1 Heer die mij ziet
 • 22. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 • 23. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 • 24. Genade verkondigingGenade verkondiging Zingen Elb. 203: 1,2 en 3Zingen Elb. 203: 1,2 en 3
 • 25. Genade, zo oneindig groot (EL 203) v. E.Zuiderveld-Nieman, m. J.Newton
 • 26. Genade, zo oneindig groot (EL 203) v. E.Zuiderveld-Nieman, m. J.Newton
 • 27. Genade, zo oneindig groot (EL 203) v. E.Zuiderveld-Nieman, m. J.Newton
 • 28. WetslezingWetslezing Zingen: Gez. 328: 2 en 1Zingen: Gez. 328: 2 en 1
 • 29. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 • 30. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 • 31. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 • 32. Here Jezus, om uw woord (LvdK 328) t. Clausnitzer; v. A.C. den Besten; m. J.R. Ahle
 • 33. Gebed om de Heilige GeestGebed om de Heilige Geest
 • 34. Kinder-Kinder- lied:lied: Jezus isJezus is de goedede goede herderherder
 • 35. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman
 • 36. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman
 • 37. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman
 • 38. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman
 • 39. Jezus is de goede herder (EL 452) t. & m. R. Zuiderveld, E. Zuiderveld-Nieman
 • 40. Wij gaan, tot straksWij gaan, tot straks
 • 41. Schriftlezing: Psalm 23Schriftlezing: Psalm 23
 • 42. 1 Een psalm van David.1 Een psalm van David. De HERE is mijn herder, mij De HERE is mijn herder, mij  ontbreekt niets;ontbreekt niets; 2 Hij doet mij nederliggen in grazige 2 Hij doet mij nederliggen in grazige  weiden;weiden; Hij voert mij aan rustige wateren;Hij voert mij aan rustige wateren; 3 Hij verkwikt mijn ziel.3 Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporenHij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.om zijns naams wil.
 • 43. 4 Zelfs al ga ik door een dal van 4 Zelfs al ga ik door een dal van  diepe duisternis,diepe duisternis, ik vrees geen kwaad,ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij;want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten uw stok en uw staf, die vertroosten  mij.mij. 5 Gij richt voor mij een dis aan5 Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen;voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie,Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.mijn beker vloeit over.
 • 44. 6 Ja, heil en goedertierenheid zullen 6 Ja, heil en goedertierenheid zullen  mij volgenmij volgen al de dagen van mijn leven;al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des ik zal in het huis des  HEREN verblijvenHEREN verblijven tot in lengte van dagen.tot in lengte van dagen.
 • 45. Zingen: Elb 6: 1,2 en 3Zingen: Elb 6: 1,2 en 3 De Heer is mijn herderDe Heer is mijn herder
 • 46. De Here is mijn Herder (EL 6) t. Psalm 23 (NBG); m. W. Appermont
 • 47. De Here is mijn Herder (EL 6) t. Psalm 23 (NBG); m. W. Appermont
 • 48. De Here is mijn Herder (EL 6) t. Psalm 23 (NBG); m. W. Appermont
 • 49. De Here is mijn Herder (EL 6) t. Psalm 23 (NBG); m. W. Appermont
 • 50. De Here is mijn Herder (EL 6) t. Psalm 23 (NBG); m. W. Appermont
 • 51. De Here is mijn Herder (EL 6) t. Psalm 23 (NBG); m. W. Appermont
 • 52. De Heer is mijn herderDe Heer is mijn herder
 • 53. Zingen: Gez. 14: 2,4 en 5Zingen: Gez. 14: 2,4 en 5
 • 54. De Heer is mijn herder (LB 23b)
 • 55. De Heer is mijn herder (LB 23b)
 • 56. De Heer is mijn herder (LB 23b)
 • 57. Formulier voor het afleggen van deFormulier voor het afleggen van de openbare belijdenis van het geloof.openbare belijdenis van het geloof.
 • 58. Broeders en Zusters in onze Heer JezusBroeders en Zusters in onze Heer Jezus Christus,Christus, Als gemeente van onze Here JezusAls gemeente van onze Here Jezus Christus mogen wij met onze kinderenChristus mogen wij met onze kinderen leven in het verbond van Gods genade.leven in het verbond van Gods genade. De Drie-enige God -Vader, Zoon enDe Drie-enige God -Vader, Zoon en Heilige Geest- wil dit verbond met onsHeilige Geest- wil dit verbond met ons bezegelen en bekrachtigen door hetbezegelen en bekrachtigen door het sacrament van de Doop.sacrament van de Doop.
 • 59. DeDe zegenzegen van dit verbond is, dat Hij onsvan dit verbond is, dat Hij ons als Zijn kinderen en erfgenamenals Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, dat Hij ons om Christus' wilaanneemt, dat Hij ons om Christus' wil onze zonden vergeeft en dat Hij onsonze zonden vergeeft en dat Hij ons leven vernieuwt en herschept door Zijnleven vernieuwt en herschept door Zijn Heilige Geest.Heilige Geest.
 • 60. DeDe roepingroeping van dit verbond is, dat wevan dit verbond is, dat we Hem als onze God erkennen, dat we inHem als onze God erkennen, dat we in het dagelijks leven Zijn Naam belijden,het dagelijks leven Zijn Naam belijden, en dat we, tot de dag van deen dat we, tot de dag van de wederkomst, aan het Avondmaal vierenwederkomst, aan het Avondmaal vieren en verkondigen, dat Christus door Zijnen verkondigen, dat Christus door Zijn dood en opstanding het heil voor onsdood en opstanding het heil voor ons heeft bereid.heeft bereid.
 • 61. We zijn er erg blij mee, dat Hij bij een vanWe zijn er erg blij mee, dat Hij bij een van ons het verlangen in het hart heeftons het verlangen in het hart heeft gelegd om degelegd om de zegenzegen van dit verbond tevan dit verbond te aanvaarden en ernaar te streven naaraanvaarden en ernaar te streven naar dede roepingroeping van dit verbond te leven.van dit verbond te leven. Zij wil graag in uw midden openlijkZij wil graag in uw midden openlijk belijdenis doen van de Naam, waarin zijbelijdenis doen van de Naam, waarin zij in de RK kerk gedoopt werd.in de RK kerk gedoopt werd. Ook wil zij graag gesterkt worden in hetOok wil zij graag gesterkt worden in het geloof door het gebruik van het Heiliggeloof door het gebruik van het Heilig Avondmaal.Avondmaal.
 • 62. De kerkenraad heeft u haar naam alDe kerkenraad heeft u haar naam al genoemd. Omdat er geen wettiggenoemd. Omdat er geen wettig bezwaar tegen haar is ingebracht,bezwaar tegen haar is ingebracht, willen we haar nu in de gelegenheidwillen we haar nu in de gelegenheid stellen om deze belijdenis af te leggen.stellen om deze belijdenis af te leggen.
 • 63. Na het beantwoorden van de belijdenisNa het beantwoorden van de belijdenis vragen zingen we Zr. Hoogduin staandevragen zingen we Zr. Hoogduin staande toe: Ps 134: 3toe: Ps 134: 3
 • 64. Psalm 134 (Berijming 1773)
 • 65. Persoonlijk getuigenisPersoonlijk getuigenis
 • 66. FelicitatieFelicitatie
 • 67. Dankgebed en voorbedeDankgebed en voorbede
 • 68. CollecteCollecte 11steste :: 22dede ::
 • 69. Slotlied: Opw.156Slotlied: Opw.156 Ik wil zingen van mijn HeerIk wil zingen van mijn Heer
 • 70. IK WIL ZINGEN VAN MIJN HEER (156)IK WIL ZINGEN VAN MIJN HEER (156) Ik wil zingen van mijn Heer,Ik wil zingen van mijn Heer, zolang als ik leef.zolang als ik leef. Ik wil Hem eren, mijn God,Ik wil Hem eren, mijn God, zolang als ik ben.zolang als ik ben. Hij is zo groot,Hij is zo groot, elke keer als ik aan Hem denk,elke keer als ik aan Hem denk, maakt het me blij,maakt het me blij, maakt het me blij in de Heer!maakt het me blij in de Heer!
 • 71. Loof nu de Heer, o mijn ziel, )Loof nu de Heer, o mijn ziel, ) en alles wat in mij is. )2xen alles wat in mij is. )2x Prijs nu de Heer, o mijn ziel, )Prijs nu de Heer, o mijn ziel, ) prijs nu de Heer. )prijs nu de Heer. )
 • 72. ZegenZegen Gez 456:3Gez 456:3
 • 73. Zegen ons, Algoede (LvdK 456) t. J. Gossner; v. J.E. van der Waals; m. Chr. Gregor
 • 74. Na de dienst is er gelegenheidNa de dienst is er gelegenheid Zr.Hoogduin te feliciteren.Zr.Hoogduin te feliciteren. We willen u van harte uitnodigen samenWe willen u van harte uitnodigen samen koffie te drinken.koffie te drinken.