13 juli 2014 09.30

397 views

Published on

leesdienst Dhr. Oosterhof

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

13 juli 2014 09.30

 1. 1. Zondag 13 Juli 2014Zondag 13 Juli 2014 LeesdienstLeesdienst van Dhr. Oosterhofvan Dhr. Oosterhof mmv. Bokke Postmammv. Bokke Postma Klazien van DrieKlazien van Drie Organist: Johannes de VriesOrganist: Johannes de Vries
 2. 2. Lied voor de dienst:Lied voor de dienst: ELB: 215ELB: 215
 3. 3. O wil toch de hemel scheuren (EL 215) t. K.H.B. Bolwijn; m. Freylinghausen
 4. 4. O wil toch de hemel scheuren (EL 215) t. K.H.B. Bolwijn; m. Freylinghausen
 5. 5. O wil toch de hemel scheuren (EL 215) t. K.H.B. Bolwijn; m. Freylinghausen
 6. 6. O wil toch de hemel scheuren (EL 215) t. K.H.B. Bolwijn; m. Freylinghausen
 7. 7. O wil toch de hemel scheuren (EL 215) t. K.H.B. Bolwijn; m. Freylinghausen
 8. 8. O wil toch de hemel scheuren (EL 215) t. K.H.B. Bolwijn; m. Freylinghausen
 9. 9. Welkom en mededelingenWelkom en mededelingen
 10. 10. IntochtsliedIntochtslied Psalm 95: 1 en 3Psalm 95: 1 en 3
 11. 11. Psalm 95 (LvdK) t. W. Barnard, W.J. van der Molen; m. Genève 1542/1543
 12. 12. Psalm 95 (LvdK) t. W. Barnard, W.J. van der Molen; m. Genève 1542/1543
 13. 13. Psalm 95 (LvdK) t. W. Barnard, W.J. van der Molen; m. Genève 1542/1543
 14. 14. Psalm 95 (LvdK) t. W. Barnard, W.J. van der Molen; m. Genève 1542/1543
 15. 15. Stil gebedStil gebed Votum en groetVotum en groet Klein GloriaKlein Gloria
 16. 16. Zingen Gez. 305: 1 en 2Zingen Gez. 305: 1 en 2
 17. 17. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 18. 18. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 19. 19. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 20. 20. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 21. 21. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 22. 22. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 23. 23. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 24. 24. Waar God de Heer zijn schreden zet (LvdK 305) t. J. Wit; m. Genève 1551
 25. 25. GGebed voor deebed voor de samenkomstsamenkomst
 26. 26. Zingen Psalm 71: 1 en 8Zingen Psalm 71: 1 en 8
 27. 27. Psalm 71 (LvdK) t. K. Heeroma, A.C. den Besten; m. L. Bourgeois
 28. 28. Psalm 71 (LvdK) t. K. Heeroma, A.C. den Besten; m. L. Bourgeois
 29. 29. Psalm 71 (LvdK) t. K. Heeroma, A.C. den Besten; m. L. Bourgeois
 30. 30. Psalm 71 (LvdK) t. K. Heeroma, A.C. den Besten; m. L. Bourgeois
 31. 31. WetslezingWetslezing Lucas 6: 27-38Lucas 6: 27-38
 32. 32. 27 Luister, allemaal!27 Luister, allemaal! Heb uwHeb uw vijandenvijanden lief. Als de mensen u haten, wees danlief. Als de mensen u haten, wees dan goed voor hen.goed voor hen. 28 Als de mensen u vervloeken, vraag28 Als de mensen u vervloeken, vraag God dan of Hij goed voor hen wil zijn. AlsGod dan of Hij goed voor hen wil zijn. Als de mensen u pijn doen, bid dan dat zijde mensen u pijn doen, bid dan dat zij gelukkig mogen worden.gelukkig mogen worden. 29 Als iemand u een klap in uw gezicht29 Als iemand u een klap in uw gezicht geeft, laat hem dan begaan en verdedig ugeeft, laat hem dan begaan en verdedig u niet. Als iemand uw mantel afpakt, geefniet. Als iemand uw mantel afpakt, geef hem dan ook uw hemd.hem dan ook uw hemd.
 33. 33. 30 Als iemand u iets vraagt, geef het30 Als iemand u iets vraagt, geef het hem. Als u iets wordt afgepakt, probeerhem. Als u iets wordt afgepakt, probeer dan niet het terug te krijgen.dan niet het terug te krijgen. 31 Wilt u dat anderen goed voor u zijn?31 Wilt u dat anderen goed voor u zijn? Wees dan zelf ook goed voor hen.Wees dan zelf ook goed voor hen. 32-33 Wat voor bijzonders is het te32-33 Wat voor bijzonders is het te houden van mensen die ook van uhouden van mensen die ook van u houden? Dat doet iedereen.houden? Dat doet iedereen.
 34. 34. En als u goed bent voor mensen die ookEn als u goed bent voor mensen die ook goed voor u zijn, is dat zo bijzonder?goed voor u zijn, is dat zo bijzonder? Nee, dat is heel gewoon.Nee, dat is heel gewoon. 34 Als u geld leent aan mensen die het u34 Als u geld leent aan mensen die het u kunnen terugbetalen, wat voorkunnen terugbetalen, wat voor bijzonders is daaraan? Iedereen wil welbijzonders is daaraan? Iedereen wil wel geld uitlenen als hij erop kan rekenen hetgeld uitlenen als hij erop kan rekenen het terug te krijgen.terug te krijgen.
 35. 35. Weet u wat u moet doen? UwWeet u wat u moet doen? Uw vijanden liefhebben en goed voorvijanden liefhebben en goed voor hen zijn en hun iets te leen gevenhen zijn en hun iets te leen geven zonder erop te rekenen dat ze uzonder erop te rekenen dat ze u terugbetalen. Dan krijgt u een groteterugbetalen. Dan krijgt u een grote beloning in de hemel. Dan zult ubeloning in de hemel. Dan zult u echte zonen van God zijn. Want Hijechte zonen van God zijn. Want Hij is vriendelijk en goed vooris vriendelijk en goed voor ondankbare en slechte mensen.ondankbare en slechte mensen.
 36. 36. Heb net zoveel liefde en medeleven alsHeb net zoveel liefde en medeleven als uw hemelse Vader. Veroordeel niemand;uw hemelse Vader. Veroordeel niemand; want anders komt het op uw eigen hoofdwant anders komt het op uw eigen hoofd terecht. Neem niemand iets kwalijk. Danterecht. Neem niemand iets kwalijk. Dan zal ook u niets kwalijk worden genomen.zal ook u niets kwalijk worden genomen. 38 Geef veel en u zult veel terugkrijgen,38 Geef veel en u zult veel terugkrijgen, meer dan overvloedig. Want wie veelmeer dan overvloedig. Want wie veel geeft, zal veel krijgen. En wie weiniggeeft, zal veel krijgen. En wie weinig geeft, zal weinig krijgen."geeft, zal weinig krijgen."
 37. 37. Zingen Psalm 67: 1Zingen Psalm 67: 1
 38. 38. Psalm 67 (LvdK) t. M. Nijhoff; m. 1543 / Genève 1551
 39. 39. Psalm 67 (LvdK) t. M. Nijhoff; m. 1543 / Genève 1551
 40. 40. Psalm 67 (LvdK) t. M. Nijhoff; m. 1543 / Genève 1551
 41. 41. Genade verkondigingGenade verkondiging 1 Johannes 2: 3-61 Johannes 2: 3-6
 42. 42. Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat wijHoe kunnen wij er zeker van zijn dat wij bij Hem horen? Als we doen wat Hijbij Hem horen? Als we doen wat Hij zegt!zegt! 4 Als iemand zegt dat hij Christus kent,4 Als iemand zegt dat hij Christus kent, maar niet doet wat Christus zegt, is hijmaar niet doet wat Christus zegt, is hij een leugenaar.een leugenaar.
 43. 43. Maar wie doet wat Christus van hemMaar wie doet wat Christus van hem vraagt, is vol van de liefde van God.vraagt, is vol van de liefde van God. 6 Daaraan is te zien of u christen bent of6 Daaraan is te zien of u christen bent of niet. Ieder die zegt één met Christus teniet. Ieder die zegt één met Christus te zijn, moet leven zoals Hij leefde.zijn, moet leven zoals Hij leefde.
 44. 44. ZingenZingen Gezang 147: 4 en 5Gezang 147: 4 en 5
 45. 45. Looft God, gij christ’nen, maakt Hem groot (LvdK 147) t. & m. N. Herman; v. C.B. Burger
 46. 46. Looft God, gij christ’nen, maakt Hem groot (LvdK 147) t. & m. N. Herman; v. C.B. Burger
 47. 47. Gebed om de openingGebed om de opening van het woordvan het woord
 48. 48. Kinderlied Elb 433Kinderlied Elb 433
 49. 49. God die alles maakte (EL 433) t. S.B. Rhodes; m. H. von Müller
 50. 50. God die alles maakte (EL 433) t. S.B. Rhodes; m. H. von Müller
 51. 51. God die alles maakte (EL 433) t. S.B. Rhodes; m. H. von Müller
 52. 52. Wij gaan, tot straks!Wij gaan, tot straks!
 53. 53. SchriftlezingSchriftlezing Openbaring 3: 14-22 (HSV)Openbaring 3: 14-22 (HSV)
 54. 54. Openbaring 3:14-22Openbaring 3:14-22 Zevende brief: aanZevende brief: aan LaodiceaLaodicea14 En schrijf aan de14 En schrijf aan de engel van de gemeente inengel van de gemeente in Laodicea: Dit zegtLaodicea: Dit zegt de Amen, dede Amen, de getrouwe en waarachtigegetrouwe en waarachtige Getuige,het begin van GodsGetuige,het begin van Gods schepping:schepping:
 55. 55. 5 Ik ken uw werken,5 Ik ken uw werken, en weeten weet datdat u niet koud en niet heet bent.u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet!Was u maar koud of heet! 16 Maar omdat u lauw bent en16 Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ikniet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.u uit Mijn mond spuwen.
 56. 56. 17 Want u zegt: Ik ben rijk en17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en hebsteeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weetaan niets gebrek, maar u weet niet datniet dat juistjuist u ellendig,u ellendig, beklagenswaardig, arm, blindbeklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.en naakt bent.
 57. 57. 18 Ik raad u aan dat u van Mij goud18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur,koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, enopdat u rijk wordt, en witte kleren,witte kleren, opdat u bekleed bent en deopdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid nietschande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogenopenbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnenmet ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.zien.
 58. 58. 1919 Ieder die Ik liefheb, wijs IkIeder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees danterecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.ijverig en bekeer u. 20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort enklop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hemde deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd metbinnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.hem gebruiken, en hij met Mij.
 59. 59. 21 Wie overwint, zal Ik geven met21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon,Mij te zitten op Mijn troon, zoalszoals ookook Ik overwonnen heb, enIk overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troonMij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.gezet heb. 22 Wie oren heeft, laat hij horen22 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeentenwat de Geest tegen de gemeenten zegt.zegt.
 60. 60. Verkondiging:Verkondiging: VolhoudenVolhouden
 61. 61. ZingenZingen Gezang 295: 1 t/m 5Gezang 295: 1 t/m 5
 62. 62. Aan de deur van ‘s harten woning (LvdK 295) t. E.L. Smelik; m. Greiffswald 1661
 63. 63. Aan de deur van ‘s harten woning (LvdK 295) t. E.L. Smelik; m. Greiffswald 1661
 64. 64. Aan de deur van ‘s harten woning (LvdK 295) t. E.L. Smelik; m. Greiffswald 1661
 65. 65. Aan de deur van ‘s harten woning (LvdK 295) t. E.L. Smelik; m. Greiffswald 1661
 66. 66. Aan de deur van ‘s harten woning (LvdK 295) t. E.L. Smelik; m. Greiffswald 1661
 67. 67. Aan de deur van ‘s harten woning (LvdK 295) t. E.L. Smelik; m. Greiffswald 1661
 68. 68. Aan de deur van ‘s harten woning (LvdK 295) t. E.L. Smelik; m. Greiffswald 1661
 69. 69. Aan de deur van ‘s harten woning (LvdK 295) t. E.L. Smelik; m. Greiffswald 1661
 70. 70. Aan de deur van ‘s harten woning (LvdK 295) t. E.L. Smelik; m. Greiffswald 1661
 71. 71. Aan de deur van ‘s harten woning (LvdK 295) t. E.L. Smelik; m. Greiffswald 1661
 72. 72. Dankgebed en voorbedeDankgebed en voorbede
 73. 73. Collecte: 1. EvangelisatieCollecte: 1. Evangelisatie 2. Kerk2. Kerk
 74. 74. SlotzangSlotzang Gezang 303: 1,2 en 5Gezang 303: 1,2 en 5
 75. 75. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 76. 76. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 77. 77. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 78. 78. De ware kerk ders Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 79. 79. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 80. 80. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 81. 81. ZegenbedeZegenbede gevolgd doorgevolgd door Gezang 465:3Gezang 465:3
 82. 82. Zegen ons, Algoede (LvdK 456) t. J. Gossner; v. J.E. van der Waals; m. Chr. Gregor
 83. 83. Goede zondag toegewenst!Goede zondag toegewenst!

×