Prof. dr. Jouke van Dijk
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Prof. dr. Jouke van Dijk

on

 • 635 views

Presentatie Peter de Groote Lezing, 19 december 2011

Presentatie Peter de Groote Lezing, 19 december 2011

Statistics

Views

Total Views
635
Views on SlideShare
635
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Prof. dr. Jouke van Dijk Presentation Transcript

 • 1. ‘ Over verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt’
  • Presentatie voor Peter de Groote lezing
  • Doopsgezinde Vermaning, Zaandam, 19 december 2011
  Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Waddenacademie / SER Noord Nederland [email_address] www.joukevandijk.nl
 • 2. Overzicht
  • Trends economie en arbeidsmarkt
  • Krimp en Vergrijzing
  • De onderkant van de arbeidsmarkt
  • Arbeidsmarktbeleid: uitdaging versus risico voor gemeenten
  • Wie moet (en kan!) waar wat aan doen?
  • Conclusies
 • 3. Trends economie en arbeidsmarkt
  • Economische groei stagneert: kredietcrisis
  • Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af
  • Herstructurering: eenvoudige maakindustrie verdwijnt, groei in de dienstensector, vooral zorg
  • Flexibeler arbeidsrelaties  zzp-ers, pendel, wonen
  • Kennisintensivering, opleidingsniveau stijgt: maar ook 250.000 analfabeten en 1,5 miljoen laaggeletterden
  • Nog veel mensen in de WW, WWB, Wajong en WAO die buiten het arbeidsproces staan, maar ook veel buitenlandse werknemers
  • Kwalitatieve mismatch vraag en aanbod
  • Decentralisatie arbeidsmarktbeleid naar gemeenten
 • 4. Bron: Bureau Louter, 2011 Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen per inwoner 15-64 jaar in 1995 over 1995-2010: verandering in de kans op werk >0,45 0 <-0,47
 • 5. Bron: Bureau Louter, 2011
 • 6. Werkloosheid NWW/UWV Jan 2011 Nederland 6,3%
 • 7. Ontwikkeling werkloosheid NWW jan2010 -jan2011
 • 8. Werkloosheid oktober 2011 Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam
  • Totaal NWW 35.500 (6,1 %, NL 5,8 %)
  • Waarvan:
   • < 27 jaar 2.800 (8 %)
   • > 45 18.000 (42%)
   • Geen startkwalificatie VMBO/MBO-1 (47%)
   • > 1 jaar: 18.200 (51%)
   • Technisch elementair/lager 5.200 (200 vac)
   • Technisch middelbaar/hoger 2.000 (200 vac)
   • Zorg elementair/lager 7.700 (600 vac)
   • Zorg middelbaar/hoger 2.500 (250 vac)
 • 9. Werkloosheid naar opleiding (NWW) Groot Amsterdam 35.500 (6,1%) Daling: 19% Zaanstreek/Waterland 7.900 (5,2%) Daling: 4% Daling vooral bij laag geschoolden !
 • 10. Ontwikkeling van beroepenstructuur Polarisatie of upgrading?
 • 11. Beroepsbevolking naar opleidingsniveau
 • 12. Opleidingsniveau beroepsbevolking 1996-1998 – 2007-2009 Opleidingsniveau stijgt, vooral in Amsterdam !
 • 13. Ontwikkeling ZZP-ers 2000-2009
 • 14. Demografische ontwikkelingen: krimp en vergrijzing
 • 15. Bevolkings-groei 2010-2040
 • 16. Bevolkingsontwikkeling 2010-2025 Totale bevolking Bevolking 15-64 Vergrijzing groter probleem dan krimp!
 • 17. Toekomst: commissie Bakker over vergrijzing en arbeidsparticipatie ( 2008 ) Voorspelling tekort op de arbeidsmarkt: 375.000 in 2015 en 700.000 in 2040 Geldt ook voor het Noorden!!
 • 18. Bevolking 0-15 en 50-65 van 1988-2040 Aantal 0-15 jaar < 50-65  afname beroepsbevolking
 • 19. Vergrijzing naar bedrijfstak 10.000 10.000 38.000 10.000 15.000 > 45 jaar
 • 20. Vergrijzing naar bedrijfstak Groot Amsterdam Nederland Zaanstreek/Waterland
 • 21. Werkloosheid naar leeftijd (in % per groep; NWW april 2011) Bron: CWI Bron: UWV Werkbedrijf
 • 22.
 • 23. Werkloosheid naar leeftijd in de VS In de VS zijn ouderen MINDER vaak werkloos
 • 24. CRISIS: W of V model: waar zitten we? Waar gaan we naar toe? ? ? Elke crisis is anders: resultaten uit het verleden …..
 • 25. Ontwikkeling werkloosheid jan 2006 – nov 2011
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29. Regionaal arbeidsmartktbeleid
 • 30. Grote forensen stromen over steeds langere afstanden: links tussen regio’s worden sterker Bron: Stad en Land, CPB, 2010
 • 31. Regionaal arbeidsmarktbeleid
  • Arbeidsmarktbeleid van overheden
   • Werkgelegenheidsbeleid: meer banen scheppen
   •  Economisch Beleid
   • Passief arbeidsmarktbeleid: inkomen via uitkering
   • Actief arbeidsmarktbeleid: mensen aan werk helpen; werken naar vermogen
  • Onderwijsbeleid
  • Welzijnsbeleid
  • HRM-beleid van bedrijven
   • Vervullen van vacatures, loopbaanbeleid, arbeidsvoorwaarden
 • 32. HRM-beleid werkgevers bij krappe arbeidsmarkt
  • Interessante werkgever zijn qua salaris, loopbaan, werktijden, secundaire arbeidsvoorwaarden etc.
  • Doorstroom naar hogere functies: om-, her-, bij- of opscholing op de interne arbeidsmarkt
  • Buitenlanders aantrekken of outsourcing
  • Innovatie, hogere arbeidsproductiviteit
  • Investeren in relaties met opleidingen via stages voor leerlingen en docenten
  • Investeren in imago en bekendheid organisatie
  • Of: maatschappelijk verantwoord ondernemen door mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt een kans te geven via bijv. de WWnV (Wet Werken naar Vermogen)?
 • 33. Arbeidsmarktbeleid: de spelers
  • Centrale rol voor gemeenten: decentralisatie WWB, WMO, WSW, maar weinig instrumenten, maar wel groot financieel risico, zeker met WWnV.
  • Maar ook: provincies en centrale overheid
  • Afdelingen Sociale Zaken, Economische Zaken, Onderwijs, Welzijn
  • Werkpleinen, UWV, Regional Platforms
  • Onderwijs: WO, HBO, ROC’s etc.
  • O&O-Sectorfondsen
  • Bedrijven, KvK’s, VNO-NCW, MKB, vakbonden
  • Taskforces, kenniscentra
  • Re-integratie bedrijven
  • Etc. en dan ook nog de werkzoekenden zelf
 • 34. Doel van (regionaal)arbeidsmarktbeleid
  • Hoe vervullen we openstaande vacatures?
  • Verhogen (arbeids)participatie?
  • Hoe komen mensen die nu een uitkering hebben aan het werk? (Groot Amsterdam + Zaanstreek / Waterland: NWW 35.000 + 8.000 = 43.000)
  • Hoe verminderen we de uitkeringslast?
  • Hoe kan de overheid daaraan bijdragen door een effectief arbeidsmarktbeleid?
  • Hoe komen we tot een efficiënte en transparante uitvoeringsstructuur?  het gaat om miljarden euro’s per jaar!
 • 35. Doelgroepen arbeidsmarktbeleid in % beroepsbevolking 2010
 • 36. Afbakenen – re-integratie mogelijk? (Sol, Glebbeek en Edzes, 2011) Afstand tot de reguliere arbeidsmarkt: Nee ca. 100.000 ca. 300.000 Ja ca. 250.000 Overbrugbaar – Niet overbrugbaar Banen Re-inte-gratie overbodig Afdoende motivatie Match Scholing / training Re-integratie Loon-subsidie Compensatie productivi-teitstekort KAN werken Niet mogelijk Re-integratie werkt niet Banen creëeren Taaksplit-sing Controle Prikkels en Sancties Work first Informatie Bemidde-ling Matching Sociale en psychologi-sche training Wegnemen practische barrieres Subsidiering loonkosten Aanpassen arbeidsplek Afdekken risico’s Naar beschermde arbeid WSW Uitkering
 • 37. Arbeidsmarktbeleid = keuzes maken
  • Gaat het probleem vanzelf over door vergrijzing of wordt het veel erger door de crisis?
  • Omvang en aard van het probleem – arbeidsmarktdynamiek – knelpunten (arbeidsmarktinformatie)
  • Is het probleem oplosbaar? Niet-willers en niet-kunners
  • Keuze doelgroepen: Wie wil je helpen? Kansarmen of kansrijken? Wie kan je helpen?
  • Keuze maatregelen: Hoe kan je helpen? (bemiddeling – scholing – sociale vaardigheden – arbeidsritme – sancties – tewerkstelling)
  • Werkt het beleid? (monitoring + evaluatie)
  • Kan het efficiënter? Best practices bekend?
  • Probleem van de gemeente? Wat kunnen / moeten werkgevers en werknemers doen?
 • 38. Werkt het beleid?
   • Monitoring
   • Evaluatie:
    • - Effectiviteit: netto en bruto!
    • - Efficiëntie
   • Bijstelling van het beleid
 • 39. Ladder model 50 banen en 100 werklozen (beste=1, slechtste=100) Dus 50 minst geschikte werklozen krijgen geen baan Arbeidsmarktbeleid: nr. 90 stijgt 30 plaatsen naar nr. 60 nr. 70 stijgt 30 plaatsen naar nr. 40 nr. 45 stijgt 30 plaatsen naar nr. 15 Resultaat: nr. 90 krijgt geen werk nr. 70 krijgt een baan nr. 45 krijgt een baan, maar ook zonder beleid al!  Als nr. 70 naar 40 gaat, zakt 50 naar 51!  Voor 70 en 45 is het beleid bruto effectief, maar netto alleen voor 70 en macro is het effect nul omdat nr.70 nr.50 verdringt!
 • 40. Effect re-integratie bij WWB Door beleid: slechts 1-5% extra kans op werk 21+3=24% maar 1 op de 8 door beleid Maar grote verschillen in effectiviteit tussen verschillende gemeenten en gelijksoortige projecten
 • 41. Wat kan het arbeidsmarktbeleid?
  • Effectiviteit van arbeidsmarktbeleid is vaak klein
  • Er zijn nauwelijks voorbeelden van “best practices” die netto effectief zijn (veel beleidshomeopathie?)
  • De arbeidsmarkt is regionaal (pendel) en vraagt om een arbeidsmarktbeleid op regionaal niveau
  • Wees realistisch in het arbeidsmarktbeleid:
  • Iedereen aan regulier werk helpen zal niet lukken
  • Gesubsidieerde arbeid blijft nodig: werken naar vermogen met loonkosten subsidie liefst bij reguliere bedrijven en organisaties. Gaat dat lukken?
  • (Te?) Grote financiële risico’s voor gemeenten, zeker als de crisis doorzet, maar anders ook met WWnV
 • 42. Oplopende tekorten WWB bij gemeenten: het dak lekt al (Bron: Ministerie Szw)
 • 43. Ontwikkeling landelijk macrobudget: de storm nadert met invoering WWNV (Bron: Miljoenennota, 2011) Bron: Miljoenennota 2012 X mln. euro 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I-deel / uitkeringen 3.796 3.811 4.198 4.206 4.256 4.386 4.467 Kaders Wsw 2.477 2.346 2.361 P-Budget /WWNV 1.896 1.689 993 3.079 2.753 2.647 2.637 Totaal WWNV 4.373 4.035 3.354 3.079 2.753 2.647 2.637 In % (2010=100) 100 92 77 70 63 61 60 Overheveling AWBZ dagbesteding naar WMO Wajong
 • 44. Conclusies
  • Crisis verhult vergrijzingsprobleem  krapte komt
  • Investeer nu in scholing, ook voor 45+
  • Functies afstemmen op capaciteiten werknemer
  • Voorkom instroom WAJONG
  • Wees realistisch in het arbeidsmarktbeleid!
  • Wet Werken naar Vermogen: kans en bedreiging  gemeenten failliet als crisis doorzet
  • Vier O’s : O ndernemers, O nderwijs, O verheid en O uders hebben eigen verantwoordelijkheden. Werk samen op praktische punten, maar blijf niet steken in platforms, task-forces, convenanten, etc.
 • 45. ‘ Over verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt’
  • Presentatie voor Peter de Groote lezing
  • Doopsgezinde Vermaning, Zaandam, 19 december 2011
  Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Waddenacademie / SER Noord Nederland [email_address] www.joukevandijk.nl