Ho bieu chanh mot doa hoa rung

419 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
419
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ho bieu chanh mot doa hoa rung

 1. 1. t Ðóa Hoa R ng 1 www.hobieuchanh.com t óa hoa r ng Bi u Chánh Húng hính ch i trong ch n c h ng c m y tu n, tôi lóng nghe ô thành ã yên nh, không có phi c oanh t c n vi ng n a. Tôi tò mò tr v Sài Gòn. Nào dè m i v c vài ngày thì còi báo ng th i rân n a, có b a báo ng t i hai l n. Ng i ta lo t n c . Tôi ngao ngán nên c ng ch y nh thiên h . Mà l n n y, tôi theo m t ông b n ch y lên mi t trên, tìm n i cao ráo u nhàn ng dung thân d ng trí. Tôi lên B n Súc. n ây tôi li n nh cái th t v n êm m kín áo, mà n m tr c tôi ã thày lay t v trong t b ti u thuy t c a tôi, cái th t v n n c n ng thi v , chan ch a th ng yêu, n i tóc xe t cho c p nam n thanh niên là c u Phúc v i cô Lý, m t t i c u, m t t i tân nh ng hai tâm h n ng ng, t ng hi p. a sau tôi i xem l i th t v n n y, xem coi Th n ái tình còn ng h Phúc v i Lý hay không. Mi u ái tình v n còn s s , m i n c trong v n còn ro re, ti ng n ve v n còn inh i, duy thi u Phúc v i Lý. Ng i ta nói c p tri âm n y ã vô ng Long m y b a rày, vô ki m ch mà gây thêm m t cái ái tình th nhì n a. ng Long... Tôi bi t r i, ch Phúc kh n t tr ng tiêu, tr ng ngh , tôi ã có nói trong quy n „Ái tình mi u“. Tôi quy t i, i tìm Phúc v i Lý, mà c ng i xem quang c nh ng Long. M t ông b n m n chi c xe bò mà ch tôi i vì ng xa n n m ngàn th c, i b không ti n. i ng Long mà ông b n tôi không ch u i theo l á Ki m Lâm, l i b t i d c theo mé b ng, nói i ngã ó tôi m i c th ng th c c nh r ng, v n, b ng, su i. i x a, c Nguy n Công Tr ngâm câu „ i trâu êm h n c i ng a“, hôm nay, tôi l i th y „Ng i xe bò kh e h n ng i xe h i“. Ng i xe bò kh i l t té mà nó còn gây trong lòng tôi m t m h ng n ng nàn d k . T i sao c m h ng? T i g p cái ngu n. Su i Xinô b t t trên t ng cao, xa l m, phía trong Cà Tong n a kìa, quanh co ch y ra sông Sài Gòn. Tuy su i dài n y ch c ngàn th c, nh mùa khô b ngang ch có n m ba th c, n mùa t m i có n c nhi u. Hai bên su i, t th p, thì m a dào ng i ta gieo m , c y lúa. Vô trong, t cao lên t chút, thì ng i ta làm r y, tr ng nh ng mía, mì, mè, u và t ngh , g ng. Vô trong n a, t cao h n, thì ng i ta l p v n tr ng nh ng s u riêng, trái s a, chanh, mít, tiêu, cau. Phía sau v n thì là r ng, l x nh ng sao, s n, d u, gõ, b ng l ng, tr c, ch còn ng c m, ch ã có ch . Ph n nhi u ch t chi m t d i ru ng lên t i trên r ng. L i m i t u có ng i ta tr ng t a, ai xa thì c t tr i, ai t i ó thì c t nhà, có nhà tranh mà ng có tr i ngói. Ng i xe bò i c c k ch theo mé r ng hay qua ám r y! m t ngó khoai mía xanh t i, cây c i ch n ch , tai nghe gà r ng gáy, cu t kêu, quan c nh an t nh làm cho tôi ng n ng , quên h t các r n r c th thành, mà c ng quên h t các n i chìm c a th s , tâm n b t say s a v i thú lâm viên kh e kho n, v i thói thôn quê thi t thà. Vô t i ng Long, g p l á Ki m Lâm, tôi h i th m Phúc và Lý. Ng i ta nói cách vài b a tr c có th y i qua, i th ng vô phía trong. Tôi i theo, i m t i r t xa, mà tìm không g p. Ngh u r ng th m, su i d i, Bóng chim tâm cá, h i ai bây gi . n tôi m i khuyên tôi ng theo n a, r ghé m t tr i quen xin n c trà qu b t mà u ng r i tr v . Ông Ba Lung, tr i n y, ông m ng r và d ng nh ây ít ng i nên ông khao khát nói chuy n, b i v y ông ti p r c chúng tôi r t ân c n, ông n u n c pha trà ãi chúng tôi r i
 2. 2. t Ðóa Hoa R ng 2 www.hobieuchanh.com ông thu t cho chúng tôi nghe m t chuy n ái tình m i k t cu c cách m y b a tr c, k t cu c i màn bi k ch xào xáo r i tiu hiu, làm cho vùng n y ng i ta v a kinh tâm, v a áo não. Thôi, tìm không c ái tình êm m kia, thì tôi chép l i chuy n ái tình xào xáo n y, k ni m cho bu i nhàn du và luôn d p bày t ng Long c nh v t. Hôm n , lúc n a chi u, con Qu u i nón lá ng lum khum gi a ám u, lo x i t vun g c u, có thím T Cam g n, mu n n công1 nên l i làm ph v i nó cho mau. Thím Canh hay nói chuy n; thím th y th ng Khoa ng lùa c p bò cho n c d a mé r ng, thì thím h i Qu : - a! Bò c a m y sao còn có m t c p? Còn hai con n a âu? - C p bò kia m c i xe c i trong Bào . C u T Cu u giá mua r ng làm c i. C u nói i má tôi, c u m n xe ít b a, nên hôm qua má tôi sai anh L c em xe vô tr ng cho u. - Th ng khùng ó mà ch Ba dám giao xe giao bò cho nó em i xa nh v y sao? - Ch có ai âu mà sai. - Th ng Khoa là con nít, nó tr c p bò kia sao n i. - C u T h a c u coi ch ng giùm, nên má tôi m i ch u. - Anh T Cu n m nay bày làm c i chi v y không bi t. - C i có giá, làm khá l m ch . - Khá gi ng gì? C i em ra b n mà bán thì h d b ng h tr r . Mình m n ghe ch xu ng Th 2 hay xu ng Sài Gòn thì bán c giá h n, song ng i hi m tr l m. ó, ông Ba Lung ch c i i bán, ng v hôm kia, r i c ng i khoanh tay mà khóc ó. - Sao mà khóc? - ng bán c i c 130 ng b c. ng không dám v ghe, l n b c trong l ng mà i lên Th . Tr xe h i, ng giang xe bò mà v trên n y, i t i ch Tr c Sùm, b n c p ón gi t b c h t tr i, l i ánh ng s ng cánh tay. - Tr i i! Tr c Sùm có n c p hay sao? - Có h nói ch ng m t tháng nay có ng n c p n m sáu a, có súng, d l m, nó n núp ó ón gi t ng i ta. B n nó gi t t i xe máy, xe ng a n a, ai ch ng c thì nó n ch t. - D há? Tôi nghe nói Tr c Sùm mà tôi không bi t ch nào. - trên An Tây thôn m t i ó. Ch ó v ng l m. - n c p làm d nh vây, quan làng không b t nó sao? - D gì mà b t. Nó rút vô r ng r i làm sao mà tìm c. L i nó có súng, nó b n ch t ch . - Thím T , n c p có súng, mình i xe h i tôi t ng nó ón nó ánh c ng c a thím. - c nó g t xe ng ng r i nó gi t. - Ghê quá! Ch c tôi không dám i Th r i a. - Không có chuy n c n thì i làm gì. M y hay i Th l m sao? 1 Giúp công v i nhau, nông dân mi n Nam giúp công v i nhau vào mùa c y, g t 2 Th D u M t, l i nói rút g n c a dân a ph ng
 3. 3. t Ðóa Hoa R ng 3 www.hobieuchanh.com - Không. T nh t i gi tôi i có m t l n, i v i má tôi. B n i thì giang xe bò, b n v i xe h i. Lâu l m r i, cách b n n m nay, h i ó tôi m i m i sáu tu i. - Th ng L c nó khoe v i h , nó nói ch Ba s g m y cho nó. Ch Ba có h a v i nó hay sao? - âu mà có! Anh khùng ó, ai thèm g . Hai ng i nói chuy n t i ó, k nghe phía c u ng Long có ti ng , r i th y có m t chi c xe h i ng ng. Qu ng ngó và nói: - Xe ai mà vô t i trong n y v y kìa. Ba ng i àn ông trên xe leo xu ng, r i i vô phía Qu v i T Cam bón u, ng i i tr c c âu ph c, b àng hoàng còn hai ng i i sau thì m c v n, l i m i ng i u có vác trên vai M y ng i i g n t i. Qu th y l , nên s p nón ng i bón u, không dám ngó Ng i i tr c là m t thanh niên ch ng h m l m tu i, m t mày sáng r , y ph c g n gàng, t i ngang ám u thì ng l i ch nhà bà Ba H c, là m c a Qu , mà h i: - Hai cô, không bi t nhà n y là nhà c a ai v y h ? Qu c cúi m t, không áp. Thím T Cam ng d y nói: - Nhà c a bà Ba H c. C u h i chi v y? Ng i trai c i mà áp: - N m tr c i bán trong n y, tôi có ghé nhà bà Ba m t l n. Lâu vô nên tôi quên, b i v y tôi mu n h i l i cho ch c ng ghé th m bà. Không bi t có bà Ba nhà hay không? - Có. Tôi m i th y d ng ch ra sân h i nãy. - Cám n thím. Ng i trai y i l i nhà bà Ba H c, hai ng i kia c ng vác i theo sau. Qu ng d y h i Cam: - Ai mà quen v i má tôi v y kìa? - Tao có bi t âu. Nói n m tr c có ghé nhà m y; n u m y không bi t thì tao làm sao mà bi t c. - Tôi không nh . - Có l h i ng i ta ghé, thì không có m y nhà. - Không bi t ch ng t i v y... Bây gi quá n a chi u r i. H vô ây r i t i h làm sao mà . - Ch c h vô ng t i h i b n èn. - i b n sao không th y súng? - À! Sao không có mang súng há? âu m y v coi ai ó. - Thôi v làm chi? Có má tôi nhà. lát n a r i tôi s v h i coi ai ó cho bi t. - Ng i ó p trai quá ph i hôn m y? Qu chúm chím c i r i b i qua li p u khác không nói n a. Bà Ba H c ng ng i g n mi ng gi ng, ch m ch r a m khoai môn, ng sáng mai thím T Cam i ch B n Súc, bà g i cho thím bán giùm. Thình lình con chó m c n m trong c a h c c r i tuông ra sân ng s a. Bà ng c m t ngó ra, thì th y m t d c ba ng i x m x m i
 4. 4. t Ðóa Hoa R ng 4 www.hobieuchanh.com i nhà bà, c ba u l ho c, l i áo qu n không gi ng ng i ch n n y. Bà c m c khoai, a g t r a, v a ngó trân, mái tóc m b c gió th i ph t ph , g ng m t thi t thà n ng gi i sáng r . Ng i trai i tr c, tuy còn i ngoài rào, nh ng ã kêu mà h i: - Bà Ba, bà m nh gi i h bà Ba? Bà Ba H c không bi t là ai, nh ng nghe kêu “bà Ba” trúng th c a bà thì bà ng d y mà áp: - m nh gi i. Bà áp mà b l l ng, tay c ng còn c m m t c khoai. Ba ng i i ngay l i cái gi ng ch bà Ba H c ng. Ng i trai i tr c ngó bà và c i và h i: - Ch c bà quên tôi r i h ? - … Tôi không nh r i a... - N m tr c tôi theo m y ng i vô ki m b n m n trong n y, tôi có ghé ngh nhà bà ây bà quên sao? - Thi t tôi quên. - M y n m r i mà bà c ng v y, không già h n. Ng i ta nói ch n lâm viên thân th kh e kho n nên lâu già, thi t ph i l m. Vô n ây tôi mu n luôn trong n y. - trong n y bu n ch t, c u sao c. - Không. Vui l m ch , có bu n âu bà. ó, cu kêu ó. Nghe ph i vui hôn? Tôi a quá. Chi u mát, n m nghe ti ng cu kêu xa xa, trí kh e kho n không bi t ch ng nào. Nghe cu kêu, tôi mu n xin bà cho tôi u vài b a ch i, c hôn bà Ba? - Nhà tôi nghèo, không có ch n ch n m, c u sao c. - Không h i gì. Bà cho tôi m t t m ván ho c m t cái chõng nh ng t i tôi ng thì i. Tôi c mà, bà ng ng i gì h t. Bà Ba H c la chó r i buông c khoai vô r , và c i và h i: - C u ây r i l y gì mà n? - Xin bà ng lo. Bà n th gì, thì tôi n c v y ch . Tôi l p th gài cu t, gài gà r ng t làm th t n. Tháng n y tr i m a, trong r ng thi u gì n m. i ki m n m m i, ki m ng le em v xào ho c lu c mà n, ngon l m mà! Bà ng ng i, nh ki m n không c thì tôi sai ng i v i tôi ra ch mua th t cá v n. - Có v y thì c; ng t nhà tôi x u xa d dáy quá không x ng áng ch c u n m; tôi ng i ch ó, ch không ph i tôi làm hi m3 v i c u. - trong r ng âu có nhà t t bà. Tôi ã thèm ài cát, tôi mu n tìm thanh t nh, nên tôi m i vô ây. Có l nào tôi chê nhà bà hay sao mà bà ng i, bà Ba? - Thôi, m i m y c u vô nhà, vô r i c u m i th y nhà tôi, tr ng tr c tr ng sau, thi t t m c u. Bà Ba H c b ng khoai mà vô nhà, ba ng i l i theo, ng i trai i tr c ngó hai ng i i sau mà c i. Nhà bà Ba thi t là t , kêu chòi thì trúng h n. M t cái chòi tranh ba c n xông: c t tuy l n, song o tròn ch không bào l ng; kèo và òn tay u b ng cây ng l ng4 có bào , r ng thi u gì cây t t mà ph i dùng t p m c. C n gi a b tr ng, không có làm c a. Hai n bìa thì óng song tròn. Còn phía sau v i hai u xông thì óng b ng cây s n, óng h n 3 H p b ng, nh nhen 4 (lat. Lagerstroemia calyculata Kurz.), còn c g i là cây thau lau, d ch âm t ti ng Khmer.
 5. 5. t Ðóa Hoa R ng 5 www.hobieuchanh.com th c hai ngón tay vô c. u xông phía tay m t, thì có c t n i m t mái gi i c ng l p tranh, n u n. c trong nhà coi không có chi l m. c n gi a, phía trong, có m t b lúa l n, lúa c a bà Ba làm ru ng ngoài su i g t h i tháng ch p bây gi còn h n n a b . Phía ngoài thì m t cái bàn dài, hai bên có chân ng a ng ng i, ch không có gh . n xông phía trái, thì ngoài, k song, có lót m t cái chõng, còn trong có lót m t b ván gõ dày cui5 mà không i6 láng. Ván v i chõng không lót sát vách xông, b tr ng m t kho ng d ng cu c, r a, búa, cày, c n câu trên l i có móc m y bó b khô c a bà Ba nh , p, ph i hôm tháng tr c dành ánh7 võng mà bán. Còn c n bên phía tay m t, khít gi i n u n, thì trong có m t cái gi ng cho m con bà Ba ng , ngoài có úp m t c i giã g o, d a vách có d ng hai cái chày. Trên cái bàn dài gi a thì t á, bình tích xanh, r ng tr u cau, i m t trái mít, nghinh ngang, không có th l p. Trên ván, trên chõng c ng v y, thúng u xanh m t bên t n n c m m, bao trà hu n m chình ình trên m khoai t . t khách b c vô nhà, bà Ba day l i nói: - M y c u th y ch a? Tôi nói nhà tôi lôi thôi l m. Ng i trai ngó vòng trong nhà r i c i mà áp: - trong r ng thì nhà nh v y, có lôi thôi chi âu. Tôi c mà. Xin bà làm n cho tôi u u trên ây; có b ván v i cái chõng n y thì thi u gì ch ngh . Bà Ba nói: - C u mu n sao c ng c. tôi d n cho tr ng ng tr i chi u mà n m. Hai ng i vác i theo ng i trai nãy gi không nói chi h t, bây gi m i va ly và gói xu ng cái chõng. Ch ng th y bà Ba rinh thúng u thì hai ng i áp l i giành mà d n d p, không cho bà làm. Ng i trai tr ra sân, ng nh m t h ng, r i i vòng chung quanh nhà, i l i coi cái nhà tr ng nh t bò và c t xe, tr qua coi v n mít g m trên hai ch c cây, cây nào c ng có trái eo lòng thòng, trái nh chen v i trái l n, r i i th ng vô mé r ng, ng dòm ng xe bò, hai bên ch i m r m r p. Ch ng tr vô nhà, ng i trai h i bà Ba: - Mé bên nây th y có ng xe bò, ng ó i âu v y bà Ba? - ng ó ra ng ng Ki m Lâm phân ranh r ng c m. ng Ki m Lâm t ngoài ch vô ây r i i th ng vô Bào có ngã vô Cà Tong, có ngã qua Th Tính, qua B n Cát, i âu c ng c h t, i xa l m. - r i tôi i ru ng trong ó coi r ng ch i. Có c p hôn bà Ba? - Không. ây có c p hùm gì âu. Nai h u b h b n quá nên bây gi c ng ít. Ng i trai th y hai ng i d n quét ván chõng xong r i m i nói: - Hai Phú coi d n nghe hôn; còn N m Quí i theo tôi ch i m t chút. a tr ra sân, ng i trai g p con Qu ám u i v móc cái nón trên cánh tay. Trong nhà bà Ba kêu nói: - Còn m y c khoai con r a h t i con, r a ng mai thím T i ch g i cho thím bán. Ng i trai ng ngó trân con Qu , tuy qu n áo lôi thôi, tay ch n bùn l m, nh ng mà n c da tr ng nõn, mái tóc en huy n, m t mày t i c i, t ng m o dong d y, nh t là cái mi ng có duyên d th ng, không c i mà nh c i, môi t thoa son, hai hàm r ng tr ng trong l i 5 th t dày. 6 t ng chuyên môn ngành m c: trám nh ng ch khuy t và ánh bóng. 7 th t dây v i ít nh t 2 th s i, thí d ánh dây lu c, ánh võng.
 6. 6. t Ðóa Hoa R ng 6 www.hobieuchanh.com nh xíu. Thi t là m t óa hoa r ng ng n trong xóm ng Long, óa hoa không c n tay ng i s n sóc mà r t xinh t i p . Ng i trai ngó mê m n r i g t u nói: - Cô em in là h i nãy ng i bón u àng kia mà. Con gái c a bà ph i hôn bà Ba? - Ph i. Con c a tôi. Tôi có m t mình con Qu ó. Qu chúm chím c i i l i g n mi ng gi ng ng i r a khoai, không ngó khách, mà c ng không nói chi h t. Ng i trai d t ng i kêu tên Quí h i nãy mà i l i ng xe bò, r i b cây bao ph nên khu t d ng. Qu r a ri t khoai r i h t b h t vô thúng b ng i vô nhà, ng lo nhúm l a n u c m chi u. Bà Ba h i ng i kêu là Phú h i nãy: - C u trai ó là ai, i vô trong n y làm chi mà xin u v y c u? - C u Sáu ó a bà. Con c a ông H i ng trên Châu c, sang tr ng giàu có l m. C u Sáu t t h t s c, r i bà coi. - H ! Giàu có sang tr ng thì ta nhà ch i ph i s ng h n, vô r ng làm chi cho c c kh ? - y t i tánh c u Sáu a thanh t nh, c u không mu n m y ch phi n ba. C u còn h c, lúc n y c u m t nên ông bà bi u c u ngh h c i h ng gió ít ngày. nhà thì c u nói u i Long H i, mà ch ng lên t i Sài Gòn thì c u l i i qu o lên ây, c u nói i vô ng ki m ch thanh t nh mà ngh m i kh e. C u Sáu r ng rãi, l i bi t th ng con nhà nghèo. Bà cho c u u, c u s n n cho bà x ng áng. Ch c ch n nh v y. - thì , có gì âu mà n n. C u Sáu ch a có v con hay sao, nên i ch i m t mình nh v y? - Th a, c u còn h c mà. Sách v c a c u c ng trong va ly kia, i âu c u c ng b t vác theo, n ng h t s c. C u ham h c l m, c u nói c sách vui h n là có v . - Con nhà giàu, l i tr ng tu i r i, mà ch a c i v thi t là k . N m nay c u Sáu c ba i ch a? - Tr i i, âu mà d v y? C u m i h m l m tu i. - Hai m i l m tu i, c i v v a r i, còn h c n a làm chi? - Thi u gì nhà sang tr ng mu n g con cho c u; t i c u ham h c nên c u không ch u c i ch . - V ch ng ph i có duyên n thì m i hi p nhau c. Ch c là c u ch a g p duyên n , nên tr i khi n lòng c u ch a mu n v . - Bà nói ó có l ph i a, bà Ba. - D quá, i ch i mà c u Sáu em t i hai ng i theo vác . ây tôi tr ng t a, tôi ki m n không c ai h t. - Không, bà. Có m t mình tôi theo h u c u Sáu thôi. Anh Quí ó là ng i Châu c, nh lên Th làm n. nh g p c u Sáu nh m ng quá, nh xin a c u ây r i nh ki m ch làm n. nh bi t tánh c u Sáu r ng rãi, nh l p công ng ki m ít ng b c v y mà. Con Qu n u c m, mà nó lóng tai nghe các l i Phú nói v i m nó. Ch ng c m c n, nó c lên nhà trên h i nh m nó coi làm gà hay không. Bà Ba c i và nói l n: - Không làm gà thì có gì âu cho c u Sáu n c m chi u. Cha ch , mà gà i n minh mông, bây gi làm sao r t b t cho c.
 7. 7. t Ðóa Hoa R ng 7 www.hobieuchanh.com Phú l t t can: - Kh i làm gà, bà Ba à. Trong va ly có n. H i tr a c u Sáu có bi u tôi i mua cá mòi p, bánh mì b n b n. Tôi c ng có m y h p chao n a. Chi u nay n s s a, r i mai coi có ai i ch s g i mua th t cá dành n, ho c tôi i mua c ng c. Qu chen vô nói: - Khuya n y có thím T Cam i ch . - Thím T ó âu? Làm n ch giùm ng tôi g i mua . - Khuya thím l i ây mà, l i l y khoai c a má tôi g i bán. - V y thì ti n l m. Ch chi nhà có xe máy, m i b a tôi m n c i i ch l quá. - Xe máy nghe nói bây gi m c l m, làm sao mà s m cho n i. H i nãy c u Sáu i xe h i mà. - , xe h i c a ng i quen v i c u d i Th , a giùm c u lên ây r i xe v . - H i nãy tôi th y còn u ngoài c u. - B khi s p-ph u ngh máy m t chút ch không ph i luôn trên n y âu. t tr i g n l n, ng i trai mà Phú kêu b ng c u Sáu ó tr v , c u th ng th ng b c vô sân, m t mình, không có Quí i theo. Con chó m c ã quen r i, nên nó n m mà ngó, không s a a. C u Sáu vô c a, bà Ba h i: - a, còn c u kia âu? - Quí v r i, s n có xe u ngoài c u, nên nh theo xe ra B n Súc. Nãy gi tôi i theo ng xe bò mà ra ng Ki m Lâm coi ch i. Tuy r ng không có cây l n, nh ng có nh thú trù m t thanh t nh tôi ch u quá. ây bu i sáng và bu i chi u tr i mát i ch i trong r ng ch c nhàn thú n c n ng kh e kho n l m. - r ng thì êm m h n ch . - B i v y tôi thích r ng h n. u Sáu bèn h i th m b làm n cùng cách tr ng t a ch n n y, c u h i âu bà Ba tr l i ó Bà c ng nh c u, c hai u dùng l i thi t thà hòa nhã mà nói chuy n, bà than không có v n ng mua phân và m n công nh t tr ng t a cho nhi u; c u khuyên tr ng bông v i, tr ng b , tr ng gai, m i có l i l n. Phú hi p v i Qu lo d n b a c m chi u. Phú l y bánh mì, khui cá mòi, m h p chao, còn Qu , thì gi c m, hâm m m ch ng, lu c rau mu ng. d n lên bàn, bà Ba m i c u Sáu i n. C u nài bà Ba và Qu n v i c u cho vui. Bà nh t inh không ch u, ép c u n tr c r i m con bà s n v i Phú. C u Sáu n bánh mì, song c ng n m t chén c m cho vui lòng ch nhà, u không chê a tre chén á, mà c u l i khen m m ch ng d u, rau mu ng m m. Th y tr i s m, Qu l y hai th p èn mà rót d u ph ng r i ra b p m i l a t li n m t th p, ng vô trên bàn ng sáng cho c u Sáu n c m. Bà Ba lên ôm trái mít ra sau mà x bao gi không ai hay. Ch ng c u Sáu n c m r i bà em m t mi ng mít m i c u tráng mi ng, nói mít tr ng ây c ng ngon nh mít t . C u Sáu c ng n vài múi mít cho bà vui. u Sáu n r i thì bà Ba kêu Qu bi u b ng d n ngoài sân ng m con n v i Phú cho sáng. Th ng Khoa lùa hai con bò vô chu ng r i nó c ng ráp vô n c m v i ch . u Sáu th th n h ng mát theo mé r y. Gió tháng ba hiu hiu mát m ; tr ng mùng 8 chói sáng gi a tr i. D i b ng có ti ng bìm b p kêu, trong r ng có ti ng gà r ng gáy. T i m t lát, c u Sáu tr vô nhà nói chuy n ch i v i bà Ba. C u t ý mu n ki m mua m t s t ây mà l p n ng lâu lâu c u lên ch i.
 8. 8. t Ðóa Hoa R ng 8 www.hobieuchanh.com Nghe gà r ng gáy, c u h i ây ng i ta có tìm cách nào ng b t th gà y mà n th t hay không. Bà Ba nói trong nhà có r p, làm siêng gi ng r p thì b t c. Bà l i nói có b y gài th n a, ng t ban êm con Qu không dám vô r ng m t mình, nên không r p gà hay gài th c. C u Sáu xin ngày mai bà d y cho c u i làm. Con Qu c ng th th thu t l i cho m nghe chuy n ông Ba Lung b b n c p Tr c Sùm gi t h t 130 ng b c. Nó nói theo l i thím T Cam thì t hôm qua ông Ba Lung c ng i khoanh tay mà khóc, t i nghi p h t s c, công làm c i m y tháng tr ng c c kh l i b chúng p gi t h t. Bà Ba ch c l i kêu tr i t l i oán h n b n b t l ng. C u Sáu h i rõ u uôi i c u c ng t i nghi p cho ng i l ng thi n, mãn n m tr i n ng d m m a tay chai m t nám i làm ra ti n, r i b b n gian ác ho c dùng s c ho c l p m u mà c p gi t. Phú ã s p t r i, êm y c u Sáu n m ng b ván phía trong còn Phú ng trên cái chõng phía ngoài, c u Sáu có n m có g i, có m n h t. Tr i g n sáng. Xa xa nghe ti ng chuông ch m rãi d ng bon bon r i k thím T Cam vô c a kêu Qu ng l y khoai môn mà i ch . C u Sáu th c d y i ra ngoài. Phú a b c c y thím mua giùm cá th t. Bà Ba ra chu ng bò b t m t con gà tr ng t c t chân l i, tính b a nay làm th t ng phân n a kho m n, phân n a n u canh chua. Qu ra gi ng xách n c m y lu cho y h t. Tr i sáng l n l n. Qu i nón tính i l i ám u ng ti p vun g c u. Bà Ba kêu d n: - Ch ng n a bu i con v ng ph v i má làm gà n u c m n nghe hôn con. Qu ra t i sân g p c u Sáu. C u ch n l i mà h i: - Cô i âu s m v y? - Tôi i vun g c u. - Khoan. cho tôi h i th m m t chút. H i hôm cô nói ai b n c p gi t 130 ng b c ó? - Ông Ba Lung. - ng âu? Cô có th d t giùm tôi l i nhà ng hôn? Qu d d không áp c. Th y bà Ba trong nhà b c ra, Qu m i nói: - Ông Ba Lung trong kia... C u mu n i thì bi u má tôi d t c u i. Bà Ba ti p h i: - C u mu n vô nhà anh Ba Lung làm chi? - H i hôm tôi nghe nói ng nghèo, làm c c kh n m y tháng m i có c 130 ng b c i b chúng gi t h t. Nghe nh v y tôi th ng ng quá. Tôi mu n cho ng s b c y ng ng h t bu n r u. Thôi, bà Ba làm n i giùm cho tôi. tôi a b c cho bà i. u Sáu móc bóp l y ra m t tr m ba ch c ng b c. M con bà Ba ngó nhau ch ng h ng. Bà Ba h i: - C u cho t i m t tr m ba ch c ng l n sao? - Cho không s ng m t, s ng không h t bu n. - C u th ng nên c u làm ph c, ch ph i c u b i th ng hay sao mà cho s m t? - Không h i gì. ng già c , mình nên làm ph c. Bà làm n em b c a cho ng. - S b c l n quá, tôi không dám lãnh. Thôi, tôi vô kêu nh ra ây r i c u a cho nh.
 9. 9. t Ðóa Hoa R ng 9 www.hobieuchanh.com - C ng c. Bà Ba b n bã i li n. Qu i l i ám u. C u Sáu th ng th ng i theo Qu . Qu x i t mà vun g c u. C u Sáu ng coi, làm cho Qu ái ng i không dám ng c m t lên. t tr i ló m c. C u Sáu ki m m t khúc cây mà x i cát làm v i Qu cho vui, Qu nói ph i có con dao ho c cái cu c làm m i ti n. C u Sáu nói bu i chi u c u ki m con dao em theo mà làm. Th y t c ch cho t i l i nói c a c u Sáu u oan chánh, Qu l n l n h t ái ng i. u Sáu h i: - ám u nh v y ch c là trúng, ph i hôn cô Qu ? - Trúng. t n y u ch u l m, n m nào c ng t t. - Ch ng cô nh c c bao nhiêu? - L i b n gi . - Chà, khá quá há? Sao bà Ba không t a thêm cho nhi u n a, b t tr ng làm chi kia? - Không có ng i ta làm nên làm nhi u không c. t tr ng ó h m a rào thì tr ng bí. - Còn mi ng r ng k sau ây c a cô hay là c a ch khác? - C a má tôi h t, vô t i ng Ki m Lâm. - Sao không phá r ng mà tr ng ? - r ng ng bán c i. Phá r ng c t g c t n công nhi u l m; ph i có ti n nhi u làm m i i; b i v y má tôi không dám tính t i chuy n ó, l y c i mà thôi. - Bán c i không s b n c p nh ông Lung hay sao? - Bán ây mà s gi ng gì. - ây không có n c p sao? - Không có. - Sao cô ch c không có. Vô trong n y thì êm ái kh e kho n thi t, nh ng mà th y v ng tôi s quá, h i hôm tôi ng không an gi c. - H ng có sao âu c u. ây ng i ta thi t thà, ai c ng lo làm n, không ch u gian gi o, i v y ban êm không c n óng c a. C u không th y sao? Nhà nào c ng không có làm a. - N u b n c p nó hay, nó vô ây làm n d l m. - Nghèo mu n ch t, có v t gì áng âu ,nên tr m c p không thèm. - Tôi tính t i nay i gài th ho c r p gà r ng ch i. Không bi t ban êm i vô r ng có h i gì hôn? - H ng có sao h t. Ng t lúc n y có tr ng s gài không có. - Có tr ng, th gà m i i n ch . - C u mu n i thì th coi. - Ng t tôi không bi t cách gài b y hay t r p thì i sao c. - chi u tôi ch cách cho c u bi t. D mà. Qu ng c lên ngó m t tr i r i nói: - Thôi, tôi v ng lo n u c m. u Sáu châu mày áp:
 10. 10. t Ðóa Hoa R ng 10 www.hobieuchanh.com - Cô kh i lo. Tôi có d n Phú lo c m n c. - nh có bi t g o m m ch nào âu. L i má tôi có d n làm gà. - Làm gà hay sao? - Ph i. Má tôi có b t gà c t s n r i. - Ôi! Tôi làm t n hao cho bà Ba quá! Qu ngó c u sáu mà c i r t có duyên và nói: - Gà nhà nuôi, có t n hao gì âu. Qu i v . C u Sáu c ng v theo, Qu ngó vô phía trong và nói: - Má tôi v kìa. Có ông Ba Lung theo ra ó. - M t cô th y xa d . À, cô Qu , h i khuya tôi có nghe ti ng chuông bon bon. Chuông âu v y? - Chuông trong chùa Ki n An, khuya b a nào ông Th T c ng t ng kinh d ng chuông. - Nghe ti ng chuông sao lòng tôi ng m ngùi, khó ch u d . mai cô làm n ch cho tôi bi t coi chùa ch nào, ng tôi i cúng Ph t. - C u m o Ph t l m sao? - o nào c ng d y làm lành lánh d , b i v y o nào tôi c ng kính h t. - C u nh n c quá, hèn chi c u tính cho ông Ba Lung t i b c tr m. u Sáu v i Qu vô nhà m t chút, thì bà Ba H c v t i có ông Ba Lung theo. Bà Ba b c vô nói: - Anh Ba ra ó, c u Sáu. Thi t nh nói h gi t c a nh ch n m t tr m ba. t ng i àn ông, qu n áo lèn xèn, tóc b c h n phân n a, mi ng ng m tr u, râu le the, m t bu n b c song b m nh m lòm khòm vô c a xá c u Sáu ng ng i t i bàn gi a. C u Sáu ng d y chào và m i ng i. Ông Ba Lung, vì nghe ng i ta mu n c u giúp mình, nên trong lòng kiêng n , ông nh tr u qu ng ra sân r i ng i ghé bên cái chõng. u Sáu nghiêm ch nh ngó ông h i: - Tôi nghe nói ông i bán c i v d c ng b n c p gi t h t ti n b c ph i hôn? Ông t h t bao nhiêu? - Tôi bán 21 th c c i, bán giá 6 ng r i. Ông ch lò chén tính ti n tr cho tôi 136,50 ng. Ba ng i b n chèo ghe m n m i ng i m t ng. Tôi cho h 3 ng ng mua g o mua cá n mà v . Tôi lên t i ch Th thì xe h i ch y r i. Tôi n c m h t 5 c c c. Còn l i ch n 130 ng. Tôi tính i v b , may g p xe bò quen C Trách ch cao su xu ng Phú V n r i v xe không. Tôi xin giang mà v cho kh e chân. n n a chi u, xe ng i thình lình có ba ng i ng i d a mé ng ng d y chân xe. M t ng i m súng hai ng i c m cây, bi u tôi v i ng i ánh xe bò có ti n bao nhiêu ph i a t. Vì trong l ng có ti n nhi u nên tôi s chúng gi t h t nên tôi co giò nh y xu ng l và ch y và la làng. M t tên c p xách cây ch y theo tôi, nó qu t tôi m t cây trúng cánh tay au quá, tôi mu n ngã. Nó níu tôi ng d y r i l t l ng l y h t gói b c. B n nó d m, nó mu n b t luôn c p bò. Ng i ánh xe bò l y h t g i nó m i th cho i. ây, cánh tay c a tôi t i b a nay mà còn s ng. - Ông b gi t b c t i khúc nào? - T i ch có cây tr c l n, ng i ta kêu là Tr c Sùm ó.
 11. 11. t Ðóa Hoa R ng 11 www.hobieuchanh.com - Tôi không bi t Tr c Sùm hay Tr c s p nào h t, song nghe ông là ng i l ng thi n mà h a, thì tôi th ng. Dày công lao kh l m m i có ng ti n, mà có r i l i b ng i ta p gi t, nhi u khi bu n r u mà ch t c, ch ph i ch i sao. Ông già c , thôi tôi th ng s 130 ng b c cho ông. Ông ng bu n r u nghe hôn. Quân gian gi t c a ông; tôi ngay mà tôi th ng l i cho ông. Chuy n nghe trái i th t. Nh ng i n y chuy n nào c ng trái h t, thì chuy n n y thành ra h p, ch không có trái âu. u Sáu nói câu sau và nói và c i. C u l y b c ra m 130 ng mà a cho ông Ba Lung. Ông Ba Lung ng d y l y b c và xá và nói: - C u thi t là ng i nh n c, bi t th ng k nghèo. Tôi vái ph t tr i phò h c u luôn luôn, cho c u giàu sang ng c u giúp thiên h . u Sáu c i mà áp: - Cám n ông. Cha ch mà m t mình tôi thì làm sao c u giúp c thiên h cho n i ông? Thôi, ông v ngh . ng r u n a, mà c ng ng nói chuy n n y cho ai bi t làm chi. con bà Ba H c ng ch c a xu ng b p mà nghe câu Sáu nói chuy n v i Ba Lung. Ch ng bà Ba th y ông Ba Lung l y b c thì bà nói: - Ph t tr i th ng anh l m nên m i khi n c u Sáu vô ch i trong n y ng c u anh ó. Ch ng v anh ph i ghé chùa Ki n An mà l y Ph t. N y, v nhà anh ráng c t b c cho k , ng m t n a, không l b t c u Sáu th ng hoài. Ông ba Lung c i ngon ngo n mà áp: - C u Sáu nh n c, nên c u b thí, ch th ng gi ng gì. Qu ngó trân c u Sáu m t h i, r i xây l ng i b t gà làm th t, m t luôn luôn t i c i. B a nay Phú vô b p ph v i Qu lo n u c m. Phú giành làm gà nh ng t i n u canh chua, thì Qu không ch u cho Phú, khoe tài n u canh chua gà ngon nh t h ng. Bu i chi u ông Ba Lung gánh ra cho c u Sáu m t quày chu i cau, m t ch c c khoai sáp, m t con gà mái v i m t con v t t , xin c u Sáu nh m l t n c a ông. C u Sáu mu n tr ti n nh ng ông quy t nh không ch u l y, nói r ng ông i l ch không ph i em bán. Tuy c u Sáu d n ông Ba Lung ng nói chuy n c u c u giúp cho ai bi t, song chuy n y m con bà Ba H c bi t, t c nhiên thím T Cam c ng bi t, r i ng i n y nói chuy n v i ng i n , thành th qua b a sau c x ng Long không còn m t ng i nào không bi t. Ban u ng i ta khen lòng nh n t và cách h o h n c a c u, n ch ng ng i ta hay c u vô chùa Ki n An t nhang ni m Ph t, thì ng i ta l i i l i khen ra l i kính ph c, kính ng i tr tu i mà có Ph t tâm, ph c ng i sang giàu mà bi t th ng k b n ti n. Có ng i tr ng c u thái quá, tr ng n n i cho c u là “Ph t tái sanh”, r i truy n ngôn r ng Ph t hi n ra n i ch n ng Long c u nh n th . Ho c Qu , ho c bà Ba H c, ho c thím T Cam, h có d p thu t chuy n ng i ta kính tr ng cho c u Sáu nghe, thì c u ái ng i h t s c, c u ch c l i c u suy ngh , r i c u trách ông Ba Lung không kín mi ng. Tuy c u Sáu không mu n cho ng i ta bi t c u, song s không mu n y ng i ta l i coi nh c tánh c a Ph t, b i v y ng i ta càng kính ph c c u h n n a. m m i hay là bu i chi u, c u i ch i d i b ng ho c trên mé r ng, già tr g p c u th y u cung kính chào m ng. Ai có d p i ch c ng ghé h i bà Ba coi c u Sáu có mu n g i mua th gì ng h mua giùm cho c u. Ai có trái cây ho c khoai c ngon c ng em dâng cho c u n ch i, c u nài tr ti n, không ai ch u l y. th y ng i ta u kính ph c c u Sáu, Qu trong nhà, có l nào nó l i b th . Qu c ng kính ph c c u l m, t n tâm lo ph ng s c u, c u c n vi c gì Qu c ng làm cho c u vui lòng,
 12. 12. t Ðóa Hoa R ng 12 www.hobieuchanh.com i v y có b a c u bi u Qu cho c u theo ra r y gi m dây lang, thì nó vui v vâng l i; mà chi u t i c u bi u nó d t c u vô r ng r p gà hay gài th , thì nó c ng chi u ý c u, không dùng ng mà c ng không e l chút nào h t. u Sáu vô ng Long ch i ch a c m y ngày thì c vùng n y ai c ng vui, ai c ng chu ng, tr ra có m t ng i mà thôi. Ng i không vui ó là th ng L c, a kh t khùng ánh xe bò cho bà Ba H c. Th ng L c i xe c i cho T Cu, xe h t r i nó ã em xe v i bò v vài b a rày. Nó th y trong nhà bà Ba bây gi có hai ng i àn ông, nh t là có m t chú trai tr ng tr o nghiêm ch nh, thì nó không vui. Mà ch ng nó th y chú trai ó c m con bà Ba t ng tr ng, chú i âu th ng có Qu i theo, th m chí chi u t i chú vô trong r ng, Qu c ng i v i chú, thì nó l y làm b t bình, r i sanh lòng nghi k , gi n ng i âu t i phá ám, oán m con bà Ba tr ng l c ch trôi sông. Oán gi n mà không dám nói ra, m i ngày nó c giành v i th ng Khoa mà c i bò i cho n, có l nó tính ôm lòng oán gi n vào r ng than th v i c cây ch không mu n nhà mà th y nh ng c nh au lòng x n m t. con bà Ba H c không dè nên không ý n c ch trái i c a L c. C u Sáu nghe nói c có tánh kh t khùng thì c u c ng không mu n nói chuy n v i nó. Duy có Phú, ng i theo u h c u Sáu, Phú c theo lân la v i L c và Khoa. r nh vi c c m n c r i thì Phú hay th i ch i, mà ch ng i âu khác h n là i ki m coi c th bò n l i nào, r i có khi l i g n nói chuy n ch i v i L c, có khi ng i d i bóng cây xa xa mà ngó mây, ngó su i, ngó L c, ngó bò, d ng nh ng i hi n th ng th c thú lâm viên, hay là a ngu bi ng nhác lánh công vi c. Khi n nhà bà Ba H c, thì c u Sáu xin u vài ngày ng c u nghe cu kêu, h ng nhàn thú. Mà ây ã h n n a tháng r i, c u ch a nói t i chuy n i v . Còn m con bà Ba, vì kính tr ng, mà c ng vì m n, nên ch ng h nh c t i chuy n y. Có ph c m i r c c khách quí vào nhà, làm cho khách quí i r i thì làm sao mà tìm l i c. Có êm bà Ba n m suy ngh , bà lo s c u Sáu i, nên bà tính ki m cho bi t coi t i sao c u Sáu quy n luy n x n y. i c u mê con Qu , nên c u không ành lìa nó mà v , ph i hôn? Không có l v y. C u t t i m con mình thi t. Mình nghèo hèn mà c u không khinh khi. i v i con Qu , thì coi b u m n nó. Nh ng ch ng bao gi c u có t m t l i ch c gh o nó. u i bên c u, hay i gi m khoai, d u i r p gà hay i gài th , luôn luôn c u gi thái ch nh t oan chính, không l l i ng ng n, không gh o nguy t trêu hoa. L i nào ph i con Qu có s c có tài nh D ng Ng c âu mà rù qu n c Thái T . Hay là c u u t v vi c nhà sao ó nên c u không ch u v ? Mình không bi t gia o c a c u nên mình không oán c vi c ó. Hay là c nh lâm viên làm cho c u say mê, nên c u quên h t c a nhà cha m ? nh l i coi h n n a tháng nay c u Sáu vui ch i cách nào, vui ch i n n i quên v . B a nào c ng v y, h khuya thì c u d y s m, mà d y r i thì c u i ra ngoài, không bi t i âu, i cho t i m t tr i lên cao c u m i tr v . Con Qu có i làm r y thì c u theo nó mà ch i, n tr a m i v n c m. C u không ng tr a, n c m r i thì c u c n m coi cách cho n x c u m i r con Qu i xu ng b ng ho c i ra r y. a chi u thì c u b t con Qu em b y r p theo i vô r ng v i c u ng ki m ch gài th , p gà, có b a n t i mò m i v . Th hay gà m t hai khi b t c, mà nhi u b a b t không c. Tuy v y mà c u không mòn chí, b a nào c ng lò mò i gài b y, r p hoài. Ch i nh v y u vui l m hay sao, nên ch i hoài, quên nhà quên c a? Chú Quí vác cho c u l i ây hôm tr c, h ôi ba ngày thì chú có tr l i m t l n, chú nói bây gi chú làm m n phía ngoài, nên chú vô th m c u Sáu là ng i ng h ng c a chú.
 13. 13. t Ðóa Hoa R ng 13 www.hobieuchanh.com có Quí n thì c u Sáu nói chuy n m t chút r i r Quí i ch i, i m t h i r i c u Sáu tr m t mình, nói Quí ã i v luôn r i. i ch i v i Quí có thú vui gì hay không? Mình không có i theo, nên vi c ó mình không hi u c. Bà Ba H c n m suy ngh u, mà bà c ng không hi u trí ý c a c u Sáu c. Quen tánh ch t phác, bà suy ngh không ra thì thôi, bà không c n ph i nh c trí mà tìm tòi n a. C u Sáu không tính v mà bà lo n i gì? Không bi t ch ng c u xin u vài tháng mà bà nghe l n, nên bà t ng vài b a. Bây gi c u luôn cho t i mãn n m, ch c bà c ng s n lòng, thi t nh v y. Cách ít ngày sau, m t bu i tr a, Quí vô th m c u Sáu, khoe xóm g n c u có m t ám bông i h tr ng lên m nh l m và r c u i coi. C u Sáu i b a nay c u l i bi u Phú i theo n a. Ba ng i i ngã r ng, ch không i theo b ng. n n a chi u, Phú tr v m t mình, nói c u Sáu bi u v lo n u c m chi u và v kêu Qu em b y cho c u gài th , c u ng i i Qu ch cây d u ngã. Bà Ba h i Qu i li n k o c u Sáu trông. Qu vác b y vô ch cây d u ngã. Thi t qu c u Sáu ng ng i ch t i ó, c u khoanh tay ng i bên g c cây d u, s c m t bu n hiu. Qu i g n t i thì ngó c u mà c i trong lòng hân hoan nên l ra m t t i rói. C u Sáu ch d i t bi u Qu ng i, b r t nghiêm ch nh. Qu d d ngó c u nh mu n h i c u ng i làm chi. C u Sáu ch m rãi nói: - B a nay qua có chuy n không vui. Em ng i ng qua nói cho em nghe. n m t tháng nay, h nói v i Qu thì c u Sáu x ng “tôi” và kêu Qu b ng “cô”. Hôm nay u i mà dùng ti ng “qua” và ti ng “em”, hai ti ng y làm rung d ng c tâm h n Qu , nên Qu bi n s c, trong lòng nghi ng i, s , lo l n x n. Qu qu ng bó b y trên ám ch i, th ng th ng ng i xu ng, ng i ch m h m tr c m t c u Sáu. u chong m t nhìn Qu , nhìn mà không nói chi n a h t. Qu không dám ngó c u, cúi b ch i bên chân, mi ng chúm chím c i, cái c i th ngây ng trên g ng m t thi t thà mà c r . u Sáu l ng thinh ng i nh m óa hoa r ng m t h i, r i c u l c u mà nói: - Ch c nay mai qua s xa em, không bi t xa r i có g n l i c n a hay không. Qua g p em, tr i xuôi khi n qua em lòng th ng em, qua th ng nh qua th ng s s ng c a qua v y. Kho ng i c a qua g n m t tháng nay là kho ng i vui v sung s ng, kh e kho n, an n nh t, thu nay qua ch a c bi t. Qua mu n kéo kho ng i n y ra, cho thi t dài, ng luôn luôn s ng m t bên em, không thèm nh t i nhân tình th s . Ng t qua thi u ph c, nên Ph t Tr i cho qua h ng sung s ng m t chút mà thôi, không qua h ng lâu. V y trong gi ng r ng ng Long n y ã quen m t qua và bên cây d u ngã ây ch ng nh n l i qua, b a nay qua nói cho em bi t r ng d u qua i, song luôn luôn em trong tâm trong trí qua, ch c ch n không giây phút nào qua quên em c. u Sáu không nói n a. Qu li c m t dòm c u th y hai hàng n c m t ch y dài xu ng gò má u. Qu c ng khóc, a cánh tay qu t n c m t và th th h i: - C u i âu. u Sáu châu mày d d r i th ra mà áp: - Có bi t i âu mà nói. Qu nói ti p: - V y mà tôi t ng c u v nhà ch . u Sáu ngó s ng Qu , ngó ch không nói n a. Qu th th : - Nh c u còn i ch i n a, thôi c u nói v i má tôi ng d t tôi theo n u c m cho c u n.
 14. 14. t Ðóa Hoa R ng 14 www.hobieuchanh.com u Sáu th m t h i dài r i l c u áp, áp l n: - Không c... Không th c... Qua không nên làm kh cho thân em. Qu khóc, bây gi khóc t m r c, n c m t n c m i chàm ngoàm. C u Sáu l y cái kh n tr ng trong túi ra vói lau m t cho Qu r i c u ng d y, n m cánh tay Qu kéo ng lên, và kéo và nói: - Qua b y l m!... Nói làm chi cho em bu n...Qua ây, v i em không i âu h t. Thôi, em vui i ng bu n n a. Qu ngó c u và c i. C u buông cánh tay Qu m nh d n b c l i b i ch i gom ôm n m b y và nói: - Thôi, hai a mình i ki m ch mà gài b y. Tr i g n t i r i. Vái tr i êm nay cho b t c vài con th làm th t n ch i. u Sáu h m h tránh b i, tuông ch i mà i, Qu níu cánh tay c u mà i theo d ng nh s u i l c m t, chân b c g n gàng, m t mày h n h . M t tr i chi u chói ng n cây sáng lòa. p cu t u trên nhánh cây s n ti p h i nhau mà gáy cù cú cu, ti ng th nh th i, trong tr o, hòa nhã, n ng nàn. Trong lúc c u Sáu v i Qu d t nhau i ki m ch gài b y, Phú nhà lui cui trong b p lo b a m chi u. M t ng i b c vô sân, Con chó m c xông ra ón s a, Phú ng d y g n gàng, t ch m chú ngó ng i vô ó không bi t là ai, h m nay ch a th y t i nhà bà Ba l n nào. Bà Ba l i c a ng la chó và h i: - C u i âu? Có chuy n chi hay không? Phú bi t bà Ba không quen v i ng i y, Phú b c l i ng d a vách, k m t vào l tr ng mà dòm lên nhà trên. Ng i y vô nhà, m t d n dác ngó cùng trong nhà và ngó và nói: - Tôi làm c i phía sau ây. Tôi nghe nói dì có xe bò nên ra h i m n xe c i ít b a. - Có Tôi có m t cái xe, h m nay bò ngh nên không xe cho ai. - V y thì dì cho tôi m n, c l m? - c. Xe t âu ra âu? - T r ng cúp sau ây ra B n Súc. - Xa d ! Lóng n y xe m i th c 2 ng 8, xe nào c ng v y. C u b ng lòng giá ó hay không? Ch chi xe ra c u Xi-nô thì r h n. - Không. Tôi m n xe ra B n Súc ng ch cho ti n. Dì b t chút nh không c hay sao dì? - H ng c. C u i m n ch khác th coi, ai c ng xe giá ó h t. - c! Tôi ch u m n. - Ch ng nào kh i s ch ? - Khuya nay. Dì bi u xe ra cho s m ng tôi ch ch m t l n cho ng i ánh xe bi t mà xe. c i bò v . Bà Ba kêu nó vô mà d n êm nay ph i cho bò n no ng khuya i ch c i. c h i ch c i ch nào. Ng i m n xe nói: - Khuya anh em xe vô ng Ki m Lâm r i tôi s ch ch cho anh ch . Tôi ch anh ó. H sao mai m c thì anh i, vô ó s có tôi.
 15. 15. t Ðóa Hoa R ng 15 www.hobieuchanh.com Ng i y t giã tr ra sân. L c i ra chu ng bò. Ng i y i theo L c, ng ngó b n con bò, nói chuy n v i L c ít câu r i i. Phú lên nhà trên h i bà Ba: - Ai ó bà Ba ? - Tôi không bi t. Ch c là ng i âu ngoài B n Súc, h u giá r ng cúp r i vô ây làm c i. - Tôi coi d ng nh L c bi t ng i ó. - , có l nó bi t. Nó i xe c i hoài, t nhiên nó bi t m y ng i làm c i. n t i mò c u Sáu v i Qu m i v t i nhà, Qu nói nói c i c i, b vui v khác th ng, còn c u Sáu thì v n nghiêm ngh nh h m nay, nh ng n u ai có tài quan sát tinh i, thì s th y trong c p m t c u có v lo ng i nhi u ít. n c m t i r i c u Sáu ra sân ng i trên khúc cây khô d i tàn cây u mà h ng gió. Mùng ba tr ng l i li m chen l n, sao trên tr i t gi ng nên sân không t i l m. Qu ra vô l ng x ng ng nh c ý th m ch ng c u Sáu. n d p xong r i, Phú c ng ra sân, l i ng i ch m h m tr c m t c u Sáu mà nói chuy n nho nh . Cách m t lát, c u Sáu vô nhà và lên ván n m êm. Phú v n ngoài sân, cho t i ch ng con bà Ba i ng mà Phú c ng ch a vô. n khuya c u Sáu th c d y r r y m t chút r i i ra ngoài. Qu nhè nh b c xu ng gi ng i r a m t r i ra gi ng xách n c. Qu không dòm th y có Phú n m trên chõng mà c ng không th y Phú ch nào, ch th y d ng c u Sáu ng i êm trên khúc cây khô nh h i hôm ng i bên g c cây u . L c ng ngoài chu ng bò nó d y cho bò u ng n c r i m c m t c p bò vào xe mà ánh i, ti ng xe kêu lét két. Xe i g n cái gi ng, L c th y Qu ng xách c thì kêu mà nói: - Qu , nhà ráng ch i nhé, ch i cho vui, ch i ri t i... Qu không thèm tr l i, mà c ng không thèm ngh t i ý ngh a m y câu d n d k y. Xe i a khu t thì c u Sáu ng d y ngó vòng b n phía r i th ng th ng nh b c i vòng sau hè. Qu buông cái gàu l t t i vòng phía nhà b p mà ra hè d ng nh mu n ch n ng c u Sáu. Nó th y c u ng b ng ngang qua m y li p mía mà vô mé r ng thì nó ch y theo kêu i nho nh : - C u i âu ó c u Sáu? i th m b y h ? i tôi i v i. u Sáu ng kh ng l i, day ngó Qu l d ng m m gi a c nh tr i khuya xám xám. i t i, Qu vui v nói: - B a nay ch c có th m c b y, tôi theo tôi b t. u Sáu ng l ng thinh, d d . Qu a tay xô c u nhè nh và nói: - Câu i tr c i... - Qua mu n em nhà. - Không. tôi i v i. Tr i còn t i, c u i m t mình trong r ng, c u l c ng à. u Sáu c ng quy t nói: - Thôi, mu n i thì i. Hai ng i i vô r ng. chân tr i h ng ông ã âm mây ngang h ng sáng. Trên nhành chim th c d y nói chuy n líu lo. Trót m t êm t m t i im lìm, bây gi c nh v t d ng nh m m t s ng l i.
 16. 16. t Ðóa Hoa R ng 16 www.hobieuchanh.com Trên ng xe bò t nhà bà Ba H c vô r ng c m bây gi l i có ti ng xe i lét két, xe trong ng i tr ra b ng, trên xe có ti ng nhi u ng i nói chuy n lào xào. Xe ra ngang nhà bà Ba thì ng ng. Chín m i ng i trên xe chen nhau nh y xu ng t, ng i mang súng ng i c m cây, b hâm h d t n. H áp bao chung quanh nhà bà Ba H c, r i m t ng i ng gi a sân tay c m súng ch ngay vô c a và kêu và nói: - Ai trong nhà th c d y ra ây coi nào. Ra h t ây. Ra mau mau. y ng i khác ti p kêu om sòm, ti ng kêu r t c ng c i, m nh m . Bà Ba H c ng ng , bà gi t mình, r không có Qu , bà g n gàng b c xu ng t r i xông ra c a. Tr i sáng m m , bà th y nhi u ng i ng tr c sân, b mu n làm d , thì bà kinh hãi, ng run l p c p. t ng i n t l n: - Bà già sao ng ó? Kêu h t trong nhà ra ây cho mau. Bà Ba dòm ch th y trò c u Sáu ng , bà không th y ai h t, trong nhà v ng hoe, bà nói: - i âu m t h t. Có m t mình tôi ch có ai n a âu? t ng i nói: - Bà có ch a hai th ng n c p, bà ng l o l . Bà ra ây coi nào. Áp vô xét nhà i. Ai phía sau coi ch ng nghe hôn. Bà Ba rón rén b c ra sân, m t mày tái mét. trong có ti ng nói: - Thi t không có ai h t. Ki m k r i. Trong b lúa hay d i gi ng, d i ván ch nào ng coi r i. Không có. ngoài h i: - Có c còn ó hay không? trong áp: - Không. Ván chõng u tr ng tr n. Ng i ng gi a sân ra l nh nãy gi ó xông vô nhà, b n thân i thâu i ki m n a, r i tr ra nói: - Ch c có ai thông tin nên chung nó bi t mà tr n i tr c ch gì. âu kêu tên L c ánh xe bò vô ây coi. c x m x m i vô sân. Bà Ba ch ng h ng. Té ra th ng L c ch ng i ta n vây nhà ch nó! Bà Ba r t ngao ngán. Ng i l i m n xe bò h i chi u hôm qua nh y ra th p ng c L c mà i: - Sao m y thông tin cho b n n c p tr n m t v y h ? - Tr i i! Tôi d i gì mà thông tin. Tôi ghét t i nó l m, nh t là th ng nh kêu là “c u Sáu” ó nên tôi m i mách ng b t nó ch . Ng i ta nói tôi khùng h ! Tôi d khùng âu, tôi khôn l m ch . H i tôi ánh xe i tôi th y con Qu ng xách n c, l i có d ng m t ng i ng i d a g c u in là c u Sáu. Ch c nó m i rút vô r ng ch i sau ây. M y ông ru ng mau mau ch c b t c. - Ch c m y m i th y th ng kêu là “c u Sáu” ph i hôn? - Ph i. - Thôi, vài ng i gi bà già...n y ..còn. bao nhiêu rã vô r ng ru ng ki m. i cho mau anh em. Ai b t cho c c u Sáu ó thì công l n l m.
 17. 17. t Ðóa Hoa R ng 17 www.hobieuchanh.com y tám ng i c n cây mang súng i vô r ng, ai c ng h ng hái n ng nh . Tr i ã sáng r i hai ng i còn l i m i d t bà Ba H c vô nhà ng i ch m y ng i kia. M t ng i h i bà Ba: - Sao bà dám ch a u ng c a b n c p Tr c Sùm trong nhà bà c tháng nay v y? - Tôi có bi t âu. Ai u ng? - Th ng kêu là C u Sáu ó! - H , có l nào, c u Sáu nh n c t t l m mà. . , ch ng tin h i th h t th y xóm này mà coi. - Bà l m. Mà xóm này c ng u l m h t th y. Nó là th ng d t n c m u b n côn sai khi n chúng gi t , c p c a gi t ng i không có cái án nào mà nó ch a. Có t t p nã nó m y tháng nay, h b t c nó thì ch c ch n nó b x t . - Tr i i? Tôi âu có dè âu. V y mà nói là h c trò, con c a nhà giàu có sang tr ng trên Châu c ch . - , ph i nói nh v y, m i n m t c ch ! - Tr i t i! Tôi thi t thà, tôi tin ng i ta c ng thi t thà nh tôi nên tôi ph i mang h a, kh ch a? - Không, bà là ng i quê mùa kh d i, ch c ng i ta nghe, xét tình ngay mà ch m ch cho bà. - Mô Ph t, lòng tôi ngay th ng. Xin Ph t Tr i làm ch ng dúm cho tôi. t ti ng súng n trong r ng. Hai ng i gi bà Ba li n ng d y nhìn nhau mà nói: - R i… ch c g p nó nên b n nó ch gì. - Ph i chi mà b t s ng nó m i tài ch b n nó có gi i gì âu? - Không bi t ch ng nó n súng ch ng c . Nghe nói nó có súng thì nó gi t mình còn gì? Quân ó h g p thì b n nh u cho nó ch t, làm chi. - Tôi không ng ý v i anh v kho n ó. - Tôi ti c quá, h i nãy tôi không dành mà i. ng i chông ng c mà ch nh v y, thi t là khó ch u h t s c! - Anh i, anh ch c làm c hay sao? - H tôi g p nó thì tôi h li n, ch y âu cho kh i? - Anh ch c ch n nh v y? Nghe ti ng ng i ta hú hí và nói rang trong r ng, hai ng i i ra phía sau hè ng ngó. Bà Ba có th ng L c c ng i theo, bà Ba nói nh v i L c: - M y ó nhe. . . m y là ph n ch , m y c ác l m. Cách m t lát sau có hai ng i khiêng m t ng i, chân tay lòng thòng trên r ng em ra. M y ng i khác i theo, hai bên nói cãi v i nhau om xòm. Hai ng i ng ch sau hè li n áp ra ón coi. Bà Ba c ng i ra thì không th y con Qu mà bà ngó ng i n m cho h khiêng, m c en,.t c nhiên c ng không ph i là c u Sáu. Bà vu t ng c nói l m th m: - Nam mô A-di- à Ph t. Hai ng i nhà kêu h i m y ng i i: - H c th ng u ng r i h ? - Không. Nó dông r i, b t không c.
 18. 18. t Ðóa Hoa R ng 18 www.hobieuchanh.com - V y ch khiêng ai ó? - T i mình. - Sao v y? - B nó b n ch sao. - Tr i! Sao không b n nó, l i cho nó b n? - Anh n y nh g p nó, ng t nh không có súng, l y gì mà b n. - T c quá! Ph i h i nãy tôi i thì nó không thoát kh i tay tôi. Nó b n trúng n ng hôn? - Trúng cánh tay. Ra máu nhi u, nh ng không sao, nh t nh táo nh th ng. - M y anh thi t là d . - Thôi i c u. ng có nói phách. Nó lanh l l m, b t nó không ph i d âu. Ng i ta khiêng luôn b nh nhân vô nhà, n m dài trên cái bàn gi a, r i l y kh n bó ch t ch t n. Ng i ng gi a sân mà ch huy h i khuya, bây gi mang cây súng trên vai, b c l i trán ng i b nh và h i: - Em kh e hôn? - Th a, kh e... Khát n c quá. - Ý! b n, không nên u ng n c. Ph i ráng mà ch u. Em g p nó ch nào? G p sao không kêu la, l i x c vô làm chi mà b nó b n? - Tôi không th y nó c m súng, nên tôi m i tính dùng roi mà h nó. - Nó c m súng, xa nên em th y sao c. G p ch nào? âu em nói s nghe coi. - Tôi c p nách cây roi i t i ch cây sao l n ó, tôi th y có hai ng i ang ng i d a g c sao. Tôi mu n kêu m y bà con. Nh ng s ng nó dông i m t i. Tôi m i núp mà chuy n b i n y qua b i kia, tính i vòng ra phía sau r i lén l i g n mà qu t h t hai a. Ch ng dè chúng nó th y tôi. Hai a ng d y h t, m t th ng trai và m t a gái. a gái có xách con th . Chúng nó ngó tôi h m h m. Không c n ph i núp lén n a, tôi v t la lên cho bà con hay, và la và nh y ri t t i tính ánh b t nó, k o nó ch y. Hai a c ng ó, ng khít nhau. Ch ng v a l n roi, tôi m i hu i roi mà ánh. a gái thi t l n gan. Nó v t con th vô m t tôi r i a t i a tay quy t b t roi. Th ng trai t tay níu a gái l i, còn m t tay a ngay tôi. Ng n roi tôi ch a xu ng thì nghe m t ti ng bùm, tôi buông roi, té ng a. Ch ng y tôi i hay nó có súng. Vi c y x y ra l nh nháy m t. Tuy ngã, mà tôi th y hai a nó ch y, a gái ch y tr c d n ng, th ng trai ch y sau phòng th . Ch ng m y bà con áp l i, thì chúng nó ch y m t ã lâu r i. - Thôi, bây gi ph i ch li n em ra nhà th ng ng múc n và b ng bó. M y ng i bi u quay xe bò l i, lót cho êm, r i khiêng b nh ra. Làm mau, mau i. Ng i y kêu h i bà Ba H c: - Bà già kia, bà ch a trong nhà m y a? - Có hai ng i l i xin u h m nay ó thôi. - H i khuya n y chúng nó i âu? - Cái ó thi t tôi không bi t. H i u hôm, tôi i ng , thì còn hai ng i. Tôi ng r i h lén i h i nào tôi không hay.
 19. 19. t Ðóa Hoa R ng 19 www.hobieuchanh.com - c c a chúng nó âu? - H m nay h trên cái chõng kia. H em i âu h i nào tôi c ng không bi t. H i khuya m y ông vô, tôi còn ng ó, không th y sao? - Còn a con gái nào xách th i v i th ng trai ó. - Tôi không th y thì tôi có bi t ai mà nói. - Bà ch a n c p nên ph i b t bà. - T i nghi p tôi quá. Tôi có dè n c p âu mà m y ông b t tôi. - Ra ngo i r i s i n i. - Tôi i r i nhà c a, u khoai ai coi? - ! Bà i thì ó, r i tr a chi u th ng ánh xe bò nó tr v nó coi. - Th ng khùng ó mà giao cho nó, thì càng thêm kh . Nó t nhà ch ph i ch i sao. nh nhân ã khiêng n m trên xe r i. Bà Ba H c th y th ng Khoa ng ngoài chu ng bò, bà kêu mà d n nó coi nhà r i bà lên xe i v i h . Xe ra kh i sân, bà th y có thím T Cam ng ng g n ám u, bà g i luôn nhà c a, bò xe, u khoai cho thím, c y thím gìn gi giùm. Thím g t u. Xe i kh i r i thím vô nhà bà Ba kêu th ng Khoa mà ch cho nó d n d p trong nhà, thím qu n xu t c ng nh ch nhà v y. n chi u th ng L c em xe bò v . Nó th y thím T Cam trong nhà, b nó không vui, nh ng h i s m m i bà Ba c y thím T tr c m t nó, nên nó bu n mà không dám nói ra. Sáng b a sau L c i b n con bò i n. n tr a bò t nhiên tr v chu ng, mà không có c v . Luôn m y b a rày L c bi t tích, h i th m thì không ai th y mà ch . Vi c x y ra nhà bà Ba H c làm náo ng c vùng ng Long m y b a rày. Ng i ta l y làm l mà hay c u Sáu nh n t nho nhã, l ngh a ó là u ng c a b n c p vùng Tr c Sùm. Ng i ta l i không l y làm l mà hay con Qu , m t óa hoa r ng t i t t, n ng tình v i c u Sáu, trong c n dông gió dám hy sinh tánh m ng ng b o h tình lang. Ng i ta oán bà Ba c vì thi t thà quê d t nên bà l m l i, ch không ph i bà c ý ch a k b t l ng, b i v y có bà kh i t i. Ng i ta nghi th ng L c khùng, vì nó mu n h i c u Sáu, nên nó b b n c p Tr c Sùm b t cóc mà tr thù, ch không ph i nó tr n i âu h t. Ông Ba Lung thu t h t chuy n n y cho chúng tôi nghe, ông pha cho chúng tôi m i ng i m t tô trà qu b t vun chùm n a, r i ông vu t râu chúm chím c i mà k t lu n: - Trong chuy n n y ng i nào c ng trái i: Bà Ba H c thi t thà o c mà bà l i ch a u ng n c p. Tôi b n c p gi t b c. u ng l i b i th ng s cho tôi. Con Qu , là t óa hoa r ng, mà nó l i n ng tình v i m t tên c ng kh u. u ng n c p mà l i bi t ngh a, kính Ph t tr i, c gái yêu c ng i tr ng. Th ng L c khùng kh u mà l i kêu òi, mu n k t tóc v i gái xinh, mu n không c r i sanh tâm h i nh n, ph n ch . Trái i t th y! nh H i, 17 Septembre 1944. Ngu n: « Ðoá hoa r ng », nhà xu t b n Xuân Thu, CA, tái b n n m 2000)

×