Tjänstemannaunderlag till
planeringsdirektiv för 2011-2013
                  1
Disposition
                           OmvärldEtt nytt styrsystem
             ...
Verktyg     Styr-
         dokument


Processer       Utgångs-
                   Någ...
Verktyg     Styr-
         dokument
                    Orienteringskartan
Processer   ...
Verktyg   Styr-
        dokument


Processer       Utgångs-  Planeringsprocessen inför 2011
      ...
Roller och ansvar –
Kommunfullmäktige relativt nämnderna och bolagen

•  Kommunfullmäktige sätter övergipande mål i dimen...
Årscykel: uppföljning och planering
             Mandatperiod

             År +1      Plane...
Disposition

Ett nytt styrsystem
Mål enligt flerårsplanen
Ekonomiska förutsättningar
Tendenser i omvärlden
Den fortsatta p...
Att fundera kring när det gäller mål

• Inte föregripa arbetet med kommunplanen?
• Utgå från övergripande målen i flerårsp...
Underlag för att formulera mål till
kommande kommunplan
• Kommunens övergripande mål i flerårsplanen 2011-2012
• Sörmlands...
Övergripande mål i flerårsplanen 2011-2012
•  Medborgaren i centrum – den trygga vardagskommunen
  –  Professionellt b...
Övergripande mål i flerårsplanen 2011-2012
•  Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar
  utveckling ...
Mål för god ekonomisk hushållning
•  Finansiella mål
•  Verksamhetsmål
•  Behöver revideras i vissa delar?
•  Verksamh...
Finansiella mål
Förslag till flerårsplanen 2011-2013:
 Resultatet ska uppgå till en procent av
 skatteintäkterna
 Om res...
Verksamhetsmål
Enligt flerårsplanen 2011-2012:

Verksamhet: Förskoleverksamhet
Ekonomi: Förskolans verksamhet ska ligga i ...
Verksamhetsmål
Verksamhet: Gymnasieskola
Ekonomi: Gymnasieskolans verksamhet ska ligga i nivå med de för året givna
 ekono...
Verksamhetsmål
Verksamhet: LSS (Handikappomsorg)
Ekonomi:: Kostnaden per gruppboendeplats ska ligga i nivå med
 genomsnitt...
Verksamhetsmål
Verksamhet: Miljö och hälsoskydd
Ekonomi: Mäta nämndens självkostnadsgrad/täckning för verksamhetsområdena
...
Disposition

Ett nytt styrsystem
Mål enligt flerårsplanen
Ekonomiska förutsättningar
Tendenser i omvärlden
Den fortsatta p...
Nyckeltal för den svenska ekonomin,
 procentuell förändring


                     2008  2009  2010 ...
SKLs skatteunderlagsprognoser

6


5
                            feb-10
           ...
Skatteintäktsutveckling Katrineholm


 Mnkr
                      2010  2011  2012  2013
 Överg...
Utbetalt försörjningsstöd per månad
   4,50   4,00   3,50   3,00
                 ...
Demografiutveckling
Barn och ungdomar, 0-19 år
    0-5 år  0-5 år   6 år   6 år  7-12 år  7-12 år  13-15 år 1...
Demografiutveckling

 Äldre, 65-w

     65-74 år 65-74 år  75-84 år 75-84 år  85-w   85-w  Totalt
 2009   ...
Demografiutveckling
140


130


120          0-5
           6-15
110          16-18
     ...
Driftsbudget 2011-2013
• Nämndernas ramar enligt flerårsplanen 2011-2012
  • Ingen uppdatering av demografimodellen
  • ...
Driftsbudget 2011-2013
• Uppdatering av finansbudgeten
  • Skatteunderlagsprognos enligt SKL februari
  • Ny pensionspro...
Investeringsbehov i verksamhetslokaler
2011-2013
Redan beslutade

•  Om- och tillbyggnad Lövåsen, evakueringsboende

Avis...
Investeringskategorier
1.  Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden
    Ex tvingade myndighetsinvesteri...
Disposition

Ett nytt styrsystem
Mål enligt flerårsplanen
Ekonomiska förutsättningar
Tendenser i omvärlden
Den fortsatta p...
Tendenser i omvärlden
Underlag: analysseminarium med förvaltningschefer 2-3 februari


Kommunens utmaningar och potential ...
Insikter i fyra steg – ett exempel           Resurser  Produktion   Resultat    Vinst
          ...
Tendenser i omvärlden
Lodrät: verksamheter indelade enligt räkenskapssammandraget


• Infrastruktur, skydd mm
• Fritid och...
Lodräta tendenser i omvärlden:
Infrastruktur, skydd mm
Utmaningar                    Potential
•  Ostl...
Förslag till insikter i stuprören:
    Infrastruktur, skydd mm
  Vinst                       ...
Lodräta tendenser i omvärlden:
Fritid och kultur
Utmaningar                 Potential
•  Kompetensbehov a...
Förslag till insikter i stuprören:
  Fritid och kultur
Vinst                       Resultat
•  Me...
Lodräta tendenser i omvärlden:
Pedagogisk verksamhet och särskilt riktade insatser:
barn och ungdomar
Utmaningar     ...
Förslag till insikter i stuprören:
    Pedagogisk verksamhet och särskilt riktade insatser:
    barn och ungdomar
...
Lodräta tendenser i omvärlden:
Pedagogisk verksamhet och särskilt riktade insatser:
vuxna
Utmaningar           ...
Förslag till insikter i stuprören:
  Pedagogisk verksamhet och särskilt riktade insatser: vuxna

Vinst         ...
Lodräta tendenser i omvärlden:
Vård och omsorg: Äldre och personer med funktionsnedsättning
Utmaningar          ...
Förslag till insikter i stuprören:
  Vård och omsorg: Äldre och personer med funktionsnedsättning

Vinst        ...
Lodräta tendenser i omvärlden:
Vård och omsorg: Individ- och familjeomsorg
Utmaningar                   ...
Förslag till insikter i stuprören:
  Vård och omsorg: Individ- och familjeomsorg

Vinst                 ...
Lodräta tendenser i omvärlden:
Verksamhet i bolag och kommunalförbund
Utmaningar            Potential
•  Konce...
Förslag till insikter i stuprören:
  Verksamhet i bolag och kommunalförbund

Vinst                   ...
Tendenser i omvärlden
Vågrät: tvärfrågor

•  Jämställdhet
•  Folkhälsa
•  Tillgänglighet
•  Samverkan med civilsamhäll...
Vågräta tendenser i omvärlden:
Jämställdhet
Utmaningar                  Potential
•  Svårt att se norme...
Förslag till insikter på tvären:
     Jämställdhet
Vinst                         Resultat
• ...
Vågräta tendenser i omvärlden:
Folkhälsa
Utmaningar                  Potential
•  Folkhälsoarbete kräve...
Förslag till insikter på tvären:
  Folkhälsa
Vinst                         Resultat
•  Befintl...
Vågräta tendenser i omvärlden:
Tillgänglighet
Utmaningar                   Potential
•  Lagstiftning o...
Förslag till insikter på tvären:
  Tillgänglighet
Vinst                          Resultat
•  ...
Tendenser i omvärlden
Djup: stödfunktioner

•  Kommunledningsadministrativt stöd
•  Ekonomiprocesser (anskaffning, finan...
Djupledes tendenser i omvärlden:
Stödfunktioner
Utmaningar                     Potential
•  Mer speci...
Förslag till insikter på djupet:
  Stödfunktioner
Vinst                         Resultat
•  Me...
Disposition

Ett nytt styrsystem
Mål enligt flerårsplanen
Ekonomiska förutsättningar
Tendenser i omvärlden
Den fortsatta p...
Spelregler?
Löneförändringar
 • Vad ska kompenseras?
 • Hur ska det kompenseras? Efter budget eller efter utfall?
Hyresför...
Vad behöver planeringsdirektivet
innehålla?
•Mål (eftersom det inte finns någon kommunplan)
•Budgetramar
•Satsningar/åtgär...
Vad behöver nämnderna göra?

Augusti:
• Ta fram underlag till övergripande planering och budget
som innehåller åtaganden s...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tjänstemannaunderlag till planeringsdirektiv 2011-2013 Katrineholms kommun

883 views
774 views

Published on

Tjänstemannaunderlag till planeringsdirektiv för 2011-2013 Katrineholms kommun.

Datum: 2010-03-25
www.katrineholm.se

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
883
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tjänstemannaunderlag till planeringsdirektiv 2011-2013 Katrineholms kommun

 1. 1. Tjänstemannaunderlag till planeringsdirektiv för 2011-2013 1
 2. 2. Disposition Omvärld Ett nytt styrsystem Verktyg Mål enligt flerårsplanen Styrdokument Ekonomiska förutsättningar Politik Vision Medborga Mål Processer Tendenser i omvärlden Utgångs- punkter Den fortsatta processen Roller/Ansvar Verksamhet 2
 3. 3. Verktyg Styr- dokument Processer Utgångs- Några utgångspunkter punkter Roller/ Ansvar •Enkelhet •Tydlig rollfördelning •Jämställdhetsintegrering •Helhetsperspektiv •Uppföljning •Orienteringskartan för styrning 3
 4. 4. Verktyg Styr- dokument Orienteringskartan Processer Utgångs- Resurser Produktion Resultat Vinst punkter t.e.x. Pengar t.e.x. Organisation t.e.x. Utbildning t.e.x. Livskvalitet Roller/ Personal Kompetens Hemtjänst Trygghet Lokaler Bemötande Brandförsvar Folkhälsa Ansvar Vinst: Vad medborgaren (besökaren) får Resultat: Vad vi ger medborgaren Produktion: Vad vi behöver göra Resurser: Vad vi behöver tillföra Styrningen måste ta sikte på alla fyra stegen! 4
 5. 5. Verktyg Styr- dokument Processer Utgångs- Planeringsprocessen inför 2011 punkter Roller/ Från struktur till process – ett mellanår Ansvar Önskvärt: Långsiktighet, bygga på gjorda erfarenheter (utveckla processer för uppföljning), tydlighet vad gäller roller Beslutat: Kommunplan införs, perspektiven avskaffas, planeringsförutsättningarna ersätts av årligt planeringsdirektiv. Tjänstemannaorganisationen tar fram ett fristående underlag. Nämndernas planering delas i två delar; åtaganden till KS/KF respektive egen planering. 5
 6. 6. Roller och ansvar – Kommunfullmäktige relativt nämnderna och bolagen • Kommunfullmäktige sätter övergipande mål i dimensionerna resultat och vinst • Fullmäktige fastställer också de ekonomiska ramarna för nämnderna, dvs en del av steget resurser • Vidare har fullmäktige möjlighet att sätta kvalitetsmål för det som ingår i steget produktion • Varje nämnd, bolagsstyrelse och kommunalförbund gör en egen planering för sin verksamhet. Planeringen består av två delar: 1. De åtaganden man förbinder sig att göra för att svara upp mot fullmäktiges mål. Denna del av planeringen ska lämnas in till kommunstyrelsen i slutet av augusti varje år inför beredning av övergripande plan med budget. 2. Resten av nämndens/bolagets planering för sin verksamhet. Planerna för nämnder och bolag ska fastställas innan planeringsåret påbörjas. Ur: Styrsystemet i Katrineholms kommun, Kommunstyrelsens handling nr 1/2010 6
 7. 7. Årscykel: uppföljning och planering Mandatperiod År +1 Planeringsdirektiv april Nämndernas åtaganden aug År 0 Övergr 3-årsplan Månadsuppföljningar m budget KS okt, KF nov Verksamhetsuppföljning Delårsrapport per aug År -1 Kommunplanen Årsbokslut 7
 8. 8. Disposition Ett nytt styrsystem Mål enligt flerårsplanen Ekonomiska förutsättningar Tendenser i omvärlden Den fortsatta processen 8
 9. 9. Att fundera kring när det gäller mål • Inte föregripa arbetet med kommunplanen? • Utgå från övergripande målen i flerårsplanen 2011-2012? • Andra underlag som innehåller mål? • Jämställdhetsanpassade mål • Vinstmål, resultatmål och kvalitetsmål 9
 10. 10. Underlag för att formulera mål till kommande kommunplan • Kommunens övergripande mål i flerårsplanen 2011-2012 • Sörmlandsstrategin och visionen för Sörmland • Pågående inventering av styrdokument • Nationella jämställdhetspolitiska målen – ett övergripande och fyra delmål • Nationella folkhälsopolitikens elva målområden • Nationella miljömålen • Kommande mål inom tillgänglighetsområdet? • Behov av kompletteringar på områden där det saknas mål? 10
 11. 11. Övergripande mål i flerårsplanen 2011-2012 • Medborgaren i centrum – den trygga vardagskommunen – Professionellt bemötande från kommunen – En bättre utvecklad medborgardialog – En ökad känsla av säkerhet – En ökad känsla av trygghet – En ökad tillgänglighet • Lärande, näringsliv och arbetsliv i dynamisk utveckling • Attraktiva stadsmiljöer och levande landsbygd • Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer 11
 12. 12. Övergripande mål i flerårsplanen 2011-2012 • Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer • Kommunen ska ha en ekonomi i balans • Demografiska förutsättningar ska påverka resursfördelningen (Demografin ska utgöra underlag för framtagande av mål och budget) • Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa så att vi alltid ska ha en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov • Katrineholms kommun ska bedriva verksamhet av rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet 12
 13. 13. Mål för god ekonomisk hushållning • Finansiella mål • Verksamhetsmål • Behöver revideras i vissa delar? • Verksamheterna behöver se över målen så att de är aktuella och avläsbara • Sträva efter att samordna målen för god ekonomisk hushållning med andra verksamhetsmål så att vi inte behöver två olika uppsättningar av verksamhetsmål • Vi behöver definiera vad som krävs för att god ekonomisk hushållning ska kunna sägas vara uppnådd 13
 14. 14. Finansiella mål Förslag till flerårsplanen 2011-2013: Resultatet ska uppgå till en procent av skatteintäkterna Om resultatmålet uppfylls, ska överskjutande del användas för att jämna ut kommande kostnadsökningar avseende pensioner Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna Soliditeten ska öka 14
 15. 15. Verksamhetsmål Enligt flerårsplanen 2011-2012: Verksamhet: Förskoleverksamhet Ekonomi: Förskolans verksamhet ska ligga i nivå med de för året givna ekonomiska förutsättningarna. Prestation: Samtliga föräldrar ska uppleva att deras barn under tiden i förskolan, stimuleras till utveckling utifrån barnets egna förutsättningar och behov. Kvalitet: På varje förskoleavdelning skall det finnas minst två högskoleutbildade lärare med förskoleinriktning i sin examen (förskollärare). Andelen förskollärare skall öka för varje år. Verksamhet: Grundskola Ekonomi: Grundskolans verksamhet ska ligga i nivå med de för året givna ekonomiska förutsättningarna. Prestation: Genomsnittligt meritvärde gällande för samtliga ämnen i avgångsbetygen skall ligga lägst i nivå med riksgenomsnittet. Kvalitet: Andelen behörig pedagogisk personal skall årligen öka under perioden för att ligga lägst i nivå med riksgenomsnittet. Målet är att all personal skall inneha full behörighet inom de pedagogiska områden de verkar. Andelen behörig pedagogisk personal skall ligga lägst i nivå med riksgenomsnittet. 15
 16. 16. Verksamhetsmål Verksamhet: Gymnasieskola Ekonomi: Gymnasieskolans verksamhet ska ligga i nivå med de för året givna ekonomiska förutsättningarna. Prestation: Andelen elever, som erhållit slutbetyg från gymnasieskolan inom fyra år, skall ligga över riksgenomsnittet. Andelen elever med behörighet till högskolan skall ligga lägst i nivå med riket i övrigt. Kvalitet: Andelen behörig pedagogisk personal skall årligen öka under perioden för att ligga lägst i nivå med riksgenomsnittet. Andelen elever som avbryter sina studier eller byter program skall minska. Verksamhet: Äldreomsorg Ekonomi: Kostnaden per hemtjänsttimma ska ligga i nivå med genomsnittskostnaden enligt KPB, Kostnad per brukare. Prestation: Utförda hemtjänstinsatser ska vara 100 procent av beviljade hemtjänstinsatser. Kvalitet: Mäta kvalitén inom hemtjänsten via brukarenkät (hemtjänstbarometer). Minst 90 procent av svaren i brukarbarometern för hemtjänsten skall vara nöjda med hemtjänstens verksamhet. 16
 17. 17. Verksamhetsmål Verksamhet: LSS (Handikappomsorg) Ekonomi:: Kostnaden per gruppboendeplats ska ligga i nivå med genomsnittskostnaden för jämförbara kommuner. Prestation: Erbjudande om gruppbostadsplats skall erhållas senast 7,5 månader efter beslut Kvalitet: Minst 90 % av svaren i brukarenkäten skall vara nöjda med gruppboendenas verksamhet. Verksamhet: Socialtjänst Ekonomi: Kostnaden per barnavårdsutredning skall inte öka med mer än procentsatsen motsvarande löneökningen. Prestation: Alla barnavårdsutredningar ska vara slutförda inom 120 dagar om inte mycket särskilda skäl föreligger. Kvalitet: Inom alla vuxenutredningar ska bedömningsinstrumentet ASI (Addiction Severity Index) och/eller AUDIT/DUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test/Drog Use Disorders Identification Test) användas. Det är systematiska intervjumetoder för klienter med missbruksproblem. Vi ska inte ligga lägre på NBI (Nöjd Brukar Index) än 80 av 100 möjliga. (NBI är ett mått där brukare inom socialtjänsten tillfrågats om i vilken utsträckning de är nöjda med den hjälp/rådgivning man erhållit) 17
 18. 18. Verksamhetsmål Verksamhet: Miljö och hälsoskydd Ekonomi: Mäta nämndens självkostnadsgrad/täckning för verksamhetsområdena livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd (procent). Prestation: Antalet inspekterade objekt för områdena livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd (tillsyn, aktiv genomgång av verksamheten) som ska besökas under året i förhållande till totala antalet objekt (procent). Kvalitet: Andel av personal som har mindre än fem års erfarenhet, 5-10 års erfarenhet och mer än 10 års erfarenhet (procent). Verksamhet: Energi- och klimatrådgivning Kontakt: Antal telefonsamtal Kontakt: Antal besök 18
 19. 19. Disposition Ett nytt styrsystem Mål enligt flerårsplanen Ekonomiska förutsättningar Tendenser i omvärlden Den fortsatta processen 19
 20. 20. Nyckeltal för den svenska ekonomin, procentuell förändring 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BNP -0,5 -4,3 3,3 2,7 3,0 3,7 Sysselsättning, timmar 1,0 -2,8 -0,5 0,0 0,9 1,5 Öppen arbetslöshet, nivå 6,1 8,4 9,5 9,5 8,7 7,7 Timlön 4,8 3,1 2,3 2,3 3,0 3,5 KPI 3,4 -0,3 0,5 1,6 2,2 2,3 Källa: Sveriges kommuner och landsting 20
 21. 21. SKLs skatteunderlagsprognoser 6 5 feb-10 okt-09 4 dec-09 3 2 1 aug-09 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 21
 22. 22. Skatteintäktsutveckling Katrineholm Mnkr 2010 2011 2012 2013 Övergripande planering med budget 2010- 1 568 1 554 1 585 2012 (okt 2009) SKL prognos dec 2009 1 575 1 556 1 584 SKL prognos feb 2010 1 591 1 569 1 605 1 658 Förändring okt - feb +22,8 +14,7 +20,2 22
 23. 23. Utbetalt försörjningsstöd per månad 4,50 4,00 3,50 3,00 Utfall 2010 Utfall 2009 2,50 Utfall 2008 Utfall 2007 Mkr Utfall 2006 Utfall 2005 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 23
 24. 24. Demografiutveckling Barn och ungdomar, 0-19 år 0-5 år 0-5 år 6 år 6 år 7-12 år 7-12 år 13-15 år 13-15 år 16-19 år 16-19 år Totalt 2009 1 077 985 187 149 1 071 1 023 612 585 1 035 1 003 7 727 2010 1 057 994 197 151 1 108 1 020 570 546 974 952 7 570 2011 1 039 986 196 169 1 148 1 004 538 554 926 894 7 454 2012 1 053 976 166 171 1 150 1 016 575 540 866 850 7 362 2013 1 039 957 191 179 1 162 1 025 573 546 829 798 7 300 2014 1 027 947 189 170 1 180 1 036 585 545 797 780 7 257 2015 1 025 934 179 173 1 177 1 036 579 555 803 776 7 236 +/- -4,8% -5,2% -4,5% 15,9% 9,9% 1,3% -5,4% -5,2% -22,4% -22,7% +/- -5,0% 4,6% 5,7% -5,3% -22,5% -6,4% 24
 25. 25. Demografiutveckling Äldre, 65-w 65-74 år 65-74 år 75-84 år 75-84 år 85-w 85-w Totalt 2009 1 610 1 690 999 1 325 344 722 6 690 2010 1 688 1 776 1 002 1 303 345 731 6 845 2011 1 742 1 818 1 005 1 308 353 726 6 953 2012 1 804 1 908 1 002 1 270 352 740 7 075 2013 1 862 2 003 1 014 1 235 354 737 7 204 2014 1 929 2 052 1 013 1 238 359 735 7 327 2015 1 959 2 084 1 023 1 211 365 742 7 384 +/- 21,7% 23,3% 2,4% -8,6% 6,2% 2,7% +/- 22,5% -3,9% 3,8% 10,4% 25
 26. 26. Demografiutveckling 140 130 120 0-5 6-15 110 16-18 19-64 100 65-74 75-84 90 85-w 80 70 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 26
 27. 27. Driftsbudget 2011-2013 • Nämndernas ramar enligt flerårsplanen 2011-2012 • Ingen uppdatering av demografimodellen • Ingen kompensation för ökade lokalkostnader • Ingen kompensation för inflation 27
 28. 28. Driftsbudget 2011-2013 • Uppdatering av finansbudgeten • Skatteunderlagsprognos enligt SKL februari • Ny pensionsprognos från KPA • Nya antaganden om löneökningar • Uppdatering av avskrivningar, ränteintäkter och –kostnader • Effekt av nu kända lokalinvesteringar finns med 28
 29. 29. Investeringsbehov i verksamhetslokaler 2011-2013 Redan beslutade • Om- och tillbyggnad Lövåsen, evakueringsboende Aviserade • Furuliden korttidsboende • Södra skolan, ombyggnad etapp 1 29
 30. 30. Investeringskategorier 1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden Ex tvingade myndighetsinvesteringar eller investeringar som av andra (säkerhets)skäl måste prioriteras. 2. Invest hos annan part Ex hos KFAB för verksamhetens behov. Genererar ingen avskrivning utan en ökad driftskostnad, t ex hyra 3. Rationaliseringsinv Investeringar som kan ”hämtas hem, en sk payoff-effekt, som ska vara högst tre år. 4. Övriga investeringar Investeringar för verksamhetens behov, t ex inventarier och utrustning i verksamheten. 5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur Kommunala strategiska investeringar i gata och park/natur. 6. Exploateringar Investeringar i exploateringsområden. Dessa är självfinansierade över tiden. 30
 31. 31. Disposition Ett nytt styrsystem Mål enligt flerårsplanen Ekonomiska förutsättningar Tendenser i omvärlden Den fortsatta processen 31
 32. 32. Tendenser i omvärlden Underlag: analysseminarium med förvaltningschefer 2-3 februari Kommunens utmaningar och potential (baserat på SWOT-analyser) Förslag på insikter i orienteringskartans fyra steg: resurser, produktion, resultat och vinst Presenteras utifrån ”Jannes kub”: • Lodrät: verksamheter • Vågrät: tvärfrågor • Djup: resurser, stödfunktioner 32
 33. 33. Insikter i fyra steg – ett exempel Resurser Produktion Resultat Vinst t.e.x. t.e.x. t.e.x. t.e.x. Pengar Organisation Utbildning Livskvalitet Tendens i omvärlden: Hög ungdomsarbetslöshet Personal Lokaler Kompetens Bemötande Hemtjänst Brandförsvar Trygghet Folkhälsa Vinst (vad medborgaren får): Lärande, näringsliv och arbetsliv i dynamisk utveckling Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer I detta sammanhang innebär det: Ökad sysselsättning bland unga Resultat (vad vi ger medborgaren): Behovsanpassad utbildning som leder till ökad sysselsättning bland unga Samlade resurser för gruppen unga vuxna utan arbete och utbildning Produktion (vad vi behöver göra): Vi genomför utbildningsinsatser och arbetsmarknadsinsatser riktade till unga Kommunen anordnar praktikplatser Vi utvecklar samverkan på arbetsmarknads- och utbildningsområdet Resurser (vad vi behöver tillföra): 33 Omfördela/tillföra resurser
 34. 34. Tendenser i omvärlden Lodrät: verksamheter indelade enligt räkenskapssammandraget • Infrastruktur, skydd mm • Fritid och kultur • Pedagogisk verksamhet och särskilt riktade insatser – Barn och ungdomar – Vuxna • Vård och omsorg – Äldre och personer med funktionsnedsättning – Individ- och familjeomsorg • Verksamhet i bolag och kommunalförbund 34
 35. 35. Lodräta tendenser i omvärlden: Infrastruktur, skydd mm Utmaningar Potential • Ostlänken – konsekvenser för persontrafik • Ostlänken – ökat utrymme för godstrafik • Avreglering inom kollektivtrafik på stambanan • Länsgränsen mot 4:e storstadsregionen • Stöd till företag på landsbygden • Förvaltning och utveckling av KLC • Kultur ses som en näring • Kommunen övertar ansvar för vissa vägar • Ett samhälle i utveckling • Medfinansiering i fler projekt? • Östra förbifarten • Nya krav när det gäller vattenkvalitet och • Översiktsplaneringen enskilda avlopp • Ändamålsenliga strukturer • Registrering av livsmedelsföretagare • Alternativa energikällor • Behovsanpassad dagvattenhantering • Energieffektivisering: god kompetens och möjligheter till statligt stöd • Bra samverkan 35
 36. 36. Förslag till insikter i stuprören: Infrastruktur, skydd mm Vinst Resultat • Medborgaren i centrum – den trygga • Vi verkar för goda kommunikationer (utom vardagskommunen och inom kommunen) • Lärande, näringsliv och arbetsliv i • Vi verkar för god infrastruktur dynamisk utveckling • Vi stödjer KLC • Attraktiva stadsmiljöer och levande landsbygd • Hållbar utveckling Produktion Resurser • Deltar i strategiskt viktiga grupper för • Mer ekonomiska medel kommer att samverkan och utveckling inom behövas för att bibehålla det goda infrastruktur- och kommunikationsområdet samhället med bra infrastruktur och bra • Vi utvecklar former för nyetableringar och kommunikationer stödjer näringslivsutveckling • KFV Marknadsföring AB • Marknadsföringsstrategi • Utvecklar NÄT • Vi har kunskap om småföretagande • Vi tillvaratar möjligheter till extern • Vi tar fram en strategi för kommunens finansiering (som ger ortsutveckling) ägande av KLC • Mer analys av dagvattenhantering 36 • Vi levererar rättssäker myndighetsutövning
 37. 37. Lodräta tendenser i omvärlden: Fritid och kultur Utmaningar Potential • Kompetensbehov avseende • Regionala statsbidrag inom ungdomsverksamhet kulturområdet – ökar • Slitna lokaler Sportcentrum påverkansmöjlighet från kommunen • Otydligt ägande gällande lokaler STN • Satsning på lokstallets • Kulturhuset Ängeln – att utveckla ungdomsverksamhet mötesplatser • Mixad/heterogen ungdomsverksamhet 37
 38. 38. Förslag till insikter i stuprören: Fritid och kultur Vinst Resultat • Medborgaren i centrum – den trygga • Mixad/heterogen ungdomsverksamhet vardagskommunen • Kulturhuset Ängeln erbjuder mötesplatser • Lärande, näringsliv och arbetsliv i dynamisk utveckling • Attraktiva stadsmiljöer och levande landsbygd • Hållbar utveckling Produktion Resurser • Satsning på lokstallets • Satsning på lokstallets ungdomsverksamhet ungdomsverksamhet • Vi utnyttjar de ökade möjligheterna att • Resurser avsätts för att rusta slitna lokaler påverka fördelningen av regionala Sportcentrum statsbidrag inom kulturområdet • Vi utvecklar mötesplatser inom Kulturhuset Ängeln 38
 39. 39. Lodräta tendenser i omvärlden: Pedagogisk verksamhet och särskilt riktade insatser: barn och ungdomar Utmaningar Potential • Demografiska förändringar • Goda resultat i brukarundersökningar • Osäkra prognoser • Förbättrade resultat i kvalitativa • Det systematiska kvalitetsarbetet behöver kommunjämförelser utvecklas • Relativt hög behörighet bland personalen • Ny lagstiftning betr. resursfördelning • Utvecklingsarbete som initieras i • Många små skolor verksamheterna • Utmaningsrätten – fler etableringar av • Bra samarbete med det lokala näringslivet fristående verksamheter? och kulturlivet • Ny gymnasieskola 2011? • Engagerat ledarskap inom • Nya statliga styrdokument (Skollag m fl) verksamheterna • Studieresultat: gymnasiebehörighet och • Tydlig fokusering på kunskapsmål övergång till högskola • Professionellt mottagande av nyanlända • Höja utbildningsnivån, särskilt bland män • Bra geografiskt läge i förhållande till • Utveckla potentialen i samarbetet med högskolor och universitet näringsliv och kulturliv 39
 40. 40. Förslag till insikter i stuprören: Pedagogisk verksamhet och särskilt riktade insatser: barn och ungdomar Vinst Resultat • Medborgaren i centrum – den trygga • Vi har pedagogiska verksamheter som vardagskommunen motsvarar högt ställda krav samt barns, • Lärande, näringsliv och arbetsliv i elevers och föräldrarnas förväntningar dynamisk utveckling • Våra verksamheter utvecklas kontinuerligt och • Attraktiva stadsmiljöer och levande vi har en strategi för framtidens utmaningar landsbygd • Vi är välförberedda inför krav på • Hållbar utveckling konkurrensutsättning och alternativa driftsformer Produktion Resurser • Vi utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet • Medarbetare med lärarbehörighet och • Vi har en lärande organisation adekvat kompetens • Vi har höga förväntningar • Medarbetare med hög uppdrags- • Vi fokuserar på en tydlig värdegrund, på medvetenhet kunskapsmål och på undervisningens kvalitet • Medarbetare med initiativkraft och • Vi satsar på prioriterade utvecklingsområden engagemang • Vi kommunicerar öppet och tydligt samt • Välfungerande resursfördelning 40 inbjuder till samverkan
 41. 41. Lodräta tendenser i omvärlden: Pedagogisk verksamhet och särskilt riktade insatser: vuxna Utmaningar Potential • Relativt låg utbildningsnivå i • Många nya invånare med utländsk kommunen, särskilt bland män bakgrund • Ungdomsarbetslöshet • Kompetensförsörjning • Arbetslöshet bland invandrare • Satsningar på vuxenutbildning ger - för lång introduktionstid positiva konsekvenser för • Konsekvenser av förändrat möjligheterna till arbete huvudmannaskap inom • Samverkan mellan förvaltningarna introduktionsområdet? • Interkommunal samverkan • Strategi för samverkan med högskolor och universitet • Lokaler 41
 42. 42. Förslag till insikter i stuprören: Pedagogisk verksamhet och särskilt riktade insatser: vuxna Vinst Resultat • Medborgaren i centrum – den trygga • Vi har bra och behovsanpassad utbildning vardagskommunen för egen försörjning och aktivt • Lärande, näringsliv och arbetsliv i dynamisk medborgarskap utveckling • Vi erbjuder samlade resurser för gruppen • Attraktiva stadsmiljöer och levande landsbygd unga vuxna utan arbete och utbildning • Hållbar utveckling (utanför) Produktion Resurser • Vi genomför utbildningsinsatser och • Minskad ersättning från staten för arbetsmarknadsinsatser introduktionsverksamhet • Kommunen anordnar praktikplatser • Vi utvecklar samverkan på arbetsmarknads/utbildningsområdet • Vi arbetar strategiskt med samverkan med högskolor och universitet • Minskat uppdrag inom introduktionsområdet • Flexibel personal/organisation pga 42 volymförändringar
 43. 43. Lodräta tendenser i omvärlden: Vård och omsorg: Äldre och personer med funktionsnedsättning Utmaningar Potential • Ny lagstiftning – ändring i LSS och • Nya invånare SoL med nya målgrupper och - mångkulturellt rättigheter - rekrytering • Ökad behovsvolym inom handikapp- • Medborgarna efterfrågar andra omsorgen tjänster, t ex fritt val av utförare • Arbetskraftsbrist? • Utökat samarbete med civilsamhället • Demografisk utveckling med ökning • Implementering av hälsofrämjande av antalet äldre/äldre till 2020 (salutogent) arbetssätt för att undvika • Uppföljningsanalys bör utvecklas onödiga vård- och omsorgsbehov • Investeringar som leder till ökade • Kodsystem ICF införs som möjliggör driftskostnader nationell jämförelse/analys • Arbetar aktivt med teknisk utveckling - ex. samarbetet med NovaMedTech 43
 44. 44. Förslag till insikter i stuprören: Vård och omsorg: Äldre och personer med funktionsnedsättning Vinst Resultat • Medborgaren i centrum – den trygga • Verksamheter som anpassas i enlighet vardagskommunen med ny lagstiftning • Lärande, näringsliv och arbetsliv i • Handikappomsorgen byggs ut utifrån dynamisk utveckling behov • Attraktiva stadsmiljöer och levande • Dialogtillfällen för medborgarna i samband landsbygd med inriktningsplaneringen av äldre- och • Hållbar utveckling handikappomsorgen Produktion Resurser • Vi har ett hälsofrämjande arbetssätt • Resurser tilldelas delvis, till kommunen • Vi arbetar aktivt med teknisk utveckling och omfördelas till vård- och omsorg, från • Vi utvecklar samverkan med civilsamhället staten för ny lagstiftning kring anhörigstöd • Vi ökar medborgardialogen • Resurser avsätts för att möta ökade driftskostnader till följd av investeringar • Vi utvecklar uppföljningsanalys • Resurser avsätts för att möta ökade • Kodsystem ICF införs behovsvolymer i handikappomsorgen 44
 45. 45. Lodräta tendenser i omvärlden: Vård och omsorg: Individ- och familjeomsorg Utmaningar Potential • Arbetslöshet som leder till ökade • Samverkan mellan förvaltningar behov av försörjningsstöd och andra • Forskningsstation, satsning på problem evidensbaserade metoder • För lång introduktionstid leder till fler i • Kvalitetsarbete – professionalisering behov av försörjningsstöd • Hemmaplanslösningar • Konsekvenser av ändrade regler för • Kvalificerad personal sjukförsäkring och a-kassa • Ökade behov av placeringar i familjehem och HVB? • Kvalitetsbrister när det gäller uppföljning (gör insatserna nytta?) • Utvecklad kostnads- och vinstanalys • Lokaler 45
 46. 46. Förslag till insikter i stuprören: Vård och omsorg: Individ- och familjeomsorg Vinst Resultat • Medborgaren i centrum – den trygga • I samverkan med andra förvaltningar ges vardagskommunen insatser som leder till ökad egen • Lärande, näringsliv och arbetsliv i försörjning dynamisk utveckling • Attraktiva stadsmiljöer och levande landsbygd • Hållbar utveckling Produktion Resurser • Vi samverkar mellan förvaltningar • Forskningsstation • Vi använder evidensbaserade metoder • Kvalificerad personal • Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete • Vi utvecklar uppföljning (effekter av insatser, kostnader och vinster) 46
 47. 47. Lodräta tendenser i omvärlden: Verksamhet i bolag och kommunalförbund Utmaningar Potential • Koncernstyrningen • Samlad strategi • Stora investeringar • Kommunkoncernens samlade • Miljösatsningar klimat/miljöarbete samredovisas • Nya lagkrav/EU-direktiv • Nya samarbeten • Långsiktig resurssäkring • Marknadsföring och kommunikation 47
 48. 48. Förslag till insikter i stuprören: Verksamhet i bolag och kommunalförbund Vinst Resultat • Medborgaren i centrum – den trygga • Bostäder för utsatta grupper vardagskommunen • Olika boendealternativ • Lärande, näringsliv och arbetsliv i • God tillgång till rent vatten dynamisk utveckling • God beredskap i händelse av • Attraktiva stadsmiljöer och levande olycka/extraordinär händelse landsbygd • Hållbar utveckling Produktion Resurser • Utvecklad samverkan • Resurser för utveckling av • Effektivt lokalresursutnyttjande koncernstyrningen • Transparenta underhållsplaner • Anpassade driftsramar • Samlad analys av kommunkoncernens • Kommunal borgen klimatåtgärder 48
 49. 49. Tendenser i omvärlden Vågrät: tvärfrågor • Jämställdhet • Folkhälsa • Tillgänglighet • Samverkan med civilsamhället • Säkerhetsarbete och krishantering • Nationella IT-strategin • E-tjänster • Arbete med barnkonventionen • Arbete med mångfald och integration • Fler? 49
 50. 50. Vågräta tendenser i omvärlden: Jämställdhet Utmaningar Potential • Svårt att se normen och att förändra • Jämställdhet som en del av hållbar • Jämställdhetsarbetet kräver utveckling långsiktighet och uthållighet • Ett jämställdhetsintegrerat styrsystem • Att ta steget från att utbilda till att • Genom ”Trappan” finns ett metod för ett ”göra” jämställdhet systematiskt jämställdhetsarbete • All statistik som handlar om • Grundläggande utbildningar har människor ska vara uppdelad på kön genomförts för ledningsgrupper och • Det saknas mål, organisation och nämnder handlingsplan för jämställdhets- • Vi ser jämställdhet som en integreringsarbetet kunskapsfråga – inte som en fråga om åsikter – Kompetensportalen 50
 51. 51. Förslag till insikter på tvären: Jämställdhet Vinst Resultat • Befintliga övergripande mål • Jämställda verksamheter • Kommunmedlemmarna, kvinnor och män – • Jämställd resursfördelning flickor och pojkar, upplever att kommunen har en genusmedveten resursfördelning Produktion Resurser • Genusmedveten styrning • Jämställdhetsarbete är en integrerad del av • Jämställdhetsanalyser tas fram före beslut det ordinarie arbetet • Fokus på att ”göra” jämställdhet • Stöd- och samordning i jämställdhetsarbetet? • Uppföljning som baseras på könsuppdelad statistik • Kartläggning av kompetens, fortsatt kompetensutveckling samt se till att tillgänglig kompetens nyttjas • Mål, organisation och handlingsplan för 51 jämställdhetsarbetet behöver tas fram
 52. 52. Vågräta tendenser i omvärlden: Folkhälsa Utmaningar Potential • Folkhälsoarbete kräver långsiktighet • Lång erfarenhet av folkhälsoarbete och uthållighet • Organisationen: folkhälsoutskott under • Se till att det operativa arbetet inte KS, folkhälsostrateg inom KLF samt tappas bort delat ansvar mellan nämnderna • Delat ansvar mellan nämnderna • Nära samarbete med forskning • Mätbarheten • Barn- och ungdomsprojektet • Vi behöver ta fram en grund för • Arbetssättet: kartläggning och analys arbetet: välfärdsanalys, nyckeltal, mål kopplat till de nationella folkhälsomålen • För att nå barn och unga måste vi som knyts ihop med nämndernas också rikta oss till föräldrar/andra ordinarie arbete vuxna • Vi utgår från fakta – kunskapsbaserat • Äldres hälsa är ett prioriterat område arbete nationellt • Att skapa utrymme för de utsatta – för 52 jämlikhet i hälsa
 53. 53. Förslag till insikter på tvären: Folkhälsa Vinst Resultat • Befintliga övergripande mål • Tillgänglig kommun • Medborgarna upplever en bättre hälsa och • Trygg och säker kommun högre livskvalitet • Barnvänlig kommun • Inte bara god utan också jämlik hälsa • ”Om man trivts som barn flyttar man tillbaka” Produktion Resurser • Inför viktiga beslut görs en bedömning av • Medel avsätts på nämndnivå för operativt konsekvenser för folkhälsan folkhälsoarbete • Vi är uthålliga i vår nuvarande organisation • Folkhälsostrategen finns som ett stöd i av folkhälsoarbetet nämndernas arbete med målformuleringar • Vi har ett nära samarbete med och inventering av befintligt forskningen inom folkhälsoområdet folkhälsoarbete • Barn- och ungdomsprojektet pågår även • Jämställdhetsarbetet 53 under 2011
 54. 54. Vågräta tendenser i omvärlden: Tillgänglighet Utmaningar Potential • Lagstiftning om diskriminering på • Att tänka tillgänglighet och design för alla grund av bristande tillgänglighet kan över tid frigöra stora resurser • För lite generell tillgänglighet kan leda • Probleminsikt finns till att stora resurser måste läggas på • Arbetet går att fasa in i ordinarie individuella lösningar planering och uppföljning • Nyinvesteringar, inköp och • Arbete pågår med att ta fram mål och upphandlingar måste ta hänsyn till strategi för arbetet tillgänglighet för att inte nya problem ska tillkomma • Ingen organisation för frågan nu, att sätta organisationen kan ta tid • Troligen finns kompetensbrister och kanske även attitydproblem 54
 55. 55. Förslag till insikter på tvären: Tillgänglighet Vinst Resultat • Befintliga övergripande mål • Katrineholms kommuns verksamheter är • Medborgarna upplever i mindre grad sin tillgängliga funktionsnedsättning som ett funktionshinder • Även andra grupper, t.ex. äldre, föräldrar med barnvagn, personer som transporterar varor har nytta av förbättringar i den fysiska tillgängligheten Produktion Resurser • Tillgänglighetsanpassningen ska vara en • Avsätta resurser för tillgänglighetsåtgärder del av ordinarie planering och • Avsätta resurser för stöd i uppföljningssystem tillgänglighetsfrågor • Vi lär tillgänglighet genom att ”göra” • Medarbetarrollen tar upp tillgänglighet 55
 56. 56. Tendenser i omvärlden Djup: stödfunktioner • Kommunledningsadministrativt stöd • Ekonomiprocesser (anskaffning, finansförvaltning, m.m.) • Personalfrågor inkl stödprocesser • IT-stöd • Informations- och kommunikationsstöd • Lokalresurser 56
 57. 57. Djupledes tendenser i omvärlden: Stödfunktioner Utmaningar Potential • Mer specialiserade • Attraktiv arbetsgivare • Fler specialistområden att täcka • Lärande organisation • Högre utnyttjande av systemstöd • Samverkan • Från administration till mer analys • Sociala medier • Kompetensförsörjning • Nationella IT-strategin • Utvecklad lönepolitik • Takten i IT-strategin • Samordning/resurser i stora centrala projekt • Projektet ”Heltid en rättighet och deltid en möjlighet”? • Insatser till följd av resultat i personalenkäten? • Stigande livsmedelskostnader • Behov av långsiktig lokalplanering 57 • Utveckla anskaffningspocessen
 58. 58. Förslag till insikter på djupet: Stödfunktioner Vinst Resultat • Medborgaren i centrum – den trygga • Hållbar utveckling vardagskommunen • Ekonomi i balans • Lärande, näringsliv och arbetsliv i • Demografiska förutsättningar ska påverka dynamisk utveckling resursfördelningen • Attraktiva stadsmiljöer och levande • Attraktiv arbetsgivare landsbygd • Verksamhet av rätt kvalitet med högsta • Hållbar utveckling möjliga produktivitet och effektivitet Produktion Resurser • Antalet verksamhetssystem minskar • Prioriterar kompetensutveckling • Utveckla anskaffningsprocessen • Lönepolitiken styr mot målen • Tydliga ekonomiska spelregler • Stöd i arbetet kring nationella IT-strategin • Stöd i arbetet kring utvecklande av e- tjänster, webb m.m. 58
 59. 59. Disposition Ett nytt styrsystem Mål enligt flerårsplanen Ekonomiska förutsättningar Tendenser i omvärlden Den fortsatta processen 59
 60. 60. Spelregler? Löneförändringar • Vad ska kompenseras? • Hur ska det kompenseras? Efter budget eller efter utfall? Hyresförändringar • Vad ska kompenseras? • Hur ska det kompenseras? Enligt schablon eller per objekt? • Vem ska administrera? Volymförändringar • Vad ska kompenseras? ”Mjuka” och/eller ”hårda” verksamheter? • Hur ska det kompenseras? 60
 61. 61. Vad behöver planeringsdirektivet innehålla? •Mål (eftersom det inte finns någon kommunplan) •Budgetramar •Satsningar/åtgärder för att uppnå ram •Något mer? Planeringsdirektivet behandlas på KS den 28 april 61
 62. 62. Vad behöver nämnderna göra? Augusti: • Ta fram underlag till övergripande planering och budget som innehåller åtaganden samt vid behov information om förändrade förutsättningar för nämnden • Redovisa könsuppdelad statistik • Redovisa volymförändringar • Redovisa behov av nya upphandlingar December: • Fastställa nämndens egen plan 62

×