JOHTAJUUSMUUTOS
Taylorismista tähän päivään
Katri Luukka
www.katriluukka.fi
copyright Katri Luukka
Lähde: Flicker
copyright Katri Luukka
Drucker (2009) on nimittänyt viimeisen vuosisadan

”a

Century of Social Transformation” eli sosiaalisen muutoksen
vuosisa...
Taylorismin jälkeen johtamisessa seurasivat =>

Käyttäytymisteoriat

(behavioral leadership theories).
Käyttäytymisteorioi...
Piirre – ja käyttäytymisteorioiden jälkeen seurasi

kontingenssiteoriat (contingency leadership theories)
johtamisessa 196...
Viimeisten vuosikymmenen aikana (1980-) ovat pinnalla
olleet muutosjohtamisen teoriat (transactional
and transformational ...
Transformatiivisessa johtamisessa puolestaan korostuu
enemmän luovuus ja innovatiivisuus. Siinä johtaja laittaa
enemmän it...
Miten johtaa
diginatiiveja?
Riittäkö, että
työntekijöiden
kanssa käydään
kehityskeskustelut
kerran vuodessa?

copyright Ka...
Avoimuuteen perustuva
johtamisteoria

Open leadership
copyright Katri Luukka
copyright Katri Luukka
Viimeisenä, tätä parhaillaan elettävää ajanjaksoa kuvaa parhaiten

avoimuuteen perustuva johtamisteoria (open
leadership),...
Minkälaisia mahtavat olla
seuraavat suuntaukset
johtamisteorioissa, kun onlinetyöskentely lisääntyy?
… erilaiset virtuaali...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Johtamismuutos taylorista tanne_270114_k_luukka

1,315 views

Published on

Hyvää Maailmanlaajuista Yhteisömanagerien päivää kaikille! Vaikka en päässyt tänään Hämeenlinnaan Suomen #cmadfi tapahtumaan, niin laitan näin Slidesharen kautta some-pomoilun terveiset some-suvulle, :)

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,315
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Johtamismuutos taylorista tanne_270114_k_luukka

 1. 1. JOHTAJUUSMUUTOS Taylorismista tähän päivään Katri Luukka www.katriluukka.fi copyright Katri Luukka
 2. 2. Lähde: Flicker copyright Katri Luukka
 3. 3. Drucker (2009) on nimittänyt viimeisen vuosisadan ”a Century of Social Transformation” eli sosiaalisen muutoksen vuosisadaksi. Tämä on aika osuva kuvaus siitä, kuinka työn tekeminen tehtaissa on väistynyt ja muuttunut ajasta ja paikasta riippumattomaksi tietotyöksi viimeisen sadan vuoden aikana. 1900- luvun alun johtamisessa korostui piirreteoriat (trait leadership theories), joita kutsutaan myös Taylorismiksi. Piirreteorioiden lähtökohtana oli, että johtajilla oli erilaisia ja ainutlaatuisia ominaisuuksia kykyjä ja taitoja, joita muilla työntekijöillä eli ollut. Tuona aikana ajateltiin, että ”johtajaksi ikään kuin synnyttään”. copyright Katri Luukka
 4. 4. Taylorismin jälkeen johtamisessa seurasivat => Käyttäytymisteoriat (behavioral leadership theories). Käyttäytymisteorioissa johtaminen jaettiin kahteen johtamistyyliin eli ihmisten ja tehtävien johtamiseen. Tuona aikana 1930- luvulla kehittyi myös toinen perinteinen jako johtamisessa eli 1) auktoritaarinen, 2) demokraattinen ja 3) antaa- mennä- johtamistyyli. Sekä piirre- että käyttäytymisteoriat johtivat arvioimaan johtamistyylejä erilaisilla asennemittareilla (Likert’s attitude toward men) tai johtajan tehtävä- tai ihmisorientoitumista työssään (Blake and Mouton’s managerial grid). copyright Katri Luukka
 5. 5. Piirre – ja käyttäytymisteorioiden jälkeen seurasi kontingenssiteoriat (contingency leadership theories) johtamisessa 1960- luvun ja 1980- välisenä aikana. Niissä oletettiin, että johtaminen on tilannesidonnaista ja ettei ole olemassa yhtä tehokasta universaalista tapaa johtaa. Päinvastoin, erilaisissa toimintaympäristöissä tarvitaan erilaista tapaa johtaa eli johtaminen sidottiin kontekstiin. Johtaminen nähtiin enemmän joustavana, mukautuvana ja tilannesidonnaisena kuin piirre- ja käyttäytymisteorioissa. Henry Mintzbergin tutkimukset ja kehittämistyö motivaatio-, vuorovaikutus- ja keskustelutaidoista, konfliktien ratkaisutaidoista ja päätöksentekotaidoista ovat esimerkki kontingenssiteorioista johtamisessa tuolloin. copyright Katri Luukka
 6. 6. Viimeisten vuosikymmenen aikana (1980-) ovat pinnalla olleet muutosjohtamisen teoriat (transactional and transformational leadership theories), jotka perustuvat luonnollisesti aikaisempiin piirre-, käyttäytymis- ja kontingenssiteorioihin. Transaktionaalisuuteen perustuvassa johtamisessa johtaja asettaa päämäärän työn tekemiselle ja antaa enemmän suoria ohjeita, miten työntekijöiden tulee tehdä työtä. Johtaminen perustuu keskinäiseen riippuvuuteen, ”jos teet minulle tämän, annan sinulle tämän”. copyright Katri Luukka
 7. 7. Transformatiivisessa johtamisessa puolestaan korostuu enemmän luovuus ja innovatiivisuus. Siinä johtaja laittaa enemmän itseään likoon ja johtaa omalla esimerkillään ja saa samalla työntekijät antamaan itsestään enemmän työn tekemiselle. Transformatiivisessa johtamisessa korostuu johtajan karisma. Johtaja toimii roolimallina työntekijöille ja hän on hyvä pitämään kannustavia puheita, joissa tuodaan esille organisaation kannalta olennaiset tekijät. kannustetaan innovatiivisuuteen ja työntekijöitä kuunnellaan. Tranformatiivisessa johtamisessa työntekijöitä Transformatiivinen johtaja toimii valmentajana ja ohjaajana, joka antaa tilaa ja mahdollisuuden johdettavilleen myös uuden oppimiseen. copyright Katri Luukka
 8. 8. Miten johtaa diginatiiveja? Riittäkö, että työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut kerran vuodessa? copyright Katri Luukka
 9. 9. Avoimuuteen perustuva johtamisteoria Open leadership copyright Katri Luukka
 10. 10. copyright Katri Luukka
 11. 11. Viimeisenä, tätä parhaillaan elettävää ajanjaksoa kuvaa parhaiten avoimuuteen perustuva johtamisteoria (open leadership), jonka perustuu Charlene Li’n (2010) tutkimukseen ja kehittämistyöhön, kuinka työskentely sosiaalisissa online- verkostoissa muuttaa työn tekemistä. Avoimuuteen perustuvassa johtamisessa keskeistä on jakaminen ja organisaation toimintakulttuurin muutos. Avoimuuteen perustuvassa johtamisessa keskeistä on luottamus. Siinä johtajien on vapautta osattava antaa työntekijöilleen sopivassa suhteessa , mutta samalla myös vastuuta työn tekemiseen liittyvissä asioissa. Johtajan on ymmärrettävä, että työntekijöillä on enemmän osaamista kuin hänellä itsellään. Tämä edellyttää johtajalta nöyryyttä. Avoimuuteen perustuva johtaminen on suorassa yhteydessä sosiaalista mediaan, kun sitä käytetään osana työn tekemistä tai johtamisvälineenä. copyright Katri Luukka
 12. 12. Minkälaisia mahtavat olla seuraavat suuntaukset johtamisteorioissa, kun onlinetyöskentely lisääntyy? … erilaiset virtuaalijohtamisen ja e-johtamisen teoriat? copyright Katri Luukka

×