PPT Lontar Peluru

1,088 views
1,000 views

Published on

Published in: Sports
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,088
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
101
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PPT Lontar Peluru

 1. 1. BONG SOOK JONGVINNIE LIONG XINGTHONGKIING KIU ZHENTAN HUI XIN
 2. 2. Acara lontar peluru adalah satuacara olahraga iaitu acara padang yangmelibatkan dari segi melontar dalampergerakan menolak satu bola logam besi beratsejauh yang boleh.
 3. 3. Pelontar peluru harusmengenal pasti latihanyang bersistematikdibawah pengawasanjurulatih khusus untukacara ini.Teknik lontaranitu memainkanperanan pentingdan utama dalammenentukanpencapaian atauprestasi peserta.
 4. 4. Manusia mula melakukan aktivitimelontar batu yang dijadikansebagai pertandingan bermula padaabad ke-19.Orang Scotland dan Ireland dianggapgolongan pertama yang menciptalontar peluru
 5. 5. lontar pelurumendapatsambutan yangamat baik danAmerika Syarikatmenganggapkegiatan ini menarikdijadikan acarasukan yangdipertandingkan.lontar peluru dapatdiperkenalkan kenegara-negara laintermasuk ke Greek,sebagai usahamemasukkan acara inike dalam Sukan Olimpikmoden pertama tahun1896.
 6. 6. Cadangan ituditerima danternyata lontarpelurumerupakansalah satu acaradalam SukanOlimpiktersebut.Kawasanlontaranberbentuk segiempat telahdigunakanuntuk sukanOlimpik 1900dan 1904Bentuk kawasanini kurangsesuai danditukarkankepada bentukbulat yangberdiameter 7kaki, denganbahagianhadapan.
 7. 7. Fasa PergerakanMelontar PeluruPeganganPeluruLakuan SediaLungsuranKilasan BadanLontaranPulihan
 8. 8. Peserta bebas membuatlontaran mengikutkeupayaan dan kesesuaianmasing-masing.Pada tahun1950-an, ParryO’Brien dari AmerikaSyarikat telah meciptateknik lontar baru yangkemudiannya dijadikanteknik lontaran sehingga ini.
 9. 9. Kelima-lima jari digunakan.Ibu jari dan jari kelingkingmengimbangi kedudukan peluru.PEGANGAN PELURU
 10. 10. Peluru disokong oleh tiga jari tangantengah.Ibu jari dan jari kelingkingmenyangga peluru.
 11. 11. Menghadap ke arah lontaran.Letak di bawah telinga dan hampirdengan leher.Lengan tangan diangkat hampirmendatar dan siku ke luar.
 12. 12. Rendahkan badan dan bengkokkankaki kananBerat badan peserta hendaklahdipindahkan ke kaki belakang
 13. 13. Badan mengilas kehadapan dan ke atas.Bahu tangan digerakkanke hadapan.Pinggul kanan bergerak kehadapan dan ke atas.Selepas itu, tangan mulamenolak peluru.
 14. 14. LONTARANKaki belakang (kaki kanan) diluruskanMenekan ke atas tanah sehingga badanmenjadi terangkatPeluru dilontar keluar menuju kehadapan dan ke atas.
 15. 15. Tangan kanan mengikut arah lontaranSiku sentiasa di luar dan jauh daribadanMengakhiri pergerakan dalamkeadaan lurus
 16. 16. PULIHANKedudukan kaki berada dalamkeadaan depan belakang.
 17. 17. GAYA MELUNGSURSELANGKAH
 18. 18. 1)Memegang dengan lima jariKelima-lima jari digunakan.Ibu jari dan jari kelingkingmengimbangi kedudukan peluru.PEGANGAN PELURU
 19. 19. 2) Memegang dengan tiga jariPeluru disokong oleh tiga jaritangan tengah.Ibu jari dan jari kelingkingmenyangga peluru.
 20. 20. LAKUANSEDIABerdiri di bahagian belakang bulatanMembelakangkan kawasan lontaran.Letakkan peluru di bawah telingaBongkokkan badan denganmembengkokkan kaki kanan.Kaki kiri membengkok dan mencecahbahagian tengah bulatan dengan hujung kaki.
 21. 21. Tangan diletakkan di hadapan untukmengimbangi kedudukan badan.Lengan tangan diangkat hampirmendatar dan siku ke luar.
 22. 22. LUNGSURMenolak dengan kaki kiri untukmembuat lungsuran.Lungsuran dilakukan secara pantas danlicin.Berat badan berada di kaki kananBadan dibiarkan membongkok.Jangan tegakkan badan.
 23. 23. Badan dibiarkan membongkok.Jangan tegakkan badan.
 24. 24. KILASAN BADANPinggul kanan dipusing ke kiri danke atas.Bahu dan tangan kanan menghala kebelakang.
 25. 25. LONTARANKaki yang melungsur menolak dengankuat sehingga badan terangkat melentik.Menolak peluru yang bermula denganbahu dan diikuti dengan tangan yangmemegang peluru.Tangan mengikut peluru sejauh yangboleh
 26. 26. Kaki mestilah digunakan untuk menahandengan kuat.Tangan kanan mengikut ke arah lontaranSiku sentiasa di luar dan jauh dari badan.Kedua-dua kaki mesti bersentuhandengan tanah.
 27. 27. PULIHANBertujuan untuk mengelakkan kehilanganimbangan.Membawa kaki kanan ke hadapanbulatan.Kaki kiri digerakkan ke belakang secaratergantung.
 28. 28. GAYA PARRY O’BRIEN
 29. 29. 1)Memegang dengan lima jariKelima-lima jari digunakan.Ibu jari dan jari kelingkingmengimbangi kedudukan peluru.PEGANGAN PELURU
 30. 30. 2) Memegang dengan tiga jariPeluru disokong oleh tiga jari tangantengah.Ibu jari dan jari kelingkingmenyangga peluru.
 31. 31. LAKUAN SEDIAMembelakangkan kawasanlontaranmembongkokkan badannya kehadapanmembengkokkan kaki kanannya
 32. 32. kaki kiri diletak di belakang untukmengimbangkan badan.Kaki kiri dibawa ke hadapan sebagaipersediaan untuk lungsuran.
 33. 33. LUNGSURANkaki kiri ditendang ke belakang.meluruskan kaki kanan danmelungsur atas tapak kaki yang rata.
 34. 34. Tanpa mengubah kedudukan badan kakikiri diletakkan dekat papan penahan.Badan masih dalam keadaan condong.
 35. 35. Mengilas badan ke atas dan kehadapan.Menggerakkan pinggul ke atasdan ke hadapan.
 36. 36. Bahu menghadap ke hadapan.Kaki diluruskan dengan cepat, badan diangkat dan mengilas badan.
 37. 37. kaki kanan menolak dengan kuat sehinggabadan terangkat melentik.menolak peluru dengan bahu dan tangan yangmemegang peluru.Siku kanan diangkat tinggi.
 38. 38. Tangan mengikut peluru sejauh yang boleh.Kaki mestilah digunakan untuk menahan dengankuat.Kedua-dua kaki mesti bersentuhan dengan tanah.
 39. 39. PULIHANUntuk mengelakkan kehilanganimbangan.Melompat untuk memindahkan beratbadannya daripada kaki kiri ke kanan.Membawa kaki belakang ke hadapanbulatan.Kaki hadapan dibawa ke belakang.
 40. 40. Membawa kaki belakang ke hadapanbulatan.Kaki hadapan dibawa ke belakang.
 41. 41. LATIHAN ANSUR MAJU GAYAMELUNGSUR SELANGKAH Berdiri menghadap ke kawasan lontaran. Melontar peluru dengan tolak yang kencang.
 42. 42.  Bahu kiri menghadap ke kawasan lontaran. Kaki direnggangkan. Putarkan bahu kiri ke kanan sambil merendahkanbadan. Berat badan dipusatkan di kaki kanan. Kilaskan badan ke hadapan dan tolak peluru.
 43. 43. Latihan III Berdiri merusuk ke arah lontaran. Kaki kiri diletakkan di garis pusat bulatan. Kaki kanan diletakkan berhampiran denganlingkaran bulatan. Condongkan badan sedikit. Ketingting ke hadapan bulatan. Kilaskan badan dan buatlah lontaran.
 44. 44. Latihan IV Membelakangkan kawasan lontaran. Badan dicondongkan ke hadapan. Melungsur selangkah ke belakang.
 45. 45. Latihan V Mencuba pergerakan keseluruhan gayamelungsur selangkah. Latihan ini dapat menyatukan semua fasalontaran. Membuat lontaran dengan cara yang lebihsistematik.
 46. 46. • Letakkan salah satu tangan di aras pinggang.• Menolak pinggang ke atas dan hadapan.• Sambil memusing pinggang ke atas dan hadapan.• Latihan ini membolehkan murid untukmenguasai kemahiran kilasan badan.
 47. 47. Latihan untuk MengilasBadan• Tangan kanan meletak di bawah telinga.• Mengilas badan ke atas dan ke hadapan.• Menggerakkan pinggul ke atas dan kehadapan.• Kaki kanan diluruskan.• Bahu menghadap ke hadapan.
 48. 48. • Badan menghadap ke belakang.• Tangan kanan meletak di bawah telinga.• Siku sentiasa di luar dan jauh dari badan.• Mengilas badan ke atas dan ke hadapan.• Menggerakkan pinggul ke atas dan kehadapan.Latihan untuk MengilasBadan
 49. 49. Latihan untuk MengilasBadan• Latihan ini perlu dilakukan secara berpasangan.• Kedua-dua orang berdiri secara• Mengilas badan ke belakang.• Bertepuk tangan dengan pasangan anda.• Latihan ini boleh meningkatkan kekuatanpinggang.
 50. 50. Latihan untuk MeningkatkanKekuatan Tangan• Latihan in dapat meningkatkan pretasimurid.• Membolehkan murid melontar pelurudengan jarak yang lebih jauh.
 51. 51. Diukur dari kesan peluru di kawasan mendaratsehingga ke bahagian dalam papan penahanatau garis bulatanPangkal pita ukur ditempatkan pada bahagiankesan peluru yang lebih dekat dengan bulatanmelontar.Tarik pita ukur secara lurus sehingga sampaidi tandaan di tangah-tengah bulatan melontar.Bahagian pita ukur yang bertemu denganbahagian dalam papan penahan akanmenunjukkan jarak lontaran itu.

×