Dataspill
          i
        bibliotek
   Delrapport til rapporteringsskjema for
Barne- og ungdoms...
Formål.......................................................................................................................
Formål
Prosjektet ønsker å ta i bruk dataspill i biblioteket. Nye medier brukes av stadig flere, og spesielt
ungdom. Ikke ...
Prosjektgruppe
Prosjektgruppa har bestått av:

Tea Kristin Granhaug, Hedmark fylkesbibliotek
Kristin Mo, Hamar bibliotek
A...
September – desember 2009
     • Kick-off for personale
     • Oppstart og gjennomføring av faste spilldager
  ...
Noen av de ansatte fra Vang deltok på kick off-seminaret ved hovedbiblioteket i september, og det ble i
tillegg avholdt en...
Før spillnatta ble FIFA 10 og Wii sports resort kjøpt inn. Alle
                        innkjøp bl...
the library? Various gaming initiatives within Swedish libraries, such as the new library in Kista
     that will have...
Kick off
Pizza og spill i dataspillrommet

Samarbeidspartnere
Tumbleweed

Tidlig i prosjektets oppstart ble vi kontaktet a...
likte å prate med oss, og de ville gjerne at vi skulle passe litt på køene og bytte spill for dem innimellom.
I tillegg få...
gang. Vi ser også at noen andre bibliotek har fulgt med på bloggen og på det vi har lagt ut på facebook.
Vi mener derfor å...
Oversikt over presseoppslag:
Innlegg om dataspillprosjekt og dataspill i bibliotek4.
                   ...
Spillnatt

                        En av de viktigste erfaringene vi gjorde oss var at vi fikk
  ...
Tumbleweed er i ferd med å avslutte sitt arbeid med å utvikle sitt spill Umami. De opplevde å la ungene
prøve Umami slik:
...
Ved Vang planlegges det videre 3 faste spillettermiddager på første torsdag hver måned. I tillegg skal
det holdes to spill...
den nasjonale spilldagen blir en del av en prøveordning for innkjøpsordning av norske dataspill7. Det har
også blitt skrev...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Delrapport fra Dataspill i bibliotek

970 views
938 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
970
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Delrapport fra Dataspill i bibliotek

 1. 1. Dataspill i bibliotek Delrapport til rapporteringsskjema for Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2009
 2. 2. Formål...................................................................................................................................................... 3 Målgruppe ................................................................................................................................................ 3 Prosjektgruppe......................................................................................................................................... 4 Framdriftsplan .......................................................................................................................................... 4 Utvidelse av prosjektet ............................................................................................................................. 5 Hamar bibliotek, avdeling Vang ........................................................................................................... 5 Aktiviteter ................................................................................................................................................. 6 Rom og utstyr ...................................................................................................................................... 6 Gjenbruk og lokale innkjøp.............................................................................................................. 6 Kompetanseheving .............................................................................................................................. 7 Studieturer....................................................................................................................................... 7 Spillseminar..................................................................................................................................... 8 Samarbeidspartnere ............................................................................................................................ 9 Tumbleweed.................................................................................................................................... 9 Kunnskapsparken Hedmark ............................................................................................................ 9 Frivillige til spillnatt .......................................................................................................................... 9 Spillkvelder .......................................................................................................................................... 9 Spillnatt.............................................................................................................................................. 10 Erfaringer ............................................................................................................................................... 10 Markedsføring.................................................................................................................................... 10 Blogg ............................................................................................................................................. 10 Informasjonsmateriale ................................................................................................................... 11 Presse ........................................................................................................................................... 11 Gjennomføring................................................................................................................................... 12 Spillkvelder.................................................................................................................................... 12 Spillnatt ......................................................................................................................................... 13 Videre arbeid.......................................................................................................................................... 14 Videreføring av spillaktiviteter ved Hamar bibliotek ........................................................................... 14 Videreføring av dataspill i bibliotek i Hedmark ................................................................................... 15 Nasjonal spilldag................................................................................................................................ 15 Spillnatt 2010................................................................................................................................. 16 Oppsummering ...................................................................................................................................... 16 Aktuelle lenker ....................................................................................................................................... 16 2
 3. 3. Formål Prosjektet ønsker å ta i bruk dataspill i biblioteket. Nye medier brukes av stadig flere, og spesielt ungdom. Ikke alle har mulighet til å bruke dette hjemme og prosjektet søker å utligne den forskjellen mange kan oppleve i forhold til tilgang på kultur gjennom nye medier. Prosjektet søker å følge opp Handlingsplan mot fattigdom: Regjeringens mål er at alle barn og unge skal ha de samme rettigheter og muligheter til utvikling uavhengig av foreldrenes økonomi, utdanning og etniske og geografiske tilhørighet. (Handlingsplan mot fattigdom, 2006, s. 5) Ønsket og målet er å trekke til seg ungdom, og da spesielt gutter med flerkulturell bakgrunn. På den måten vil vi stimulere til bruk av kultur i form av nye medier, skape en trygg arena og åpne for en videre bruk av allerede tilgjengelige medier som finnes i biblioteket. I prosjektet vil det inngå innkjøp av spillkonsoll, TV og spill som gjøres tilgjengelig på fast basis i biblioteket. Vi ønsker å øke den digitale kompetansen til personalet slik at bibliotekarene blir aktive deltakere og formidlere i arbeidet med dataspill i biblioteket. Vi vil satse på sosiale spill hvor deltakerne interagerer med hverandre både sosialt og digitalt. I tråd med Dataspillmeldingen ønsker prosjektet å støtte oppunder tilgjengeliggjøring av spill i folkebibliotekene: Departementet vil utrede en innkjøps- og utlånsordning for norske dataspill i regi av folkebibliotekene. (St.meld. 14, 2008, s. 54 ) Dataspillmeldingen påpeker også at dataspill er relativt sett kostbare i innkjøp, og medfører økonomiske utlegg som ikke er mulige for alle (St. meld. 14, 2008, s. 54). Bibliotek oppleves som et lavterskeltilbud av mange. Det er et av prosjektets viktigste formål at biblioteket også er en tilbyder av nye kulturelle uttrykk. Prosjektet søker å være i forkant av de visjoner regjeringen skriver om i Stortingsmeldingen Eit informasjonssamfunn for alle: Alle som arbeider med barn og unge, skal ha kunnskap om barn og unges mediebruk, og korleis dei positivt kan utnytte dette i læringsarbeid og møte med barn. (St. meld. 17, 2006, s. 70) For å kunne det må de ansatte ha god og oppdatert kunnskap og kompetanse på den multimediale hverdagen unge står i, de må være trygge veiledere og formidlere for på den måten å øke bruk av både nye og allerede eksisterende tilbud. Målgruppe Målgruppa er primært gutter med flerkulturell bakgrunn, som ikke ser på biblioteket som et lavterskeltilbud. Vi ønsker også å trekke til oss all ungdom mellom 12-15. Bibliotekene er for alle og skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet1. Derfor er det naturlig å ha alle barn og unge i aldersgruppen som målgruppe, men med et ekstra fokus på det vi har definert som primær målgruppe. 1 Bibliotekloven: http://www.lovdata.no/all/hl-19851220-108.html 3
 4. 4. Prosjektgruppe Prosjektgruppa har bestått av: Tea Kristin Granhaug, Hedmark fylkesbibliotek Kristin Mo, Hamar bibliotek Anne-Grethe Westjordet, Hamar bibliotek (startet prosjektperioden som ansatt ved Hamar bibliotek, avdeling Vang) Karianne A. Aam, Hedmark fylkesbibliotek (prosjektkoordinator, startet prosjektperioden som ansatt ved Hamar bibliotek/Hedmark fylkesbibliotek) I tillegg har de to lederne ved Hamar bibliotek og Hedmark fylkesbibliotek vært med på e-postlister og noen møter. Det samme har avdelingsleder ved Hamar bibliotek, avdeling Vang: Toril Børke, biblioteksjef ved Hamar bibliotek Solvor Kjellingtveit, fylkesbiblioteksjef ved Hedmark fylkesbibliotek Rita Skimmeland, avdelingsleder, Hamar bibliotek, avdeling Vang Prosjektgruppa ble tidlig i prosjektet kontaktet av Olav Helland, som studerer ved Høgskolen i Hedmark, Digital medieproduksjon, opplevelsesproduksjon og interaktive meder. Han har deltatt som medlem i prosjektgruppa. Prosjektgruppa har fungert som en arbeidsgruppe hvor oppgavene har blitt fordelt underveis. Karianne A. Aam har fungert som koordinator for møter, aktiviteter og oppsett av videre arbeid i prosjektet. Underveis i prosjektet har ansatte ved begge institusjoner vært involvert i aktivitetene spillkvelder og spillnatt. Framdriftsplan Framdriftsplanen ble noe revidert i forhold til den som lå ved søknaden. Framdriftsplanen tar utgangspunkt i en prosjektperiode fra mai 2009 til mars 2010. Prosjektet startet opp idet midlene ble bevilget. Mai - september 2009 • Innkjøp av utstyr • Klargjøring av disponibelt rom og arealer • Forberedelser kurs • Gjennomføring av kurs Milepæler Dato Aktivitet Ansvarlige 30. juni 2009 Utstyr kjøpt inn Karianne og Tea 31. august 2009 Utstyr satt inn og rom/plass klart til Kristin (Hamar) og Anne-Grethe bruk (Både Hamar og Vang) (Vang) 30. september 2009 Kurs avholdt Karianne og Tea 4
 5. 5. September – desember 2009 • Kick-off for personale • Oppstart og gjennomføring av faste spilldager • Gjennomføring av spillkveld ved Hamar bibliotek med deltakelse fra de to andre deltakerbibliotekene (denne kvelden legges sammen med nasjonal spilldag den 14. november) • Erfaringsinnhøsting • Videreutvikling/endring av utførelse i forhold til erfaringer og tilbakemelding fra ungdommene Milepæler 30. september 2009 Kick off for personale Alle 5. oktober 2009 Oppstart spilldager Alle 14. november 2009 Spilldag/kveld (nasjonal) Alle Januar – mars 2010 • Faste spilldager • Gjennomføring av kursing og erfaringsdeling for to bibliotek i regionen – med deltakelse fra Hamar bibliotek, Hedmark fylkesbibliotek og deltakende ungdommer • Rapportering fra prosjekt Milepæler 31. januar 2010 Kurs avholdt for andre bibliotek Tea og Karianne 15. februar 2010 Rapport ferdig Karianne Utvidelse av prosjektet Hamar bibliotek, avdeling Vang Med bakgrunn i at Hamar bibliotek og Hedmark fylkesbibliotek fikk tildelt storbymidler til samarbeidsprosjektet ”Dataspill i biblioteket,” søkte Hamar bibliotek, avdeling Vang om midler fra Hedmark fylkesbibliotek for å kunne følge opp prosjektet med teknisk utstyr og spill. De fikk på grunnlag av søknaden et tilskudd på inntil kr. 30.000,-. Avdelingen Vang har vært involvert i prosjektet gjennom deltagelse i prosjektgruppa. Prosjektet så flere positive ringvirkninger ved å utvide aktivitetene og ha spillutstyr to steder: • Det vil gi økt digital kompetanse til personalet ved Hamar bibliotek ved at flere blir direkte involvert i den praktiske gjennomføringen av prosjektet. • Avdelingen har allerede ei gruppe gutter med flerkulturell bakgrunn som bruker bibliotekets internettmaskiner til nettopp spill flere ganger i uka. Ved å ha spillkonsoller på avdelingen vil vi nå disse brukerne, som er midt i målgruppen for prosjektet – uten at de må reise inn til sentrum. Et slikt tilbud vil sannsynligvis også trekke til seg nye brukere som naturlig sogner til avdelingen. • Gjennom en deltagelse både i prosjektgruppa, men også gjennom å ha dataspill ved en liten avdeling, vil vi få et bredere erfaringsgrunnlag å høste av når resultatene av prosjektet skal deles med andre bibliotek i regionen. 5
 6. 6. Noen av de ansatte fra Vang deltok på kick off-seminaret ved hovedbiblioteket i september, og det ble i tillegg avholdt en egen spillkveld for personalet i avdelingen. Formålet var å ”trene” og ikke minst bli kjent med utstyret. En ansatt bisto ved spillnatta som ble avviklet ved hovedbiblioteket. Aktiviteter Rom og utstyr I nær tilknytning til barneavdelingen på Hamar bibliotek fantes det allerede et pause/spiserom med dør som kunne åpnes mot barneavdelingen og vinduer med sikt mot barneavdelingen/skrankeområdet. Dette rommet brukes både av voksne lånere og av barnehager som spiser der når de er på besøk. Vi valgte å utvide bruksområdene til også å gjelde dataspilling. For å gjøre rommet klart til dataspillingen malte vi vegger samt eksisterende bord og krakker på dugnad. I tillegg ble det kjøpt inn en sofa, 3 små runde bord, og 5 FatBoys (3 til hovedbiblioteket, og 2 til avdeling Vang). Ideelt sett ønsket vi også å rive et karnapp for å bedre sikten, og å henge opp et ”eventyrforheng” slik at rommet også ville egne seg godt til eventyrfortelling. Dette har vi ikke klart å skaffe midler til foreløpig. Avd. Vang har uten ekstra kostnader laget en egen ”spillkrok” i biblioteket. Det er altså ikke avsatt et eget rom til denne aktiviteten. Spillingen foregår åpent i lokalet der også andre brukere har tilgang. Dette har så langt gått uten problemer med støy eller noen form for sjenanse for andre som bruker biblioteket. Gjenbruk og lokale innkjøp Vi diskuterte hvordan vi ønsket å kjøpe inn det vi trengte av både møbler og dataspillutstyr. Vi ville bruke lokale butikker, slik at vi sjøl kunne hente og spare fraktutgifter, samtidig som vi støttet lokalt næringsliv. Vi har derfor kjøpt sofa og tre småbord lokalt. Et tilbud om innkjøp av brukte FatBoys ga oss muligheten til å kjøpe inn til både hovedbiblioteket og til avdeling Vang. Vi valgte Nintendo Wii som konsoll i prosjektet vårt, og vi kjøpte inn Nintendo DS Lite, som er små, håndholdte maskiner. Følgende spill ble plukket ut i første omgang: • Mario Kart • Super Smash Bros. Brawl • High School Musical 3: Dance! + dansematte • Mario Tennis • Mario Party • Wii Guitar Hero 6
 7. 7. Før spillnatta ble FIFA 10 og Wii sports resort kjøpt inn. Alle innkjøp ble gjort etter at vi hadde lest omtaler av spillene og hørt med blant annet Drammensbiblioteket. Noen tilbakemeldinger fra unger i biblioteket og på bloggen brukte vi også som utgangspunkt for innkjøp. Til Nintendo DS Lite ble det kjøpt inn: • New Super Mario Bros • Mario Party • Lego Indiana Jones • Mario Kart • Pokemon Platinum Version Foto: Tea Granhaug Kompetanseheving Studieturer Drammensbiblioteket Fire av medlemmene i prosjektgruppa dro på studietur til Drammensbiblioteket den 21.september 2009. Deltakerne på studieturen var Tea Kristin Granhaug, May Britt Josten, Anne-Grethe Westjordet og Karianne A. Aam. Drammensbiblioteket har vært tidlig ute med å prøve spill. Det var nyttig å høre fra noen som har drevet med spillaktiviteter og som har erfaring med den daglige driften rundt utlån av spill, bruk i biblioteket og utstyrshåndtering. Vi fikk også tips og råd i forbindelse med å organisere turneringer. Selv om Drammensbiblioteket og Hamar bibliotek ikke er sammenlignbare når det gjelder økonomi, nedslagsfelt og antall brukere, er mange av de praktiske utfordringene de samme. Internet Librarian International I forbindelse med prosjektet søkte tre av prosjektgruppas deltakere om stipend fra Grundtvig2 for å få muligheten til å dra på studietur til London og konferansen Internet Librarian International, som ble holdt 14.- 16. oktober 2009. Konferansen tar for seg endringer og innovasjon i bibliotek og årets konferanse hadde deltakere fra 35 ulike nasjoner. Tea Kristin Granhaug og Kristin Mo i prosjektgruppa fikk stipend fra Grundtvig. Kristin Mo ble forhindret fra å dra, det var derfor Tea Kristin Granhaug og Karianne A. Aam som dro. Utgiftene for en ansatt ved Hedmark fylkesbibliotek ble dekket av fylkesbiblioteket. Vi deltok blant annet på en workshop dagen før selve konferansen startet: Workshop W3 - Introducing Computer Gaming to Your Library Ved Mats Nordstrom, Malmo Stadsbibliotek Drawing on his experiences at Malmo Public Library, Mats Nordstrom talks about how to bring the computer gaming culture into the library. Learn how to create highly successful gaming events. What value can you add to content that will bring a sense of community and loyalty to 2Grundtvig stipend for studiebesøk og utveksling: http://siu.no/no/Programoversikt/EU-program/Grundtvig/Studiebesoek-og- utveksling 7
 8. 8. the library? Various gaming initiatives within Swedish libraries, such as the new library in Kista that will have a 3D gaming environment, are closely linked to the Kista Feed that just went public. Other libraries in Europe and the USA have embraced gaming as a learning initiative. If you've been sceptical of the benefits of computer gaming, if you think games don't belong in the library, or if you're a gaming enthusiast who wants to introduce gaming into your library, this workshop will help you overcome your doubts and give you ideas on how to incorporate gaming in virtual and physical libraries. Workshopen hadde fem deltakere fra Norge, Sverige, Nederland og Malaysia og endte opp med å bli tre timer hvor vi diskuterte praktiske erfaringer, fikk høre om Malmös erfaringer, vi diskuterte ulike nasjoners kulturpolitikk rundt dataspill i bibliotek og vi snakket om hvordan vi kan øke spillaktiviteter i bibliotekene. Spillseminar Den 23. september holdt vi spillseminar med spilling for ansatte ved Hamar bibliotek og Hedmark fylkesbibliotek. Seminaret var et ledd i formålet om at de ansatte skal ha god og oppdatert kunnskap og kompetanse på den multimediale hverdagen unge står i, de må være trygge veiledere og formidlere for på den måten å øke bruk av både nye og allerede eksisterende tilbud. Prosjektgruppa valgte å holde seminaret over en dag og avslutte med spillaktiviteter for de ansatte. Foredragsholdere deltok også på disse Foto: Tea Kristin Granhaug spillaktivitetene. Program for spillseminar for ansatte Hva vi vet Erfaringer fra andre bibliotek Jonas Svartberg Arntzen på Skype fra Drammensbiblioteket Nasjonal spilldag Hva er Nasjonal spilldag og hvem er det for? Trude Westby fra NITH, sitter i arbeidsgruppa for nasjonal spilldag Spillutvikling Hvordan tenker spillutviklerne og hvordan utvikles spillene. Litt om arbeidsvilkår for spillutviklere i Norge og i regionen. Håvard Christensen fra Tumbleweed Vil vite Hva spilles, hva er morsomt Magnus Hansen (14) og Eirik Rogndahl (13) forteller Vil vite mer Litt om spillene som er kjøpt inn til biblioteket Anne-Grethe 8
 9. 9. Kick off Pizza og spill i dataspillrommet Samarbeidspartnere Tumbleweed Tidlig i prosjektets oppstart ble vi kontaktet av et lokalt spillutviklingsselskap, Tumbleweed. Vi snakket litt om eventuelt samarbeid. Noen av samarbeidsområdene vi snakket om var for eksempel at de kunne hjelpe oss på spillkvelden. Andre ideer vi snakket om var for eksempel workshops med ungdom for å få ideer til spill, eller for utprøving av spill under utvikling. De stilte seg også positive til å komme og snakke om spillutvikling på kurs for ansatte. Kunnskapsparken Hedmark Prosjektet fikk også besøk av Øyvind Nordstrand som er prosjektleder i Kunnskapsparken Hedmark. Formålet med besøket var å se på eventuelle samarbeidsområder, men da primært ut fra Kunnskapsparkens prosjekt ”Klyngebyggende tiltak innen dataspill og digitale medier”. En av Kunnskapsparkens oppgaver er å identifisere, organisere og gjennomføre konkrete utviklingsprosjekt. I tillegg til å ta egne initiativ, skal de bistå etablerte systemer og enkeltbedrifter der det er ønskelig3. Prosjektgruppa og Øyvind Nordstrand ble enige om å holde kontakten, uten at det ble fastsatt bestemte samarbeidsområder. I januar 2010 hadde Hedmark fylkesbibliotek et nytt møte med Kunnskapsparken i forbindelse med videre arbeid med dataspill i bibliotek. Prosjektgruppa gjennomgikk noen av de erfaringer vi har med lokale aktører. Kunnskapsparken, ved Øyvind Nordstrand, bidro med ideer til eventuelle samarbeidspartnere andre steder i fylket. Frivillige til spillnatt For å sikre god tilgang på voksne under spillnatta kontaktet prosjektgruppa Høgskolen i Hedmark, som har flere utdanninger innenfor spill og medieproduksjon. Fem studenter fra Digital medieproduksjon, opplevelsesproduksjon og interaktive medier (OPIM) ved Høgskolen i Hedmark deltok som frivillige under spillnatta: Iselin Dahlberg, Karianne Martinsen, Frank Navarsete, Andreas Rasmussen og Kristine Øygardslia. I tillegg deltok Mailin Toft Kvifte fra Hamar kommune som frivillig. Spillkvelder Oppstart av spillkvelder ble lagt til høstferien, da mange barn og unge oppholder seg i byen. Oppstarten ved både hovedavdeling og avdeling Vang ble lagt til samme dag. Tea Kristin Granhaug skrev en oppsummering fra hovedavdelingen: Det deltok ca. 30-35 barn/ungdommer - rommet var FULLT!! Jeg gjetter på at cirka 1/3 av deltagerne hadde flerkulturell bakgrunn, og at kanskje 1/4 var jenter. Rommet ble veldig varmt når det var så mange der inne, så begge dørene til rommet må være oppe. Utlån av wii-kontroll og wii-spill fungerte ikke som planlagt - de som spilte byttet på så ofte at det ikke føltes riktig at en av dem skulle stå som ansvarlig for noe av utstyret. Jeg tror det er nødvendig (ihvertfall i begynnelsen) at det alltid er en voksen med i rommet - de som spilte var veldig skravlete og 3 Hentet fra nett: http://www.k-h.no/no/tilbud/ 9
 10. 10. likte å prate med oss, og de ville gjerne at vi skulle passe litt på køene og bytte spill for dem innimellom. I tillegg får man da holdt litt oppsikt med utstyret. Utlån av DSene fungerte veldig bra, men det bør gis beskjed om at de kan låne DS med jevne mellomrom, for de glemte det etterhvert. Det var ikke alle som var like flinke til å levere dem tilbake når de var ferdige med dem, så vi ryddet opp litt sånn innimellom. Vi hentet inn bunkevis med tegneserier, og ungdommene slukte dem! Det var flere som hadde med godteri og drikke, og etter å ha fått beskjed om det én gang, spilte de ikke samtidig som de spiste lenger. Vi lot lyden stå på litt høyt for å skape stemning, og opplevde ikke at det plagde dem som var i barneavdelingen. Når det var tekniske problemer ordnet ungdommene stort sett opp i det selv. Anne-Grethe Westjordet oppsummerte fra Vang: Det var rundt ti stykker som møtte opp. Der var det også jenter, men de spilte ikke noe særlig. Noen ga uttrykk for at de hadde gledet seg lenge! Det fungerte heller ikke her med utlån av kontrollene og ungene fikk holde på som de ville, med en voksen tilstede. Også her ville ungene gjerne ha en voksen tilstede, både til prating og til å ordne litt i rekkene innimellom. I Vang var dansemattene mindre populære enn på Hamar. Det er kanskje fordi programmet Hamar har fungerer bedre enn det Vang har. Alt i alt er dette en flott start! Spillnatt Prosjektet ønsket i tillegg til spillkvelder å ha et arrangement som kunne trekke deltakere som kanskje ikke vanligvis oppsøker bibliotekene. Vi brukte oss av de erfaringer man har gjort seg ved Drammensbiblioteket, hvor spillnatt er avholdt før. Vårt utgangspunkt var noe annerledes; Hamar bibliotek har ikke like mye utstyr og vi hadde ikke et etablert samarbeid med spilleverandør. En annen viktig faktor for arrangementet var å gjøre det så tilgjengelig som mulig for alle. Med tanke på vår primære målgruppe valgte vi bevisst å ikke ta deltakeravgift. Til sammenligning tar Drammensbiblioteket 200,- per deltaker for å dekke blant annet matservering. Våren 2009 ble det klart at ”Spilldag 09” skulle arrangeres som et samarbeid mellom ABM-utvikling, Stavanger bibliotek, Norges informasjonsteknologiske høgskole og Drammensbiblioteket. Det var da naturlig for oss å legge vår spillnatt til denne datoen. Erfaringer Markedsføring Blogg Som et tiltak i erfaringsdeling og markedsføring av aktivitetene overfor både ansatte ved egne institusjoner opprettet prosjektgruppa en prosjektblogg hvor dokumentasjon av aktiviteter og erfaringer er lagt ut underveis under hele prosjektperioden. Denne kommer også til å bli brukt videre av Hedmark fylkesbibliotek når flere bibliotek skal med i oppstart av spillaktiviteter: http://dataspillbibliotek.blogspot.com/ I tillegg har Hedmark fylkesbibliotek opprettet en egen side på facebook hvor spesielt spillnatta ble dokumentert parallelt med prosjektbloggen. Vi ser at bloggen har vært en fint verktøy for prosjektgruppa. Det har vært raskt og greit å legge ut informasjon fra møter, reiser og spillaktiviteter. Slik har bloggen blitt en fin dokumentasjon av prosjektets 10
 11. 11. gang. Vi ser også at noen andre bibliotek har fulgt med på bloggen og på det vi har lagt ut på facebook. Vi mener derfor å se at den er et godt verktøy for erfaringsutveksling mellom bibliotek også. Da spillkveldene kom i gang opprettet også prosjektgruppa en blogg for målgruppa vår: http://kultbib.blogspot.com/ Denne inneholder informasjon om når det foregår aktiviteter, litt om hvilke spill som finnes i biblioteket og informasjon i forkant og i etterkant av spillnatta. Denne kan vi vise til overfor både barn, unge og foreldre/foresatte og den fungerer på den måten fint. Vi er mer usikre på hvor mange i målgruppa som kjenner til den og regner med at den må markedsføres videre fra de ansatte til både unger og foresatte. For å bedre formidlingen av bloggen er den lenket opp mot Hamar bibliotek sitt nettsted, på underside for barn og unge. I tillegg legges det lenke til bloggen når det informeres om spillprosjektet på nettstedet. Informasjonsmateriale For- og bakside på spillkort til åpning av spillettermiddager Ved prosjektoppstart fikk vi designet en egen logo. Elementene til logoen vår er designet av Tove Solbakken og May Britt Josten, og er digitalt fargelagt og bearbeidet av Tea Kristin Granhaug. Denne logoen har vi brukt blant annet på bloggene våre, og på trykt informasjonsmateriell som vi har delt ut. Før første spillettermiddag utarbeidet vi et ”kort” i størrelse A6 med informasjon om spillettermiddagene, hvilke spill vi tenkte å spille, og hvor det skulle foregå. Denne ble delt ut på de fleste barne- og ungdomsskolene i Hamar kommune. Vi opplevde at dette nådde godt ut til målgruppen. Vi lagde tilsvarende kort med informasjon om resten av spillettermiddagene for høsten 2009 både på Hamar bibliotek og avdeling Vang. Disse ble delt ut på bibliotekene, og det ble også tatt en runde til skolene hvor kortene ble delt ut, i tillegg til at det ble hengt opp plakater for Spillnatten. I januar er det på ny delt ut plakater og brosjyrer til skolene. Disse er delt ut ved bokprat, som er litteraturformidling av Anne Grethe Westjordet og Mette Henjum i regi av Hamar bibliotek og Hamar kommune. Informasjon om spillprosjektet skal leveres til det lokale magasinet ”Magiske øyeblikk”. Neste nummer kommer rett før påske. Presse I forkant av oppstarten rundt spillkveldene skrev prosjektkoordinator et innlegg til lokalavisa Hamar Arbeiderblad. Før spillnatta opplevde prosjektgruppa at det var vanskelig å få tak i deltakere til arrangementet. Derfor tok vi kontakt med lokalpressen og fikk inn flere artikler om dataspill i bibliotek. Presseoppslagene bidro til økt oppmerksomhet rundt arrangementet og vi fikk inn påmeldinger umiddelbart etter oppslagene. 11
 12. 12. Oversikt over presseoppslag: Innlegg om dataspillprosjekt og dataspill i bibliotek4. 5 To oppslag i Hamar Arbeiderblad i forkant av spillnatta og et fra selve natta . Et oppslag i Hamar Dagblad hvor de samtidig skrev om dataspill i bibliotek i lederen. Artikkel: http://www.hamar-dagblad.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091112/HDKULTUR/415993354, Leder: http://www.hamar-dagblad.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091112/HDLEDER/588872370) 6 Flere små oppslag om videre spillaktiviteter i Hamar Arbeiderblad på nyåret . Gjennomføring Spillkvelder Det er gjennomført spillkvelder annen hver uke på hovedbiblioteket. Den første spillkvelden er omtalt tidligere i rapporten. Påfølgende spillkvelder på hovedbiblioteket har ikke vært like godt besøkt. Fra 5-6 oppmøtte til ingen. Vi tror sviktende oppslutning om spillkveldene har flere årsaker, blant andre for dårlig markedsføring og skyssproblemer for de i målgruppa som bor på asylmottaket. I 2010 er det planlagt å ha turneringer på spillkveldene. Disse kveldene skal markedsføresmed plakater, brosjyrer på skolene og ved muntlig informasjon i forbindelse med klassebesøk. I tillegg informeres det på kultbib-bloggen og på bibliotekets eget nettsted. Vi forsøker også å få omtale i lokalpressen. Det er arrangert 3 spillettermiddager høsten 2009 i Vang: 8.10: 10 spillere deltok. Noen jenter deltok men disse spilte ikke så mye. ”Guitar Hero” var mer populært enn dansematta. 12.11: 17 spillere deltok, derav 6 jenter ”Guitar Hero” sto på programmet og spillerne koblet selv sammen trommesett og utstyr. Guttene var mest frampå i begynnelsen, men jentene kom til etter hvert. Ungene ordnet selv spillekøen uten problemer, og noen spilte DS mens de ventet. Biblioteket spanderte brus og popcorn, noe som falt i god smak! Tonen var god mellom spillerne og det var tydelig at aktiviteten hadde en sosial funksjon. To og to spilte sammen og sammensetningen av ”bandet” endret ungene på egenhånd, slik at alle fikk prøve seg med nye partnere hvis de ville. Siste timen ble det spilt andre Wii-spill etter ønske fra deltagerne. 10.12: 10 spillere deltok. Det ble brukt det samme opplegget som tidligere, og deltagerne var fornøyde! Etter å ha avviklet spillettermiddagene høsten 2009 kan vi ved avdeling Vang si at det er en fast ”kjerne” av spillere på 3-4 gutter i alderen 8-13, med flerkulturell bakgrunn. Disse er veldig ivrige og spør alltid når neste spillettermiddag er. På spillettermiddagene har vi i tillegg til den ordinære kveldsvakta hatt en ekstra fra personalet til å ta seg av spillerne, dvs. 3 timer ekstra i lønnskostnader pr. spillettermiddag. Det har vist seg at den voksne gjerne kan holde seg i bakgrunnen, men ungene synes nok det er greit at noen er tilstede og har et lite overblikk. På vanlige dager (ikke spillettermiddager) lånes utstyr og spill ut til den enkelte spiller. Etter hvert er de ”faste” spillerne fortrolige både med utstyr og spill, mens de nye som kommer til gjerne må ha litt hjelp og veiledning for å komme i gang. Wii-spillene har til nå vært mest populære og i perioder er de i bruk daglig. Guttene har så langt vært i flertall, og de fleste spillerne i Vang befinner seg altså i aldersgruppa 8-13 år. Vi har prøvd å finne noen spill både til DS og Wii som kanskje appellerer mer til jenter, og vil eventuelt vurdere om vi skal ha en egen jentespillettermiddag. 4 Vedlagt rapporten 5 Et av oppslagene vedlagt rapporten 6 Et av oppslagene vedlagt rapporten 12
 13. 13. Spillnatt En av de viktigste erfaringene vi gjorde oss var at vi fikk kontakt med mange foreldre vi ikke har vært i kontakt med før. De kom innom og ringte. Vi så at det var viktig å gjøre dem trygge på arrangementet og hadde en veldig positiv dialog med mange av dem. Vi fikk retta oppmerksomheten mot en annen type arrangement enn det folk tenker at bibliotekene har. Vi fikk prata med et asylmottak som ikke klarte å sende sine beboere på spillnatt, men som vi nå tror vi klarer å få til et videre samarbeid med, slik at de kan komme på andre arrangementer. Spillnatta inneholdt Foto: Tea Kristin Granhaug konkurranser i tre runder med finale i Guitar Hero ved midnatt. I tillegg hadde vi en uformell kåring av blant annet ”Natta trøtteste”, ”Nattas chilleste”, ”Nattas blideste”, ”Nattas ivrigste”, ”Nattas mest tålmodige”. Konkurransene og kåringene fungerte fint. Den største påvirkningen vi så var alle de fornøyde ungene som var der og som prata med ukjente, vi så at flere koste seg med å mestre noe sammen med andre og vi snakket med unger som vanligvis ikke er der eller som ikke oppsøker ansatte på samme måte ellers. Vi ser viktigheten av å kontakte lokal presse. Det var en god måte å nå ut til flere med informasjon i forkant av arrangementene. Vi opplevde det også som en fin støtte at prosjektets spillnatt kunne plasseres under nasjonal spilldag. ABM-utvikling, som sto som ansvarlig for nasjonal spilldag kan også være et fint kompetansesenter i forhold til hva slags type samarbeidspartnere bibliotekene kan oppsøke. Årets arrangement kan i beste fall danne en kompetansebank på nasjonalt og lokalt plan. Foto: Tea Kristin Granhaug I forkant av arrangementet fikk vi en tilbakemelding fra en foresatt som ønsket å påpeke at tidspunkt for arrangementet ikke var optimalt for barn fra ti år og oppover. Denne henvendelsen resulterte i en god dialog hvor vi konkluderte med at vi tar med oss tilbakemeldingen videre i oppsummeringen av spillnatta. Vi så at de fleste ungene ble henta rundt en time etter midnatt og Hamar bibliotek vurderer å slutte av noe tidligere om de avholder spillnatt i 2010. Vi kontaktet Ormseter asylmottak spesielt i forkant av arrangementet. De har selv tre spillkonsoller på mottaket, men ingen organisert spilling eller spillaktiviteter. Ungdomskontakten ved mottaket stilte seg særs positiv til tiltaket fordi ungene ofte går på skole, men har få aktiviteter på ettermiddags- og kveldstid. Dette er knyttet til de ansattes arbeidstider og muligheter til å kunne frakte og hente ungene. Det var også årsaken til at de ikke kunne sende noen av sine beboere til spillnatta. Mottaket og prosjektet ble enige om at det er viktig å fortsette samarbeidet og se på løsninger som kan gjøre det lettere for ungene å kunne delta på spillkvelder framover. 13
 14. 14. Tumbleweed er i ferd med å avslutte sitt arbeid med å utvikle sitt spill Umami. De opplevde å la ungene prøve Umami slik: ”(…) absolutt verdifullt for oss å la de få prøve spillet. Vi fikk en mye bedre oversikt over hvilke spillbrett som fungerte bra, hvor folk ble lei og mistet interessen og mye annet. At vi "konkurrerte" med oppmerksomheten mot wii, dansematte, fifa og andre deler av spillnatta var veldig positivt. Det førte til at vi kunne ha en realistisk måling på hvor interesserte de var i spillet, da de alltid hadde andre aktiviteter å velge mellom. Vi kunne godt tenkt oss å gjøre det igjen, gitt at det passer og vi føler vi har noe å vise fram/la folk leke med.” (Håvard Christiansen, Tumbleweed) Studentene som deltok på spillnatta jobber i studiene med å utvikle et pedagogisk læringsspill for barn. De oppsummerte natta og arrangementet slik: Vi fikk hentet mye interessant informasjon til prosjektet vårt, og konkluderte i korte trekk med følgende: • Spill er svært lærerikt (for eksempel språkkunnskaper). Barna mener de lærer mer foran Foto: Olav Helland skjermen etter skolen enn i undervisningen. • Barn forstår brukergrensesnitt og kontroller like raskt som oss voksne. • Hos barn er spill i større grad et sosialt fenomen enn hos de voksne – ofte er de som sitter rundt og ser på like aktive som de som spiller. • Spill har dyptgående, sosiale virkninger – det kan få innesluttede, lite kontaktsøkende barn til å bli aktive og sosiale. (Kristine Øygardslia, Høgskolen i Hedmark) Samarbeid med lokale aktører viste seg å være avgjørende for å få et vellykket arrangement. Presse, frivillige, lokale bedrifter og skolene var alle faktorer for å få ut informasjon, få hjelp til å gjennomføre arrangementet og se på hva målgruppa fikk ut av det. Selv om deltakerne varierte i alder, kjønn og bakgrunn, ser vi imidlertid at vi må jobbe enda mer målretta for å nå den primære målgruppa for prosjektet. I prosjektets sluttfase vil en strategi for hvordan Hamar bibliotek jobber videre med dette, være et viktig punkt. Videre arbeid Videreføring av spillaktiviteter ved Hamar bibliotek Det er søkt Barne- og likestillingsdepartementet om midler til Dataspill i bibliotek i 2010. Eventuelle nye midler vil gå til spillkvelder og spillnatt. Hovedvekten av prosjektet vil ligge på gjennomføring av Spillnatt 2010. Vi ønsker å opprettholde tilbudet med regelmessige spillettermiddager og vil fortsette å jobbe videre med kommunens asylmottak. Vi har hatt kontakt med Hamar Frivilligsentral som vil se på muligheten for å organisere transport til spillettermiddager og spillnatt slik at det blir enklere for de i målgruppa som bor på mottaket å benytte seg av spilltilbudet. Spillnatt 2010 tenkes gjennomført som et gratis tiltak, med avslutning rett etter midnatt og med øvre aldersgrense 15 år. Dette med bakgrunn erfaringer fra den avholdte spillnatta. 14
 15. 15. Ved Vang planlegges det videre 3 faste spillettermiddager på første torsdag hver måned. I tillegg skal det holdes to spillørdager våren 2010. Det vil være naturlig for oss å ha kontakt med studentene fra Høgskolen i Hedmark og Tumbleweed også i en videreføring av prosjektet. Videreføring av dataspill i bibliotek i Hedmark Hedmark fylkesbibliotek ønsker å se langsiktig på arbeidet med dataspill i bibliotek. Interessen for å jobbe aktivt med dataspill som eget tilbud i bibliotekene er sterkt økende og fylkesbiblioteket har gjennom møter med flere bibliotek fått tilbakemelding fra sju av dem om at de vil delta. De deltar enten med videreutvikling av eksisterende tilbud, deltakelse på nasjonal spilldag eller med ulike spillaktiviteter til ulike målgrupper. Fylkesbiblioteket har derfor laget en foreløpig strategi i forhold til det videre arbeidet. Fylkesbiblioteket har som noen av sine oppgaver å avholde seminar og møter for bibliotekene. Egne regionale møter arrangeres jevnlig. På disse vil ”Dataspill i bibliotek” presenteres. Deretter vil det i løpet av første halvår bli holdt et felles seminar med prøvespilling for alle deltagende bibliotek ala det vi hadde med Hamar bibliotek og Hedmark fylkesbibliotek i forkant av oppstart av spilling i prosjektet. Vi vil ha med Hamar og Kongsvinger som medarrangører, da begge disse bibliotekene nå har erfaring fra dataspill i bibliotek og begge deltok på den nasjonale spilldagen. Vi ønsker videre å bruke de erfaringene studentene fra Høgskolen i Hedmark og Tumbleweed gjorde seg. Fylkesbiblioteket vil fortsette å bruke dataspill-bloggen som et erfarings- og dokumentasjonsverktøy overfor deltakende bibliotek i fylket. Fordi det er ønskelig med flere deltakende bibliotek i fylket, vil Hedmark fylkesbibliotek kjøpe inn et spillkonsoll og noen spill som kan brukes i opplæring ved de ulike bibliotekene. I tillegg vil noen ansatte ved fylkesbiblioteket bistå med sin kompetanse og deltakelse ved bibliotek som har behov for det. Nasjonal spilldag Da Hamar bibliotek og Hedmark fylkesbibliotek søkte om midler fra KKD var vi ikke klar over at ABM-utvikling kom til å sette i gang arbeidet med nasjonal spilldag. For prosjektet passet det fint å legge spillnatta innunder den nasjonale spilldagen og på den måten ha muligheten til å bruke seg av den oppmerksomhet dagen fikk og det informasjonsmateriellet som ble utarbeidet i forbindelse med den. Femti bibliotek deltok med ulike arrangementer landet over. Fra Hedmark deltok to bibliotek, Hamar bibliotek og Kongsvinger bibliotek. Grunnet nasjonal spilldag har det i prosjektperioden blitt sagt Foto: Olav Helland og skrevet en del om spill i forhold til kultur- og leseopplevelser i mediene. De bibliotekene som deltok på 15
 16. 16. den nasjonale spilldagen blir en del av en prøveordning for innkjøpsordning av norske dataspill7. Det har også blitt skrevet en del om hvordan politikere og bibliotekansatte ønsker å se på spill som et likeverdig og eget kulturuttrykk. Prosjektgruppa ønsker å videreføre dette fokuset og fortsette arbeidet med nasjonal spilldag både i Hamar kommune og i andre bibliotek i fylket. Vi ser det også som naturlig å se dataspill i bibliotek som en del av leseåret 2010. Spillnatt 2010 Hamar bibliotek har sendt inn søknad til Barne- og likestillingsdepartmentets om Storbymidler for 2010, hvor de ønsker å videreføre spillnatta og utvide med et samarbeid med Frivilligsentralen og Ormseter asylmottak. Mange av de som kom på spillnatta spurte når vi skal ha spillnatt neste gang. For Hedmark fylkesbibliotek sin del ønsker vi å fokusere videre ut mot andre bibliotek i fylket slik at vi til neste år har med flere enn to av fylkets bibliotek. Fylkesbiblioteket stiller med personalressurser på noen av disse arrangementene i fylket. Oppsummering Som i de fleste prosjekt, brukte vi mer tid enn antatt, spesielt i forkant av oppstart av spillkveldene og spillnatta. Vi er godt fornøyde med hvordan vi har nådd ut, men ser at det vil være av stor viktighet å ha et fortsatt fokus på å nå målgruppa. Vi mener å kunne konkludere med at dataspill i bibliotek er et fint, men også viktig tilskudd til kulturtilbudet i bibliotek. Det kan være med på å gi alle, og spesielt barn og unge som ikke nødvendigvis bruker de tradisjonelle bibliotektjenestene, gode opplevelser som inneholder både sosial mestring, moro, fin lesestimulering og historieforståelse. Utfordringer i det videre arbeidet vil være å nå målgruppen godt både på vanlige spillkvelder og på arrangementer. Det vil også være viktig å jobbe for å nå like godt ut både ved hovedbiblioteket og ved avdelingsbiblioteket. Vi ønsker et likeverdig tilbud begge steder. For det videre arbeidet med dataspill i flere bibliotek i Hedmark må vi ha fokus på at spillaktiviteter i bibliotek kan bestå av ulike aktiviteter for forskjellige målgrupper. Det vil være en utfordring å få hvert enkelt bibliotek til å tilrettelegge for dette, slik at dataspill kan bli et av flere kulturelle tilbud i bibliotekene. Aktuelle lenker BibPop: http://bibpop.wordpress.com/ Dataspill i biblioteket: http://dataspillbibliotek.blogspot.com/ Internet Librarian International 2009: http://www.internet-librarian.com/2009/ Kultbib: http://kultbib.blogspot.com/ Spilldag09: http://spilldag.no/ 7 http://www.dagbladet.no/2009/11/13/kultur/spill/pc-spill/bibliotek/spillmeldingen/9034500/ 16

×