Het vergunningentraject in Vlaanderen - Zal de omgevingsvergunning de oplossing bieden voor uw project?
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Het vergunningentraject in Vlaanderen - Zal de omgevingsvergunning de oplossing bieden voor uw project?

on

 • 480 views

16 februari 2012

16 februari 2012

Statistics

Views

Total Views
480
Views on SlideShare
476
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 4

http://www.linkedin.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Het vergunningentraject in Vlaanderen - Zal de omgevingsvergunning de oplossing bieden voor uw project? Het vergunningentraject in Vlaanderen - Zal de omgevingsvergunning de oplossing bieden voor uw project? Presentation Transcript

 • Het vergunningentraject in Vlaanderen - Zal de omgevingsvergunning de oplossing bieden voor uw project?Antwerpen, 16 februari 2012
 • Inhoudstafel1. Welke soorten vergunningen?2. Welke moeilijkheden ondervindt u om deze vergunningen te bekomen?3. Hoe wordt er actueel best omgegaan met de moeilijkheden in het kader van het vergunningentraject?4. Hoe zal de nieuwe omgevingsvergunning tegemoet kunnen komen aan deze moeilijkheden?5. Besluit
 • 1. Welke soorten vergunningen? 3 View slide
 • A. De types van projecten De types:  Stedenbouwkundige projecten  Milieuprojecten  Gemengde projecten  Retail projecten 4 View slide
 • B. De types van vergunningen De stedenbouwkundige vergunning  Sinds 1 september 2009 – de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en heel wat oude en nieuwe uitvoeringsbesluiten De milieuvergunning  Het milieuvergunningendecreet en de VLAREM-besluiten De socio-economische vergunning  Sinds 1 maart 2005 - Wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen 5
 • 2. Welke moeilijkheden ondervindt u om deze vergunningen te bekomen? 6
 • A. In het kader van het vooroverleg Geen structureel vooroverleg:  Behalve:  Driepartijenoverleg  Projectvergadering voor belangrijke projecten Waarde van vooroverleg Bewijsproblematiek Advies: schriftelijk verslag van vergadering maken en dit communiceren aan aanwezige leden 7
 • B. Bijzondere voorwaarden en studies Veel projecten geconfronteerd met bijzondere studies:  MER  Mobiliteit Veel projecten geconfronteerd met bijzondere voorwaarden:  Vanuit milieuregelgeving  Vanuit sectorale regelgeving: vb. grond- en pandendecreet en woonnormen voor residentiële ontwikkeling Advies: mogelijke bijzondere voorwaarden op voorhand in kaart brengen en deze meenemen in ontwerpfase 8
 • C. De rol van de buurtcomités en de pers Buurtcomités en/of negatieve berichtgeving in de pers kunnen een impact hebben op het vergunningentraject Advies:  Mogelijke issues op voorhand in kaart brengen  Anticiperen op persbelangstelling  Indien issues controleerbaar zijn: op voorhand communiceren met de buurt en stakeholders  Bouwen aan draagvlak 9
 • D. Openbaar onderzoek Openbaar onderzoek is kritiek punt - > mogelijkheid tot indiening van bezwaarschriften Meestal termijn van 30 dagen Veel negatieve bezwaarschriften hebben een impact op het vergunningentraject Advies:  Op voorhand bouwen aan draagvlak  Na openbaar onderzoek proberen kennis te nemen van eventuele belangrijke issues/bezwaarschriften en daarvoor een aanvullende nota toevoegen aan het dossier 10
 • E. De beslissingstermijnen Onduidelijkheid over sommige beslissingstermijnen Verschil tussen termijnen van orde en vervaltermijnen Advies:  Strikt tijdstraject uitstippelen  Rekening houden met termijnen 11
 • F. Koppeling stedenbouwkundige enmilieuvergunning Koppeling van stedenbouwkundige en milieuvergunning Indien één vergunning niet bekomen kan worden, vervalt ook de andere Concreet: niet starten met de bouw voordat ook de milieuvergunning definitief en uitvoerbaar is Advies:  Procedures zoveel mogelijk op elkaar afstemmen  Procedures opsplitsen 12
 • G. Wachttermijnen Na het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning: wachttermijn van 36 dagen Advies:  De wachttermijnen opnemen in het projectplan teneinde overtredingen te vermijden 13
 • H. Beroepsprocedures Zowel stedenbouwkundige vergunning als milieuvergunning staan open voor een beroep door iedere belanghebbende Risico:  Schorsende werking van sommige beroepsprocedures  Tijdsverlies  Verlies of niet-bekomen van vergunning Advies  Incalculeren in het vergunningentraject 14
 • 3. Hoe wordt er actueel best omgegaan met deze moeilijkheden in het kader van het vergunningentraject? 15
 • Belangrijkste adviezen op een rij Globaal projectplan Structureel vooroverleg Communicatieplan Trajectmanagement Structurering procedures 16
 • 4. Hoe zal de nieuwe omgevingsvergunning tegemoet kunnen komen aan deze moeilijkheden? 17
 • Inleiding – stand van zaken Vlaamse regering keurde op 22 juli 2011 de startnota inzake de invoering van de omgevingsvergunning goed Vlaamse regering keurde op 23 december 2011 de conceptnota inzake de invoering van de omgevingsvergunning goed Kaderdecreet verwacht in de loop van 2012 18
 • A. Aandacht voor het voortraject Op structurele basis  Projectvergaderingen Op flexibele basis  Mechanismen om op informele en flexibele wijze projecten af te toetsen met de administratie 19
 • B. Stroomlijnen van de procedures Probleemoplossende en dus flexibelere vergunningsprocedures voorzien Standaardprocedure op verschillende niveaus Snelle ontvankelijkheids- en volledigheidstoets 20
 • C. Dwingende vervaltermijnen Termijnen zullen nog uitgewerkt worden De bestaande termijnen als maatstaf Vervaltermijn = geen beslissing binnen bepaalde termijn -> weigering vergunning Mogelijkheid tot schorsing of tot verlenging van de vervaltermijn zal nog worden onderzocht 21
 • D. Geïntegreerde adviesverlening Snelle start van de adviesverlening  Na ontvankelijkheids- en volledigheidsverklaring Omgevingsvergunningscommissies Dubbel en tegenstrijdig advies uitsluiten Afschaffing van bindende adviezen Realistische adviezen Ruim inzagerecht in adviezen 22
 • E. Vergunningsverlenende overheid Eén loket – één bevoegd niveau Beslissingsbevoegdheid bij één bestuur:  Aanvrager moet dan geen rekening houden met twee verschillende procedures en visies  Tegenstellingen tussen twee vergunningen vermijden Centrale overheid: college van burgemeester en schepenen  Projecten van bepaalde omvang, complexiteit of bijzondere aard worden toebedeeld aan bovenlokaal niveau 23
 • E. Vergunningsverlenende overheid Indeling: klasse 3, klasse 2A, klasse 2B, en klasse 1 Principe: afhankelijk van omvang, mogelijke effecten, aard en ligging Gemeenten: gros van de aanvragen Grote milieu-impact (SEVESO, MER, etc.)  Provincies Strategische projecten: Vlaams Gewest 24
 • F. Permanent karakter vergunningen Stedenbouwkundige vergunning nu reeds voor onbepaalde termijn Milieuvergunning maximum voor 20 jaar Toekomst: permanent karakter van de omgevingsvergunning 25
 • G. Andere rol overheid Rol van de overheid moet gericht zijn op samenwerking Actieve rol van de overheid in eerste aanleg en in laatste aanleg Mogelijkheid om procedurefouten te herstellen Verruimde mogelijkheden om vergunningsvoorwaarden op te leggen en/of beperkte planaanpassingen door te voeren 26
 • 5. Besluit 27
 • A. Wat brengt de toekomst? Integratie van stedenbouwkundige en milieuvergunning in één vergunning en in één procedure Integratie MER-procedure Conceptnota goedgekeurd in december 2011 Kaderdecreet in de loop van 2012 Uitvoeringsbesluiten Van kracht in 2012? 28
 • B. Enkele bedenkingen Termijn voor een operationele omgevingsvergunning? Is de institutionele capaciteit aanwezig? Welke overgangsmaatregelen zullen van toepassing zijn? Bijkomend kader voor grote investeringsprojecten noodzakelijk? 29
 • Vragen / Questions
 • Your contacts at LydianWouter Neven Joris De PauwPartner Senior AssociateT. +32 2 787 90 82 T. +32 3 304 90 07wouter.neven@lydian.be joris.depauw@lydian.be
 • Brussels Office Antwerp OfficeTour & TaxisHavenlaan – Avenue du Port 86 b 113 Arenbergstraat 231000 Brussels - Belgium 2000 Antwerp - BelgiumT. +32 2 787 90 00 T. +32 3 304 90 00F. +32 2 787 90 99 F. +32 3 304 90 19