Informační výchova - úvodní hodina

1,949 views

Published on

Prezentace z úvodní hodiny informační výchovy v rámci dějepisného semináře na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,949
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informační výchova - úvodní hodina

 1. 1. Lekce informační výchovy aplikované do výuky dějepisu Úvodní hodina Jakub Řihák 3.ročník INSK Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta UK jakub.rihak@gmail.com
 2. 2. Informační věda X InformatikaInformační věda (Information Informatika (Computer science) Science) • Zabývá se zákonitostmi vzniku,• Obecná věda o informaci sběru, přenosu (…) dat a informací • Kulturní,biologické, fyzikální • Zaměřená na informační• Zabývá se zákonitostmi technologie a jejich praktické procesů vzniku, zpracování, využití měření, kódování, ukládání, transformace, distribuce a recepce informací ve společnosti
 3. 3. Co je to informace?• Nejasný termín! :) • Kvůli častému používáníObecně: „Informace je jazykovými prostředky vyjádřený model jakékoliv skutečnosti“ (SMETÁČEK,2008)• Existuje několik přístupů, jako například: • Informace jako energie • Informace jako pozorování • Informace jako sdělení • Informace jako psychofyziologický jev
 4. 4. Informace jako energie• Druhý termodynamický zákon • Maxvelův démon – uzavřené systémy mají tendenci zvyšovat svojí entropii – stav neurčitosti systému• Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému
 5. 5. Informace jako pozorování• Informace má smysl jen ve vztahu k příjemci • Bez příjemce není informace • Příjemce musí splňovat nutné podmínky k přijetí informace • Znát jazyk • Vědět, k čemu by mohl informace použít …
 6. 6. Informace jako sdělení• Komunikovatelný poznatek, který má smysl pro příjemnce • Usnadňuje volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi • Informace je sdělení, kterí má informační hodnotu • Venku prší!
 7. 7. Relevantní a kvalitní informace• Relevantní informace • Vztahuje se k určité informační potřebě • Informační potřeba a její uspokojení • Neznamená automaticky, že je kvalitní • Kvalitní (vědecká) informace • Odborná informace, která je výsledkem vědeckého poznání – byla ověřena a potvrzena jako správná, pravá, platná, pomocí vědeckých metod • Tvrzení podložená důkazy, citacemi z děl jiných autorů, atd.
 8. 8. Druhy dokumentů• Dokument = informační pramen tvořený nosičem informací a množinou informací na něm zaznamenaných a sloužících k přenosu dat v čase a prostoru• Dělení: • Podle původnosti obsahu • Podle kontinuity vydávání • Podle způsobu (formy) zaznamenání obsahu • Podle druhu a funkce
 9. 9. • Primární Podle původnosti obsahu • Původní (základní) dokument,, který podává bezprostřední sdělení o výsledcích odborné a vědecké práce • Obsahuje výsledky experimentů, pozorování, měření, výpočtů • Například vědecký článek publikovaný v časopise• Sekundární • „Dokument o dokumentu“. Neobsahuje informace o nějakém bádání, jen o tom, kde se tyto výsledky dají najít • Například bibliografický soupis • Seznamy použité literaturyTerciární • Obsahuje informace o existenci sekundárních dokumentů • Různí průvodci, bibliografie bibliografií, atd.
 10. 10. Podle kontinuity vydávání• Jednorázové • Mají předem dané datum vydání• Periodické • Časopisy, noviny, vycházejí v určitě periodicitě • denně, týdně, měsíčně, • Mají neukončené datum vydávání• Seriálové • Díla na pokračování, edice
 11. 11. Podle způsobu zaznamenání obsahu• Písemné• Obrazové• Zvukové• Audiovizuální• Elektronické• Multimediální
 12. 12. Podle druhu a funkce• Vědecké (původní a syntetizující) • Například vědecké zprávy, patenty, časopisecké články, příspěvky z konferencí, monografie, vědecké encyklopedie a další• Výukové • Učebnice, čítanky, tabulky• Populárně naučné• Administrativní• Umělecké• (…)
 13. 13. Co je to knihovna a jak se v ní vyznat?• Kulturní, informační a vzdělávací instituce• Základní úkoly: • Shromažďovat • Zpracovávat • Uchovávat a ochraňovat organizovanou sbírku dokumentů • Poskytovat knihovnické a informační služby uživatelům • (Politická, agitační, funkce knihovny)
 14. 14. Systém knihoven v ČR• Veřejné knihovny • Obecní, městské, krajské, národní • Univerzální fond • Často část fondu zaměřená na konkrétní region • Pro všechny věkové kategorie • Povinný výtisk – krajské, MZK v Brně, NK ČR a VK v Olomouci • Publikace ve slepecké písmu – Knihovna K.E. Macana v Praze • Specializované knihovny • Zaměřené na jednotlivé obory • Technické, lékařské, právnické atd…
 15. 15. Systém knihoven v ČR• Vysokoškolské knihovny • Specializovaný fond • Zabezpečuje vyučovací obory, rozvoj oboru • V rámci jedné VŠ často více knihoven • Knihovny jednotlivých fakult + ústřední knihovna • Služby pro studenty, vyučující a další zaměstnance školy • Většina také poskytuje služby ostatní veřejnosti
 16. 16. Systém knihoven v ČR• Specializované knihovny v neveřejných objektech • Například knihovny obchodních organizací, výzkumných ústavů, nemocnic • Služby jsou poskytovány zaměstnancům, veřejnosti dost často pouze za speciálních podmínek
 17. 17. Systém knihoven v ČR• Školní knihovny • Pro žáky a učitele základních, středních a vyšších odborných škol • Zřizovány a udržovány z rozpočtu školy • Mají zabezpečovat vyučovací proces • V ČR je samotná existence (a následně i kvalita) školní knihovny závislá na finanční situaci konkrétní školy
 18. 18. Kdo může do knihovny a kdo ne?• Navštívit knihovnu může každý • http://www.youtube.com/watch?v=5iKBgesCSM8 • Není nutné mít čtenářský průkaz• Pro využívání většiny služeb je potřeba se zaregistrovat • S dokladem totožnosti se dostavit do knihovny, vyplnit přihlášku, zaplatit registrační poplatek • Do 15 let (v některých případech do18 let) je nutný souhlas zákonného zástupce
 19. 19. Základní služby knihoven• Výpůjční služby • Absenční • Půjčování „domů“ na předem danou dobu • Možnost prodloužení výpůjček • Prezenční • Půjčování „do studovny“ • Na předem danou dobu nebo jen na dobu pobytu zákazníka v knihovně• Rezervace a objednávky
 20. 20. Základní služby knihoventp://www.youtube.com/watch?v=5iKBgesCSM8 • Reprografické služby • Okopírování části dokumentu z fondu knihovny • Kopírování vlastních materiálů není moc podporováno • Samoobslužné nebo prostřednictvím reprografického oddělení • Za poplatek
 21. 21. Základní služby knihoven• Meziknihovní služby • Získání dokumentu nebo jeho kopie z jiné knihovny • V rámci České republiky • MVS • Absenční/prezenční výpůjčky/kopie dokumentů • Ze zahraničí • MMVS • Absenční/prezenční výpůjčky/kopie dokumentů • Daleko větší částky (v řádu stovek korun)
 22. 22. Základní služby knihoven• Informační/referenční/konzultační • Získání informace na dané téma • Ověření informací nebo údajů • Odkázání na další informační zdroje související s tématem, o které se zákazník zajímá • Virtuální referenční služby – například www.ptejteseknihovny.cz • Spolupráce více knihoven a informačních institucí
 23. 23. Základní služby knihoven• Přístup na internet • Zcela volně dostupný nebo v omezené míře• Přístup ke zdrojům pomocí internetu • Zpřístupnění informací na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup
 24. 24. Další služby• Rešeršní služby • Placená služba • Výstupem je soupis literatury na dané téma (událost, osobnost, předmět,...) • Služby ARI (automatické rozšiřování informací) • V pravidelných intervalech• Získávání elektronických kopií dokumentů• Přístup do komerčních databází a dalších zdrojů• Current Contents – kopie obsahů časopisů
 25. 25. Knihovní katalog• K čemu sloužil katalog? K čemu slouží dnes?• „Moderní katalogy“ - lístkové • Např. Generální lístkový katalog NTK• Od 60.let automatizace knihoven• 70.léta vzniká OPAC = Online Public Access Catalogue • 1.-3. (?) generace
 26. 26. Knihovní katalog• OPAC 1. generace • Vyhledávání založené na porovnávání frází • Pouze jeden způsob komunikace • Neexistence selekčních údajů • Neumožňoval vyhledávat podle libovolného slova z názvu nebo předmětového hesla • Nešlo upravovat rešeršní dotaz • Neexistoval soubor předmětových hesel
 27. 27. Knihovní katalog• OPAC 2. generace • Využití vyhledávání podle klíčových slov • Omezení vyhledávání pouze na určitá pole • Autor • Název • Předmět … • Možnost zkracovat selekční údaje • Omezení vyhledávání jen na určité roky, jazyk dokumentu, typ publikace • Booleovské operátory • Orientace na uživatele – musí ho umět používat i laik • Problémy – uživatelé vyhledávají jinak, než tvůrci předpokládají
 28. 28. Knihovní katalog• OPAC 2.0 • Použity prvky webu 2.0 • Ještě větší zaměření na uživatele • Použití facetového vyhledávání, tagování, přidávání recenzí, nejvyhledávanější publikace, nápovědy na každém kroku • 3. generace? • E3 OPAC – brány k fondům jiných knihoven, informace o zpřístupnění plných textů • Prohledávání více databází najednou – nejen databáze fondů knihoven ale také dalších (i komerčních databází) • Vše na jednom místě
 29. 29. Knihovní katalog – slovníček• Klíčová slova pojmů • Slova, která katalogizátor (nebo autor) použil k popisu obsahu dokumentu • Nejsou nijak řízená, tvořená volně na základě obsahové analýzy textu• Předmětová hesla • Jednoslovný nebo výceslovný výraz, který vyjadřuje obsah dokumentu (nebo i jeho formu) • Uspořádána v předmětových heslářích, zpravidla pouze abecedně • Je nutné zapisovat postupně – dohromady vznikají „věty“ v umělém jazyce Větší náročnost vyhledávání, ale přesnější •• Deskriptory • Základní lexikální jednotka tezauru • Slovo nebo slovní spojení, které charakterizuje téma dokumentu • Každé slovo lze hledat samostatně nebo v kombinaci s jiným pomocí operátorů• Tezaurus • Řízený slovník – obsahuje deskriptory • Řízení : odstraňování synonymií, homonymií • Naznačuje vztahy významové příbuznosti k jiným slovům • Naznačuje nejbližší nadřazené a podřazené termíny • Rozdíl proti hesláři
 30. 30. Knihovna X Archiv• Přístupná bez rozdílu všem, bez nutnosti • Pečují o archiválie, bezpečné uložení archiválií, registrovat se, či žádat o návštěvu jejich odborné zpracování a zpřístupnění• Fond obsahuje i dokumenty nevyžadující tak • Dokumenty určené k trvalému uchování vysokou úroveň ochrany, jako archiválie • K nahlížení jsou přístupné archiválie starší 30 let (nebo dle zvláštního předpisu)• Možnost půjčit si dokument domů • Také archiválie vzniklé před 1.1.1990 – STB,• Zpřístupnění dokumentů není časově omezeno Národní fronta, veřejně přístupné před převzetím do (zpřístupňují se nejstarší součásti knihovního evidence archiválií fondu i nejnovější součásti) • Nahlížení a studium archiválií na základě žádosti! • Staré a vzácné tisky zpravidla pouze prezenčně • Před zahájením studia je potřeba vyplnit badatelský ve studovně nebo badatelně – pod dozorem list a prokázat svou totožnost
 31. 31. Knihovna X Archiv• www.nkp.cz • www.nacr.cz• www.mzk.cz • www.soapraha.cz• www.techlib.cz • www.mza.cz• www.knihovnakralupy.cz • www.rozhlas.cz/archiv/portal• www.mlp.cz • www.mua.cas.cz
 32. 32. Digitální knihovny• Přímí přístup k dokumentům v elektronické podobě pomocí internetu • Vznik rovnou v el.podobě nebo digitalizace • Umožňují například přístup k digitalizovaným starým a vzácným tiskům, starým výtiskům novin, bakalářským, diplomovým a disertačním pracím a pobobně • Plné texty dokumentů • Volně přístupné • Placený přístup• Dokumenty vydané po roce 1890 bez zjištěných biografických dat původců díla • Chráněné autorskými právy – zákaz volného šíření • Zpřístupňováný v digitálních knihovnách pouze lokálně• Dokumenty se známými biografickými daty původců – chráněny po dobu 70 let od data úmrtí všech původců díla
 33. 33. Digitální knihovny - ČR• Kramerius - http://kramerius.nkp.cz • DB dostupná pouze s prostor NK ČR • Dokumenty z fondu NK ČR• http://kramerius.ntkcz.cz • DB dostupná z prostor NTK • Dokumenty z fondu NTK• http://kramerius.mlp.cz • DB dostupná z prostor Městké knihovny v Praze • Dokumenty z fondu MKP
 34. 34. Digitální knihovny - ČR• Manuscriptorium• http://www.manuscriptorium.com/Site/CZE/default_cze.aspa• Systém shromažďující a zpřístupňující informace o historických knižních fondech + digitální knihovna dokumentů• Spolupráce knihoven, archivů, muzeí• Financuje NK ČR• Plně dostupný po zakoupení licence (4 000,- Kč/1 rok)• Volně dostupná část fondu digitální knihovny• Výukové materiály pro školy (včetně projektů)
 35. 35. Digitální knihovny - ČR• Webarchiv – www.webarchiv.cz • Digitální archiv webových zdrojů • Dlouhodobé uchování hodnotného obsahu webových stránek • Spolupráce NK ČR, MZK a UVT MU v Brně • Cílem je archivovat vše, co bylo publikováno na českém webu • Organizováno podle tématu a oborů • Volně dostupné zdroje i zdroje přístupné pouze z NK ČR• Další informace o digitálních knihovnách v ČR například na adrese www.knihovny.cz/digitalni-knihovny
 36. 36. Digitální knihovny - zahraničí• Project Gutenberg - http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page • Digitální knihovna tematicky seřazených elektronických knih • Obsahuje beletrii, populárně-naučné dokumenty, i odborné publikace • Zpřístupnění starých tisků – od r. 1500 do r. 1900 • Obsahuje digitalizované dokumenty, které jsou volně přístupné (celkem cca 33 000 publikací) • V některých zemích mohou být tato díla stále chráněna autorským zákonem – je potřeba věnovat pozornost AZ v případě stahování a dalšího šíření těchto děl • Dokumenty lze stáhnout v různých formátech (HTML, ePub, Kindle, iPad,atd..)
 37. 37. Digitální knihovny - zahraničí• Michael – Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe• http://www.michael-culture.org/cs/home • Webová služba umožňující vyhledávat digitální sbírky muzeí, knihoven a dalších informačních a kulturních institucí • Pouze instituce zapojené v projektu Michael • Umění, archeologie, moderní historie, genealogie
 38. 38. Myšlenkové mapy aneb jak se vyznat ve vlastní hlavě• K čemu myšlenkové mapy slouží? • Organizace myšlenek • Řešení pracovní a studijních problémů a úkolů • Analýza souvislostí • „Osobní brainstorming“ • Podklad pro další diskusi
 39. 39. Příklad myšlenkové mapy
 40. 40. Jak tvořit myšlenkové mapy• Hlavní téma – řešený problém• Do dalších vrstech stále podrobnější a více specifické údaje, které souvisí s hlavním tématem• Naznačování souvislostí pomocí značek, šipek a dalších grafických prvků• Výsledná podoba je zcela na vás • Důležité je, aby jste se v tom sami vyznali• Na papír, elektronicky • Software na tvorbu myšlenkových map • Open source X komerční software • Instalace X online
 41. 41. Software na tvorbu myšlenkových map• FreeMind • http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page • Win, Mac OS, Linux• Labyrinth • Pouze Linux • http://people.gnome.org/~dscorgie/downloads.html• Mind Meister • http://www.mindmeister.com • Online• Seznam dalších aplikací • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_concept_mapping_and_mind_mapping_software
 42. 42. Povrchový X Hlubinný web• Problém internetu: • Příliš mnoho informací ale ne vždy kvalitní • Většina kvalitních informací se ale nenachází na „povrchovém webu“• Povrchový web • dá se indexovat pomocí vyhledávacích strojů – tzn.je pro ně dostupný • Vedou na něj odkazy • Obsahuje dostatečné množství textu • Nejsou chráněny heslem • Nepřekračují omezení vyhledávacího stroje (maximální počet indexovaných stránek) • Obsah se nemění v reálném čase – velké množství neustále se měnících dat
 43. 43. Povrchový X Hlubinný web• Hlubinný (neviditelný) web (Deep Web) • Zhruba 500x větší, než povrchový web • Obsahuje kvalitní dokumenty (1000 – 2000 krát kvalitnější než na povrchovém webu) • Nejrychleji rostoucí část webu • Až 95% informací z HW je volně dostupných • Typologie: • Neprůhledný web • Mohly by indexovat, ale z nějakých důvodů to nedělají • Soukromý web • Robot by dokázal stránku indexovat, ale indexace není umožněna (uživatelské jméno a heslo) • Speciální nebo vlastnický web • Vstup na stránku po splnění daných podmínek • Vyplnění formuláře • Finanční úhrada • Skutečně neviditelný web • Nejde indexovat kvůli omezením v programování • Pdf, komprimované soubory, flash
 44. 44. Vyhledávání v hlubinném webu• Complete Planet • http://aip.completeplanet.com/• Intute • http://www.intute.ac.uk/•
 45. 45. Google Hacking vol. 1• Společnost založena v roce 1998 v USA • Larry Page a Sergey Brin• Od roku 2006 má zastoupení také v ČR• Společnost Google si klade za cíl indexovat snad celý svět • Indexace webových stránek, obrázků, diskuzních skupin, zpravodajských serverů, fondů knihoven, databází a jejich obsahu,... • Vynakládá obrovské částky na indexaci dokumentů dostupných na webu, na digitalizaci tištěných dokumentů, ...
 46. 46. Google Hacking vol. 1• Google a vyhledávání • Vyhledávání podle klíčových slov • Je nutné dobře popsat stránku v HTML kódu• PageRank • Pracuje na principu citací (odkazů) • Čím více odkazů vede na stránku, tím větší priorita při vyhledávání • Stránky s vysokým PR dávají také výšší prioritu stránkám na které odkazují • Výsledky vyhledávání jsou ovlivněny také jazykovým nastavením• Placené odkazy na Googlu • Nepletou se dohromady s výsledky vyhledávání podle PR
 47. 47. Vyhledávání na Googlu• Vyhledávání podle klíčových slov • Čím více klíčových slov, tím přesnější výsledek • Výrazy jsou automaticky spojovány operátorem „AND“ • Možnost používat Booleovské operátory • AND – a zároveň - logický součin • OR – A nebo B nebo oboje současně – logický součet • + -stránka musí obsahovat zadané slovo • - - stránka nesmí obsahovat zadané slovo • NOT - negace
 48. 48. Vyhledávání na Googlu• Další možnosti • Vyhledávání celých frází • Použití uvozovek • Divoká karta • Použití znaku „*“ místo neznámého slova • Google doplní sám hledané slovo na základě nalezených výsledků • Google kalkulačka • Zvládá: • Sčítání: + • Odčítání: - • Násobení: * • Dělení: / • Mocnina: ^ • Druhá odmocnina: sqrt • Funkce sin, cos, tan, ln, log • Převodník měn
 49. 49. Vyhledávání na Googlu• Speciální operátory: • Define: nalezne definici výrazu (v Aj, v Čj pouze v některých případech) • Filetype: hledá soubory se zadanou koncovkou • Info: informace o webu • Site: hledání v doméně • Link: hledání stránky, ze kterých je odkazováno na zadanou adresu • Další tipy a triky: • http://www.zive.cz/clanky/figle-pro-vyhledavac-googlu/sc-3-a-141486/default.aspx • http://www.vyhledavace.net/google.html
 50. 50. Příklady dotazů• AND: • okupace AND Československo• OR: • okupace OR Československo• NOT: • Okupace NOT Československo• Fráze: • „okupace Československa“• Divoká karta: • „Ach *, oral-li jsi“
 51. 51. Google scholar• Scholar.google.com• Umožňuje vyhledávání akademických prací• Vyhledávání v mnoha vědních oborech• Mnoho zdrojů – musí být veřejně přístupné • Odborné studie • Diplomové práce • Články publikované v akademických nakladatelstvích • Knihy publikovaně v akademických nakladatelstvích • Abstrakty • Citace• Jednoduché/pokročilé vyhledávání• Přístup k plným textům na webu nebo v knihovně • Pouze ve fondech spolupracujících knihoven
 52. 52. Google scholar• Jednoduché vyhledávání • Zadáme dotaz do jednoho vyhledávacího pole • Možnost využít Booleovské operátory, nahrazení slova, vyhledávání frází• Pokročilé vyhledávání • Rozšířené možnosti vyhledávání (zápis do polí, pokud neznáme operátory) • Vyhledávání podle: • Autora • Názvu časopisu • Data vydání
 53. 53. Google scholar• Výsledky vyhledávání: • Pokud je plný text na webu – odkaz • Pokud je v nějaké formě zpřístupňován prostřednictvím knihovny – odkaz na SFX menu • Nabídka souvisejících článků • Na základě shodných klíčových slov • Počet citací článku (po kliknutí vyhledá dokumenty, kde je hledaný dokument citován) • Různé verze dokumentu
 54. 54. Google books• Books.google.com• Umožňuje vyhledávat a zobrazovat zdigitalizované knihy • Kompletní • Na základě licenčních ujednání mezi Googlem a vydavateli • Bez autorskoprávní ochrany • Částečné • Náhledy částí plných textů knih • Obsahy knih• Digitalizace odborných knih ale i beletrie
 55. 55. Google books• Vyhledávání: • Jednoduché • Stejné rozhraní jako v případě Google scholar • Stejné možnosti použítí Booleovských operátorů a dalších způsobů vyhledávání • Pokročilé • Vyhledávání podle: • Autora • Názvu • Data vydání • Identifikátorů • ISBN
 56. 56. Google books• Výsledky vyhledávání • Zobrazení záznamu knihy • Obsahuje scan obálky, popř.náhled knihy • Odkazy na internetové prodejce knih • Odkazy do knihovních katalogů • Spolupracující knihovny • V případě volně dostupného díla • Zobrazení plného textu • Díla chráněná autorským zákonem • Dost často alespoň náhled do vybraných částí knihy (občas se stane, že chybí jen titulní list, obsah nebo jiná ne tak podstatná část)
 57. 57. Zadání projektů• Cílem je začlenit funkčním způsobem informační výchovu do osnov Dějepisného semináře • Prostřednictvím projektů, při kterých budete využívat maximum informačních zdrojů, které vám budou představeny• Prostřednictvím práce na projektech si nastudujete probíranou látku a zároveň se naučíte základům práce s informacemi a informačními zdroji• Práce ve skupinkách • 1 skupinka: 2-3 lidé• Výstupem bude elektronická prezentace a poster • Celková doba prezentace cca 10-15 minut/skupinka + zodpovězení případných dotazů• Na závěr budete výsledky vaší práce prezentovat • Postery budou vystaveny v prostorách školy
 58. 58. Zadání projektů• Témata: • České(slovenské) osobnosti roku 1968 • Politici, novináři, kulturní činitelé • Akční program KSČ z roku 1968 a provolání 2000 slov • Podstata, srovnání • Projev Milana Kundery v roce 1967 a Miloše Kopeckého v roce 1987 • Podstata, srovnání • Základní témata novinových a časopiseckých článků v roce 1968 • (Rudé právo, Literární noviny, Reportér) • Vztahy ČSR k zemím východního bloku v roce 1968 • Požadavky těchto zemí na ČSSR, přístup našich představitelů • Revolta ve Francii v roce 1968 • Podstata, shodné rysy s ČSSR
 59. 59. Co říci závěrem...?• V případě jakýchkoliv problémů, nápadů nebo připomínek mě prosím kontaktujte e-mailem • Jakub.rihak@gmail.com • Jakub.rihak@techlib.cz• Pár užitečných odkazů a dalších informací najdete na: • Www.Informagram.blogspot.com• Prezentace najdete na: • Www.slideshare.com
 60. 60. Děkuji vám za pozornost!Ptejte se mě na co chcete, já na co chci odpovím! :)

×