Informační výchova - úvodní hodina
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Informační výchova - úvodní hodina

on

 • 2,149 views

Prezentace z úvodní hodiny informační výchovy v rámci dějepisného semináře na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou.

Prezentace z úvodní hodiny informační výchovy v rámci dějepisného semináře na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou.

Statistics

Views

Total Views
2,149
Views on SlideShare
2,149
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Informační výchova - úvodní hodina Presentation Transcript

 • 1. Lekce informační výchovy aplikované do výuky dějepisu Úvodní hodina Jakub Řihák 3.ročník INSK Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta UK jakub.rihak@gmail.com
 • 2. Informační věda X InformatikaInformační věda (Information Informatika (Computer science) Science) • Zabývá se zákonitostmi vzniku,• Obecná věda o informaci sběru, přenosu (…) dat a informací • Kulturní,biologické, fyzikální • Zaměřená na informační• Zabývá se zákonitostmi technologie a jejich praktické procesů vzniku, zpracování, využití měření, kódování, ukládání, transformace, distribuce a recepce informací ve společnosti
 • 3. Co je to informace?• Nejasný termín! :) • Kvůli častému používáníObecně: „Informace je jazykovými prostředky vyjádřený model jakékoliv skutečnosti“ (SMETÁČEK,2008)• Existuje několik přístupů, jako například: • Informace jako energie • Informace jako pozorování • Informace jako sdělení • Informace jako psychofyziologický jev
 • 4. Informace jako energie• Druhý termodynamický zákon • Maxvelův démon – uzavřené systémy mají tendenci zvyšovat svojí entropii – stav neurčitosti systému• Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému
 • 5. Informace jako pozorování• Informace má smysl jen ve vztahu k příjemci • Bez příjemce není informace • Příjemce musí splňovat nutné podmínky k přijetí informace • Znát jazyk • Vědět, k čemu by mohl informace použít …
 • 6. Informace jako sdělení• Komunikovatelný poznatek, který má smysl pro příjemnce • Usnadňuje volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi • Informace je sdělení, kterí má informační hodnotu • Venku prší!
 • 7. Relevantní a kvalitní informace• Relevantní informace • Vztahuje se k určité informační potřebě • Informační potřeba a její uspokojení • Neznamená automaticky, že je kvalitní • Kvalitní (vědecká) informace • Odborná informace, která je výsledkem vědeckého poznání – byla ověřena a potvrzena jako správná, pravá, platná, pomocí vědeckých metod • Tvrzení podložená důkazy, citacemi z děl jiných autorů, atd.
 • 8. Druhy dokumentů• Dokument = informační pramen tvořený nosičem informací a množinou informací na něm zaznamenaných a sloužících k přenosu dat v čase a prostoru• Dělení: • Podle původnosti obsahu • Podle kontinuity vydávání • Podle způsobu (formy) zaznamenání obsahu • Podle druhu a funkce
 • 9. • Primární Podle původnosti obsahu • Původní (základní) dokument,, který podává bezprostřední sdělení o výsledcích odborné a vědecké práce • Obsahuje výsledky experimentů, pozorování, měření, výpočtů • Například vědecký článek publikovaný v časopise• Sekundární • „Dokument o dokumentu“. Neobsahuje informace o nějakém bádání, jen o tom, kde se tyto výsledky dají najít • Například bibliografický soupis • Seznamy použité literaturyTerciární • Obsahuje informace o existenci sekundárních dokumentů • Různí průvodci, bibliografie bibliografií, atd.
 • 10. Podle kontinuity vydávání• Jednorázové • Mají předem dané datum vydání• Periodické • Časopisy, noviny, vycházejí v určitě periodicitě • denně, týdně, měsíčně, • Mají neukončené datum vydávání• Seriálové • Díla na pokračování, edice
 • 11. Podle způsobu zaznamenání obsahu• Písemné• Obrazové• Zvukové• Audiovizuální• Elektronické• Multimediální
 • 12. Podle druhu a funkce• Vědecké (původní a syntetizující) • Například vědecké zprávy, patenty, časopisecké články, příspěvky z konferencí, monografie, vědecké encyklopedie a další• Výukové • Učebnice, čítanky, tabulky• Populárně naučné• Administrativní• Umělecké• (…)
 • 13. Co je to knihovna a jak se v ní vyznat?• Kulturní, informační a vzdělávací instituce• Základní úkoly: • Shromažďovat • Zpracovávat • Uchovávat a ochraňovat organizovanou sbírku dokumentů • Poskytovat knihovnické a informační služby uživatelům • (Politická, agitační, funkce knihovny)
 • 14. Systém knihoven v ČR• Veřejné knihovny • Obecní, městské, krajské, národní • Univerzální fond • Často část fondu zaměřená na konkrétní region • Pro všechny věkové kategorie • Povinný výtisk – krajské, MZK v Brně, NK ČR a VK v Olomouci • Publikace ve slepecké písmu – Knihovna K.E. Macana v Praze • Specializované knihovny • Zaměřené na jednotlivé obory • Technické, lékařské, právnické atd…
 • 15. Systém knihoven v ČR• Vysokoškolské knihovny • Specializovaný fond • Zabezpečuje vyučovací obory, rozvoj oboru • V rámci jedné VŠ často více knihoven • Knihovny jednotlivých fakult + ústřední knihovna • Služby pro studenty, vyučující a další zaměstnance školy • Většina také poskytuje služby ostatní veřejnosti
 • 16. Systém knihoven v ČR• Specializované knihovny v neveřejných objektech • Například knihovny obchodních organizací, výzkumných ústavů, nemocnic • Služby jsou poskytovány zaměstnancům, veřejnosti dost často pouze za speciálních podmínek
 • 17. Systém knihoven v ČR• Školní knihovny • Pro žáky a učitele základních, středních a vyšších odborných škol • Zřizovány a udržovány z rozpočtu školy • Mají zabezpečovat vyučovací proces • V ČR je samotná existence (a následně i kvalita) školní knihovny závislá na finanční situaci konkrétní školy
 • 18. Kdo může do knihovny a kdo ne?• Navštívit knihovnu může každý • http://www.youtube.com/watch?v=5iKBgesCSM8 • Není nutné mít čtenářský průkaz• Pro využívání většiny služeb je potřeba se zaregistrovat • S dokladem totožnosti se dostavit do knihovny, vyplnit přihlášku, zaplatit registrační poplatek • Do 15 let (v některých případech do18 let) je nutný souhlas zákonného zástupce
 • 19. Základní služby knihoven• Výpůjční služby • Absenční • Půjčování „domů“ na předem danou dobu • Možnost prodloužení výpůjček • Prezenční • Půjčování „do studovny“ • Na předem danou dobu nebo jen na dobu pobytu zákazníka v knihovně• Rezervace a objednávky
 • 20. Základní služby knihoventp://www.youtube.com/watch?v=5iKBgesCSM8 • Reprografické služby • Okopírování části dokumentu z fondu knihovny • Kopírování vlastních materiálů není moc podporováno • Samoobslužné nebo prostřednictvím reprografického oddělení • Za poplatek
 • 21. Základní služby knihoven• Meziknihovní služby • Získání dokumentu nebo jeho kopie z jiné knihovny • V rámci České republiky • MVS • Absenční/prezenční výpůjčky/kopie dokumentů • Ze zahraničí • MMVS • Absenční/prezenční výpůjčky/kopie dokumentů • Daleko větší částky (v řádu stovek korun)
 • 22. Základní služby knihoven• Informační/referenční/konzultační • Získání informace na dané téma • Ověření informací nebo údajů • Odkázání na další informační zdroje související s tématem, o které se zákazník zajímá • Virtuální referenční služby – například www.ptejteseknihovny.cz • Spolupráce více knihoven a informačních institucí
 • 23. Základní služby knihoven• Přístup na internet • Zcela volně dostupný nebo v omezené míře• Přístup ke zdrojům pomocí internetu • Zpřístupnění informací na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup
 • 24. Další služby• Rešeršní služby • Placená služba • Výstupem je soupis literatury na dané téma (událost, osobnost, předmět,...) • Služby ARI (automatické rozšiřování informací) • V pravidelných intervalech• Získávání elektronických kopií dokumentů• Přístup do komerčních databází a dalších zdrojů• Current Contents – kopie obsahů časopisů
 • 25. Knihovní katalog• K čemu sloužil katalog? K čemu slouží dnes?• „Moderní katalogy“ - lístkové • Např. Generální lístkový katalog NTK• Od 60.let automatizace knihoven• 70.léta vzniká OPAC = Online Public Access Catalogue • 1.-3. (?) generace
 • 26. Knihovní katalog• OPAC 1. generace • Vyhledávání založené na porovnávání frází • Pouze jeden způsob komunikace • Neexistence selekčních údajů • Neumožňoval vyhledávat podle libovolného slova z názvu nebo předmětového hesla • Nešlo upravovat rešeršní dotaz • Neexistoval soubor předmětových hesel
 • 27. Knihovní katalog• OPAC 2. generace • Využití vyhledávání podle klíčových slov • Omezení vyhledávání pouze na určitá pole • Autor • Název • Předmět … • Možnost zkracovat selekční údaje • Omezení vyhledávání jen na určité roky, jazyk dokumentu, typ publikace • Booleovské operátory • Orientace na uživatele – musí ho umět používat i laik • Problémy – uživatelé vyhledávají jinak, než tvůrci předpokládají
 • 28. Knihovní katalog• OPAC 2.0 • Použity prvky webu 2.0 • Ještě větší zaměření na uživatele • Použití facetového vyhledávání, tagování, přidávání recenzí, nejvyhledávanější publikace, nápovědy na každém kroku • 3. generace? • E3 OPAC – brány k fondům jiných knihoven, informace o zpřístupnění plných textů • Prohledávání více databází najednou – nejen databáze fondů knihoven ale také dalších (i komerčních databází) • Vše na jednom místě
 • 29. Knihovní katalog – slovníček• Klíčová slova pojmů • Slova, která katalogizátor (nebo autor) použil k popisu obsahu dokumentu • Nejsou nijak řízená, tvořená volně na základě obsahové analýzy textu• Předmětová hesla • Jednoslovný nebo výceslovný výraz, který vyjadřuje obsah dokumentu (nebo i jeho formu) • Uspořádána v předmětových heslářích, zpravidla pouze abecedně • Je nutné zapisovat postupně – dohromady vznikají „věty“ v umělém jazyce Větší náročnost vyhledávání, ale přesnější •• Deskriptory • Základní lexikální jednotka tezauru • Slovo nebo slovní spojení, které charakterizuje téma dokumentu • Každé slovo lze hledat samostatně nebo v kombinaci s jiným pomocí operátorů• Tezaurus • Řízený slovník – obsahuje deskriptory • Řízení : odstraňování synonymií, homonymií • Naznačuje vztahy významové příbuznosti k jiným slovům • Naznačuje nejbližší nadřazené a podřazené termíny • Rozdíl proti hesláři
 • 30. Knihovna X Archiv• Přístupná bez rozdílu všem, bez nutnosti • Pečují o archiválie, bezpečné uložení archiválií, registrovat se, či žádat o návštěvu jejich odborné zpracování a zpřístupnění• Fond obsahuje i dokumenty nevyžadující tak • Dokumenty určené k trvalému uchování vysokou úroveň ochrany, jako archiválie • K nahlížení jsou přístupné archiválie starší 30 let (nebo dle zvláštního předpisu)• Možnost půjčit si dokument domů • Také archiválie vzniklé před 1.1.1990 – STB,• Zpřístupnění dokumentů není časově omezeno Národní fronta, veřejně přístupné před převzetím do (zpřístupňují se nejstarší součásti knihovního evidence archiválií fondu i nejnovější součásti) • Nahlížení a studium archiválií na základě žádosti! • Staré a vzácné tisky zpravidla pouze prezenčně • Před zahájením studia je potřeba vyplnit badatelský ve studovně nebo badatelně – pod dozorem list a prokázat svou totožnost
 • 31. Knihovna X Archiv• www.nkp.cz • www.nacr.cz• www.mzk.cz • www.soapraha.cz• www.techlib.cz • www.mza.cz• www.knihovnakralupy.cz • www.rozhlas.cz/archiv/portal• www.mlp.cz • www.mua.cas.cz
 • 32. Digitální knihovny• Přímí přístup k dokumentům v elektronické podobě pomocí internetu • Vznik rovnou v el.podobě nebo digitalizace • Umožňují například přístup k digitalizovaným starým a vzácným tiskům, starým výtiskům novin, bakalářským, diplomovým a disertačním pracím a pobobně • Plné texty dokumentů • Volně přístupné • Placený přístup• Dokumenty vydané po roce 1890 bez zjištěných biografických dat původců díla • Chráněné autorskými právy – zákaz volného šíření • Zpřístupňováný v digitálních knihovnách pouze lokálně• Dokumenty se známými biografickými daty původců – chráněny po dobu 70 let od data úmrtí všech původců díla
 • 33. Digitální knihovny - ČR• Kramerius - http://kramerius.nkp.cz • DB dostupná pouze s prostor NK ČR • Dokumenty z fondu NK ČR• http://kramerius.ntkcz.cz • DB dostupná z prostor NTK • Dokumenty z fondu NTK• http://kramerius.mlp.cz • DB dostupná z prostor Městké knihovny v Praze • Dokumenty z fondu MKP
 • 34. Digitální knihovny - ČR• Manuscriptorium• http://www.manuscriptorium.com/Site/CZE/default_cze.aspa• Systém shromažďující a zpřístupňující informace o historických knižních fondech + digitální knihovna dokumentů• Spolupráce knihoven, archivů, muzeí• Financuje NK ČR• Plně dostupný po zakoupení licence (4 000,- Kč/1 rok)• Volně dostupná část fondu digitální knihovny• Výukové materiály pro školy (včetně projektů)
 • 35. Digitální knihovny - ČR• Webarchiv – www.webarchiv.cz • Digitální archiv webových zdrojů • Dlouhodobé uchování hodnotného obsahu webových stránek • Spolupráce NK ČR, MZK a UVT MU v Brně • Cílem je archivovat vše, co bylo publikováno na českém webu • Organizováno podle tématu a oborů • Volně dostupné zdroje i zdroje přístupné pouze z NK ČR• Další informace o digitálních knihovnách v ČR například na adrese www.knihovny.cz/digitalni-knihovny
 • 36. Digitální knihovny - zahraničí• Project Gutenberg - http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page • Digitální knihovna tematicky seřazených elektronických knih • Obsahuje beletrii, populárně-naučné dokumenty, i odborné publikace • Zpřístupnění starých tisků – od r. 1500 do r. 1900 • Obsahuje digitalizované dokumenty, které jsou volně přístupné (celkem cca 33 000 publikací) • V některých zemích mohou být tato díla stále chráněna autorským zákonem – je potřeba věnovat pozornost AZ v případě stahování a dalšího šíření těchto děl • Dokumenty lze stáhnout v různých formátech (HTML, ePub, Kindle, iPad,atd..)
 • 37. Digitální knihovny - zahraničí• Michael – Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe• http://www.michael-culture.org/cs/home • Webová služba umožňující vyhledávat digitální sbírky muzeí, knihoven a dalších informačních a kulturních institucí • Pouze instituce zapojené v projektu Michael • Umění, archeologie, moderní historie, genealogie
 • 38. Myšlenkové mapy aneb jak se vyznat ve vlastní hlavě• K čemu myšlenkové mapy slouží? • Organizace myšlenek • Řešení pracovní a studijních problémů a úkolů • Analýza souvislostí • „Osobní brainstorming“ • Podklad pro další diskusi
 • 39. Příklad myšlenkové mapy
 • 40. Jak tvořit myšlenkové mapy• Hlavní téma – řešený problém• Do dalších vrstech stále podrobnější a více specifické údaje, které souvisí s hlavním tématem• Naznačování souvislostí pomocí značek, šipek a dalších grafických prvků• Výsledná podoba je zcela na vás • Důležité je, aby jste se v tom sami vyznali• Na papír, elektronicky • Software na tvorbu myšlenkových map • Open source X komerční software • Instalace X online
 • 41. Software na tvorbu myšlenkových map• FreeMind • http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page • Win, Mac OS, Linux• Labyrinth • Pouze Linux • http://people.gnome.org/~dscorgie/downloads.html• Mind Meister • http://www.mindmeister.com • Online• Seznam dalších aplikací • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_concept_mapping_and_mind_mapping_software
 • 42. Povrchový X Hlubinný web• Problém internetu: • Příliš mnoho informací ale ne vždy kvalitní • Většina kvalitních informací se ale nenachází na „povrchovém webu“• Povrchový web • dá se indexovat pomocí vyhledávacích strojů – tzn.je pro ně dostupný • Vedou na něj odkazy • Obsahuje dostatečné množství textu • Nejsou chráněny heslem • Nepřekračují omezení vyhledávacího stroje (maximální počet indexovaných stránek) • Obsah se nemění v reálném čase – velké množství neustále se měnících dat
 • 43. Povrchový X Hlubinný web• Hlubinný (neviditelný) web (Deep Web) • Zhruba 500x větší, než povrchový web • Obsahuje kvalitní dokumenty (1000 – 2000 krát kvalitnější než na povrchovém webu) • Nejrychleji rostoucí část webu • Až 95% informací z HW je volně dostupných • Typologie: • Neprůhledný web • Mohly by indexovat, ale z nějakých důvodů to nedělají • Soukromý web • Robot by dokázal stránku indexovat, ale indexace není umožněna (uživatelské jméno a heslo) • Speciální nebo vlastnický web • Vstup na stránku po splnění daných podmínek • Vyplnění formuláře • Finanční úhrada • Skutečně neviditelný web • Nejde indexovat kvůli omezením v programování • Pdf, komprimované soubory, flash
 • 44. Vyhledávání v hlubinném webu• Complete Planet • http://aip.completeplanet.com/• Intute • http://www.intute.ac.uk/•
 • 45. Google Hacking vol. 1• Společnost založena v roce 1998 v USA • Larry Page a Sergey Brin• Od roku 2006 má zastoupení také v ČR• Společnost Google si klade za cíl indexovat snad celý svět • Indexace webových stránek, obrázků, diskuzních skupin, zpravodajských serverů, fondů knihoven, databází a jejich obsahu,... • Vynakládá obrovské částky na indexaci dokumentů dostupných na webu, na digitalizaci tištěných dokumentů, ...
 • 46. Google Hacking vol. 1• Google a vyhledávání • Vyhledávání podle klíčových slov • Je nutné dobře popsat stránku v HTML kódu• PageRank • Pracuje na principu citací (odkazů) • Čím více odkazů vede na stránku, tím větší priorita při vyhledávání • Stránky s vysokým PR dávají také výšší prioritu stránkám na které odkazují • Výsledky vyhledávání jsou ovlivněny také jazykovým nastavením• Placené odkazy na Googlu • Nepletou se dohromady s výsledky vyhledávání podle PR
 • 47. Vyhledávání na Googlu• Vyhledávání podle klíčových slov • Čím více klíčových slov, tím přesnější výsledek • Výrazy jsou automaticky spojovány operátorem „AND“ • Možnost používat Booleovské operátory • AND – a zároveň - logický součin • OR – A nebo B nebo oboje současně – logický součet • + -stránka musí obsahovat zadané slovo • - - stránka nesmí obsahovat zadané slovo • NOT - negace
 • 48. Vyhledávání na Googlu• Další možnosti • Vyhledávání celých frází • Použití uvozovek • Divoká karta • Použití znaku „*“ místo neznámého slova • Google doplní sám hledané slovo na základě nalezených výsledků • Google kalkulačka • Zvládá: • Sčítání: + • Odčítání: - • Násobení: * • Dělení: / • Mocnina: ^ • Druhá odmocnina: sqrt • Funkce sin, cos, tan, ln, log • Převodník měn
 • 49. Vyhledávání na Googlu• Speciální operátory: • Define: nalezne definici výrazu (v Aj, v Čj pouze v některých případech) • Filetype: hledá soubory se zadanou koncovkou • Info: informace o webu • Site: hledání v doméně • Link: hledání stránky, ze kterých je odkazováno na zadanou adresu • Další tipy a triky: • http://www.zive.cz/clanky/figle-pro-vyhledavac-googlu/sc-3-a-141486/default.aspx • http://www.vyhledavace.net/google.html
 • 50. Příklady dotazů• AND: • okupace AND Československo• OR: • okupace OR Československo• NOT: • Okupace NOT Československo• Fráze: • „okupace Československa“• Divoká karta: • „Ach *, oral-li jsi“
 • 51. Google scholar• Scholar.google.com• Umožňuje vyhledávání akademických prací• Vyhledávání v mnoha vědních oborech• Mnoho zdrojů – musí být veřejně přístupné • Odborné studie • Diplomové práce • Články publikované v akademických nakladatelstvích • Knihy publikovaně v akademických nakladatelstvích • Abstrakty • Citace• Jednoduché/pokročilé vyhledávání• Přístup k plným textům na webu nebo v knihovně • Pouze ve fondech spolupracujících knihoven
 • 52. Google scholar• Jednoduché vyhledávání • Zadáme dotaz do jednoho vyhledávacího pole • Možnost využít Booleovské operátory, nahrazení slova, vyhledávání frází• Pokročilé vyhledávání • Rozšířené možnosti vyhledávání (zápis do polí, pokud neznáme operátory) • Vyhledávání podle: • Autora • Názvu časopisu • Data vydání
 • 53. Google scholar• Výsledky vyhledávání: • Pokud je plný text na webu – odkaz • Pokud je v nějaké formě zpřístupňován prostřednictvím knihovny – odkaz na SFX menu • Nabídka souvisejících článků • Na základě shodných klíčových slov • Počet citací článku (po kliknutí vyhledá dokumenty, kde je hledaný dokument citován) • Různé verze dokumentu
 • 54. Google books• Books.google.com• Umožňuje vyhledávat a zobrazovat zdigitalizované knihy • Kompletní • Na základě licenčních ujednání mezi Googlem a vydavateli • Bez autorskoprávní ochrany • Částečné • Náhledy částí plných textů knih • Obsahy knih• Digitalizace odborných knih ale i beletrie
 • 55. Google books• Vyhledávání: • Jednoduché • Stejné rozhraní jako v případě Google scholar • Stejné možnosti použítí Booleovských operátorů a dalších způsobů vyhledávání • Pokročilé • Vyhledávání podle: • Autora • Názvu • Data vydání • Identifikátorů • ISBN
 • 56. Google books• Výsledky vyhledávání • Zobrazení záznamu knihy • Obsahuje scan obálky, popř.náhled knihy • Odkazy na internetové prodejce knih • Odkazy do knihovních katalogů • Spolupracující knihovny • V případě volně dostupného díla • Zobrazení plného textu • Díla chráněná autorským zákonem • Dost často alespoň náhled do vybraných částí knihy (občas se stane, že chybí jen titulní list, obsah nebo jiná ne tak podstatná část)
 • 57. Zadání projektů• Cílem je začlenit funkčním způsobem informační výchovu do osnov Dějepisného semináře • Prostřednictvím projektů, při kterých budete využívat maximum informačních zdrojů, které vám budou představeny• Prostřednictvím práce na projektech si nastudujete probíranou látku a zároveň se naučíte základům práce s informacemi a informačními zdroji• Práce ve skupinkách • 1 skupinka: 2-3 lidé• Výstupem bude elektronická prezentace a poster • Celková doba prezentace cca 10-15 minut/skupinka + zodpovězení případných dotazů• Na závěr budete výsledky vaší práce prezentovat • Postery budou vystaveny v prostorách školy
 • 58. Zadání projektů• Témata: • České(slovenské) osobnosti roku 1968 • Politici, novináři, kulturní činitelé • Akční program KSČ z roku 1968 a provolání 2000 slov • Podstata, srovnání • Projev Milana Kundery v roce 1967 a Miloše Kopeckého v roce 1987 • Podstata, srovnání • Základní témata novinových a časopiseckých článků v roce 1968 • (Rudé právo, Literární noviny, Reportér) • Vztahy ČSR k zemím východního bloku v roce 1968 • Požadavky těchto zemí na ČSSR, přístup našich představitelů • Revolta ve Francii v roce 1968 • Podstata, shodné rysy s ČSSR
 • 59. Co říci závěrem...?• V případě jakýchkoliv problémů, nápadů nebo připomínek mě prosím kontaktujte e-mailem • Jakub.rihak@gmail.com • Jakub.rihak@techlib.cz• Pár užitečných odkazů a dalších informací najdete na: • Www.Informagram.blogspot.com• Prezentace najdete na: • Www.slideshare.com
 • 60. Děkuji vám za pozornost!Ptejte se mě na co chcete, já na co chci odpovím! :)