Hikmah maulid nabi

693 views
502 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hikmah maulid nabi

 1. 1. ْ ُ‫ُك‬ُ‫ج‬‫إ‬َ‫و‬ْ‫ز‬َ‫أ‬َ‫و‬ ْ ُ‫ُك‬ُ‫ن‬‫إ‬َ‫و‬ْ‫خ‬ ّ ‫إ‬َ‫و‬ ْ ُ‫ُك‬ُ‫ؤ‬‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ب‬َ‫أ‬َ‫و‬ ْ ُ‫ُك‬ُ‫ؤ‬ َ‫إَب‬َ‫ء‬ َ‫ن‬ َ‫َك‬ ْ‫ن‬ ّ ‫إ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ى‬َ‫د‬‫ا‬ َ‫س‬َ‫ل‬ َ‫ن‬ْ‫و‬ َ‫ش‬َْ‫َت‬ ٌ‫ة‬َ‫ار‬َ ِ‫ِت‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ى‬‫و‬ُ‫م‬ُ‫ذ‬ْ‫ف‬ََ‫َت‬ْ‫ق‬‫إ‬ ٌ‫ل‬‫إ‬َ‫و‬ْ‫م‬َ‫أ‬َ‫و‬ ْ ُ‫ُك‬ُ‫ح‬َ‫ري‬ ِ‫ش‬َ‫ع‬َ‫و‬ ٍ‫د‬‫ا‬َ ِ‫ِج‬َ‫و‬ ِ ِ‫وِل‬ ُ‫س‬َ‫ر‬َ‫و‬ ِ َّ‫إَّلل‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ْ ُ‫ُك‬ََْ‫م‬ ّ ‫إ‬ َّ‫ب‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ َ‫َن‬ْ‫و‬َ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫ح‬ ُ‫ن‬ِ‫ل‬‫ا‬ َ‫س‬َ‫م‬َ‫و‬ ‫ي‬ِ‫د‬َْ‫َي‬ َ‫ال‬ َُّ‫إَّلل‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ِ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ِ‫ب‬ َُّ‫إَّلل‬ َ ِ‫ِت‬ِ‫أ‬ًَ َّ‫َّت‬َ‫ح‬ ‫إ‬‫و‬ ُ‫ط‬َّ‫ب‬ََ‫َت‬َ‫ف‬ ِ ِ‫ِِل‬ِ‫ب‬ َ‫س‬ ِ‫ِف‬ َ‫ي‬ِ‫ق‬ ِ‫اس‬َ‫ف‬ْ‫م‬‫إ‬ َ‫م‬ْ‫و‬َ‫ق‬ْ‫م‬‫إ‬
 2. 2.  Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (TQS. At Taubah [9]: 24).
 3. 3. «ِ‫ن‬ْ‫ب‬ َ‫ر‬َ ُ‫ُع‬ ِ‫د‬ََِ‫ب‬ ٌ‫ذ‬ِ‫خ‬ٓ‫أ‬ َ‫ُو‬‫ى‬َ‫و‬ ََّ‫َّل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ِ‫و‬ََْ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ َّ‫َّل‬ َ‫ض‬ ِّ ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫م‬‫إ‬ َ‫ع‬َ‫م‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ُ‫ل‬ ِّ ُ‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َّ َ‫َل‬ ّ ‫إ‬ ُّ‫ب‬َ‫ح‬َ‫أ‬ َ‫ت‬ْ‫ه‬َ‫أل‬َ ِ‫هللا‬ َ‫ل‬‫و‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ َ‫َي‬ ُ‫ر‬َ ُ‫ُع‬ َُ‫ِل‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ِ‫اب‬َّ‫َط‬‫خ‬ْ‫م‬‫إ‬ َ‫ال‬ ََّ‫َّل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ِ‫و‬ََْ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ َّ‫َّل‬ َ‫ض‬ ُّ ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫م‬‫إ‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ِ‫ِس‬ْ‫ف‬َ‫ه‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َّ‫ال‬ ّ ‫إ‬ ٍ‫ء‬ ْ َ‫َش‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ َ‫ك‬ ِ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ه‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ََْ‫م‬ ّ ‫إ‬ َّ‫ب‬َ‫ح‬َ‫أ‬ َ‫ون‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ َّ‫َّت‬َ‫ح‬ ِ‫ه‬ِ‫د‬ََِ‫ب‬ ِ‫ِس‬ْ‫ف‬َ‫ه‬ ‫ي‬ِ َّ‫إَّل‬َ‫و‬ ُّ ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫م‬‫إ‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ِ‫ِس‬ْ‫ف‬َ‫ه‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َّ َ‫َل‬ ّ ‫إ‬ ُّ‫ب‬َ‫ح‬َ‫أ‬ َ‫ت‬ْ‫ه‬َ‫أل‬َ ِ‫هللا‬َ‫و‬ َ‫ن‬ٓ‫أل‬ْ‫إ‬ ُ‫و‬َّ‫ه‬ ّ ‫ا‬َ‫ف‬ ُ‫ر‬َ ُ‫ُع‬ َُ‫ِل‬ ُ‫ر‬َ ُ‫ُع‬ َ‫َي‬ َ‫ن‬ٓ‫أل‬ْ‫إ‬ ََّ‫َّل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ِ‫و‬ََْ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ َّ‫َّل‬ َ‫ض‬»
 4. 4.  Abdullah bin Hisyam berkata:  Kami bersama Nabi saw., sementara beliau memegang tangan Umar bin Khathab. Umar berkata:Wahai Rasulullah!, Sungguh engkau lebih aku cintai dari pada segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Nabi saw. berkata:Tidak bisa, demiAllah hingga aku lebih engkau cintai dari pada dirimu sendiri. Maka Umar berkata: Sesungguhnya mulai saat ini, demi Allah engkau lebih aku cintai dari pada diriku sendiri. Nabi saw. bersabda: Sekarang engkau telah benar wahai Umar. (HR. Bukhari).
 5. 5. «ُ‫هللا‬ ‫َّل‬ َ‫ض‬ ،ً‫ة‬‫إحد‬‫و‬ ً‫ة‬‫ضال‬ َّ‫عيل‬ َّ‫ضَّل‬ ‫ن‬َ‫م‬ ُ ْ‫ْش‬َ‫ع‬ ‫نو‬‫ع‬ ْ‫ت‬َّ‫ط‬ُ‫ح‬‫و‬ ، ٍ‫إت‬َ‫و‬َ‫ل‬ َ‫ض‬ َ ْ‫ْش‬َ‫ع‬ ‫َو‬‫عل‬ ٍ‫ات‬َ‫ج‬َ‫ر‬َ‫د‬ ُ ْ‫ْش‬َ‫ع‬ ‫ِل‬ ْ‫ت‬َ‫ع‬ِ‫ف‬ ُ‫ور‬ ، ٍ‫ئات‬َ‫َط‬‫خ‬«
 6. 6.  Dari Anas bin Malik Radhiyallahu ‘Anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:  “Barangsiapa yang mengucapkan shalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bershalawat baginya sepuluh kali, dan digugurkan sepuluh kesalahan (dosa)-nya, serta ditinggikan baginya sepuluh derajat/tingkatan (di surga kelak).” (HR An-Nasa’i No. 1297 dan Ahmad, shahih.)
 7. 7. َ‫َّل‬َ‫ع‬ َ‫ون‬ُّ‫ل‬ َ‫ط‬ًُ ُ‫و‬َ‫ذ‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬ َ‫ال‬َ‫م‬َ‫و‬ ََّ‫إَّلل‬ َّ‫ن‬ ّ ‫إ‬ ‫إ‬‫و‬ُّ‫ل‬ َ‫ض‬ ‫إ‬‫و‬ُ‫ن‬َ‫م‬ٓ‫أ‬ َ‫ٍن‬ِ َّ‫إَّل‬ ‫ا‬َُّ‫َي‬َ‫أ‬ َ‫َي‬ ِّ ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫م‬‫إ‬ ‫ا‬ً‫مي‬ِ‫ل‬ ْ‫س‬َ‫ج‬ ‫إ‬‫و‬ُ‫م‬ِّ‫ل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ِ‫و‬ََْ‫ل‬َ‫ع‬(56)
 8. 8.  056. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
 9. 9. ‫وجل‬ ‫عز‬ ‫وِل‬:{ِّ ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫إم‬ َ‫َّل‬َ‫ع‬ َ‫ون‬ُّ‫ل‬ َ‫ط‬ًُ ُ‫و‬َ‫ذ‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬َ‫ال‬‫م‬َ‫و‬ ََّ‫إَّلل‬ َّ‫ٕن‬‫إ‬}‫ًل‬‫و‬‫قا‬ٔ‫أ‬ ‫زالزة‬ ‫فِو‬ :‫حدىا‬ٔ‫أ‬:‫إملالئكة‬ ‫وضالة‬ ، ‫إملالئكة‬ ‫عند‬ ‫علَو‬ ‫زناؤه‬ ‫علَو‬ ‫ثعاىل‬ ‫هللا‬ ‫ضالة‬ ‫ن‬ٔ‫أ‬ ‫إمعامَة‬ ‫بو‬ٔ‫أ‬ ‫قاِل‬ ، ‫إدلعاء‬. ‫إمثاين‬:، ‫ِل‬ ‫خغفار‬‫الاس‬ ‫إملالئكة‬ ‫وضالة‬ ، ‫ِل‬ ‫إملغفرة‬ ‫علَو‬ ‫ثعاىل‬ ‫هللا‬ ‫ضالة‬ ‫ن‬ٔ‫أ‬ ‫جبري‬ ‫بن‬ ‫سعَد‬ ‫قاِل‬. ‫إمثامر‬:‫قاِل‬ ، ‫ِل‬ ‫إدلعاء‬ ‫إملالئكة‬ ‫وضالة‬ ، ‫رمحخو‬ ‫علَو‬ ‫ثعاىل‬ ‫هللا‬ ‫ضالة‬ ‫ن‬ٔ‫أ‬ ‫رَبح‬ ‫يب‬ٔ‫أ‬ ‫بن‬ ‫عطاء‬ ‫قول‬ ‫معىن‬ ‫وىو‬ ، ‫إحلسن‬. ‫إبع‬‫ر‬‫إم‬:‫عباس‬ ‫بن‬‫إ‬ ‫قاِل‬ ‫علَو؟‬ ‫إ‬‫و‬‫م‬‫ر‬‫ًبا‬ ‫ن‬ٔ‫أ‬ ‫علَو‬ ‫ضالهتم‬ ‫ن‬ٔ‫أ‬
 10. 10.  SholawatAllah kepada Rosulullah SAW : pujianAllah SWT d sisi malaikat, ampunanAllah SWT kepada Rosulullah SAW, Rahmat Allah SWT kepada Rosulullah SAW  Sholawat Malaikat : Doa untuk Rosulullah SAW
 11. 11.  riwayat dalam Shahih Al Bukhari no. 2497 dari Ka’ab bin ‘Ujrah Radhiyallahu ‘Anhu. Shahabat yang mulia ini menceritakan bahawa para Shahabat pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tentang bagaimana cara bershalawat kepada beliau. Baginda menjawab dengan mengatakan: “Katakanlah: َ‫َّك‬‫ه‬ ّ ‫إ‬ َ‫مي‬ِ‫ى‬‫إ‬َ‫ر‬ْ‫ب‬ ّ ‫إ‬ ِ‫ل‬ٓ‫أ‬ َ‫َّل‬َ‫ع‬ َ‫ت‬ََّْ‫ل‬ َ‫ض‬ َ َ‫مَك‬ ،ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ِ‫ل‬ٓ‫أ‬ َ‫َّل‬َ‫ع‬َ‫و‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ َ‫َّل‬َ‫ع‬ ِّ‫ل‬ َ‫ض‬ َّ‫ُم‬‫ي‬َّ‫ل‬‫ن‬‫إ‬ ِ‫ل‬ٓ‫أ‬ َ‫َّل‬َ‫ع‬ َ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫ر‬ َ‫َب‬ َ َ‫مَك‬ ،ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ ِ‫ل‬ٓ‫أ‬ َ‫َّل‬َ‫ع‬َ‫و‬ ٍ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ َ‫َّل‬َ‫ع‬ ْ‫ك‬ِ‫ر‬ َ‫َب‬ َّ‫ُم‬‫ي‬َّ‫ل‬‫ن‬‫إ‬ ،ٌ‫د‬َِ‫ج‬َ‫م‬ ٌ‫د‬َِ َ‫مح‬ ٌ‫د‬َِ‫ج‬َ‫م‬ ٌ‫د‬َِ َ‫مح‬ َ‫َّك‬‫ه‬ ّ ‫إ‬ َ‫مي‬ِ‫ى‬‫إ‬َ‫ر‬ْ‫ب‬ ّ ‫إ‬.
 12. 12. ُ ُ‫ُك‬ْ‫ب‬ِ‫ب‬ْ ُ‫ُي‬ ِ‫وين‬ُ‫ع‬ِ‫ب‬َّ‫ث‬‫ا‬َ‫ف‬ َّ‫إَّلل‬ َ‫ون‬ُّ‫ب‬ُِ‫ُت‬ ْ ُ‫نُت‬ُ‫ل‬ ‫ن‬ ّ ‫إ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ٌ‫مي‬ِ‫ح‬َّ‫ر‬ ٌ‫ور‬ُ‫ف‬َ‫غ‬ ُّ‫إَّلل‬َ‫و‬ ْ ُ‫ُك‬َ‫ب‬‫و‬ُ‫ه‬ُ‫ذ‬ ْ ُ‫ُك‬َ‫م‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬ًََ‫و‬ ُّ‫إَّلل‬ ﴿٣١﴾
 13. 13.  031. Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
 14. 14. ، ِ َّ‫إَّلل‬ َ‫ة‬َّ‫ب‬َ‫ح‬َ‫م‬ ‫ى‬َ‫ع‬َّ‫د‬‫إ‬ ِ‫ن‬َ‫م‬ ِّ ُ‫ك‬ َ‫َّل‬َ‫ع‬ ٌ‫ة‬َ ِ‫اِك‬َ‫ح‬ ُ‫ة‬َ‫مي‬ِ‫ر‬َ‫ك‬ْ‫إم‬ ُ‫ة‬ًَٓ ْ‫إأل‬ ِ‫ه‬ِ‫ذ‬َ‫ى‬ ِ‫ِف‬ ُ‫ه‬‫إ‬َ‫و‬ْ‫ع‬َ‫د‬ ِ‫ِف‬ ٌ‫ب‬ِ‫ذ‬َ‫َك‬ ُ‫و‬َّ‫ه‬ ّ ‫ا‬َ‫ف‬ ِ‫ة‬ًَِّ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ْ‫م‬‫إ‬ ِ‫ة‬َ‫ق‬ًِ‫ر‬َّ‫إمط‬ َ‫َّل‬َ‫ع‬ َ‫ُو‬‫ى‬ َ‫س‬َُْ‫م‬َ‫و‬ ِ‫ِف‬ َّ‫ي‬ِ‫و‬َ‫ب‬َّ‫ن‬‫م‬‫إ‬ َ‫ٍن‬ِّ‫إدل‬َ‫و‬ َّ‫ي‬ِ‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ُ‫م‬ْ‫م‬‫إ‬ َ‫ع‬ْ َّ‫ْش‬‫م‬‫إ‬ َ‫ع‬ِ‫ب‬َّ‫د‬ًَ َّ‫َّت‬َ‫ح‬ ، ِ‫ر‬ْ‫م‬َ ْ‫إأل‬ ِ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ه‬ ِ َّ‫إَّلل‬ ِ‫ول‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ِ‫ح‬َِ‫ح‬ َّ‫مط‬‫إ‬ ِ‫ِف‬ َ‫ت‬َ‫ب‬َ‫ز‬ َ َ‫مَك‬ ، ِ ِ‫إِل‬َ‫و‬ْ‫ح‬َ‫أ‬َ‫و‬ ِ ِ‫إِل‬َ‫و‬ْ‫ق‬َ‫أ‬ِ‫ع‬ََِ‫َج‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ُ‫و‬َّ‫ه‬َ‫أ‬ ََّ‫َّل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ِ‫و‬ََْ‫ل‬َ‫ع‬ َُّ‫إَّلل‬ َّ‫َّل‬ َ‫ض‬: "ِ‫و‬ََْ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫س‬َُْ‫م‬ ً‫ال‬َ َ‫ُع‬ َ‫ل‬ِ َ‫ُع‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ‫د‬َ‫ر‬ َ‫ُو‬‫ي‬َ‫ف‬ َ‫َن‬ ُ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬"
 15. 15.  Tafsir Ibnu Katsir : Siapapun yang mencintai Allah namun tidak terikat dengan thoriqoh atau metode Rosulullah SAW maka dia berdusta dalam perkara itu hingga mau mengikuti syari’ah Rosulullah SAW dan agama Rosulullah SAW
 16. 16. PERUMPAMAAN ISLAM Akar Batang, Ranting & Daun Buah Aqidah IMAN Syariah TAQWA Ridha Allah
 17. 17. Ekonomi Hukum Budaya Hankam Politik Ritual K H I L A F A H RIDHO ALLLOH = RAHMATAL LIL ALAMIN Rukun Iman : Allah Malak Kutub Rusul Qiyamah Qodlo Qodar AKAR Batang dahan daun BUAH Pendidikan Sosial
 18. 18. ‫إ‬ْ‫و‬ُّ‫ل‬ ِ‫ض‬َ‫ث‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ِ‫ن‬ٍَْ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ْ ُ‫ُك‬ِِْ‫ف‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫ر‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫م‬ِِ‫ِب‬ ْ ُ‫ُت‬ْ‫ك‬ َّ‫س‬َ‫م‬َ‫ث‬ ‫ا‬َ‫م‬:َ‫و‬ ِ‫هللا‬ َ‫اب‬َ‫خ‬ِ‫ل‬ ِ ِ‫ِل‬ْ‫و‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ َ‫ة‬َّ‫ن‬ ُ‫س‬
 19. 19.  Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.(Hadits Shahih Lighairihi, H.R. Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm. Dishahihkan oleh Syaikh Salim al-Hilali di dalam AtTa’zhim wal Minnah fil Intisharis Sunnah, hlm. 12-13).
 20. 20. َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ، ُ‫و‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ َُّ‫إَّلل‬ َ ِ‫ِض‬َ‫ر‬ َ‫ة‬َ‫ر‬ٍَْ‫ُر‬‫ى‬ ْ‫ِـي‬‫ب‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬:َّ‫َّل‬ َ‫ض‬ ِ‫و‬‫ـ‬ّ‫ل‬‫ن‬‫إ‬ ُ‫ل‬ْ‫و‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ََّ‫َّل‬ َ‫س‬َ‫و‬ ِ‫و‬ََْ‫ل‬َ‫ع‬ َُّ‫إَّلل‬:«َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ‫ـى‬َ‫م‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ث‬ َ‫هللا‬ َّ‫ن‬ ّ ‫إ‬:ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ‫ا‬ًَِّ‫م‬َ‫و‬ ْ‫ـي‬ِ‫م‬ ‫َى‬‫د‬‫ا‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ‫ـا‬َّ‫م‬ِ‫م‬ َّ‫ـي‬َ‫م‬ ّ ‫إ‬ َّ‫ب‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ٍ‫ء‬ ْ َ‫َش‬ِ‫ب‬ ْ‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬ َ‫ب‬َّ‫ر‬َ‫ق‬َ‫ث‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ، ِ‫ب‬ْ‫ر‬َ‫ح‬‫ـ‬ْ‫م‬ ِ‫َب‬ ُ‫و‬ُ‫خ‬ْ‫ه‬َ‫ذ‬ٓ‫أ‬ َّ‫َّت‬َ‫ح‬ ِ‫ل‬ِ‫ف‬‫إ‬َ‫و‬َّ‫ن‬‫م‬ ِ‫َب‬ َّ‫ـي‬َ‫م‬ ّ ‫إ‬ ُ‫ب‬َّ‫ر‬َ‫ق‬َ‫خ‬ًَ ْ‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬ ُ‫ل‬‫إ‬َ‫ز‬ٍَ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ، ِ‫و‬ََْ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫و‬ُ‫خ‬ ْ‫ض‬ََ‫َت‬ْ‫ف‬‫إ‬ ْ‫ي‬ِ َّ‫إَّل‬ ُ‫ه‬َ َ‫َص‬َ‫ب‬َ‫و‬ ، ِ‫و‬ِ‫ب‬ ُ‫ع‬َ‫م‬ ْ‫س‬ٌَ ْ‫ي‬ِ َّ‫إَّل‬ ُ‫و‬َ‫ع‬ْ َ‫َس‬ ُ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ل‬ ُ‫و‬ُ‫خ‬ْ‫ب‬َ‫ب‬ْ‫ح‬َ‫أ‬ ‫إ‬َ‫ذ‬ ّ ‫ا‬َ‫ف‬ ،ُ‫و‬َّ‫ب‬ِ‫ح‬ُ‫أ‬ ، ‫ا‬َ ِ‫ِب‬ ْ ِ‫َش‬ْ‫م‬ًَ ْ ِ‫ِت‬َّ‫م‬‫إ‬ َُ‫ِل‬ْ‫ج‬ِ‫ر‬َ‫و‬ ، ‫ا‬َ ِ‫ِب‬ ُ‫ش‬ِ‫ط‬ْ‫ب‬ًَ ْ ِ‫ِت‬َّ‫م‬‫إ‬ ُ‫ه‬َ‫د‬ًََ‫و‬ ، ِ‫و‬ِ‫ب‬ ُ ِ‫َص‬ْ‫ب‬ًُ ُ‫و‬َّ‫ه‬َ‫ذ‬َِْ‫ع‬ُ َ‫أل‬ ْ‫ـي‬ِ‫ه‬َ‫ذ‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫خ‬ ْ‫س‬‫إ‬ ِ ِ‫ِئ‬َ‫م‬َ‫و‬ ، ُ‫و‬َّ‫ن‬ََِ‫ط‬ْ‫ع‬ُ َ‫أل‬ ْ ِ‫ِن‬َ‫م‬َ‫أ‬ َ‫س‬ ْ‫إن‬َ‫و‬«.
 21. 21.  DariAbu Hurairah Radhiyallahu anhu ia berkata, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ”SesungguhnyaAllâh Azza wa Jalla berfirman, ’Barangsiapa memusuhi wali-Ku, sungguhAku mengumumkan perang kepadanya.Tidaklah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada hal-hal yangAku wajibkan kepadanya. Hamba-Ku tidak henti-hentinya mendekat kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah hinggaAku mencintainya.Jika Aku telah mencintainya,Aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannyayang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannyayang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepada-Ku,Aku pasti memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, Aku pasti melindunginya.’”
 22. 22. ‫عادى‬:‫إمفعل‬ ‫و‬ٔ‫أ‬ ‫َبمقول‬ ‫غضب‬ٔ‫أ‬‫و‬ ‫بغظ‬ٔ‫أ‬‫و‬ ‫ذى‬ٓ‫أ‬ ً‫ا‬َ‫م‬‫و‬:‫بعد‬‫م‬‫إ‬ ‫إملعادإة‬ ‫ضل‬ٔ‫أ‬‫و‬ ‫إمقرب‬ ‫إملوالاة‬ ‫ضل‬ٔ‫أ‬ ‫إحلافظ‬ ‫قال‬ ‫لام‬ ‫هللا‬ ‫بوَل‬ ‫إد‬‫ر‬‫إمل‬‫و‬ ،‫جحر‬ ‫بن‬‫إ‬: " ‫ِف‬ ‫إخمللص‬ ، ‫خو‬‫ع‬‫طا‬ ‫عَّل‬ ‫إعب‬‫و‬‫إمل‬ ، ‫َبهلل‬ ‫إمعامل‬ ‫بادثو‬‫ع‬" .
 23. 23.  Memusuhi , membenci, marah baik dengan perkataan maupun perbuatan  "Wali berasal dari kata muwalah arti aslinya adalah kedekatan sedang mu'aadah (memusuhi) arti aslinya adalah jauh.Yang dimaksudkan wali di sini adalah al alim billah, tekun taat kepada Allah dan ikhlas dalam ibadahnya

×