Rezultat ankete gradjana LEAP Obrenovac

2,580 views
2,446 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,580
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rezultat ankete gradjana LEAP Obrenovac

 1. 1. L E A P – O B R E N O V A C L E A P – O B R E N O V A C R E Z U L T A T I A N K E T E Obrenovac, 2010.
 2. 2. L E A P – O B R E N O V A C Cilj istraživanja Anketa je urađena u cilju prikupljanja stavova građana o životnoj sredini, njihove procene stanja, utvrđivanja prioriteta, viziji i njihovoj spremnosti da se uključe u ekološke programe, projekte i akcije. Cilj istraživanja stavova građana o životnoj sredini i ekološkim strahovima bio je da se ut- vrdi nivo i karakter ekološke svesti. Cilj ankete je i da se razvije metodologija istraživanja stavova građana, odnosno ankete gra- đana kao sastavnog dela svakog programa u sredinama sa izraženim ekološkim problemima i diferenciranom svešću građana. Predmet istraživanja Predmet istraživanja predstavlja utvrđivanje ocena, mišljenja i stavova građana o nekoliko grupa pitanja. - Ocene i mišljenja o najvažnijim ekološkim problemima životne sredine, njihovi uzroci, izvori i posledice, uticaj na kvalitet života. - Pitanja o ekološkom problemu, da li ga osećaju, odakle dolazi, dokle doseže, kako utiče na njih i da li bi mu se lično suprostavili. - Ocene i mišljenja o tome koje ekološke probleme prepoznaju, kako i ko treba da bude nosilac rešavanja. Osnovne pretpostavke Pretpostavke koje bi trebalo utvrditi ispitivanjem stavova građana odnose se na prepoznatljivost ekološke problematike, informisanosti, obrazovanje i dr. Hipoteza je da postoji izražena ekološka svest građana o problemima životne sredine a da će se kao najvažniji problemi sagledavati pre svega oni koji su građanima najvidljiviji. Pretpostavka je da građani uviđaju ulogu ekološke edukacije. Pretpostavka je i učešće i način ličnog dobrovoljnog rada građana u rešavanju problema životne sredine i na kraju pretpostavka da će starost i polna obeležja imati uticaja.
 3. 3. L E A P – O B R E N O V A C Uzorak i mesto stanovanja ispitanih građana Prema popisu stanovništva iz 2002. godine, opština Obrenovac ima 70 975 stanovnika. Uzorak je obuhvatio 1001 građanina opštine, što predstavlja 1.41% od ukupnog boja stanovnika. Plan da se u anketiranju tj.davanju mišljenja o stanju životne sredine u mestima gde žive uključe stanovnici svih mesnih zajednica je ostvaren. Od ukupnog broja anketiranih, u gradskom jezgru je svoje mišljenje o stanju životne sredine dalo 42 % ispitanih, a ostalih 58% je anketirano u mesnim zajednicama. Najveći broj anketiranih je bio u mesnim zajednicama Zvečka, Barič, Mislođin, Grabovac, Skela, Stubline, Belo polje, Dren, Ratari… Anketa je sprovedena u školama, javnim ustanovama, privrednim društvima , mesnim zajednicama. Anketiranje građana je sprovedeno 18. i 25. septembra u centru Obrenovca kada su članovi Kancelarije mladih na postavljenim punktovima delili anketne listiće i tom prilikom je anketiran najveći broj građana Obrenovca. U organizaciji VICTORIA CONSULTING i JP ZŽS održane su dve informativne tribune gde su građani takođe mogli da daju svoje mišljenje o stanju životne sredine. Rezultati ankete o stanju životne sredine na teritoriji opštine Obrenovac, sprovedenoj od 18.09.2010. do18.10.2010 godine, pokazuju da su ekološki problemi u ovom okruženju veoma izraženi. Tokom ovog perioda anketiran je 1001 stanovnik obrenovačkih gradskih i prigradskih mesnih zajednica, među kojima su predsednici i članovi mesnih zajednica, zaposleni u Javnim komunalnim preduzećima, a organizovano je i 2 javne manifestacije na punktovima u gradu i dve informativne tribune gde su građani mogli da daju svoje mišljenje o stanju životne sredine. Kao najznačajniji ekološki problem u Obrenovcu, građani su naveli zagađenje vazduha, zatim zagađenja poreklom od industrije, sledi problem komunalnog otpada, problem zagađenja podzemnih i površinskih voda, opasan otpad i opasne materije, problem zagađenja zemljišta itd. Najinteresantniji podatak sprovedene ankete, koji nije zabeležen u ostalim gradovima, je broj ispitanih građana mlađe populacije. U anketi je učestvovalo čak 52 % populacije do 35 godina. Rešenje ekoloških problema građani u najvećem broju vide u primeni kaznenih mera, kroz obrazovanje i vaspitanje, ali i kroz efikasniju inspekcijsku kontrolu.
 4. 4. L E A P – O B R E N O V A C 1. POL Karakteristika : Nedovoljno učešće žena 2. GODINE STAROSTI Ukupan broj izveštaja 1001 Ženski 473 Muški 498 Ukupan broj odgovora 971
 5. 5. L E A P – O B R E N O V A C Od 15 do 18 307 Do 25 68 Do 35 136 Do 45 152 Do 55 120 55 i vise 192 Ukupan broj odgovora 975 Karakteristika : Veliki broj mlade populacije
 6. 6. L E A P – O B R E N O V A C 3. STEPEN OBRAZOVANJA Nepismen 7 Osnovno obrazovanje 90 Srednje 666 Vise i visoko 176 Ukupan broj odgovora 939 Karakteristika : Učešće velikog broja populacije sa višim i visokim obrazovanjem 4. RADNI STATUS
 7. 7. L E A P – O B R E N O V A C Ucenik- student 348 36.6 % Zaposlen 340 35.7 % Penzioner 152 16% Zemljoradnik 48 5.1% Ostalo 62 6.5% Ukupan broj odgovora 950 100% Karakteristika : Visok procenat učešća učenika i studenata
 8. 8. L E A P – O B R E N O V A C 5. Da li mislite da su problemi životne sredine u našem okruženju ? l. Karakteristika : Očekivani rezultat Veoma opasni 302 Opasni 462 Uobičajeni 182 Beznačajni 6 Ne znam 16 Ukupan broj odgovora 968
 9. 9. L E A P – O B R E N O V A C 6. Ko nas najviše zagađuje? Industrija 516 52.4% Saobraćaj 118 12% Otpadne vode 155 15.7% Građani 190 19.3% Ostalo 6 0.6% Ukupan broj odgovora 985 100% 0 10 20 30 40 50 60 industrija Industrija Saobracaj Otpadnevode Gradjani Ostali Karakteristika : Očekivani rezultat
 10. 10. L E A P – O B R E N O V A C 7. Kojih je pet najznačajnijih problema životne sredine na području Opštine Obrenovac po Vašem mišljenju ? 1 2 3 4 5 Zagađenje vazduha 430 166 94 43 28 Komunalni otpad ( sakupljanje,deponija,divlja smetlišta) 62 219 116 83 50 Zagađenje poreklom od industrije( TENT, energane i sl.) 206 175 135 61 31 Opasan otpad i opasne materije ( industrijski, medicinski, klanični) 20 51 72 117 64 Zagađenje površinskih i podzemnih voda ( voda za piće ) 95 98 114 83 102 Zagađenje zemljišta i erozija 11 20 52 57 68 Urbanističko planiranje 10 25 23 20 32 Stanje zelenih površina 9 23 30 29 30 Saobraćajna buka 6 19 31 25 19 Uništavanje i nekontrolisana seča šuma 8 13 26 19 28 Kvalitet vode reke Sava i Kolubare 23 33 54 57 56 Uništavanje biljnog i životinjskog sveta 9 6 35 27 23 Jonizujuće i nejonizujuće zračenje 4 6 8 17 11 Saobraćajna infrastruktura-regionalni putevi, gradske saobraćajnice 7 22 29 23 38 Neadekvatno ekološko informisanje i obrazovanje 6 7 11 20 25 Kvalitet životnih namirnica 6 20 21 32 39 Остало-šta ? 12 2 5 3 12 Ukupan broj odgovora 924 905 856 716 656
 11. 11. L E A P – O B R E N O V A C Kojih je pet najzanačajnijih problema životne sredine na području grada Obrenovca, po Vašem mišljenju? 1 2 3 4 5 Ukupno Zagađenje vazduha 46.5% 18.0% 10.2% 4.7% 3.0% 82.4% Komunalni otpad ( sakupljanje,deponija,divlja smetlišta) 6.7% 23.7% 12.6% 9.0% 5.4% 57.4% Zagađenje poreklom od industrije( TENT, energane i sl.) 22.3% 18.9% 14.6% 6.6% 3.4% 65.8% Opasan otpad i opasne materije ( industrijski, medicinski, klanični) 2.2% 5.5% 7.8% 12.7% 6.9% 35.1% Zagađenje površinskih i podzemnih voda ( voda za piće ) 10.3% 10.6% 12.3% 9.0% 11.0% 53.2% Zagađenje zemljišta i erozija 1.2% 2.2% 5.6% 6.2% 7.4% 22.5% Urbanističko planiranje 1.1% 2.7% 2.5% 2.2% 3.5% 11.9% Stanje zelenih površina 1.0% 2.5% 3.2% 3.1% 3.2% 13.1% Saobraćajna buka 0.6% 2.1% 3.4% 2.7% 2.1% 10.8% Uništavanje i nekontrolisana seča šuma 0.9% 1.4% 2.8% 2.1% 3.0% 10.2% Kvalitet vode reke Sava i Kolubare 2.5% 3.6% 5.8% 6.2% 6.1% 24.1% Uništavanje biljnog i životinjskog sveta 1.0% 0.6% 3.8% 2.9% 2.5% 10.8% Jonizujuće i nejonizujuće zračenje 0.4% 0.6% 0.9% 1.8% 1.2% 5.0% Saobraćajna infrastruktura-regionalni putevi, gradske saobraćajnice 0.8% 2.4% 3.1% 2.5% 4.1% 12.9% Neadekvatno ekološko informisanje i obrazovanje 0.6% 0.8% 1.2% 2.2% 2.7% 7.5% Kvalitet životnih namirnica 0.6% 2.2% 2.3% 3.5% 4.2% 12.8% Ostalo - šta ? 1.3% 0.2% 0.5% 0.3% 1.3% Napomena : Kumulativan rezultat
 12. 12. L E A P – O B R E N O V A C Pet najznačajnijih problema : 1 Zagađenje vazduha 82.4 % 2 Zagađenje poreklom od industrije( TENT, energane i sl.) 65.8 % 3 Komunalni otpad ( sakupljanje,deponija,divlja smetlišta) 57.4 % 4 Zagađenje površinskih i podzemnih voda ( voda za piće ) 53.2 % 5 Opasan otpad i opasne materije ( industrijski, medicinski, klanični) 35.1 % 8. Kako po vašem mišljenju možemo rešiti ekološke probleme Obrazovanjem i vaspitanjem 384 25% Jačanjem medicinskih službi 95 6,2% Kaznenom politikom 530 34,5% Informisanjem i podizanjem nivoa svesti 292 19% Izgradnjom infrastrukture 230 15% Ostalo 5 0.32% Ukupan broj odgovora 1536 100% Karakteristike : Očekivan rezultat

×