• Like
 • Save
M hallen presentation vid kub projektet dec 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

M hallen presentation vid kub projektet dec 2012

on

 • 1,640 views

Maivor Hallén från Gävle högskolebibliotek berättade om planering och prioritering på KUB-projektets lärseminarium 2.

Maivor Hallén från Gävle högskolebibliotek berättade om planering och prioritering på KUB-projektets lärseminarium 2.

Statistics

Views

Total Views
1,640
Views on SlideShare
204
Embed Views
1,436

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1,436

http://kubprojektet.wordpress.com 1436

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  M hallen presentation vid kub projektet dec 2012 M hallen presentation vid kub projektet dec 2012 Presentation Transcript

  • SCRUM PÅ VÅRT SÄTT - ett verktyg för att planera prioritera, fokusera och levereraMaivor Hallén, dec 2012
  • Scrum – planera, prioritera, fokusera och levereraScrum är en metod för projekthantering, används främst i IT-branschen.Små team (5–9 personer) delar upp sitt arbete i ”miniprojekt”.Projekten omfattar ca 1 månad, med ett begränsat antaldetaljerade arbetsuppgifter.Viktigt är att leverera ”affärsvärde” (göra det rätta urkundperspektiv)
  • Scrum – planera, prioritera, fokusera och levereraBild: Björkholm, Tomas & Brattberg, Hans (2010). Prioritera, fokusera, leverera: din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP : version 1.0. Stockholm: Crisp
  • Scrum – planera, prioritera, fokusera och levereraScrums uppdelning av arbetet:Ledningen (affärssidan) prioriterar och talar om vad som skagöras. Detta samlas i en backlog (prioriterad att-göra-lista).Utvecklingsgruppen (teamet) talar om hur lång tid det tar (vaddet kostar) och bestämmer hur det ska utföras på effektivastmöjligast sätt.
  • Scrum – planera, prioritera, fokusera och levereraBild: Björkholm, Tomas & Brattberg, Hans (2010). Prioritera, fokusera, leverera: din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP : version 1.0. Stockholm: Crisp
  • Månadsplaneringen Basen för scrum är det som kallas sprint –fokuserat arbete mot fasta mål 30 dagar i sträck.
  • Scrum – på vårt sättNär jag kom till biblioteket vid Högskolan i Gävle januari 2009fokuserade man främst på att förbättra det man redan arbetademed, inte på utvecklingsarbete (nya arbetsuppgifter). Därförville jag prova grunderna i scrum-metodiken.Vi har nu förbättrat fokuseringen på utvecklingsarbete,planering, koordinerig, delaktighet och prioritering med hjälpscrum. Personalen pratar inte om scrum och kan inte metodennärmare, men alla deltar i gruppernas månadsplanering.
  • Fakta om högskolebiblioteket• Högskolan i Gävle 14 500 stud, 700 personal, 550 MSEK oms• Bibliotekets budget totalt drygt 25 MSEK lokaler och avskrivning 10 MSEK, personal 10 MSEK, medier 4 MSEK, övrig drift 1 MSEK• drygt 20 anställda 10 bibliotekarier, 5 bibl ass, 5 IKT-tekn/Ikt-ped + visstidsanst o stud.• Bibliotekslokalerna - en populär studieplats 250 000 besökare årligen, 1000 besök per dag, 500 läsplatser• Det digitala biblioteket – ständigt tillgängligt e-material prioriteras, lättare nå fulltext, samsökning, länkserver
  • Bibliotekets funktionsgrupperGrupp Medieförsörjning (M-gruppen) ansvar för attden vetenskapliga info försörjningen är av god standardmedieplanering, förvärv, databas- och systemförvaltning…Grupp Kundmötet (K-gruppen) ansvarar för att utveckla bibliotekets pedagogiska och kundorienterade verksamhet, bibliotekets lokaler och kompetens…Learning Center (LC) ansvarar för att göra högskoleutbildning tillgänglig för distansstuderande, öka IKT-kompetensen vid högskolan…
  • Övergången till det digitala biblioteket
  • Ökat antal distansstudenter får ökat stöd
  • Scrum – på vårt sättVåra möten – viktiga för planering och genomförandeLedningsgruppsmöte (jmf produktägare)LG Bibl - möten mellan bibliotekschef och gruppledare föröverordnad prioritering och feedback till/från grupperna.Hålls en gång per månad. Vi försöker hålla korta mötestider ca1,5 timme per möte. Det gäller alla möten.
  • Scrum – på vårt sättMånadsplanering på gruppnivå (jämför utvecklingsteam)I två månaders cykler för att utarbeta detaljerade mål ochgenomföra dessa, med ett uppföljningsmöte efter en månad.Alla gruppdeltagare känner till pågående utvecklingsarbete ochvad som prioriteras. Gruppstorleken är 7-9 personer.Genomgången av månadsplanen kompletteras med ”runda-bords-presentation” där alla i gruppen får berätta om sittpågående arbete. Alla får vara aktiva och blir synliga.
  • Scrum – på vårt sättPersonalmöten varje månad (jmf sprintavslutning m demo)Vid våra månatliga personalmöten (APT) får varje grupp berättaför hela personalen om vad man har gjort sedan sist (genom attpresentera ett urval av sina arbeten). Informationen sprids då tillalla. Flera blir aktiva på personalmötena. Mycket av informationsom rör alla sänds i veckobrev, för att frigöra tid för diskussionvid mötena.
  • Scrum – på vårt sättVad borde vi förbättra? (jmf retrospective)Vi har ingen tidsberäkning idag, men sätter ett stoppdatum.Det är svårt att få personalen att beräkna tidsåtgång förarbetsuppgifter, vilket är en stor nackdel. Man har svårt att brytaner målen i tillräckligt små enheter. Få gillar ”good enough”,utan vill ha hög kvalitet, vilket kräver längre tid. Det krävs dockatt man kan begränsa tidsåtgången för att hinna mer.Grupperna kan fungera bättre, men vi är och tycker olika. Vi hargemensamt fått skriva spelregler och kommunikationsvägar.
  • Prioriterade utvecklingsområden 2013 Biblioteket bidrar till utvecklingen av HiG! 1. Införa RFID-baserat lånesystem (ökar självbetjäning, frigör personalresurser) 2. Bidra till en ökad genomströmning av studenter genom ökade stödinsatser (utökad skrivarverkstad och stöd på distans) 3. Effektivisera verksamheten och höja kvaliteten (mätbarhet och uppföljning via våra system) 4. Öka samverkan (internt och externt)
  • Bibliotekets verksamhetsplan 2013Vision/övergripande mål 2013• Biblioteket utvecklas och förändras ständigt för att på bästa sätt motsvara behoven hos studenter, forskare, lärare, personal och övriga användargrupper.• Biblioteket utvecklas inom multimediaområdet och bidrar till att öka IKT-kompetensen inom hela högskolan
  • Tack för mig!Välkomna att maila ev frågorBibliotekschef Maivor Hallén Högskolan i Gävle maivor.hallen@hig.se eller marhan@hig.se