การวิจัยการประเมินผลกระทบจากพื้นที่อันตรายที่ยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดที่เหลืออยู่ในประเท

554 views
348 views

Published on

บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ณ โรงแแรมริเวอร์วิวเพรส จ.พระนครศณีอยุธยา เมื่อ 18-20 ธ.ค.2556

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
554
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การวิจัยการประเมินผลกระทบจากพื้นที่อันตรายที่ยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดที่เหลืออยู่ในประเท

 1. 1. Coordination and Evaluation Division ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ การวิจัยการประเมินผลกระทบจาก พื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดที่เหลืออยู่ในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดย พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ์ หัวหน้าส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล 19 ธันวาคม 2556 โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 : www.facebook.com/COED.TMAC อีเมล์ : oce_tmac@hotmail.com การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพรส อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 2. 2. สถานการณ์การปฏิบัติการทุ่นระเบิดในประเทศไทย พ.ศ.2545 23 จังหวัด ดูตารางที่ 1 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ
 3. 3. สถานการณ์การปฏิบัติการทุ่นระเบิดในประเทศไทย นิยามศัพท์ •พื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยัน (Confirmed Hazardous Area: CHA) •พื้นที่อันตรายที่ระบุชัดเจน (Defined Hazardous Area: DHA) •การกวาดล้าง (Clearance : Clr) •พื้นที่อันตราย (Dangerous Area : DA) •พื้นที่สนามทุ่นระเบิด (Mine Field : MF) •การแจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของทุนระเบิด (Mine Risk ่ Education : MRE) •การปรับลดพื้นที่ด้วยวิธี Land Release (Lr) •การกาหนดที่ตั้งสนามทุ่นระเบิด (Locating Minefield Procedure: LMP)
 4. 4. กราฟแสดงพื้นที่ทุ่นระเบิดที่เหลือในแต่ละปี 3,000.00 LR Clearance (Clr) LMP 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 พ.ศ.2543 พ.ศ.2544 พ.ศ.2545 พ.ศ.2546 พ.ศ.2547 พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พื ้นที่ที่เหลือ 2,557.00 2,556.97 2,556.97 2,556.55 2,555.83 2,553.82 2,547.85 2,536.88 2,367.90 1,212.76 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 551.2 546.5 530.8 501.49
 5. 5. กราฟแสดงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ในแต่ละปี LMP 1155.14 ตร.กม. 661.56 900 การปรั บลด พืนที่ด้วยวิธี ้ Land release 2549 2550 0 0.03 0 0.42 0.72 2.01 5.97 10.97 168.98 2551 2552 2553 168.98 1155.14 661.56 36.36 2548 16.22 2547 47 5.97 10.97 2.01 2546 0.72 2545 0 2544 0.03 2543 0 -100 พืนที่ ้ 0.42 400 การกวาดล้ าง 2554 2555 2556 47 16.22 36.36
 6. 6. กราฟแสดงห้วงเวลาการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ กองทัพไทย GCCF X 900 JAHDs X ไทย/2536 X UNDP MOM X USHDP N/A 400 N/A Handicap นอร์เวย์ X X X X X X ? X เบลเยี่ยม PRO ? ? ไทย/2549 -100 ไทย/2555 พืนที่ ้ ? 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 0 0.03 0 0.42 0.72 2.01 5.97 10.97 169 1155 661.6 47 16.22 36.36 39.1
 7. 7. หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมในประเทศไทย หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ด้ านมนุษยธรรม ที่ 4 หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ด้ านมนุษยธรรม ที่ 3 กกล.ผาเมือง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กกล.สุรนารี อ.เมือง จ.สุรินทร์ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ด้ านมนุษยธรรม ที่ 1 องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์ เวย์ กกล.บูรพา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ ว หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ด้ านมนุษยธรรม ที่ 2 PRO(peace road org.) มูลนิธิถนนแห่ งสันติภาพ กปช.จต. อ. เมือง จ.จันทบุรี
 8. 8. สถานการณ์การปฏิบัติการทุ่นระเบิดในประเทศไทย พ.ศ.2543 23 จังหวัด 353 CHA , 12 DHA เหลือเวลาอีก 5 ปี ต้ องเหลือ 0 30 ก.ย.2556 18 จังหวัด
 9. 9. จ.นครศรี ธรรมราช จ.เชียงราย จ.ยะลา 3,888,496 1,145,139 920,297 122 5,133,237 4,753,821 3,345,061 7,186,410 6,924,691 11,194,897 10,060,287 32,990,520 19,483,978 40,063,528 33,327,841 353 CHA , 12 DHA จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ จ.แม่ฮ่องสอน คงเหลือพื ้นที่ จ.จันทบุรี จ.ชุมพร จ.พะเยา จ.ตาก จ.สระแก้ว จ.บุรีรัมย์ จ.พิษณุโลก จ.เชียงใหม่ จ.สุ รินทร์ จ.ตราด จ.ศรี สะเกษ จ.อุบลราชธานี 96,632,324 96,394,032 129,372,909 พื้นที่ CHA ที่เหลือทั่วประเทศไทย 30 ก.ย.2556 18 จังหวัด
 10. 10. คงเหลือพื ้นที่ จ.นครศรี ธรรมราช จ.ยะลา จ.ชุมพร จ.เชียงราย 6,924,691 1,145,139 122 920,297 10,060,287 7,186,410 4,753,821 3,345,061 3,888,496 40,063,528 19,483,978 33,327,841 32,990,520 5,133,237 11,194,897 129,372,909 96,394,032 96,632,324 18 จังหวัด จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ตาก จ.พิษณุโลก จ.เชียงใหม่ จ.บุรีรัมย์ จ.สุ รินทร์ จ.ศรี สะเกษ จ.อุบลราชธานี จ.จันทบุรี จ.ตราด จ.สระแก้ว พื้นที่ CHA ที่เหลือทั่วประเทศไทยแยกตามความรับผิดชอบ 30 ก.ย.2556
 11. 11. พื้นที่ CHA ที่เหลือทั่วประเทศไทยจาแนกตามความรับผิดชอบ 285,552,739 101,527,269 95,148,108 11,194,897 ข้ อมูล ณ 30 ก.ย.2556 ู้ ไม่มีผรับผิดชอบ นปท.4 นปท.3 นปท.2 นปท.1 8,069,952
 12. 12. พื้นที่ CHA ที่เหลือในประเทศไทยจาแนกตามความรับผิดชอบ นปท.4, 95,148,108 , 19% ไม่มีผู้รับผิดชอบ, 8,069,952 , 2% นปท.3, 285,552,739 , 57% ข้ อมูล ณ 30 ก.ย.2556 นปท.1, 11,194,897 , 2% นปท.2, 101,527,269 , 20%
 13. 13. ด้านติดแนวชายแดนประเทศกัมพูชา กราฟแสดงการลดลงของจานวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด 70 63 60 จานวนหมู่บ้าน 50 40 51 42 30 46 45 38 33 26 20 21 15 13 10 0 พ.ศ.2545 พ.ศ.2556 ตราด 51 42 สระแก้ว 63 26 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 38 45 15 13 ดูตารางที่ 6 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ 11 13 11 จันทบุรี 21 11 สุรินทร์ 46 13 บุรีรัมย์ 33 11
 14. 14. ด้านติดแนวชายแดนประเทศเมียนม่าร์ กราฟแสดงการลดลงของจานวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด 60 48 50 จานวนหมู่บ้าน 40 32 30 20 10 19 15 4 7 2 0 1 เชียงใหม่ พ.ศ.2545 พ.ศ.2556 ตาก เชียงราย 19 4 15 2 48 1 7 1 แม่ฮ่องสอ น 32 1 0 ราชบุรี ดูตารางที่ 6 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ 7 0 0 2 0 กาญจนบุรี เพชรบุรี 7 0 2 0 6 0 ประจวบ คิรีขันธ์ 6 0
 15. 15. ด้านติดแนวชายแดนประเทศลาว กราฟแสดงการลดลงของจานวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด 40 37 35 จานวนหมู่บ้าน 30 25 18 20 15 11 10 5 7 7 1 2 น่าน พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุดรธานี 37 1 18 2 11 1 7 1 1 0 1 1 0 พ.ศ.2545 พ.ศ.2556 1 0 ดูตารางที่ 6 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ 1 0 7 1 0 หนองบัว หนองคาย ลาพู 1 1 0 0 0 0 เลย เพชรบูรณ์ 7 0 7 0
 16. 16. ด้านภาคใต้และติดแนวชายแดนประเทศมาเลเซีย กราฟแสดงการลดลงของจานวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด 3.5 3 3 3 3 จานวนหมู่บ้าน 2.5 2 2 1.5 1 1 1 0.5 0 พ.ศ.2545 พ.ศ.2556 นครศรีธรรมราช 1 1 ชุมพร 3 2 ดูตารางที่ 6 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ ยะลา 3 3
 17. 17. ทั้งประเทศไทย กราฟแสดงการลดลงของจานวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด 350 300 297 จานวนหมู่บ้าน 250 30 ก.ย.2556 200 150 131 136 90 100 50 0 พ.ศ.2545 พ.ศ.2556 8 กัมพูชา 297 131 เมียนม่าร์ 136 8 ดูตารางที่ 6 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ 5 ลาว 90 5 7 6 มาเลเซีย 7 6
 18. 18. ระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อหมู่บ้านทั้งประเทศไทย 14, 9% 22, 15% 59, 39% 55, 37% มาก ปานกลาง ต่า N/A มาก คือ คะแนน 11 ขึ้นไป, ปานกลาง คะแนน 6-10, ต่า คะแนน 1-5 (ทีมา :ศูนย์ปฏิบัติการส่ารวจ (SAC). 2545))
 19. 19. ด้านติดแนวชายแดนประเทศกัมพูชา จานวนคน กราฟแสดงการลดลงของจานวนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 40,215 33,843 36,529 31,221 15,567 13,271 31,690 11,739 สระแก้ว 40,215 33,843 31,221 15,567 อุบลราชธา นี 32,350 13,271 28,858 15,171 7,524 ตราด พ.ศ.2545 พ.ศ.2556 32,350 6,956 3,930 ศรีสะเกษ จันทบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36,529 11,739 15,171 7,524 31,690 6,956 28,858 3,930 ดูตารางที่ 6 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ
 20. 20. ด้านติดแนวชายแดนประเทศเมียนม่าร์ กราฟแสดงการลดลงของจานวนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด 80,000 74,478 70,000 60,000 จานวนคน 50,000 40,000 44,465 50,514 34,993 30,000 15,962 20,000 10,000 4,275 2,609 0 เชียงใหม่ พ.ศ.2545 34,993 พ.ศ.2556 4,275 518 ตาก เชียงราย 74,478 2,609 44,465 518 269 แม่ฮ่องสอ น 50,514 269 ดูตารางที่ 6 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ 0 ราชบุรี 15,962 0 3,730 0 36 0 กาญจนบุรี เพชรบุรี 3,730 0 36 0 4,533 0 ประจวบ คิรีขันธ์ 4,533 0
 21. 21. ด้านติดแนวชายแดนประเทศลาว กราฟแสดงการลดลงของจานวนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด 14000 13,193 12000 จานวนคน 10000 7,378 8000 6000 5,063 4,495 3,430 4000 2000 0 0 800 1,360 1,024 765 30 - น่าน พ.ศ.2545 พ.ศ.2556 พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุดรธานี 0 800 13,193 1,360 7,378 1,024 4,495 765 30 - ดูตารางที่ 6 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ 1,220 - - - หนองบัว หนองคาย ลาพู 1,220 - - - เลย เพชรบูรณ์ 3,430 - 5,063 -
 22. 22. ด้านภาคใต้และติดแนวชายแดนประเทศมาเลเซีย กราฟแสดงการลดลงของจานวนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด 1,400 1,200 1,200 1,200 1,070 1,070 จานวนคน 1,000 980 980 800 600 400 200 - พ.ศ.2545 พ.ศ.2556 นครศรีธรรมราช 1,200 1,200 ชุมพร 1,070 1,070 ดูตารางที่ 6 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ ยะลา 980 980
 23. 23. ทั้งประเทศไทย กราฟแสดงการลดลงของจานวนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด 250,000 216,034 228,711 จานวนคน 200,000 30 ก.ย.2556 150,000 100,000 92,830 50,000 34,809 7,671 - พ.ศ.2545 พ.ศ.2556 กัมพูชา 216,034 92,830 เมียนม่าร์ 228,711 7,671 ดูตารางที่ 6 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ 3,949 ลาว 34,809 3,949 3,250 3,250 มาเลเซีย 3,250 3,250
 24. 24. ตราด สระแก้ ว อุบลราชธานี ศรี สะเกษ จันทบุรี สุรินทร์ เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ตาก พะเยา ชุมพร นครศรี ธรรมราช พิษณุโลก ยะลา น่าน อุตรดิตถ์ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 10,000 ดูตารางที่ 9 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ 1,024 1,070 1,202 1,360 2,609 269 518 765 800 11,739 6,956 3,930 5,000 980 15,000 4,275 20,000 7,524 25,000 13,271 35,000 15,567 40,000 33,843 จานวนราษฎรที่ได้รับผลกระทบที่เหลืออยู่ในประเทศไทย จานวนราษฎรที่ได้ รับผลกระทบ 30,000 -
 25. 25. จานวนราษฎรที่ได้รับผลกระทบที่เหลืออยู่ในประเทศไทย 478 , 0% 48,127 , 45% 17,564 , 16% 41,531 , 39% มาก ปานกลาง ต่า N/A มาก คือ คะแนน 11 ขึ้นไป, ปานกลาง คะแนน 6-10, ต่า คะแนน 1-5 (ทีมา :ศูนย์ปฏิบัติการส่ารวจ (SAC). 2545))
 26. 26. สถิติผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด กราฟแสดงสถิติผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด 5 ปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2552-2556) 25 22 19 20 15 10 17 15 13 13 10 12 9 6 5 0 เส้นแนวโน้ม จ่านวนครั้ง 7 1 0 พ.ศ.2552 0 พ.ศ.2553 จานวนครัง ้ พ.ศ.2554 เสียชีวิต บาดเจ็บ ดูตารางที่ 10 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ พ.ศ.2555 เชิงเส้ น (จานวนครัง) ้ 1 พ.ศ.2556
 27. 27. จานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ กราฟแสดงจานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2552-2556) ศรี สะเกษ 24 กาญจนบุรี สระแก้ ว 8 ตาก จันทบุรี 1 7 1 3 5 4 4 บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ตราด ครัง ้ สุรินทร์ ดูตารางที่ 10 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ
 28. 28. จานวนผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด กราฟแสดงจานวนผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด 5 ปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2552-2556) ศรี สะเกษ 36 กาญจนบุรี สระแก้ ว 13 ตาก 1 15 4 3 จันทบุรี 5 5 6 บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ตราด สุรินทร์ จานวนผู้ประสบภัย ดูตารางที่ 10 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ
 29. 29. ประเภทกิจกรรมขณะเกิดเหตุ กราฟแสดงประเภทกิจกรรมขณะเกิดเหตุในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2552-2556) 40 35 35 30 27 จานวนคน 25 20 16 15 10 5 3 0 เก็บของป่า จานวน การ ลาดตระเวน 35 27 ตรวจค้นและ ทาลายทุ่น เล่น/สัมผัส ระเบิด 16 3 2 2 ทานา/ทาไร่ ไม่ระบุ 2 2 ดูตารางที่ 12 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ 1 ตรวจค้นและ ทาลายทุ่น ระเบิด 1 1 1 เดินทาง ปลูกป่า 1 1
 30. 30. สถิติผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด จานวนผู้ประสบภัยจนถึงปัจจุบัน คนต่างชาติ, 5, 0% ทหาร, 325, 24% ราษฎรไทย, 1014, 76% ทหาร ราษฎรไทย คนต่างชาติ
 31. 31. ปัญหาเส้นเขตแดน, แผนที่, พื้นที่อ้างสิทธิ,์ พื้นที่ทับซ้อน การกระทาที่ผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดน
 32. 32. กรณีศึกษา กัมพูชา New TP ไทย CHA 350-2/MP (Map Problem) บ.สวนส้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ขนาดพื้นที่ : 228,816 ตร.ม.
 33. 33. CHA 84-01/BP (Border Line Problem) บ.ร่ มไทร ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ขนาดพืนที่ : 458,743 ตร.ม. ้
 34. 34. CHA 84-02/BP (Border Line Problem) บ.ร่ มไทร ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ขนาดพืนที่ : 458,743 ตร.ม. ้
 35. 35. 95,995 666,00 5 1,708,000 DHA 434-02-01 = 3,832 ตร.ม. DHA 434-02-02 = 20,014 ตร.ม. TS = 75,028 ตร.ม. TS = 375,991 ตร.ม. NTS=191,140 ตร.ม. รวมพืนที่ = 666,005 ตร.ม. ้ คงเหลือ = 1,803,995 ตร.ม. •DHA 434-02-03 = 53,589 ตร.ม. •DHA 434-02-04 = 42,406 ตร.ม. •CHA 434-02/2 = 1,708,000 ตร.ม. CHA 434-02 ที่ต้ง : บ.สั นติสุข ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ั ขนาดพืนที่ : 2,470,000 ตร.ม. ้
 36. 36. รหัส TP8 TP1 TP2 TP3 CHA 434-02/BP 1,708,000 TP4 TP7 TP6 DHA 434-02-01 = 3,832 ตร.ม. DHA 434-02-02 = 20,014 ตร.ม. TS = 75,028 ตร.ม. TS = 375,991 ตร.ม. NTS=191,140 ตร.ม. DHA 434-02-03 = 53,589 ตร.ม. DHA 434-02-04 = 42,406 ตร.ม. CHA 434-02/XX = 1,708,000 ตร.ม. TP5 CHA 434-02/BP ที่ต้ง : บ.สั นติสุข ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ั ขนาดพืนที่ : 1,708,000 ตร.ม. ้
 37. 37. พื้นที่ CHA ที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานและป่าสงวนแห่งชาติ 62.16 ตร.กม. 215.41 ตร.กม. 336.26 ตร.กม. 51.18 ตร.กม. ดูตารางที่ 14 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ 7.51 ตร.กม.
 38. 38. ทุ่นระเบิดที่พบในปีงบประมาณ 2556 1 ต.ค.2555-31 ส.ค.2556 หน่วย AP AT UXO เศษโลหะ 1 นปท.1 397 - 7 11,409 2 นปท.2/นปท.ทร. 352 23 1,565 94,428 3 นปท.3 2,033 55 169 102,377 4 นปท.4 4 - 15 4,808 5 NPA-TDA 46 - 24 - 6 APOPO-PRO - - - - 2,832 78 1,780 213,022 รวม
 39. 39. ทุ่นระเบิดที่พบในปีงบประมาณ 2556 1 ต.ค.2555-31 ส.ค.2556 2500 2,033 2000 1,565 1500 1000 500 0 AP AT UXO 397 352 169 23 55 นปท.1 นปท.2 นปท.3 นปท.4 397 0 7 352 23 1,565 2,033 55 169 4 0 15 0 7 4 0 15
 40. 40. ทุ่นระเบิดที่คาดว่าจะพบในพื้นที่ CHA ที่เหลืออยู่ในประเทศไทย 18,000 15,750 16,000 14,000 12,720 12,000 10,000 8,000 7,430 6,363 6,000 4,000 2,000 AP AT UXO - 780 1,390 1,860 1,580 26 - 18 3,670 2,740 4,890 5,080 1,546 1,090 605 283 - บุรีรัมย์ จันทบุรี สระแก้ ว ศรี สะเกษ สุรินทร์ ตราด อุบลราชธานี 6,363 780 26 18 1,860 1,390 1,580 12,720 2,740 3,670 7,430 1,090 1,546 605 283 15,750 5,080 4,890 ดูตารางที่ 13 ในเอกสารประกอบการประชุมฯ ประกอบ
 41. 41. งบประมาณที่ได้รับ กราฟแสดงงบประมาณที่ได้ รับแต่ ละปี 120 106.4 100 80.41 88.3 83 ล้ านบาท 80 80.44 72 75.41 60 60.1 40 40 20 0 งบประมาณ 32 35 47.41 38.8 18 18.3 16.25 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 18 16.25 40 32 35 38.8 60.1 18.3 88.3 106.4 83 47.41 75.41 80.41 80.44 72
 42. 42. ต้นทุนในการปรับลดพื้นที่ (ภาพรวม) ตร.ม.ละ 2.832 บาท 1 2 3 4 5 6 7 8 รวม ค่าใช้จ่าย งบปฏิบัติการ งบการบริหาร ค่าน้ามัน การประชุม การฝึกอบรม การตรวจสอบ การประชาสัมพันธ์ การตรวจเยี่ยม เงิน (บาท) 2.175 0.281 0.149 0.104 0.045 0.031 0.029 0.018 2.832 ร้อยละ 76.810 9.916 5.250 3.675 1.592 1.101 1.027 0.629 100 หมายเหตุ นปท.1-4 คานวณจาก : พื้นที่ที่ปฏิบัติงานได้กับจานวนงบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ 2556 (ไม่รวมเงินเดือน และเงินสวัสดิการต่างๆ จากราชการ)
 43. 43. ต้นทุนในการปรับลดพื้นที่ (ภาพรวม) ตร.ม.ละ 2.832 บาท ค่ าการฝึ กอบรม 1% ค่ าการประชุม 4% ค่ าการตรวจสอบ 1% การตรวจเยี่ยม 1% การ ประชาสัมพันธ์ 1% ค่ านามัน 5% ้ งบการบริหาร 10% งบปฏิบัตการ 77% ิ คานวณจาก : พื้นที่ที่ปฏิบัติงานได้กับจานวนงบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ 2556
 44. 44. ต้นทุนในการปรับลดพื้นที่ (นปท.1-4) ตร.ม.ละ 2.50 บาท หน่วย 1 2 3 4 นปท.1 นปท.2/นปท.ทร. นปท.3 นปท.4 รวม งบปฏิบัติการ (ล้านบาท) 13.53 19.98 15.05 13.52 62.09 พื้นที่ (ตร.กม.) 4.84 6.60 6.03 8.09 เฉลี่ย บาท/ตร.ม. 2.79 3.03 2.50 1.67 2.50 คานวณจาก : พื้นที่ที่ปฏิบัติงานได้กับจานวนงบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ 2556 (ไม่รวมเงินเดือนและเงินสวัสดิการ ต่างๆ จากราชการ)
 45. 45. ต้นทุนในการปรับลดพื้นที่ ราคา ต่อ ตร.ม. บาท 3.5 3.03 2.79 3 2.5 ค่าเฉลี่ยรวม 2.832 บาท ค่าเฉลี่ย นปท. 2.50 บาท 2.5 1.67 2 1.5 1 0.5 0 นปท.2 นปท.1 นปท.3 นปท.4 คานวณจาก : พื้นที่ที่ปฏิบัติงานได้กับจานวนงบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ 2556 (ไม่รวมเงินเดือน และเงินสวัสดิการต่างๆ จากราชการ)
 46. 46. ทุ่นระเบิดที่พบในปีงบประมาณ 2556 1 ต.ค.2555-31 ส.ค.2556 หน่วย AP AT UXO เศษโลหะ 1 นปท.1 397 - 7 11,409 2 นปท.2/นปท.ทร. 352 23 1,565 94,428 3 นปท.3 2,033 55 169 102,377 4 นปท.4 4 - 15 4,808 5 NPA-TDA 46 - 24 - 6 APOPO-PRO - - - - 2,832 78 1,780 213,022 รวม
 47. 47. ทุ่นระเบิดที่พบในปีงบประมาณ 2556 1 ต.ค.2555-31 ส.ค.2556 2500 2,033 2000 1,565 1500 1000 500 0 AP AT UXO 397 352 169 23 55 นปท.1 นปท.2 นปท.3 นปท.4 397 0 7 352 23 1,565 2,033 55 169 4 0 15 0 7 4 0 15
 48. 48. ทุ่นระเบิดที่พบและทาลาย ในปีงบประมาณ 2556 1 ต.ค.2555-31 ส.ค.2556 หน่วย AP AT UXO พบ ทาลาย พบ ทาลาย 1 นปท.1 397 2 นปท.2/นปท.ทร. 352 263 404 23 6 21 7 97 1,565 1,770 2,033 1,253 4 3 46 2,832 1,923 55 78 40 0 67 169 2,696 15 12 24 1,780 4,575 3 4 5 6 นปท.3 นปท.4 NPA-TDA APOPO-PRO รวม พบ ทาลาย หมายเหตุ จ่านวนทุ่นระเบิดทีเก็บกู้ได้และจ่านวนทุ่นระเบิดทีท่าลายในปีงบประมาณ 2556 นี้ ขาดความ สอดคล้องกัน ก่าลังอยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุ
 49. 49. การปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมในประเทศไทย Impact Assessment การประเมินผลกระทบ Land Release การปรับลดพื้นที่ Mine Risk Education การแจ้งเตือน และการให้ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิด CHA Hand Over การส่งมอบและประกาศ รับรองพื้นที่ปลอดภัย Post Clearance Assessment Victim Assistance การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต การประเมินค่า หลังการกวาดล้างทุ่นระเบิด
 50. 50. TIME LINE ของประเทศไทย การปฏิบัตตามพันธกรณีในอนุสัญญาว่ าด้ วยการห้ ามใช้ สะสม ผลิต และโอน และการ ิ ทาลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (อนุสัญญาออตตาวา) เริ่มสัญญา 1 พ.ค.2542 ต่ อสัญญาครังที่ 1 ้ 1 พ.ค.2552 10 ปี หมดสัญญา 1 พ.ย.2561 พืนที่เหลือ 502.72 ตร.กม. ้ เหลือเวลา 5 ปี ลดพืนที่ปีละ 100.5 ตร.กม. ้ 4.5 ปี 5 ปี ปั จจุบน ั 30 ก.ย.2556 ข้ อเท็จจริง ลดพืนที่ได้ ปีละ 35 ตร.กม. ้ หากทรัพยากรเท่ าเดิม แนวโน้ มต้ องต่ อสัญญา 502,727,590 ตร.ม. X 2.84 บาท = 1,425 ล้ านบาท
 51. 51. งานวิจัยการประเมินผลกระทบจากพื้นที่ CHA ที่เหลืออยู่ในประเทศไทยใหม่ พ.ศ.2543 23 จังหวัด บริบทเปลี่ยนไป 30 ก.ย.2556 18 จังหวัด งานวิจัยการประเมินผลกระทบใหม่ ศึกษาผลกระทบที่ แท้จริงเพื่อป้องกันแก้ไข เปรียบเทียบผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรค จัดลาดับความสาคัญใน การเข้าปฏิบัติงาน
 52. 52. ปัจจัยที่ต้องพิจารณาร่วมกันเพื่อประเมินผลกระทบใหม่ พื้นที่อันตรายที่ ได้รับการยืนยัน ที่ตั้งและลักษณะ ภูมิประเทศของ พื้นที่อันตรายฯ สภาวะแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่เปลี่ยนไป (502.72 ตร.กม.) ปัญหาเส้นเขต แดน, แผนที,่ การกระทาที่ผิด กฎหมายตาม แนวชายแดน จานวนครั้งที่เกิด อุบัติเหตุ จานวน ผู้ประสบภัย ทรัพยากรที่ใช้ ในการ ปฏิบัติงาน จานวนหมู่บ้านที่ ได้รับผลกระทบ (150 หมู่บ้าน) ระดับความรุนแรง จานวนราษฎรที่ ได้รับผลกระทบ (107,700 คน) ระดับความรุนแรง
 53. 53. ตัวแปรที่ศึกษา
 54. 54. ตัวแปรอิสระที่ศึกษา ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต • จ่านวนหมู่บ้านทีได้รับผลกระทบ • จ่านวนราษฎรทีได้รับผลกระทบ • จ่านวนครั้งทีเกิดภัยจากทุ่นระเบิด ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต • สภาพความเป็นอยู่ การด่ารงชีวิต วิถีชีวิต อาชีพ รายได้ ความปลอดภัยในทรัพย์สิน
 55. 55. ตัวแปรอิสระที่ศึกษา ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ • ปริมาณราษฎรทีเข้าไปใช้ประโยชน์ • ประเภทกิจกรรมทีราษฎรเข้าไปใช้ประโยชน์ • การกีดขวางแผนการพัฒนาพื้นทีเป็นส่วนรวม • ความส่าคัญ และความจ่าเป็นในการใช้ทีดิน • ประโยชน์ต่อสาธารณะ • การกีดขวางทีดินเพือท่าการเกษตร การประมง การใช้ทุ่ง หญ้าเลี้ยงสัตว์ การใช้น้่า • ความคุ้มค่าของทรัพยากรเมือเทียบกับประโยชน์ทีได้
 56. 56. ตัวแปรอิสระที่ศึกษา ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ • จ่านวนทุ่นระเบิดทีคาดว่าจะพบ • ความยากง่ายในการเดินทางเข้าพื้นทีอันตราย • ลักษณะภูมิประเทศของพื้นทีอันตราย • การกีดขวางต่อการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม แหล่งน้่า การชลประทาน การประปา การก่อสร้างเขือน ฝาย การ สือสารและโทรคมนาคม
 57. 57. ตัวแปรอิสระที่ศึกษา ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ • พื้นทีอันตรายฯ ทีตั้งอยู่ในเขตพื้นทีคุ้มครอง • การท่างานส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของพื้นที • การสุ่มเสียงจากการบาดเจ็บหรือล้มตายของสัตว์ป่า • ทรัพยากรทีมีค่าในพื้นทีอันตราย อาจถูกลักลอบตัดหรือ ถูกล่า
 58. 58. ตัวแปรอิสระที่ศึกษา ด้านความมั่นคงของรัฐ • การใช้พื้นทีป้องกันการรุกรานจากประเทศเพือนบ้าน • ปัญหาเรืองเส้นเขตแดน พื้นทีอ้างสิทธิ์ พื้นทีทับซ้อน • การเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกัน • การลักลอบขนยาเสพติดและการกระท่าทีผิดกฎหมาย • ความปลอดภัยของเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน
 59. 59. มโนทัศน์การประเมินผลกระทบพื้นที่อันตราย ด้านคุณค่า ต่อคุณภาพ ชีวิต ด้านความ มั่นคงของ รัฐ ด้าน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพ Landmine Impact Assessment ด้านคุณค่า การใช้ ประโยชน์ ด้าน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ทาง กายภาพ
 60. 60. กรอบแนวคิดในการวิจัย
 61. 61. แผนภูมิแสดงระยะในเวลาดาเนินการวิจัย เดือน สัปดาห์ที 1.ทบทวนเอกสารและงานที เกียวข้อง 2.สร้างแบบประเมินผล กระทบฯ และแบบ สัมภาษณ์ฯ 3.การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพือพิจารณาแนวทางการ ประเมินผลกระทบ 4.การส่ารวจภาคสนาม 5.การศึกษาผลกระทบ และ วิเคราะห์เปรียบเทียบฯ 6.การหารือกับหน่วยงาน ด้านความมันคงของรัฐ 7.การประชุมเพือรับฟัง ความคิดเห็น 8.เขียนรายงาน 9.จัดพิมพ์และท่ารูปเล่ม พ.ย.2556 1 2 3 ธ.ค.2556 4 5 6 7 8 ม.ค.2557 9 10 11 12 ก.พ.2557 13 14 15 16 มี.ค.2557 17 18 19 20 21 22
 62. 62. ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรับ การประเมินผลกระทบจากพืนที่ CHA ที่เหลืออยู่ในประเทศไทย ้ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฎิบตงาน ั ิ •รับทราบผลกระทบที่แท้จริง เพื่อวางแผนหามาตรการในการป้องกัน และแก้ไข •ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ใน การแบ่งมอบพื้นที่ให้หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมต่างๆ ดาเนินการจนกว่าจะสิ้นสุดอนุสัญญาออตตาวา • พื้นที่อันตรายฯ ที่ถูกพบว่ามีปัญหา เช่น ปัญหาแผนที่ เส้นเขตแดน พื้นที่ทับซ้อน พื้นที่อ้างสิทธิ์ สามารถนาไปใช้เป็นเหตุผลเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรค ในที่ประชุมอนุสัญญาออตตาวาได้
 63. 63. การสนทนากลุ่ม กลุ่มที่ 1 • LIA ตามทัศนะของผู้เชียวชาญ กลุ่มที่ 2 • การยกร่างค่าสังเกียวกับ HDO • LIA ตามทัศนะของผู้แทนหน่วยงาน แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ เพื่อใช้จัดลาดับความสาคัญในการเข้า ปฏิบัติงานในพื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด ที่เหลืออยู่ในประเทศไทย
 64. 64. การแปลความหมาย ลักษณะข้อมูลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญ จานวนคน ร้อยละ ผู้แทนหน่วย จานวนคน ร้อยละ เพศ ชาย หญิง รวม หน่วยงาน หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ (NGO) หน่วยงานที่ไม่แสวงหากาไร สถาบั น มู ล นิ ธิ สมาคม สโมสร กลุ่ ม ชมรม หรื อ หน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายกัน หน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านทุ่ น ระเบิ ด เพื่ อ มนุ ษ ยธรรมใน ประเทศไทย อื่นๆ รวม 13 13 100 100 17 5 22 77.3 22.7 100 9 2 1 1 69.2 15.4 7.7 7.7 20 - 90.9 - - - 2 9.1 13 100 22 100
 65. 65. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นทัศนะของผู้เชี่ยวชาญและผูแทนหน่วยงาน ้ 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ด้านคุณค่า ต่อคุณภาพ ชีวิต ด้านคุณค่าการใช้ ประโยชน์ ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ ด้านทรัพยากร ด้านความมั่นคง สิ่งแวดล้อมทาง ของรัฐ ชีวภาพ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนหน่วย
 66. 66. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวม 11 10 9.85 9 8 7 6 5 4.8 4 3 2 ด้านคุณค่า ต่อคุณภาพ ชีวิต ด้านคุณค่าการใช้ ประโยชน์ ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ ด้านทรัพยากร ด้านความมั่นคง สิ่งแวดล้อมทาง ของรัฐ ชีวภาพ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ค่าเฉลี่ย
 67. 67. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย 11 10 9.85 8.74 9 8 7 6 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 10 อันแรก 5 4.8 4 3 2 1 10 2 24 27 6 3 25 5 18 4 11 8 12 9 23 1 7 13 26 15 22 14 16 17 21 20 19 ค่าเฉลี่ย
 68. 68. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 10 อันแรก 1 การปรับลดพื้นที่อันตรายฯ ต้องคานึงถึงประโยชน์ของราษฎรเป็น ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล เช่น เฉพาะเจ้าของที่ดินเพียงราย เดียว ฯลฯ 2 พื้นที่อันตรายฯ ที่ส่งผลกระทบต่อราษฎรจานวนมาก ควรเข้าดาเนินการ ก่อนพื้นที่อันตรายฯ ที่ส่งผลกระทบต่อราษฎรจานวนน้อยกว่า 9.85 1.39 มากที่สุด 9.60 1.24 มากที่สุด 3 การที่พื้นที่อันตรายฯ ยังมีปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนระหว่างประเทศที่ยังไม่ มีความชัดเจน อาจจะด้วยแผนที่ ลักษณะทางกายภาพ หรือการปักหลัก เขตแดนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ควรหลีกเหลี่ยงการเข้าดาเนินการจนกว่ารัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ปัญหาแล้วเสร็จ 9.20 2.33 มากที่สุด 4 ในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่อันตรายฯ ควรคานึงถึงความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะจากกองกาลังของผู้มีอิทธิพลและกอง กาลังที่ผิดกฎหมาย เป็นลาดับแรก 9.00 2.71 มาก 5 ปริมาณของราษฎรที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อันตรายฯ หากมีจานวน มากควรพิจารณาเข้าดาเนินการก่อน 8.97 2.22 มาก
 69. 69. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 10 อันแรก 6 ผลกระทบต่อราษฎรในแต่ละหมู่บ้านควรมีการประเมินระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ เช่น สูง ปานกลาง หรือต่าแล้วนามาเป็นข้อพิจารณาในการ จัดลาดับความสาคัญในการเข้าดาเนินการด้วย 8.94 1.73 มาก 7 หากมีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกันระหว่างไทย-กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี ความมุ่งหมายเพื่อความปลอดภัยของราษฎรทั้งสองฝ่ายตามหลักมนุษยธรรม โดยไม่นาปัญหาเรื่องเขตแดนมาเกี่ยวข้อง ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 8.91 2.20 มาก 8 หลังจากการปรับลดพื้นที่อันตรายฯ แห่งนั้นให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้ว จะส่งผล ให้สภาพความเป็นอยู่ การดารงชีวิต วิถีชีวิต อาชีพ รายได้ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่นั้น ดีขึ้น 8.82 2.29 มาก 9 พื้นที่อันตรายฯ ที่กีดขวางต่อการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง แหล่งน้า การ ชลประทาน การประปา การก่อสร้างเขื่อน ฝาย การติดตั้งเครื่องมือเพื่อการ สื่อสารและโทรคมนาคม ควรพิจารณาดาเนินการก่อน 8.77 1.91 มาก 10 จานวนครั้งที่เกิดภัยจากทุ่นระเบิดทาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในรอบ 5 ปีที่ ผ่านมา ควรนามาพิจารณาในการจัดลาดับความสาคัญในการเข้าดาเนินงาน ด้วย 8.74 1.85 มาก
 70. 70. Coordination and Evaluation Division ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ คาถาม โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 : www.facebook.com/COED.TMAC อีเมล์ : oce_tmac@hotmail.com การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพรส อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

×