แผนปฏิบัติงานส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติ                      ...
พ.ศ.2555                    พ.ศ.2556                          ้       ...
พ.ศ.2555                     พ.ศ.2556                          ้      ...
พ.ศ.2555                    พ.ศ.2556                          ้       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนงาน สปป ปี 2556 13 มี.ค.2556

384 views
273 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
384
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนงาน สปป ปี 2556 13 มี.ค.2556

 1. 1. แผนปฏิบัติงานส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติ ่ ปีงบประมาณ 2556 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 ้ พืนที่ หน่วย เวลา ้ พืนที่ CHA ปฏิบ ัติงานปี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ้ ่ลาด ับ งาน/พืนทีปฏิบ ัติงาน ทีตง ่ ั้ ร ับผิด ปฏิบ ัติงาน หมายเหตุ รวม (ตร.ม.) 2556 ชอบ (ว ัน) (ตร.ม.) 1 ทบทวน NMAS และ ทัง ้ ระเบียบวิธการ QM ี เดือนนปท.1 2 CHA 742-01 3,182,328 3,182,328 อุทยานแห่งชาติตาพระยา นปท.1 เสร็จแล ้วรอ QC HO ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก ้ว QC 3 CHA 84-01 904,000 190,905 บ.ร่มไทร ต.ทัพเสด็จ นปท.1 30 QC HO 9 ชุด อ.ตาพระยา จ.สระแก ้ว 4 CHA 84-02 119,490 49,622 บ.ร่มไทร ต.ทัพเสด็จ นปท.1 28 QC HO 9 ชุด อ.ตาพระยา จ.สระแก ้ว 5 CHA 52-01 51,000 51,000 บ.ทัพไทย ต.ทัพไทย นปท.1 21 QC HO 9 ชุด อ.ตาพระยา จ.สระแก ้ว 6 CHA 53-01 70,000 70,000 บ.ทัพไทย ต.ทัพไทย นปท.1 35 QC HO 9 ชุด อ.ตาพระยา จ.สระแก ้ว 7 CHA 742-04 577,500 577,500 อุทยานแห่งชาติตาพระยา นปท.1 64 QC HO 9 ชุด ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก ้ว 8 CHA 188-02 70,000 ไม่มแผน ี บ.ทับทิมสยาม 03 ต.ทัพไทย นปท.1 ปี 2555 ทา อ.ตาพระยา จ.สระแก ้ว MRE 9 CHA6/แปลงทากิน 1,737,985 493,588 บ.หนองหญ ้าแก ้ว ต.โคกสูง นปท.1 242 9 ชุด อ.โคกสูง จ.สระแก ้ว 10 CHA 91-01 33,900 33,900 บ.เขาช่อง ต.คลองหาด นปท.1 QC แล ้วรอ HO อ.คลองหาด จ.สระแก ้ว ส่งมอบ 11 CHA 166-01 12,200 12,200 ป่ าสงวนแห่งชาติ บ.ศิลารัตน์ นปท.1 เสร็จแล ้วรอ QC พัฒนา ต.โนนหมากมุน ่ QC อ.โคกสูง จ.สระแก ้ว 12 CHA 167-01 4,000 4,000 ป่ าสงวนแห่งชาติ บ.ศิลารัตน์ นปท.1 เสร็จแล ้วรอ QC พัฒนา ต.โนนหมากมุน ่ QC อ.โคกสูง จ.สระแก ้ว 13 CHA 739-01 2,210,500 1,717,182 บ.ทับทิมสยาม 03 ต.ทัพไทย นปท.1 256 เพืมใหม่ ม.ค.56 ่ อ.ตาพระยา จ.สระแก ้ว 9 ชุด รวม 8,972,903 3,149,797 QC=4/HO=1/MRE=1 **=6นปท.2 14 CHA 227-01 96,828 5,000 บ.หาดเล็ก ต.หาดเล็ก นปท.2 120 วัน QA (พสร.) 1 ชุด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 15 CHA 243-01 1,708,609 500,000 บ.คลองขวาง ต.ท่ากุม อ.เมือง ่ นปท.2 100 วัน QC 1 ชุด จ.ตราด 16 CHA 243-02 1,598,645 500,000 บ.คลองขวาง ต.ท่ากุม อ.เมือง ่ นปท.2 100 วัน 1 ชุด จ.ตราด
 2. 2. พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 ้ พืนที่ หน่วย เวลา ้ พืนที่ CHA ปฏิบ ัติงานปี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ้ ่ลาด ับ งาน/พืนทีปฏิบ ัติงาน ทีตง ่ ั้ ร ับผิด ปฏิบ ัติงาน หมายเหตุ รวม (ตร.ม.) 2556 ชอบ (ว ัน) (ตร.ม.) 17 CHA 268-01 4,047,000 1,500,000 บ.สะพานหิน ต.แหลมกัด นปท.2 105 วัน 1 ชุด อ.เมือง จ.ตราด 18 CHA 268-02 3,535,409 2,500,000 บ.สะพานหิน ต.แหลมกัด นปท.2 215 วัน MRE 1 ชุด อ.เมือง จ.ตราด 19 CHA 268-04 2,000,000 1,000,000 บ.สะพานหิน ต.แหลมกัด นปท.2 110 วัน QC 1 ชุด อ.เมือง จ.ตราด 20 CHA 279-01 1,652,016 500,000 บ.ท่าเส ้น ต.แหลมกลัด อ.เมือง นปท.2 100 วัน QC 1 ชุด จ.ตราด 21 CHA 297-01 11,032,064 1,000,000 บ.หมืนด่าน ต.บ่อพลอย ่ นปท.2 110 วัน 1 ชุด อ.บ่อไร่ จ.ตราด 22 CHA 283-01 251,812 102,912 บ.คลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ นปท.2 60 วัน QC HO 1 ชุด อ.โป่ งน้ าร ้อน จ.จันทบุร ี 23 CHA 322-05 2,661,502 77,088 บ.ผักกาด ต.คลองใหญ่ นปท.2 90 วัน 1 ชุด อ.โป่ งน้ าร ้อน จ.จันทบุร ี 24 CHA 348-03 748,397 100,000 บ.สวนส ้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว นปท.2 60 วัน 1 ชุด จ.จันทบุร ี 25 CHA 350-02 1,468,786 267,516 บ.สวนส ้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว นปท.2 65 วัน QC HO 1 ชุด จ.จันทบุร ี รวม 30,801,068 8,052,516 QC=3/QA=1/HO=1/MRE=1 **=6นปท.3 26 CHA 424-03 582,122 ไม่มแผน ี บ.หนองหว ้า ต.ภูผาหมอก นปท.3 ปรับลดใหม่รถ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ไถเหยียบระเบิด 27 CHA 431-05 2,010,000 2,010,000 บ.ห ้วยจันทร์ ต.ห ้วยจันทร์ นปท.3 เสร็จแล ้วรอ QC อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ QC 28 CHA 433-03 2,007,694 633,000 บ.สันติสข ต.บักดอง อ.ขุนหาญ ุ นปท.3 30 วัน QC ปี 2555 ทา จ.ศรีสะเกษ MRE 29 CHA 434-02 2,470,000 2,470,000 บ.สันติสข ต.บักดอง อ.ขุนหาญ ุ นปท.3 92 วัน QC HO จ.ศรีสะเกษ 30 CHA 434-03 2,340,000 965,000 บ.สันติสข ต.บักดอง อ.ขุนหาญ ุ นปท.3 45 วัน QC จ.ศรีสะเกษ 31 CHA 439-01 1,953,915 1,953,915 บ.ก่อ ต.ละลาย อ.กันทรลักษณ์ นปท.3 60 วัน QC HO จ.ศรีสะเกษ 32 CHA 439-02 2,805,215 2,805,215 บ.ก่อ ต.ละลาย อ.กันทรลักษณ์ นปท.3 94 วัน HO จ.ศรีสะเกษ รวม 14,168,946 8,827,130 QC=4/HO=1/MRE=1 **=6นปท.4 33 CHA 632-01 129,000 129,000 บ.ห ้วยโทน ต.ดงพญา นปท.4 เสร็จแล ้วรอ QC HO อ.บ่อเกลือ จ.น่าน QC 34 CHA 801-01 847,463 847,463 ช่องทางไม ้ล ้น บ.ไม ้ล ้น ต.ปางมะ นปท.4 147 QC HO ่ ผ ้า อ.ปางมะผ ้า จ.แม่ฮองสอน 35 CHA 780-01 484,250 484,250 ดอยแหลม ช่องสันต ้นดู่ นปท.4 275 วัน QA บ.สันต ้นดู่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 36 CHA 606-01 95,957 95,957 บ.ห ้วยเลา ต.ชนแดน นปท.4 QC แล ้วรอ HO MRE อ.สองแคว จ.น่าน ส่งมอบ
 3. 3. พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 ้ พืนที่ หน่วย เวลา ้ พืนที่ CHA ปฏิบ ัติงานปี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ้ ่ลาด ับ งาน/พืนทีปฏิบ ัติงาน ทีตง ่ ั้ ร ับผิด ปฏิบ ัติงาน หมายเหตุ รวม (ตร.ม.) 2556 ชอบ (ว ัน) (ตร.ม.) 37 CHA 828-01 145,715 145,715 บ.ห ้วยลึก ต.ม่วงยาย นปท.4 เสร็จแล ้วรอ QC HO อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย QC 38 CHA 821-01 39,137 39,137 บ.ไทยเจริญ ต.ม่วงยาย นปท.4 เสร็จแล ้วรอ QC HO อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย QC 39 CHA 779-01 11,449,340 11,449,340 ดอยจัน ดอยแหลม และดอย นปท.4 275 วัน QA หลวง บ.สันต ้นดู่ อ.ท่าตอน จ.เชียงใหม่ รวม 13,190,862 12,781,053 QC=3/QA=1/HO=1/MRE=1 **=6 ้ ่ ้ รวมพืนทีเปาหมายทง 4 นปท. ั้ 32,810,496NPA 40 CHA 407-2 1,225,450 1,225,450 บ.กะเลงเวก ต.เทพรักษา อ.สังขะ นปท.3 ปรับลดแล ้ว QC นปท.3 กวาด จ.สุรนทร์ ิ รอ นปท.3 ล ้าง ปี 56 EOD 41 CHA 397-01 2,530,000 2,530,000 บ.ตระเวง ต.จรัส อ.บัวเชด นปท.3 270 วัน เริม ่ QA QC จ.สุรนทร์ ิ 1 ก.ย.2555 รวม 3,755,450 2,530,000 QC=1/QA=1 **=2APOPO-PRO 42 CHA 367-01 1,838,511 1,838,511 บ.ผไทรวมพล ต.หนองแวง นปท.3 QC อ.ละหานทราย จ.บุรรัมย์ ี 43 CHA 367-02 4,365,339 4,365,339 บ.ผไทรวมพล ต.หนองแวง นปท.3 อ.ละหานทราย จ.บุรรัมย์ ี 44 CHA 367-03 2,773,829 2,773,829 บ.ผไทรวมพล ต.หนองแวง นปท.3 QC อ.ละหานทราย จ.บุรรัมย์ ี รวม 8,977,679 8,977,679 ** นอกแผน 2 ครง/ ในแผนปี 1 ครง ั้ ั้ 45 ทัง ้ สรุปผลงานในรอบปี 2 2 4 2 2 3 2 3 3 4 เดือน - ั้ ิ้ รวมทงสน 79,866,908 44,318,175 เดินทางไปราชการรวมทงปี 29 ครง ั้ ั้ QCสรุปรวมทั้งสิ้น 29 ครัง ้ QA รวม 3 ครัง ้ HO รวม 4 ครัง ้ QC รวม 18 ครัง ้ MRE รวม 4 ครัง ้ แล้ว
 4. 4. พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 ้ พืนที่ หน่วย เวลา ้ พืนที่ CHA ปฏิบ ัติงานปี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ้ ่ลาด ับ งาน/พืนทีปฏิบ ัติงาน ทีตง ่ ั้ ร ับผิด ปฏิบ ัติงาน หมายเหตุ รวม (ตร.ม.) 2556 ชอบ (ว ัน) (ตร.ม.)

×