Investments in Renewable Energy and the Challenge of the 2020 Targets

576 views
528 views

Published on

Seminar on Renewable Energy Sources and the Bulgarian Legislation. Will We be Able to Meet the EU Targets for Renawble Energy by 2020?

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Investments in Renewable Energy and the Challenge of the 2020 Targets

 1. 1. ВЕИ и българското законодателство. Ще успеем ли да изпълним целите на ЕС за възобновяема енергия до 2020 г.? Кенет Лефковиц Инвестиции във ВЕИ и предизвикателството на целите 2020 11 октомври 2010 www.bgwea.org
 2. 2. Предизвикателството Целите 2020 в цифри Базов сценарий Допусната Междинен капацитет Изчислена средна Вид (инсталирана средна който да запълни маргинална себестойност мощност, МВ) ефективност дефицита (МВ) (мил. Евро за мВ) Вятър 30% € 1,2 – 1,5 1,419 3,040 Малки ВЕЦ 50% € 2,5 450 1,824 Големи ВЕЦ 75% €3 80 1,216 Слънчеви 12% € 2- 2,5 200 7,601 Биомаса 95% €2-4 1,762 960 Геотермална 80% € 2- 5 159 1,140 Необходимата инвестиция: €3-4 млрд., в зависимост от избрания микс от технологии
 3. 3. ВЕИ с-щу непостигане целите на ЕС за 2020 Годишен разход на домакинство 564 лева 409 лева Недостигът на възобновяема енергия може да Възобновяемата увеличи сметките енергия се равнява за електричество само на малка част повече от два пъти. от сметките за електричество на 159 лева домакинствата. 4.39 лева 3.94 лева -1% Средна годишна 300 MW 15 MW Непостигане на Непостигане целите на ЕС сметка за вятърна слънчева целите на ЕС при липса на нови ток енергия енергия с 1 % за 2011 вятърни и слънчеви мощности за 2020
 4. 4. Предизвикателството “Златната треска” преди 2009 г. – предполагаемите 12,000 MВ и техния ефект върху мрежата 12,000 10,000 8,000 МВт 6,000 4,000 2,000 - Капацитет за Недостиг на ВЕИ проекти за нови инсталации мрежа присъединяване
 5. 5. Инвестиционен процес във ВЕИ сектора в България ОЦЕНКА НА РЕСУРСА СТАНОВИЩЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ Търговски процес ПРАВА ВЪРХУ ЗЕМЯТА РЕШЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ СЪС СОБ. СРЕДСТВА ИНВЕСТ. НАМЕРЕНИЕ И ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ ОВОС ПРОМЯНА В ПРЕДНАЗНА-ЧЕНИЕТО ИЗБОР НА ОБОРУДВАНЕ И НА ЗЕМЯТА ПРЕГОВОРИ С ДОСТАВЧИЦИ ПУП ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЛИЦЕНЗИЯ ПРОЕКТ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ БЮДЖЕТ И ИКОНОМИЧЕСКА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА ОБОСНОВКА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ОБОРУДВАНЕ НАБИРАНЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ И ДОГОВОР ЗА СРЕДСТВА ИЗКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЗГРАЖДАНЕ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И НАЧАЛО НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
 6. 6. Как е организиран ВЕИ секторът в международен план (1) • Първоначална фаза на развитие – Рискове – енергиен ресурс; терен; достъп до мрежата; разрешителни – Разходи – €20,000-40,000 / MW за измерване и анализ на енергийния ресурс; придобиване права върху земя; административни такси – Времеви хоризонт - 2-5 години • Фаза на развитие на финансиране и строителство – Рискове – цена на оборудването; инженеринг (EPC); финансиране; – Разходи – €1-3 млн /MW за оборудване и СМР – Времеви хоризонт – 1 година
 7. 7. Как е организиран ВЕИ секторът в международен план (2) • Производители на оборудване – Навигират бизнес-цикъла и политическия цикъл – Поемат риска на ръст в цените на суровините (мед, стомана, силиций) – Постоянно развиват нови продукти/технологии • Изпълнители под ключ (EPC) и подизпълнители – Поддържат адекватен финансов баланс, за да поемат гаранции за изпълнение пред банки и инвеститори – Постоянно адаптиране към нови технологии – Ожесточена борба за договори за СМР
 8. 8. Как е организиран ВЕИ секторът в международен план (3) • Операторите – Рискове – климатични; регулаторни; конкуренция с други оператори (вкл. за мощности); доставчици; банково финансиране; други пазарни рискове – Разходи – оперативни (поддръжка) – Времеви хоризонт – 15-30 год.
 9. 9. Ползи за обществото от вятърната енергия 50 MВ ВяЕЦ 25 год. дейност 2 мил. тона 6 мил. тона Спестени въглища. Колкото да Спестени емисии CO2. – колкото се напълни сградата на НДК 4 емисиите отделяни от над пъти. 270,000 коли 25 работни места Създадени за 25 години.. 6 млрд. литра 3 млрд. кВч Спестена вода. Достатъчна за нуждите на Чиста електроенергия произведена. над 200,000 души. Достатъчна за 37,000 домакинства.
 10. 10. Кои са допълнителните рискове във ВЕИ сектора в България • Екологични • Недостиг на капацитет в мрежата • Разрешителни за строеж • Трудно финансиране – оскъдно проектно финансиране
 11. 11. Какво е необходимо ? • Подобряване на преносната мрежа и увеличаване на капацитета – Адекватни инвестиции от операторите на преносната мрежа; – Координация между институции, оператори, производители, потребители; • Ясна тарифа, която да бъде приемлива за банките и инвеститорите – прогнозируемост на паричните потоци
 12. 12. Постижимост на целите 20/20/20 при наличието на тези рискове Оптимистичен сценарий Индикативна траектория Референтен сценарий Песимистичен сценарий Оптимистичен излишък Референтен недостиг Песимистичен недостиг Инвестициите необходими за запълване на разликата между сценарий обичайно развитие и най- добрия сценарий се изчисляват на 3-4 млрд. Евро

×