Osobní knižní fondy a jejich zpřístupnění veřejnosti

386 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • , který publikoval v roce 1950 Miloslav Novotný a který je dnes zatím nezvěstný
 • Osobní knižní fondy a jejich zpřístupnění veřejnosti

  1. 1. Osobní knižní fondy a jejich zpřístupněníveřejnostiBlanka VorlíčkováÚstav informačních studií a knihovnictví, FF UK v PrazeKISK FF MUBrno, květen 2013
  2. 2. Pozadí projektuTechnologické řešení projektuUživatelské rozhraní webové aplikacePříklady zpřístupňovaných významných částí osobních knihovenTerminologieVýchodiska: výskyt, způsoby zpřístupněníCíle a výstupy
  3. 3. Pozadí projektuTechnologické řešení projektuUživatelské rozhraní webové aplikacePříklady zpřístupňovaných významných částí osobních knihoven„Na každé knihovně za čas ulpí mnoho z osobnosti vlastníkovy; byla jednímze svědků jeho života, jeho niterného vývoje, jeho přerodů, vyvrcholení ispádu. Mnohým velkým spisovatelům rozumíme daleko lépe a hledíme knim ještě s větší pietou, známe-li jejich knihovny (Palacký, Šafařík,Vrchlický), u jiných upřímně litujeme, že nezanechali po sobě knihoven(Havlíček). Ale i u běžných lidí je knihovna určitým silným individuálnímznakem a v mnohém směru spolehlivým příspěvkem k utvoření si věrnéhoobrazu o duchu majitele knihovny…“K. J. Obrátil, 1931
  4. 4. Pozadí projektuTechnologické řešení projektuUživatelské rozhraní webové aplikacePříklady zpřístupňovaných významných částí osobních knihovenOsobní knihovny X soukromé knihovnyOsobní knihovna - pojem není obsažen v oficiální českéterminologii a jeho obsah problematizovánKTDIV: soukromá knihovna (Private library): „Sbírka knih,časopisů a jiných dokumentů, která je majetkem jednotlivce“KLS: osobní knihovna (Personal library) i soukromá knihovna(Private library)Biblioteka prywatna, Persönalische Bibliothek, Bibliothèquepersonelle
  5. 5. Je třeba vnímat v kontextu sbírek měšťanských, šlechtickýchknižních historických fondů a fondů sběratelských, spolkových,klášterních, farních, školských
  6. 6.  zájem o knihovny osobností 19. a 20. století starší historické osobní celky - pozornost odborníků z oblastihistorických knižních fondů, např. Consorcium of EuropeanResearch Libraries CERL Provenance, Provenio.net
  7. 7. Výskyt knihovny a sbírkové fondy institucí v soukromém vlastnictví uchovávány jako zvláštní sbírky nebo vzácné tisky knihovní fondy se zvláštním režimem pokud je součástí instituce archiv, je nutno hledat jednotlivésvazky z osobních knihoven i zde
  8. 8. Výskyt ve sbírkových institucích tyto fondy podle zákona č. 122/2000Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy statut sbírky CES: muzea: knihovna Památníku národního písemnictví aknihovna Národního muzea v Praze knihovny: nejvíce fondů Národní knihovna ČR (16), Moravskázemská knihovna v Brně (4), Studijní a vědecká knihovnaPlzeňského kraje (5)
  9. 9. Zpracování• zpracovány standardně• hlavní rozdíl - zachycení ve svazcích nalezenýchindividualizujících prvků• ideální stav - zaneseny do přírůstkového (místního) seznamu anásledně také do online katalogu
  10. 10. Nedostatečné zpřístupnění – hlavní východisko projektu velké množství pozůstalostních sbírek osobních knihoven,jejich existence často není známa významné památky na vlastníky knihoven, možno označit zasoučást národního kulturního dědictví paměťové instituce informace o nich nezveřejňují, prezentaceve webovém prostředí minimální
  11. 11. Online zpřístupňování fondů osobních knihoven - zahraničí poměrně velké množství tištěných zdrojů několik jednoduchých webových stránek žádný z nich není vytvářen jako digitální knihovna sinteraktivním webovým rozhraním zpřístupňujícím obrazemvýznamné prvky osobních fondů
  12. 12. Online zpřístupňování fondů osobních knihoven – ČRkatalogy knihoven Knihovna PNP (Edvanced Rapid Library)• popisovány ve formátu MARC• pole poznámky 300• pole 600 pro záznam autorů jsou uvedeny ve svých rolích(dedikátor, dedikant, autor věnování)• pole 856 - k vybraným dokumentům průběžně připojoványdigitální kopie individualizujících prvků
  13. 13. Online zpřístupňování fondů osobních knihoven – ČRkatalogy knihoven
  14. 14. Online zpřístupňování fondů osobních knihoven – ČRkatalogy knihoven
  15. 15. Katalogy knihoven zásadním předpokladem označení příslušností svazků k jednésbírce, svazky zůstanou propojeny Možnosti označení náležitosti ke sbírce:• v rámci přírůstkového čísla• v rámci signatury• formou poznámky
  16. 16. Katalogy knihoven zásadním předpokladem označení příslušností svazků k jednésbírce, svazky zůstanou propojeny Možnosti označení náležitosti ke sbírce:• v rámci přírůstkového čísla• v rámci signatury• formou poznámky
  17. 17. Katalogy knihoven zásadním předpokladem označení příslušností svazků k jednésbírce, svazky zůstanou propojeny Možnosti označení náležitosti ke sbírce:• v rámci přírůstkového čísla• v rámci signatury• formou poznámky
  18. 18. Katalogy knihoven zásadním předpokladem označení příslušností svazků k jednésbírce, svazky zůstanou propojeny Možnosti označení náležitosti ke sbírce:• v rámci přírůstkového čísla• v rámci signatury• formou poznámky
  19. 19. Zachycení příslušnosti svazku k původnímu celku, míradetailnosti zápisu individualizujících prvků v přírůstkovém(místním) seznamu a v katalogizačním záznamu dokumentu auložení sbírky jako celku závisí na zpracovateli, politiceuchovávající instituce i skutečnosti, jaký význam je původnímumajiteli knihovny připisován
  20. 20. Tištěné prameny• Čechy - 20. a 30. léta 20. století (zprávy především o knihovněOtokara Březiny, K. H. Borovského, A. Procházky, J. Zeyera, A.Nováka, J. Nerudy, J. Vrchlického a T. G. Masaryka)• aukční katalogy osobních knihoven soudobých bibliofilů aintelektuálů• Interní soupisy institucí
  21. 21. Tištěné prameny publikovaly desítky autorů především správci sbírek a odborníci z oblasti, v níž majitelsbírky působil konference Problematika historických a vzácných knižníchfondů
  22. 22. Online zpřístupnění:Katalog knih Jamese Multatuliho
  23. 23. Seznam svazků osobní knihovny Williama Faulknera
  24. 24. Seznam knih z pozůstalosti Robinsona Jefferse
  25. 25. Katalog osobní knihovny Leonarda Woolfa a Virginie Woolfové
  26. 26. SVK Plzeň
  27. 27.  „Informační systémy zpřístupňující knihovní celky osobnostíkultury jako součást národního kulturního dědictví“ Vytvořit webovou aplikaci Zpřístupnit pomocí této aplikace odborné i široké laickéveřejnosti historické celky osobních knihoven význačnýchosobností české kulturní historie převážně 19. a 20. stol. Prohloubit a obohatit stávající poznání osobností vědy,techniky, kultury a umění o nové poznatky a tím přispět ioborům, v nichž dané osobnosti působilyCíle projektu z grantu MK ČR
  28. 28. Hlavní výstup projektu Prototyp specializované digitální knihovny, pro jehožpotřeby byly implementovány mezinárodně uznávanémetadatové formáty Tyto informace prezentovány přes uživatelské rozhraní„Knihovny významných českých osobností“ http://www.osobniknihovny.cz/ Vybráno a zpracováno šest knihoven Sekce „Další dochované knihovny“ Uživatelské rozhraní v češtině a angličtině
  29. 29. Technické řešení projektu
  30. 30. Další metadatové prvky práva na konkrétní svazek, typ dokumentu, identifikacesouboru v rámci systému, popis digitálních kopií - označeníobrázku: obálka, vpisky aj., typ objektu, název hardware,formát popisované digitální kopie slovní vyjádření individualizujícího prvku, příp. možný kontextprvku s dílem či životem majitele (poznámka „mods:note“): na úrovni knihy (mods:PhysicalDescription/mods:note) na úrovni stránky (mods:note)
  31. 31. Metadatový popis dokumentů a vytvořených digitálních kopií• Popisná metadata – MODS (Metadata Object DescriptionSchema)• Administrativní/Technická metadata - inspiracedoporučením „Plnění administrativních metadat: určenospolupracujícím knihovnám a institucím“ ze srpna 2008„Zapouzdřeny“ také prvky ze schématu MIX (NISO Metadatafor Images in XML Schéma/Technical Metadata for Digital StillImages Standard)• Administrativní metadata/právní obsah – schéma METSRights a licence Creative Commons• Vše „zabaleno do kontejnerového formátu METS (MetadataEncoding and Transmission Standard)
  32. 32. Zpracování vybraných sbírek• osobní knihovna Jaroslava Ježka• fragment ok Zdeňka Fibicha• fragment ok K.H. Borovského• fragment ok Boženy Němcové• osobní knihovna Karla Čapka• osobní knihovna Mikoláše Alše• vyhledání individuálních prvků, pořízení digitálních kopií,úprava vybraných kopií, vložení kopií do redakčního systému,metadatový popis
  33. 33. Uživatelské rozhraní – Knihovny významných českýchosobností
  34. 34. Hlavní strana
  35. 35. Jedna z šesti hlavních osobních knihoven
  36. 36. Seznam všech zjištěných dokumentů knihovny
  37. 37. Zpracování, historie a charakteristika knihovny
  38. 38. Individualizované svazky osobní knihovny
  39. 39. Úroveň jedné knihy
  40. 40. Úroveň jedné stránky
  41. 41. Vyhledávání
  42. 42. Uživatelské rozhraní v angličtině
  43. 43. Další dochované knihovny – ČR
  44. 44. Další dochované knihovny – ve světě
  45. 45. Další dochované knihovny
  46. 46. Geografické umístění knihoven ČR - I.
  47. 47. Geografické umístění knihoven ČR - II.
  48. 48. Geografické umístění knihoven - zahraničí
  49. 49. Uživatelské zaměření vytvořená digitální knihovna je veřejně přístupna všemuživatelům podpora tématiky zkoumání, uchovávání a zpřístupněníosobních knihoven možnost využití v oblasti vzdělávání
  50. 50. Výhledy do budoucnosti aplikace i nadále doplňována dohledávání dalších svazků z osobních knihoven zpracování dalších knihoven za spoluprácepaměťových institucí spolupráce s odborníky z oblasti historie, literárnívědy, muzikologie atd. - interpretace obsahuknihovny a prvků v nich objevených postupné zpřístupnění?
  51. 51. Pozadí projektuTechnologické řešení projektuUživatelské rozhraní webové aplikacePříklady zpřístupňovaných významných částí osobních knihoven
  52. 52. Děkuji za pozornost…a několik příkladů

  ×