M.Koziskova_19.3.2009_FFMU_Brno

2,203 views
2,140 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,203
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

M.Koziskova_19.3.2009_FFMU_Brno

 1. 1. Jak na projekty? Finanční možnosti pro knihovny v rámci ČR Bc. Michaela Kožíšková projektová manažerka Krajská knihovny Karlovy Vary Brno, 19. 3. 2009
 2. 2. Obsah prezentace: <ul><li>Úvod do problematiky (projekt, potřeby knihoven, předprojektové úvahy, projektový proces) </li></ul><ul><li>Zpracování projektové žádosti, obvyklý obsah žádosti </li></ul><ul><li>Finanční možnosti pro knihovny (zdroje) </li></ul><ul><li>Závěr: rady, doporučení, zkušenosti </li></ul><ul><li>Otázky? </li></ul>
 3. 3. 1. Úvod: Projekt…. <ul><li>realizace určitých aktivit s definovaným cílem </li></ul><ul><li>pro cílovou skupinu plyne nějaký prospěch (smysl) </li></ul><ul><li>projekt má vlastní rozpočet, harmonogram </li></ul><ul><li>omezenou dobu trvání, partnery? atd… </li></ul><ul><li>projekt by měl být přínosný, potřebný, mění určitou naléhavou situaci k lepšímu… </li></ul><ul><li>projekt je vlastně nástrojem k realizaci určitých cílů… </li></ul>
 4. 4. Dělení projektů: <ul><li>Investiční projekty – tzv. tvrdé </li></ul><ul><ul><li>rekonstrukce budovy, popř. výstavba </li></ul></ul><ul><ul><li>rozšíření služeb – nákup biblioboxu </li></ul></ul><ul><ul><li>digitalizace knih (digit. pracoviště a úložiště) </li></ul></ul><ul><li>Neinvestiční projekty – tzv. měkké </li></ul><ul><ul><li>vzdělávání </li></ul></ul><ul><ul><li>kulturní aktivity pro veřejnost </li></ul></ul><ul><ul><li>soutěže, přednášky, dílny, další aktivity </li></ul></ul>
 5. 5. Na co knihovny potřebují finance? <ul><li>výstavba či rekonstrukce budov knihoven </li></ul><ul><li>modernizace knihoven – odpovídající technické zařízení a vybavení </li></ul><ul><li>kulturní a vzdělávací aktivity </li></ul><ul><li>péče o fond (uložení, zachování – restaurování, digitalizace) </li></ul><ul><li>doplňování knihovního fondu </li></ul><ul><li>kvalitní lidské zdroje – vzdělávání knihovníků a ostatních pracovníků knihoven </li></ul>
 6. 6. Práce projektového manažera: <ul><li>Požadavky…. </li></ul><ul><li>Ideální je ekonomické vzdělání, praxe s projekty, spolehlivost a zodpovědnost, komunikační dovednosti, proškolen jako hodnotitel , samostatnost, manažerské dovednosti, důležité je nadšení pro práci…  </li></ul><ul><li>Náplň práce… </li></ul><ul><li>Monitoring výzev, vlastní návrhy projektů – konzultace s vedením, příprava projektových žádostí, realizace projektů, kontaktní osoba - komunikace s poskytovatelem dotace, průběžné/závěrečné zprávy, uložení dokumentů do archivu po skončení projektu… </li></ul>
 7. 7. Co je nutné promyslet před přípravou projektu? <ul><li>1. jaký problém projekt řeší - naléhavost a potřebnost projektu.. </li></ul><ul><li>2. má smysl projekt realizovat? </li></ul><ul><li>3. cíle a výstupy projektu - aktivity projektu </li></ul><ul><li>4. cílová skupina (zájem cílové skupiny – analýza?) </li></ul><ul><li>5. není (nebyl) podobný projekt již v okolí realizován? S jakým výsledkem??? </li></ul><ul><li>6. existuje nějaký vhodný finanční zdroj, popř. kdy bude „k dispozici“ (kdy bude výzva?) </li></ul><ul><li>7. načasování realizace projektu – nutno skloubit – výzva, hodnocení projektu, podpis smlouvy a vlastní realizace… </li></ul>
 8. 8. Co je nutné promyslet před přípravou projektu? <ul><li>8. rozpočet (finanční toky) </li></ul><ul><li>9. je nutná spoluúčast? Máme tyto finance??? </li></ul><ul><li>10. máme projektového manažera, popř. tým? </li></ul><ul><li>11. předchozí zkušenosti, síly? </li></ul><ul><li>12. dostatečné vybavení pro realizaci projektu? – techniku, vybavení, prostory? </li></ul><ul><li>13. vhodný partner projektu? – je-li nutností </li></ul><ul><li>14. v případě schválení – jsme schopni zajistit dodavatele? Existuje nabídka?? </li></ul><ul><li>15. schválení projektu zřizovatelem? </li></ul>
 9. 9. Projektový proces - shrnutí: <ul><li>Plán knihovny – na základě potřeb cílových skupin a možností knihovny , v souladu se zákony a zřizovací listinou (ověření potřeb cílových skupin!!!) – vznik projektového záměru </li></ul><ul><li>Příprava základních bodů žádosti – lze PŘEDEM!!!! </li></ul><ul><li>Vyhledat vhodný dotační titul </li></ul><ul><li>Zpracování žádosti (pozor na přílohy), hodnocení projektu </li></ul>
 10. 10. Projektový proces - shrnutí: <ul><li>5. Podpis smlouvy s poskytovatelem dotace (pozor na uznatelnost nákladů!!!), </li></ul><ul><li>6. Obdržení dotace (záloha – doplatek, finance po částech, nebo celá částka po ukončení projektu – nutno předfinancovat!!!) </li></ul><ul><li>7. Realizace projektu (dodržovat všechna nařízení dle dokumentů programu), pozor na aktuální verze dokumentů!!! </li></ul><ul><li>8. Ukončení projektu, popř. dodržení povinné doby udržitelnosti (závěrečná zpráva projektu) </li></ul>
 11. 11. 2. Zpracování projektové žádosti <ul><li>Jak napsat projekt? </li></ul><ul><li>Obvyklý obsah žádosti </li></ul>
 12. 12. Jak napsat projekt? <ul><ul><li>připravte si žádost „dopředu“ (ve Wordu), ještě před vyhlášenou výzvou – pokud je to možné -zjistěte si obsah žádosti (např. výzva u SF jen 2 měsíce) </li></ul></ul><ul><ul><li>pište stručně, jasně, výstižně a konkrétně, pozor na zkratky – vysvětlit!! </li></ul></ul><ul><ul><li>nepiště prázdné fráze, ale skutečnosti, realitu </li></ul></ul><ul><ul><li>vzhled textu – ať vypadá přehledně („hodně vzduchu“) – mezery, odstavce, tučně zvýraznit důležité skutečnosti </li></ul></ul>
 13. 13. Jak napsat projekt? <ul><ul><li>hodnotitel (SF) může být mimo obor – nerozumí, nepište cizí slova, pokud ano – vysvětlete </li></ul></ul><ul><ul><li>vytvořte úvodní stranu – pokud to lze – název projektu, kontaktní údaje, obrázek???, loga – vyhlašovatele – žadatele?? atd…. </li></ul></ul><ul><ul><li>zkuste s poskytovatelem navázat aktivní kontakt již při psaní žádosti (telefonický, osobní…) </li></ul></ul><ul><ul><li>připravte raději jednodušší projekt než velký a složitý…  , buďte realisté, nedávejte si příliš vysoké cíle, které nelze splnit (hrozí vrácení dotace při nesplnění cílů) </li></ul></ul>
 14. 14. Obvyklý obsah žádosti: <ul><li>Název projektu – zaujměte, výstižně, dlouhý název – zajímavá zkratka?! </li></ul><ul><li>Cíl projektu – konkrétně, v souladu s výzvou! – jinak nebude projekt podpořen </li></ul><ul><li>Stručný obsah projektu – stručně a jasně – cíl, cílová skupina, obsah, partneři, aktivity atd.! </li></ul><ul><li>Zdůvodnění potřeby projektu a popis výchozí situace – projekt musí být řešením naléhavé situace!, dostatečně popsat a vysvětlit – co projekt změní, zlepší, přinese </li></ul>
 15. 15. Obvyklý obsah žádosti: <ul><li>Aktivity projektu, harmonogram – logické celky za sebou nebo souběžně, harmonogram – reálně – raději méně….Pozor na začátek a konec projektu – počítejte s časovou rezervou </li></ul><ul><li>Partneři + jejich role v projektu, předchozí zkušenosti – solidní, prověřené organizace (knihovny, školy, charita, mateřské centrum, ochránci přírody, svaz důchodců, stacionáře, handicapovaní atd.) </li></ul><ul><li>Cílová skupina – potvrzený zájem o účast v projektu (analýza, výzkum), popsat problém, které má CS a co se díky projektu zlepší </li></ul>
 16. 16. Obvyklý obsah žádosti: <ul><li>Rozpočet – reálný, nenafukovat, na nic nezapomeňte (stavební dozor, audit – je-li povinný, vedení bankovního účtu, povinná publicita atd.) </li></ul><ul><li>Publicita – předmětem kontrol, publicita je povinná, nutno dodržovat vždy a všude!!!, nedodržení – sankce, krácení dotace </li></ul><ul><li>Výstupy z projektu (čísla – reálně!!, při nesplnění hrozí krácení dotace, finanční postihy) </li></ul>
 17. 17. 3. Dotace a granty pro knihovny: <ul><li>Strukturální fondy </li></ul><ul><li>Ministerstvo kultury ČR </li></ul><ul><li>Nadace a fondy v rámci ČR </li></ul>
 18. 18. Informace o výzvách: <ul><li>1) www.edotace.cz </li></ul><ul><li>2) www.nno.ecn.cz </li></ul><ul><li>grantový kalendář (hned nahoře vpravo) </li></ul><ul><li>zasílání novinek e-mailem ( [email_address] ) </li></ul><ul><li>3) www.nkp.cz – info pro knihovníky – granty </li></ul><ul><li>4) www.institutumeni.cz (info e-mailem) </li></ul>
 19. 19. Informace o výzvách: <ul><li>5) www.strukturalni-fondy.cz </li></ul><ul><li>6) www.esfcr.cz (Evropský sociální fond) </li></ul><ul><li>7) www.eu-zadost.cz , www.eu-zadost.eu (Benefit7 – žádost SF) </li></ul>
 20. 20. Strukturální fondy: <ul><li>Období: 2007-13 </li></ul><ul><li>Celkem: 26.7 miliard EUR (74% SR ČR) </li></ul><ul><li>3 fondy: EF pro reg. rozvoj ERDF, Evropský sociální fond ESF, Fond soudržnosti </li></ul><ul><li>24 programů (OP) </li></ul><ul><ul><li>Tématické (8): Integrovaný OP, OP ŽP, OP Doprava, OP Výzkum a vývoj, OP lidské zdroje a vzdělávání </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionální OP - ROP (7): možnost čerpání v regionech – většinou doprava, CR, rozvoj venkova a měst, </li></ul></ul>
 21. 21. Strukturální fondy: <ul><li>2 OP pro Prahu (Konkurenceschopnost a Adaptabilita) </li></ul><ul><li>Evropská územní spolupráce (7) – přeshraniční, mezinárodní a nadnárodní spolupráce </li></ul><ul><li>Jednotlivé OP mají „rozděleny“ ministerstva dle zaměření </li></ul>
 22. 22. Regionální operační programy (ROPy): <ul><li>ČR rozdělena to jednotek NUTS II (většinou 2-3 kraje), celkem 7 v ČR </li></ul><ul><li>Např. Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod = (JM kraj + kraj Vysočina) – lze čerpat na výstavbu knihoven, vybavení, zlepšení infrastruktury ve vzdělávání atd. – tvrdé projekty (investiční) </li></ul><ul><li>Info: www.strukturalni-fondy.cz (ROPy) </li></ul><ul><li>Administrace: Regionální rady regionu soudržnosti </li></ul>
 23. 23. SF – další možnosti pro knihovny: <ul><li>Integrovaný operační program (IOP) – plán digitalizace v krajských knihovnách – zatím v začátcích (opatření 2.1 – zřízení dig. pracoviště a úložiště) </li></ul><ul><li>OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) – opatření 4.1 – vzdělávání pro knihovníky?? </li></ul><ul><li>OP přeshraniční spolupráce – aktivity se zahraničními partnery – setkávání, semináře, workshopy, výměny zkušeností, další aktivity – pozor – výrazný přeshraniční dopad </li></ul>
 24. 24. Projekt – Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje <ul><li>Zdroj: OP RLZ (Evropský sociální fond) </li></ul><ul><li>Dotace: 100 % (1 612 500 Kč) </li></ul><ul><li>„ Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje“ </li></ul><ul><li>Partneři: NK ČR, MK Sokolov a MK Cheb </li></ul><ul><li>Realizace: 2006 - 2008 </li></ul><ul><li>Vzdělávání – odborné, komunikační dovednosti, IT vč. ECDL, jazyky (zaměřené na knihovnu) </li></ul><ul><li>Účast: 27 knihoven, 209 účastníků, 169 kurzy dokončilo, celkem 40 osob – ECDL certifikát </li></ul>
 25. 25. Nové období 2007 - 2013 vzdělávání knihovníků??? <ul><li>Nové období – snad OP LZZ??? </li></ul><ul><li>oblast podpory 4.1. OP LZZ – Posilování instutucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Výzva bude vypsána asi ve 2. pololetí 2009“ </li></ul><ul><li>Ing. Jitka Cenková </li></ul><ul><li>Odbor strukturálních fondů MV </li></ul><ul><li>Mail: [email_address] </li></ul>
 26. 26. Ministerstvo kultury ČR www.mkcr.cz <ul><li>1. Odbor umění a knihoven </li></ul><ul><li>Knihovna 21. století – K 21 </li></ul><ul><li>podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, </li></ul><ul><li>podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní </li></ul><ul><li>výchovná a vzdělávací činnost, </li></ul><ul><li>ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí </li></ul><ul><li>Finance: 50% dotace, 50% spoluúčast </li></ul><ul><li>Vyhlášení: říjen, uzávěrka: 10. 1. </li></ul>
 27. 27. Ministerstvo kultury ČR programy VISK <ul><li>VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT </li></ul><ul><li>VISK 3 - Informační centra knihoven </li></ul><ul><li>VISK 5 - RETROKON </li></ul><ul><li>VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica (Manuscriptorium) </li></ul><ul><li>VISK 7 – Kramerius </li></ul><ul><li>VISK 8 – Informační zdroje a Jednotná informační brána </li></ul><ul><li>VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR </li></ul><ul><li>Finance: 70% dotace, 30% spoluúčast </li></ul><ul><li>Vyhlášení: říjen, uzávěrka: 10. 1. </li></ul>
 28. 28. Ministerstvo kultury ČR <ul><li>2. Odbor regionální a národnostní kultury (ORNK) </li></ul><ul><li>Programy – kulturní aktivity pro postižené a seniory, lokální kulturní tradice (významná výročí měst a obcí), program pro Romy, menšiny, cizince…. </li></ul><ul><li>Finance: 70 % dotace, 30 % spoluúčast </li></ul><ul><li>Vyhlášení: vždy na podzim (na webu) </li></ul><ul><li>Uzávěrky: koncem roku </li></ul>
 29. 29. Nadace ČEZ ( www.nadacecez.cz ) „Podpora regionů“ <ul><li>Zaměření: téměř na všechno…!!! </li></ul><ul><li>Dotace: 100 % </li></ul><ul><li>Uzávěrka: 15. 11. každý rok </li></ul><ul><li>Celkem naše knihovna od Nadace ČEZ získala: přes 2 mil. Kč!!!!! </li></ul>
 30. 30. Nadace ČEZ ( www.nadacecez.cz ) „Podpora regionů“     2 150 000 Kč celkem 400 000 Kč hřiště pro děti I. (žadatel KÚ) 2008 50 000 Kč DVD - české filmy 2008 250 000 Kč bibliobox Herbie + publicita 2007 500 000 Kč 17 x PC 2006 950 000 Kč knihovní fond 2005
 31. 31. Bibliobox Herbie (umístěn v supermarketu v centru KV)
 32. 32. Dětské hřiště vedle knihovny
 33. 34. Nadace ČEZ na co lze finance použít??? <ul><ul><li>Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrany kulturních památek a životního prostředí. </li></ul></ul>
 34. 35. Nadace ČEZ – kam podat žádost…?
 35. 36. Nadace Klausových ( www.nadacnifondklausovych.cz ) <ul><li>Zaměření: Bezplatné týdenní IT kurzy pro seniory (název Senioři komunikují – projekt nadace, běží po celé ČR) </li></ul><ul><li>Dotace: až 100 % (velká konkurence!!!) </li></ul><ul><li>Vyhlášení: 15.11.2008 </li></ul><ul><li>KK KV – projekty: </li></ul><ul><li>Realizace kurzů v roce - 2007 (2 kurzy - 36 666 Kč) </li></ul><ul><li>2008 (3 kurzy - 60 000 Kč) </li></ul><ul><li>2009 (4 kurzy – 88 000 Kč)………celkem 184 666 Kč </li></ul>
 36. 37. PC kurzy pro seniory – Nadace Klausových
 37. 38. Návštěva 1. dámy v roce 2007
 38. 39. Setkání se seniory a 1. dámou v knihovně
 39. 40. Nadace na ochranu zvířat ( www.ochranazvirat.cz ) <ul><li>Zaměření: Přednášky na téma ochrana zvířat </li></ul><ul><li>Dotace: 50 % </li></ul><ul><li>Uzávěrka: info na webu (byla v září) </li></ul><ul><li>KK KV – projekt 2006: </li></ul><ul><li>Odborné přednášky pro veřejnost (15 000 Kč , 2006) </li></ul>
 40. 41. Nadační fond J&T ( www.nadacnifondjt.cz ) <ul><li>Zaměření: podpora humanitárních aktivit – především sociální charakter (zvuk. knihy, pomůcky pro handic., bezbariérový přístup atd.) </li></ul><ul><li>Dotace: 100 % </li></ul><ul><li>Uzávěrka: průběžně (info v nadaci) </li></ul><ul><li>KK KV – projekt 2008: </li></ul><ul><li>nákup zvukových kazet a kompenzačních pomůcek na oddělení pro handicapované, „kazeťáky“ </li></ul><ul><li>Kurz českého znakového jazyka pro studenty </li></ul><ul><li>tlumočení pro neslyšící (chodí 10-20 osob) </li></ul><ul><li>celkem obdrženo 100 000 Kč </li></ul>
 41. 42. Tlumočení pro neslyšící
 42. 43. Gruntvig ( www.naep.cz ) - Přípravná návštěva <ul><li>Zaměření: navázání partnerství v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých (knihovny a vzd. instituce) – mezinárodní spolupráce </li></ul><ul><li>Dotace: 100 %, získáno 16 450 Kč </li></ul><ul><li>KK KV – projekt 2007: </li></ul><ul><li>setkání v Londýně s 4 partnery – VB, Itálie, Belgie, Švédsko </li></ul>
 43. 44. Lesy ČR s. p. ( www.lesycr.cz ) <ul><li>Program nadační služby Lesů : </li></ul><ul><li>Zaměření: kultura, školství, věda a péče o mládež, ochrana životního prostředí, oblast charitativní, humanitární a sociální </li></ul><ul><li>Dotace: 100 % (až 500 000 Kč!!) </li></ul><ul><li>Žadatelé: příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je obec (ne KÚ), občanská sdružení </li></ul><ul><li>KK KV – projekt 2007 </li></ul><ul><li>spolupráce s občanským sdružením Český svaz ochránců přírody (100 000 Kč) </li></ul><ul><li>akce v knihovně (děti, handicapovaní, senioři atd.) </li></ul>
 44. 45. Lesy ČR s. p. ( www.lesycr.cz ) <ul><li>Uzávěrka podání žádosti: do 15. května 2009 </li></ul><ul><li>Realizace vždy do konce roku </li></ul><ul><li>Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Kotíková [email_address] ; telefon: 495 860 264 </li></ul>
 45. 46. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové www.vdv.cz <ul><li>Zaměření: většinou sociální programy (senioři, handicapovaní..) jen pro NNO!! </li></ul><ul><li>Dotace: až 100 % </li></ul><ul><li>Uzávěrka: info web (termín nebo průběžná..) </li></ul><ul><li>KK KV - projekty </li></ul><ul><li>IT kurzy pro seniory (20 000 Kč, 2007) </li></ul><ul><li>Psychologicko vzdělávací semináře pro seniory (20 000 Kč, 2008) </li></ul><ul><li>Počítačové kurzy pro neslyšící a rodiče pečující o postižené děti (nyní žádáno) </li></ul>
 46. 48. Nadace O2 (www.nadaceo2.cz) <ul><li>Určeno jen pro NNO , uzávěrka do 30.4.!! </li></ul><ul><li>podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí a mládeže, aktivní využití volného času, výchovu a vzdělávání, problémy komunikace </li></ul>
 47. 49. ČSOB a Poštovní spořitelna – (www.csob.cz) <ul><li>Podpora vzdělávání, podpora sociálně a zdravotně znevýhodněných </li></ul>
 48. 50. ČSOB a Poštovní spořitelna www.csob.cz <ul><li>Neziskovky + příspěvkové org. </li></ul><ul><li>Malé projekty až 70 000 Kč – 14. 4. 2009 </li></ul><ul><li>Velké projekty až 350 000 Kč – konec září (bude upřesněno na webu) </li></ul><ul><li>Pozor: příspěvkové organizace – 50 % spoluúčast </li></ul><ul><li>Kontakt: </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Tel: 233 113 370 </li></ul>
 49. 51. Nadace OKD (www.nadaceokd.cz) <ul><li>Program pro zdraví </li></ul><ul><li>Program pro budoucnost </li></ul><ul><li>Program pro radost a vzdělání </li></ul><ul><li>Program pro Evropu </li></ul><ul><li>Uzávěrka: byla na podzim 2008, další koncem března 2009 </li></ul><ul><li>Hlavně pro Moravskoslezský kraj, cca 20 % financí do ostatní ČR </li></ul>
 50. 52. Další finanční možnosti…. <ul><li>Nadace Sophia </li></ul><ul><li>(www.nadacesophia.cz) – vzdělávání </li></ul><ul><li>Nadační fond českého rozhlasu – Světluška (www.svetluska.centrum.cz) – projekty pro nevidomé </li></ul><ul><li>Českoněmecký fond budoucnosti </li></ul><ul><li>( www.fondbudoucnosti.cz ) – přeshraniční projekty – hlavně setkávání, spolupráce, kontakty…. </li></ul>
 51. 53. Další finanční možnosti…. <ul><li>Nadace knihoven </li></ul><ul><li>( www.svkkl.cz ) – podpora studijních cest a stáží knihovníků </li></ul><ul><li>Nadace Taťány Kuchařové </li></ul><ul><li>(www.krasapomoci.cz) projekty v sociální oblasti (např. tlumočení pro neslyšící, zvuk. knihy, podpora seniorů atd.) </li></ul><ul><li>Konto Bariéry Nadace charty 77 </li></ul><ul><li>( www.bariery.cz ) – podpora počítačového vzdělávání handicapovaných </li></ul>
 52. 54. 4. Realizace projektu – zkušenosti: <ul><li>hlavičkový papír projektu na všechny dokumenty projektu – objednávky, smlouvy, dopisy, pozvánky, prezentace atd. (loga + hlášky) </li></ul><ul><li>schůzky týmu, zápisy, prezenční listiny z akcí </li></ul><ul><li>předávací protokoly na vše z projektu (např. studijní materiály) </li></ul><ul><li>akce dokumentovat – fotit!! </li></ul>
 53. 55. Realizace projektu – zkušenosti: <ul><li>deník (termínovník) projektu - všechny akce schůzky, kontroly, tiskovky atd. </li></ul><ul><li>naplánovat čerpání položek rozpočtu (postupně) – spotřební materiál, publicita, energie atd. </li></ul><ul><li>vše (změny, nejasnosti, problémy) konzultujte s poskytovatelem dotace, též objednávky – propagační předměty </li></ul><ul><li>všechny dokumenty k projektu – pečlivě uchovávat a zakládat (rovnou kopírovat - monitorovací zprávy u strukturálních fondů 1x6 měsíců), po skončení projektu v SF uchovat 10 let… </li></ul>
 54. 56. Zajímavé aktivity Krajské knihovny K. Vary – financováno z grantů - shrnutí <ul><li>dětské hřiště </li></ul><ul><li>Bibliobox (box na vrácení knih) </li></ul><ul><li>DVD – filmy </li></ul><ul><li>tlumočení pro neslyšící </li></ul><ul><li>kurz českého znak. jazyka – studenti </li></ul><ul><li>„ kazeťáky“ na oddělení pro nevidomé (15 ks), kompenzační pomůcky, zvukové knihy </li></ul><ul><li>počítačové kurzy pro seniory (90 osob) </li></ul><ul><li>vzdělávání knihovníků Karl. kraje (200 osob) </li></ul><ul><li>internetizace knihoven (46) </li></ul><ul><li>přeshraniční spolupráce knihoven </li></ul><ul><li>Celková získaná suma z grantů za posledních 7 let cca 20 mil. Kč!! </li></ul>
 55. 57. Další plány Krajské knihovny KV (podané či plánované projekty): <ul><li>PC kurzy pro neslyšící a rodiče pečující o postižené děti </li></ul><ul><li>Univerzita 3. věku (senioři) </li></ul><ul><li>Digitalizace balneologické literatury </li></ul><ul><li>Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje II. </li></ul><ul><li>Kurzy českého znakového jazyka pro studenty </li></ul><ul><li>Tlumočení pro neslyšící </li></ul><ul><li>Akce pro seniory (PC, psychologické kurzy, arteterapie atd.). </li></ul>
 56. 58. Konec…….nebo začátek??? <ul><li>DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST… </li></ul><ul><li>DOTAZY…??? </li></ul><ul><li>Bc. Michaela Kožíšková </li></ul><ul><li>Krajská knihovna Karlovy Vary </li></ul><ul><li>353 502 803, koziskova@knihovnakv.cz </li></ul><ul><li>PŘEJI HODNĚ ÚSPĚCHŮ S PROJEKTY……  </li></ul>

×