Adam Kretschmer: Stav automatizovanych evidenci v pametovych institucich v CR s vyhledem na mozna reseni

 • 1,333 views
Uploaded on

 

More in: Education , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,333
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Stav automatizovaných evidencí v paměťových institucích v České republice s výhledem na možná řešení
 • 2.
  • stav automatizované evidence v naší republice v četně digitalizačních aktivit paměťových institucí
  • rozšíření pohledu na automatizované evidence
  • trend občanských aktivit
  • občan versus státní správa
  • trendy a možnosti řešení
 • 3. Paměťové instituce
  • 6091 veřejných knihoven
  • 282 muzeí a galerií
  • 108 archivů
  • Národní památkový ústav
  • archeologická pracoviště v ČR
  • správní archivy
  • archivy stavebních plánů
 • 4. Národní digitální knihovna
  • Usnesení vlády č.679/2004 - Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2004-2010 (dílčí cíl 23)
  • (od r.1801 a hist.dokumenty do r.1800 uložené v českých knihovnách)
  • 1 200 000 dokumentů (bude digitalizováno 540 000)
  • 350 000 000 stran
  • 308 000 000 stran novodobých dokumentů
  • (bude digitalizováno 137 milionů stran)
  • 42 000 000 stran historických dokumentů
  • (bude digitalizováno 9 milionů stran)
  • (první polovina má být zpracována v letech 09-014)
  • Dvě pracoviště Praha (NKP) a Brno (MZK)
 • 5. Kramerius
  • Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru
  • 543 titulů
  • 3 888 600 stran
  • 6814 monografií
  • 1 642 000 stran
 • 6. Manuscriptorium
  • P ůvodně „Memoria Mundi Series Bohemica “
  • spolupráce NKP a AiP Beroun
  • Cca 2200 rukopisů, st arých tisků a map
  • Cca 800 000 stran
 • 7. Muzea a galerie
  • AISM – Moravské zemské muzeum Brno
  • DEMUS – Moravské zemské muzeum Brno
  • MULTIbase – VÚZORT
  • ISO macART – Ministerstvo kultury ČR a Policie ČR, vyvinula firma Cabria
  • Pro Muzeum – vyvinula firma Bach s.r.o.
  • MUZEUM 2000 – Městské muzeum Tábor
  • MUZEUM – Muzeum Česká Lípa
  • CES a CESik – Ministerstvo kultury ČR
 • 8.
  • CES-Centrální evidence sbírek
  • 334 záznamů sbírek
  • 2 428 záznamů podsbírek
  • Cca 12 000 000 sbírkových předmětů podchyceno
  • Cca 65 000 000- 100 000 000 sbírkových předmětů
 • 9.
  • Demus – 65 instalací
  • ProMUZEUM – 75 instalací
  • 50%
  • Samostatná oblast:
  • Národní muzeum v Praze a Národní galerie
 • 10.
  • Národní muzeum – decentralismus – nepřehlednost systémů
  • Cca 13 000 000 (z toho knihovna 3,5 mio položek)
  • Cca 1 600 000 fond „Zámeckých knihoven“ jen 25% je počítačově zpracováno
  • Evid.sys(BACH,DEMUS,Acces97,..FoxPro)
  • Snaha o sjednocení IS ESMUS ( nasazení 12.2008?)
  • F.Astec (IS Y2K, Call centrum Telecomu..)
  • Národní galerie - File MakerPro=ISO
 • 11. Archivy
  • PEVA – Program pro evidenci v archivu
  • 154 789 archivních fondů
  • 769 333 běžných metrů archiválií
  • IS Archivu hlavního města Prahy
  • AD FONTES – digitalizace – 230 000 stran/778 000 Euro
  • Archivní IS pro SUA
  • ProArchiv – Bach s.r.o.
  • JANUS 2000 – DLG Computers
 • 12. IS evidující zvláštní druhy archiválií
  • Národní filmový archiv-od r.89 dle katalogizačních pravidel FIAF – 1 titul/349 popisných stran
  • (100 registrů/cca 210 000 jmen)
  • ČTV- IS PROVYS – k řízení a plánování chodu televize
  • (na Oracle Form)-dle „identifikačního čísla pořadu“ IDEC
  • - program ARCHIV (pro zpravodajství) od r. 1980 souvisle
  • Čro – Automatizovaný informační sys.programových fondů, archiv (Dynamit) …
 • 13. Národní digitální archiv
  • Opora pro jeho vybudování je vládních usneseních
  • 11/2004-k dlouhodobému uchování a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě
  • 447/2008- k zabezpečení plnění úkolů ve věci vybudování NDA
  • 1338/2008-kterým se stanoví výstupní datové formáty statických dokumentů textové, obrazové a kombinované povahy v podobě PDF/A, TIFF a PNG
  • Ostrý provoz 2012
 • 14. Památková péče
  • MonumNet – MonumIS – víc než 20 aplikací – např:
   • StReSezn – rejstřík státních a reg. seznamů KP
   • NavProhl – návrhy na prohlášení KP
   • KomProhl – Stálá komise pro hodnocení KP
   • Useznam – Ústřední seznam KP
   • IdentPam – identifikace nemovitého pam. fondu
   • PamFond, pam. fond – movité a nemovité památky
   • PaspMov – pasportizace movitých památek
   • PasNem – pasportizace nemovitých památek
   • PaspSou – pasportizace uměleckých součástí
   • Dokument – sbírky písemné a obrazové dokumentace
 • 15. Další samostatné programy
  • Dědictví – databáze kulturních památek
  • CastIS – základní evidence mobiliárního fondu
  • Softwarová aplikace Památky
  • SAS – Státní archeologický seznam ČR
  • IISP (budovaný komplexní IS NPU)
  • ArtQuard (evidence mov.pam.-viz.ISO-B)
 • 16. Výzkumné úkoly – potencionální zdroje „paměťových“ informací
  • Zhodnocení a interpretace výstupů VaV prostorové identifikace památkového fondu ČSR (1970 – 1990)
  • Digitalizovaná mapa archeologických terénů v Pražské památkové rezervaci
  • Archeologická databáze severozápadních Čech
  • Databáze památkově hodnotných vesnických sídel v ČR
  • Litomyšlsko – Vysokomýtsko – soupis stávajících urbanistických hodnot
  • Program pro interaktivní identifikaci v památkových zónách
  • Databáze středověkých nástěnných maleb v Čechách a na Moravě
 • 17. Co s tímto chaosem dělat?
  • Chaos – pozitivní a dynamický proces.
  • iFONTES??
  • Digitalizace, trvalá ochrana a zpřístupňování kulturního dědictví
 • 18. Proč?
  • Pomoc státní správě a samosprávě při jejím rozhodování
  • Alespoň základní identifikace svěřených předmětů
  • Přístup občana ke všem informacím v „paměťových“ institucích
  • Tyto statky jsou drženy a spravovány z daní občanů!
 • 19. Co tomu brání?
  • Roztříštěnost programů v resortech MV a MK
  • Převažující evidenční hledisko
  • Nestejná váha pokynů v MV a MK
  • Malá snaha obou resortů o podporu meziresortní kooperace
  • Neochota některých kurátorů (archivářů, vědeckých pracovníků) vzdát se informační převahy
  • Neochota některých paměťových institucí nad internetovým on-line zpřístupněním svých databází
 • 20. O co se opřít?
  • Tlak občanské veřejnosti na zpřístupnění informací z paměťových institucí
  • Iniciativy občanských sdružení
  • Růst možností na on-line přístup
  • Ochota některých skupin lidí v institucích spravovaných MK a MV meziresortně kooperovat
 • 21. Kroky možného řešení
  • Legislativní, metodická a grantová podpora skupin pracujících s materiálově podobnými segmenty
   • Plánová dokumentace
   • Kartografický materiál
   • Fotografický a filmový materiál
   • Rukopisy a staré tisky
   • Knižní fond (zpřístupněné, historické a příruční knihovny)
 • 22.
  • Podpora meziresortní skupiny – úkol najít společnou „paměťovou“ platformu
  • Geograficky lokalizovat databáze
  • Podpora regionálních (vesnických, městských) občanských aktivit
  • Návrh, zprovoznění a zpřístupnění „paměťové sítě“ přes komunikační uzly – servery
  • Podpora obecné občanské genealogie
  • Podpora digitalizace různých registrů – nyní v papírové podobě
  • Podpora elektronizace a elektronického vedení obecních kronik
  Kroky možného řešení
 • 23.
  • Podpora OCR zpracování a indexování dnes digitalizovaných seriálů
  • Výkup autorských práv a následná digitalizace a OCR zpracování výsledků výzkumných zpráv – „osobních pamětí“
  • Podpora zpracování dosud nezpracovaných arch. fondů – digitalizace arch. pomůcek
  • Podpora zmapování zahraničních arch. fondů vztahujících se k České republice
  • Podpora digitalizace (i 3D), OCR zpracování a zpřístupnění kulturního bohatství z AMG a PP
  • Aktivní podpora integrace výše uvedeného
  Kroky možného řešení
 • 24. Podoby možné integrace
  • Distribuované sdílení interaktivní prostorové digitální mapy
  • V otevřených vrstvách
  • S propojením na relační databáze
  • Souřadnice GIS a katastrální čísla
  • Vlastnosti:
  • Otevřenost
  • Distribuce
  • Tvorba a údržba uzlů – serverů
  • Trvalost
  • Příklad: IS DIKAT-P