Europski kontekst DOP-a

686 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Europski kontekst DOP-a

 1. 1. Europski kontekst društveno odgovornog poslovanja Specijalistički poslijediplomski rad Ksenija Banovac Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb, 14. ožujka 2011. PDS Poslovni marketing
 2. 2. SADRŽAJ <ul><li>Uvod </li></ul><ul><li>Održivi razvoj i poslovne zajednice </li></ul><ul><li>Istraživanje - metodologija </li></ul><ul><li>Istraživanje - rezultati </li></ul>Zagreb, 14. ožujka 2011. PDS Poslovni marketing
 3. 3. Uvod <ul><li>IZAZOVI PRED NAMA: </li></ul><ul><li>DEMOGRAFSKE I KLIMATSKE PROMJENE </li></ul><ul><li>EKOLOŠKA UGROŽENOST </li></ul><ul><li>NEDOSTATAK PRIRODNIH RESURSA </li></ul><ul><li>CILJ: ODRŽIV RAZVOJ </li></ul><ul><li>ODRŽIV EKONOMSKI RAZVOJ </li></ul><ul><li>OČUVANJE OKOLIŠA </li></ul><ul><li>JAČANJE DRUŠTVENE KOHEZIJE </li></ul>Zagreb, 14. ožujka 2011. PDS Poslovni marketing
 4. 4. Održivi razvoj i poslovne zajednice <ul><li>PRITISAK NA PODUZEĆA: </li></ul><ul><ul><li>potraga za dugoročno održivim modelima poslovanja > DOP </li></ul></ul><ul><ul><li>globalizacija i gospodarska moć > aktivnije uključivanje u rješavanje društvenih pitanja </li></ul></ul><ul><ul><li>sve veća očekivanja klijenata, zaposlenika, investitora i potrošača </li></ul></ul>Zagreb, 14. ožujka 2011. PDS Poslovni marketing <ul><li>PREDNOSTI DOP-A (dodana vrijednost): </li></ul><ul><ul><li>Poboljšana opća dobrobit </li></ul></ul><ul><ul><li>Diferencirano pozicioniranje marke </li></ul></ul><ul><ul><li>Povećanje prodaje </li></ul></ul><ul><ul><li>Snažnije veze s potrošačima </li></ul></ul><ul><ul><li>Poboljšana slika poduzeća u javnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Dobar ugled poduzeća </li></ul></ul><ul><ul><li>Poboljšano raspoloženje i zadovoljstvo unutar poduzeća </li></ul></ul><ul><ul><li>Stimulacija zaposlenika </li></ul></ul>
 5. 5. Istraživanje - metodologija <ul><li>Subjekti istraživanja: 60 poduzeća iz 6 odabranih zemalja (Slovenija, Hrvatska Srbija, Njemačka, Francuska i Italija) koje su u posl. god. 2009. ostvarile najveće prihode </li></ul><ul><li>Predmet analize: elektronski dostupan sadržaj o DOP-u (internetske stranice, godišnja izvješća, izvještaji o održivom razvoji i/ili DOP-u. </li></ul><ul><li>Kategorizacija tri grupe indikatora DOP-a (GRI, norma UN-a, AA100, GC): </li></ul><ul><li>1. EKONOMSKI INDIKATORI </li></ul><ul><li>2. INDIKATORI ZAŠTITE OKOLIŠA </li></ul><ul><li>3. DRUŠTVENI INDIKATORI </li></ul><ul><li>Ocjenjivanje dostupnosti: </li></ul><ul><li>0: nedostupna informacija; 1: djelomično dostupna informacija; 2: potpuno dostupna informacija </li></ul>Zagreb, 14. ožujka 2011. PDS Poslovni marketing
 6. 6. Istraživanje - metodologija <ul><li>EKONOMSKI INDIKATORI </li></ul><ul><li>Rizici vezani uz poslovanje </li></ul><ul><li>Prihodi od prodaje </li></ul><ul><li>Ostvareni prihodi po zemljopisnim područjima </li></ul><ul><li>Troškovi nabave sirovina, roba i usluga </li></ul><ul><li>Ostvarena dobit </li></ul><ul><li>Ukupno plaćeni porezi </li></ul><ul><li>Prosječne bruto plaće </li></ul><ul><li>Ukupna vrijednost dodijeljenih donacija </li></ul><ul><li>Struktura dobavljača </li></ul>Zagreb, 14. ožujka 2011. PDS Poslovni marketing
 7. 7. Istraživanje - metodologija <ul><li>INDIKATORI ZAŠTITE OKOLIŠA: </li></ul><ul><li>Praćenje usklađenosti sa standardima zaštite okoliša </li></ul><ul><li>Definiranje osobe/odjela za upravljanje zaštitom okoliša </li></ul><ul><li>Korištenje sirovina i materijala </li></ul><ul><li>Praćenje vlastite potrošnje energije </li></ul><ul><li>Praćenje vlastite potrošnje vode </li></ul><ul><li>Promicanje bioraznolikosti </li></ul><ul><li>Praćenje i smanjivanje vlastitih emisija štetnih plinova </li></ul><ul><li>Upravljanje otpadom </li></ul><ul><li>Nepredviđeni događaji s utjecajem na okoliš </li></ul><ul><li>Inicijative za ublažavanje utjecaja na okoliš </li></ul><ul><li>Korištenje obnovljivih izvora energije </li></ul><ul><li>Pružanje ekološki prihvatljivih tehnologija, rješenja i usluga </li></ul><ul><li>Integracija aspekata zaštite okoliša u dobavljački lanac </li></ul>Zagreb, 14. ožujka 2011. PDS Poslovni marketing
 8. 8. Istraživanje - metodologija <ul><li>DRUŠTVENI INDIKATORI: </li></ul><ul><li>Poštivanje ljudskih prava </li></ul><ul><li>Osiguranje zdravlja i sigurnosti na radu </li></ul><ul><li>Programi stručnog usavršavanja i obrazovanja djelatnika </li></ul><ul><li>Osiguravanje raznolikosti i jednakih mogućnosti </li></ul><ul><li>Borba protiv diskriminacije </li></ul><ul><li>Poštivanje slobode udruživanja i kolektivnog pregovaranja </li></ul><ul><li>Borba protiv prisilnog rada </li></ul><ul><li>Borba protiv dječjeg rada </li></ul><ul><li>Antikorupcijski programi i inicijative </li></ul><ul><li>Transparentna politika nabave </li></ul><ul><li>Kontrola ljudskih prava među dobavljačima i partnerima </li></ul><ul><li>Upravljanje dobavljačkim lancem </li></ul><ul><li>Odgovornost za proizvod i zaštita potrošača </li></ul><ul><li>Programi doniranja i sponzoriranja </li></ul>Zagreb, 14. ožujka 2011. PDS Poslovni marketing
 9. 9. Istraživanje - rezultati <ul><li>Rang prema potpunoj dostupnosti informacija o indikatorima DOP-a (prosjek): </li></ul>Zagreb, 14. ožujka 2011. PDS Poslovni marketing 6. SRBIJA (48,18%) 5. SLOVENIJA (57,27%) 4. HRVATSKA (58,18%) 3. FRANCUSKA (65,45%) 2. NJEMAČKA (75,45%) 1. ITALIJA (80,91%) EKONOMSKI INDIKATORI 6. SRBIJA (16,92%) 5. SLOVENIJA (21,54%) 4. HRVATSKA (30,00%) 3. FRANCUSKA (60,77%) 2. ITALIJA (64,62%) 1. NJEMAČKA (76,92%) INDIKATORI ZAŠTITE OKOLIŠA 6. SRBIJA (21,43%) 5. SLOVENIJA (30,00%) 4. HRVATSKA (32,86%) 3. ITALIJA (62,86%) 2. FRANCUSKA (75,71%) 1. NJEMAČKA (86,43%) DRUŠTVENI INDIKATORI
 10. 10. Istraživanje - rezultati Zagreb, 14. ožujka 2011. PDS Poslovni marketing Usporedba RH i EU prema potpunoj dostupnosti informacija o ekonomskim indikatorima (prosjek): 58,18% 73,94% EKONOMSKI INDIKATORI RH EU  
 11. 11. Istraživanje - rezultati Zagreb, 14. ožujka 2011. PDS Poslovni marketing Usporedba RH i EU prema potpunoj dostupnosti informacija o ekološkim indikatorima (prosjek): 30,00 % 67,44 % INDIKATORI ZAŠTITE OKOLIŠA RH EU  
 12. 12. Istraživanje - rezultati Zagreb, 14. ožujka 2011. PDS Poslovni marketing Usporedba RH i EU prema potpunoj dostupnosti informacija o društvenim indikatorima (prosjek): 32,86 % 75,00 % DRUŠTVENI INDIKATORI RH EU  
 13. 13. Istraživanje - rezultati <ul><li>Uzeti u obzir ograničenja istraživanja: </li></ul><ul><ul><li>generalizacija, </li></ul></ul><ul><ul><li>isključena mala i srednja poduzeća, </li></ul></ul><ul><ul><li>online dostupnost informacija </li></ul></ul><ul><li>Preporuke za buduća istraživanja : </li></ul><ul><ul><li>DOP u malim i srednjim poduzećima </li></ul></ul><ul><ul><li>longitudinalna istraživanja – pomaci i trendovi </li></ul></ul>Zagreb, 14. ožujka 2011. PDS Poslovni marketing
 14. 14. HVALA! Ksenija Banovac Siemens Hrvatska Korporativne komunikacije [email_address]

×