STADIA ROZWOJU POLITYKI ROWEROWEJ GDA SKA
 OD KONSULTACJI SPOâECZNYCH DO PARTNERSKIEJ WSPÓâPRACY
          Wa...
AGENDA  GDA SKI ROWEROWY PROJEKT INWESTYCYJNO- PROMOCYJNY


  POMORSKI SYSTEM ROWEROWY


  POMORZE AKTYWNO CI MOBIL...
GDA SKI
  ROWEROWY PROJEKT
INWESTYCYJNO-
INWESTYCYJNO PROMOCYJNY
30 LAT TEMU ROZPOCZ â SI PROCES TRANSFORMACJI SPOâECZNEJ I POLITYCZNEJ
GâÓWNE ZAâO ENIA PROJEKTU


                  WSPÓâDZIAâANIE

         URZ DU MIEJSKIEGO W GDA ...
OCENA EFEKTÓW GDA SKIEGO PROJEKTU ROWEROWEGO
                              MONITOROWANIE...
WYZWANIA Z KTÓRYMI MAMY DO CZYNIENIA
                 I NASZA
               ODPOWIED …...
POMORSKI
SYSTEM ROWEROWY
ZIELONA KSI GA – PIERWSZA TAKA PUBLIKACJA W EUROPIE RODKOWEJ
                             ...
RUCH ROWEROWY JAKO SYSTEM
KORZY CI Z SYSTEMOWEGO PODEJ CIA
                NIEPOWIELANIE
                Bß DÓW I...
GENEROWANIE PRZYCHODÓW
             €ród o: PSWE
SIE EURO-VELO
MAPA ROWEROWEGO POMORZA
             €ród o: PSWE
PIRAMIDA PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH
                                            ...
PIRAMIDA SPOâECZNA WEDâUG WI KSZO CI POLAKÓW
                JA
             M DRZY LU...
DRABINA ZAANGA OWANIA SPOâECZNEGO

               PEâNE UCZESTNICTWO
              W YCIU OBYW...
FAZY ROZWOJU NGOsów


                                             1
     ...
POZIOMY REFLEKSJI STRATEGICZNEJ
POZIOMY REFLEKSJI

POZIOM AKSJOLOGICZNY POZIOM POLITYCZNY
          ...
WYSOKI DYSTANS WâADZY – STRUKTURY ORGANIZACYJNE
€ród o: http://gbu
         uddy.blogspot.com/20
       ...
PRZYKâAD - ROZWI ZYWANIE PROBLEMU NIEPRAWIDâOWEGO PARKOWANIA

    CZY Z ADRENALIN   CZY Z U MIECHEM JAK W GANDAWIE ...
POMORZE
AKTYWNO CI MOBILNEJ
OD PODEJ CIA IN YNIERSKIEGO…
€ród o: zdj cie otrzymane od Alexa Sully
…POPRZEZ SKUTECZN PROMOCJ KIEROWAN …
… DO ZWYKâYCH LUDZI
€ród o: Biuro Promo Urz du Miasta Tc
         ocji       czew
ROZWÓJ REGIONU - GâÓWNY CEL POLITYKI ROWEROWEJ GDA SKA


    POPRAWA JAKO CI      POPRAWA JAKO CI YCIA
   ZDR...
ENRIQUE PEÑALOSA – WIATOWY GURU MOBILNO CI


 “DLA UBOGICH, JEDYN ALTERNATYW TELEWIZJI W CZASIE
 WOLNYM JEST PRZESTRZE PUB...
PIERWSZE BYPAD’Y W POLSCE
              €ród o: PSWE & BZZ
ISTOTA CERTYFIKACJI POLITYKI ROWEROWEJ BYPAD
                        €ród o: materia y BYPAD
SMOâDZINO – PIERWSZA CERTYFIKOWANA GMINA WIEJSKA
                          €ród o: Jerzy Raube
DOBRA WOLA SAMORZ DU
€ród o: Biuro Promoc Urz du Miasta Tcz i http://tczew.portalpomorza.pl/
          cji  ...
DO WIADCZENIE WSPÓâPRACY EUROPEJSKIEJ
€ród o: Biuro Promoc Urz du Miasta Tcz
          cji        zew
PODSUMOWANIE
KARTA BRUKSELSKA – GDA SK I KRAKÓW – POLSKIMI SYGNATARIUSZAMI
   zobowi zania
  Karty Brukselskiej   15%
 ...
POKOJOWA KOEGZYSTENCJA
             €ród o: PSWE
KORZY CI DLA POMORZA
  twórcze rozwini cie tradycji
KOLEBKI INNOWACJI SPOâECZNYCH
     PROMOCJA
  PRZED, w ...
AKTYWNA MOBILNO
                                     JEST EKUMENICZNA I APOLITYCZNA


...
MAPA DROGOWA DO 2016…
 WDRA ANIE     15%    GDA SK
  KARTY      UDZIAâU
               ...
DZI KUJ ZA UWAG
PREZENTACJA ZOSTAâA PRZYGOTOWANA PRZEZ:
 IMI I NAZWISKO:      TELEFON:         E-MAIL :


 REMIGIUSZ KI...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konfa Sejm 2010 03 16 Kitlinski Pdf

2,071 views
2,011 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,071
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konfa Sejm 2010 03 16 Kitlinski Pdf

 1. 1. STADIA ROZWOJU POLITYKI ROWEROWEJ GDA SKA OD KONSULTACJI SPOâECZNYCH DO PARTNERSKIEJ WSPÓâPRACY Warszawa, 16 marca 2010 W 2010r.
 2. 2. AGENDA GDA SKI ROWEROWY PROJEKT INWESTYCYJNO- PROMOCYJNY POMORSKI SYSTEM ROWEROWY POMORZE AKTYWNO CI MOBILNEJ PODSUMOWANIE
 3. 3. GDA SKI ROWEROWY PROJEKT INWESTYCYJNO- INWESTYCYJNO PROMOCYJNY
 4. 4. 30 LAT TEMU ROZPOCZ â SI PROCES TRANSFORMACJI SPOâECZNEJ I POLITYCZNEJ
 5. 5. GâÓWNE ZAâO ENIA PROJEKTU WSPÓâDZIAâANIE URZ DU MIEJSKIEGO W GDA SKU, UNDP, OLE, PKE OW/ZG , , , MONITOROWANIE PROMOCJA BUDOWA DDR USPOKOJENIE RUCHU EFEKTÓW Kampania promocyjna 30,7 w Gda sku d k km DDR 70 km 10% podró y rowerem w uspokojonych strukturze Standardy Replikacja “ ” ulic modalnej p j projektowe projektu w infrastruktury innych miastach rowerowej
 6. 6. OCENA EFEKTÓW GDA SKIEGO PROJEKTU ROWEROWEGO MONITOROWANIE PROMOCJA BUDOWA DDR USPOKOJENIE RUCHU EFEKTÓW SUKCES UMIARKOWANE “ ” OSI GNI CIA KL SKA KL SKA
 7. 7. WYZWANIA Z KTÓRYMI MAMY DO CZYNIENIA I NASZA ODPOWIED … €ród o: PSWE
 8. 8. POMORSKI SYSTEM ROWEROWY
 9. 9. ZIELONA KSI GA – PIERWSZA TAKA PUBLIKACJA W EUROPIE RODKOWEJ €ród o: PSWE
 10. 10. RUCH ROWEROWY JAKO SYSTEM
 11. 11. KORZY CI Z SYSTEMOWEGO PODEJ CIA NIEPOWIELANIE Bß DÓW INNYCH ODNOWA KAPITAßU SPOßECZNEGO POBUDZANIE PRZEDSI BIORCZO CI I TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
 12. 12. GENEROWANIE PRZYCHODÓW €ród o: PSWE
 13. 13. SIE EURO-VELO
 14. 14. MAPA ROWEROWEGO POMORZA €ród o: PSWE
 15. 15. PIRAMIDA PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH ekte. Cycling Tourists, Who they are, what they want and how they improve regiona economy, Velo city Munich 2007 y WYJAZDY NA CAâY URLOP al WYJAZDY KILKUDNIOWE t DZIENNE WYCIECZKI REKREACYJNE MIESZKA CÓW I TURYSTÓW REKREACYJNE PRZEJA D KI MIESZKA CÓW , CODZIENNE PRZEJAZDY ROWEROWE MIESZKA CÓW €ród o: Claudia Krieg Touristische Proje ger,
 16. 16. PIRAMIDA SPOâECZNA WEDâUG WI KSZO CI POLAKÓW JA M DRZY LUDZIE BANDA IDIOTÓW tywatory.pl €ród o: http://demot
 17. 17. DRABINA ZAANGA OWANIA SPOâECZNEGO PEâNE UCZESTNICTWO W YCIU OBYWATELSKIM KONTROLA OBYWATELSKA UMOCNIENIE PRZEDSTAWICIELI PARTNERSTWO PARTYCYPACJA SYMBOLICZNA KONSULTACJE SPOâECZNE dentlitteratur. Lund ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ture workshops) Stud PASYWNO BRAK PARTYCYPACJI Att bryta vanans mak Framtidsverkstäde . er orce of the habits: Fut NAPRAWIANIE/LECZENIE Source: Denvall, V. & Salonen, T. (2000) MANIPULACJA /POSTAWY ROSZCZENIOWE kt: (Breaking with the fo
 18. 18. FAZY ROZWOJU NGOsów 1 Zarz dzanie Peãne uczestnictwo Etap 4 w yciu obywatelskim partnerstwami p 14 Rozwój Planowe dziaãania na rzecz Etap 3 profesjonalizmu spoãeczno ci lokalnej 25 Tworzenie i rozwój zdolno ci % NGOs Budowanie zdolno ci do Etap 2 do partnerskiej wspóãpracy na partnerskiej wspó pracy wspieraj cej rodowisko sektora poszczególnych etapach rozwoju w Polsce 60 Spontaniczny Pocz tkowa faza Etap 1 altruizm ilo ciowego rozwoju organizacji €ród o: PSWE
 19. 19. POZIOMY REFLEKSJI STRATEGICZNEJ POZIOMY REFLEKSJI POZIOM AKSJOLOGICZNY POZIOM POLITYCZNY €ród o: opracowanie PSWE na podstawie prac W adys awa Findeisena i Krzysztofa Zawalskiego a POZIOM STRATEGICZNY POZIOM TAKTYCZNY RAMY CZASOWE POZIOM OPERACYJNY e MINUTY DNI LATA KADENCJE POKOLENIA e
 20. 20. WYSOKI DYSTANS WâADZY – STRUKTURY ORGANIZACYJNE €ród o: http://gbu uddy.blogspot.com/20 006_09_01_archive.h html
 21. 21. PRZYKâAD - ROZWI ZYWANIE PROBLEMU NIEPRAWIDâOWEGO PARKOWANIA CZY Z ADRENALIN CZY Z U MIECHEM JAK W GANDAWIE ? JAK KIEDY W GDA SKU? lgezien.blogspot.com €ród o:: http://www.rowery.gdansk.pl/ http://metdefietscool h ct%20parkeren m/search/label/correc
 22. 22. POMORZE AKTYWNO CI MOBILNEJ
 23. 23. OD PODEJ CIA IN YNIERSKIEGO… €ród o: zdj cie otrzymane od Alexa Sully
 24. 24. …POPRZEZ SKUTECZN PROMOCJ KIEROWAN …
 25. 25. … DO ZWYKâYCH LUDZI €ród o: Biuro Promo Urz du Miasta Tc ocji czew
 26. 26. ROZWÓJ REGIONU - GâÓWNY CEL POLITYKI ROWEROWEJ GDA SKA POPRAWA JAKO CI POPRAWA JAKO CI YCIA ZDROWIA PUBLICZNEGO O U C GO I PRZESTRZENI PUBLICZNEJ S U C J „Wi cej ni Wi j i rower..." TWORZENIE WARUNKÓW DLA POZYSKIWANIE ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO CI FUNDUSZY ZEWN TRZYNYCH om/ cerebelle.blogspot.co I SEKTORA BPO (OBLIGACJE PRZYCHODOWE/ RODKI UE) €ród o:http://leprinc
 27. 27. ENRIQUE PEÑALOSA – WIATOWY GURU MOBILNO CI “DLA UBOGICH, JEDYN ALTERNATYW TELEWIZJI W CZASIE WOLNYM JEST PRZESTRZE PUBLICZNA. DLATEGO WYSOKIEJ JAKO CI PRZESTRZE DLA PIESZYCH SZCZEGÓLNIE PARKI PIESZYCH, PARKI, S DOWODEM PRAWDZIWEJ DEMOKRACJI W DZIAâANIU” “PRZY OKAZJI, CHCIAâBYM ZAZNACZY E JESTE MY MIASTEM MAJ CYM DU E PROBLEMY Z UBÓSTWEM, NIE JESTE MY WZORCEM DLA KOGOKOLWIEK, PO PROSTU PRÓBUJEMY ROZWI ZYWA NASZE PROBLEMY DAJ C PIERWSZE STWO LUDZIOM “ €ród o: PSWE
 28. 28. PIERWSZE BYPAD’Y W POLSCE €ród o: PSWE & BZZ
 29. 29. ISTOTA CERTYFIKACJI POLITYKI ROWEROWEJ BYPAD €ród o: materia y BYPAD
 30. 30. SMOâDZINO – PIERWSZA CERTYFIKOWANA GMINA WIEJSKA €ród o: Jerzy Raube
 31. 31. DOBRA WOLA SAMORZ DU €ród o: Biuro Promoc Urz du Miasta Tcz i http://tczew.portalpomorza.pl/ cji zew
 32. 32. DO WIADCZENIE WSPÓâPRACY EUROPEJSKIEJ €ród o: Biuro Promoc Urz du Miasta Tcz cji zew
 33. 33. PODSUMOWANIE
 34. 34. KARTA BRUKSELSKA – GDA SK I KRAKÓW – POLSKIMI SYGNATARIUSZAMI zobowi zania Karty Brukselskiej 15% udziaã ruchu rowerowego w ruchu miejskim do 2020 r. €ród o: PSWE
 35. 35. POKOJOWA KOEGZYSTENCJA €ród o: PSWE
 36. 36. KORZY CI DLA POMORZA twórcze rozwini cie tradycji KOLEBKI INNOWACJI SPOâECZNYCH PROMOCJA PRZED, w TRAKCIE i PO EURO 2012 €ród o: PSWE i materia y BIEG 2012
 37. 37. AKTYWNA MOBILNO JEST EKUMENICZNA I APOLITYCZNA €ród o: Tygodnik Pow wszechny nr 34 (3085 z 24 sierpnia 2008r. , onet.pl 5) .
 38. 38. MAPA DROGOWA DO 2016… WDRA ANIE 15% GDA SK KARTY UDZIAâU EUROPEJSK BRUKSELSKIEJ PODRÓ Y STOLIC ROWEREM W KULTURY STRUKTURZE MODALNEJ pa dziernik skyride britishcycling.org.uk/s €ród o: http://new.b
 39. 39. DZI KUJ ZA UWAG
 40. 40. PREZENTACJA ZOSTAâA PRZYGOTOWANA PRZEZ: IMI I NAZWISKO: TELEFON: E-MAIL : REMIGIUSZ KITLI SKI +48 514 892 397 rowery@gdansk.gda.pl ANNA PEICHERT +48 609 542 098 48 peichert.presto@gmail.com i h t t @ il Dr PIOTR KUROPATWI SKI +48 501 069 616 pkuropatwinski@pswe.org ANDRZEJ B. PIOTROWICZ +48 502 200 559 apiotrowicz@pswe.org

×