Your SlideShare is downloading. ×
STADIA ROZWOJU POLITYKI ROWEROWEJ GDA SKA
 OD KONSULTACJI SPOâECZNYCH DO PARTNERSKIEJ WSPÓâPRACY




          Wa...
AGENDA



  GDA SKI ROWEROWY PROJEKT INWESTYCYJNO- PROMOCYJNY


  POMORSKI SYSTEM ROWEROWY


  POMORZE AKTYWNO CI MOBIL...
GDA SKI
  ROWEROWY PROJEKT
INWESTYCYJNO-
INWESTYCYJNO PROMOCYJNY
30 LAT TEMU ROZPOCZ â SI PROCES TRANSFORMACJI SPOâECZNEJ I POLITYCZNEJ
GâÓWNE ZAâO ENIA PROJEKTU


                  WSPÓâDZIAâANIE

         URZ DU MIEJSKIEGO W GDA ...
OCENA EFEKTÓW GDA SKIEGO PROJEKTU ROWEROWEGO




                              MONITOROWANIE...
WYZWANIA Z KTÓRYMI MAMY DO CZYNIENIA




                 I NASZA
               ODPOWIED …...
POMORSKI
SYSTEM ROWEROWY
ZIELONA KSI GA – PIERWSZA TAKA PUBLIKACJA W EUROPIE RODKOWEJ




                             ...
RUCH ROWEROWY JAKO SYSTEM
KORZY CI Z SYSTEMOWEGO PODEJ CIA




                NIEPOWIELANIE
                Bß DÓW I...
GENEROWANIE PRZYCHODÓW




             €ród o: PSWE
SIE EURO-VELO
MAPA ROWEROWEGO POMORZA




             €ród o: PSWE
PIRAMIDA PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH




                                            ...
PIRAMIDA SPOâECZNA WEDâUG WI KSZO CI POLAKÓW




                JA




             M DRZY LU...
DRABINA ZAANGA OWANIA SPOâECZNEGO

               PEâNE UCZESTNICTWO
              W YCIU OBYW...
FAZY ROZWOJU NGOsów


                                             1
     ...
POZIOMY REFLEKSJI STRATEGICZNEJ




POZIOMY REFLEKSJI

POZIOM AKSJOLOGICZNY



 POZIOM POLITYCZNY




          ...
WYSOKI DYSTANS WâADZY – STRUKTURY ORGANIZACYJNE




€ród o: http://gbu
         uddy.blogspot.com/20
       ...
PRZYKâAD - ROZWI ZYWANIE PROBLEMU NIEPRAWIDâOWEGO PARKOWANIA

    CZY Z ADRENALIN   CZY Z U MIECHEM JAK W GANDAWIE ...
POMORZE
AKTYWNO CI MOBILNEJ
OD PODEJ CIA IN YNIERSKIEGO…




€ród o: zdj cie otrzymane od Alexa Sully
…POPRZEZ SKUTECZN PROMOCJ KIEROWAN …
… DO ZWYKâYCH LUDZI




€ród o: Biuro Promo Urz du Miasta Tc
         ocji       czew
ROZWÓJ REGIONU - GâÓWNY CEL POLITYKI ROWEROWEJ GDA SKA


    POPRAWA JAKO CI      POPRAWA JAKO CI YCIA
   ZDR...
ENRIQUE PEÑALOSA – WIATOWY GURU MOBILNO CI


 “DLA UBOGICH, JEDYN ALTERNATYW TELEWIZJI W CZASIE
 WOLNYM JEST PRZESTRZE PUB...
PIERWSZE BYPAD’Y W POLSCE




              €ród o: PSWE & BZZ
ISTOTA CERTYFIKACJI POLITYKI ROWEROWEJ BYPAD




                        €ród o: materia y BYPAD
SMOâDZINO – PIERWSZA CERTYFIKOWANA GMINA WIEJSKA




                          €ród o: Jerzy Raube
DOBRA WOLA SAMORZ DU




€ród o: Biuro Promoc Urz du Miasta Tcz i http://tczew.portalpomorza.pl/
          cji  ...
DO WIADCZENIE WSPÓâPRACY EUROPEJSKIEJ




€ród o: Biuro Promoc Urz du Miasta Tcz
          cji        zew
PODSUMOWANIE
KARTA BRUKSELSKA – GDA SK I KRAKÓW – POLSKIMI SYGNATARIUSZAMI




   zobowi zania
  Karty Brukselskiej



   15%
 ...
POKOJOWA KOEGZYSTENCJA




             €ród o: PSWE
KORZY CI DLA POMORZA




  twórcze rozwini cie tradycji
KOLEBKI INNOWACJI SPOâECZNYCH




     PROMOCJA
  PRZED, w ...
AKTYWNA MOBILNO
                                     JEST EKUMENICZNA I APOLITYCZNA


...
MAPA DROGOWA DO 2016…




 WDRA ANIE     15%    GDA SK
  KARTY      UDZIAâU
               ...
DZI KUJ ZA UWAG
PREZENTACJA ZOSTAâA PRZYGOTOWANA PRZEZ:




 IMI I NAZWISKO:      TELEFON:         E-MAIL :


 REMIGIUSZ KI...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Konfa Sejm 2010 03 16 Kitlinski Pdf

1,953

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,953
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Konfa Sejm 2010 03 16 Kitlinski Pdf"

 1. 1. STADIA ROZWOJU POLITYKI ROWEROWEJ GDA SKA OD KONSULTACJI SPOâECZNYCH DO PARTNERSKIEJ WSPÓâPRACY Warszawa, 16 marca 2010 W 2010r.
 2. 2. AGENDA GDA SKI ROWEROWY PROJEKT INWESTYCYJNO- PROMOCYJNY POMORSKI SYSTEM ROWEROWY POMORZE AKTYWNO CI MOBILNEJ PODSUMOWANIE
 3. 3. GDA SKI ROWEROWY PROJEKT INWESTYCYJNO- INWESTYCYJNO PROMOCYJNY
 4. 4. 30 LAT TEMU ROZPOCZ â SI PROCES TRANSFORMACJI SPOâECZNEJ I POLITYCZNEJ
 5. 5. GâÓWNE ZAâO ENIA PROJEKTU WSPÓâDZIAâANIE URZ DU MIEJSKIEGO W GDA SKU, UNDP, OLE, PKE OW/ZG , , , MONITOROWANIE PROMOCJA BUDOWA DDR USPOKOJENIE RUCHU EFEKTÓW Kampania promocyjna 30,7 w Gda sku d k km DDR 70 km 10% podró y rowerem w uspokojonych strukturze Standardy Replikacja “ ” ulic modalnej p j projektowe projektu w infrastruktury innych miastach rowerowej
 6. 6. OCENA EFEKTÓW GDA SKIEGO PROJEKTU ROWEROWEGO MONITOROWANIE PROMOCJA BUDOWA DDR USPOKOJENIE RUCHU EFEKTÓW SUKCES UMIARKOWANE “ ” OSI GNI CIA KL SKA KL SKA
 7. 7. WYZWANIA Z KTÓRYMI MAMY DO CZYNIENIA I NASZA ODPOWIED … €ród o: PSWE
 8. 8. POMORSKI SYSTEM ROWEROWY
 9. 9. ZIELONA KSI GA – PIERWSZA TAKA PUBLIKACJA W EUROPIE RODKOWEJ €ród o: PSWE
 10. 10. RUCH ROWEROWY JAKO SYSTEM
 11. 11. KORZY CI Z SYSTEMOWEGO PODEJ CIA NIEPOWIELANIE Bß DÓW INNYCH ODNOWA KAPITAßU SPOßECZNEGO POBUDZANIE PRZEDSI BIORCZO CI I TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
 12. 12. GENEROWANIE PRZYCHODÓW €ród o: PSWE
 13. 13. SIE EURO-VELO
 14. 14. MAPA ROWEROWEGO POMORZA €ród o: PSWE
 15. 15. PIRAMIDA PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH ekte. Cycling Tourists, Who they are, what they want and how they improve regiona economy, Velo city Munich 2007 y WYJAZDY NA CAâY URLOP al WYJAZDY KILKUDNIOWE t DZIENNE WYCIECZKI REKREACYJNE MIESZKA CÓW I TURYSTÓW REKREACYJNE PRZEJA D KI MIESZKA CÓW , CODZIENNE PRZEJAZDY ROWEROWE MIESZKA CÓW €ród o: Claudia Krieg Touristische Proje ger,
 16. 16. PIRAMIDA SPOâECZNA WEDâUG WI KSZO CI POLAKÓW JA M DRZY LUDZIE BANDA IDIOTÓW tywatory.pl €ród o: http://demot
 17. 17. DRABINA ZAANGA OWANIA SPOâECZNEGO PEâNE UCZESTNICTWO W YCIU OBYWATELSKIM KONTROLA OBYWATELSKA UMOCNIENIE PRZEDSTAWICIELI PARTNERSTWO PARTYCYPACJA SYMBOLICZNA KONSULTACJE SPOâECZNE dentlitteratur. Lund ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ture workshops) Stud PASYWNO BRAK PARTYCYPACJI Att bryta vanans mak Framtidsverkstäde . er orce of the habits: Fut NAPRAWIANIE/LECZENIE Source: Denvall, V. & Salonen, T. (2000) MANIPULACJA /POSTAWY ROSZCZENIOWE kt: (Breaking with the fo
 18. 18. FAZY ROZWOJU NGOsów 1 Zarz dzanie Peãne uczestnictwo Etap 4 w yciu obywatelskim partnerstwami p 14 Rozwój Planowe dziaãania na rzecz Etap 3 profesjonalizmu spoãeczno ci lokalnej 25 Tworzenie i rozwój zdolno ci % NGOs Budowanie zdolno ci do Etap 2 do partnerskiej wspóãpracy na partnerskiej wspó pracy wspieraj cej rodowisko sektora poszczególnych etapach rozwoju w Polsce 60 Spontaniczny Pocz tkowa faza Etap 1 altruizm ilo ciowego rozwoju organizacji €ród o: PSWE
 19. 19. POZIOMY REFLEKSJI STRATEGICZNEJ POZIOMY REFLEKSJI POZIOM AKSJOLOGICZNY POZIOM POLITYCZNY €ród o: opracowanie PSWE na podstawie prac W adys awa Findeisena i Krzysztofa Zawalskiego a POZIOM STRATEGICZNY POZIOM TAKTYCZNY RAMY CZASOWE POZIOM OPERACYJNY e MINUTY DNI LATA KADENCJE POKOLENIA e
 20. 20. WYSOKI DYSTANS WâADZY – STRUKTURY ORGANIZACYJNE €ród o: http://gbu uddy.blogspot.com/20 006_09_01_archive.h html
 21. 21. PRZYKâAD - ROZWI ZYWANIE PROBLEMU NIEPRAWIDâOWEGO PARKOWANIA CZY Z ADRENALIN CZY Z U MIECHEM JAK W GANDAWIE ? JAK KIEDY W GDA SKU? lgezien.blogspot.com €ród o:: http://www.rowery.gdansk.pl/ http://metdefietscool h ct%20parkeren m/search/label/correc
 22. 22. POMORZE AKTYWNO CI MOBILNEJ
 23. 23. OD PODEJ CIA IN YNIERSKIEGO… €ród o: zdj cie otrzymane od Alexa Sully
 24. 24. …POPRZEZ SKUTECZN PROMOCJ KIEROWAN …
 25. 25. … DO ZWYKâYCH LUDZI €ród o: Biuro Promo Urz du Miasta Tc ocji czew
 26. 26. ROZWÓJ REGIONU - GâÓWNY CEL POLITYKI ROWEROWEJ GDA SKA POPRAWA JAKO CI POPRAWA JAKO CI YCIA ZDROWIA PUBLICZNEGO O U C GO I PRZESTRZENI PUBLICZNEJ S U C J „Wi cej ni Wi j i rower..." TWORZENIE WARUNKÓW DLA POZYSKIWANIE ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO CI FUNDUSZY ZEWN TRZYNYCH om/ cerebelle.blogspot.co I SEKTORA BPO (OBLIGACJE PRZYCHODOWE/ RODKI UE) €ród o:http://leprinc
 27. 27. ENRIQUE PEÑALOSA – WIATOWY GURU MOBILNO CI “DLA UBOGICH, JEDYN ALTERNATYW TELEWIZJI W CZASIE WOLNYM JEST PRZESTRZE PUBLICZNA. DLATEGO WYSOKIEJ JAKO CI PRZESTRZE DLA PIESZYCH SZCZEGÓLNIE PARKI PIESZYCH, PARKI, S DOWODEM PRAWDZIWEJ DEMOKRACJI W DZIAâANIU” “PRZY OKAZJI, CHCIAâBYM ZAZNACZY E JESTE MY MIASTEM MAJ CYM DU E PROBLEMY Z UBÓSTWEM, NIE JESTE MY WZORCEM DLA KOGOKOLWIEK, PO PROSTU PRÓBUJEMY ROZWI ZYWA NASZE PROBLEMY DAJ C PIERWSZE STWO LUDZIOM “ €ród o: PSWE
 28. 28. PIERWSZE BYPAD’Y W POLSCE €ród o: PSWE & BZZ
 29. 29. ISTOTA CERTYFIKACJI POLITYKI ROWEROWEJ BYPAD €ród o: materia y BYPAD
 30. 30. SMOâDZINO – PIERWSZA CERTYFIKOWANA GMINA WIEJSKA €ród o: Jerzy Raube
 31. 31. DOBRA WOLA SAMORZ DU €ród o: Biuro Promoc Urz du Miasta Tcz i http://tczew.portalpomorza.pl/ cji zew
 32. 32. DO WIADCZENIE WSPÓâPRACY EUROPEJSKIEJ €ród o: Biuro Promoc Urz du Miasta Tcz cji zew
 33. 33. PODSUMOWANIE
 34. 34. KARTA BRUKSELSKA – GDA SK I KRAKÓW – POLSKIMI SYGNATARIUSZAMI zobowi zania Karty Brukselskiej 15% udziaã ruchu rowerowego w ruchu miejskim do 2020 r. €ród o: PSWE
 35. 35. POKOJOWA KOEGZYSTENCJA €ród o: PSWE
 36. 36. KORZY CI DLA POMORZA twórcze rozwini cie tradycji KOLEBKI INNOWACJI SPOâECZNYCH PROMOCJA PRZED, w TRAKCIE i PO EURO 2012 €ród o: PSWE i materia y BIEG 2012
 37. 37. AKTYWNA MOBILNO JEST EKUMENICZNA I APOLITYCZNA €ród o: Tygodnik Pow wszechny nr 34 (3085 z 24 sierpnia 2008r. , onet.pl 5) .
 38. 38. MAPA DROGOWA DO 2016… WDRA ANIE 15% GDA SK KARTY UDZIAâU EUROPEJSK BRUKSELSKIEJ PODRÓ Y STOLIC ROWEREM W KULTURY STRUKTURZE MODALNEJ pa dziernik skyride britishcycling.org.uk/s €ród o: http://new.b
 39. 39. DZI KUJ ZA UWAG
 40. 40. PREZENTACJA ZOSTAâA PRZYGOTOWANA PRZEZ: IMI I NAZWISKO: TELEFON: E-MAIL : REMIGIUSZ KITLI SKI +48 514 892 397 rowery@gdansk.gda.pl ANNA PEICHERT +48 609 542 098 48 peichert.presto@gmail.com i h t t @ il Dr PIOTR KUROPATWI SKI +48 501 069 616 pkuropatwinski@pswe.org ANDRZEJ B. PIOTROWICZ +48 502 200 559 apiotrowicz@pswe.org

×