Ympäristöluvat yritysjohtajakysely

590 views

Published on

Yritysten näkökulmasta ympäristölupajärjestelmän suurimpia haasteita ovat resursointi, tasapuolisuus, avoimuus ja ymmärrettävyys.
Yrityksissä ymmärretään kestävän toiminnan päälle. Yhteiskuntavastuuasiat ovat jo kilpailuetukysymys. On tehokkaampaa ja edullisempaa toimia kerralla oikein. Mutta ohjeiden noudattamisesta on tullut loputon ja ennakoimaton esterata.
Yksiselkoisuus on kaukana ympäristölainsäädännöstä. Lupapäätösten ennakoitavuus voi olla jopa mahdotonta. Pienemmille yrityksille tämä on nousemassa yhä suuremmaksi haasteeksi ja isommille investoinneille jumittavaksi jarruksi. Varsinkin YVA-menettelyä vaativien hankkeiden kokonaiskestoajat muodostuvat usein reippaasti ylipitkiksi.
Yritykset kokevat viranomaisen toiminnan olevan hajallaan. Lakia voidaan lukea eri tavoin eri puolilla maata, ja viranomainen voi jopa valittaa toisen viranomaisen tekemästä päätöksestä. Lupakäsittelyn tulisi olla kaikkia toimijoita kohtaan tasapuolista ja läpinäkyvää.
Lisätiedot:
http://helppohallinto.fi/resursseja-avoimuutta-ymmarrettavyytta/
http://helppohallinto.fi/tuulivoima-vastatuulessa-ymparistoluvat-estavat-ymparistoystavallisyyden/
http://helppohallinto.fi/ymparistolupajarjestelma-jumittaa-investointeja/

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
590
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ympäristöluvat yritysjohtajakysely

 1. 1. YmpäristöluvatYritysjohtajakysely 3/2013
 2. 2. Kauppakamarien yritysjohtajakysely 3/2013selvitti ympäristölupamenettelyjen merkitystä liiketoiminnalle ja niiden sujuvuutta Suomessa.
 3. 3. Kauppakamarien yritysjohtajakysely 3/2013• Toteutettiin 27.2.–6.3.2013• Kysely oli lähestymiseltään kvalitatiivinen• Kyselyyn vastasi 128 yritysjohtajaa 786:sta.• Tässä esityksessä esitettävät luvut on pyöristetty lähimpään kokonaiseen prosenttiin.• Kysely tavoittaa keskeisiä elinkeinoelämän vaikuttajia, joiden vastaukset kuvaavat alueensa mielipiteitä laajalti.• Kyseessä ainoa kysely, joka tavoittaa keskeiset yritysjohtajat kaikkialta Suomesta, Hangosta Utsjoelle.• Vastaajat ovat PK-yritysten, suuryritysten, perheyritysten sekä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia ja kuntapäättäjiä, jotka kuuluvat Suomen 19 kauppakamarin hallituksiin ja valtuuskuntiin.
 4. 4. Vastaajien jakautuminen alueittain• Länsi (64 vastaajaa) – Ahvenanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Hämeen, Keski- Suomen, Pohjanmaan, Rauman, Riihimäen-Hyvinkään, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit• Itä (24 vastaajaa) – Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kuopion, Kymenlaakson ja Pohjois-Karjalan kauppakamarit• Etelä (19 vastaajaa) – Helsingin seudun ja Länsi-Uudenmaan kauppakamarit• Pohjoinen (8 vastaajaa) – Oulun ja Lapin kauppakamarit• Lisäksi vastaajina yhteensä 13 pörssiyhtiöiden toimitusjohtajaa ja Keskuskauppakamarin hallituksen edustajaa, joiden vastauksia ei liitetty mihinkään alueeseen.
 5. 5. Ympäristölupamenettelyjen merkitys yrityksille• Ympäristöluvat vaikuttavat keskeisesti yritysten toimintaan. Ennakoitava ja vakaa toimintaympäristö on yrityksille investointien, kasvun ja työpaikkojen luomisen edellytys.• Lupakynnys on Suomessa muita EU-maita korkeampi, jolloin riski on, että investoinnit siirtyvät joustavampien käytäntöjen maihin.• Yhteiskuntavastuuasiat ovat yrityksille kilpailuetukysymys. On tehokkaampaa ja edullisempaa toimia kerralla oikein. Siksi ohjeiden noudattamisen tulee olla helppoa.• Yksiselkoisuus on kaukana ympäristölainsäädännöstä. Pienemmille yrityksille tämä on noussut merkittäväksi haasteeksi . Ympäristölupamenettely jarruttaa yhä useampaa suurta investointia.
 6. 6. Nykyisen järjestelmän epäkohtia• Ympäristöluvissa on pitkät käsittelyajat ja valitusprosessit.• Pienet muutaman tunnin viranomaistyön vaativat hankkeet saattavat olla samassa jonossa valtavien tuotantolaitosten lupien kanssa.• Ympäristölupapäätösten ennakoitavuus on heikkoa, ellei jopa mahdotonta.• Viranomaisen toiminnan koetaan olevan hajallaan. Samoja säännöksiä tulkitaan eri puolilla maata eri tavalla.• Ympäristölainsäädännöstä puuttuu yksiselkoisuus.
 7. 7. Ympäristölupamenettelyjen toimivuus on tärkeää yritykseni toiminnalle, kasvulle ja kehitykselle. täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä 61 20 5 9 5 jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa0 20 40 60 80 100Ympäristölupamenettelyjen toimivuus on tärkeää 80 prosentillevastaajista.
 8. 8. Ympäristölupamenettelyjen toimivuus on tärkeää yritykseni toiminnalle, kasvulle ja kehitykselle. Pohjoinen 75 25 täysin samaa mieltä Itä 71 13 4 13 jokseenkin samaa mieltä Länsi jokseenkin eri mieltä 58 25 6 9 2 täysin eri mieltä Etelä 37 21 5 21 16 en osaa sanoa0 20 40 60 80 100Ympäristölupamenettelyjen toimivuuden kokee tärkeäksi vastaajien enemmistökaikkialla Suomessa, mutta suurin merkitys niillä on Pohjois- ja Itä-Suomessa.
 9. 9. Avoimet vastaukset• Muutostarpeet ovat usein nopeita, mutta valitettavasti ympäristölupaehtojen päivittäminen ei ole.• Itsestään selvät asiat ja vakiovalittajat vaikeuttavat yritystoimintaa ja sen kehittämistä merkittävästi.• Ympäristölupapäätösten heikon ennakoitavuuden takia asiat eivät pääse yrityksissä etenemään.• Kaikella tällä byrokraattisella hitaudella, isolla työmäärällä sekä kohtuuttomilla kustannuksilla vaikeutetaan elinkeinoelämän toimintaa ja kehittämistä kohtuuttomasti.
 10. 10. Ympäristölupamenettelyyn liittyvät prosessit yritykseni toiminta-alueella ovat sujuvia. täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä2 27 36 16 20 jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa n=2000 20 40 60 80 100Ympäristölupamenettelyihin liittyvien prosessien sujuvuuteen ontyytyväisiä vain 29 prosenttia vastaajista.
 11. 11. Ympäristölupamenettelyyn liittyvät prosessit yritykseni toiminta-alueella ovat sujuvia. Itä 42 42 4 13 täysin samaa mieltäLänsi2 34 31 19 14 jokseenkin samaa mieltä Pohjoinen jokseenkin eri mieltä 13 38 50 täysin eri mieltä Etelä 5 42 53 en osaa sanoa n=1910 20 40 60 80 100Itä- ja Länsi-Suomessa mielipide lupamenettelyjen sujuvuudesta jakaantuuvahvasti. Pohjois- ja Etelä-Suomessa tyytyväisiä on hyvin pieni osa(pohjoisessa 13 prosenttia ja etelässä 5 prosenttia).
 12. 12. Avoimet vastaukset• Ympäristölupaprosessi on erittäin työläs ja käsittelyajat käsittämättömän pitkiä. Pisimmillään prosessi kaikkine selvityksineen, täydennyksineen ja valitusasteineen on kestänyt yhdeksän vuotta.• Lupahakemukset tulisi siirtää nopeasti sähköiseen muotoon ja paperipinojen siirtely lopettaa.• Pikkuasiat ja monimutkaiset lupa-asiat ovat AVI:ssa samassa jonossa, jolloin pikkuasiat jäävät "byrokratian rattaisiin".
 13. 13. Ympäristöhallinnossa ymmärretään yritysten tarpeita. täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä2 23 41 19 16 jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa0 20 40 60 80 10059 prosenttia vastaajista kokee, ettei ympäristöhallinnossa ymmärretäyritysten tarpeita.
 14. 14. Ympäristöhallinnossa ymmärretään yritysten tarpeita. Länsi 3 28 41 17 11 täysin samaa mieltä Etelä 21 26 21 32 jokseenkin samaa mieltä Itä jokseenkin eri mieltä 17 54 8 21 täysin eri mieltä Pohjoinen 13 25 63 en osaa sanoa0 20 40 60 80 100Tarpeiden ymmärtämiseen ollaan tyytyväisimpiä Länsi-Suomessa (31prosenttia). Tyytymättömien osuus on suurin Pohjois-Suomessa (88 prosenttia).
 15. 15. Avoimet vastaukset• Yritysten teollisia prosesseja ei ymmärretä.• Ympäristöluvissa asetetaan toiminnalle kohtuuttomia ehtoja ja rajoituksia. Kiviaineksia pitäisi pystyä murskaamaan ilman polttoaineen käyttöä, mikä on käytännössä mahdotonta.• Virkamiesten käsittelyn pitäisi perustua taloudellisten vaikutusten selvitykseen, eikä pelkästään poliittisiin ympäristövaatimuksiin.
 16. 16. Ympäristöhallinto koordinoi päätöksentekoaan sujuvasti. täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä1 13 43 23 20 jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa0 20 40 60 80 100Päätöksenteon koordinointiin on tyytyväisiä vain 14 prosenttiavastaajista.
 17. 17. Ympäristöhallinto koordinoi päätöksentekoaan sujuvasti. Itä 17 52 9 22 täysin samaa mieltäLänsi2 14 52 21 11 jokseenkin samaa mieltä Etelä jokseenkin eri mieltä 16 11 26 47 täysin eri mieltä Pohjoinen 38 63 en osaa sanoa0 20 40 60 80 100Tyytyväisten osuus päätöksenteon koordinointiin kaikkialla Suomessa on alleviidenneksen. Pohjois-Suomessa kukaan vastaajista ei ollut siihen tyytyväinen.
 18. 18. Avoimet vastaukset• Roolit ovat sekaisin ja isot lupahakemukset viipyvät vuosia.• Toiminta on hajallaan ja samoja säännöksiä tulkitaan eri puolilla maata eri tavalla.• Viranomaisrakennetta on muutettava ja ennen kaikkea yksinkertaistettava.• Ongelma on paikallisten ympäristölupaviranomaisten osaamattomuus ja taipumus tukea paikallisia päätöksentekijöitä, jotka osaavat vielä vähemmän. Asian kanssa joudutaan kuitenkin vaikeuksiin myöhemmin mahdollisessa tuomioistuinkäsittelyssä.
 19. 19. Ratkaisut
 20. 20. Ratkaisut• Viranomaisille tulee asettaa sanktio ylipitkistä käsittelyajoista tai lakiin takuu kohtuullisesta käsittelyajasta.• Ajantasaisen materiaalin saatavuus sähköisesti kaikille tarvitsijoille on varmistettava keskitetyillä tietojärjestelmillä.• Ympäristöhallinnolle on taattava riittävästi resursseja, ja viranomaisten on koordinoitava paremmin keskinäistä toimintaansa.• Valitusprosesseista on karsittava ilmeisen aiheettomat valitukset.
 21. 21. Hallinnolliset rasitteet vaikuttavat kielteisesti yritystoimintaan ja sen kautta koko kansantalouteen. Veronmaksajille ne tarkoittavat kallistabyrokratiaa. Näistä haluamme eroon ja tilalle sujuvia ja tehokkaita toimintamalleja. Helppohallinto.fi

×