Kaavoitus yritysjohtajakysely

946 views
840 views

Published on

Kauppakamarien yritysjohtajakysely paljastaa, että puolet suomalaisista yritysjohtajista on tyytymättömiä kaavoituksen sujuvuuteen. Pääasialliset haasteet ovat pitkä kesto, laaja valitusoikeus sekä viranomaisen harkintavalta. Kaavoitus toimii hyvin joissakin osissa Suomea ja toisissa ei ollenkaan. Kyselyyn vastanneiden yritysjohtajien mukaan heikoimpia alueita ovat Häme, Kymenlaakso sekä Etelä-Savo. Erityisen tyytyväisiä puolestaan ollaan Satakunnassa, Riihimäki-Hyvinkään alueella sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalassa.

Kauppakamarien yritysjohtajakyselyn vastaajat ovat yksimielisiä siitä, että kaavoituksen toimivuus on tärkeää yrityksen toiminnalle, kasvulle ja kehitykselle. Tätä mieltä on 95 prosenttia yritysjohtajista. Kaavoitukseen liittyviä prosesseja oman yrityksensä toiminta-alueella kuitenkin piti sujuvana vain puolet vastaajista.

Lisätietoja
Kaavoitus: venyvää selvitystä, soveltamista ja tulkintaa http://helppohallinto.fi/kaavoitus-selvitysta-soveltamista-tulkintaa/
CASE Woikoski: Suomi on kaavoihin kangistunut http://helppohallinto.fi/case-woikoski/

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
946
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kaavoitus yritysjohtajakysely

 1. 1. KaavoitusYritysjohtajakysely 2/2013
 2. 2. Kauppakamarien yritysjohtajakysely 2/2013 selvittikaavoituksen merkitystä liiketoiminnalle ja sen sujuvuutta Suomessa.
 3. 3. Kauppakamarien yritysjohtajakysely 2/2013• Toteutettiin 12.–17.2.2013• Kysely oli lähestymiseltään kvalitatiivinen• Kyselyyn vastasi 200 yritysjohtajaa 831:sta.• Tässä esityksessä esitettävät luvut on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun• Kysely tavoittaa keskeisiä elinkeinoelämän vaikuttajia, joiden vastaukset kuvaavat alueensa mielipiteitä laajalti.• Kyseessä ainoa kysely, joka tavoittaa keskeiset yritysjohtajat kaikkialta Suomesta, Hangosta Utsjoelle.• Vastaajat ovat PK-yritysten, suuryritysten, perheyritysten sekä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia ja kuntapäättäjiä, jotka kuuluvat Suomen 19 kauppakamarin hallituksiin ja valtuuskuntiin
 4. 4. Edellytys investoinneille ja kasvulle• Kaavoitus liittyy niin yritysten toimitilaratkaisuihin, investointeihin, liikenneyhteyksiin kuin henkilöstön saatavuuteen. Siksi sillä on suuri merkitys yrityksille.• Parhaimmillaan kaavoitus luo hyvät edellytykset menestyvälle liiketoiminnalle, pahimmillaan taas estää yrityksen järkevän toiminnan• Kaavoituksella on merkittäviä kilpailullisia ulottuvuuksia: Yritysmyönteisellä ja toimivalla maankäytön suunnittelulla voidaan houkutella yrityksiä alueelle ja turvata yritysten välisen kilpailun toimivuus• Elinkeinoelämän mukaan ottamisella kaavan valmisteluun varmistetaan yritysten sijoittumis- ja kasvutarpeiden jouheva sovittaminen muuhun maankäyttöön
 5. 5. Kaikki vastaajatKaavoituksen toimivuus on tärkeätä yritykseni toiminnalle, kasvulle jakehitykselle. täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä 69 26 41 1 jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa0 20 40 60 80 100 n=200Suomalaisyritysten toimitusjohtajat ovat lähes yksimielisiä siitä, että kaavoitus ontärkeätä yrityksensä toiminalle, kasvulle ja kehitykselle. Tätä mieltä on 95prosenttia yritysjohtajista.
 6. 6. Nykyisen kaavoitusjärjestelmän epäkohtia• Lain väljyys heikentää kaavoituksen ennustettavuutta ja kasvattaa yksittäisen virkamiehen valtaa; lain tulkinnat ja soveltaminen vaihtelevat maan eri osissa ja eri viranomaisissa• Ylimitoitetuilla selvitysvaatimuksilla ja liian väljästi rajatulla valitusoikeudella aiheutetaan ylimääräisiä kustannuksia, kulutetaan rajallisia voimavaroja ja venytetään kaavoituksen kestoa kohtuuttomasti.
 7. 7. Kaikki vastaajat täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä 9 41 33 15 3 jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa n=2000 20 40 60 80 100Kaavoitus on sujuvaa 50 prosentin mielestä.
 8. 8. Kaavoituksen sujuvuus eri puolella Suomea Pohjoinen 13 50 13 25 täysin samaa mieltä Länsi 11 44 31 14 jokseenkin samaa mieltä Itä jokseenkin eri mieltä 8 38 41 14 täysin eri mieltä Etelä 4 38 35 15 8 en osaa sanoa n=1910 20 40 60 80 100Pohjoisessa kaavoituksen sujuvuuteen oltiin tyytyväisimpiä (63 prosenttia), mutta siellä onmyös suurin erittäin tyytymättömien joukko. Etelässä tyytyväisiä oli vähiten (42 prosenttia).
 9. 9. Pohjoisessa eniten kaavoitukseen tyytyväisiä• Pohjoinen (63 prosenttia tyytyväisiä) – Oulun ja Lapin kauppakamarit• Länsi (55 prosenttia tyytyväisiä) – Ahvenanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Hämeen, Keski-Suomen Pohjanmaan, Rauman, Riihimäki- Hyvinkään, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit• Itä (46 prosenttia tyytyväisiä) – Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kuopion, Kymenlaakson ja Pohjois- Karjalan kauppakamarit• Etelä (42 prosenttia tyytyväisiä) – Helsingin seudun ja Länsi-Uudenmaan kauppakamarit
 10. 10. Tulokset kauppakamarialueittain
 11. 11. Tyytyväisyys valtakunnallisesti kirjavaa Täysin tai jokseenkin Jokseenkin tai Kaavoituksen sujuvuus sujuvaa täysin ei-sujuvaa EOS Satakunta 87 13 0 Riihimäki-Hyvinkää 86 14 0 Etelä- ja Pohjois-Karjala 69 31 0 Kuopio 64 36 0 Oulu ja Lappi 63 38 0 Etelä-Pohjanmaa 57 43 0 Kaikki vastaajat 50 48 3 Keski-Suomi 50 50 0 Turku 46 54 0 Tampere 46 55 0 Helsingin seutu ja Länsi-Uusimaa 42 50 8 Pohjanmaa 42 58 0 Rauma 36 55 9 Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat ja keskuskauppakamarin hallitus 31 58 11 Etelä-Savo 17 83 0 Kymenlaakso 0 100 0 Häme 0 100 0
 12. 12. Satakunta täysin samaa mieltä 13 73 13 jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä n=140 20 40 60 80 100Kaavoitus on sujuvaa enemmistön eli 87 prosentin mielestä.
 13. 13. Satakunta: kommentit• Yksilön tekemä tahallinen kiusa- ja haittamielessä tehty valitus käsitellään samalla raskaalla rutiinilla kuin vakavasti otettavat valitukset. Muutamassa minuutissa huitaistulla valituksella voidaan saada järkevät hankkeet viivästymään jopa vuosia.• Olemassa olevan kaavan mukaisesti saa tietysti toimia. Mutta jos hakee kaavamuutosta, esim. alueen laajentamista ja tästä päätöksestä tehdään valitus niin valituksen käsittelyn aikana ei voi tehdä toimenpiteitä edes aiemman kaavan mukaisesti.• Kaavahankkeisiin ei siis voi lähteä silloin kun asialle on tarve, vaan kaavamuutokset on tehtävä aikana, jolloin valituskierroksiin on aikaa.
 14. 14. Riihimäki-Hyvinkää jokseenkin samaa 86 14 mieltä täysin eri mieltä n=130 20 40 60 80 100Kaavoitus on sujuvaa enemmistön eli 86 prosentin mielestä.
 15. 15. Riihimäki-Hyvinkää: kommentit• ELYn ja mm. museoviraston määräysvalta joskus kohtuuton - laaja valitusoikeus ja erityisesti niiden kohtuuttoman pitkät käsittelyajat.• Kaavamuutokset hitaita, ei ole selkeää päättäjää vaan asioita pompotellaan.• Ongelma on viranomaisen harkintavallan ennakoimattomuus.• Valitusoikeus nykyisessä muodossaan on yritystoiminnan pullonkaula useissa tapauksissa. Ratkaisumallia ei minulla ole, mutta keskustelua hävittyjen valitusten maksuista tulisi jatkaa. Jokin sellainen keppi asiassa pitäisi olla, että myös valittaja itse miettisi tarkemmin, onko hänellä oikeita perusteita valitukselleen.
 16. 16. Pohjois- ja Etelä-Karjala täysin samaa mieltä jokseenkin samaa 8 62 23 8 mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä n=120 20 40 60 80 100Kaavoitus on sujuvaa enemmistön eli 69 prosentin mielestä.
 17. 17. Pohjois- ja Etelä-Karjala: kommentit• Kaavoitus ei huomioi lainkaan Kaakkois-Suomen ja Lappeenrannan eritysolosuhteita. Kaupan suuryksiköitä tulisi voida rakentaa vapaammin, koska itärajan yli tuleva ostosmatkailu kasvaa rajusti koko ajan. Kaakkois- Suomesta tulisi tehdä kaavoitukseen suhteen erityisalue, jotta itäturismin kasvu saadaan hyödynnettyä.• Nykyisellään kaavoitusprosessi muistuttaa tsaarinaikaista hallintokulttuuria.• Perusteettomiksi tuomituissa valituksissa valittajan pitäisi joutua korvaamaan vähintään yhteiskunnalle syntyneet kustannukset.
 18. 18. Kuopio täysin samaa mieltä jokseenkin samaa 18 45 27 9 mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä n=110 20 40 60 80 100Kaavoitus on sujuvaa enemmistön eli 64 prosentin mielestä.
 19. 19. Kuopio: kommentit• Viranomaisten prosessit ovat tsaarinaikaisia ja hitaita.• Kunnan asenne yritystä kohtaan on tärkeä – sen pitäisi olla se, että haluamme ratkaista ongelmasi ja järjestää sinulle asiallisen kaavan.• Ongelmana ovat puutteet viranomaisten välisessä yhteistyössä sekä valitusoikeus. Tämä näkyy hyvin tuulivoiman rakentamiseen liittyvissä ongelmissa sekä uusien turvetuotantoalueiden luvituksen hitaudessa.• Kuntien ja kaupunkien kaavoituksesta vastaavien viranomaisten olisi hyvä tiedostaa, että nopean ja monipuolisen kaavoituksen avulla pystytään luomaan elinkeinoelämälle toimintaedellytyksiä ja tuomaan alueelle taloudellista hyvinvointia, kaavoituksellisia arvoja unohtamatta. Ripeä ja monipuolinen kaavoitus on takeena kaupunkien ja kuntien kehittymiselle.
 20. 20. Oulu ja Lappi jokseenkin samaa mieltä 13 50 13 25 jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä n=80 20 40 60 80 100Kaavoitus on sujuvaa enemmistön eli 63 prosentin mielestä.
 21. 21. Oulu ja Lappi: kommentit• Kaavaprosessit ovat aivan liian hitaita niiden käsittelyprosessin takia. Lausuntojen kuulemiset, valitukset ja jokin yksityiskohta jarruttaa koko kaavaa eli myös niiden kaavojen sisältöjä, jotka kaikki osapuolet olisivat valmiita hyväksymään.• Olen ollut mukana pienyrityksille tarkoitetun alueen kaavaprosessissa, joka kesti 4 vuotta sen takia, että teollisuuskaavan sisään yritettiin samalla kaavoittaa kahta tuulimyllyä. Näiden tuulimyllyjen ja tutkaselvitysten viivästymisen vuoksi koko kaava viivästyi, vaikka itse teollisuusalue olisi voitu kaavoittaa eri prosessilla. Ei kenelläkään yrittäjällä ole varaa odotella 4 vuotta liiketoimintaidean kanssa. Kyllä maailma menee nopeammin eteenpäin.
 22. 22. Etelä-Pohjanmaa täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä 7 50 29 14 jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa n=120 20 40 60 80 100Kaavoitus on sujuvaa enemmistön eli 57 prosentin mielestä.
 23. 23. Etelä-Pohjanmaa: kommentit• Viranomaisten harkintavalta on nykyään mielivaltaista. Vaikka hanketta pidetään kaupungissa hyvänä, ei neljä vuotta sitten kaavoitushakemuksella vireille pantu hanke ole vielä 2013 kaavoitusohjelmassa.• Kaavoitukseen liittyvät ulkopuolisten konsulttien tekemät selvitykset aiheuttavat byrokratiaa ja hitautta. ELY-keskus hankaloittaa hankkeita vetoamalla siihen, etteivät nämä selvitykset ole riittäviä.
 24. 24. Keski-Suomi täysin samaa mieltä jokseenkin samaa 21 29 36 14 mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä n=140 20 40 60 80 100Mielipide kaavoituksen sujuuvudesta jakaantuu tasan.
 25. 25. Keski-Suomi: kommentit• Yksinkertainen kaava-asia voi kestää vuoden, ja maksaa useita kymmeniä tuhansia euroja.• Kaupungin johto on avainasemassa siinä, että saadaan kaavoitus toimimaan. Tilaa Suomen kunnissa on.• Ongelmana on ympärillä olevien kaupungin maiden kaavoitukseen liittyvät valitukset.
 26. 26. Turku täysin samaa mieltä jokseenkin samaa 8 38 46 8 mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä n=130 20 40 60 80 100Kaavoitus on sujuvaa vajaan puolen eli 46 prosentin mielestä.
 27. 27. Turku: kommentit• Monopoliasemassa oleva kaavoittaja voi itsevaltaisesti päättää asemakaavatarkastelulaajuuden ja sisällön myös yksityisellä maa- alueella. Sama koskee myös kaavavaihtoehtoja, kannattavuusnäkökulmasta riippumatta.• Kaavoitusprosessi,ja varsinkin rakennusluvan myöntämisprosessi jo valmiina olevaan kaavaankin, ovat nyt turhan monivaiheisia useine sivullisten ja naapureiden lausuntokierroksineen ja nähtävillä oloineen. Riittäisikö se, että kaavan tai valmiiseen kaavaan perustuvan rakennusluvan vireillepano tiedotetaan mahdollisille asianosaisille. Sen jälkeen ne asianosaiset, jotka kokevat velvollisuudekseen valvoa etujaan asiassa, olisivat itse velvollisia selvittämään prosessin vaiheet aikatauluineen ja nähtävillä oloineen?
 28. 28. Tampere täysin samaa mieltä jokseenkin samaa 9 36 36 18 mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä n=110 20 40 60 80 100Kaavoituksen sujuvuuteen on tyytymättömiä yli puolet eli 55 prosenttia.
 29. 29. Tampere: kommentit• Kaavoituksen eteneminen vie aivan liian paljon aikaa ja päätökset kestävät.• Valitukset pitäisi voida käsitellä nopeasti ja valittajille tulisi antaa vähintään 5000–10000 euron sakkoja, jos valitukset eivät mene läpi.• Virkamieskoneistoon vauhtia!
 30. 30. Helsingin seutu ja Länsi-Uusimaa täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä 4 38 35 15 8 jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa n= 230 20 40 60 80 100Kaavoitus ei ole sujuvaa 50 prosentin mielestä.
 31. 31. Helsingin seutu: kommentit• Ongelmia ovat hitaus, kankeus, liiketoiminnan tarpeiden ymmärtämättömyys, vastakkainasettelu, suhtautuminen yrittäjään kuin hallintoalamaiseen, luukulta toiselle juoksuttaminen sekä tolkuton byrokratia.• Valitusoikeus nykyisessä muodossaan on yritystoiminnan pullonkaula useissa tapauksissa.• Kuntien eri viranomaisten erilaiset näkemykset tavoitteista johtavat siihen umpikujaan, ettei tiedetä kenen kanssa tulisi neuvotella tai sopia siitä, mitä tehdään. Tämän lisäksi ELY:n päätöksiä ei voi ennakoida.• Kaavoituksella on merkitystä esimerkiksi pääkapunkiseudun tavarajakeluun. Tällä hetkellä jakeluautot ja työpaikkaliikenne ovat samoissa ruuhkissa. Kaavoituksessa pitäisi huomioida myös logistiikka. Uudenmaan maakuntakaavassa sitä ei taideta edes mainita, jos muistan oikein.• Ongelmana on virkamiesten ja poliitikkojen ymmärtämättömyys reaalimaailmasta ja elinkeinoelämän tarpeista. Kammioissaan elävät kerrosteoreetikot eivät kykene vastaamaan modernin yhteiskunnan tarpeisiin.
 32. 32. Pohjanmaa täysin samaa mieltä jokseenkin samaa 33 8 25 33 mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä n=110 20 40 60 80 100Enemmistö eli 58 prosenttia on tyytymätön kaavoituksen sujuvuuteen.
 33. 33. Pohjanmaa: kommentit• Uusien kaavojen tekeminen aivan liian hidasta. Prosessin ollessa meneillään ei hankkeita saada tehdyksi, vaan pitää odottaa kaavoitus loppuun ennen kuin voidaan edetä lupien kanssa. Liian usein kaavoitus menee ympäristöministeriöön asti ennen lain voimaa, jolloin prosessi kestää useita vuosia.• Kaavamuutosten hakeminen on hitauden vuoksi käytännössä mahdotonta - investoinnit ja kapasiteetin lisäykset suunnattava muihin maihin, koska Suomi liian jäykkä maa• Yksi maanviljelijä voi jarruttaa ison teollisuusyrityksen laajennusta, vaikka yritys antaisi eljä kertaa enemmän hyvää viljelymaata tien toisella puolella. Selitys on, että pelto on ollut suvun omistuksessa monta sukupolvea.
 34. 34. Rauma jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä 36 45 9 9 täysin eri mieltä en osaa sanoa n=110 20 40 60 80 100Yli puolet eli 55 prosenttia on tyytymättömiä kaavoituksen sujuvuuteen.
 35. 35. Rauma: kommentit• Viranomaisten ylimielisyys ja tietämättömyys, valitusoikeutta pitää rajoittaa tai siihen pitäisi saada lupa ainakin KHO:n osalta• Virkamieskoneistoon pitää saada vauhtia.• Kaavoituspäätöksiin liittyvä kokonaisprosessi on liian aikaa vievä ja valitusoikeus liian laaja. Vapaan markkinatalouden tulisi olla ohjaavampi tekijä kuin kuntien näkökulmat liikarakentamiseen. Kaupan kaavarajoiteet esim tilaa vievän kaupan ja päivittäistavarakaupan neliöiden suhteen ovat jälkeenjäänyttä elämää. Tämäntyyppiset rajoitukset rajoittavat kilpailua eivätkä mahdollista uusien konsepti- ja liikeideainvestointien toteutusta. Sääntelyä pitää purkaa.• Viranomaiset eivät uskalla tehdä itsenäisiä päätöksiä kaava-asioiden (joustavuuden) tulkinnassa. Tämä aiheuttaa aikaa vievää byrokratiaa.
 36. 36. Etelä-Savo jokseenkin samaa mieltä 17 67 17 jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä. n=60 20 40 60 80 100Valtaosa eli 83 prosenttia on tyytymätön kaavoituksen sujuvuuteen.
 37. 37. Etelä-Savo: kommentit• Valitusoikeutta rajattava ja otettava valitusmaksut käyttöön. Kun selkeitä asioita voidaan pitkittää jopa vuosikausia, jopa kymmeniä, niin jokin on pahasti pielessä. Kaupungeilla on myös oikeus pakkolunastukseen, mutta milloin tätä on uskallettu käyttää?• Ympäristöministeriöllä on halu ohjata kovalla kädellä ennen kaikkea kaupallisten palvelujen sijoittumista.• Valitustien pituus on käsittämätön.• Omalla paikkakunnallani kaavoitus on vanhanaikaista ja se ei vastaa nykypäivän tarpeita.
 38. 38. Häme 83 17 jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä n=60 20 40 60 80 100Kaavoitus ei ole sujuvaa yhdenkään vastaajan mielestä.
 39. 39. Häme: kommentit• Valitusoikeudet voivat vesittää hyviä hankkeita ja siksi valitusmaksu tulisi ottaa harkintaan.• Virkamiesmäinen asenne on ongelma.• ELY-keskuksen toiminta arvaamatonta. Sieltä ei saa etukäteen tarkkaa tietoa vaatimuksista ja päätöksenteon kriteereistä.
 40. 40. Kymenlaakso 71 29 jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä n=60 20 40 60 80 100Kaavoitus ei ole sujuvaa yhdenkään vastaajan mielestä.
 41. 41. Kymenlaakso: kommentit• Kaavoituksen hitaus ja yleinen palveluhaluttomuus kaupungin organisaatiossa ei lisää muuttamis- ja perustamisintoa.• Turhat valitukset pitäisi saada pois ja valittajille jonkinlainen valitusmaksu – ainakin, jos häviävät valitusprosessin.• Virkamiesten asenteet vaikuttavat.• Uusi MRL vie päätöksenteon alueelta selkeästi Helsinkiin. Paikkakunnan olosuhteiden tunteminen Helsingistä käsin ei aina toimi. Esille on tullut huonoja esimerkkejä virkamiesten toiminnasta. Säännökset ovat niin pyöreitä uudessa laissa, että yksittäisen virkamiehen valta asioissa on kohtuuton. Tällainen toiminta haittaa oleellisesti alueen elinkeinoelämän kehittämistä.
 42. 42. Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat ja Keskuskauppakamarin hallitus täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä 5 26 37 21 11 jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa n=190 20 40 60 80 100Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien ja Keskuskauppakamarin hallituksenenemmistö (58 prosenttia) ei pidä kaavoitusta sujuvana .
 43. 43. Pörssiyhtiöidentoimitusjohtajat, keskuskauppakamarin hallitus• Kunnat ja kaupungit kaavoittavat liian hitaasti ja vähän raakamaata asuntotuotantoon sekä toimitilatarpeisiin. Tiukat ja kalliit kaavamääräykset vaikeuttavat entisestään. Tarpeettomat väestönsuoja- ,runko-, julkisivu- ja asuntojen koko vaatimukset ovat käytännössä pysäyttäneet vuokra-asuntotuotannon. Kaavoitukseen liittyvään valitutusoikeuteen pitää luoda sanktiot turhista valituksista. Ammattivalittajien toimet haittaavat kohtuuttomasti. Kaavojen valmistelu ja valitusajat pitää saada lyhyemmiksi.• Liian ylhäältä johdettu ,moniportainen prosessi. Tulisi olla enemmän paikallista toimivaltaa.• Kuntien väliset erot näissä asioissa ovat yllättävän suuria. Osa virkamiehistä yrittää tehdä rationaalista työtä ja palvella kuntalaisiaan. Suuri osa toimii edelleen kuten 100 vuotta sitten, jolloin olimme Tsaarin hallintoalamaisia.
 44. 44. Ratkaisut
 45. 45. Ratkaisut• Virkamiehille on asetettava dokumentaatiovelvoite työprosesseistaan ja siitä, miten kaavoitushankkeet etenevät käsittelyssä ja mistä hidasteet johtuvat.• Valituksille on säädettävä maksimiaika ja niistä on perittävä käsittelymaksu, joka palautettaisiin, mikäli valitus menestyy.• Elinkeinoelämä on otettava aidosti mukaan kaavan valmisteluun jo varhaisessa vaiheessa. Riski siihen, että yrityksen katsotaan pyrkivän väärin keinoin vaikuttamaan kaavan valmisteluun kertoessaan yrityksensä liiketoiminnan tarpeista, tulee minimoida/poistaa• Ajantasainen kaava-aineisto tulisi olla saatavilla sähköisesti kaikille tarvitsijoille keskitetystä tietojärjestelmästä. Kaavoituksen on oltava kaikkia toimijoita kohtaan tasapuolista ja läpinäkyvää.• Viranomaistahojen rooleja kaavoituksessa on mietittävä uudelleen, etenkin kaavoitusta ohjaavien ja valvovien ELY-keskusten ja ympäristöministeriön osalta.
 46. 46. Hallinnolliset rasitteet vaikuttavat kielteisesti yritystoimintaan ja sen kautta koko kansantalouteen. Veronmaksajille ne tarkoittavat kallistabyrokratiaa. Näistä haluamme eroon ja tilalle sujuvia ja tehokkaita toimintamalleja. Helppohallinto.fi

×