KBDH-Trần Ký Lịnh - Bài 17 - CVI-Lớp 11

920 views
849 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
920
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KBDH-Trần Ký Lịnh - Bài 17 - CVI-Lớp 11

 1. 1. GV : Đinh Nguyên Thanh Tú (st) – CENTEA Data chưa rõ nguồn gốc <ul><ul><ul><ul><ul><li>MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN HỌC 2 </li></ul></ul></ul></ul></ul>KẾ HoẠCH BÀI GiẢNG SVTH: Trần Ký Lịnh Lớp: Tin 5 La – Kg GVHD: Ths Lê Đức Long
 2. 2. Tin học 11 Chương VI Chương trình con và lập trình có cấu trúc . 15 (5, 6, 2, 2) Bài 17: Chương trình con và phân loại. 8(3, 4,1,1) Chương IV Kiểu dũ liệu có cấu trúc Chương V Tệp và thao tác với tệp
 3. 3. <ul><ul><li>Nắm được khái niệm chương trình con. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sự khác biệt cơ bản giữa hàm và thủ tục. </li></ul></ul><ul><ul><li>Phân biệt điểm giống và khác nhau về cấu trúc của chương trình và chương trình con. </li></ul></ul><ul><ul><li>Biết được mối quan hệ giữa tham số hình thức và tham số thực sự . </li></ul></ul><ul><ul><li>Biến cục bộ: Cách khai báo và phạm vi sử dụng.. </li></ul></ul><ul><ul><li>Đòi hỏi phải có kỹ năng cụ thể. </li></ul></ul><ul><li>Mục tiêu, chuẩn kiến thức, kĩ năng: </li></ul><ul><li>Điểm trọng tâm, điểm khó: </li></ul><ul><li>Hiểu được chương trình con là gi? </li></ul><ul><li>Lợi ích của việc sử dụng chương trình con. </li></ul><ul><li>Biết phân loại và hiểu được cấu trúc của chương trình con. </li></ul><ul><li>Phân loại chương trình con: Hàm (function), thủ tục (procedure). </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Kiến thức có thể biết về chủ đề, nội dung học. </li></ul><ul><li>Tình huống giả định – thảo luận. </li></ul><ul><li>Phòng học có máy chiếu, bảng đen, máy tính cho thầy giáo, loa và micro. </li></ul><ul><li>Phần thảo luận 4 em 2 máy tính, viết đoạn ctc rồi cử đại diện viết lên bảng. </li></ul><ul><li>Biết viết một chương trình đơn giản. </li></ul><ul><li>Biết viết cấu trúc một chương trình. </li></ul><ul><li>Biết khai báo kiểu dữ liệu. </li></ul>
 5. 5. KỊCH BẢN DẠY HỌC Hoạt động 2 Dẫn dắt đi sâu vào trọng tâm bài. (20 phút) Hoạt động 1 Kiểm tra bài củ và giới thiệu bài mới. (7 phút) Hoạt động 4 Củng cố - Dặn dò. (5 phút) Hoạt động 3 HS ghi chép và thảo luận (13 phút)
 6. 6. <ul><li>Hoạt động 1: (7 phút) </li></ul><ul><li>Giớ thiệu bài và dẫn dắt: Các chương trình giải các bài toán phức tạp thường rất dài, có thể gồm rất nhiều lệnh . Khi đọc những chương trình dài, rất khó nhận biết được chương trình thực hiện các công việc gì và hiệu chỉnh chương trình cũng khó khăn . Vậy phải cấu tạo chương trình như thế nào để cho chương trình dễ đọc, dễ hiệu chỉnh nâng cấp . Trong chương này ta sẽ nghiên cứu một vấn đề mới đó là chương trình con(CTC) . </li></ul><ul><li>☺ Vậy CTC là gì ? </li></ul><ul><li>☺ Cách viết, cách sử dụng chúng như thế nào ? </li></ul><ul><ul><li>Kiểm tra sĩ số, ổn định lớp. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiểm tra bài củ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ghi đầu bài và phần 1. </li></ul></ul>
 7. 7. 1. Chương trình con (ctc) Để viết chương trình giải các bài toán lớn, phức tạp người lập trình có thể chia thành nhiều bài toán nhỏ, mỗi bài toán là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định (gọi là ctc). Sau đó ghép nối các chương trình con thành chương trình chính. Nhóm trưởng Việc A Việc B Hoạt động 2: (20 phút)
 8. 8. 2. Phân loại chương trình con Chương trình con Hàm (Function) Là chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó, và trả về một giá trị qua tên của nó. Thủ tục (Procedure) Là chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó, và không trả về giá trị nào qua tên của nó. Tính tổng luỹ thừa S = a n + b m + c p + d q Vẽ và đưa ra màn hình 5 hình chữ nhật có kích thước khác nhau .
 9. 9. 3. CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH CON <Phần khai báo> < Phần thân> Function <Tên hàm> [(<ds tham số>)] :kiểu của hàm; [< Phần khai báo >] Begin [<Dãy các lệnh>] tênhàm := giátrị ; End; Procedure <tên thủ tục> [(<ds tham số>)]; [< Phan khai bao >] Begin [<Dãy các lệnh>] End; Hàm (Function) Thủ tục (Procedure)
 10. 10. Ví dụ: Nhập 6/10 => ra 3/5 * INPUT : Nhập phân số a/b; * OUTPUT : Phân số c/d - Trong đó: c = a/ ƯCLN (a,b) ; d = b / ƯCLN(a,b ) ;  Viết chương trình con thực hiện tìm ƯCLN(a,b) và gọi nó khi tính c,d trong chương trình chính. Hoạt động 3: (13 phút) HS ghi bài và thao luận Bài toán 1: Lập phương trình tối giản phân số.
 11. 11. Program tgps; Uses crt; Var tu,mau,c,d : integer; Function UCLN( a,b :integer) : integer; Begin While a<> b do if a>b then a := a-b else b:=b-a; UCLN := a; end; BEGIN Write(‘ Nhap vao tu so vµ mau so:’); readln(tu,mau); C := tu div UCLN(tu,mau) ; d := mau div UCLN(tu,mau); Writeln(‘ Phan so toi gian = ’, c, ‘ / ’, d); Readln; END. Write(‘Nhap vao tu so va mau so:’); C := 6 div d := 10 div UCLN(6,10) UCLN(6,10); Writeln(‘ Phan so toi gian = ’, 3, ‘ / ’, 5); Readln; END. BEGIN Readln(tu,mau); USCLN=2; USCLN=2; Nhap vao tu so va mau so: 6 10 Phan so toi gian= 3/5
 12. 12. <ul><li>Các CTC thường được đặt sau phần khai báo của chương trình chính. </li></ul><ul><li>CTC chỉ được thực hiện khi có lời gọi nó. </li></ul><ul><li>Lợi ích của việc sử dụng chương trình con: </li></ul><ul><li>Hỗ trợ việc thực hiện các chương trình lớn. </li></ul><ul><li>Tránh được việc phải viết lặp đi lặp lại cùng một dãy lệnh nào đó. </li></ul><ul><li>Thuận tiện cho việc phát triển và nâng cấp chương trình. </li></ul>
 13. 13. GV : Đinh Nguyên Thanh Tú (st) – CENTEA Data chưa rõ nguồn gốc  Chương trình con là một dãy lệnh giải quyết một bài toán con cụ thể .  Cấu trúc chương trình gồm: Phân loại chương trình con: + Hàm + Thủ tục <Phần khai báo> < Phần thân> Ghi nhớ Dặn dò : …………………………………………………………………………………………………………………………….. Hoạt động 4: (5 phút) Củng cố - dặn dò

×