Lop_12_C2_Bai5

524 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
524
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lop_12_C2_Bai5

 1. 1. Phần giới thiệu cá nhân Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông TinKỊCH PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC IIBẢNDẠY GVHD: Ths Lê Đức LongHỌC SVTH: Nguyễn Thị Hồng Cẩm MSSV: K33103371 Lớp: Tin5 LA-KG
 2. 2. CHƢƠNG TRÌNH TIN Kỹ năng: Rèn luyện cho học HỌC LỚP 12 Mục tiêu sinh bƣớc đầu có kĩ năng làm việc với một hệ QTCSDL quan hệ cụ thể. Chuơng 1: Khai niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở Kiến thức: Cung cấp cho học dữ liệu sinh các kiến thức ban đầu về : Hệ cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan Chƣơng 2: Hệ quản Bài 5: Các thao tác hệ, kiến trúc và bảo mật hệ trị cơ sở dữ liệu cơ bản trên bảng CSDL Microsoft Access (1,2,0) Thái độ: Có ý thức bảo mật Chƣơng 3: Hệ cơ thông tin và sử dụng máy tính sở dữ liệu quan hệ để khai thác thông tin, phục vụ công việc hằng ngày. Chƣơng 4: Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liêu
 3. 3. Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng- Mục tiêu, chuẩn kiến thức, kĩ năng+ Biết các khái niệm: Cập nhập dữ liệu, sắp xếp, lọc, tìm kiếm và in.+ Biết các nút lệnh làm việc với bảng: Cập nhập dữ liệu, sắp xếp, lọc, tìm kiếm.+ Biết mở bảng ở chế độ trang dữ liệu+ Biết cập nhập dữ liệu trong bảng: thêm mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi.+ Biết dùng nút lệnh để sắp xếp bản ghi theo một trƣờng.+ Biết dùng các nút lệnh để lọc ra những bản ghi thỏa mãn một số điều kiện nàođó.+ Biết sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế đơn giản+ In dữ liệu.- Điểm trọng tâm, điểm khó+ Cập nhập dữ liệu: thêm, chỉnh sửa, xóa, sắp xếp, lọc dữ liệu.+ Xác định điều kiện lọc+ Xác định trƣờng để lọc.+ Học sinh chƣa quen sử dụng các nút lệnh.
 4. 4. Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng- Kiến thức đã biết liên quan đến bài học. + Biết khởi động và kết thúc Access, tạo CSDL mới. + Biết tạo cấu trúc bảng theo mẫu, chỉ định khóa chính. + Biết chỉnh sửa cấu trúc bảng.- Kiến thức có thể biết về chủ đề, nội dung. + Thực hiện đƣợc các thao tác cập nhập dữ liệu.
 5. 5. HĐ 1:(5p) Kiểm tra bài củ, gợi động cơ vào bài mới Phần giả HĐ 2: (15p)Cập nhập định: dữ liệu cho table + PhòngBài 5: Các thao học cótác cơ bản trên máy chiếu. HĐ 3: (15p) Sắp xếp và bảng lọc dữ liệu. + GV: 1 máy tính. + Hs làm HĐ 4: (5p) Tìm kiếm việc theo đơn giản và in dữ liệu nhóm, mỗi nhóm có một máy. HĐ 5: (5p) Củng cố, hƣớng dẫn tự học
 6. 6. Hoạt động 1: (5p) Kiểm tra bài cũ, gợi động cơ vào bài mới. - GV đƣa ra 5 câu hỏi trắc nghiệm và yêu cầu học sinh trả lời. - GV đánh giá cho điểm. - Đƣa ra tình huống có vấn đề, gợi động cơ vào bài mới - Mở đầu bài dạy và giới thiệu bài học - Mở sách giáo khoa trang 42.
 7. 7. Hoạt động 2:(15p)Cập nhập dữ liệu cho table- HS tự thảo luận theo nhóm.- GV gọi Hs trong nhóm nào đó lên thao tác trên máy cácchức năng thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi.- Thành viên trong nhóm bổ sung đóng góp cho bạn.- GV nhận xét và kết luận.- Hs ghi chú vào sách giáo khoa.
 8. 8. Hoạt động 3: (15p)Sắp xếp và lọc-GV chiếu phim các thao tác trên máy.-Hs thực hành theo nhóm làm trực tiếp trên máy.-Một nhóm đại diện trình bày lại cách làm trƣớc lớp.- GV nhận xét, đóng góp ý kiến.-Hs ghi chú lại.
 9. 9. Hoạt động 4: (5p)Tìm kiếm và in dữ liệu+ Học sinh tự tìm hiểu, và nộp lại kết quả tìm hiểu chô cô.
 10. 10. Hoạt động 5: (5p) Củng cố, hƣớng dẫn tự học.+ GV giao bài tập về nhà và hƣớng dẫn chuẩn bị cho giờ sau. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi!!!
 11. 11. Kiểm tra bài củ Câu 2: Tên cột (tên trƣờng) đƣợc viếtCâu 1: Khi chọn kiểu dữ liệu cho bằng chữ hoa hay thƣờngtrƣờng thành tiền(bắt buộc kèm theo a. Không phân biệt chữ hoa hay thƣờng.đơn vị tiền tệ) , nên chọn loại nào? b. Bắt buộc phải viết chữ hoa.a. Number c. Text c. Bắt buộc phải viết chữ thƣờng.b. Currency d. Date/time d. Tùy theo trƣờng hợp.Câu 3: Có cần thiết phải lập mối Câu 4: Nhờ có mối quan hệ giữa cácquan hệ giữa các bảng trong CSDL bảng tính chất nào sau đây đƣợc đảmhay không. bảo.a. Nhất thiết phải lập mối quan hệ giữa a. Tính độc lập dữ liệu.các bảng trong CSDL. b. Tính dƣ thừa dữ liệu.b. Không nhất thiết phải lập mối quan c. Tính toàn vẹn giữ liệu giữa các bảng.hệ giữa các bảng trong CSDL d. Cả ba tính chât trên Câu 5: Khi nhập dữ liệu phải nhập dữ liệu cho bảng nào trƣớc. a. Bảng chính trƣớc b. Bảng quan hệ trƣớc. c. Bảng nào trƣớc củng đƣợc d. Các câu trên đều sai.
 12. 12. Gợi ý giới thiệu bài mớiGV đặt câu hỏi: Ví dụ cô có table nhƣ hình bênnếu cô muốn bỏ mhs A4 thì phải làm nhƣ thếnào ?nếu muốn thêm A6 thì phải làm nhƣ thếnào?. Dự kiến học sinh trả lời: -Xóa dữ liệu ở A4 -Thêm dữ liệu mã học sinh A6 vào. GV kết luận và dẫn vào bài mới: -Nhƣ vậy, để thực hiện đƣợc những yêu cầu trên cô cùng các em tìm hiểu bài “ CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG”
 13. 13. Câu hỏi gợi ý thảo luận:Các nhóm đọc SGK trang 42, dùng bút hightlight các ý trả lời cho các câu hỏi sau: Thế nào là cập nhật ? Khi nào cần cập nhật? a. Làm thế nào để thêm bản ghi mới? Có mấy cách thêm bản ghi mới? b. Muốn sửa bản ghi ta cần làm những thao tác nào? c. Muốn xóa bản ghi ta cần làm những thao tác nào?

×