TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM    KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 2BÀI 1:MỘT SỐ KHÁI NiỆM CƠ BẢN...
TỔNG QUA N CHƢƠNG TRÌNH TIN HỌC 12                                            ...
MỤC TiÊU BÀI DẠY                   Kiến thức        Kỹ năng           Thái độ    ...
1                    2                     ĐiỂM TRỌNG TÂM             ...
Vai trò, tác dụng của hệ thống quản lí. Các công việc thƣờng                       gặp khi xử lí th...
Kịch bản dự kiến                    Tiết 1                               ...
Hoạt động 1 (5p)                 GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC – GỢI ĐỘNG CƠ          ...
Hoạt động 2 (15p)                              BÀI TOÁN QUẢN LÍ               ...
Hoạt động 3 (20p)                 CÁC CÔNG ViỆC THƢỜNG GẶP KHI XỬ LÍ THÔNG TIN CỦA MỘT TỔ CHỨC      ...
Hoạt động 4 (5p)                                CỦNG CỐ                  ...
Tiết 1                      Kịch bản dự kiến                  Tiết 2        ...
Tiết 1                        Kịch bản dự kiến                        Tiết ...
Giới  Đoàn                 STT       Họ tên    Ngày sinh         Tóan  Lý  Hóa Văn...
14
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

K33103305-NguyenThaiTuongVi-Tin5DBT

627 views
557 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
627
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

K33103305-NguyenThaiTuongVi-Tin5DBT

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 2BÀI 1:MỘT SỐ KHÁI NiỆM CƠ BẢN-TIN HỌC 12 GVHD: THS LÊ ĐỨC LONG TRÌNH BÀY: NGUYỄN THÁI TƯỜNG VI-K33103305 NHÓM 19 -LỚP TIN5D BÌNH THUẬN 1
 2. 2. TỔNG QUA N CHƢƠNG TRÌNH TIN HỌC 12 Kỹ năng: Rèn luyện Kiến thức: cung cấp cho học sinh các kiến Mục tiêu chƣơng cho HS bƣớc đầu có trình kỹ năng làm việc với thức ban đầu về: một hệ QTCSDL • Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ cụ thể. (CSDL) • Hệ quản trị cơ sở dữ Thái độ: có ý thức bảo liệu quan hệ CHƢƠNG TRÌNH mật thông tin và sử (QTCSDL) quan hệ • Kiến trúc hệ CSDL TIN HỌC 12 dụng máy tính để khai thác thông tin, phục vụ và bảo mật hệ CSDL công việc hàng ngày.Nguyễn Thái Tƣờng Vi - Nhóm 19 Chƣơng II: Chƣơng III: Chƣơng IV: Chƣơng I: Hệ quản trị cơ sở Kiến trúc và bảo Khái niệm về cơ Hệ cơ sở dữ liệu dữ liệu Microsoft mật các hệ cơ sở sở dữ liệu quan hệ Access dữ liệu 1.MỘT SỐ KHÁI NiỆM CƠ 2.HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ BẢN LIỆU 2 BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN - CHƢƠNG I - TIN HỌC 12
 3. 3. MỤC TiÊU BÀI DẠY Kiến thức Kỹ năng Thái độ Biết các vấn đề thƣờng phải giải quyết trong một bài toán quản lí và sự cần thiết phải có CSDL. Thấy đƣợc tầm Biết vai trò của CSDL quan trọng của Chƣa đòi hỏiNguyễn Thái Tƣờng Vi - Nhóm 19 trong học tập và trong việc ứng dụng thao tác cụ thể. cuộc sống. tin học trong Biết các mức thể hiện quản lí. của CSDL. Biết các yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL. 3 BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN - CHƢƠNG I - TIN HỌC 12
 4. 4. 1 2 ĐiỂM TRỌNG TÂM ĐiỂM KHÓ  Phân tích vai trò, tác dụng của  Các vấn đề cần phải giải quyết hệ thống quản lí. trong một bài toán quản lí.  Xác địng cấu trúc hồ sơ.  Sự cần thiết phải có CSDL. Phân biệt CSDL và hệ QTCSDL.  Vai trò của CSDL.  Phân biệt các mức thể hiện của  Các mức thể hiện của CSDL. CSDL.  Các yêu cầu cơ bản đối với hệ  Ý nghĩa của tham số m và n CSDL. trong hình 8 SGK trang 12.Nguyễn Thái Tƣờng Vi - Nhóm 19 4 BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN - CHƢƠNG I - TIN HỌC 12
 5. 5. Vai trò, tác dụng của hệ thống quản lí. Các công việc thƣờng gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức (tạo lập, cập nhật, khai Kiến thức thác hồ sơ). cần biết Khái niệm CSDL và hệ QTCSDL. Vai trò của CSDL. 3 mức quan niệm CSDL. Các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL: tác dụng và sự cần thiết. Một số kiến thức cơ bản về tin học : Thông tin và dữ Kiến thức liệu, phần mềm máy tính, những ứng dụng của tin học. đã biết Kiến thức về hệ điều hành : Tệp và quản lí tệp.Nguyễn Thái Tƣờng Vi - Nhóm 19 Phƣơng Phương pháp: Kết hợp các phƣơng pháp giảng dạy nhƣ đặt vấn đề, diễn giải, vấn đáp, thảo luận nhóm… pháp, Phương tiện: SGK, SGV, máy chiếu, phấn bảng… phƣơng Giả định: Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm từ 7-8 tiện ngƣời , có nhóm trƣởng, HS có xem bài trƣớc ở nhà. 5 BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN - CHƢƠNG I - TIN HỌC 12
 6. 6. Kịch bản dự kiến Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Hoạt Động 1: Giới Thiệu (5p) Tiết 1 Hoạt Động 2: Bài toán quản lí (15p) Hoạt động 3: Các công việc Hoạt Động 4:Nguyễn Thái Tƣờng Vi - Nhóm 19 thƣờng gặp khi xử lí thông tin Củng cố (5p) của một tổ chức (20p) 6 BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN - CHƢƠNG I - TIN HỌC 12
 7. 7. Hoạt động 1 (5p) GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC – GỢI ĐỘNG CƠ GIÁO VIÊN Giới thiệu sơ lƣợc chƣơng trình 12. Giới thiệu sơ lƣợc chƣơng I. GV đặt câu hỏi gợi ý cho học sinh nêu nhận xét: • Với Hs trong trƣờng, thì theo các em nhà trƣờng cần phải biết các thông tin nào ? (Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán,…) • Ai là ngƣời nắm các thông tin đó ? ( Ban giám hiệu - Ngƣời quản lý học sinh ) • Vậy các thông tin đó đƣợc lƣu trữ ở đâu ? ( Lƣu trữ ở văn phòng – Máy vi tính )  Một ví dụ khác: Đối với Công ty điện thì ngƣời ta cần biết những thôg tin nào đối với khách hàng ? (Họ tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, chỉ số điện tháng trƣớc, chỉ số điện tháng này…) Vậy các thông tin cần có để giúp BGH, các CTYNguyễn Thái Tƣờng Vi - Nhóm 19 quản lí khách hàng gọi là gì? Các thông tin đó đƣợc lƣu trữ nhƣ thế nào? Lƣu trữ với mục đích gì?  Để biết rõ hơn, biết chi tiết hơn về những vấn đề trên, chúng ta sẽ nghiên cứu bài học hôm nay. HỌC SINH  Vận dụng kiến thức thực tế trả lời câu hỏi của giáo viên. 7 BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN - CHƢƠNG I - TIN HỌC 12
 8. 8. Hoạt động 2 (15p) BÀI TOÁN QUẢN LÍ HỌC SINH GIÁO VIÊN Demo cho HS xem một chƣơng trình quản lí điểm.  Vận dụng kiến thức thực Đặt câu hỏi muốn quản lí thông tế trả lời câu hỏi của giáo tin về điểm của HS trong lớp nên viên. lập danh sách chứa các cột nào?  Chép bài. Cho HS quan sát mẫu điểm chỉ có các cột điểm Toán, Lí, Hóa , Văn và đặt câu hỏi gợi ý HS thêm thông tin vào mẫu trên đểNguyễn Thái Tƣờng Vi - Nhóm 19 đƣợc DSHS hoàn chỉnh Bài toán quản lí xuất phát từ đâu, trong lĩnh vực nào. GV đặt câu hỏi gợi ý HS nêu nhận xét (trong quá trình quản lí có các công việc gọi là cập nhật hồ sơ). 8 BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN - CHƢƠNG I - TIN HỌC 12
 9. 9. Hoạt động 3 (20p) CÁC CÔNG ViỆC THƢỜNG GẶP KHI XỬ LÍ THÔNG TIN CỦA MỘT TỔ CHỨC GIÁO VIÊN Đặt câu hỏi gợi ý ngoài việc cập nhật hồ sơ bài toán quản lí còn đáp ứng nhu cầu nào khác HỌC SINH  Việc lập hồ sơ không chỉ lƣu trữ mà còn chủ yếu là khai thác  Các công việc quản lí ? Chia 4 nhóm trao đổi với các nội dung sau: Vận dụng kiến thức thực tế Thời gian: 5p- Thời gian báo cáo: 8p trả lời câu hỏi của giáo viên. Nhóm 1: Thảo luận nội dung tạo lập hồ sơ là Các nhóm học sinh thực làm gì? Cho 1 vài ví dụ minh họa hiện lần lƣợt các yêu cầu Nhóm 2: Thảo luận nội dung nhƣ thế nào là cập của giáo viên.Nguyễn Thái Tƣờng Vi - Nhóm 19 nhật dữ liệu. Có tác dụng gì? Chép bài. Nhóm 3: Những công việc nào đƣợc xem là khai thác dữ liệu. Có ích lợi gì ? Nhóm 4: Phân biệt giữa lập hồ sơ quản lý và tạo CSDL khác nhau điều gì. Ghi nhận kết quả, nhận xét, phân tích rõ hơn vấn đề đặt ra  Tóm tắt lại nội dung. 9 BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN - CHƢƠNG I - TIN HỌC 12
 10. 10. Hoạt động 4 (5p) CỦNG CỐ GIÁO VIÊN HỌC SINH Giáo viên tổ chức cho học sinh  Trả lời câu hỏi của giáo nêu lại kiến thức vừa học . viên. Giáo viên nhận xét, tổng kết  Làm theo các yêu cầu GV tiết dạy. giao. Hƣớng dẫn về nhà:Nguyễn Thái Tƣờng Vi - Nhóm 19 •Ôn tập lại bài học hôm nay. •Đọc trƣớc mục 3 SGK. •Chuẩn bị trƣớc câu hỏi SGK. 10 BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN - CHƢƠNG I - TIN HỌC 12
 11. 11. Tiết 1 Kịch bản dự kiến Tiết 2 Tiết 3Nguyễn Thái Tƣờng Vi - Nhóm 19 Tiết 2 11 BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN - CHƢƠNG I - TIN HỌC 12
 12. 12. Tiết 1 Kịch bản dự kiến Tiết 2 Tiết 3 Kiểm tra bài cũ (2-3 HS) Tiết 3 HS trả lời, nhận xét bài của bạn. Giúp học sinh ôn lại kiến thức bài GV đặt câu hỏi gợi ý HS 1.Đƣa tình huống Hoạt trả lời ( 1 hệ CSDL cần phải thảo luận nhóm(quản lí cửa động 1: đáp ứng các yêu cầu Nhắc lại kiến nào, nêu ngắn gọn, tại sao hàng vật liệu xây thức cũ (10p) cần phải chú ý các yêu cầu dựng cần có Hoạt đó khi xây dựng CSDL). CSDL chứa thông Hoạt động 2: GV lấy VD quản lí HS tin gì? Tại sao?) động 4: Các yêu cầu trong trƣờng yêu cầu HS Cho HS làm trắc Củng cố cơ bản của thảo luận theo từng bàn cho nghiệm theo (10p) HoạtNguyễn Thái Tƣờng Vi - Nhóm 19 hệ CSDL biết khi xây dựng CSDL đó nhóm. (20p) động 3: cần chú ý những điểm nào Một số ứng để đảm bảo 6 yêu cầu trên. GV yêu cầu HS đọc dụng (5p) GV yêu cầu HS cho VD SGK và nhận xét gì khác và giải thích các yêu về tin học ngày cầu về tính toàn vẹn, tính nay, ứng dụng nó nhất quán, tính an toàn và bảo mật , tính không dƣ vào trong các lĩnh thừa. vực của xã hội. 12 BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN - CHƢƠNG I - TIN HỌC 12
 13. 13. Giới Đoàn STT Họ tên Ngày sinh Tóan Lý Hóa Văn Tin tính viên 1 Nguyễn An 12/08/1991 Nam C 7,8 8,2 9,2 7,3 8,5 2 Trần Văn Giang 21/03/1990 Nam K 5,6 6,7 7,7 7,8 8,3 3 Lê Thị Minh Châu 03/05/1991 Nữ C 9,3 8,5 8,4 6,7 9,1 4 Doãn Thu Cúc 14/02/1990 Nữ K 6,5 7,0 9,1 6,7 8,6 5 Hồ Minh Hải 30/07/1991 Nam C 7,0 6,8 6,5 6,5 7,8Nguyễn Thái Tƣờng Vi - Nhóm 19 TRẮC NGHIỆM 13 BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN - CHƢƠNG I - TIN HỌC 12
 14. 14. 14

×