Ryhmädynamiikka ja ryhmäidentiteetti
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ryhmädynamiikka ja ryhmäidentiteetti

on

 • 1,378 views

Vanhoja esityksiä

Vanhoja esityksiä

Statistics

Views

Total Views
1,378
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,378
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ryhmädynamiikka ja ryhmäidentiteetti Ryhmädynamiikka ja ryhmäidentiteetti Presentation Transcript

  • Illan ohjelma 15:30 Ryhmädynamiikka ja –identiteetti 16:15 Prosessikirjoittaminen ja kirjoittamisprosessi 17:00 Ruokaa 17:30 Paneeli: Mitä Espoon vihreä kenttä ryhmältä kaipaa 18:15 Ryhmätyö: Espoon vihreiden keskeiset tavoitteet: – Minimi: Mistä ei tingitä  – Realismi: Mikä on periaatteessa mahdollista  – Utopia: Mikä on meidän visiomme  18:45 Ryhmätöiden tulosten esittely 19:15 Kovaa keskustelua saunan lauteilla ja niiden alla
  • Ryhmädynamiikkaryhmäidentiteetti Jyrki J.J. Kasvi Huom! Lähtökohdat työelämän ryhmissä!
  • Mikä on ryhmä? Kaksi tai useampi henkilöä – jotka vuorovaikuttavat – ovat riippuvaisia toisistaan
  • Ryhmätyön tuloksiin vaikuttavat tekijätRyhmän koko ja jäsenet: Vaatimukset ja rajat OrganisaatioympäristöOsaaminen, ikä, sukupuoli, Tavoitteet, paikka, aika, Tavoitteet, arvot, rakenteet,persoona, jne. resurssit, jne. toimintatavat, jne. Tehtävän muodostuminen Ryhmäilmiöt perustehtävä • Normit • Sosiaaliset prosessit • Identiteetti • Johtamistyyli • Roolit • Konfliktien hallinta • Johtajat-seuraajat • Ryhmäpaine • Rajapinnat Tulokset • Ryhmän toimintakyky ja tuottavuus • Ryhmän jäsenten hyvinvointi
  • Ryhmäidentiteetti Mikä tekee minusta ainutlaatuisen ja samanlaisen muiden kanssa? Yksilön vs. ryhmän vs. organisaation identiteetti Identiteetti on välttämätöntä henkilökohtaiselle ja jaetulle itsensä tiedostamiselle ja sitoutumiselle Yksilön vs. ryhmän vs. organisaation tavoitteet – Onko näiden välillä ristiriitoja – Mikä on minun ja meidän tehtävä tavoitteiden saavuttamiseksi? Jaettu identiteetti edellyttää kommunikaatiota ja vuorovaikutusta
  • Hyvän ryhmän tuntomerkkejä (1) Ryhmäfokus: Ryhmän jäsenet pystyvät näkemään yhteiset tarpeet omien tarpeidensa ohi. Priorisointi: Pystytään tekemään ero kivojen juttujen ja välttämättömyyksien välillä. Koheesio: Jäsenillä on vahva ryhmäidentiteetti ja voimakas lojaalisuus ryhmää kohtaan. Kommunikaatio: Kaikki organisaation huipulta operatiiviselle tasolle asti ovat sitoutuneet jakamaan jopa alustavaa tietoa “Empowerment”: Ryhmän jäsenillä on oikeus (ja velvollisuus) vaikuttaa kaikkeen ryhmän toimintaan kompetenssinsa mukaan. Riippuvuus: Jäsenet hyödyntävät toistensa osaamista täysimääräisesti ja luottavat siihen, että muut tekevät sen mitä lupaavat.
  • Hyvän ryhmän tuntomerkkejä (2) Sitoutuminen: Ongelmia työstetään, kunnes ne ratkeavat. Diversiteetti: Ryhmät ovat monimuotoisia sukupuolen, kulttuurin, iän, kokemusten ja osaamisen suhteen. Rakenne: Jäsenet tietävät tehtäviensä rajat ja riippuvuussuhteet. He tietävät, miten ryhmän rakennetta ja toimintatapoja voi muuttaa. Tunnustus: Ryhmä tiedostaa ja juhlii (1) yhteisiä onnistumisiaan ja (2) ryhmän jäsenten panosta onnistumisessa. Hoffman E.J., Kinlaw C.S. & Kinlaw D.C. (2001) Developing Superior Project Teams: A Study of the Characteristics of High Performance in Project Teams.
  • Ryhmän menestyksen esteitä Valtataistelut ja ristiriidat – Ryhmä jakautuu ryhmäkuntiin – Määrittele yhdessä tavoitteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Epäselvät tai muuttuvat tavoitteet ja suuntaviivat – Sisäiset ryhmittymät painottavat omia tavoitteitaan ja arvioivat tuloksia omasta näkökulmastaan – Kokoa ryhmittymät yhteen esim. brainstorming- tms. menetelmin Riittämättömät resurssit – Keskitä voimavarat olennaiseen Sitoutumisen puute – Ryhmän tavoitteet eivät ole selvät tai niitä ei koeta omiksi Etäinen, hajanainen johto Cleland, D I (1994) Project Management: Strategic Design and Implementation New York, McGraw-HillRaybould, B. (2000) Building Performance-Centered Web-Based Systems, Information Systems and Knowledge Management Systems in the 21st Century.
  • Haitallisia ryhmäilmiöitäSocial Loafing Tendency to reduce effort when working in a group compared with individually May be due to reduced identifiability or individual evaluationDeindividuation Reduced sense of responsibility in groupBystander Effect Safety in Numbers Tendency to help decreases as group size increases Diffusion of responsibilityGroup Polarization Individuals in groups become more alike and more extreme in their opinions and actionsGroupthink Members of a cohesive group emphasize concurrence rather than critical decision making
  • Ryhmäilmiöiden ratkaisuja Limitopportunities for anonymity Respect individual perspectives Leader (if one) refrains from personal opinion Problem focus rather than group focus Create heterogeneous groups
  • KriisitArvokriisi Kaikki eivät hyväksy toteutettavaksi valittuja toimenpiteitä Esim. public-private partnership (ppp) ja julkisuusperiaateToimeenpanokriisi Päätettyjä toimenpiteitä ei panna toimeen Esim. raskaat päätöksentekohierarkiat, ohuen projekti- organisaation häiriöt, keskijohdon vastarinta, kulttuuri-eroista johtuvat väärinkäsitykset ... Kriisit kuuluvat kumppanuussuhteeseen! Kriisit ovat oppimistilaisuuksia!
  • Kriisi oppimistilaisuutenaArvokriisi - jotta ryhmä selviää kriisistä: Debatti lisää ryhmän tietoisuutta toistensa arvoista ja kulttuurista (käsitteellinen oppiminen) Mahdollisuus luoda yhdessä kaikkien hyväksymiä toimintatapoja (operationaalinen oppiminen)Toimeenpanokriisi - jotta ryhmä selviää kriisistä: Debatti lisää ryhmän tietoisuutta toistensa tilanteen ja toimintatapojen aiheuttamista ongelmista Tilaisuus kehittää ja selkeyttää yhteistyön ja päätöksenteon toimintatapoja Kriisistä oppimisen edellytyksenä avoin ja rehellinen debatti Epäonnistuminen on oppimista edistävä kokemus.
  • Hyvän ryhmän vetäjänominaisuuksia Tiedostaa oman roolinsa sekä oman toimintansa vaikutuksen muihin. Kyky antaa ja vastaanottaa palautetta ja kritiikkiä Kyky kannustaa riskinottoon ilman nolatuksi tulemisen riskiä Kykenee käsittelemään omia ja muiden tunteita. Pystyy puuttumaan ongelmiin ja mahdollisuuksiin tarvittaessa. Pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan selkeitä esityksiä Suhtautuu ryhmän tarpeisiin joustavasti ja sopeutuvasti Kärsivällisyys ja kyky rytmittää oma toiminta ryhmän kehitystason mukaan. Hyvät viestintätaidot Pystyy arvioimaan ryhmän toimintaa ja kehitystasoa
  • Kokousten kuolemansynnit Kokouksia ei oteta vakavasti – Kokouksilla on oltava selkeä tavoite, jolla on merkitystä Kokoukset ovat liian pitkiä (tuplatulos puolessa ajassa!) – Laske, paljonko aikaa vie 10 min. puheenvuoro, jolla on 20 kuulijaa Ei pysytä asiassa – Selkeä asialista, jossa pysytään Kokouksen jälkeen ei tapahdu mitään – Painopiste konkreettisiin toimenpiteisiin, vastuutukseen ja yhteisiin dokumentteihin väärikäsitysten välttämiseksi Kaikkea olennaista ei sanota ääneen – Tarvitaanko mahdollisuutta nimettömyyteen? Tietoa puuttuu eikä päätöksiä voida tehdä – Kokouksiin tulee myös valmistautua. Ihmiset eivät opi paremmiksi kokoustajiksi – Keskustelkaa joskus myös kokouskäytännöistä ja -tavoista