Kansanedustajan työhyvinvointi

996 views
826 views

Published on

Keväällä 2005 silloisille kollegoille pitämäni esitys kansanedustajan työn työhyvinvointihaasteista.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
996
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kansanedustajan työhyvinvointi

 1. 1. Elämänhallinta-aamukahvit Jyrki J.J. Kasvi 6.4.2005 www.kasvi.org
 2. 2. Aamun ohjelma <ul><li>Alustus </li></ul><ul><ul><li>Yhteiskunnan ja työn murros </li></ul></ul><ul><ul><li>Työperäinen fyysinen ja psyykkinen pahoinvointi lisääntyy </li></ul></ul><ul><ul><li>Sähköisen viestinnän ongelmia </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilanne haltuun </li></ul></ul><ul><li>Avustajien sähköpostikuorma </li></ul><ul><li>Ryhmätyö </li></ul><ul><ul><li>Mitä viestintävälineitä edustaja/avustaja käyttää ja kuinka paljon? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten avustajat ja edustajat hoitavat tiedon hallinnan </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten tiedon hallinta tulisi hoitaa? Mitä työvälineitä ja toimintatapoja tarvittaisiin </li></ul></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 3. 3. Kansanedustajan haasteita <ul><li>Ajankäytön hallinta </li></ul><ul><ul><li>Työn ennakoitavuus ja suunnitelmallisuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehokkaat, ajasta ja paikasta riippumattomat välineet </li></ul></ul><ul><li>Tiedon ja tietämyksen hallinta </li></ul><ul><ul><li>Sähköpostitulvan hallinta </li></ul></ul><ul><ul><li>Sisäisten tietopalvelujen käyttö vähentymässä??? </li></ul></ul><ul><li>Vuorovaikutuksen lisääminen kansalaisten kanssa sähköisiä kanavia käyttämällä </li></ul><ul><ul><li>Täsmäkeskustelut tärkeistä aisoista ja päätöksistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajankäyttö </li></ul></ul><ul><ul><li>Edustajien omien WWW-sivujen hallinta </li></ul></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 4. 4. Työn sisältö ja fyysinen terveys 6.4.2005 www.kasvi.org 2,8 4,5 10,4 20 2 4 6,6 12,8 0 4,4 6,8 3,2 0 5 10 15 20 High Low High Low Autonomia Sydän- ja verisuontitautioire % Swedish males, 1974 (Karasek & Theorell 1990) ‏ Työn psykologinen vaativuus
 5. 5. Malli työn psyykkisestä kuormittavuudesta 6.4.2005 www.kasvi.org Työn psyykkiset kuormitustekijät Psyykkinen kuormittuminen Psyykkinen kuormittuneisuus Säätelevät tekijät Työn sisältö ja vaatimukset Työn organisointi Työpaikan ihmis- suhteet Työn fyysiset kuormitustekijät Työympäristö- tekijät      Myönteinen Haitallinen Lyhytkestoinen Pitkäkestoinen     “ Pysyvät” yksilölliset ominaisuudet “ Muuttuvat” yksilölliset ominaisuudet “ Vaihtelevat tekijät” Luoma, J. (toim.) Johdatus työpsykologiaan.
 6. 6. 6.4.2005 www.kasvi.org
 7. 7. <ul><li>Eräässä tutkitussa kunnassa 20 % henkilöstöstä kaipasi mielenterveydellistä neuvontaa tai psykiatrista hoitoa työstä johtuvien syiden vuoksi. </li></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 8. 8. Kuormitustekijä: Informaatioylikuorma <ul><li>Jopa 80% yritysviestinnästä on strukturoimatonta ja huonosti organisoitua </li></ul><ul><li>Eräässä tutkimuksessa (v. 1996 ) sähköpostin käyttäjillä oli keskimäärin 2482 viestiä tulevan postin kansioissaan </li></ul><ul><ul><li>Sähköpostiohjelmaa käytetään tiedon ja toiminnan hallintaan </li></ul></ul><ul><li>Vuonna 2006 maailmassa lähetetään 60 miljardia sähköpostia päivässä. </li></ul><ul><ul><li>Yhdysvalloissa lähetettiin jo keväällä 2001 20 sähköpostiviestiä päivässä jokaista amerikkalaista sähköpostin käyttäjää kohti </li></ul></ul><ul><ul><li>Vuonna 2003 Internetin käyttäjä sai keskimäärin 2263 spam-viestiä </li></ul></ul><ul><li>Yhdysvalloissa arvioidaan ihmisten käsittelevän sähköpostia keskimäärin 2,2 tuntia päivässä. </li></ul><ul><li>USA 1998: 190 erilaista viestiä (ei vain email) päivässä, jotka keskeyttävät työt kolme kertaa tunnissa </li></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 9. 9. Kysymyksiä <ul><li>Kuinka monta sähköpostiviestiä saatte päivässä? </li></ul><ul><li>Kuinka suuren osan viesteistä ehditte lukea? </li></ul><ul><li>Kuinka moneen puheluun vastaatte? </li></ul><ul><li>Pikaviestit? Chatit? Netmeetingit? </li></ul><ul><li>Kuinka monet tv-uutiset katsotte? </li></ul><ul><li>Kuinka monta lehteä luette päivässä? </li></ul><ul><li>Kuinka suuren osan valveillaoloajasta (työssä ja vapaalla) otatte vastaan informaatiota!? </li></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 10. 10. Työterveysongelma 1 <ul><li>Informaatiokuormituksen hallintaa pidetään tietoyhteiskunnan keskeisenä työterveyskysymyksenä </li></ul><ul><ul><li>Henkinen työsuojelu on yhtä tärkeää kuin fyysinen </li></ul></ul><ul><ul><li>Psyykkisen kuormituksen ja fyysisen terveyden kiinteästä suhteesta on yhä enemmän näyttöä </li></ul></ul><ul><li>Tietoylikuorma selittää työuupumuksen ulottuvuuksia </li></ul><ul><ul><li>henkistä väsymystä </li></ul></ul><ul><ul><li>ammatillisen pätevyyden tunteen puutetta </li></ul></ul><ul><ul><li>kyynisyyttä </li></ul></ul><ul><li>Stressiä ja uupumusta mittaavien hormonimääritysten on havaittu osoittavan selvästi kohonneita arvoja eniten kuormittuneilla tietotyöntekijöillä </li></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 11. 11. Työterveysongelma 2 <ul><li>Reutersin tutkimus “Dying for information”: </li></ul><ul><ul><li>62% johtajista kertoo ihmissuhteiden kärsivän tiedon tulvan takia </li></ul></ul><ul><ul><li>42% johtajista kärsii infostressin aiheuttamista terveysongelmista </li></ul></ul><ul><ul><li>94% johtajista sitä mieltä, että tilanne ei tule paranemaan </li></ul></ul><ul><li>Informaatiokuorman on havaittu olevan ongelma myös tietotekniikan ammattilaisille: </li></ul><ul><ul><li>70% tuntee, että työssä on usein tai jatkuvasti enemmän hyödynnettävää tietoa kuin pystyy omaksumaan </li></ul></ul><ul><ul><li>40% kokee työskentelyn tietotulvassa rasittavaksi </li></ul></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 12. 12. Työuupumuksen kolme ulottuvuutta <ul><li>Uupumusasteinen väsymys: </li></ul><ul><li>yleistynyttä, henkistä ja fyysistä väsymystä, tuntuu kaikissa tilanteissa eikä enää liity yksittäisiin työn kuormitushuippuihin. Se ei häviä päivittäisellä levolla, viikoittaisella vapaalla eikä lopulta loma-aikanakaan. </li></ul><ul><li>Kyynistyneisyys: </li></ul><ul><li>näkyy työn ilon katoamisena, työn mielekkyyttä koskevana epävarmuutena ja työn merkityksen epäilynä tai kyseenalaistamisena. Ihmissuhdetyössä kyynistyneisyys näkyy etäiseksi ja kylmäksi muuttuneena suhtautumisena työn kohteena oleviin ihmisiin. </li></ul><ul><li>Heikentynyt ammatillinen itsetunto: </li></ul><ul><li>pelko, ettei suoriudu työstään ja että työasiat eivät muutoinkaan pysy hallinnassa. Huonommuudentunteet suhteessa omaan aikaisempaan pätevyyteen ja menestymiseen ovat tyypillisiä. Lisäksi usko siihen, että voisi omalta osaltaan vaikuttaa organisaationsa toimintaan ja saada jotain arvokasta aikaan on horjunut. </li></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 13. 13. Työuupumus 6.4.2005 www.kasvi.org Uupumusasteinen väsymys Heikentynyt ammatillinen itsetunto Kyynistyminen Työ- uupumus
 14. 14. Infostressin määritelmä <ul><li>Yleisin määritelmä on David Lewisin ”information fatigue syndrome”, jonka oireita ovat muun muassa: </li></ul><ul><ul><li>Heikentynyt keskittymiskyky </li></ul></ul><ul><ul><li>Informaatioon reagoiminen reflektoinnin asemesta, ylivoimaisen suurien data-määrien riittämätön analyysi </li></ul></ul><ul><ul><li>Alentunut päätöksentekokyky </li></ul></ul><ul><ul><li>Stressi </li></ul></ul><ul><ul><li>Alentunut työsuoritusten laatu. </li></ul></ul><ul><li>Varoitusmerkkejä muun muassa: </li></ul><ul><ul><li>Riittämättömyyden tunne, ettei tiedä/ehdi tarpeeksi </li></ul></ul><ul><ul><li>Sähköpostin ja netin/tv:n tietolähteiden jatkuva seuraaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ahdistus/huoli, kun ei jostain syystä pysty lukemaan sähköpostia tai pitämään puhelinta auki. </li></ul></ul><ul><li>Kuinka suuri osa kiireen tunteesta ja ylitöistä aiheutuu informaatiotulvan hallitsemisen teettämästä ylimääräisestä työstä tai psyykkisen kuormittuneisuuden heikentämästä työsuorituksesta? </li></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 15. 15. Infopaastoa infoähkyyn? <ul><li>Käsiteltävän tiedon määrän vähentäminen </li></ul><ul><ul><li>Kännyn sulkeminen, sähköpostin lukeminen kerran päivässä jne. </li></ul></ul><ul><li>Jokaiseen puheluun tai sähköpostiin ei ole pakko vastata </li></ul><ul><li>Sen hyväksyminen, ettei kaikkea tarvitse tietää </li></ul><ul><li>Tiedon organisointi ja hallitseminen </li></ul><ul><ul><li>Luottamus, että tieto löytyy kun ei muista </li></ul></ul><ul><li>Tiedon automaattinen lajittelu ja suodatus (email) ‏ </li></ul><ul><li>(T)yötahdin eli tiedon tarpeen hellittäminen </li></ul><ul><li>Joutilas laiskottelu on tärkeä suorite </li></ul><ul><li>Infosaastan tuottamisen lopettaminen </li></ul><ul><ul><li>Esim sähköpostia voi kirjoittaa fiksustikin </li></ul></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 16. 16. Muita henkisiä haasteita <ul><li>Vika ei ole meissä käyttäjissä, jos tietojärjestelmä pykii. </li></ul><ul><ul><li>Kun TKK:ssa tutkittiin tutkijoiden ajankäyttöä, vajaat 5% työajasta kului tietokoneiden toimintahäiriöiden aiheuttamien ongelmien ratkomiseen! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Microsoft-ohjelmien käyttäjät käyttivät 65% enemmän aikaa ongelmien ratkomiseen kuin Linuxin käyttäjät. </li></ul></ul></ul><ul><li>Monelle tietotekniikka sinänsä ja tietokoneen välityksellä kommunikointi on edelleen ahdistava kokemus </li></ul><ul><li>Teknologia mahdollistaa työntekijöiden aukottoman valvonnan: </li></ul><ul><ul><li>Kulunvalvonta, kameravalvonta ja paikannus </li></ul></ul><ul><ul><li>Tietokoneen käytön (snoopware) ja sähköpostin seuranta </li></ul></ul><ul><ul><li>Asenteet valvontaan ovat hyvin kulttuurisidonnaisia </li></ul></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 17. 17. 6.4.2005 www.kasvi.org Homo Cyberneticus Unelma vai painajainen?
 18. 18. Media on viesti <ul><li>Nykyinen teknologia ei ole vielä läpinäkyvää </li></ul><ul><ul><li>Ihminen viestin takana katoaa: flame on! </li></ul></ul><ul><ul><li>Masentuneilla ja itsekeskeisillä henkilöillä erityinen ylilyöntiriski ongelmia sähköisessä viestinnässä </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknologia kadottaa suurimman osan viestistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknologian rajoitukset myös luovuuden lähde </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalisen vuorovaikutuksen (sosiaalinen ba) ja jaetun identiteetin väheneminen virtuaalisissa, hajautetuissa organisaatioissa </li></ul><ul><ul><li>Jaettu, yhteinen identiteetti työyhteisössä edellyttää kommunikaatiota ja vuorovaikutusta </li></ul></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 19. 19. Media on viesti 2 <ul><li>Etäisyydet menettävät merkityksensä </li></ul><ul><ul><li>Vihti on yhtä kaukana tai kauempana kuin Oakland </li></ul></ul><ul><ul><li>Maailmanlaajuiset (virtuaaliset) ihmissuhdeverkostot </li></ul></ul><ul><li>Aika menettää merkityksensä </li></ul><ul><ul><li>Työn ja vapaa-ajan ero katoaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaikki tapahtuu nyt </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikuinen nuoruus elämänkaaren tilalla </li></ul></ul><ul><ul><li>7/24-yhteiskunta </li></ul></ul><ul><li>Keskitetyn median rinnalle hajautunut globaali media </li></ul><ul><ul><li>Yhteinen mediakokemus ja maailmankuva pirstaloituu </li></ul></ul><ul><ul><li>Poimitaan vain omaan maailmankuvaan sopivaa tietoa ja asenteita </li></ul></ul><ul><ul><li>Paikallisten kulttuurien tilalle globaalit ”horisontaalikulttuurit” </li></ul></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 20. 20. Globaaleja konflikteja <ul><li>Epäsymmetriset kriisit sodankäynti: osapuolina kansallisvaltioita ja globaaleja verkostoja </li></ul><ul><ul><li>Rainbow Warrior vs. Ranska </li></ul></ul><ul><ul><li>Globalisaatiomellakat, Kioto-kampanjointi </li></ul></ul><ul><li>Konfliktit eivät enää ”pysy” paikallisina vaan laajenevat </li></ul><ul><ul><li>Fundamentalistien globaalit terroriorganisaatiot </li></ul></ul><ul><li>Virtuaalisen toiminnan merkitys kasvaa </li></ul><ul><ul><li>Median ja viestinnän hallinta (Irakin sodan mediajoukot, Kavkaz-center, …) ‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Pentagonin mukaan ainakin 120 maalla on nettiaseita. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jugoslavian sodassa iskettiin sekä Naton että Yhdysvaltain sodanjohdon tietojärjestelmiin. Mutta kuka iski? </li></ul></ul><ul><ul><li>Sotaharjoituksessa 35 krakkerin osasto onnistui saamaan ylläpitotason oikeudet mm. merellä olleen risteilijän tietokoneisiin. </li></ul></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 21. 21. Virtuaalisia konflikteja 6.4.2005 www.kasvi.org
 22. 22. Tietotyön rasitusvammat <ul><li>RSI (repetitive strain injury) ja CTS (carpal tunnel syndrome) nousivat 1980-luvulla epidemiaksi </li></ul><ul><ul><li>Yhdysvalloissa vuonna 1978 14% ja vuonna 1990 56% työperäisistä sairauksista oli RSI-tyyppisiä </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Syynä pidetään tietokoneiden käytön yleistymistä </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Saksassa toimistotyöläisillä on enemmän tuki- ja liikuntaelinten sairaslomia kuin rakennus- tai teollisuustyöläisillä </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Syynä pidetään työasentoa: istumista </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Yli puolet tietokoneen työkäyttäjistä käyttää säännöllisesti särkylääkkeitä (Saksa) ja 15% lääkitsee vatsavaivoja </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tietokoneita käyttämätön verrokkiryhmä selvisi vähemmillä pillereillä </li></ul></ul></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 23. 23. Istuminen on taitolaji <ul><li>Ristiselän näkökulmasta työpäivan aikana saa istua 2-4 tuntia, ei enempää eikä vähempää </li></ul><ul><ul><li>Tupakoivilla tietokoneen käyttäjillä on vähemmän selkävaivoja </li></ul></ul><ul><ul><li>Ongelmana välilevyjen aineenvaihdunta ja tulehduskierre </li></ul></ul><ul><li>Tietokoneen käyttäjillä niskanikamien kliinisiä muutoksia </li></ul><ul><ul><li>Syyksi epäillään väärää monitorin katselukulmaa </li></ul></ul>6.4.2005 www.kasvi.org Istuma-aika Työpäivässä Yli 4 tuntia 2-4 tuntia Alle 2 tuntia Ristiselän kivuista kärsivien osuus 42,2% 3,5% 54,3% Pitkäaikaisia Ristiselän kipuja 12,6% 1,5% 29,9%
 24. 24. Riskitekijöitä <ul><li>Rasitusvammat aiheuttaa kevyt mutta jatkuva, samanlaisena toistuva rasitus ja sen aiheuttama verenkierron väheneminen </li></ul><ul><ul><li>Varoitusmerkkinä kihelmöinti ja turtuminen (hermot) ‏ </li></ul></ul><ul><li>Stressi ja väsymys lisää toistuvaiskuormitusvamman riskiä </li></ul><ul><ul><li>diabetes, raskaus, vaihdevuodet, e-pillerit ja alkoholismi </li></ul></ul><ul><li>Alkaviin oireisiin auttaa lepo! </li></ul><ul><li>Hoitamattomana riskinä on invalidoisoituminen </li></ul><ul><li>Yleisin tietokoneiden käytön aiheuttama toistuvaiskuormitusvamma ahtauttaa rannekanavan </li></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 25. 25. Rannekanavaoireyhtymä Carpal Tunnel Syndrome <ul><li>Erityisesti hiiren käyttäjien ammattivaiva </li></ul><ul><li>Puutumista, kihelmöintiä, tuntohäiriöitä, kipua! </li></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 26. 26. CTS:n tunnistaminen 6.4.2005 www.kasvi.org <ul><li>Oireet vasta tuntien kuluttua rasituksesta </li></ul><ul><li>Aiheuttajana usein rannetukien väärä käyttö tai näppäimistön väärä korkeus </li></ul><ul><li>Phalenin testi antaa osviittaa mutta ei varmuutta </li></ul><ul><li>Ensiapuna hiiren käytön lopettaminen ja kalastajanhanskat </li></ul><ul><li>Vakavissa tapauksissa lastoitus tai leikkaus </li></ul>
 27. 27. Näppäilytekniikka ei ole itsestään selvä asia! <ul><li>Ranteita ei saa kirjoittamisen aikana tukea mihinkään. </li></ul><ul><li>Rannetukea käytetään vain kirjoitustaukojen yhteydessä. </li></ul><ul><li>Vaakasuorat kädet osuvat näppäimistölle, kun kyynärpäät roikkuvat vapaana. </li></ul><ul><li>Käsivarsien on oltava suorana kyynärpäistä rystysiin asti. </li></ul><ul><li>Pöydän on oltava riittävän syvä, jotta näyttö saadaan riittävän etäälle. </li></ul><ul><li>Kyynärtukiin kannattaa suhtautua varauksella. </li></ul><ul><li>Näppäile mahdollisimman kevyesti. </li></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 28. 28. 90+ asteen säännöt 6.4.2005 www.kasvi.org <ul><li>Jalkojen on yletyttävä tukevasti maahan tai jalkatuelle. </li></ul><ul><li>Tuolissa on voitava nojautua hieman takakenoon. </li></ul><ul><li>Painon on oltava pakaroilla, ei reisillä. </li></ul><ul><li>Pakaroiden on oltava hieman polvia korkeammalla. </li></ul><ul><li>Selän on yletyttävä selkänojaan ilman, että istuintaso koskettaa sääriä. </li></ul><ul><li>Selkänojan on tuettava selän kaarta. </li></ul><ul><li>Tuolissa on mahduttava vaihtamaan asentoa. </li></ul><ul><li>Kyynärpäiden on roikuttava vapaasti 90 asteen kulmassa. </li></ul><ul><li>Näyttölaitteen on oltava riittävän kaukana. </li></ul><ul><li>Säädä sitä tuolia! </li></ul>
 29. 29. Vaihtoehtoja perinteiselle tuolille <ul><li>Perinteinen tuoli </li></ul><ul><ul><li>Voi olla liian mukava => liikkumattomuus => selkävaivat </li></ul></ul><ul><ul><li>Jos jalat roikkuvat => jalkojen verenkierto </li></ul></ul><ul><ul><li>Kyynärtuet aina väärin => niska/hartiat </li></ul></ul><ul><li>Polvituoli </li></ul><ul><ul><li>Kehittää selkälihaksia mutta voi väärin säädettynä tai säätöjen puuttuessa käydä polvien päälle </li></ul></ul><ul><li>Mandal-tuoli </li></ul><ul><ul><li>Vaatii pöytien ym. kalusteiden nostamista </li></ul></ul><ul><li>Satulatuoli </li></ul><ul><ul><li>Vaatii pyötien ym. kalusteiden nostamista </li></ul></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 30. 30. Valoa ruudulle <ul><li>Jatkuva lähelle katsominen rasittaa silmälihaksia </li></ul><ul><li>Jos silmät kuivuvat, vaihda katselukulmaa </li></ul><ul><li>Poista tai peitä heijastusten lähteet. </li></ul><ul><li>Varo liian kirkasta hajavaloa. </li></ul><ul><li>Käytä epäsuoraa valaistusta jos mahdollista. </li></ul><ul><li>Poista kirkkaat kohteet ääreisnäköalueelta. </li></ul><ul><li>Sijoita ikkuna sivulle. </li></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 31. 31. Huolehdi itsestäsi ja työympäristöstäsi <ul><li>Iho- ja limakalvo-ongelmat aiheutuvat sähköisesti varatusta pölystä: </li></ul><ul><ul><li>Siivoaminen, antistaattinen käsittely, huonekasvit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Onko osa sisäilmaongelmista itse asiassa atk-ongelmia? </li></ul></ul><ul><li>Vältä teräviä häiriöääniä sekä jatkuvaa taustamelua </li></ul><ul><li>Pidä kolmen sekunnin mikrotauko joka kolmas minuutti! </li></ul><ul><li>Verryttele ja katso ulos ikkunasta vähintään kerran puolessa tunnissa! </li></ul><ul><li>Rytmitä työpäivään vaihtelua </li></ul><ul><li>Kiinnitä huomiota työtapoihisi ja -asentoihisi. </li></ul><ul><li>Kuuntele elimistöäsi ja pidä siitä huolta (nestehukka uuvuttaa). </li></ul><ul><li>Hanki työhuoneeseesi lämpömittari, jos huonetta ei ole ilmastoitu. </li></ul><ul><li>Hyvä kunto ja liikunta vähentää tietotyön terveysriskejä. </li></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 32. 32. Kirjallisuutta <ul><li>Bird M. (1996) System overload. Excess information is clogging the pipes of commerce – and making people ill. TIME international edition, December 9 th , s. 38. </li></ul><ul><li>Bälter O. (2000) Keystroke level analysis of email message organization. In Proceedings of the CHI 2000. New York: ACM Press. S. 105-112. </li></ul><ul><li>Kasvi J.J.J. (2000) Nollia ja Ykkösiä. Helsinki: Otava. </li></ul><ul><li>Kennedy S.D. (2001) Finding a Cure for Information Anciety. We need to learn how to manage all the information we receive. Information today, May, s. 40-41. </li></ul><ul><li>Koski J.T. (1998) Infoähky ja muita kirjoituksia oppimisesta, organisaatioista ja tietoyhteiskunnasta. Helsinki: Gummerus. </li></ul><ul><li>Kust P.N. (1999 ) Information overload: IT managers must focus to bring order out of chaos. InfoWorld, 21, s. 62-65. </li></ul><ul><li>Murray B. (1998) Data Smog: Newest culprit in brain drain. American psychological Association Monitor, 29, 3, s. 42. </li></ul><ul><li>Niskanen M., Murto K. & Haapamäki J. (1998) Menestys ja jaksaminen – Miten toteuttaa henkistä työsuojelua. Jyväskylä: Jyväskylän koulutuskeskus. </li></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 33. 33. Kirjallisuutta <ul><li>Pyöriä P. (2002) Tietotyö, työelämän muutos ja hyvinvointi. Teoksessa Härmä M. & Nupponen T. (toim.) Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa, Sitran raportteja 22. Helsinki: Edita Prima Oy. s. 57-67. </li></ul><ul><li>Rantanen J. (1997) Visio työelämän kehityksestä tulevana vuosikymmenenä. Teoksessa: Kuusi esseetä työn ja työyhteiskunnan tulevaisuudesta. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko eduskunnalle, osa II, oheisjulkaisu I, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1997/5. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. s. 85-132. </li></ul><ul><li>Theorell T. (1997) How will future worklife influence health? Scandinavian Journal of Work Environmental Health, 23, s. 16-22. </li></ul><ul><li>Thomas S.P. (1998) Information fatigue syndrome – Is there an Epidemic? Issues in Mental health Nursing, 19, s. 532. </li></ul><ul><li>Toppinen S. & Kalimo R. (1995) Henkinen väsymys, kyynisyys ja ammatillisen pätevyyden tunne: Työuupumusta ennustavat tekijät tietotekniikan ammattilaisilla ja muilla. Työ ja ihminen 9, 4, s. 235-254. </li></ul><ul><li>Rantanen J. & Lehtinen S. (1998) Tietoyhteiskunta terveys ja työ. Helsinki: Sitra. </li></ul><ul><li>Whittaker S. & Sidner C. (1996) Email overload: exploring personal information management of email. In Proceedings of CHI’96. New York: ACM Press. s. 276-283. </li></ul>6.4.2005 www.kasvi.org
 34. 34. Teknologia on vain väline 6.4.2005 www.kasvi.org
 35. 35. Kysymyksiä? 6.4.2005 www.kasvi.org
 36. 36. Ryhmätyö <ul><li>Mitä viestintävälineitä edustaja/avustaja käyttää ja kuinka paljon? </li></ul><ul><li>Miten avustajat ja edustajat hoitavat tiedon hallinnan </li></ul><ul><li>Miten tiedon hallinta tulisi hoitaa? Mitä työvälineitä ja toimintatapoja tarvittaisiin? </li></ul>6.4.2005 www.kasvi.org

×