Your SlideShare is downloading. ×
0
e-laikmets       ©         1
Paskaidrojumam jābūt tik vienkāršam,cik tas ir iespējams, bet ne vienkāršākam.                 A. Enšteins...
Tas ir cilvēks ...           1
... un viņš kādreiz rakstīja dokumentus ar roku ...                           1
1
1
... un viņš sarakstīja daudz dokumentu ...  1
Tad parādījās dators ...              1
un printeris ...          1
un cilvēks drukāja dokumentus ar printeri ...                        1
- Katru dokumentu jāparaksta!                1
... un tad drukāja un parakstīja...                   1
... un pēc tam vēl drukāja ...                 1
arī nākošajā gadā          1
arī aiznākošajā gadā            1
arī aiz-aiznākošajā gadā              1
arī aiz-aiz-aiznākošajā gadā                1
- To visu beidzot ir jāsakārto!                 1
1
1
1
1
1
1
-Es dzīvoju e-laikmetā un turpmāk   e-dokumentus parakstīšu  elektroniski uz viedkartes                ...
Ja Jums ir radušies jautājumi:                 2
Ja Jums ir radušies jautājumi:• Kas tas ir elektroniskais paraksts?                     2
Ja Jums ir radušies jautājumi:• Kas tas ir elektroniskais paraksts?• Kā elektroniski parakstīt dokumentus?        ...
Ja Jums ir radušies jautājumi:• Kas tas ir elektroniskais paraksts?• Kā elektroniski parakstīt dokumentus?• Kas tas ir vie...
Ja Jums ir radušies jautājumi: • Kas tas ir elektroniskais paraksts? • Kā elektroniski parakstīt dokumentus? • Kas tas ir ...
e-paraksts balstās uz trim pamatiemElektroniskais paraksts  Juridiskais             Matemātiskais  pamats  ...
e-paraksts – ir skaitlisElektroniskais paraksts         Matemātiskais                      ...
elektroniski parakstīts dokuments          ir juridiski derīgsElektroniskais paraksts  Juridiskais  pamats  ...
e-paraksts tiek aprēķināts uz           viedkartesElektroniskais paraksts             Tehniskais ...
Apskatīsim kā viss darbojas               6
Apskatīsim kā viss darbojasVisu paskaidrosim trīs reizes:                       6
Apskatīsim kā viss darbojasVisu paskaidrosim trīs reizes:• Pirmais paskaidrojums būs ‘vienkāršots’            ...
Apskatīsim kā viss darbojasVisu paskaidrosim trīs reizes:• Pirmais paskaidrojums būs ‘vienkāršots’• Otrais paskaidrojums b...
Apskatīsim kā viss darbojasVisu paskaidrosim trīs reizes:• Pirmais paskaidrojums būs ‘vienkāršots’• Otrais paskaidrojums b...
Galvenajās lomās: е-paraksta likumīgs autors ir    fiziskā persona Viedkarte ar iebūvēto datoru.           ...
Galvenajās lomās:        Dokumenta e-paraksts,759...348          kas ir skaitlis.         Elektron...
- No sākuma bija cilvēks ...                14
- Pēc tam bija Elektronisko  dokumentu likums...               14
- Pēc tam bija uzticamssertifikācijas pakalpojumu     sniedzējs...               14
... un viedkartes,saskaņā ar likuma prasībām               14
- Pagaidām aiziešu...            14
- Pagaidām aiziešu...            14
- Pagaidām aiziešu...            14
- Gribu viedkarti !           14
- Tulīt sagatavosim !            15
- Tagat viedkarte piesaistīta Jums!                   19
- Tagat viedkarte piesaistīta Jums!                   19
- Lūdzu saņemiet Jūsu viedkarti!                  19
- Mīļš paldies – viedkarti saņēmu!                   20
- Tagad es varu parakstīt dokumentus   uz viedkartes savā vārdā!                    20
- Ielādēsim dokumentu viedkartē!                  21
- Tulīt aprēķināšu e-parakstu uz      viedkartes!                  21
- Dokumenta e-paraksts ir aprēķināts     uz viedkartes!759...348                    22
Jautājumi par pirmo skaidrojumu?     Jautājumi tiek sūtīti uz: e.notars@gmail.com759...348
Otrs paskaidrojums           14
Pēc autora iesnieguma noformēšanas   par viedkartes saņemšanu                   15
Notiek personiskās informācijas ierakstīšana         viedkartē                        15
Viedkarte izveido sertifikātu                16
Viedkartes sertifikāta reģistrācija                   16
Viedkartes sertifikāts iriereģistrēts ticamo sertifikātu      reģistrā.                 19
Viedkartes izsniegšana autoram                 19
Viedkarte ir izsniegta             20
е-paraksta aprēķins uz viedkartes   pēc paroles ievadīšanas                  21
Ārējais dators saņem      aprēķināto e-parakstu759...348                  21
Ārējais dators saņem      iereģistrēto sertifikātu759...348                    21
e-parakstīts dokuments ir izveidotsuz autora ārējā datora            e-parakstīts dokuments   759...348  ...
e-parakstīts dokuments sastāv no:     1. Parakstīta dokumenta          e-parakstīts dokuments759...348   ...
e-parakstīts dokuments sastāv no:     1. Parakstīta dokumenta          e-parakstīts dokuments759...348   ...
e-parakstīts dokuments sastāv no:     2. e-paraksta kā skaitļa          e-parakstīts dokuments759...348   ...
e-parakstīts dokuments sastāv no:     2. e-paraksta kā skaitļa         e-parakstīts dokuments759...348    ...
e-parakstīts dokuments sastāv no:     3. Iereģistrēta sertifikāta          e-parakstīts dokuments759...348  ...
e-parakstīts dokuments sastāv no:     3. Iereģistrēta sertifikāta          e-parakstīts dokuments759...348  ...
e-parakstītā dokumenta viedkartes sertifikātsir apliecināts ticamo sertifikātu reģistrā                  ...
е-parakstīta dokumenta nosūtīšana saņēmējam     759...348                       23
759...348      23
759...348      23
759...348      23
759...348      23
759...348      23
е-parakstīta dokumenta saņemšana759...348                   24
1.Iereģistrēta sertifikāta pārbaude ticamosertifikātu reģistrā Pārbaudisim saņemto   dokumentu!             ...
2. Dokumenta ielādēšanaApliecināts       759...348                          24
3. е-paraksta matemātiska pārbaudeApliecināts       759...348                    24
e-parakstīts dokuments ir pārbaudītsApliecināts              е-paraksta likumīgais              ...
• Ja vajag, varu        atgriezties...759...348                26
Jautājumi par otro paskaidrojumu?      Jautājumi tiek sūtīti uz: e.notars@gmail.com759...348            ...
Trešais paskaidrojums            14
Pēc autora iesnieguma noformēšanas   par viedkartes saņemšanu                   15
Notiek personiskās informācijas ierakstīšana        uz viedkartes                        15
Viedkartes dators izveido  unikālus skaitļus  518...304           375...932                 16
518...304      375...932            16
518...304      375...932          16
Skaitļi uz viedkartesun sertifikāta ir matemātiski   savstarpēji saistīti,                518...304   ...
Skaitļi uz viedkartesun sertifikāta ir matemātiski   savstarpēji saistīti,                518...304  tā...
Skaitļi uz viedkartes un sertifikāta matemātiski   savstarpēji saistīti,                 518...304 tā l...
Skaitļi uz viedkartesun sertifikāta ir matemātiski   savstarpēji saistīti,                 518...304 tā...
518...304      375...932            18
518...304      375...932            18
518...304      375...932            18
Dokumenta ielādēšana viedkartē    518...304            375...932                  21
Slepenā skaitļa matemātiskais pielietojums       518...304               375...932          ...
е-paraksta aprēķins dokumentam      518...304              375...932759...348             ...
Dokumenta ielādēšana viedkartē    518...304            375...932                  21
Slepenā skaitļa matemātisks pielietojums      518...304              375...932            ...
е-paraksta aprēķins dokumentam      518...304              375...932759...348             ...
Pievienosim iereģistrēto sertifikātu       518...304                375...932759...348        ...
Pievienosim iereģistrēto sertifikātu      518...304                375...932759...348        ...
Pievienosim iereģistrēto sertifikātu 518...304                375...932759...348              ...
e-parakstīts dokuments ir izveidots                    375...932518...304    759...348       ...
rezumē     27
rezumē• Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs izsniedz viedkartes uz kurām tiek izveidots un droši uzglabāts un...
rezumē• Lai veiktu pārbaudi е-paraksta piederību dokumentam un autora viedkartei, ir nepieciešams iereģistrēts apliecin...
rezume• Iereģistrēts sertifikāts tiek apliecināts uzticamo sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja ticamo sertifikātu reģis...
- un kas man no tā visa ?              29
29
29
29
30% darbinieku pārvietošanās pa biroju ir saistīti ar vajadzīgo   dokumentu meklēšanu                 ...
30% darbinieku pārvietošanās pa biroju ir saistīti ar vajadzīgo   dokumentu meklēšanu                 ...
Gada laikā dokumentu meklēšanaikopumā aiziet aptuveni mēnesis!                 29
Līdz 15% no visiem dokumentiem,     tiek pazaudēti!                 29
- Katrs iekšejais dokuments tiek   kopēts ap 20 reizēm!                  29
- Katrus 3 gadus informācijas apjoms          divkāršojas !                       ?    ...
e-dokumenti ir labs tiesisks risinājums!20052006     2006      2007      2008              ...
Pēc būtības: Ja Jūs ...             30
... saņemat elektronisko dokumentu ...                     30
... , kurš satur elektronisko parakstu ...759...348                         30
... un satur autora viedkartes iereģistrēto sertifikātu ...518...304    759...348                   ...
... tad Jūsu dators var to pārbaudīt, izmatojot speciālo       programmnodrošinājumu ...518...304    759...348 ...
... veicot matemātiskus aprēķinus ...518...304    759...348                           30
... un nosakot tā nemainības faktu ...518...304    759...348                            30
... kopš е-paraksta aprēķina uz autora viedkartes ...518...304    759...348                      ...
... pēc iereģistrēta sertifikāta apliecināšanas ticamo         sertifikātu reģistrā ...             ...
... pēc iereģistrēta sertifikāta apliecināšanasticamo sertifikātu reģistrā ...            Apliecināts  518...3...
... pēc iereģistrēta sertifikāta apliecināšanasticamo sertifikātu reģistrā ...   Apliecināts  518...304      759.....
... ir iespējams tiesas ceļā pierādīt     to, ka dokuments ir elektroniski parakstīts            uz autora ...
... ir iespējams tiesas ceļā pierādīt       to, ka dokuments ir elektroniski parakstīts              ...
... ir iespējams tiesas ceļā pieradīt       to, ka dokuments ir elektroniski parakstīts              ...
Kā mēs to darām?          31
Kā mēs to darām?Mēs to darām vienkārši - mēs lietojam e-notāru:                         31
Kā mēs to darām?Mēs to darām vienkārši - mēs lietojam e-notāru:                         31
Kā mēs to darām?Mēs to darām vienkārši - mēs lietojam e-notāru:                         31
Kā mēs to darām? Mēs to darām vienkārši - mēs lietojam e-notāru:• no jebkuras programmas (Word, Excel un c.) spieţam vie...
Kā mēs to darām? Mēs to darām vienkārši - mēs lietojam e-notāru:• no jebkuras programmas (Word, Excel un c.) spieţam vie...
Kā mēs to darām? Mēs to darām vienkārši - mēs lietojam e-notāru:• no jebkuras programmas (Word, Excel un c.) spieţam vie...
Kā mēs to darām? Mēs to darām vienkārši - mēs lietojam e-notāru:• no jebkuras programmas (Word, Excel un c.) spieţam vie...
31
31
31
31
759...348      31
759...348  Šova dalībnieki iesaka Jumsizmantot e-parakstītus dokumentus!                   31
Mēs dzirdam tikai to, ko saprotam.               /Gēte/                   32
e-laikmets ir klāt!           33
e-laikmets ir klāt!           33
e-laikmets ir klāt!           33
e-laikmets ir klāt!- bet vai Jums ir parole, lai ienāktu e-laikmetā?                        33
Jurijs Ţarkovs © 2006-2009  http://www.e-notars.lv
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

e-Notārs

422

Published on

Papldus materiāli par e-paraksta aprēķinu:
https://docs.google.com/leaf?id=0BzMMUAHNbxdgMTBmMzJkZjUtNzM1OC00MTcxLTlmMDItM2JjNjMxYWRkNTEz
un
htttp://www.e-notars.lv

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
422
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "e-Notārs"

 1. 1. e-laikmets © 1
 2. 2. Paskaidrojumam jābūt tik vienkāršam,cik tas ir iespējams, bet ne vienkāršākam. A. Enšteins 1
 3. 3. Tas ir cilvēks ... 1
 4. 4. ... un viņš kādreiz rakstīja dokumentus ar roku ... 1
 5. 5. 1
 6. 6. 1
 7. 7. ... un viņš sarakstīja daudz dokumentu ... 1
 8. 8. Tad parādījās dators ... 1
 9. 9. un printeris ... 1
 10. 10. un cilvēks drukāja dokumentus ar printeri ... 1
 11. 11. - Katru dokumentu jāparaksta! 1
 12. 12. ... un tad drukāja un parakstīja... 1
 13. 13. ... un pēc tam vēl drukāja ... 1
 14. 14. arī nākošajā gadā 1
 15. 15. arī aiznākošajā gadā 1
 16. 16. arī aiz-aiznākošajā gadā 1
 17. 17. arī aiz-aiz-aiznākošajā gadā 1
 18. 18. - To visu beidzot ir jāsakārto! 1
 19. 19. 1
 20. 20. 1
 21. 21. 1
 22. 22. 1
 23. 23. 1
 24. 24. 1
 25. 25. -Es dzīvoju e-laikmetā un turpmāk e-dokumentus parakstīšu elektroniski uz viedkartes 2
 26. 26. Ja Jums ir radušies jautājumi: 2
 27. 27. Ja Jums ir radušies jautājumi:• Kas tas ir elektroniskais paraksts? 2
 28. 28. Ja Jums ir radušies jautājumi:• Kas tas ir elektroniskais paraksts?• Kā elektroniski parakstīt dokumentus? 2
 29. 29. Ja Jums ir radušies jautājumi:• Kas tas ir elektroniskais paraksts?• Kā elektroniski parakstīt dokumentus?• Kas tas ir viedkarte? 2
 30. 30. Ja Jums ir radušies jautājumi: • Kas tas ir elektroniskais paraksts? • Kā elektroniski parakstīt dokumentus? • Kas tas ir viedkarte?Tad skatāmies un klausāmies ...(var arī ieskatīties izsniegtajos materiālos) 2
 31. 31. e-paraksts balstās uz trim pamatiemElektroniskais paraksts Juridiskais Matemātiskais pamats pamats Tehniskais pamats 3
 32. 32. e-paraksts – ir skaitlisElektroniskais paraksts Matemātiskais pamats 759...348 4
 33. 33. elektroniski parakstīts dokuments ir juridiski derīgsElektroniskais paraksts Juridiskais pamats 5
 34. 34. e-paraksts tiek aprēķināts uz viedkartesElektroniskais paraksts Tehniskais pamats 6
 35. 35. Apskatīsim kā viss darbojas 6
 36. 36. Apskatīsim kā viss darbojasVisu paskaidrosim trīs reizes: 6
 37. 37. Apskatīsim kā viss darbojasVisu paskaidrosim trīs reizes:• Pirmais paskaidrojums būs ‘vienkāršots’ 6
 38. 38. Apskatīsim kā viss darbojasVisu paskaidrosim trīs reizes:• Pirmais paskaidrojums būs ‘vienkāršots’• Otrais paskaidrojums būs ‘pilns’ 6
 39. 39. Apskatīsim kā viss darbojasVisu paskaidrosim trīs reizes:• Pirmais paskaidrojums būs ‘vienkāršots’• Otrais paskaidrojums būs ‘pilns’• Trešais paskaidrojums būs ‘padziļināts’ 6
 40. 40. Galvenajās lomās: е-paraksta likumīgs autors ir fiziskā persona Viedkarte ar iebūvēto datoru. 7; 10-11
 41. 41. Galvenajās lomās: Dokumenta e-paraksts,759...348 kas ir skaitlis. Elektroniskais sertifikāts, kas tiek izveidots uz viedkartes 12-13
 42. 42. - No sākuma bija cilvēks ... 14
 43. 43. - Pēc tam bija Elektronisko dokumentu likums... 14
 44. 44. - Pēc tam bija uzticamssertifikācijas pakalpojumu sniedzējs... 14
 45. 45. ... un viedkartes,saskaņā ar likuma prasībām 14
 46. 46. - Pagaidām aiziešu... 14
 47. 47. - Pagaidām aiziešu... 14
 48. 48. - Pagaidām aiziešu... 14
 49. 49. - Gribu viedkarti ! 14
 50. 50. - Tulīt sagatavosim ! 15
 51. 51. - Tagat viedkarte piesaistīta Jums! 19
 52. 52. - Tagat viedkarte piesaistīta Jums! 19
 53. 53. - Lūdzu saņemiet Jūsu viedkarti! 19
 54. 54. - Mīļš paldies – viedkarti saņēmu! 20
 55. 55. - Tagad es varu parakstīt dokumentus uz viedkartes savā vārdā! 20
 56. 56. - Ielādēsim dokumentu viedkartē! 21
 57. 57. - Tulīt aprēķināšu e-parakstu uz viedkartes! 21
 58. 58. - Dokumenta e-paraksts ir aprēķināts uz viedkartes!759...348 22
 59. 59. Jautājumi par pirmo skaidrojumu? Jautājumi tiek sūtīti uz: e.notars@gmail.com759...348
 60. 60. Otrs paskaidrojums 14
 61. 61. Pēc autora iesnieguma noformēšanas par viedkartes saņemšanu 15
 62. 62. Notiek personiskās informācijas ierakstīšana viedkartē 15
 63. 63. Viedkarte izveido sertifikātu 16
 64. 64. Viedkartes sertifikāta reģistrācija 16
 65. 65. Viedkartes sertifikāts iriereģistrēts ticamo sertifikātu reģistrā. 19
 66. 66. Viedkartes izsniegšana autoram 19
 67. 67. Viedkarte ir izsniegta 20
 68. 68. е-paraksta aprēķins uz viedkartes pēc paroles ievadīšanas 21
 69. 69. Ārējais dators saņem aprēķināto e-parakstu759...348 21
 70. 70. Ārējais dators saņem iereģistrēto sertifikātu759...348 21
 71. 71. e-parakstīts dokuments ir izveidotsuz autora ārējā datora e-parakstīts dokuments 759...348 21
 72. 72. e-parakstīts dokuments sastāv no: 1. Parakstīta dokumenta e-parakstīts dokuments759...348 22
 73. 73. e-parakstīts dokuments sastāv no: 1. Parakstīta dokumenta e-parakstīts dokuments759...348 22
 74. 74. e-parakstīts dokuments sastāv no: 2. e-paraksta kā skaitļa e-parakstīts dokuments759...348 22
 75. 75. e-parakstīts dokuments sastāv no: 2. e-paraksta kā skaitļa e-parakstīts dokuments759...348 22
 76. 76. e-parakstīts dokuments sastāv no: 3. Iereģistrēta sertifikāta e-parakstīts dokuments759...348 22
 77. 77. e-parakstīts dokuments sastāv no: 3. Iereģistrēta sertifikāta e-parakstīts dokuments759...348 22
 78. 78. e-parakstītā dokumenta viedkartes sertifikātsir apliecināts ticamo sertifikātu reģistrā Apliecināts 759...348 22
 79. 79. е-parakstīta dokumenta nosūtīšana saņēmējam 759...348 23
 80. 80. 759...348 23
 81. 81. 759...348 23
 82. 82. 759...348 23
 83. 83. 759...348 23
 84. 84. 759...348 23
 85. 85. е-parakstīta dokumenta saņemšana759...348 24
 86. 86. 1.Iereģistrēta sertifikāta pārbaude ticamosertifikātu reģistrā Pārbaudisim saņemto dokumentu! Apliecināts 759...348 24
 87. 87. 2. Dokumenta ielādēšanaApliecināts 759...348 24
 88. 88. 3. е-paraksta matemātiska pārbaudeApliecināts 759...348 24
 89. 89. e-parakstīts dokuments ir pārbaudītsApliecināts е-paraksta likumīgais autors ir noteikts 759...348 25
 90. 90. • Ja vajag, varu atgriezties...759...348 26
 91. 91. Jautājumi par otro paskaidrojumu? Jautājumi tiek sūtīti uz: e.notars@gmail.com759...348 14
 92. 92. Trešais paskaidrojums 14
 93. 93. Pēc autora iesnieguma noformēšanas par viedkartes saņemšanu 15
 94. 94. Notiek personiskās informācijas ierakstīšana uz viedkartes 15
 95. 95. Viedkartes dators izveido unikālus skaitļus 518...304 375...932 16
 96. 96. 518...304 375...932 16
 97. 97. 518...304 375...932 16
 98. 98. Skaitļi uz viedkartesun sertifikāta ir matemātiski savstarpēji saistīti, 518...304 375...932 17
 99. 99. Skaitļi uz viedkartesun sertifikāta ir matemātiski savstarpēji saistīti, 518...304 tā lai caur skaitļiem uzviedkartes varētu aprēķināt е-parakstu, 375...932 759...348 17
 100. 100. Skaitļi uz viedkartes un sertifikāta matemātiski savstarpēji saistīti, 518...304 tā lai caur skaitļiem uzviedkartes varētu aprēķināt е-parakstu, 375...932bet caur sertifikātа skaitļiem е-parakstu varētu pārbaudīt. 759...348 18
 101. 101. Skaitļi uz viedkartesun sertifikāta ir matemātiski savstarpēji saistīti, 518...304 tā lai caur skaitļiem uzviedkartes varētu aprēķināt е-parakstu, 375...932bet caur sertifikātа skaitļiem е-parakstu varētu pārbaudīt. 759...348 18
 102. 102. 518...304 375...932 18
 103. 103. 518...304 375...932 18
 104. 104. 518...304 375...932 18
 105. 105. Dokumenta ielādēšana viedkartē 518...304 375...932 21
 106. 106. Slepenā skaitļa matemātiskais pielietojums 518...304 375...932 21
 107. 107. е-paraksta aprēķins dokumentam 518...304 375...932759...348 21
 108. 108. Dokumenta ielādēšana viedkartē 518...304 375...932 21
 109. 109. Slepenā skaitļa matemātisks pielietojums 518...304 375...932 21
 110. 110. е-paraksta aprēķins dokumentam 518...304 375...932759...348 21
 111. 111. Pievienosim iereģistrēto sertifikātu 518...304 375...932759...348 22
 112. 112. Pievienosim iereģistrēto sertifikātu 518...304 375...932759...348 22
 113. 113. Pievienosim iereģistrēto sertifikātu 518...304 375...932759...348 22
 114. 114. e-parakstīts dokuments ir izveidots 375...932518...304 759...348 22
 115. 115. rezumē 27
 116. 116. rezumē• Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs izsniedz viedkartes uz kurām tiek izveidots un droši uzglabāts unikāls skaitlis. Kas ir nepieciešams, lai aprēķinātu e- parakstu. Un šis skaitlis ne pie kādiem zināmiem apstākļiem neaiziet no viedkartes. 27
 117. 117. rezumē• Lai veiktu pārbaudi е-paraksta piederību dokumentam un autora viedkartei, ir nepieciešams iereģistrēts apliecināts sertifikāts; 28
 118. 118. rezume• Iereģistrēts sertifikāts tiek apliecināts uzticamo sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja ticamo sertifikātu reģistrā. 29
 119. 119. - un kas man no tā visa ? 29
 120. 120. 29
 121. 121. 29
 122. 122. 29
 123. 123. 30% darbinieku pārvietošanās pa biroju ir saistīti ar vajadzīgo dokumentu meklēšanu 29
 124. 124. 30% darbinieku pārvietošanās pa biroju ir saistīti ar vajadzīgo dokumentu meklēšanu 29
 125. 125. Gada laikā dokumentu meklēšanaikopumā aiziet aptuveni mēnesis! 29
 126. 126. Līdz 15% no visiem dokumentiem, tiek pazaudēti! 29
 127. 127. - Katrs iekšejais dokuments tiek kopēts ap 20 reizēm! 29
 128. 128. - Katrus 3 gadus informācijas apjoms divkāršojas ! ? ?20052006 2006 2007 2008 29
 129. 129. e-dokumenti ir labs tiesisks risinājums!20052006 2006 2007 2008 29
 130. 130. Pēc būtības: Ja Jūs ... 30
 131. 131. ... saņemat elektronisko dokumentu ... 30
 132. 132. ... , kurš satur elektronisko parakstu ...759...348 30
 133. 133. ... un satur autora viedkartes iereģistrēto sertifikātu ...518...304 759...348 30
 134. 134. ... tad Jūsu dators var to pārbaudīt, izmatojot speciālo programmnodrošinājumu ...518...304 759...348 30
 135. 135. ... veicot matemātiskus aprēķinus ...518...304 759...348 30
 136. 136. ... un nosakot tā nemainības faktu ...518...304 759...348 30
 137. 137. ... kopš е-paraksta aprēķina uz autora viedkartes ...518...304 759...348 30
 138. 138. ... pēc iereģistrēta sertifikāta apliecināšanas ticamo sertifikātu reģistrā ... Apliecināts518...304 759...348 30
 139. 139. ... pēc iereģistrēta sertifikāta apliecināšanasticamo sertifikātu reģistrā ... Apliecināts 518...304 759...348 30
 140. 140. ... pēc iereģistrēta sertifikāta apliecināšanasticamo sertifikātu reģistrā ... Apliecināts 518...304 759...348 30
 141. 141. ... ir iespējams tiesas ceļā pierādīt to, ka dokuments ir elektroniski parakstīts uz autora viedkartes.Apliecināts 518...304 759...348 30
 142. 142. ... ir iespējams tiesas ceļā pierādīt to, ka dokuments ir elektroniski parakstīts uz autora viedkartes.Apliecināts 518...304 759...348 30
 143. 143. ... ir iespējams tiesas ceļā pieradīt to, ka dokuments ir elektroniski parakstīts uz autora viedkartes.Apliecināts 518...304 759...348 30
 144. 144. Kā mēs to darām? 31
 145. 145. Kā mēs to darām?Mēs to darām vienkārši - mēs lietojam e-notāru: 31
 146. 146. Kā mēs to darām?Mēs to darām vienkārši - mēs lietojam e-notāru: 31
 147. 147. Kā mēs to darām?Mēs to darām vienkārši - mēs lietojam e-notāru: 31
 148. 148. Kā mēs to darām? Mēs to darām vienkārši - mēs lietojam e-notāru:• no jebkuras programmas (Word, Excel un c.) spieţam vienu pogu un dokuments tiek nosūtīts e- notāram – elektroniskā paraksta pievienošanai 31
 149. 149. Kā mēs to darām? Mēs to darām vienkārši - mēs lietojam e-notāru:• no jebkuras programmas (Word, Excel un c.) spieţam vienu pogu un dokuments tiek nosūtīts e- notāram – elektroniska paraksta pievienošanai• e-notārs reģistrē dokumentu izejošo dokumentu reģistrā 31
 150. 150. Kā mēs to darām? Mēs to darām vienkārši - mēs lietojam e-notāru:• no jebkuras programmas (Word, Excel un c.) spieţam vienu pogu un dokuments tiek nosūtīts e- notāram – elektroniska paraksta pievienošanai• e-notārs reģistrē dokumentu izejošo dokumentu reģistrā• e-notārs elektroniski paraksta saņemto dokumentu 31
 151. 151. Kā mēs to darām? Mēs to darām vienkārši - mēs lietojam e-notāru:• no jebkuras programmas (Word, Excel un c.) spieţam vienu pogu un dokuments tiek nosūtīts e- notāram – elektroniska paraksta pievienošanai• e-notārs reģistrē dokumentu izejošo dokumentu reģistrā• e-notārs elektroniski paraksta saņemto dokumentu• e-notārs nosūta saņēmējam eketroniski parakstītu dokumentu pa elektronisko pastu 31
 152. 152. 31
 153. 153. 31
 154. 154. 31
 155. 155. 31
 156. 156. 759...348 31
 157. 157. 759...348 Šova dalībnieki iesaka Jumsizmantot e-parakstītus dokumentus! 31
 158. 158. Mēs dzirdam tikai to, ko saprotam. /Gēte/ 32
 159. 159. e-laikmets ir klāt! 33
 160. 160. e-laikmets ir klāt! 33
 161. 161. e-laikmets ir klāt! 33
 162. 162. e-laikmets ir klāt!- bet vai Jums ir parole, lai ienāktu e-laikmetā? 33
 163. 163. Jurijs Ţarkovs © 2006-2009 http://www.e-notars.lv
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×