• Like
Levensbeschouwing  de middeleeuwen 1 - de opkomst van de islam
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Levensbeschouwing de middeleeuwen 1 - de opkomst van de islam

 • 1,992 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,992
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
19
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Levensbeschouwing en de Middeleeuwen De opkomst van de Islam www.jurgenmarechal.nl
 • 2. Het Arabische woord ‘Islam’ betekent literair ‘overgave’, maar heeft als religieuze term in de heilige Koran de betekenis “overgave aan de wil van Allah Ta’ala (Allah almachtige).” www.jurgenmarechal.nl
 • 3. www.jurgenmarechal.nl
 • 4. De islam is een wereldgodsdienst, ontstaan in de zevende eeuw na Christus, in Saudi - Arabië www.jurgenmarechal.nl
 • 5. De stichter van de islam is de heilige profeet Mohammed. En met stichter wordt bedoeld: hij die de beslissende invloed heeft gehad op het ontstaan en de opkomst van deze wereldreligie. De geloofsleer van de islam komt dan ook van de Heilige Profeet Mohammed www.jurgenmarechal.nl
 • 6. Mohammed www.jurgenmarechal.nl
 • 7. Mohammeds jeugd Hij werd in 570 na Chr. geboren in de stad Mekka. Mohammeds vader Abdallah behoorde tot de stam van de Koeraisj. Toen Mohammed ter wereld kwam, was zijn vader al gestorven. De moeder van Mohammed Amina, stierf toen hij zes jaar oud was in 576. Zijn grootvader nam de wees in zijn huis op, maar overleed na korte tijd zelf. Hierna kwam Mohammed onder de hoede van een oom van vaderszijde, Aboe-Talib. Deze oom ging nooit tot de islam over maar heeft zijn neef wel altijd trouw beschermd. www.jurgenmarechal.nl
 • 8. Volgens sommige moslims mag je Mohammed niet afbeelden. Hieronder zie je Mohammed zonder gezicht. www.jurgenmarechal.nl
 • 9. Mohammeds jeugd Hij ontmoette op twaalfjarige leeftijd (ongeveer 582), met een karavaan die naar Syrië ging, de christelijke monnik Bahira. www.jurgenmarechal.nl
 • 10. Mohammeds jeugd Als jongeman trad Mohammed in dienst bij Chadiedja, de rijke weduwe van een koopman. Op ongeveer vijfentwintigjarige leeftijd, in 595, huwde hij Chadiedja, die toen veertig was. Tijdens haar leven ging Mohammed geen andere huwelijken aan. De kinderen die Chadiedja hem schonk, stierven jong, op dochter Fatima na. Van weesjongen was Mohammed door zijn huwelijk een welgesteld koopman geworden. www.jurgenmarechal.nl
 • 11. www.jurgenmarechal.nl
 • 12. Mohammed wordt profeet Dikwijls trok Mohammed zich in een grot in de omgeving van Mekka terug om er te mediteren. Toen Mohammed zich tijdens de maand Ramadaan van het jaar 610 op de berg Hira bevond, kreeg hij, zoals hij zelf gezegd zou hebben, ‘teksten in zijn hart gegrift’. Deze teksten, openbaringen genoemd, zouden hem door de engel Gabriël zijn ingefluisterd. In verwarring zocht hij zijn toevlucht bij Chadiedja. Chadiedja troostte hem door hem te verzekeren dat hij niet bezeten of krankzinnig was en dat zij geloofde dat hij de profeet van zijn volk zou worden. www.jurgenmarechal.nl
 • 13. Mohammed wordt profeet www.jurgenmarechal.nl
 • 14. Moeilijke jaren in Mekka Toen de openbaringen gingen neerdalen begon Mohammed zijn prediking. Zijn vrouw Chadiedja, zijn neef Ali en een slaaf, die Mohammed als zoon geadopteerd had, werden de eerste gelovigen. De prediking richtte zich niet uitsluitend tot Mohammeds naaste omgeving. Ook twee voorname Koeraisjieten bekeerden zich al spoedig: Aboe Bakr en Oethmaan, die beiden later kalief, ‘opvolger’, over het moslim-rijk zouden worden. www.jurgenmarechal.nl
 • 15. www.jurgenmarechal.nl
 • 16. Moeilijke jaren in Mekka De inwoners van Mekka moesten niet veel van de goddelijke boodschap hebben. Eerst was de onverschilligheid groter dan de vijandschap, Mohammed werd nog beschouwd als een ongevaarlijke dweper die men niet serieus behoefte te nemen en die men met spot bejegende. Maar op den duur tastte de oproep tot bekering de inwoners van Mekka te zeer aan in hun trots, hun hardheid en hun egoïsme. De spot ging toen over in openlijke vijandigheden. www.jurgenmarechal.nl
 • 17. www.jurgenmarechal.nl
 • 18. Moeilijke jaren in Mekka De Mekkanen riskeerden dat de invoering van het monotheïsme hun financiële belangen zou aantasten (het maken en verkopen van godenbeeldjes). De cultus van de Ka ’ba was een dus niet te verwaarlozen bron van inkomsten. www.jurgenmarechal.nl
 • 19. Moeilijke jaren in Mekka De volgelingen van Mohammed kregen het zwaar te verduren. De toestand werd in 614/615 zó onhoudbaar, dat Mohammed besloot een groot deel van zijn jonge gemeente naar Ethiopië te laten emigreren. Ruim tachtig mensen vertrokken en werden door de christelijke vorst van Ethiopië in bescherming genomen. Mohammed moet in die tijd de christenen wel vertrouwd hebben dat hij zo zijn toevlucht tot hen zocht. www.jurgenmarechal.nl
 • 20. www.jurgenmarechal.nl
 • 21. De hidjra naar Medina In 620 sterft zijn vrouw Chadiedja en ook zijn beschermheer en oom Aboe Talib; nu staat Mohammed onbeschermd bloot aan vervolging. www.jurgenmarechal.nl
 • 22. De hidjra naar Medina Een gebeurtenis die hem echter zeer getroost en gesterkt heeft in deze crisis, wordt genoemd ‘Mohammed’s nachtelijke hemelreis’, de Miraadj. Op het wonderpaard Buraq werd Mohammed in de nacht van Mekka naar Jeruzalem gevoerd, om vandaar uit op te stijgen naar de zevende hemel, waar hij onder geleide van de engel Djibriel (= Gabriël) een ontmoeting had met de profeten, die hem waren voorgegaan: Abraham, Mozes en Jezus. De ‘Hemelvaart’ heeft in de overlevering steeds een belangrijke rol gespeeld, juist als goddelijke bevestiging van zijn zending als laatste profeet (Mohammed als zegel van de profeten). www.jurgenmarechal.nl
 • 23. www.jurgenmarechal.nl
 • 24. De Nachtelijke Hemelreis www.jurgenmarechal.nl
 • 25. De hidjra naar Medina In 622 achtte Mohammed het ogenblik gekomen om de banden met zijn vaderstad te verbreken. Vaak noemt men deze hidjra van Mohammed een ‘vlucht’. Die vertaling van hidjra is onjuist. Het was een weloverwogen stap, op uitnodiging van de mensen uit Medina (dat toen Jathrib heette), en een goed voorbereidde emigratie. Misschien was de ontvankelijkheid bij de inwoners van Medina wat groter door enige vertrouwdheid met monotheïstische ideeën, afkomstig van de talrijke joden in Medina ( “stad van de profeet”). Deze hidjra was van zo grote betekenis voor de islam dat 622 het eerste jaar van de moslimse jaartelling werd. www.jurgenmarechal.nl
 • 26. www.jurgenmarechal.nl
 • 27. www.jurgenmarechal.nl
 • 28. Mohammed: profeet en staatsman
  • De profeet en zijn 70 metgezellen worden in Jathrib, dat door de komst van Mohammed Medina ging heten, dat wil zeggen ‘stad van de profeet’, gastvrij ontvangen.
  • Mohammed en zijn aanhangers vochten drie maal met de Mekkanen:
  • De slag bij Badr (624) (Er wordt geld op de Mekkanen buit gemaakt).
  • De slag bij Oehoed (625) (Een aanval op Medina die de moslims bijna noodlottig werd, Mohammed raakt gewond. Hij keert zich tegen de joden in Medina die hem niet zouden hebben gesteund).
  • Na de derde slag (627) houdt Mohammed een etnische zuivering onder de joden in Medina die hij wederom van verraad beticht.
  www.jurgenmarechal.nl
 • 29. Mohammed ontvangt in een openbaring een gedeelte van de Koran, tijdens een slag www.jurgenmarechal.nl
 • 30. Mohammeds laatste jaren Omstreeks 628 begon de felheid van de Mekkanen tegen de moslims snel af te nemen. In 629 mochten de moslims meedoen aan de bedevaart naar Mekka. www.jurgenmarechal.nl
 • 31. Mohammeds laatste jaren In 630 kon Mohammed zonder veel verzet te ontmoeten Mekka binnentrekken en er de macht in handen nemen. De Ka ’ba zuiverde hij van alle heidense symbolen, zoals de Arabische godenbeeldjes, en het gebouw werd gewijd tot islamitisch heiligdom. Het heersende veelgodendom werd door Mohammed vervangen door een monotheïstische, de aanbidding van één God. Zijn vroegere vijanden behandelde hij edelmoedig. Na de inneming van Mekka bleef de profeet in eenvoudige omstandigheden in Medina wonen. www.jurgenmarechal.nl
 • 32. 630 Mohammed plaatst de Zwarte Steen in de Ka'ba. www.jurgenmarechal.nl
 • 33. Mohammeds laatste jaren Na 630 heeft de Ka'ba een zelfde, centrale functie in de islam als de vroegere joodse tempel in het jodendom. De eerste jaren van Mohammeds openbaringen was de Tempelberg in Jeruzalem de vaste gebedsrichting voor de salat (gebed). De eigenlijke joodse tempel was bij de joodse opstand in 70 door de Romeinen verwoest. De gebedsrichting veranderde na de openbaring van Soera (hoofdstuk uit de Koran) De Koe in de huidige richting van de Ka'ba te Mekka. Pas in 632 nam Mohammed zelf aan de bedevaart naar Mekka deel. Zoals hij toen het ritueel verrichte, doen de moslims het nu nog. www.jurgenmarechal.nl
 • 34. www.jurgenmarechal.nl
 • 35. Mohammeds laatste jaren In de loop van 632 stierf Mohammed nogal ‘onverwacht’. De gemeente bleef in verbijstering achter, omdat de profeet niet gezegd had wat er na zijn dood moest gebeuren. Dankzij het doortastend optreden van enkele metgezellen van Mohammed wist men spoedig uit de moeilijkheden te komen. Aboe Bakr werd als kalief, als staatsman naar voren geschoven. Mohammed als profeet kon geen opvolger hebben. Als ‘zegel der profeten’ bracht hij de openbaring zo zuiver over, dat de wereld na hem geen profeet meer verwachten mag. www.jurgenmarechal.nl
 • 36. Graf van Mohammed www.jurgenmarechal.nl
 • 37. www.jurgenmarechal.nl
 • 38. Van 632 tot 1000 Na de ‘onverwachte’ dood van Mohammed in 632 en na een interne machtsstrijd over het recht van opvolging tussen twee partijen, die later de naam soennieten en sji’ieten zullen krijgen, weet de islam zich sterk uit te breiden. In de slag bij Poitiers in 732 werden ze door de Frank Karel Martel gestopt en teruggedrongen tot aan de Pyreneeën. In het oosten werden de Arabische legers verslagen door de Byzantijnse (718). www.jurgenmarechal.nl
 • 39. Van 632 tot 1000 Karel Martel (689 - 741) was hofmeier van het Frankische Rijk. www.jurgenmarechal.nl
 • 40. Van 632 tot 1000 De snelle verspreiding zegt natuurlijk ook iets van de politieke zwakte van de veroverde landen door de ineenstorting van het Romeinse Rijk en de grote volksverhuizingen in Europa. Aan het einde van de tiende eeuw was er een grote moslimse beschaving opgebouwd, met een rijk intellectueel leven, grote materiële rijkdom met een netwerk van economische activiteit. Naar het westen was Spanje de grens naar het oosten waren er zelfs contacten met China. www.jurgenmarechal.nl
 • 41. www.jurgenmarechal.nl
 • 42. Van 1000 tot 1500 In de elfde eeuw zette de islam zijn veroveringstochten in het westen en oosten voort. En wat belangrijker was: de moslims slaagden erin vreemde culturen, zoals de Turken en later de Mongoolse, in zich op te nemen. In het oosten ontstaan door de kruistochten (1095 – 1291) conflicten met de christenen in Palestina maar de christenen die de kruistochten overleefden brachten moslimse kennis op allerlei terreinen mee terug naar Spanje. www.jurgenmarechal.nl
 • 43. De Kruistochten www.jurgenmarechal.nl
 • 44. www.jurgenmarechal.nl
 • 45. Van 1000 tot 1500 De 13e en 14e eeuw vormen zeker geen hoogtepunt in de geschiedenis van de islam. Eerst was er een invasie van Mongolen die tussen 1220 en 1225 de noordoostelijke gebieden verwoestten. De tweede golf ging veel verder. Perzië en Irak werden veroverd en aan het oude kalifaat van Bagdad kwam een eind in 1258. Maar ook nu weer bleek de kracht van de islamwereld uit een herleving; nu van de Perzisch-moslimse cultuur. En de Mongolen zullen vanuit India, waar in 1206 een sultanaat was gevestigd, worden bekeerd tot de islam. Zo ontstaan er naast de Perzisch-moslimse beschaving twee nieuwe moslimrijken: dat van de Turken (de Ottomanen) en dat van de Moghoels in India. www.jurgenmarechal.nl
 • 46.
  • De Ottomanen
  www.jurgenmarechal.nl
 • 47. Middeleeuwse islamitische filosofen Arab Al-Kindi (c. 801–873): Hij introduceerde de Griekse en hellenistische filosofie in de Arabische wereld. Hij trachtte het Griekse filosofische concept van o.a. Aristoteles en de Neoplatonisten op één lijn te brengen met de Openbaring van de Islam. www.jurgenmarechal.nl
 • 48. Middeleeuwse islamitische filosofen Al-Farabi (c. 870 – 950) : Hij was de eerste islamitische filosoof die Openbaring en de godsdienstige wet ondergeschikt maakte filosofie. In de Arabische wereld kreeg hij de titel 'de tweede meester', na de eerste meester Aristoteles. www.jurgenmarechal.nl
 • 49. Middeleeuwse islamitische filosofen Avicenna (Ibn Sina) (980 - 1037): Hij voltooide de meest systematische integratie van Grieks rationalisme en islamitische denkwijze. www.jurgenmarechal.nl
 • 50. Middeleeuwse islamitische filosofen Averroës ( 1126 - 1198 ): Hij verdedigde Aristoteles en het Neoplatonisme en had veel invloed op de Scholastiek (o.a. Thomas van Aquino). Averroës probeerde het systeem van Aristoteles met de leer van de islam in overeenstemming te brengen. Volgens Averroës is er geen conflict tussen godsdienst en filosofie. Hij was van mening dat men de waarheid op twee verschillende manieren kan bereiken, door middel van filosofie of godsdienst. www.jurgenmarechal.nl
 • 51. De Islam berust op vijf zuilen, namelijk:
  • Sjahada: Geloofsbelijdenis
  • Salaat: Gebed
  • Zakaat: Armenbelasting
  • Saum tijdens Ramadan: Vasten
  • Haddj: Bedevaart naar Mekka
  www.jurgenmarechal.nl
 • 52. www.jurgenmarechal.nl
 • 53. Iemand die Islam praktiseert, is een moslim. Tegenwoordig wordt ook het woord ‘Mohammedaan’ gebruikt, wat een persoonlijke godsverering van Mohammed in zou houden. Dit is uiterst verboden in de islam! Er is maar één God en dat is Allah en Mohammed is zijn profeet. www.jurgenmarechal.nl
 • 54. De islamitische populatie bedraagt wereldwijd meer dan 1,5 miljard mensen. www.jurgenmarechal.nl
 • 55. De islam is uitgegroeid in uiteenlopende klimaten, culturele en etnische landen. De grootste etnische groepen in de islamitische gemeenschap, inclusief de arabieren, komen voor in Noord-Afrika, het Midden Oosten, Turkije, Rusland, Centraal Azië, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Zuidoost Azië (Maleisië, Indonesië, Filippijnen) en in een klein deel van China. In Europa is de Islam de tweede grote godsdienst na de christelijke. www.jurgenmarechal.nl
 • 56. www.jurgenmarechal.nl
 • 57. De twee fundamentele heilige bronnen van de islamitische geloofsleer en praktijk zijn de Koran en de Hadith. www.jurgenmarechal.nl
 • 58. De Koran De Koran of Qoer'ān (Arabisch: القرآن al-qoer'ān) is het enige van de door moslims erkende islamitische Heilige Boeken dat zuiver zou zijn overgeleverd. Volgens de islamitische traditie zijn de woorden in de Arabische taal door God via de engel Djibriel aan Mohammed "neergezonden". www.jurgenmarechal.nl
 • 59. www.jurgenmarechal.nl
 • 60. De Hadith De Ahadith (Arabisch: أحاديث ), meervoud van Hadith ( حديث , 'dat wat verteld wordt') zijn de in grote verzamelingen vastgelegde, islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van de profeet Mohammed. Via deze overleveringen kent men de soenna, de manier van de profeet. Voor de overgrote meerderheid van de moslims vormen de Ahadith een aanvulling op en interpretatie van de Koran. www.jurgenmarechal.nl
 • 61. www.jurgenmarechal.nl
 • 62. Uit de Koran en de Hadith werden islamitische wetten samengesteld, de sharia. In de meeste islamitische landen geldt de sharia als basis van een deel van het recht. De meeste landen hebben echter een gemengd rechtssysteem. www.jurgenmarechal.nl
 • 63. www.jurgenmarechal.nl
 • 64. www.jurgenmarechal.nl