Phist2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Phist2

on

 • 2,371 views

Panahon ng Lumang Bato

Panahon ng Lumang Bato

Statistics

Views

Total Views
2,371
Views on SlideShare
2,371
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
114
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Dr. T.H. Pardo de Tavera 340 Sanskrit wordsDr. Jose Villa Panganiban: 375 Sanskrit words

Phist2 Phist2 Presentation Transcript

 • ANG PILIPINAS SA PAGDATING NG MGA KASTILA
 • Pamumuhay
  “Kinilaw “ angpinaka-unangpamamaraanngpaghahandangpagkaingisda. Ginagamitanitongsuka o katasngdayapangnagpapalutangnglasangisda. Sa Mindanao, katasngtabon-tabon (hydrophytuneorbiculatum) ang nag-aalisnglansa. Sa Leyte at Cebu, gatangniyoganggamitnila.
 • PanahongPaleolitiko (50,000-10,000 B.C.)
  Panahonngmgakagamitannayarisabato
  PinaniniwalaangsaPilipinas ay nagmulasabahaging Cagayan Valley.
 • core tools
  Gamitmulasatinapyas o tinabasnamgabato.
 • pebble tools
  Mgabilugangbatotuladngmganatatagpuansailalimngmgailog.
 • flake tools
  Mgagamitmulasamgabatongtinasahan.
 • Philippine pottery
 • Kamatayan
  Mgabangaangginamitnalalagyanngmgalabingmgayumao.
  Sa El Nido Cave, sa Palawan, mgapintadongbuto ay inilagaysamaliliitnapuntodsaloobngkuweba.
  Manunggul jar (890 B.C. and 710 B.C.)
 • Kamatayan
  Sa ibangbahagingarkipelago, angmgalabingnamatay ay inililibingsalupasanakaupongposisyon.
  Sa bawatpaglilibing, nagpapabaonangmganaiwanngdamit, pagkain o sandata.
 • Alahas at Palamuti
  Panahonng Metal (ca. 500 B.C.)
  Hilawnacopperangdinidikdikupangmagingpalamuti o dikaya’ysandata.
  Angmgaalahas at iba pang palamuti ay yarisamgabutilngjade, bato, kristal, sigay, buto, o magingngtangkaynghalaman.
 • AngSumpak
  AngSumpak
  Mga piston sa Southeast Asia at Madagascar nayarisakawayan o tubongkahoy.
 • PanahongngBakal
  Kinakitaanngmasmainamnamgagamit, dahilnarinsamasmaramingpinagkukunanngyaman.
  Angmgaalahas ay nagingtandangpagkaka-antas-antassamgakomunidad.
  Mgaindustriyangpanahon: metalworking, pottery making, glassmaking, at tie-and-dye weaving.
 • Millennium A.D.
  Angilangpamilyamulasamganakapalibotnakaharian o tribosamgaislangPilipinas ay naglayag at nagtatagngmgakomunidadsamgatabingilog.
  Masmaigtingnapakikipag-ugnayansamgatagaibanglugar.
  Paglawakngpaglalakbaydagat
  Age of Contact (500-1400 A.D.)
 • Balangay o Balanghai
 • Age of Contact
  Paglagongbuhaykomunidadnaumiikotsapagnenegosyo at kalakal.
  Paglinangnggalingsaiba’t-ibanglarangan o gawain.
  Kasamangiba pang nasatimogsilanganngAsya, sila ay “highly nomadic” dalangtransportasyongtubig.
  Kagalingansapaglalayag at paggawangbarko (seamanship at boatbuilding)
 • Balangay Boat (900 A.D.)in Butuan,National Museum - Balangay Shrine, Brgy. Libertad, Butuan City, Agusan del Norte
 • Balangay (1250 A.D.) at the National Museum, Manila
 • Lahing Malay
  Noong 1000 A.D., sakainitanngkapangyarihanng Sri Vijaya (nanagmulasa Palembang, Sumatra noong ika-7 siglo), angmgamangangalakaldito ay nakipagnegosyosamgataga China at India, hanggangangimpluwensya ay makaratingsaPilipinas.
 • Lahing Malay
  Ayonsakinagisnansa Sulu, angmgaimigrantegalingChampa (Indianizednakahariansa Indochina) ay nakapagtatagngtrading colony samgaBurananng Sulu.
 • Lahing Malay
  AngmgatagaChampa ay kinilalangmgaOrangDampuan, mgatauhanng Sri Vijaya Empire.
  AngMgaOrangDampuan ay namalagisaTaguima (ngayon ay Basilan), at nagingninunongmgaYakan.
 • An elder Yakan
 • Lahing Malay
  Angilangsiglongpakikipag-ugnayansamgaIndianized traders ay nag-iwanngmgaburdasakasaysaysan at kulturangmga Pilipino.
  Pananampalataya, salita, panitikan, at kinagisnangkaugalian.
  BATHALA = Bhattara(Sanskrit, naangibigsabihin ay “Great Lord”)
 • Lahing Malay
  Malay angpangunahingsalitasamgapamilihansatimogsilangang Asia noongpanahongiyon.
  Maramingsalitang Malay angginagamitmagpasahanggangngayonsaPilipinas.
 • Lahing Malay
  TALARO (scales)
  UPA (payment)
  LAKO (peddle)
  GUSALI (hall)
  TUNAY (real=hard cash)
  BIYAYA (grace=disbursement)
 • Lahing Malay
  ATSARA (pickles)
  PATIS (brine)
  PUTO (native cake)
  KALAN (stove)
  PINGGAN (plate)
  ARAL (learning)
  PAGSAMBA (adoration)
 • Lahing Malay
  Paniniwala: Angdaigdig ay punongmabuti at masamangespiritu, nadapatpinag-aalayanngsakripisyo at panalanginparasapagpapala.
  MgaPabula: AngKarerangUod at Usa; AngUnggoy at angPagong.
  MgaEpiko: Darangan (Lanao); Lam-Ang (Ilocos); Ibalon (Bicol); Alim at Hudhud (Mt. Province) – mgahangosaMahabharata (Sanskrit, “Great Story”) at Ramayana (Sanskrit, “Story of Rama”).
 • Lahing Malay
  Bugtong (riddles)
  Awit (songs)
  Salawikain (proverbs)
  Alamat, mito at tula
 • Lahing Malay: MgaSalitanggalingsa Sanskrit
  Ama (father), ina (mother), asawa (spouse)
  Halaga (price)
  Kalapati (dove)
  Kuta (fort)
  Sutla (silk)
  Saksi (witness)
  Tala (star)
  Rajah (king)
  Sandata (weapon)
  Maharlika (noble)
 • Lahing Malay
  MgaKaugalian: Pagsasabitngkwintasngbulalaksaleegngbisita; pagbibigay-kaya (dowry, paninilbihannglalakisabahayngbabaengmapapangasawabagoangkanilangkasal; paghahagisngbutilngbigassabagongkasal.
 • Lahing Malay
  MgaPamahiin: Magkakaroonngkambalnaanakkapagkumainngkambalnasaging.
 • Lahing Malay
  Baybayin: mgatitikTagalog; bawathubog o tanda ay katumbasngisangpantig
  NapapagkamalangAlibata.
  17 mgatitik, nabinubuong 3 patinig at 14 nakatinig.
 • Baybayin
 • Lahing Malay
  Angpanulat ay isangmatulisnasipol.
  Yarisa metal or bakal, angsipol ay ginagamitna pang-ukitngngmgasalitasasangangkawayan, malapadnakahoy o tabla, dahon, banga, at metal.
 • LahingTsino
  Ang Sino-Pilipinongugnayan ay sinasabingnagsimulanoong ika-10 siglo.
  982 A.D.: angmganegosyanteng Ma-yi (binubuong Mindoro, Batangas, Manila at Pampanga) ay dumatingmulasa Canton, lulanngisangbangkangArabyanoupangipagbiliangkanilangmamahalingkalakal.
 • LahingTsino
  Nakilalaangmga Pilipino bilangtapat at mapagkakatiwalaansanegosyo.
  P’i-she-ya (marahil ay Visayas), ay sinasabinilangbarbaro, may mgataongpintadoangkatawanhanggangleeg.
 • LahingTsino
  Ayonsatalaanng Ming Dynasty (Ming Shih), Talaanng Luzon, TalaanngCamilig, at Talaanng Sulu, angPilipinas ay nagpadalang 8 embahadasa Beijing, sapagitanng 1372-1424.
 • LahingTsino
  Si Admiral Zheng He (a.k.a. Cheng Ho, 1371-1435) angnangunang 7 ekspedisyon (1405-1422) sakatimuranngkaragatan ay naratingangPilipinas, Borneo, Malay Peninsula, Singapore, Indochina, India, at Ceylon (Sri Lanka).
  Angunangekspedisyon, nabinuong 62 barko, ay dumaongsaPilipinasnoongDisyembre 1405.
 • LahingTsino
  Si Pei-Pon-Tao (kilalarinbilangPun Tao King), isasamgatauhanni Admiral Zheng He ay namatay at inilibingsaJatti Tunggal, Jolo.
  Taun-taon, tuwing ika-26 ngDisyembreangmgaTsinosaJolo ay pumupuntasapuntodni Pei-Pon-Tao upangmagbigaypugaysamganangunangrelasyongSino-Philippines.
 • LahingTsino
  Pinagyaman pa ngmgaTsinoangkulturang Pilipino sailangsiglongpaninirahandito.
  Asul at putingporselana, balangaw, pilak, pulbura ay nagingbahagingbuhayngmga Pilipino.
 • LahingTsino
  Pinagyaman din ngmgaTsinoanghilerangpagkaing Pilipino: pag-iihawngbaboy, pagpapakulongtsaa, paglulutongpansit, lumpia, chopsuey at okoy.
  Angpaggamitngtoyo, tahuri, bataw , petsay at upo ay sakanilarinminana.
 • LahingTsino
  Magingangkasuotanngmga Pilipino ay alaalangmgaTsinongninuno, tuladngkangan (sleeved jacket), tsinelas, bakya, pamaypay at payong .
 • LahingTsino
  Angkaugaliang Pilipino ay may malalim ring bakasngkaugaliangTsino, tuladngpakikipagkasundoparasakasalngmgaanak, pag-alaalasayumao, at pagkuhangtaga-iyaksaburol.
 • LahingTsino
  Angiba pang kaugaliang Pilipino na may bakasngTsino ay angpagpapaputoksabagongtaon, pagkulektang tong sapasugalan, at pagtawadsapamimili.
  Angbokubolaryong Pilipino ay binudburan din nghigitkumulang 1,500 salitangmulasamgaTsino.
 • LahingTsino
  sungkibimpobakyahikawhusilawlawsakyasansoytihotutsangapiyankuyopinsesingkakhuwipekatangpuntawsusitanglawtinghoytinsim/timsimhuwanasanglaygiyanhiyakiyaselansamlangsingkiswitiktuwatsatbantitikiyaw-kiyawkuwekongpaslangpusiyawsuwatbuwisitsuyatiyak
 • LahingTsino
  Bandang ika-13 siglongsinasabingangHapon ay nakipagkalakalrinsamga Pilipino, ayonsatalaanngkasaysayanngRukyu.
  AngmgapiratangHapon (wakos) ay naglayagsasilangan at maramisakanilaangnakaratingsaarkipelagongPilipinas.
  Noong 1400, angmgaHapon ay nagtayong trading post saAparri.
 • Lahing Muslim
  Gitnang ika-14 nasiglonangangmgamangangalakalna Muslim mula Malaysia ay naghatidng Islam (Arabic, “submission to the will of God.”)
  Ito ay kumalatsakatimugangbahagingbansa.
  Sinasabingsi Tuan Masha’ikaangnaghatidngpananampalatayangIslamikosa Sulu noong 1380 A.D., at nagtatagngkauna-unahangkomunidadng Muslim saarkipelago.
 • Lahing Muslim
  AyonsaTarsilas(talaanngkasaysayan), siKarimulMakhdum , isangiskolarng Mecca, mataposhikayatinang sultan at mgataosa Malacca sa Islam, ay nakaratingrinsa Sulu noong 1380 A.D, upangumpisahanangmisyongpagpapalaganapngrelihiyon.
 • Lahing Muslim
  NagtayosiKarimulMakhdumng mosque saTubig-IndagansaislangSimunul, at nagkaroonngmaramingkabig, lalonasaBuansa (lumangkapitolyong Sulu.
 • Lahing Muslim
  Taong 1390, si Rajah Baginda, isangprinsipeng Muslim mulaMenangkabau, Sumatra ay dumaongsaBuansa.
  Nangibabawsiyasakabilangpagtutolngmgataoditodahilangkanyangmgatauhan ay armadongbarilsasinasabingkauna-unahanglabanangginamitanngbalasaarikipelago.
 • Lahing Muslim
  Sa panahonngMakhdumin, tinanggapngmgataosatimogangpananampalatayangIslamiko, nanagbadyangpagdatingngmaramingmisyonerosa Sulu.
 • Lahing Muslim
  Taong 1450 A.D. si Sharif ul-Hashim (kilalarinbilangSayid Abu Bakr), isangArab authority on Islamic religion and law ay dumatingsaBuansa, Sulu, mulaJohore, Malacca.
  PinakasalanniyasiPrinsesaParamisuli, angmagandanganakniRajahBagindamula Sumatra.
 • Lahing Muslim
  Itinatagni Abu Bakrang Sulu Sultanate noongpanahon ring yaon, mataposangpagkamatayngkanyangbiyenangsi Rajah Baginda.
 • Lahing Muslim
  Pinamahalaanni Abu Bakrang Sulu Sultanate ayonsapalakadng Arabian caliphate.
  Pinagtibayniyaangkauna-unahangkodigong Sulu (Sulu Code of Law)
  Sa bandanghuli’yginawaniyangmalakasnapwersangmandirigmaangmgaTausug.
 • Lahing Muslim
  Sinasabingsi Abu Bakrangnagbigkissamgataongnakatirasatabingdagatsatimogsamgataongnakatirasaburolng Sulu.
  PinalaganapniyaangQur’an.
  Nagkamitngtitulong Sultan Sarif.
  Mataposangpamumunosaloobng 30 taon, namataysiyanoongtaong 1480.
 • Lahing Muslim
  Magingsakasalukuyananglahatng sultan sa Sulu ay kinikilalasi Abu Bakrbilangkanilangninuno.
 • Lahing Muslim
  Sa unangbahaging ika-16 nasiglo, marami pang Muslim angdumating at nanirahansaarkipelago.
 • Lahing Muslim
  AngIslamic conquest ng Mindanao ay sinasabingkagagawanni Sharif Muhammad Kabungsuwan , isang Muslim ngJohore.
  In 1475, dumatingsaMalabangngCotabatosiKabungsuwansampungmalaki at malakasnapuwersang Islamized Samals.
 • Lahing Muslim
  MataposmagapiangCotabato Valley (Maguindanao), pinakasalanniKabungsuwanangisangkatutubongprinsesanglugar.
  Si Kabungsuwanangnagtatagng sultanate ngMaguindanaonoong 1515.
 • Lahing Muslim
  Angmgaayawtumanggapng Islam ay napilitang ay napilitangmagkanlongsamgabundok.
  SilangayonangtinatawagnaBilaans, Manobos, Subanuns, at iba pang mgapaganong Pilipino.
 • Lahing Muslim
  Angkahulihulihang Muslim nanaghatidngpananampalatayang Islam saarkipelago ay siAlaweBalpake, isangArab Sharif mulasa Sarawak, Borneo.
  Bandang ika-17 siglongipinakilalanitoang Islam sahilagang Mindanao at rehiyonnglawangLanao.
  Kauna-unahang sultan na Muslim ng Basilan.
 • Lahing Muslim
  Mgamangangalakalna Muslim mulasa Borneo angnagkalatng Islam sa Mindoro, Batangas, Maynila at Pampanga.
  SiatSen: nagpakilalang Islam saBalayan, Batangas.
 • Lahing Muslim
  Muslim Filipinos: MaranawngLanao, MaguindanawanngCotabato, SamalngZamboanga, Yakanng Basilan, at Tausugng Sulu.
 • Lahing Muslim
  Relihiyong Islam: Biernesangarawngpangilin; mosque anglugarngsimbahan at tipanansamgamahahalagangokasyon; lantadnapananampalataya, pag-aayuno.