Caselles activitatstema3

362 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
55
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Caselles activitatstema3

  1. 1. 2.- Quina relació tenen els avanós sanitaris (vacuens, medicienes...) amb laugment de la població?La principal relació es que amb vacunes i medicines, hi ha millor salut per lo tant si hi ha millorsalut també haurà millor calitat de vida i se hi ha millor calitat de vida lesperança de vida creix perlo que haurà més gent ja que els ancians tardaràn més a morir-se i la població augmentarà3.- La població mundial creix o disminueix? Calcula la diferencia entre el nombre actual dhabitantsde la Terra i el que es preveu que haurà a les acaballes del segle XXI.La població mundial als països desenvolupats no creix, en canvi als països no desenvolupats creix.Es subestima que a finals daquest segle la Terra tindrá uns 12.000 millons de persones.4.- Amb les dades de la graella calcula la densitat de població que té cada país. Ordena en el teuquadern aquests països en funció de la densitat de població que tenen de menys a més.PaísExtensióPoblacióXina9 596 9611 338 612 968Líbia1 759 5406 310 434Països Baixos41 54316715 999Austràlia7 741 22021 262 641Xina ? 138.48 hab/km2Líbia ? 3.58 hab/km2Països Baixos ? 402.37 hab/km2Austràlia ? 2.74 hab/km27- En quins continents estan situats els països amb una taxa de mortalitat inferior a 9‰? I els païsossuperiors amb una mortalitat superior a 12‰ ?Respecte als països amb una taxa de mortalitat menor a 9‰ hi estàn situats a Amèrica. Per altrabanda els països on la taxa de natalitat supera els 12‰ estan repartits per el nord i centre dÀsia igran part dÀfrica.8- Calcula la taxa de mortalitat dÀfrica si la població total és de 968 042 075 i el nombre dedefuncions en un any és de 11 997 553. Compta el resultat amb la llegendda del mapa de mortalitatal món i indica si és elevada o reduïda.La taxa de mortalitat és dun 12,3‰ és a dir, la mortalitat es alta.9- Calcula la taxa de mortalitat infantil dEuropa si el nombre de defuncions de xiquets menors dunany és de 55 208 i el de naixements, de 7 424 397La mortalitat infantil és dun 7,4‰11- Calcula la taxa de creiximent natural de Mali, tenint en compte que la taxa de natalitat és del46,8‰ i la taxa de mortalitat és del 15,3‰La taxa de creiximent natural és de 3,15%12- Repeteix lactivitat anterior amb les dades dAlemanya, que té una natalitat del8,2‰ i unamortalitat del 10,8‰13- Observa el gràfic i explica com és el creiximent natural i al final del model de transiciódemogràfica.El començament el podem observar amb el creiximent natural en nombres negatius en gran part dela fase. Per altra banda el final daquest model de transició demogràfica podem observar com lataxa de natalitat es molt baixa i la taxa de mortalitat es prou creixent degut a laugment de lapoblació envellida.
  2. 2. 14- Indica si aquestes frases, relatives al model de transició demogràfica són verdaderes o falses icorregeix aquestes últimes en el teu quadern:· Al final de la fase de trancisió, el creixement natural disminueix ? Vertader· En la fase evolucionada la taxa de natalitat és molt alta i el creixement natural, reduït ? Fals ? Enla fase evolucionada, la taxa de natalitat és molt baixa i el creiximent natura, reduït.· Tots els països del món han experimentat el model de transició demogràfica ? fals ? No tots elspaïsos del món han experimentat el model de transició demogràfica.15- Quienes conseqüències creus que té per a una societat el descens de la població?Unes conseqüències roins ja que si baixa la població, també baixarà la gent que aporta diners alestat i el país quedarà pobre. És a dir la població del país serà una població envellida.16- Elabora en el teu quadern un quadre comparatiu dels moviments habituals migratoris.Moviments Migratoris ? Immigració i Emmigració ? Canvi de feina, necesitat de economia, canvide residència.Moviments Habituals ? En busca de oci ? No impliquen canvi de residència.18- Què és el saldo migratori?És la diferència entre el nombre demigrants i el dimigrants en un lloc determinat i un periode detemps concret20- Observa els gràfics i explica en el quadern quiens característiques presenta lestructura de lapoblació per edat a Àustria i a la república del congo.Respecte a Àustria podem observar com la gran majoria de la societat és gent adulta, després va laPoblació anciana i després la gent jove. No hauría de ser així ja que no està bé que hi haja mésancians que joeves. Però el fet de que hi haja més adults afavoreix a lestat.Per altra banda podem observar com a la República del Congo, la majoria també és la poblacióadulta però molt a prop està la població jove que constitueix una gran part de la població també. Ésuna població subdesarrollada.24- Observa el mapa i respon a les qüestions següents:a) Quines són les províncies dEspanya que presenten una densitat de població més elevada?Madrid, Alacant, Barcelona.b) On és localitzen les províncies amb una densistat de població per davant de 85hab/km2? A lacosta. En quines àrees geogràfiques la densitat de població és més baixa de 25hab/km2? Enlinterior.25- Quines van ser les causes del descens de la natalitat a Espanya a partir del 1980?Lagument de ledat en que es contrau el matrimoni i que sha incrementat el nombre de llarsunipersonals i monoparentals. També lincorporació de la dona al món laboral.29- Esbrina si entre la teua família o coneguts hi ha cap família que haja viscut en un altre país ociutat durant el període prolongat. Informa-ten i resumeix en el teu quadern els següents apartats.a) Motius pels quals va haver demigrar.Per a guanyar diners.b) On va residirVa residir a Suissa, a una casa amb més homes del mateix poble que també havien anat pel mateixmotiu.c)Quin problema va trobar al lloc on es va translladar.No li va agradar el clima per a res. I trobava a faltar la familia.
  3. 3. 32- Amb les dades de la taula calcula en el teu quadern la densitat de població de cada provincia.Alacant: 325hab/km2València:235hab/km2Castelló:89hab/km233- Quins trets presenta el creixement natural a la nostra comunitat?El creixement natural a la nostra comunitat, va començar a descendir als anys 80 a partir de lany2000 es va produir un increment lleuger per lagument de la natalitat i en lactualitat el creiximentnatural es quasi nul ja que les taxes de natalitat i mortalitat tenen uns valors molt semblants.34- Observa la taula dels estrangers a la Comunitat Valenciana. De quins tres països arriben méspersones a la nostra comunitat? Romania, Regne Unit, Marroc. En quins continents están situatsaquests països? Europa i Àfrica.Activitats Finals1- Defineix els termes següents.·Creixement Natural ? És la diferencia que hi ha entre el nombre de naixements i el de defuncionsduna població en un moment donat.·Saldo Migratori ? És la diferencia entre el nombre dimmigrants i emigrants en un lloc determinatdurant un temps concret·Moviment pendular ? Es produeix quan sestudia o es treballa en una localitat diferent a laresidència.·Creixement real ?·Èxode rural ? És la emigració del camp a la ciutat.·Piràmide de població ? Gràfic que serveix per a representar lestructura de la població (per sexe iedat) duna zona en un moment determinat.2- Copia aquestes columnes en el teu quadern i uneix-les amb fletxesZona poblada ? Nord est dels Estats units ? Hemisferi Nord ? Sud Est AsiàticZona despoblada ? Àrees pròximes a lequador ? Zones polars ? Zones dalta muntaya ? Deserts subtropicals i continentals ? Europa Central.3- La informació daquesta taula està desordenada. Copia-la en el quadern i ordena-la duna maneracorrecta.IndicadorDefinicióTNNre. De naiximents registrats al llarg dun any entre la població daquellmateix lloc; el resultat es multiplica per milTMiNre. De defuncions de xiquets més menuts dun anydedad entre els naixements registrats; el resultat es multiplica per mil.TCNDiferència entre la taxade natalitat i mortalitatTFGNre. De nascuts vius entre el nombre de dones en edad fèrtil; el resultates multiplica per mil.5- Llig el text següent i contesta les preguntes que hi ha tot seguit:
  4. 4. a) Per què els immigrants han rejovenit la població espanyola? Perquè han emigrat dels seus païsosi tots ells son adults. Com la població espanyola es vella, els immigrants, han baixat la mitjana deedad espanyola i han pujat el percentatge de gent adulta.b) Quins avantatges creus que té una població amb una proporció elevada de joves? Que hi ha mésgent aportant diners a lestat.6- Indica si les afirmacions següents són verdaderes o falses i corregeix aquestes últimes en el teuquadern.−La densitat de població elevada és característica darees geografiques extenses ? Fals ? La densitatde població elevada és característica dàrees geogràfiques reduides.−El desequilibri entre població i recursos pot causar pobresa ? Verdader.−En els països amb un percentatge elevat de població de gent gran, la mortalitat tendeix a disminuir? Fals - > En els països amb un percentatge elevat de població de gent gran, la mortalitat tendeix aaumentar.−En la fase inicial del model de transició demogràfica, la natalitat i la mortalitat són reduïdes i elcreiximent de població és escàs ? Vertader−Es calcula que al final d0aquest segle els habitants de la terra shauràn duplicat ? Vertader.7- Observa les dades daquesta taula i respon a les pregutnesa) Quins països tenen el nombre més elevat de fills per dona? Quins tenen el nombre més baix?b) En quins és més elevada la taxa de mortalitat infantil? Quins països presenten una taxa mésbaixa? Malí i somalia ? Suècia i Dinamarca8- En un poble dEspanya viu una família de membres de la qual fan aquests moviments especials:a) El pare sha traslladat a França per a treballar en la verma.b)El fill ha estat contractat com a cambrer en un establiment de la costa del Solc) La mare treballarà tots els dies al poble veíQuin tipus de moviment especial ha fet cada un dels membres daquesta família?Pare-> Moviment Pendular InteriorFill->Moviment Pendular InteriorMare-> Moviment Pendular Interior10- Observa el mapa que reperesenta lestructura de la població per edat en els distints continents irespon a les preguntesa) Quin continent té el percentatge més elevat de població de gent gran?Europab)En quin és més elevada la proporció de població jove?Àfricac)Quines consequències té per a un país que la població jove siga molt nombrossa?d)Com influeix en el creiximent de la població un percentatge elevat de gent gran?di)Malament ja que serà una població envellida que no aportará diners al estat.Definicions.Demografia: Estudi estadistic de la població humana, segons la composició, lestat i la distribucióen un moment determinat o al llarg del temps.Explosió Demogràfica: Creixement espectacular de la població causat per un nombre elevat denaixements i un descens brusc de les defuncions
  5. 5. Densitat de poblafció: És la relació que hi ha entre la població dun lloc i lespai que ocupa.Natalitat: Nombre de naixements que es produeixen en una població al llarg dun any.Fecunditat: Mesura el nombre de fills per dona en ledad fèrtilMortalitat: És el nombre de defuncions registrades en una població al llarg dun any.Creixement Natural: Es la diferencia que hi ha entre el nombre de naiximents i el de defuncionsduna població en un moment donat.Model de transició demogràfica: Model fet servir per a mostrar els indicadors que ha sufrit un paísdesenvolupat.Moviment Pendular: Es produeix quan sestudia o es treballa en una localitat diferent a la de laresidència.Moviment relacionat amb loci: són els desplaçaments que es duen a terme durant els caps desetmana, els dies festius o les vacacions.Emigració: Eixida de persones dun àrea determinada cap a un altraImmigració: arribada de persones duna zona concretaSaldo migratori: Diferencia entre el nombre dimmigrants i el demmigrants en un lloc determinat ien un període de temps concret.Moviment interior: Es du a terme dins del mateix país.Moviment Exterior: tenen lloc quan les persones des desplacen dun país a laltre.Població activa: Conjunt de persones que están en edat de treballar tant si fan una activitatprofessional remunerada com si estan en latur o busquen faenaPoblació Inactiva: Són les persones que no poden treballar perquè son menors dedad o estanjubilades i perque malgrat que estan en edat de treballar, no fan cap activitat remunerada ni constencom a persones en latur.Piràmide de població: És un gràfic que serveix per a representar lestructura de la població dunazona en un moment determinatTaxa dactivitat: És la relació entre la població activa i la població total dun llocTaxa de desocupació: És la relació entre la població aturada i la població activa

×