Lapsilähtöinen oppiminen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Lapsilähtöinen oppiminen

on

 • 427 views

 

Statistics

Views

Total Views
427
Views on SlideShare
427
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Lapsilähtöinen oppiminen Lapsilähtöinen oppiminen Presentation Transcript

 • Lapsilähtöinen oppiminen Jorma Enkenberg Professori (emeritus) Joensuu 25.9.2011 1
 • Opettamisen/kasvattamisen ulottuvuuden ääripäät Working on children Your experiences, your concerns, your hopes, your fears, your desires, your interests count nothing. What counts is what we are interested in, what we care about, and what we have decided you to learn. (Holt) vs. Working with children Education demands you write the script of your own life with the help of people who love and care about you. (Gatto) Joensuu 25.9.2011 2
 • Miten tullaan tietämään? Miten opitaan? Tietämään tulemisen alkuperä on sosiaalisessa ja se on luonteeltaan kulttuurista (lopulta kulttuurin ajattelu- ja toimintamallien omaksumista) Tietämään tuleminen on seurausta sekä ulkoisesta (kehollisesta; havaittavasta) että sisäisestä (mielensisäisestä;piilossa olevasta; ajattelusta) toiminnasta, vuorovaikutuksesta, merkitysneuvottelusta, ohjaavien/medioivien välineiden käytöstä, itseoppimisesta sekä yhteisöön liittymisestä. Tietäminen itsessään merkitsee kykyä oppia (vrt. Habermas) Joensuu 25.9.2011 3
 • Oppimissysteemejä Koti, leikkiryhmä, päiväkoti, alakoulu, yläkoulu, lukio/ao, yliopisto/amk, koti, vapaa leikki kotipihalla, harrastusryhmä, kirjasto, museo, urheiluseura, tanssi, lukupiiri jne. Joensuu 25.9.2011 4
 • Koti - luonnollinen oppimissysteemi Lapsi on luonnostaan tutkija ja kokeilija ja pyrkii rakentamaan merkityksiä maailmasta kokoamalla siitä tietoa. Suurin osa tässä oppimisesta ei ole seurausta opettamisesta vaan jatkuvasta ja hengittämisen kaltaisesta toiminnasta. Aivomme on ohjelmoitu oppimaan. Aivomme oppivat virheistä ja muodostavat itse itsensä korjaavan systeemin. (Meighen,2003) Joensuu 25.9.2011 5
 • Oppimissysteemien luokittelu Autoritäärinen (yksi ihminen tai joukko ihmisiä (pl. oppijat) tekee päätöksen mitä oppia, miten oppia ja miten oppimista arvioidaan ja mikä on oppimisen ympäristö) Autonominen (päätöksen em. asioista tekee yksi ainoa ihminen, oppija itse) Demokraattinen (oppijoiden(ml. opettajat/asiantuntijat) muodostamalla ryhmällä on valta tehdä useimmat päätöksistä, koska valta on jaettu) Interaktiivinen (edellämainittuja menettelyjä käytetään vaihtelevassa järjestyksessä ja eri Joensuu 25.9.2011 painotuksilla) 6
 • Oppiminen toimintateoreettisena systeeminä Tavoite/pyrk imys Toimija(t ) Välineet Kohde KONTEKSTI Tulos Joensuu 25.9.2011 7
 • Lapsilähtöinen oppiminen oppimissysteeminä Jaetussa/lapsilähtöisessä oppimisessa(child originated, negotiated learning)toiminta on lähtöisin oppijoista mutta opettajan rajaamaa sekä viitoittamaa. Se on luonteeltaan konstruktiivista, jatkuvaa ja vastavuoroista opettajien, lasten ja vanhempien muodostamassa yhteisössä. Se tukee optimaalisesti oppijoiden, oppimiskohteen, sitä kuvaavien representaatioiden sekä oppijoiden sen hetkisen tiedon välisiä merkitysneuvotteluja. Lapsi-/oppilaslähtöisessä oppimisessa päätöksenteko on neuvoteltua ja jaettua Joensuu 25.9.2011 8
 • Mitä tavoitteita oppimiselle/kasvatukselle tulisi asettaa alati muuttuvassa maailmassa? Mitä lapsen tulisi tietää ja kyetä tekemään? Joensuu 25.9.2011 9
 • 21. vuosisadan taidot? ATC21S (rahoittajina Microsoft, Intel ja Cisco)started with a group of more than 250 researchers across 60 institutions worldwide who categorized 21st-century skills internationally into four broad categories: Ways of thinking. Creativity, critical thinking, problem-solving, decision-making and learning Ways of working. Communication and collaboration Tools for working. Information and communications technology (ICT) and information literacy Skills for living in the world. Citizenship, life and career, and personal and social responsibility Learning to collaborate with others and connect through technology are essential skills in a knowledge-based economy. Joensuu 25.9.2011 10
 • Lapsilähtöinen oppimissysteemi käytännössä Design-suuntautunut pedagogiikka Itseoppiminen Liittyminen yhteisöön Osallistava oppiminen (tulkinta oppimisesta) Personoitu oppimisympäristö Situationaalinen oppimisen konteksti Teknologia (medioiva teknologia) Sosiaalinen media Lapsi/oppilas suunnittelijana Yhteiskehittely (opetusmalli) Joensuu 25.9.2011 Lapsi/oppilas tutkijana 11
 • Opetuksen suunnittelun seitsemän periaatetta: Kokonainen ilmiö Ilmiötä kommunikoivat objektit/artefaktit Sitouttavat kysymykset (driven questions) Oppijoiden ideat/tulkinnat ilmiöstä ja objekteista Suunnittelemalla oppiminen (LBCD; learning by collaborative designing) Lasten omat teknologiat ja työvälineet Vapaus valita näkökulma ja suunnittelun kohde Joensuu 25.9.2011 12
 • Oppimisprosessi ankkuroidaan lasten/oppilaiden ideoiden, ajattelun, käsitysten ja tulkintojen varaan tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä (epistemologinen prinsiippi) Työskentely tapahtuu käsitteellisillä objekteilla ja artefakteilla, jotka edustavat ko. ilmiötä tukeutumalla samalla fysikaalisiin ja kognitiivisiin työvälineisiin (ontologinen prinsiippi) Tietämään tulemista ja osaamista edistetään yhdessä tapahtuvan suunnittelun (design; opitaan suunnittelemalla) avulla (oppimisperiaate) Lasten/oppilaiden omia teknologioita käytetään havaintojen teossa ja kommunikoinnissa (teknologinen prinsiippi) Opettaja tarjoaa oppimisresursseja, ohjaa ja tukee toimintaa (opettajan toimijuuden prinsiippi) Ohjaavat kysymykset (driven questions) ja kokonaiset oppimistehtävät sitouttavat oppimiseen (opettamisen prinsiippi). Joensuu 25.9.2011 13
 • Opetusmallin rakenne 1. Ilmiöstä keskustelu, siihen liittyviin representaatioihin tutustuminen 2. Koukuttavan, ilmiöön liittyvän ongelman muotoilu 5. Aineiston järjestäminen, analysointi sekä ratkaisun kuvaaminen 3. Todellisten ilmiötä kommunikoivien tutkimuskohteiden kiinnittäminen 4. Aineiston koonti kohteista (teksti, video, kuva, haastattelu jne.) Joensuu 25.9.2011 14
 • Esimerkki toteutuneesta oppimissysteemistä http://www.youtube.com/watch?v=gVKeTflC5Qg Joensuu 25.9.2011 15
 • Empiirisesti kiinnostavia kysymyksiä Lapsilähtöinen oppiminen/design-suuntautunut pedagogiikka ja käsitteellisen ja teoreettisen ajattelun kehittyminen? Pedagogiikka ja oppimiseen sitoutuminen? Tietämisen ja toiminnan verkostoituminen kollaboratiivisissa pienryhmissä? Pedagogiikan hyväksyttävyys erilaisissa kasvatus- ja opetuskulttuureissa? Joensuu 25.9.2011 16
 • Joensuu 25.9.2011 17
 • Joensuu 25.9.2011 18
 • Joensuu 25.9.2011 19
 • Vain joustava, humaani, personoitu ja demokraattinen oppimissysteemi kasvattaa ihmisiä, jotka eivät vahingoita toisia, ympäristöä tai itseään ja jotka yrittävät rakentaa kulttuuriamme kestävien arvojen, yhteistoiminnan ja reiluuden varaan. Joensuu 25.9.2011 20
 • Aiheesta lisää: Enkenberg, J. (2010). A framework for the future teaching and learning environments. Paper presented in Julis 2010 meeting, University of Eastern Finland, Joensuu. Liljeström, A. & Enkenberg, J. (submitted for publication). Learning and teaching by collaborative designing in formal and informal science learning environment. Liljeström, A., Vartiainen, H.& Enkenberg, J. (in preparation) Social networking of action and knowing in design-oriented learning. Meighan, R. (2003). Learning Systems: the good, the bad and the ugly.... In Learning Cooperative Quarterly. Vol.1, No.2. 9-11. Vartiainen, H. & Enkenberg, J. (2011). Enlargement of Educational Innovation: An Instructional Model of the Case Forest Pedagogy. Proceedings of the 4th International Network-Based Education 2011 Conference The Social Media in the Middle of Nowhere. University of Lapland Publications in Education 25. Vartiainen, H. , Enkenberg, J. & Liljeström, A. (2009). Oppimisen kokeminen ja sitoutuminen oppimisaihioiden ja tutkimusprosessin suunnittelua painottavissa oppimisprojekteissa. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere University Press, Interaktiivisen median tutkimuksia - Research of Interactive Media 2. Joensuu 25.9.2011 21
 • Kiitos! Joensuu 25.9.2011 22