Presentatie jlp advocaten

418 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
418
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie jlp advocaten

  1. 1. Kantoor Antwerpen www.jlpadvocaten.be Kantoor Mechelen Camille Huysmanslaan 84 info@jlpadvocaten.be Kruisstraat 9 b 2020 Antwerpen 2580 Putte Tel : 03/336.46.69 Fax : 03/336.46.65 *BVBA JL ADVOCATEN, maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Camille Huysmanslaan 84 - KBO 0893.847.674 JLP Advocaten is de benaming van een groepering van advocaten Joris Lagey* Laurence Jacqmain* Philip Porters Jessica van der Velden PPRREESSEENNTTAATTIIEE KKAANNTTOOOORR  JJLLPP IINN HHEETT KKOORRTT JLP Advocaten is een jong en dynamisch advocatenkantoor dat juridische diensten verleent aan ondernemers, overheden en particulieren in de diverse complexe rechtsvraagstukken waarmee zij geconfronteerd worden. De praktijk van het kantoor richt zich zowel op adviesverlening als op procedurewerk. De klemtoon ligt op een snelle, doeltreffende maar vooral persoonlijke dienstverlening en kwaliteit, flexibiliteit en betrokkenheid staan centraal. Wij kunnen het belang van een proactieve dienstverlening niet voldoende benadrukken. Het vermijden van onnodige, procedures is en blijft een van onze voornaamste doelstellingen voor ons cliënteel. Het kantoor staat bekend voor haar professionele en creatieve aanpak, waarbij ook de praktische kant niet uit het oog wordt verloren. Het resultaat staat altijd voorop.  GGEESSCCHHIIEEDDEENNIISS JLP Advocaten werd opgericht in de zomer van 2010 door Joris LAGEY als “JL Advocaten”. Reeds van de start van zijn stage hadden klanten de weg gevonden tot bij Joris voor hun diverse problemen, vaak in verband met ruimtelijke ordening, bouwproblemen of algemene handelsrechtelijke problemen. Joris heeft zich dan ook steeds in de eerste plaats toegelegd op het onderhouden van de menselijke contacten met de klant en het inleven in de zakelijke kant van de betreffende cliënt en het dossier. Dit zorgde al snel voor een trouw klantenbestand. Na enkele jaren ervaring te hebben opgedaan bij een groot advocatenkantoor in diverse en gevarieerde dossiers en zich op een doorgedreven wijze te hebben gespecialiseerd in alle facetten van het bouw- en vastgoedrecht, was in de zomer van 2010 de tijd dan ook rijp voor de start van een nieuw kantoor, “JL Advocaten”. Aangezien ook Philip PORTERS van in het prille begin betrokken was bij dit nieuwe kantoor werd het al snel omgedoopt naar JL Advocaten & Partners. Om tegemoet te komen aan de ruimere vraag van klanten voegde Laurence JACQMAIN zich in het voorjaar van 2012 bij het kantoor en verschoof de focus van enkel stedenbouw- en vastgoedrecht naar algemene aanbod van het ondernemingsrecht, met een specifiek team voor bouw- en vastgoedrecht en één voor handels- en distributierecht. JL Advocaten & Partners werd hierop JLP Advocaten.
  2. 2. 2 In het najaar van 2012 versterkte Jessica van der Velden het team van JLP Advocaten. Zij doorliep haar stage bij een klein all round kantoor waarbij rechtstakken als huurrecht, bouw- en aannemingsrecht, strafrecht en familierecht centraal stonden. Sinds zij bij JLP Advocaten actief is als advocaat, legt zij zich samen met Joris Lagey voornamelijk toe op bouw- handelshuur- en stedenbouwdossiers.  AADDVVOOCCAATTEENN Joris Lagey Joris LAGEY is oprichter van JLP Advocaten. Hij is sedert 2003 actief aan de Antwerpse Balie. Hij behaalde zijn diploma aan de Universiteit van Antwerpen in juni 2003 met onderscheiding. Hij liep achtereenvolgens stage bij het advocatenkantoor LEXECO en LAWFORT. Na zijn stage was hij enkele jaren actief bij het kantoor ASTREA in het team van Ciska Servais, om eigen advocatenkantoor "JL ADVOCATEN & PARTNERS" (thans JLP Advocaten) in de zomer van 2010 op te richten. Sedert het begin van zijn stage heeft hij zich toegelegd op het adviseren en effectief bijstaan van cliënten en bouwde hij een doorgedreven specialisatie op in alle aspecten van het vastgoed- en bouwrecht, alsook in het administratief recht. In 2004 was hij één van de laureaten van de Pleitwedstrijd René Victor te Antwerpen. Hij is Nederlandstalig en spreekt vloeiend Frans en Engels. Hij heeft ook noties van de Duitse taal. Laurence Jacqmain Laurence JACQMAIN is sinds april 2012 verbonden aan JLP Advocaten. Zij behaalde haar licentiaat in de rechten aan de UA in juni 2004 met onderscheiding na een Erasmus- uitwisseling met de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika (magna cum laude). In juni 2005 behaalde zij bijkomend een Master na Master in Advanced Studies of European and Comparative law aan de RUG, met grote onderscheiding. Zij begon haar stage aan de Antwerpse balie onder Mr. Olivier Van Fraeyenhoven en Mr. Marc Van Looveren bij LAWFORT en vervolgens ASTREA, waar zij tot juni 2012 als medewerkster actief was in het team van Mr. Van Fraeyenhoven. In april 2012 besloot zij JLP Advocaten te vervoegen en verruimde zij het aanbod van het kantoor met een gespecialiseerde pijler in het handels- en ondernemingsrecht. Laurence specialiseerde zich over de jaren in het handels- en ondernemingsrecht met een speciale focus op handelscontracten, distributie, IP, ICT en marktpraktijken. Zij legt zich zowel op de procedurele kant als op de adviserende kant toe. In maart 2007 werd zij winnares van de Belgisch-Nederlandse “Zuidelijke Pleitwedstrijden”. Nederlands is haar moedertaal. Daarnaast beheert zij het geschreven en gesproken Frans en Engels zeer goed en heeft zij noties van de Duitse en Italiaanse taal.
  3. 3. 3 Philip Porters Philip Porters is sedert 2007 actief aan de Antwerpse Balie. Hij behaalde zijn diploma aan de Universiteit Antwerpen in juni 2007 met onderscheiding. In het kader van een Erasmus- uitwisselingsprogramma heeft hij gedurende een 6-tal maanden gestudeerd aan de Karel V Universiteit te Praag (Tsjechië). Hij startte zijn stage bij het advocatenkantoor ASTREA, waar hij zich voornamelijk toelegde op het vastgoedrecht. De burgerlijke aspecten, alsook de administratieve kant van vastgoedrecht behoorden tot zijn dagelijkse takenpakket. Zijn laatste stagejaar heeft hij op het kantoor CLVD doorgebracht. Zijn kennis inzake het bouwrecht heeft hij zo kunnen uitbreiden naar de publieke sector. Sinds 1 oktober 2011 is hij ingeschreven op het tableau der Antwerpse advocaten. Samen met Joris Lagey is hij één van de oprichters van JLP Advocaten. Hij is Nederlandstalig en Franstalig, en beheert eveneens het Engels. Jessica van de Velden Jessica van der Velden is sedert september 2009 actief aan de Antwerpse Balie. Na haar studie Rechtspraktijk aan de Plantijnhogeschool te Antwerpen, startte zij de opleiding Rechten aan de Universiteit te Antwerpen waar zij in juni 2008 met onderscheiding haar diploma behaalde. Daarna startte zij als jurist bij de Orde van Architecten om in september 2009 resoluut te kiezen voor de Antwerpse Balie. Zij doorliep haar stage bij een klein all round kantoor waarbij rechtstakken als huurrecht, bouw- en aannemingsrecht, strafrecht en familierecht centraal stonden. Vanaf haar tweede stagejaar koos zij voluit voor het vastgoedrecht. Sinds 1 oktober 2012 is zij ingeschreven op het tableau der Antwerpse advocaten en vervoegde zij JLP Advocaten.
  4. 4. 4  SSPPEECCIIAALLIISSAATTIIEESS JLP Advocaten legt zich toe op proactieve (lees: preventieve) advisering en bijstand bij procedures inzake vastgoed in de ruime zin van het woord. Opnieuw kunnen niet genoeg het belang van preventieve adviesverlening benadrukken, dit zowel bij de totstandkoming van contracten (aannemer, architect,... ) als bij de verschillende fasen van het bouwproces. Wij staan u hierbij dan ook effectief bij en begeleiden u, zo nodig, doorheen geschillen en expertises waarmee u als bestuur, onderneming of particulier geconfronteerd kan worden. Bouwrecht JLP Advocaten heeft een jarenlange expertise opgebouwd op het vlak van het privaatrechtelijk bouwrecht. Het betreft voornamelijk geschillen over bouwgebreken waarbij de aansprakelijkheid van de aannemer, onderaannemer en/of architect betrokken zijn. JLP Advocaten adviseerde in deze materie diverse grote en kleinere spelers in de bouwwereld, gaande van projectontwikkelaars, aannemers en architectenbureau’d. Ook voor de individuele bouwheer die geconfronteerd wordt met bouwgebreken gaan wij tot het uiterste om het leed dat een dergelijke situatie met zich (kan) brengen te beperken en zo snel mogelijk te verhelpen. Handelshuur en huur JLP Advocaten en meer in het bijzonder Joris Lagey, legt zich intussen reeds verscheidene toe op het huurrecht en meer in het bijzonder op handelshuur. Binnen die sector wordt voornamelijk advies verleend aan de zijde van de verhuurder, eigenaar van een winkelpand. Daarbij wordt steeds pro-actief meegedacht teneinde binnen de nochtans complexe en rigide handelshuurwetgeving een goede en commercieel verantwoorde oplossing uit te werken. Lukt dat niet dan worden de belangen van de cliënt – die ingevolge de handelshuurwetgeving lang niet altijd de meest gunstige uitgangspositie heeft – met hart en ziel verdedigd voor de rechtbank (in casu de Vrederechter en de rechtbank van koophandel).
  5. 5. 5 Administratief recht Een huis bouwen of verbouwen, een verkaveling ontwikkelen, een stedenbouwkundige vergunning aanvragen, een kantoorgebouw oprichten,... Zowel overheden, particulieren als ondernemingen komen regelmatig en veelal minstens 1 keer in aanraking met bepalingen inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die op 1 september 2009 in werking is getreden, heeft op vele vlakken veranderingen met zich meegebracht. Het is van groot belang u inzake deze materie op correcte wijze te informeren en te laten bijstaan. JLP Advocaten helpt u met het beantwoorden van al uw concrete vragen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. Wij bieden een houvast voor u en uw onderneming en begeleiden U doorheen het kluwen van complexe regelgeving inzake administratief recht. Mede-eigendom Als syndicus, of als mede-eigenaar van een appartementsgebouw wordt u veelvuldig herinnerd aan uw verplichtingen... De wet van 2 juni 2010 inzake Appartementsmede-eigendom die in werking is getreden op 1 september 2011 en heeft op dat vlak een aantal belangrijke veranderingen ingevoerd. Zo dienen onder andere de basisakte en het reglement van mede- eigendom onderworpen te worden aan een grondige opfrisbeurt. Dit kan zowel door een volledig nieuwe basisakte en reglement van mede-eigendom op te stellen, als door de coördinatie ervan. JLP Advocaten kan hierbij effectieve ondersteuning bieden voor de professionele syndicus, alsook voor iedere mede-eigenaar die geconfronteerd zouden worden met problemen inzake mede-eigendom. Algemeen Handelsrecht JLP Advocaten heeft een aanzienlijke ervaring opgebouwd in het begeleiden van bedrijven in hun dagelijkse activiteiten, gaande van het opstellen van koop-verkoopcontracten, bestelbons, algemene voorwaarden, tot adviezen over e-billing, reclame, concurrentie en het invorderen van schulden. Goede overeenkomsten en algemene voorwaarden kunnen alvast veel problemen vermijden. JLP Advocaten kan u hierbij helpen en respecteert de balans tussen enerzijds de commerciële grenzen aan de 'kleine lettertjes' en anderzijds wat juridisch noodzakelijk en aangewezen is om u effectief te beschermen. Ook de correcte betaling van verstuurde facturen is natuurlijk één van de kernbegrippen bij een vlot handelsverkeer. Een snelle afhandeling van een niet-betaalde factuur dient dan ook voorop gesteld te worden. JLP Advocaten biedt u hierin een snelle en efficiëntie aanpak en begeleidt u mee in een juridische procedure indien nodig. Ook wanneer uw aansprakelijkheid (als producent, verkoper, tussenpersoon, …) in vraag wordt gesteld, kan u bij ons terecht.
  6. 6. 6 Distributierecht Niet ieder distributiekanaal is even geschikt voor uw producten. JLP Advocaten kan met u de aangewezen vorm bepalen en de goede economische en juridische balans vinden om uw bedrijfsstructuur en desgevallend netwerk te kiezen. Het opstellen van de bijhorende contracten behoort tot de dagdagelijks praktijk van JLP Advocaten. Bent u een handelstussenpersoon die verbonden is aan een principaal? JLP Advocaten kan u helpen bij het opstellen van een duidelijk, conflict-vermijdend contract en indien nodig u bijstaan in het voeren van een procedure teneinde uw belangen als tussenpersoon te vrijwaren. Ook alle aspecten van parallelimport, reclame, oneerlijke concurrentie en allerhande marktpraktijken behoren tot de specialisatie van JLP Advocaten. IP Intellectuele Eigendomsrechten kunnen één van de belangrijkste asset van een onderneming zijn. Een goede bescherming is dan ook aan de orde. JLP Advocaten kan u bijstaan in het bepalen, beschermen en afdwingen van uw intellectuele rechten (merken, copyrights, design en modellen, domeinnamen, auteursrechten...). Zo legt JLP Advocaten zich onder meer toe op: • Begeleiding van ondernemingen in het beschermen van hun rechten, bijvoorbeeld t.a.v. de diverse overheidsinstanties, merkenbureaus, …; • Het voeren van procedures tegen derden die de intellectuele eigendomsrechten van een onderneming schenden; • Het opstellen van IP-contracten zoals bijvoorbeeld licentieovereenkomsten; • Het aanpakken van parallelhandelaars via de merkenrechten van de merkhouder ICT Wenst u een op maat gemaakt software-pakket en wilt u duidelijke afspraken rond intellectuele eigendom, onderhoud, update en upgrades, …? Bent u daarentegen software- ontwikkelaar en wilt u van uw zijde uw rechten beschermen en plichten aflijnen? JLP Advocaten kan u bijstaan bij het onderhandelen en opstellen van diverse ICT-contracten zoals algemene voorwaarden, verkoopovereenkomsten, leasingcontracten, informaticacontracten, service level agreements, … Wordt u als onderneming geconfronteerd met oneerlijke concurrentie via het internet (adWords, metatags, …) of wenst u zelf het internet te gebruiken voor uw handelsactiviteiten (bijvoorbeeld een webshop op te richten)? JLP Advocaten volgt nauwgezet de laatste evoluties op de ICT-markt en in de rechtspraak (zowel in België als in het buitenland) en kan u adviseren over uw rechten en de mogelijkheden dienaangaande.
  7. 7. 7 Consumentenrecht Het statuut van Europees consument brengt een aanzienlijk pakket aan rechten met zich mee. JLP Advocaten kan u adviseren over wat uw rechten zijn. Men kan zich in dat verband bijvoorbeeld in volgende situaties bevinden: • U wordt geconfronteerd met een discrepantie tussen de geafficheerde reclame en het aanbod in de winkel; • U koopt een product doch er wordt geen of slechts een beperkte garantie op gegeven; • Men dwingt u onderdelen aan te kopen bij een bepaalde verkoper of weigert uw, binnen een selectief distributienetwerk aangekocht, product te herstellen omdat het in het buitenland werd aangekocht; • U koopt een product onder garantie dat niet blijkt te werken doch de garantie wordt geweigerd; • U wordt geconfronteerd met zeer nadelige algemene voorwaarden, die bijvoorbeeld alle aansprakelijkheid van de verkoper of producent uitsluiten. • … Incasso Zetten wanbetalers druk op de cash flow van uw bedrijf? JLP Advocaten heeft ruime ervaring met incassodossiers, tegenover zowel consumenten als bedrijven. Door het belang te onderschrijven van een vlotte cash flow, zorgt JLP Advocaten in de eerste plaats voor een efficiënte en zo snel mogelijke afhandeling van uw dossier. Daarbij wordt communicatie met de klant hoog in het vaandel gedragen en het resultaat staat voorop. Incasso stopt dan ook niet bij het behalen van een positief vonnis, doch wel bij de effectieve recuperatie van uw gelden. Ook de communicatie met deurwaarders wordt door ons verzorgd zodat u zich als klant intussen gerust op de essentie van uw business kan concentreren.
  8. 8. 8  CCOONNTTAACCTT JLP Advocaten* hoofdkantoor: Camille Huysmanslaan 84 2020 Antwerpen Bijkantoor: Kruisstraat 9b 2580 Putte Tel 03 336 46 69 Fax 03 336 46 64 info@jlpadvocaten.be www.jlpadvocaten.be *JLP Advocaten is een groepering van advocaten

×