Jävla skitsystem! - Februari 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Jävla skitsystem! - Februari 2013

on

 • 1,053 views

Föreläsning på Stockholms stadsbibliotek 20 feb 2013.

Föreläsning på Stockholms stadsbibliotek 20 feb 2013.

Statistics

Views

Total Views
1,053
Views on SlideShare
981
Embed Views
72

Actions

Likes
1
Downloads
5
Comments
0

2 Embeds 72

http://araskazemi.wordpress.com 68
https://twitter.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Jävla skitsystem! - Februari 2013 Jävla skitsystem! - Februari 2013 Presentation Transcript

 • JÄVLA SKITSYSTEM Jonas Söderström • Feb 2013
 • twitter@jonas_blind_hen #skitsystem
 • Skapa nytt dokument
 • SkyddsrondDet är ändå märkligt attdatoriseringen av journalsysteminte verkar ha minskat läkarnastidsåtgång för journalarbete
 • Kredittid 30Max. kreditgräns 1200DiskonteringsID 000 000 3Senaste order 15Överskott 10Utbetalningsfrist 5
 • Kredittid Max. kreditgräns30 1200DiskonteringsID Senaste order3 000 000 15Överskott Utbetalningsfrist10 5
 • 1994 –
 • % 15 12 9 6 3 0 1996 2003Stress, psykisk påfrestning på arbetsplatsen
 • M T O T FProblem i den digitala arbetsmiljön 3400 2012
 • T F M T O T F M T O T F M T O T F M TT F M T O T F M T O T F M T O T F M TT F M T O T F M T O T F M T O T F M TT F M T O T F M T O T F M T O T F M TT F M T O T F M T O T F M T O T F M TT F M T O T F M T O T F M T O T F M T Mobbning F M T O T F M T O T F M T O T F M T F M T O T F M T O T F M T O T F M TT F M T O T F M T O T F M T O T F M T F M T O T F M T O T F M T O T F M T F M T O T F M T O T F M T O T F M T AMV 2012
 • Största källan till frustration på jobbet?1. Internet2. Datorn3. Printern4. Chefen5. Möten 1077 2012
 • Svårt att hitta Unionen 2010
 • Stressade ochfrustrerade av IT Sifo 2006
 • < 30 Mår dåligtav digital arbetsmiljö Sifo 2006
 • Förlorad tid varje dag Snittuppskattning, ≈30.000 2006, 2012
 • Förlorar upp till 2timmar varje vecka +1000 2006
 • E-journaler ”Jag får högt blodtryck en massa ggr per dag pga oförmåga att förstå hur jagt.ex. ska ordinera i läkemedelsmodulen.” klinikchef, överläkare vid universitetssjukhus• På barncancer-avdelningen vågar man inte använda systemet för att hålla reda på läkemedel• Så svårarbetat att risken för dödliga misstag är oacceptabel
 • Schema för högskolan• Elever ringer lärare varje morgon: ”Var ska vi vara?”• Varje lektion störs av elever som gått fel och kommer försent• Fördubblad tidsåtgång för schemaläggning
 • Schema för högskolan Kontrollera• Elever ringer lärare varje morgon: ”Var ska vi kostnader för vara?” lokaler.• Varje lektion störs av elever som gått fel med Inte testat och kommer försent användare innan införande.• Fördubblad tidsåtgång för schemaläggning
 • javlaskitsystem.se:Varför vaggar doktorn musen? Bild: Henrik Ahlén
 • Industrikoncern: Produktion av manualer7,5 18 moment 9,5
 • En hel dag kan gå åt till att ändra en mening Man känner sig totalt misslyckad, man har inte koll på det som är ens kompetensAtt kunna text och bild har bytts ut mot att vara systemkunnig Jag vill slippa jobba i X-system, hoppas att jag kan sluta arbeta som teknikinformatör
 • Vad är detsom händer?
 • För många system
 • Vi trodde vi hade 15–20 system ... ... när vi räknade var det 73!Landstingsombud Vision Norrbotten 2012
 • Primula (HR system), Tur och Retur (reseräkningar), Raindance (ekonomi), UU+ (budget), Edgar (rekrytering), W3D3 (dokument), KDB (kontrakt),UpDok (studiedokumentation), Time Edit (lokaler),AKKA (katalogadministration),PingPong (kursadministration), Opus (referenser), Selma (klasswebb), Studentportalen och så vidare …
 • Treserva (socialförsäkringssystem)WebbSotis (gamla socialförsäkringssystemet) Giraff (internfakturering) Horisonten (bokföring) Prognosprogram (ekonomi) Winst (inköpsportal) Rappet (klientrapporter) Personec (HR rapporter) Time Care (arbetsschema) Winlas Webb (vikarieschema) Time Care pool (vikariepool) Lisa (felrapportering) Adato (rehabiliteringsprocesstyrning) Offentliga jobb (rekrytering) Telefonens sjäv-servicesystem Lotus Notes (mejl)
 • Systemen är olika1959-03-21-1273 11.11.12590321-1273 11-11-1219590321-1273 2012-11-11 12.11.11195903211273
 • Ctrl-O1) beräkna2) stäng och spara inte
 • Lina jobbar med två system: i ett ska hon använda punkt, i det andra komma 1.5 tim 1,5 tim
 • Vad händer om hon råkar skrivakomma i systemet som kräver punkt? 1,5 tim 1,5 tim Systemet ignorerar 15 tim kommatecknet och registrerar 15 timmar, utan felmeddelande!
 • DITT NYA SYSTEM/ Flickr
 • Min miljö
 • Alltsnabbareinförande
 • Säkerhets- hets
 • Kontra-produktivt –pärmar medlösenord
 • Undermålig design
 • 1 2 3 4Address Frakt Betala Bekräfta Nästa >
 • Hur betala fakturan?
 • Utbildningnegligeras
 • Treserva (socialförsäkringssystem) WebbSotis (gamla socialförsäkringssystemet) Giraff (internfakturering) Horisonten (bokföring)”Det är bara ett litet Prognosprogram (ekonomi) Winst (inköpsportal) system” Rappet (klientrapporter) Personec (HR rapporter) Time Care (arbetsschema) Winlas Webb (vikarieschema) Time Care pool (vikariepool) Lisa (felrapportering) Adato (rehabiliteringsprocesstyrning) Offentliga jobb (rekrytering) Telefonens sjäv-servicesystem Lotus Notes (mejl)
 • Pålagor,inte arbete
 • nedskärningar IT
 • Styrningav arbetet
 • Lena
 • Schema• Anländ till klient A ✓• Mat: 7 minuter ✓• Sängkläder: 4 minuter ✓• Till klient B: 13 minuter ✓• Mat: 7 minuter ✓• Sopa: 12 minuter ✓• Till klient C: 19 minuter ✓
 • Digitaltaylorism
 • Styr arbetet ”på ett onödigtoch besvärande sätt” 8000 2012
 • Flexibilitet Tillit
 • commandIT + & control
 • Varför?
 • esc.ape(d) / Flickr Nörden?
 • +6%
 • C Northcote Parkinson
 • Parkinsons lag
 • Klassiskbyråkrati
 • Byråkrati 2.0
 • NYTTA
 • MAKT
 • 40 %
 • 85 %sätter inga effektmål för affärssystemet ComputerSweden 2010
 • Ingen tydligt mål eller vision Unionen, 8000 2012
 • ”Kanske ligger det ettgrundläggande tankefel bakomframväxten av administrations-samhället, vi kanske inte skastyra mer om vi tror att någotinte fungerar bra, utan tvärtommindre, att helt enkelt minskaadministrationen och låtamänniskor koncentrera sig påsina ordinarie arbetsuppgifter.”
 • ”Sjuksköterskor, lärare och poliserär exempel på yrkesgrupper somska göra allt mer administrativtarbete, men syftet – att sparapengar och att effektivisera – tycksinte uppnås. Istället ökar alltsåstressen samtidigt som antaletvårdtimmar blir färre, antaletuppklarade brott minskar ochlärotimmarna går ned.”
 • Anders Ivarsson Westerberg vidSamtidshistoriska institutet påSödertörns högskola.
 • Vad kanvi göra?
 • Digitalarbetsmiljö
 • ”it-stress”
 • symptom
 • orsaker: i burken
 • orsaker:i burken
 • digitalarbetsmiljö
 • Digital arbetsmiljö detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på flexibilitet Påverkan på arbetet Dålig ”Teknik- använd- orimligt servern nere, printern strul” barhet många klick, krånglar, svårt att hitta,långsamt nätverk lätt att göra fel
 • Stötta
 • Ensam är svagVågar ofta inte erkänna att de har problem
 • • ”Vårt största problem har trots allt varit att få läkarsekreterare och sköterskor ute på vårdcentralerna i Uppsala att inför kameran vittna om den stress och olust som Cosmic skapat. Här lyckades vi inte.• Deras förklaring lyder att de inte vågar. De är rädda för att stöta sig med sin arbetsgivare i tider av nedskärningar och omorganisationer.” SVT Uppdrag Granskning
 • ”Jag skulle önska att allade som är kritiska skullevåga säga detta offentligt,så kanske det skulle bliändring, säger MatsSjöborg.”” Var kritisk och du är föralltid det svarta fåret, ickeönskvärd. Du blir ej hellerlångvarig eftersomarbetsgivaren är mycketduktig på att ’hitta på’ursäkter för att bli av meddom som vågar varakritiska. ”
 • Akutaproblem?
 • Fixa
 • Ta upp i detlokala arbets- miljöarbetet
 • Arbetsmiljölagen 2 kapitlet
 • Teknik, arbetsorganisation ocharbetsinnehåll skall utformasså att arbetstagaren inteutsätts för fysiska ellerpsykiska belastningar som kanmedföra ohälsa eller olycksfall.AML, Kapitel 2, § 1
 • Maskiner, redskap och andratekniska anordningar skall varaså beskaffade och placeradeoch brukas på sådant sätt,att betryggande säkerhet gesmot ohälsa och olycksfall.AML, Kapitel 2, § 5
 • Kartlägg!
 • 26 verktyg för att inventera arbetsmiljö 24 tar inte upp IT över huvud taget
 • Bild: Karin Båtelson, överläkare SU
 • IT-rondMedsITning
 • 70 problem• 6 åtgärdas direkt – install/inställningsfel• 5 handhavandefel/bristande info till användare• 37 st ligger på Meliorförv• 4 st regional IT-avdelning• 5 st Nät• ... och så vidare
 • ResultatID Problem Totalt antal klin13 Labsystemet 59 Remisshantering 52 Domänvandring 415 Kovis oöversiktligt 411 Integration Op. IVA system 314 Översiktsfunktion saknas 323 Kunna ange tilltalsnamn 3
 • Bild: Karin Båtelson, överläkare SUVerksamhetschefIT-ansvarig på olika nivåerSystemleverantörLäkare(/ssk/sekr)
 • Förebygga
 • Bevakaoch spana
 • Kontakta ledningKontakta IT-avdelningen”Vad är på gång? När?”
 • Arbetstagaren skall gesmöjlighet att medverka iutformningen av sin egenarbetssituationsamt i förändrings- ochutvecklingsarbete som rörhans eget arbete.AML, Kapitel 2, § 1
 • Upphandlingar
 • Får bidra Unionen 2010
 • Bidrag följs upp Unionen 2010
 • Resultat avuppföljning Unionen 2010
 • Bra samverkan Unionen 2010
 • Elefanten i rummet
 • 82procent av alla it-projekt är misslyckade, enligt beställarna själva.
 • 18procent av alla it-projekt är lyckade.
 • 25 %
 • 82 full på tid/18 läggs ner budget funktion men men ej över full tid/ funktion budget
 • ? procent gav avsedda effekter ≈2018
 • Styr moteffekter ... inte mot funktioner!
 • Nyttan – positiva effekter – av IT uppstår i användningenOm ingenanvänder dem,spelar det ingenroll hur finafunktionersystemet har. Jeremy Toeman/ Flickr
 • Ta tag iutbildningen
 • Kräv ”consumer-grade usability”
 • Arbetsmiljön skall varatillfredsställande med hänsyntill arbetets natur och densociala och tekniskautvecklingen i samhället.Kapitel 2, § 1
 • 15 år© Jan Gulliksen, Bengt Göransson and Åsa Cajander
 • Frihet”Empowerment” Självständighet Flexibilitet vs Kontroll Misstro
 • Inte ett problem förkärringar ochgnällspikar
 • Tack!Mejl:jonas@kornet.nuTwitter:@Jonas_Blind_HenSajt:javlaskitsystem.seSpeakerdeck:Jonas Söderström
 • www.javlaskitsystem.se
 • ”En ögonöppnare ... en ny syn på arbetsmiljö” suntliv.nu ”Borde läsas av alla arbetsgivare och IT-utvecklare” Västerviks-Tidningen ”Årets bästa svenska bok om IT” Web Usability