Jävla skitsystem! - Februari 2013

1,501 views
1,181 views

Published on

Föreläsning på Stockholms stadsbibliotek 20 feb 2013.

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,501
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
77
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jävla skitsystem! - Februari 2013

 1. 1. JÄVLA SKITSYSTEM Jonas Söderström • Feb 2013
 2. 2. twitter@jonas_blind_hen #skitsystem
 3. 3. Skapa nytt dokument
 4. 4. SkyddsrondDet är ändå märkligt attdatoriseringen av journalsysteminte verkar ha minskat läkarnastidsåtgång för journalarbete
 5. 5. Kredittid 30Max. kreditgräns 1200DiskonteringsID 000 000 3Senaste order 15Överskott 10Utbetalningsfrist 5
 6. 6. Kredittid Max. kreditgräns30 1200DiskonteringsID Senaste order3 000 000 15Överskott Utbetalningsfrist10 5
 7. 7. 1994 –
 8. 8. % 15 12 9 6 3 0 1996 2003Stress, psykisk påfrestning på arbetsplatsen
 9. 9. M T O T FProblem i den digitala arbetsmiljön 3400 2012
 10. 10. T F M T O T F M T O T F M T O T F M TT F M T O T F M T O T F M T O T F M TT F M T O T F M T O T F M T O T F M TT F M T O T F M T O T F M T O T F M TT F M T O T F M T O T F M T O T F M TT F M T O T F M T O T F M T O T F M T Mobbning F M T O T F M T O T F M T O T F M T F M T O T F M T O T F M T O T F M TT F M T O T F M T O T F M T O T F M T F M T O T F M T O T F M T O T F M T F M T O T F M T O T F M T O T F M T AMV 2012
 11. 11. Största källan till frustration på jobbet?1. Internet2. Datorn3. Printern4. Chefen5. Möten 1077 2012
 12. 12. Svårt att hitta Unionen 2010
 13. 13. Stressade ochfrustrerade av IT Sifo 2006
 14. 14. < 30 Mår dåligtav digital arbetsmiljö Sifo 2006
 15. 15. Förlorad tid varje dag Snittuppskattning, ≈30.000 2006, 2012
 16. 16. Förlorar upp till 2timmar varje vecka +1000 2006
 17. 17. E-journaler ”Jag får högt blodtryck en massa ggr per dag pga oförmåga att förstå hur jagt.ex. ska ordinera i läkemedelsmodulen.” klinikchef, överläkare vid universitetssjukhus• På barncancer-avdelningen vågar man inte använda systemet för att hålla reda på läkemedel• Så svårarbetat att risken för dödliga misstag är oacceptabel
 18. 18. Schema för högskolan• Elever ringer lärare varje morgon: ”Var ska vi vara?”• Varje lektion störs av elever som gått fel och kommer försent• Fördubblad tidsåtgång för schemaläggning
 19. 19. Schema för högskolan Kontrollera• Elever ringer lärare varje morgon: ”Var ska vi kostnader för vara?” lokaler.• Varje lektion störs av elever som gått fel med Inte testat och kommer försent användare innan införande.• Fördubblad tidsåtgång för schemaläggning
 20. 20. javlaskitsystem.se:Varför vaggar doktorn musen? Bild: Henrik Ahlén
 21. 21. Industrikoncern: Produktion av manualer7,5 18 moment 9,5
 22. 22. En hel dag kan gå åt till att ändra en mening Man känner sig totalt misslyckad, man har inte koll på det som är ens kompetensAtt kunna text och bild har bytts ut mot att vara systemkunnig Jag vill slippa jobba i X-system, hoppas att jag kan sluta arbeta som teknikinformatör
 23. 23. Vad är detsom händer?
 24. 24. För många system
 25. 25. Vi trodde vi hade 15–20 system ... ... när vi räknade var det 73!Landstingsombud Vision Norrbotten 2012
 26. 26. Primula (HR system), Tur och Retur (reseräkningar), Raindance (ekonomi), UU+ (budget), Edgar (rekrytering), W3D3 (dokument), KDB (kontrakt),UpDok (studiedokumentation), Time Edit (lokaler),AKKA (katalogadministration),PingPong (kursadministration), Opus (referenser), Selma (klasswebb), Studentportalen och så vidare …
 27. 27. Treserva (socialförsäkringssystem)WebbSotis (gamla socialförsäkringssystemet) Giraff (internfakturering) Horisonten (bokföring) Prognosprogram (ekonomi) Winst (inköpsportal) Rappet (klientrapporter) Personec (HR rapporter) Time Care (arbetsschema) Winlas Webb (vikarieschema) Time Care pool (vikariepool) Lisa (felrapportering) Adato (rehabiliteringsprocesstyrning) Offentliga jobb (rekrytering) Telefonens sjäv-servicesystem Lotus Notes (mejl)
 28. 28. Systemen är olika1959-03-21-1273 11.11.12590321-1273 11-11-1219590321-1273 2012-11-11 12.11.11195903211273
 29. 29. Ctrl-O1) beräkna2) stäng och spara inte
 30. 30. Lina jobbar med två system: i ett ska hon använda punkt, i det andra komma 1.5 tim 1,5 tim
 31. 31. Vad händer om hon råkar skrivakomma i systemet som kräver punkt? 1,5 tim 1,5 tim Systemet ignorerar 15 tim kommatecknet och registrerar 15 timmar, utan felmeddelande!
 32. 32. DITT NYA SYSTEM/ Flickr
 33. 33. Min miljö
 34. 34. Alltsnabbareinförande
 35. 35. Säkerhets- hets
 36. 36. Kontra-produktivt –pärmar medlösenord
 37. 37. Undermålig design
 38. 38. 1 2 3 4Address Frakt Betala Bekräfta Nästa >
 39. 39. Hur betala fakturan?
 40. 40. Utbildningnegligeras
 41. 41. Treserva (socialförsäkringssystem) WebbSotis (gamla socialförsäkringssystemet) Giraff (internfakturering) Horisonten (bokföring)”Det är bara ett litet Prognosprogram (ekonomi) Winst (inköpsportal) system” Rappet (klientrapporter) Personec (HR rapporter) Time Care (arbetsschema) Winlas Webb (vikarieschema) Time Care pool (vikariepool) Lisa (felrapportering) Adato (rehabiliteringsprocesstyrning) Offentliga jobb (rekrytering) Telefonens sjäv-servicesystem Lotus Notes (mejl)
 42. 42. Pålagor,inte arbete
 43. 43. nedskärningar IT
 44. 44. Styrningav arbetet
 45. 45. Lena
 46. 46. Schema• Anländ till klient A ✓• Mat: 7 minuter ✓• Sängkläder: 4 minuter ✓• Till klient B: 13 minuter ✓• Mat: 7 minuter ✓• Sopa: 12 minuter ✓• Till klient C: 19 minuter ✓
 47. 47. Digitaltaylorism
 48. 48. Styr arbetet ”på ett onödigtoch besvärande sätt” 8000 2012
 49. 49. Flexibilitet Tillit
 50. 50. commandIT + & control
 51. 51. Varför?
 52. 52. esc.ape(d) / Flickr Nörden?
 53. 53. +6%
 54. 54. C Northcote Parkinson
 55. 55. Parkinsons lag
 56. 56. Klassiskbyråkrati
 57. 57. Byråkrati 2.0
 58. 58. NYTTA
 59. 59. MAKT
 60. 60. 40 %
 61. 61. 85 %sätter inga effektmål för affärssystemet ComputerSweden 2010
 62. 62. Ingen tydligt mål eller vision Unionen, 8000 2012
 63. 63. ”Kanske ligger det ettgrundläggande tankefel bakomframväxten av administrations-samhället, vi kanske inte skastyra mer om vi tror att någotinte fungerar bra, utan tvärtommindre, att helt enkelt minskaadministrationen och låtamänniskor koncentrera sig påsina ordinarie arbetsuppgifter.”
 64. 64. ”Sjuksköterskor, lärare och poliserär exempel på yrkesgrupper somska göra allt mer administrativtarbete, men syftet – att sparapengar och att effektivisera – tycksinte uppnås. Istället ökar alltsåstressen samtidigt som antaletvårdtimmar blir färre, antaletuppklarade brott minskar ochlärotimmarna går ned.”
 65. 65. Anders Ivarsson Westerberg vidSamtidshistoriska institutet påSödertörns högskola.
 66. 66. Vad kanvi göra?
 67. 67. Digitalarbetsmiljö
 68. 68. ”it-stress”
 69. 69. symptom
 70. 70. orsaker: i burken
 71. 71. orsaker:i burken
 72. 72. digitalarbetsmiljö
 73. 73. Digital arbetsmiljö detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på flexibilitet Påverkan på arbetet Dålig ”Teknik- använd- orimligt servern nere, printern strul” barhet många klick, krånglar, svårt att hitta,långsamt nätverk lätt att göra fel
 74. 74. Stötta
 75. 75. Ensam är svagVågar ofta inte erkänna att de har problem
 76. 76. • ”Vårt största problem har trots allt varit att få läkarsekreterare och sköterskor ute på vårdcentralerna i Uppsala att inför kameran vittna om den stress och olust som Cosmic skapat. Här lyckades vi inte.• Deras förklaring lyder att de inte vågar. De är rädda för att stöta sig med sin arbetsgivare i tider av nedskärningar och omorganisationer.” SVT Uppdrag Granskning
 77. 77. ”Jag skulle önska att allade som är kritiska skullevåga säga detta offentligt,så kanske det skulle bliändring, säger MatsSjöborg.”” Var kritisk och du är föralltid det svarta fåret, ickeönskvärd. Du blir ej hellerlångvarig eftersomarbetsgivaren är mycketduktig på att ’hitta på’ursäkter för att bli av meddom som vågar varakritiska. ”
 78. 78. Akutaproblem?
 79. 79. Fixa
 80. 80. Ta upp i detlokala arbets- miljöarbetet
 81. 81. Arbetsmiljölagen 2 kapitlet
 82. 82. Teknik, arbetsorganisation ocharbetsinnehåll skall utformasså att arbetstagaren inteutsätts för fysiska ellerpsykiska belastningar som kanmedföra ohälsa eller olycksfall.AML, Kapitel 2, § 1
 83. 83. Maskiner, redskap och andratekniska anordningar skall varaså beskaffade och placeradeoch brukas på sådant sätt,att betryggande säkerhet gesmot ohälsa och olycksfall.AML, Kapitel 2, § 5
 84. 84. Kartlägg!
 85. 85. 26 verktyg för att inventera arbetsmiljö 24 tar inte upp IT över huvud taget
 86. 86. Bild: Karin Båtelson, överläkare SU
 87. 87. IT-rondMedsITning
 88. 88. 70 problem• 6 åtgärdas direkt – install/inställningsfel• 5 handhavandefel/bristande info till användare• 37 st ligger på Meliorförv• 4 st regional IT-avdelning• 5 st Nät• ... och så vidare
 89. 89. ResultatID Problem Totalt antal klin13 Labsystemet 59 Remisshantering 52 Domänvandring 415 Kovis oöversiktligt 411 Integration Op. IVA system 314 Översiktsfunktion saknas 323 Kunna ange tilltalsnamn 3
 90. 90. Bild: Karin Båtelson, överläkare SUVerksamhetschefIT-ansvarig på olika nivåerSystemleverantörLäkare(/ssk/sekr)
 91. 91. Förebygga
 92. 92. Bevakaoch spana
 93. 93. Kontakta ledningKontakta IT-avdelningen”Vad är på gång? När?”
 94. 94. Arbetstagaren skall gesmöjlighet att medverka iutformningen av sin egenarbetssituationsamt i förändrings- ochutvecklingsarbete som rörhans eget arbete.AML, Kapitel 2, § 1
 95. 95. Upphandlingar
 96. 96. Får bidra Unionen 2010
 97. 97. Bidrag följs upp Unionen 2010
 98. 98. Resultat avuppföljning Unionen 2010
 99. 99. Bra samverkan Unionen 2010
 100. 100. Elefanten i rummet
 101. 101. 82procent av alla it-projekt är misslyckade, enligt beställarna själva.
 102. 102. 18procent av alla it-projekt är lyckade.
 103. 103. 25 %
 104. 104. 82 full på tid/18 läggs ner budget funktion men men ej över full tid/ funktion budget
 105. 105. ? procent gav avsedda effekter ≈2018
 106. 106. Styr moteffekter ... inte mot funktioner!
 107. 107. Nyttan – positiva effekter – av IT uppstår i användningenOm ingenanvänder dem,spelar det ingenroll hur finafunktionersystemet har. Jeremy Toeman/ Flickr
 108. 108. Ta tag iutbildningen
 109. 109. Kräv ”consumer-grade usability”
 110. 110. Arbetsmiljön skall varatillfredsställande med hänsyntill arbetets natur och densociala och tekniskautvecklingen i samhället.Kapitel 2, § 1
 111. 111. 15 år© Jan Gulliksen, Bengt Göransson and Åsa Cajander
 112. 112. Frihet”Empowerment” Självständighet Flexibilitet vs Kontroll Misstro
 113. 113. Inte ett problem förkärringar ochgnällspikar
 114. 114. Tack!Mejl:jonas@kornet.nuTwitter:@Jonas_Blind_HenSajt:javlaskitsystem.seSpeakerdeck:Jonas Söderström
 115. 115. www.javlaskitsystem.se
 116. 116. ”En ögonöppnare ... en ny syn på arbetsmiljö” suntliv.nu ”Borde läsas av alla arbetsgivare och IT-utvecklare” Västerviks-Tidningen ”Årets bästa svenska bok om IT” Web Usability

×