Voidaanko johtamista kehittaa

449 views

Published on

Heli Hannosen esitys Rovaniemellä 28.2.2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
449
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Voidaanko johtamista kehittaa

 1. 1. Voidaanko johtamista kehittää? TIINA RAJALA, ALUEJOHTAJA / HELI HANNONEN, PSYKOLOGI, TYÖTERVEYSLAITOS 28.2.2013© Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 1
 2. 2. Mitä johdetaan? Miten johdetaan?• asioita…• tehtäviä …• projekteja…• taloutta..• yhdistyksiä..• työpaikkoja…• IHMISIÄ 28.3.2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 2
 3. 3. Johtamisen kehittämisverkostoSinulle, minulle, meille• Hyvällä johtamisella on suuri vaikutus ihmisen työhyvinvointiin ja työurien pidentymiseen sekä työelämän laatuun ja työn tuottavuuteen.• Hallitusohjelma 2011: ”Perustetaan johtamisen kehittämisverkosto, joka pohtii ja levittää esimiestaitoja työpaikoille.”28.3.2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 3
 4. 4. Lähtökohdat• Hallitusohjelmassa (s. 66) esitetään johtamisen kehittämisverkoston perustamista seuraavasti:• "Johtamisella ja esimiestaidoilla on suuri merkitys työelämän laatuun. Työterveyslaitoksen organisoimana perustetaan johtamisen kehittämisverkosto, joka pohtii ja levittää esimiestaitoja työpaikoille. Edistetään johtamiskoulutuksen saatavuutta. Julkiselle sektorille luodaan hyvän johtamisen laatukriteerit ja edistetään niiden toteutumista.• Osana johtamisen kehittämistä edistetään ikäjohtamista, jolla tarkoitetaan ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisjohtamisessa siten, että nuoret, keski- ikäiset ja vanhemmat työntekijät voivat saavuttaa sekä organisaation että omat tavoitteensa."28.3.2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 4
 5. 5. TavoitteetValtakunnallisesti:• Selvittää ja koota hyvän johtamisen ja esimiestyön käytäntöjä sekä levittää ja tukea hyvien johtamisen toimintatapojen juurtumista työpaikoille• Luoda laatukriteerit hyvälle johtamiselle julkisella sektorilla ja edistää niiden toteutumista julkisen sektorin johtamiskäytännöissä• Edistää ja vahvistaa ikäjohtamisen periaatteiden toteutumista päivittäisessä johtamisessa työpaikoillaAlueilla (pilottina v.2012 Oulu, Tre, Lpr; v.2013 alusta kaikkipaikkakunnat):• Kehittää yhdessä johtamiskoulutusta järjestävien tahojen kanssa johtamiskoulutuksen laatua sekä hyvää ja tasapuolista saatavuutta eri työnantajasektoreilla ja eri puolilla Suomea28.3.2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 5
 6. 6. Vuoden 2013 toiminta Oulun aluepilotissa• Toiminnan laajentaminen koko Pohjois-Suomeen. - Kutsumalla JKV-seminaareihin osallistujia laajalta alueelta. - Kevään seminaareissa on ollut myös puhujia Rovaniemeltä. - Laajentamista jatketaan kutsumalla nyt mukaan työvaliokuntaankin osallistujia Kemi-Tornio-alueelta, Rovaniemeltä ja Kajaanista.• Yhteistyö alueellisen neuvottelukunnan kanssa (johtamisen laatukriteerit)• 2013 suunnitelmissa on kaksi maksutonta seminaaria. - Rovaniemi 28.2. Hyvää johtamista kehittämässä. - Oulu 20.11. Johtamisen laatukriteerit julkiselle sektorille• Osallistuminen ja yhteistyö Työhyvinvointifoorumi-tilaisuuden kanssa.• Tyhjö-verkoston asiantuntijapankin päivitys.• V. 2014 yksi seminaari voisi olla Kajaanissa? 28.3.2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 6
 7. 7. Työhyvinvoinnin käänteiskustannukset – ORGANISAATIOLLE SAIRAUSPOISSAOLOKUSTANNUKSET TAPATURMA- JA AMMATTITAUTI-KUSTANNUKSET Suorat : palkkakustannukset, ansaittujen lomien palkat, näiden Tapaturmapäivän palkka, sijaistyövoima sivukulut menetetty työaika Korvaaminen: ylityökorvaukset, ylimääräisen työvoimakapasiteetin työnjohdon työajanmenetys alentunut työteho ylläpitäminen ylikuormitus (työ siirretään muille) sijaisten rekrytointi (esim. vuokratyö) ylityökustannukset sairaanhoito, jota vakuutus ei korvaa Hallinnolliset : selvittely, seuranta, töiden uudelleen järjestely, muu hallinto koneiden ja materiaalin tuottavuus- ja korjaus laatumenetykset Työterveyshuolto: tarkastukset, hoito, lääkkeet, raportointi ja selvittely, kuntouttaminen Tuotannon ja palveluiden laatukustannukset: raivaus- ja pelastus aineelliset menetykset tarkastus, reklamaatio, tuotannon menetys, ruumiinvamma (jos sivullisten korjaaminen, tuotannon epätasaisuus, työnantajan tuottamus) omaisuusvahingot toimitusten myöhästyminen, asiakkaiden tai tilausten menettäminen tapaturmantutkinta Oikeudenkäyntikulut ENNENAIKAINEN ELÄKÖITYMINEN JA TYÖKYVYTTÖMYYS UUSIEN TYÖNTEKIJÖIDEN PEREHDYTYS JA KOULUTUS uusien työntekijöiden Uuden työntekijän alhaisempi TyEL työkyvyttömyysmaksu- uuden henkilön perehdytys ja koulutus tuottavuus osuuden muutos palkkauskulut Uuden työntekijän rekrytointi Virheet, laatuvaihtelut ja neuvottelut ja selvittelyt ylityöt, sijaiset, ylikuormitus ja valintakustannukset tuotehuomautukset lähdöstä Työsuhteen lopettamisesta Ylityötarve lisääntyy toimistokulut uuden henkilön koulutus ja johtuvat kustannukset opastaminen töiden uudelleenjärjestely ja osaamisen menetykset Koneiden ja laitteiden käyttökustannusten nousu häiriintyminen LÄHDE: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. tuotannon menetykset kohonneet Koonnut A. Pere TTL 2012 laatukustannukset
 8. 8. Työhyvinvoinnin käänteiskustannukset –YHTEISKUNNALLE TAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- TYÖKYVYTTÖMYYS-KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET Työvoimamenetykset Hoitokulut (terveydenhoito ja kuntoutus) Tuotantotappiot Työvoima menetykset Sairaanhoitokustannukset Verotulojen menetykset Valtion maksamat korvaukset Koulutustoiminta Kuntoutuskustannukset LÄHDE: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. Koonnut A. Pere TTL 2012 28.3.2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 8
 9. 9. Työhyvinvoinnin käänteiskustannukset –YKSILÖLLE TULONMENETYKSET AINEETTOMAT VAIKUTUKSET Sairauspoissaolon pitkittyessä työnantajan Kipu, särky palkanmaksuvelvollisuus pienenee ja päättyy Psyykkiset vaikutukset Urakehityksen pysähdys tai muutos Vapaa-ajan käyttömahdollisuudet heikkenevät Tulotaso (tapaturmaeläke) sidottu vahinkohetken tulotasoon Vaikutukset perhe- ja muihin ihmissuhteisiin Elämisen laadun muutokset VAIKUTUKSET KOTITALOUTEEN TERVEYDENHUOLTOPALVELUIDEN KÄYTÖN LISÄÄNTYMINEN Kotiavun tarve Sairaanhoitopalkkiot, sairaala ja poliklinikkamaksut Ruokailukustannukset Lääkekustannukset Asumiskulut lisääntyvät Palvelujen vaatimat matkat LÄHDE: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. Koonnut A. Pere TTL 2012 28.3.2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 9
 10. 10. Seminaari IV: Hyvää johtamistakehittämässä• 12.00 - 12.45 Tilaisuuden avaus, Aluejohtaja Tiina Rajala, Työterveyslaitos Ministeri Paula Risikon videotervehdys• 12.45 - 13.45 Keynote: Työhyvinvointia tarvitaan kaikessa johtamisessa, Toiminta-alueen johtaja Guy Ahonen, Työterveyslaitos• 13.45 - 14.15 Kahvit ja mahdollisuus tutustua johtamisverkoston toimijoiden standeihin• 14.15 – 15.15 Työkykyä voi ja pitää johtaa, Ylilääkäri Jan Schugk, Elinkeinoelämän keskusliitto EK• 15.15 – 15.30 Seminaarin päätössanat, Aluejohtaja Tiina Rajala, Työterveyslaitos28.3.2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 10
 11. 11. Verkoston kohtauspaikka www.johtamisverkosto.fi28.3.2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 11
 12. 12. Mitä tekemistä delfiinillä onjohtamisen kanssa?Hyvällä johtajalla ja delfiinillä on paljon yhteistä. Molemmat• ovat sosiaalisia• hallitsevat vuorovaikutustaidot• haluavat oppia• pitävät huolta• ovat uteliaita ja kekseliäitä28.3.2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 12
 13. 13. Viestillä, sanoilla jakäyttämällämme kielellämerkitystä… Kiitos!28.3.2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 13

×