Inhoud                                                       kennis ...
IT-Servicemanagementmet ManualMasterISM, ofwel IT-servicemanagement, is een snelopkomende methode voor het organiserenvan ...
Discussiegroep ValidatieHet onderwerp validatie leeft. Dit zagen we   De ‘ManualMaster gebruikersgroep’ wordtal tijdens...
De GroeneConsultant  Effectieve aandacht voor u en voor een ander In 2012 introduceren we een nieuwe dienst:    stell...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ManualMaster mag_December_2011

414 views

Published on

In dit Magazine kunt u o.a. een interview lezen met BAM Civiel over de implementatie van ManualMaster, de meerwaarde van ManualMaster WebEdit en een verslag van de ManualMaster KennisDinsdagen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ManualMaster mag_December_2011

 1. 1. Inhoud kennis delen en ontvangen in gesprek met BAM Civiel IT-Servicemanagement met ManualMaster de tip van Johan de Rooij discussiegroep validatie mag. KennisDinsdag: workshop Slim & Slank De GroeneConsultant ManualMaster Verbetercyclus tool ManualMaster ValuePacksIngesprek Jaargang 6 | Nr. 2 | december 2011met ...Jacco Geerts(Procesmanager BAM Civiel) Kennis delen en ontvangen ManualMaster introduceert de KennisDinsdagenBAM Civiel is gespecialiseerd in Input van klanten als basis voor verbeteringenhet ontwerpen, bouwen en beherenvan uiteenlopende civiele en Kennis delen is de drijvende de applicatie te verdiepen, geregeld tot nieuwe inzichten.industriële constructies. Het bedrijf kracht achter de grote maar ook om onze klanten de De komende maanden zullentelt ongeveer 850 medewerkers, populariteit van social media. gelegenheid te geven met we hier nog meer tijd instekenverdeeld over verschillende Mensen willen graag vertellen elkaar en een professional van en meer structuur in aanbren-vestigingen. ManualMaster wordt wat ze weten, wat ze bezig- ManualMaster diverse gen. Alle opmerkingen eningezet om het bedrijfs- en houdt en wat ze horen of zien. vraagstukken onder de loep te wensen verwerken we en zullenprojectmanagement in goede Het delen van informatie ligt nemen. En dat dit een welkom resulteren in een beterebanen te leiden en bevat ongeveer ook ten grondslag aan aanbod is, blijkt wel uit de dienstverlening, zowel qua500 documenten. ManualMaster. We leggen opkomst tijdens de verschil- product als advies en gegevens vast zodat ze lende edities. Een aanmoedi- ondersteuning. Dit is eenZie vervolg pagina 2 eenvoudig en correct gedeeld ging voor ons om hier mee voortdurend proces, dus kunnen worden. Maar daar door te gaan. schroom niet uw wensen laten we het niet bij. kenbaar te maken. Zo blijven ManualMaster heeft de Ook hebben we de afgelopen we met z’n allen continu in KennisDinsdagen in het leven maanden geïnvesteerd in het beweging. geroepen om de gebruikers ontvangen van kennis. De van ManualMaster de gelegen- gesprekken die we met onze heid te geven hun kennis van klanten hebben, leiden Chief Executive Of cer
 2. 2. IT-Servicemanagementmet ManualMasterISM, ofwel IT-servicemanagement, is een snelopkomende methode voor het organiserenvan dienstverlening binnen IT-afdelingen. De De tip van...ISM-methode levert, integreert en ontsluit demiddelen die de IT-beheerder nodig heeft voorde inrichting en besturing van de beheerorgani-satie. Met ISM wordt snel en ef ciënt bepaalden vastgelegd wat er moet gebeuren, wanneer, Johan de Rooij (Senior Accountmanager New Business bij ManualMaster)door wie en met behulp van welke middelen.De ICT Dienst van LabNoord (de stichtingenHuisartsenlaboratorium Noord, Trombose- Onbeperkte toegang met WebEditdienst Groningen en Medisch Laboratorium De WebEdit-optie wordt steeds aantrekkelijker. Al lange tijd kon men vanuitNoord) voert momenteel met behulp Word direct aanpassingen doorvoeren, zonder volledige toegang te hebben totvan ManualMaster ISM in ter onder- ManualMaster. Daar hebben we eerder dit jaar MS Excel, MS Visio en Objectsteuning van het procesbeheer. De aan toegevoegd. Op die manier zijn meer mensen verantwoordelijk te makenbenodigde processen en documenten en wordt de druk op de beheerders verlaagd. WebEditors dragen zorg voor deworden vastgelegd in onze software. juiste inhoud, Administrators zorgen voor een accuraat kwaliteitssysteem.Hierbij plaatsen ze documenten uit Om het nog toegankelijker te maken, bieden we sinds kort onbeperkte licentieshet oude systeem in het nieuwe aan. Zo hoeft u zich niet druk te maken over het aantal mensen dat u wiltManualMaster-systeem. aanstellen als WebEditor. Zie ook de demovideo op onze website.... in gesprek met BAM CivielBAM Civiel, een werkmaatschappij van de Startpagina is paradepaardje maar hoe het in het systeem komt te staan, ligtKoninklijke BAM Groep, zag enkele jaren “We hadden veel eisen voor de inrichting en bij ons.”geleden de klantvraag veranderen. Voorheen ManualMaster heeft er veel tijd ingestokenwas het bedrijf de uitvoerder van bouw- om onze wensen te realiseren. We hebben Vraag om uitleg en hulpprojecten, maar steeds vaker vroegen daardoor een systeem dat volledig naar ons Voor andere ManualMaster-gebruikers heeftopdrachtgevers of BAM Civiel ook het ontwerp, idee is vormgegeven. Dat we veel aandacht Geerts nog een tip: “Vraag de mensen bijprojectmanagement en beheer op zich kon besteden aan vormgeving, is ook duidelijk te ManualMaster vooral om hulp als je er nietnemen. Jacco Geerts: “Ons bedrijfsmanage- zien aan de fraaie startpagina. Daar krijgen uitkomt. We merken dat de software nog altijdmentsysteem (BMS) is altijd gericht geweest we van eigenlijk iedereen die het ziet ink doorontwikkeld wordt. Soms is het danop het technische voorbereidingswerk en de complimenten over.” even wachten op een speci eke functionaliteit,uitvoering. Nu ons primaire proces veranderde, maar omdat ze er zo druk mee bezig zijn, zijnhebben we ook gelijk onze IT-ondersteuning Eigen werkproces is leidend ze ook altijd goed op de hoogte en kunnen zevan het BMS herzien. De keuze voor een Door de veranderingen in werkzaamheden liep je snel verder helpen met een vraag. En laat zeondersteunende applicatie is breed in de markt BAM Civiel steeds vaker tegen verschillende speci eke zaken uitleggen. Tijdens onsweggezet, waarna uiteindelijk ManualMaster normverplichtingen aan. Geerts: “We moeten keuzeproces voor een nieuw managementsys-is geselecteerd.” rekening houden met zoveel verschillende teem stak de presentatie van ManualMaster er normen, terwijl deze elkaar op heel veel met kop en schouders bovenuit. Ze weten waarFlexibel managementsysteem vlakken overlappen. Daarom hebben we ze het over hebben en maken dat in hunVoor ontwerp, onderhoud en projectmanage- besloten niet vanuit de norm, maar vanuit het software waar.”ment had BAM Civiel geen procedures voor- eigen werkproces te handelen. Die processenhanden, laat staan een systeem dat die leggen we zo goed vast, en handhaven we zo,procedures kon vastleggen en beheren. dat we aan alle verplichtingen voldoen.”Aangezien de opdrachten sterk uiteenlopen Keuzecriteriaqua karakter, werd er gezocht naar een Beperkt aantal beheerders BAM Civiel koos voor exibel managementsysteem. BAM Civiel werkt momenteel met drie Administrators en vijf WebEditors. Geerts ManualMaster vanwege:Geerts: “Het systeem wilden we opdelen in verwacht niet dat het aantal beheerders detwee elementen. Een relatief statisch, stabiel komende tijd zal uitbreiden, eerder afnemen. - Volledige vrijheid bij inrichting enonderdeel voor bedrijfsmanagement en een “Met templates en dergelijke kun je een hoop modelleren exibel, op maat in te richten gedeelte voor voorkauwen en vastleggen, maar medewerkers - Goede integratie in bestaandeprojectmanagement. Onze slogan is niet voor blijven hun eigen manier van invullen houden. IT-infrastructuurniets: ‘Flexibel denken, exibel bouwen.’ Dat zie je met name bij Visio-schema’s. Om het - Professioneel beheer systeem eenduidig te houden, hebben we - Overzichtelijke licentiestructuur,Het feit dat ManualMaster helemaal naar besloten het aantal mensen met beheerrechten los van het aantal eindgebruikerswens is in te richten, was voor ons dus een laag te houden. Verantwoordelijkheid voor de - Aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhoudingzeer groot pluspunt.” inhoud ligt bij de diverse proceseigenaren,
 3. 3. Discussiegroep ValidatieHet onderwerp validatie leeft. Dit zagen we De ‘ManualMaster gebruikersgroep’ wordtal tijdens de goedbezochte bijeenkomst in voor en door gebruikers vormgegeven. Wemaart, en de KennisDinsdag van 25 oktober participeren in de discussie enkel als daartoebevestigde dit. De benodigde stappen om aanleiding is, bijvoorbeeld als er een speci ekeManualMaster in een gevalideerde omgeving vraag wordt gesteld. Daarnaast zullen wete laten meedraaien, werden kritisch uiteraard niet schromen af en toe de discussiebediscussieerd. We willen dit graag stimuleren aan te zwengelen. Als u zich aanmeldt bij deen hebben daarom een discussiegroep op groep (zoek op LinkedIn naar ManualMaster en Heeft u geen LinkedIn-account? Bekijk opLinkedIn geopend. We praten hier verder over u ziet de groep vanzelf in de suggesties) kunt u onze website een praktisch uitleg hoe je eenvalidatie, maar uiteraard ook over andere direct meepraten. profiel aanmaakt.onderwerpen. KennisDinsdagNiks op papier voordat het doel bekend isWat is kwaliteit? Met die vraag dook de bedrijfsactiviteiten, om een bepaaldworkshop Slim & Slank meteen de diepte in, kwaliteitsniveau te halen. Vervolgens de nieer Wilt u bij een volgendeen dat is precies de bedoeling van onze je alleen die processen die belangrijk genoeg KennisDinsdag zijn? Zie deKennisDinsdag. Deze sessie ging in op het zijn om in het kwaliteitshandboek te plaatsen. agenda op onze website.handzamer en slimmer maken van een Trainer Ronald de Bruijne zette de zaak op Hier staan ook verslagen vankwaliteitshandboek. Dit zijn immers nog te scherp, door te stellen dat het uitgangspuntvaak uitpuilende documenten, die nauwelijks hierbij niet langer de voorgeschreven norm de andere KennisDinsdagen.bruikbaar of leesbaar zijn. Hoe moet het is, maar dat wordt uitgegaan van eigen Of stuur even een mailtje naardan wel? doelstellingen en werkwijzen. Dat vereist een info@manualmaster.com met andere mindset, maar we zijn ervan overtuigd uw gegevens, dan zorgen weOm daar antwoord op te geven is de begin- dat het een verfrissend nieuw inzicht biedt.vraag van groot belang. Je moet vaststellen Ga naar onze website voor een uitgebreider dat u een uitnodiging voor dewat de belangrijkste doelen zijn van cruciale verslag van deze en andere bijeenkomsten. volgende editie ontvangt. ManualMaster | Als je beweging wilt vastleggen
 4. 4. De GroeneConsultant Effectieve aandacht voor u en voor een ander In 2012 introduceren we een nieuwe dienst: stellen die u maar wilt. Na a oop maakt studie gevolgd en zet zich nu in om kinderen de GroeneConsultant. Een vorm van dienst- de GroeneConsultant een verslag waarin in zijn geboortestreek een betere toekomst verlening die zowel u wat biedt, als min- de besproken punten nog eens worden te bieden, waarbij het belang van de natuur derbedeelden elders op onze wereld. Met aangehaald. een belangrijke rol speelt. deze Groene dienst willen we bovendien de milieubelasting die we dagelijks veroorzaken, Als u een GroeneConsultant inzet krijgt u Milieubewustzijn begint al vroeg op school. verder terugdringen. twee uur volledig effectieve inzet van onze Vandaar dat Stichting KEF met name gericht functioneel of technisch Consultant en is op goede educatie voor jonge kinderen De GroeneConsultant biedt effectief twee vervallen reiskosten en de bijbehorende in Zuid-Soedan. De stichting realiseert uur lang functioneel en technisch consult op milieubelasting. Bovendien maken we een basisscholen en onderwijsprojecten, zodat afstand. Dit gebeurt telefonisch, in combina- donatie over aan een goed doel. kinderen een goede start krijgen. Bekijk tie met een inbelverbinding met uw op onze website een video die Nicknora ManualMaster-systeem, zodat onze Consul- Stichting KEF Gongich maakte van een van zijn projecten. tant vanuit huis of ons kantoor in Papend- Om het groene aspect nog steviger te recht kan werken. Hierdoor bespaart u op benadrukken, doneren we per ingeschakelde reiskosten en sparen we met elkaar het GroeneConsultant 10 euro aan een goed milieu. doel met een ‘groen’ aspect. Dit goede doel zal jaarlijks wisselen. Voor het introductiejaar Echt elke minuut binnen deze twee uur is ter 2012 hebben we gekozen voor Stichting KEF. ondersteuning en advies. De GroeneCon- Deze stichting is opgericht door de Nicknora gro ene cons u lt ant sultant zorgt dat hij of zij op het afgesproken Gongich, een voormalig kindsoldaat uit Zuid- tijdstip inbelt en volledig startklaar is. Dan Soedan, die in een container naar Nederland heeft u twee uur de tijd om alle vragen te is gevlucht. Hier heeft hij met succes een gc ManualMaster Verbetercyclus tool ManualMaster biedt met de Verbetercyclus tool een handige en pragmatische tool waarmee alle afwijkingen met de bijbehorende verbetermaatregelen geregistreerd, uitgezet, gevolgd en gerapporteerd kunnen worden. Kijk voor meer informatie op www.manualmaster.com/mvt.htm gc Nieuw in 2012: ManualMaster ValuePacks Een ManualMaster ValuePack is een bestedingstegoed gro ene cons u lt ant dat u naar eigen inzicht kunt gebruiken voor producten, trainingen, diensten en reiskosten. Doordat u meer tegoed memo krijgt dan de aanschafwaarde, kan het voordeel hierbij oplopen tot duizenden euro’s. Lees meer over de ValuePacks op onze website of informeer bij uw Accountmanager. We hebben zeer recent een discussie- forum geopend op LinkedIn, waar gebruikers, geïnteresseerden en ManualMaster in gesprek gaan over allerhande onderwerpen. De KennisDinsdagen worden goed bezocht! De onderwerpen lopen sterk uiteen, dus bekijk de agenda op onze site of er een interessante sessie voor u tussenzit. ManualMaster is aanwezig op de vakbeurs De Wederi k 4 Zorg & ICT van 27 tot en met 29 maart 2012. 3355 SK Papendrec ht U bent van harte welkom bij onze stand 01.E121 P.O. Box 1201 3350 CE Papendrec ht De klantengroep van ManualMaster is sterk groeiende. Zie onze website voor nieuwe The Netherlands gebruikers en referenties. T +31 78 644 68 88 ManualMaster is ook te vinden op Twitter: Oplage 3000 ex. F +31 78 644 68 80 via twitter.com/manualmaster zijn de E i n fo@manualmaster.com laatste nieuwtjes te volgen. I www. manualmaster.com

×