Your SlideShare is downloading. ×
0
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
SAI IP bij IT projecten
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

SAI IP bij IT projecten

265

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
265
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Alles wat u moet weten omtrent deintellectuele eigendomsrechten van IT- projecten Johan Vandendriessche, advocaat Avondconferentie 21 juni 2012
 • 2. Algemene overwegingenEen overzicht van diverse intellectuele eigendomsrechten die kunnen bestaan bij IT-projecten.
 • 3. Overzicht Algemene overwegingen  Inleiding Aandachtspunten bij IT-projecten  Overzicht van (intellectuele) Contractuele aandachtspunten (eigendoms)rechten  Auteursrecht  Software  Databanken  Handelsmerken  Domeinnamen  Portretrechten  Know-how
 • 4. Overzicht van IE-rechten Auteursrecht  Exclusief recht op “werken van letterkunde en kunst”  Ruime interpretatie  Materialisatie  Originaliteit Patrimoniaal recht  Exclusief recht op exploitatie (in de ruime zin van het woord) (Onvervreemdbaar) Moreel recht  Recht op vaderschap  Recht op integriteit Auteur?  Natuurlijke persoon  Rechtspersoon?
 • 5. Overzicht van IE-rechten Beschermingsmodaliteiten?  Loutere creatie  Geen registratie vereist (“registered copyright”), maar soms wel nuttig Overdracht  Strikte voorwaarden  Schriftelijk ten aanzien van auteur Relatie werkgever – werknemer  Basisprincipe: het auteursrecht komt toe aan de auteur  Overdraagbaar via arbeidsovereenkomst of collectieve overeenkomst (b.v. arbeidsreglement)  Opgelet voor de regels van dwingend recht (winstdeelname)
 • 6. Overzicht van IE-rechten Relatie opdrachtgever – aannemer  Basisprincipe: het auteursrecht komt toe aan de aannemer  Versoepelde overdracht via overeenkomst onder bepaalde voorwaarden:  Niet-culturele sector of reclamewereld  Overdracht uitdrukkelijk bedongen  Overdracht toekomstige exploitatiewijzen mogelijk Probleem bij wijziging van aannemer (“lock-in”) Opgelet: heel wat ondernemingen verliezen deze regels uit het oog en zijn bijgevolg geen eigenaar van hetgeen de werknemers/aannemers creëren  Risico bij garanties aan klanten  Probleem bij overname onderneming
 • 7. Overzicht van IE-rechten Software  Computerprogrammatuur in de ruime zin van het woord, met inbegrip van schema’s, broncode, ...  OPGELET: handleiding is geen software!  GUI: recente ontwikkelingen plaatsen de bescherming van de GUI bij het auteursrecht, dus niet als software  Impact op regime overdracht  Recente tendens assimileert functionaliteiten met ideeën (in principe onbeschermd)  Bescherming via auteursrecht Relatie werkgever – werknemer  Vermoeden van overdracht van eigendom  Tegendeel kan bewezen worden
 • 8. Overzicht van IE-rechten Databanken  Verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk toegankelijk met elektronische of andere middelen Dubbele bescherming  Sui generis-bescherming  Substantiële (kwantitative of kwalitatieve) investering  Inhoud van de databank  Auteursrechtelijke bescherming  Vorm, structuur, schikking, lay-out of voorstellingswijze
 • 9. Overzicht IE-rechten Titulariteit van de rechten  Sui generis  Producent van de databank (persoon die het initiatief neemt en het risico draagt)  Producten is vrijwel altijd de werkgever of opdrachtgever  Auteursrechtelijk  Vermoeden van overdracht ten aanzien van werknemers  Geen vermoeden van overdracht ten aanzien van aannemers  Opgelet: beperkingen
 • 10. Overzicht van IE-rechten Handelsmerk  Tekst / afbeelding / combinatie tekst en afbeelding / geluiden / geuren  Functie: identificatie producten en of diensten van een onderneming Exclusiviteit (territoriaal beperkt) Registratie Geschillen inzake merkinbreuken Opgelet bij overeenkomsten  Verbod op het gebruik van handelsmerk, handelsnaam en/of logo  Specifiek gebruik toegelaten? Opgelet bij aanmaak grafische elementen van het handelsmerk door derden  Auteursrechtelijk beschermd
 • 11. Overzicht van IE-rechten Domeinnamen  Contractueel recht  cctld.be => DNS VZW Cybersquatting  Efficiënte wetgeving en procedures  Fenomeen wordt minder problematisch, maar is niet verdwenen Opgelet: registratie website is publiek => informatie over project?
 • 12. Overzicht IE-rechten Portretrecht  Recht op portret (persoonlijkheidsrecht op een afbeelding)  Verbod op reproductie of publiek maken zonder toestemming van de betrokken Specifieke, uitdrukkelijke toestemming voor een welbepaalde doelstelling en duur Grondslag voor recht op anonimiteit Uitzonderingen
 • 13. Overzicht IE-rechten Know-how  Technische kennis, ervaring, methodes, uitvindingen die niet worden beschermd door een octrooi, ….  Strikt genomen geen intellectueel eigendomsrecht Geen specifieke bescherming voor know-how  Fabriekgeheim (art. 309 Sw.)  Oneerlijke mededinging  Vertrouwelijkheidsovereenkomsten  Wettelijke vertrouwelijkheidsbepalingen
 • 14. Aandachtspunten bij IT-projectenAandachtspunten bij IT-projecten: hoe wordt het regime van de intellectuele eigendomsrechten vorm gegeven?
 • 15. Overzicht Algemene overwegingen  Make or buy? Aandachtspunten bij IT-projecten  Impact van make or buy?  Samenwerking Contractuele aandachtspunten  Welke oplossing voor de intellectuele eigendomsrechten binnen een project?  Eigendomsoverdracht m.b.t. deliverables  Licentie  Garanties en vrijwaringen  Escrowovereenkomst
 • 16. Make or Buy? IT-projecten  Make  Interne middelen  Opgelet: free-lancers / zelfstandige medewerkers zijn een specifiek geval (geen werknemers!) dat dikwijls over het hoofd wordt gezien  Buy  Externe middelen  Combinatie van Make & Buy  Interne middelen  Externe middelen Interne middelen  Regime van intellectuele eigendomsrechten van werknemers Externe middelen  Regime van intellectuele eigendomsrechten van aannemers
 • 17. Make or buy? Element van beoordeling van Make or Buy?  Wat omvat het IT-project?  Welke intellectuele eigendomsrechten worden gecreëerd?  Wie creëert intellectuele eigendomsrechten?  Welke rechten heeft de opdrachtgever nodig in het kader van zijn bedrijfsvoering?  Strategische deliverables?  Vervangbare deliverables? Resultaat analyse = keuze van regime  Eigendomsoverdracht (voor zover niet reeds vermoed of voorzien)  Licentieovereenkomst  Aanvullende escrow als zekerheid
 • 18. Samenwerking Gezamenlijke ontwikkeling van deliverables  Wie is eigenaar van de resultaten?  Welke rechten verkrijgen beide partijen op de deliverables Mogelijke varianten (voorbeelden)  Gezamenlijke eigendom  Opgelet: regime van gezamenlijke eigendom van auteursrechten!  Cessie met retrolicentie  Een partij wordt eigenaar van het geheel  De andere partij verkrijgt een (ruime) licentie op het geheel  Cessie (al dan niet met licentie) met een royaltiemodel bij commercialisering (early adopters) Vertrouwelijkheid onderliggende materialen!
 • 19. Eigendomsoverdracht Wettelijk of contractueel georganiseerde overdracht van de intellectuele eigendomsrechten  Voordelen  Nadelen Omvang is afhankelijk van het betreffende intellectuele eigendomsrecht  Analyse geval per geval  Standaardclausules die ruimst mogelijk overdracht genereren Overdracht is in de praktijk niet altijd mogelijk of wenselijk  “voorafbestaande intellectuele eigendomsrechten”  Strategisch asset van de opdrachtgever
 • 20. Eigendomsoverdracht “Voorafbestaande intellectuele eigendomsrechten” / “background IP”  Sommige elementen van de deliverables zijn voorafbestaand of eigendom van een derde  Eigendom kan niet worden overgedragen Risico  Uitholling van het eigendomsrecht op de deliverables  ‘Vendor lock-in’ Oplossing  Ruime licentie (eigendomsbenaderend) op deze elementen  Enkel elementen toelaten waarvan de eigendom kan worden overgedragen (kostenverhogend?)  Enkel toelaten voor eenvoudig vervangbare elementen
 • 21. Licentie Wettelijke recht of een overeenkomst  Tussen licentiegever en licentienemer  Met betrekking tot een of meerdere rechten op een intellectueel eigendomsrechten  Gebruik  Wijziging  Vertaling  Recht om afgeleide werken te creëren Afzonderlijke overeenkomst of beding in een overeenkomst Omvang?
 • 22. Licentie Aandachtspunten  Omvang licentie voldoende ruim?  Worden alle gebruikers omvat?  Worden alle activiteiten omvat?  Toekomstbestendigheid (strategische deliverables / vervangbaarheid)  Financiële modaliteiten?  Exclusiviteit?
 • 23. Garanties en vrijwaringen Inhoudelijke garanties met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht  Geldig en afdwingbaar  Afwezigheid van bepaalde elementen, b.v. open source software Garanties met betrekking tot de afwezigheid van inbreuken van rechten van derden  Omvang?  Herstelplicht?  Werkwijze  Informatie  Controle van de procedure  Vrijwaring ten aanzien van vorderingen  Beperkend (‘sole remedy’) of cumulatief met schadevergoeding?
 • 24. Escrowovereenkomst Context IT-projecten Overeenkomst met betrekking tot de broncode software  Tussen maker en klant en escrowagent  Tussen maker en klant (b.v. escrow in eigen hand)  Tussen maker en escrowagent, met klant als derdebegunstigde Probleem van een licentie op een strategische software  Afhankelijkheid van leverancier voor onderhoud en ontwikkeling Escrow is niet altijd een praktische oplossing  Complexiteit software?  Begeleidende maatregelen?
 • 25. Escrowovereenkomst Wezenlijke inhoud van de overeenkomst  Omschrijving van de te deponeren materialen  Afspraken rond het nazicht van de te deponeren materialen  Afgiftegronden (‘trigger events’)  Faillissement  Stopzetten onderhoud  Overname  Prijsverhogingen  Wijze van afgifte  Rechten na afgifte  Essentie van de escrowovereenkomst: het doel is continuïteit garanderen  Dikwijls stiefmoederlijk behandeld
 • 26. Contractuele aandachtspuntenEnkele overwegingen vanuit zuiver contractueel aandachtspunt.
 • 27. Overzicht Algemene overwegingen  Beding tot overdracht van Aandachtspunten bij IT-projecten intellectuele eigendomsrechten Contractuele aandachtspunten  Licentieovereenkomst
 • 28. Beding tot overdracht van intellectueleeigendomsrechten Doorgaans standaardclausules in overeenkomsten  Ruime definitie  Overdracht van patrimoniale rechten  Bepalingen met betrekking tot morele rechten  Eventueel: licentie op “voorafbestaande materialen” en materialen van derden  Bijstandplicht (voor zover nodig) met het oog op registratie  Garantie dat werknemers en onderaannemers van aannemer de nodige rechten hebben overgedragen om de verdere overdracht mogelijk te maken Twee situaties  Werknemer  Aannemer
 • 29. Licentieovereenkomst Omvang van de licentie  Persoonlijk / niet-persoonlijk  Exclusief / niet-exclusief  Overdraagbaar / niet-overdraagbaar  Herroepbaar / onherroepbaar  Toegekende rechten  Intern gebruik  Gebruik binnen de ondernemingsgroep, door dienstverlener / outsourcer  Andere rechten?  Beperkingen  Territoriaal  Koppeling aan hardware, besturingssysteem, locatie of gebruikers  Duur (indien afwijkend van de overeenkomst zelf)  Bepaalde duur  Onbepaalde duur (opgelet: opzegbaar op elk ogenblik met redelijke opzeggingstermijn)  Eeuwigdurend (opgelet: naar Belgisch recht in principe geherkwalificeerd naar onbepaalde duur, gelet op het beginsel dat eeuwigdurende verbintenissen niet geldig zijn)  Voor de duur van de bescherming van het betreffende intellectueel eigendomsrecht
 • 30. Licentieovereenkomst Licentievergoeding  Vaste, eenmalige vergoeding (‘lump sum’)  In functie van periode (b.v. vaste jaarlijkse of maandelijkse vergoeding)  Variabel, in functie van gebruik / aantal gebruikers  Combinatie van voorgaanden Audit in verband met gebruik?  Wie?  Regelmaat?  Modaliteiten  Kostprijs
 • 31. Licentieovereenkomst Garanties  Titulariteit van de intellectuele eigendomsrechten  Kwaliteit van de software  Conformiteit met specificaties en/of functionaliteiten  Vergelijking naar industriestandaarden?  Afwezigheid van ongedocumenteerde functionaliteiten  Afwezigheid van schadelijke code (virussen, Trojaanse paarden, …)  Compatibiliteit?  Conformiteit met toepasselijke wet- en regelgeving Garantietermijn Remedies  Herstel in natura  Schadevergoeding  Uitsluiting van andere rechten en verhaalsmogelijkheden (‘sole remedy’)?  Uitsluitingen uit garanties
 • 32. Dank u voor uw aandacht. Vragen?

×