Your SlideShare is downloading. ×
Checklist Website ontwikkeling (Belgisch recht)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Checklist Website ontwikkeling (Belgisch recht)

439
views

Published on

Published in: Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
439
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Checklist: Website Development Overeenkomst crosslaw’s checklisten | Datum : 11 maart 2014 | Versie 1.2 | Tags : ICT Law Johan Vandendriessche Johan is vennoot en leidt gezamenlijk de ICT/IP praktijk. Hij combineert een brede (IT) sectorgebaseerde aanpak met een sterke ervaring in ICT-projecten en ICT-procurement, outsourcing, verwerking van persoonsgegevens en compliance. j.vandendriessche@crosslaw.be | +32 486 36 62 34 François Coppens François is vennoot en leidt gezamenlijk de ICT/IP praktijk. Hij is gespecialiseerd in het rehct van de nieuwe technologieën en het internet, met een specifieke focus op ICT-overeenkomsten, elektronische handel, auteursrecht en licentieovereenkomsten. f.coppens@crosslaw.be | +32 499 40 99 90 Inleiding Deze checklist geeft een overzicht van aandachtspunten die in overweging moeten worden genomen bij de redactie, het nazicht en de onderhandeling van website development overeenkomsten. Een website development overeenkomst is een specifieke vorm van dienstverleningsovereenkomst. Bijgevolg zullen heel wat aandachtspunten identiek of gelijkaardig zijn aan deze die van toepassing zijn bij (projectgebaseerde) dienstverleningsovereenkomsten. De lijst is niet exhaustief. Algemeen  Benaming van de overeenkomst (de benaming is indicatief)  Identificatie van de partijen o Naam of maatschappelijke benaming en rechtsvorm o Adres (de woonplaats of maatschappelijke zetel) o Ondernemingsnummer (0xxx.xxx.xxx) (handelsregisternummer of een ander uniek identificatienummer bij buitenlandse vennootschappen, indien beschikbaar) o Rechtspersonenregister o BTW-nummer (BTW BE0xxx.xxx.xxx)  Identificatie van de ondertekenaar o Naam o Titel o Controleer de vertegenwoordigingsbevoegdheid  Preambule o Beschrijving van de partijen o Beschrijving van de doelstellingen van de partijen bij de overeenkomst
  • 2. crosslaw | advocaten-avocats Koloniënstraat 11 1000 Brussel - België www.crosslaw.be 2/8  Ondertekening o Controleer de identiteit van de ondertekenaar, de handtekening en de datum o Voorzie evenveel exemplaren van de overeenkomst als er partijen zijn (vermeld dit aantal expliciet in de overeenkomst) o Controleer de paginanummering (doorlopend) o Paraaf op elke pagina is niet wettelijk verplicht, maar wel nuttig (het levert bewijs van kennisname en aanvaarding van elke pagina en beschermt tegen de verwisseling van pagina’s) Definities en Interpretatie  Definities o Controleer het gebruik van de definities  Zijn alle definities in gebruik?  Worden alle begrippen met hoofdletters correct gebruikt?  Vermijd om onnodige cirkeldefinities of verwijzingen tussen definities te gebruiken o Specifieke definities?  Definities kunnen geldig afwijken van de gebruikelijke betekenis van een woord (b.v. een woord kan een andere betekenis gegeven worden via een definitie) o Verwijzing naar een begrippenkader (b.v. ITIL definities)  Controleer de juistheid van de verwijzing (b.v. welke versie van een begrippenkader)  Interpretatieregels  Hiërarchie van de contractdocumenten o Standaardregel o Uitzonderingen? Voorwerp van de overeenkomst  Omschrijving van het voorwerp van de overeenkomst o Website development o Bijkomende dienstverlening (domeinnaam registratie, website hosting, onderhoud van de website, CMS management)  Onderdeel van dezelfde overeenkomst of verwijzing naar een afzonderlijke overeenkomst? o Aankoop van licenties voor software of materialen die geïntegreerd worden in de website (b.v. CMS, lettertypes, foto’s, multimedia, …)  Controleer de omvang en de beperkingen van de licenties  Omschrijving van de deliverable (website) o Specificaties o Functionaliteiten  (Minimale) vereisten inzake hardware en/of software o Technische standaarden (b.v. W3C)? o Gebruik van een specifiek CMS
  • 3. crosslaw | advocaten-avocats Koloniënstraat 11 1000 Brussel - België www.crosslaw.be 3/8 Verbintenissen  Aard van de verbintenissen o Middelenverbintenissen  Redelijke inspanningen (‘reasonable effort’)  Inspanningen naar beste vermogen (‘best effort’)  Specifieke omschrijving van de vereiste inspanning? o Resultaatsverbintenissen o Specifieke interpretatieregel met betrekking tot de aard van de verbintenissen  Beschrijving van de rollen en de verantwoordelijkheden van de partijen in geval van gezamelijke uitwerking van de website o Rol van de klant (materialen van de klant, teksten van de klant, …) o Rol van de dienstverlener  Verbintenissen specifiek van toepassing op de klant o Verplichting tot samenwerking (redelijke bijstand)?  Omvang van de verbintenis  Uitholling informatieplicht van dienstverlener? o Terbeschikkingstelling van infrastructuur / bedrijfsmiddelen o Minimumvereisten toegewezen personeel? o Aanvaarding van levering en oplevering  Verbintenissen specifiek van toepassing op de dienstverlener o Advies- en informatieplicht (verzwakt of versterkt) o Leverings- of uitvoeringstermijn  Indicatieve of bindende termijn?  Gevolgen van de niet-naleving termijn?  Penaliteiten  Ontbinding van overeenkomst / bestelling o Bepalingen inzake de aanstelling, vervanging en beschikbaarheid van sleutelpersoneel o Naleving van veiligheids- en toegangspolicies  Voorafgaande mededeling  Vorm van mededeling  Regeling voor buitensporig nadelige bepalingen? o Kwaliteitsprocedures  Algemeen / specifiek  Certificatieplicht? B.v. ISO 9000 serie ? Levering, Aanvaarding en Garantie  Levering o Specifieke leveringsmodaliteiten o Omvang van de levering (volledige kopie van de broncode en materialen?)  Aanvaarding o Omschrijving van de aanvaardingsprocedure  Testprocedure  Voorlopige / definitieve aanvaarding  Aanvaardingstermijn  Gevolgen van het aflopen van de aanvaardingstermijn o Uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding  Gebruik van de materialen in een productie-omgeving o Aanvang van de garantietermijn?
  • 4. crosslaw | advocaten-avocats Koloniënstraat 11 1000 Brussel - België www.crosslaw.be 4/8  Garantie o Duur  Aanvangspunt?  Duur  Opschorting of verlenging van de garantieperiode o Omvang  Specificaties  Functionaliteiten  Technische standaarden  Gebreken  Uitsluitingen? o Remedies  Herstel in natura  Schadevergoeding  Beëindiging van de overeenkomst / bestelling  Terugbetalingsplicht?  Uitsluitende vergoeding (‘sole remedy’)? o Aanvang onderhoudstermijn? o Garantie voor verborgen gebreken Prijs en betaling  Prijsbepaling o Vaste prijs (scope!) o Time & Materials  Overlegging van timesheet  Controle van de timesheet (termijn?)  Aanrekenbare kosten  (Voorafgaande) goedkeuring of aanvaardingsprocedure met betrekking tot de kosten?  Overlegging bewijsstukken  Doorrekening ‘aan kostprijs’ of met een toeslag?  Kostenforfaits? o Kostgebaseerde prijs (cost+)  Bepaling van de omvang  Bepaling van de kostenparameters  Belastingen  Facturatiemodaliteiten o Verplichte bijkomende informatie (b.v. PO-nummer)? o Sancties bij ontbreken van informatie o Elektronische facturatie  Betalingsmodaliteiten o Betalingstermijn o Betalingswijzen o Sancties bij laattijdige betaling  Verwijlinteresten  Schadevergoeding  Niet-uitvoeringsexceptie (‘ENAC’)  Welke formaliteiten?  Zekerheden  Eigendomsvoorbehoud  Retentierecht
  • 5. crosslaw | advocaten-avocats Koloniënstraat 11 1000 Brussel - België www.crosslaw.be 5/8 Duur en beëindiging  Duur van de overeenkomst o Ondertekeningsdatum vs. startdatum o Bepaalde duur vs. onbepaalde duur o Specifieke regels met betrekking tot een kaderovereenkomst en bestellingen  Opschortende en/of ontbindende voorwaarden  Beëindigingsmodaliteiten o Opzegging (‘termination for convenience’)  Door de klant  Opzegvergoeding  Opzegtermijn?  Door de dienstverlener  Opzegvergoeding  Opzegtermijn o Ontbinding (‘termination for breach / cause’)  Door de klant  Welke omstandigheden?  Welke voorwaarden?  Welke formaliteiten?  Door de dienstverlener  Welke omstandigheden?  Welke voorwaarden?  Welke formaliteiten?  Gevolgen van de beëindiging? o Doorgaans geen impact op rechten en verbintenissen definitief verkregen voor contracteinde o Voortbestaan specifieke bedingen? o Lopende opdrachten / bestellingen o Niet-vervallen facturen?  Bijstand bij contracteinde / retransitiebepalingen? Databeveiliging, Vertrouwelijke Informatie en Persoonsgegevens  Vertrouwelijkheid o Vertrouwelijkheid en doelmatige gebruiksbeperking in verband met vertrouwelijke informatie o Beveiligingsplicht o Meldingsplicht bij incidenten o Regels met betrekking tot interne en externe mededeling van vertrouwelijke informatie o Vertrouwelijke informatie moet eigendom blijven van de verstrekker  Specifieke beveiligingsverplichtingen voor specifieke informatie?  Verwerking van persoonsgegevens o Beperking van de verwerking van persoonsgegevens door de verwerker o Keuze betrouwbare verwerker o Beveiligingsplicht o Meldingsplicht bij incidenten o Uitvoer van persoonsgegevens
  • 6. crosslaw | advocaten-avocats Koloniënstraat 11 1000 Brussel - België www.crosslaw.be 6/8 o Recht van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens  Kan verschillen van het recht van toepassing op de overeenkomst  Impact?  Eigendom van informatie en teruggaveplicht Aansprakelijkheid en verzekering  Aansprakelijkheidsregime o Afwezigheid van een bepaling inzake (beperking van) aansprakelijkheid = onbeperkte aansprakelijkheid o Eenzijdig of wederkerig o Aansprakelijkheidsbeperking (op identieke of verschillende wijze) van toepassing op beide partijen?  Aansprakelijkheidsbeperking o Aard van de fout o Omvang van de aansprakelijkheid o Aard van de schade  Uitsluiting van ‘indirecte en gevolgschade’ o Definitie van het begrip o Lijst o Lijst van schade die als rechtstreeks wordt beschouwd  Gevallen van onbeperkte aansprakelijkheid? o Schending van vertrouwelijkheid o Schending van intellectuele eigendomsrechten o Schending van wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens o Andere?  Termijnen voor claims (“verjaring”)? o Eenzijdig of wederkerig  Vrijwaring voor vorderingen van derden?  Verzekeringsplicht? o Vast bedrag of onbepaald “redelijk” bedrag o Kwaliteitsvereisten met betrekking tot de verzekeringsmaatschappij o Overlegging polis (op eerste verzoek)? o Kennisgeving bij wijziging van de dekking? o Afstand van verhaal van de verzekeringsmaatschappij? Intellectuele eigendom  Afbakening van het eigendomsstatuut van voorafbestaande materialen  Overdracht van of licentie op ‘deliverables’?  Beperkingen met betrekking tot het hergebruik van know-how verkregen in de context van de uitvoering van de overeenkomst?  Vrijwaring voor schending van intellectuele eigendom van derden o Beperkingen in de omvang  Alle intellectuele eigendomsrechten vs. opgelijste rechten  Geldigheid van de intellectuele eigendomsrechten  Territoriale beperkingen vs. wereldwijd o Vrijwaringsplicht o Procedure
  • 7. crosslaw | advocaten-avocats Koloniënstraat 11 1000 Brussel - België www.crosslaw.be 7/8 o Herstelverplichting  Verplichting om de nodige gebruiksrechten te verkrijgen  Vervanging van het inbreukmakende element  Vrije keuze vs. equivalente functionaliteiten  Teruggave met terugbetaling?  Finale oplossing?  Beperking van de terugbetaling in functie van de afschrijvingsperiode? o Uitsluitende vergoeding (‘sole remedy’)? Garanties  Dienstverlener o Geschiktheid in het licht van de vereisten van de klant o Gedocumenteerde specificaties van de klant? o Wettelijke en/of technische specificaties en/of standaarden? o Verklaringen inzake fiscaliteit en sociale verplichtingen (LIMOSA, …) o Verenigbaarheid met toepasselijke wet- en regelgeving o Eigendom of gebruiksrechten in verband met benutte bedrijfsmiddelen (b.v. software) o Afwezigheid van schadelijke code (virussen, Trojaanse paarden, blokkeringsmechanismen, …) o Uitdrukkelijke beperkingen of uitsluitingen?  Klant o Garanties inzake verwerking van persoonsgegevens o Garanties inzake de afwezigheid van schadelijke code  Remedies? o Herstel in natura  Absolute plicht?  Bij benadering (‘substantially conforming to’) o Terugbetaling van de betaalde prijs o Beëindiging van de overeenkomst o Volledige vergoeding of verder verhaal mogelijk (‘sole remedy’) ‘Boilerplate’-bedingen  Niet-afwervingsbeding o Eenzijdig of wederkerig o Omvang o Duur o Penaliteiten o Uitzonderingen?  Splitsbaarheid o Gevolgen nietige bedingen? o Onderhandelingsplicht? o Vervangingsplicht?  Persoonlijk aard van de overeenkomst (‘intuitu personae’)
  • 8. crosslaw | advocaten-avocats Koloniënstraat 11 1000 Brussel - België www.crosslaw.be 8/8  Overdraagbaarheid en onderaanneming o Toegestaan? o Formaliteiten o Hoofdelijke aansprakelijkheid bij overdracht of onderaanneming? o Specifieke regels voor transacties binnen een ondernemingsgroep o Specifieke regels bij overnametransacties  Publiciteit en referenties o Toegestaan? o Formaliteiten? o Gebruik van logo’s en handelsmerken  Kwalificatie van het statuut van de partijen  Vierhoekenbeding (‘entire agreement’) o Algemene voorwaarden? o Precontractuele documenten? o Afdwingbaarheid is sterk afhankelijk van toepasselijk recht en jurisdictie  Geen afstand van rechten (‘no waiver’)  Aanpassing van de overeenkomst Toepasselijk recht en jurisdictie  Geschillenbeheersing o Escalatieprocedure voor geschillen o Mogelijkheid om rechtszaken op te starten tijdens escalatieprocedure?  Bindende derdenbeslissing (voor technische of financiële geschillen)  Toepasselijk recht  Jurisdictie o Staatsrechter o Alternatieve geschillenbeslechting  Bemiddeling  Arbitrage Alle rechten voorbehouden. U heeft het recht om deze checklist te raadplegen, te downloaden en te reproduceren voor uw eigen persoonlijk gebruik, evenals het recht om deze checklist gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze checklist niet wijzigt. Deze checklist wordt uitsluitend verstrekt als algemene informatie en mag niet worden beschouwd als juridisch advies. U dient er zich bewust van te zijn dat de wetgeving of rechtspraak gewijzigd kan zijn sinds de datum van publicatie. crosslaw is een burgerlijke vennootschap in de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) – ondernemingsnummer 0534.697.355 – RPR Brussel