Your SlideShare is downloading. ×
Checklist Vertrouwelijkheidsovereenkomsten (NDA)
Checklist Vertrouwelijkheidsovereenkomsten (NDA)
Checklist Vertrouwelijkheidsovereenkomsten (NDA)
Checklist Vertrouwelijkheidsovereenkomsten (NDA)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Checklist Vertrouwelijkheidsovereenkomsten (NDA)

881

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
881
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Checklist: Vertrouwelijkheidsovereenkomst (NDA) crosslaw’s checklisten | Datum : 28 oktober 2013 | Versie 1.3 | Tags : ICT Law Johan Vandendriessche Johan is vennoot en leidt gezamenlijk de ICT/IP praktijk. Hij combineert een brede (IT) sectorgebaseerde aanpak met een sterke ervaring in ICT-projecten en ICT-procurement, outsourcing, verwerking van persoonsgegevens en compliance. j.vandendriessche@crosslaw.be | +32 486 36 62 34 François Coppens François is vennoot en leidt gezamenlijk de ICT/IP praktijk. Hij is gespecialiseerd in het recht van de nieuwe technologieën en het internet, met een specifieke focus op ICT-overeenkomsten, elektronische handel, auteursrecht en licentieovereenkomsten. f.coppens@crosslaw.be | +32 499 40 99 90 Inleiding Deze checklist geeft een overzicht van de aandachtspunten bij het opstellen, nazien en onderhandelen van een vertrouwelijkheidsovereenkomst (NDA). Algemeen      Benaming van de overeenkomst (de benaming is indicatief) Identificatie van de partijen o Naam of maatschappelijke benaming en rechtsvorm o Adres van de woonplaats of maatschappelijke zetel o Ondernemingsnummer (0xxx.xxx.xxx) (handelsregisternummer of ander uniek identificatienummer bij buitenlandse vennootschappen, indien beschikbaar) o Rechtspersonenregister o BTW-nummer (BTW BE0xxx.xxx.xxx) Identificatie van de ondertekenaar o Naam o Titel o Controleer de vertegenwoordigingsbevoegdheid Preambule o Beschrijving van de partijen o Beschrijving van de doeleinden van de partijen bij de overeenkomst Ondertekening o Controleer de identiteit van de ondertekenaar, handtekening en datum o Voorzie evenveel exemplaren van de overeenkomst als er partijen zijn (vermeld dit aantal expliciet in de overeenkomst) o Controleer de paginanummering (doorlopend)
  • 2. Paraaf op elke pagina is niet verplicht, maar nuttig (bewijs kennisname en aanvaarding, bescherming tegen verwisseling pagina’s) Aard van de vertrouwelijkheidsovereenkomst o Eenzijdige verbintenissen o Wederkerige verbintenissen o  Definities en Interpretatie     Definieer het begrip ‘vertrouwelijke informatie’ o Exhaustieve definitie? o Open definitie: redelijk vermoeden van vertrouwelijkheid  Specifieke vermeldingen op de drager (b.v. “vertrouwelijk”)  Aard van de informatie  Omstandigheden die verband houden met de mededeling o Referentie naar een bijlage die de uitgewisselde informatie identificeert o Combinatie van de voormelde mogelijkheiden o Specifieke toevoegingen en/of uitsluitingen? Definieer het begrip ‘doeleinde’ o Beperking van de context waarbinnen de vertrouwelijke informatie mag worden gebruikt o Verwijzing naar de preambule? Interpretatieregels Hiërarchie van de contractuele documenten Verplichtingen van de Ontvanger van Vertrouwelijke Informatie     Vertrouwelijkheidsverplichting o Interne mededelingen  Enkel werknemers o Toelating voor externe mededelingen?  Uitvoeringsagent, bestuurders en adviseurs  Verbonden ondernemingen o ‘Need to know’ principe o Voor mededelingen aan derden: verplichting om vertrouwelijkheidsverplichtingen op te leggen bij mededeling van vertrouwelijke informatie  Welke beschermingsniveau?  Identieke vertrouwelijkheidsbepalingen doorschuiven kan moeilijk realiseerbaar zijn (‘equivalente voorwaarden’ of ‘niet minder beschermende voorwaarden’ is een betere benadering) o Uitzonderingen?  Bindende verzoeken of bevelen?  Modaliteiten? Doelbeperking met betrekking tot het gebruik van de vertrouwelijke informatie Beveiligingsverplichting o Redelijke inspanning of inspanning naar beste vermogen? o Minimumvereiste? Meldingsplicht bij (vermoeden van) schending van de vertrouwelijkheid of de beveiliging crosslaw | advocaten-avocats Koloniënstraat 11 1000 Brussel - België www.crosslaw.be 2/4
  • 3. Aansprakelijkheid en Forfaitaire Schadevergoedingen    Aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ongebruikelijk in een vertrouwelijkheidsovereenkomst Forfaitaire schadevergoedingen o Aangewezen omwille van het afschrikeffect o Bedrag mag niet kennelijk onredelijk zijn o Voorbehoud voor het recht om hogere schadevergoeding te eisen NDA’s vermelden doorgaans dat inbreuken ernstige en onherstelbare schade kunnen veroorzaken o Bepaalde rechtsstelsel vereisen dit om voorlopige vorderingen te kunnen instellen o Verhoogt de beveiligingsplicht in geval van een middelenverbintenis Intellectuele Eigendomsrechten in Vertrouwelijke Informatie   Impact van mededeling op intellectuele eigendomsrechten o Geen overdracht o Beperkte licentie kan overwogen worden, afhankelijk van de omstandigheden Toelating of verbod om de verkregen know-how te gebruiken? o Opname in of verwijzing naar vertrouwelijke informatie verboden? Duur en Beëindiging   Duur o Bepaald  Bepaalde periode (b.v. aantal jaar)  Gelieerd aan een specifieke omstandigheid (b.v. indiende vertrouwelijke informatie haar vertrouwelijke aard verliest) o Onbepaald  Toepasselijk indien geen duur werd bepaald  Beëindiging is op elk ogenblik mogelijk, mits een redelijke opzegtermijn: kan leiden tot het tegenovergestelde van de wil van de partijen o Beëindigingsmogelijkheden voorzien? Gevolgen van beëindiging o Verplichting tot teruggave of vernietiging van vertrouwelijke informatie  Op eerste verzoek van de meedelende partij?  Keuzerecht van de meedelende partij?  Bevestiging?  Uitzonderingen?  B.v. geen toepassing op kopieë die vereist zijn om te voldoen aan wettelijke archiveringsplichten? o Andere verbintenissen?  Niet-concurrentiebeding onder bepaalde omstandigheden Garanties   Gebruikelijk gebeurt de mededeling van de vertrouwelijke informatie ‘as is’ zonder garanties met betrekking tot volledigheid en juistheid Uitzondering kunnen van toepassing zijn, afhankelijk van de omstandigheden crosslaw | advocaten-avocats Koloniënstraat 11 1000 Brussel - België www.crosslaw.be 3/4
  • 4. ‘Algemene bepalingen         Kennisgevingen Uitvoerbeperkingen Splitsbaarheid o Gevolgen van nietige clausules? o Onderhandelingsplicht? o Vervangingsplicht? Persoonlijke aard van de overeenkomst (intuitu personae) Vierhoekenbeding ‘Geen afstand’-beding Aanpassingen Toepasselijk recht en rechtsmacht o Toepasselijk recht o Rechtsmacht o Arbitrage als alternatief? Alle rechten voorbehouden. U heeft het recht om deze checklist te raadplegen, te downloaden en te reproduceren voor uw eigen persoonlijk gebruik, evenals het recht om deze checklist gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze checklist niet wijzigt. Deze checklist wordt uitsluitend verstrekt als algemene informatie en mag niet worden beschouwd als juridisch advies. U dient er zich bewust van te zijn dat de wetgeving of rechtspraak gewijzigd kan zijn sinds de datum van publicatie. crosslaw is een burgerlijke vennootschap in de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) – ondernemingsnummer 0534.697.355 – RPR Brussel crosslaw | advocaten-avocats Koloniënstraat 11 1000 Brussel - België www.crosslaw.be 4/4

×