Feldoserade vägkurvor - Vectura

1,109 views

Published on

Dödliga singelolyckor är 5 gånger vanligare i ytterkurvor än i innerkurvor. Detta visar att vägens geometri är en avgörande säkerhetsfaktor. Nya vägars geometri utformas noga. Men mer än hälften av våra vägar är "obygda" och deras geometri har aldrig projekterats enligt vägnorm. Trafikfarlig feldosering är mångfaldigt vanligare i ytterkurvor och är en av anledningarna till att det sker flerfaldigt färre dödliga singelolyckor i innerkurvor. I underhållsskedet ligger fokus på asfaltlagret och vägytans friktion. Genom att i samband med periodisk omasfaltering införa rutin för underhåll av vägbanans geometri kan skillnaden i olycksrisk mellan ytter- och innerkurvor minimeras. Detta kan spara uppemot 50 dödsfall/år, sett till en underhållscykel för vägnätet (perspektiv: 20 år). En förutsättning är ökade anslag för vägmaterial till justering av farliga lutningar. En annan är att alla i branschen medverkar i satsningen. Nu kör vi, eller hur!

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,109
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Feldoserade vägkurvor - Vectura

 1. 1. Feldoserade vägkurvor Foto: B N Andersson Foto: M Kunkel Civ. Ing. Johan Granlund, chef vägteknikInfrastruktur och Kommunalteknikmässan, Kista 2013-04-10
 2. 2. Upp till var tionde dödsolycka orsakad av felutformade kurvor Fel skevning för kurvradie och fartgräns innebär ökad sidkraft. Detta medför stort behov av friktion mellan däck och vägyta. Foto: J-E Lundberg, SVTI Sverige inträffar 5 gånger fler dödliga singelolyckor i ytterkurva, jämfört med innerkurva.Kvoten mellan dödsrisk i ytter- resp innerkurva är allra störst på lågtrafikvägarna. Där är kvoten > 6.Lindholm, M. Analys av singelolyckor med dödlig utgång på det statliga vägnätet. Vägverket, publ 2002:109 MOTIVATION
 3. 3. ÖversiktOlycksrisk redan vid låg fart / cykling.Särskilt hög risk då fordon har hög tyngdpunkt, ex lastbil/buss.Vältning innebär mångfaldigad risk att dö.Olyckor varje vecka vid Åsen på RikstvåanUtformning av skevning i kurva enligt VGU.Effektiv inmätning av befintliga kurvor.Utvärdera feldosering med grafisk respektive analytisk metod.Några praktikfall.Åtgärdsbehov / Lösningar. TRAFIKFARLIGT FELDOSERADE VÄGKURVOR
 4. 4. Singelolyckan dominerar för cyklister Många cykelvägar har feldoserade kurvor. Vid halka glider cykeln bara under dig. www.cyklistbloggen.se Feldoserade kurvor tillhör typiska brister i planering och utförande av cykelbanor. [M Bergman, Effektivare cykeltrafik, KTH] Foto: J Granlund FARLIGT REDAN I LÅG FART
 5. 5. Olycksrisk vid motorcykelkörning Video: M Kunkel VIDEO FRÅN FELDOSERADE KURVOR
 6. 6. Lastbil och buss ärextra känsliga för sidkrafter Vältolycka är den olyckstyp Olyckor med svårt skadade eller dödade lastbilsåkande där flest lastbils- och bussåkande skadas. I Sverige sker dagligen två vältolyckor med tunga Foto: Volvo Lastvagnar fordon.Olycksstatistik visar att fordon med hög tyngdpunktär känsligare för feldoserade kurvor. Video Datakälla: Volvos haverikommission TANKBILAR MED MJUK FJÄDRING VÄLTER EXTREMT LÄTT MÅNGA AV DESSA KÖR FARLIGT GODS
 7. 7. Vältning ger 7 ggr högre dödsrisk Vältning har skett i endast 5 % av vägtrafikolyckorna. Men bland dödsolyckorna har 35 % medfört vältning. US Insurance Institute for Highway SafetyEn av huvudorsakerna till att vältolyckan är så farlig,är att många fordon har klent byggda tak. FELDOSERADE KURVOR GER HÖG ANDEL VÄLTOLYCKOR
 8. 8. Olyckor varje vecka vid Åsen Foto: Tony / Farbror SidOlyckorna upphörde 1954, då Rv 2 (E6) och därmedgenomfartstrafiken flyttades från Åsen. KULTURMINNET ”DET SKA BÄRGAS I TID” AV LENNART ANDERSSON VID RIKSTVÅANS SERVICE
 9. 9. Utformning av skevning i ny vägkurva Sidkraften vid kurvtagning balanseras av sidofriktion under däck och vägens tvärfall. ν2 där tan() = skevning (tvärfall i kurva), tan (α )  f s  R*g v = skyltad hastighet [m/s], R = kurvradie [m], g = 9.82 m/s2 och fs = sidofriktion däck/vägVägnormen VGUanger skevningsvärdeberäknat utifrån (+)dimensionerandesidofriktion. (-) [Trafikverket, VGU] NYBYGGNATION UTGÅR FRÅN SIDOFRIKTIONSTAL 0.10 (GROV IS) VID 100 KM/TIM DETTA ÄR PÅ OSÄKER SIDA FÖR UNDERSTYRDA LÅNGA TUNGA FORDON!
 10. 10. Profilografbilarna mätervägens linjeföring och vägytans skick Mätning sker i normal trafikhastighet. Laser-/tröghetsteknik med rötter från 1964. • Ytans skick: ojämnheter, textur. • Lutningar. • Linjeföring: horisontell och vertikal (tracé). • Stillbilder. [Bild från VGU] Foto: Mats LanderbergVECTURA HAR MÄTT CA 600 000 000 M2 FÖR UNDERHÅLL AV VÄGAR OCH FLYGFÄLT I EUROPA.
 11. 11. Utvärdera feldosering med grafisk metodVägreglernas riktlinjer räknas om till mätbar “Skevning som funktion av Kurvatur (=1000/Radie)”. Vägars och Gators Utformning Riktvärden för tvärfall vid referenshastighet 90 km/tim Teckenregel: Vänsterkurvor har negativt kurvaturvärde 8 7 (+) 6 5 4 3 2 Tvärfall [%] 1 0 -1 -2 (-) -3 -4 -5 -6 (-) -7 -8 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Kurvatur = 1000 / Radie [m] VECTURA HAR MÄTT CA 600 000 000 M2 FÖR UNDERHÅLL AV VÄGAR OCH FLYGFÄLT I EUROPA. FÖR ATT ETT MÅL SKA VARA SMART, MÅSTE DET VARA MÄTBART VGU RIKTLINJER FÖR SKEVNING KRÄVER OMRÄKNING FÖR ATT BLI MÄTBARA
 12. 12. Ex verklig skevning : kurvatur Rv 90 Rödsta - Näsåker Data från 12300 sektioner Jämförelse med Vägars och Gators Utformning för 90 km/tim Teckenregel: Vänsterkurvor har negativt kurvaturvärde 8 7 6 5 4 3 2 Tvärfall [%] 1 0 -112 300 data från renoverad -2Rv 90 visar ”trafiksäkra -3 -4 1 2familjer”. -5 -6 3 -7 -8 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Kurvatur = 1000 / Radie [m] 1: Raksträckor 4: Tvära ytterkurvor 2: Mjuka innerkurvor 5: Mjuka ytterkurvor 3: Tvära innerkurvor 6: Övergångar vid ytterkurvor VECTURAS GRAFISKA METOD VISAR ATT NYA RV 90 VID RESELE ÄR FRI FRÅN FELDOSERADE KURVOR
 13. 13. Gamla ytterkurvor ofta feldoserade12 300 data frångamla länsväg 331. 5 Kraftigt osymmetriska resultat - Ytterkurvor flerfaldigt sämre 1: Felriktat tvärfall. Vältrisk! 3: För lite tvärfall. Sladdrisk! 2: Inget tvärfall. Sladdrisk! 1-4: Dåligt synkad övergång. Risk förlora styrbarhet! 5: Överdoserad innerkurva. Glidningsrisk vid låg fart! 5: ÖVERDOSERING MEDFÖR OLYCKSRISK FÖR DEN SOM KÖR SAKTA VID HALKA
 14. 14. Feldosering ger ofta stort olycksutfall Rd 331, Ärtrik - Österforsse Hazardous Site at Curve from RDB distance 83920 to 84 100 m Data from HS and adjacent sections; total 600 mAnhopning av olyckor Katastrofal väglinjeföringComparison with the Swedish Design Guidelines for 70 km/h Sign convention: Left hand curves have negative curvature 8 7 6 5 4 3 Cross slope [%] 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 Curvature = 1000 / Radius [m] ”-Det är oacceptabelt med gamla feldoserade kurvor som rutinmässigt lever vidare”. Klaus Bremer, trafikred. & riksdagsman, vid NVF Via Nordica. BRIST PÅ SKEVNING VID IN- & UTGÅNG AV YTTERKURVOR
 15. 15. S-kurva på nya Rv 50 Tallen - Falun Foto: B N Andersson30 olyckor på 3 år ledde till utökad olycksundersökning: ”-Begränsning av hastigheten från 110 till 90 km/tim i jämnhöjd med Tallen, eftersom det är många avåkningar i efterföljande vänster kurva.” NYA VÄGEN KOSTADE ¼ MILJARD, MEN GAV FLER OLYCKOR ÄN DEN GAMLA VÄGEN
 16. 16. Tallen-kurvorna är för tvära för 110 För höga sidkrafter i en av ytterkurvorna KURVATUREN KLARAR INTE TRAFIKVERKETS SÄKERHETSKRAV FÖR 110 KM/TIM FARTGRÄNSEN HAR SÄNKTS TILL 90 KM/TIM, MEN BARA I ENA RIKTNINGEN - KURVAN LIKA TVÄR ÅT BÅDA HÅLL!?!?
 17. 17. Tallen: Sänkt fartgräns räcker inteÖka till störstatillåtna skevning De feldoserade övergångarna bör byggas om Foto: Lars Dafgård OLYCKSFREKVENSEN HAR INTE MINSKAT TILLRÄCKLIGT – FELDOSERING KVARSTÅR
 18. 18. Från EU ROADEX IV projektet E6 N Fjerdingen, Nord TrøndelagKulseng-Hansens lastbil välte i slutet av S-kurvan på gammal vägbana i jan 2011. S-kurvan Data för nylagd asfalt hämtade från SVV ViaPPS lasermätbil. har haft många olyckor. Foto: Google 2 1 2 Efter asfaltering: 1 Fortfarande farliga lutningar. Foto: J Granlund / ROADEX IV TRAFIKFARLIG FELDOSERING LEVER RUTINMÄSSIGT KVAR VID OMASFALTERING
 19. 19. Presentation med tillstånd av Räddningstjänsten.Brandbilen som välte Foto: DT / J Svedgård Två brandmän dog och tre skadades. Delar av ytterkurvan lutar åt fel håll: Tvärfallet bör bankas upp från - 1.3 % bombering till ca + 4 á 6 % skevning. Ytterkanten ska höjas minst 15 cm. EN TANKBIL HAR VÄLT PÅ SAMMA PLATS
 20. 20. Utvärdera feldosering analytisktBeräkna behovet av sidofriktion med formeln för balanserad sidkraft. ν2 Behov av sidofriktion: fs   tan (α) R*g Mätdata för kurvradie R och skevning tan() hämtas från Profilograf laserbil. Hastighet räknas om till enheten [m/s]. Ex. 80 km/tim = 80 / 3.6 = 22 m/s ANALYS ENLIGT NEWTONS LAGAR; INGET HOKUS-POKUS
 21. 21. Dödskurva på E12: 5 olyckor inom 45 m Anhopning av olyckor DÖDSKURVAN >100 GGR HÖGRE OLYCKSFREKVENS ÄN E12 I MEDELTAL
 22. 22. Dödskurvan på E12 (forts) Friktionsbehovet överstiger vägnormens gräns. ν2 fs   tan (α) R*g JU HÖGRE VÄRDE DESTO FARLIGARE KURVA EFFEKTIV METOD FÖR ATT ANALYSERA HELA VÄGNÄTET!
 23. 23. Negativ skevning på E4 Hälsingekusten Exempel: Tvärfall -3.5 % i ytterkurva med radie 2000 m. Friktionsbehovet sänks med över 80 %, genom att banka upp kurvan till +5.5 %. INTRODUKTION
 24. 24. Slutsats om åtgärdsbehov / lösningarImplementera bra regler för skevning, ex cykelbanor, tung trafik.Maximalt tillåten skevning ger ofta minimal risk för svår olycka.Ytterkurvor ofta farligt feldoserade - för liten/ingen skevning.Risken störst vid hög fart och halka; inför radarstyrd varning.Sänkt hastighetsgräns i särskilt farliga kurvor.”Körförbud för asfaltläggare”. Innan omasfaltering tillåts,identifieras eventuella avsnitt med farligt felaktiga lutningar ochacceptabel vägbanegeometri projekteras. LÖSNINGAR
 25. 25. SammanfattningTrafikfarligt feldoserade lutningar vs kurvatur/hastighetsgräns orsakaruppemot 50 dödsfall/år (Sverige) i samband med halka, avåkning ochvältning.Väghållaren ansvarar för att vägavsnitt med trafikfarliga lutningar identifierasoch att varna trafikanter för olycksrisken.Vectura har utvecklat både grafisk och analytisk utvärderingsmetod.Trafikfarliga lutningar kan byggas om, med hög kostnadseffektivitet,i samband med ordinarie beläggningsunderhåll.Med fokus på vägens lutningar är dödsfällorna borta från vägnätet inomen underhållscykel (perspektiv: 20 år). Detta förutsätter väganslag förfyllnadsmaterial m m. AVSLUTNING

×