Az igazság szabaddá tesz!                       Visszatekintés                   ...
(Az elsı oldal folytatása)     Luxusúton a fideszes megyei- Pedig munkahelyekre nemcsak ígéret szintjén volna nagy  ...
Fizetni az utolsó leheletünkig                     Marad még itt valaki?               ...
Tanulságos nyilatkozatok                        Országos perbeszéd                 ...
KÉPVISELİI ÉS TISZTSÉGVISELİI KERESETEK*                                 – az érem két ol...
országa képes-e a megfelelı válaszokat megtenni egy ilyen  Karcagi jobbikosok az Iráni                 n...
N.J.: Mikor elıször beléptem, nagyon különös érzés     Egy karcagi jobbikos                 volt. Elvé...
Karcag Jobbik Tv                         Öltönyös urak Karcagon                 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Szebb Jövő - Jobbik Karcag Alapszervezetének lapja

750 views
712 views

Published on

Jobbik Karcag Alapszervezetének lapja, 2011. decemberi szám.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
750
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Szebb Jövő - Jobbik Karcag Alapszervezetének lapja

 1. 1. Az igazság szabaddá tesz! Visszatekintés - Mi is tehát az igazság? - Már a választások óta hangoztattuk, hogy vissza kell lépni azoktól a pénzfecsérlı presztízs beruházásoktól, amik óriási terhet jelentenek a városnak. Ilyen volt a Fıtér rekonstrukció, vagy, mielıtt ırült módon belekezdtek volna az uszoda elbontásába, a fürdı fejlesztés. Hogy az igazságot mondtuk ekkor is, és ésszerően gondolkoztunk, alátámasztja, hogy azóta az Önkormányzat visszalépett a fıtér rekonstrukciótól arra hivatkozva, hogy az nem éri meg. A fürdıvel és az ott mőködı szálláshelyekkel kapcsolatban pedig jó tudni, hogy azok üzemeltetése is komoly veszteségeket (várhatóan erre az évre 117 millió forint körüli összeget) okoz a Vízmőnek. Hogy a fürdı fejlesztését ilyen paraméterek mellett is erıltetetten folytatni kellett, komoly hiba. Ezen túlmenıen a Jobbik mindig hangsúlyozta, hogy elhibázott döntés volt a várost komoly adósságba verni. A most közel 6 milliárd forint összegő hitel - nevezzék azt Már több mint egy éve alakult meg 2010 ısze után kötvénynek vagy folyószámla hitelnek - szintevárosunk „új” képviselı testülete, amelyben a remek kezelhetetlenné kezd válni. Szerettük volna, ha ezért valakiválasztási eredménynek köszönhetıen két Jobbikos képviselı vagy valakik vállalják a felelısséget, de nagy hallgatás folyikis helyt kapott. Az év végéhez közelítve, kézenfekvı, hogy errıl. Úgy fogalmazhatunk, hogy a nemzeti cinizmusmegkérdezzük Dr. Lukács László Györgyöt az eddig eltelt rendszere szerinti ködösítés zajlik. Most ott tart a város, hogyidıszakról. ezt a fejlesztésre felvett összeget – amelynek nagy részét az Önkormányzat mőködése és nem a fejlesztés emésztett fel -- Képviselı úr, milyen volt a 2010. október 15-e óta eltelt vissza kell fizetni.több mint egy év a képviselı testületben?- Mozgalmas és harcos, ha röviden szeretnék fogalmazni. - És akkor most mi az álláspontjuk a beruházásokkalMint új képviselık kerültünk be a testületbe, nagy kapcsolatban?elvárásokkal és komoly küldetéssel. Már a kampány alatt - A beruházásokkal kapcsolatosan szeretném eloszlatni anyilvánvalóvá vált, hogy az elmúlt 20 év, elsı, igen komoly kételyt a Jobbikos képviselık munkája körül. Tudni illik,ellenzéki ereje jelent meg, és ez az ellenzékiség mind a mai folyamatosan azzal támadnak minket, hogy nem támogatjuknapig meghatározó a Jobbik szerepében. Nem minden áron a beruházásokat. Aki ilyet mond, az sajnos jobb tudomásaakartunk ellenzék lenni, de a határozott eltérı álláspontjaink ellenére nem mond igazat, hiszen azokat a fejlesztéseket,avattak minket azzá. Hogy mai divatos kifejezéssel éljek, aJobbik „senkinek nem feküdt le”, sıt az ellenünk intézett amelyekhez minimális 5%-os, vagy egyáltalán semennyiverbális és írásos támadások mutatják, nemcsak hogy létrejött önerı nem szükséges, folyamatosan támogattuk.az ellenzék, hanem meg is erısödött és kitartóan dolgozik. Természetesen azokra a beruházásokra, amelyekAmi a képviselıi munkát illeti: az elmúlt évben is akként szükségtelenek, és rendkívül elınytelenek a városnak, nemetpolitizáltunk, ahogy felhatalmazott minket a választáson ránk mondtunk. Nem értünk egyet az olyan ingatlanszavazó tömeg, és meglehetısen következetesek maradtunk „manıverekkel” sem, amelyeknek ismeretlen a résztvevıjeezen a téren. Cselekedeteink mögött nem az ideológiát kell és az eredménye, még akkor sem, ha azok valamikor talánkeresni, hanem az észszerőséget, a takarékosságot, és az majd álláshelyeket teremtenek. Úgy gondoljuk, hogy az ilyenıszinteséget, ugyanis ezt várták el, ezt várják el tılünk. indokok többnyire csak üres ígéretek, és inkább másNálunk nincs maszatolás, kertelés, mi kimondjuk, ami az folyamatokat látunk az ehhez főzıdı manipulációk mögött.igazság, még ha ez sok mindenkinek fáj is. (Folytatás a második oldalon.)
 2. 2. (Az elsı oldal folytatása) Luxusúton a fideszes megyei- Pedig munkahelyekre nemcsak ígéret szintjén volna nagy közgyőlésvezetık: természetesen közpénzbılszükség. Jól mutatja ezt a városban tapasztalhatózsugorodás, a megszőnı munkahelyek, elköltözı emberek, Tizenkét megyei közgyőlési elnök és családtagjaikeladó házak tömkelege. partiztak a közelmúltban az Atlanti-óceánon fekvı Azori-- Sajnos ez így igaz. Maga az Önkormányzat is olyan szigeteken igen magasztos célért: a páneurópai„diétára” fogta magát, amelynek keretében 39 embert romastratégiát igyekeztek elfogadtatni. Mindenelbocsájtott, és még e fölött közel 30 álláshelyet szüntettek elfogultságot félretéve, az emberfia tarkója önkéntelenül ismeg. Összevonták az iskolákat, intézményeket, amelynek viszketni kezd erre a fogalomra, mert minden európai uniósnyertesei nyilván nem voltak, csak vesztesei. Olyan ırült sóhivatal, a soros uniós elnökség, de a belföldi politikai életvilágot élünk, hogy az elbocsátásokhoz még támogatás is is ettıl a kifejezéstıl hangos, valamirevaló politikus ma már önálló romastratégiával rendelkezik. Emlékszünk? Az Orbán-igényelhetı az államtól, ami jól mutatja, itt nem az kormány vezérfonala és legfıbb célkitőzése is egyemberekért van az állam, hanem ellenük. Kapsz támogatást, romastratégia elfogadtatása volt. Költıi kérdés, hogy egyhogy elvedd az emberek megélhetését. magyar kormánynak egyszer az életben miért nincs- És önök nem értenek egyet az Önkormányzat magyar stratégiája? Arról nem érkezett hír, hogy az Azori- szigeteken a tizenkét kormánypárti politikus vajonintézkedéseivel ? felvetette-e Székelyföld közigazgatási feldarabolásának- Nemet mondtunk minden elbocsátásra, elutasítottuk a problematikáját, a vajdasági magyarok jogállását, vagy éppenközüzemi díjak emelését. A városvezetés mindig a gazdasági azt, hogy a szlovák állam sportot őz abból, hogy a magyarhelyzettel takarózik, ami részben igaz is lehetne. De mivel ık állampolgárságot felvevı embereket megfosztják szlovákvannak még kormányon is, így ezzel takarózni már egy kicsit állampolgárságuktól.sántít. Álláspontom szerint itt nem gazdasági, hanem A megyék jelen pillanatban a kivérzés szélén állnak Ezgazdálkodási probléma van. Ebben a vonatkozásban komoly meg az a pont, ahol egy jóérzéső embernek már a gyomra isszemléletbeli változás szükségességét hangoztatja a Jobbik. kifordul, hiszen a megyék adósságállománya óriási, mintegyFel kell nınie a városnak és olyan rizikómentes 200 milliárd forint, a kormány pedig nem átallja az arcunkbatevékenységbe kell fognia, ami az életben maradás záloga. hazudni, hogy a megyék konszolidációja zajlik, tehát azTermelni, termeltetni kell, alapjaiban újra kell gondolni a állam nagy kegyesen átvállalja a teljes adósságot. Cserébe aközmunka programot - úgy tőnik, ez megint nem fog teljes vagyonra is igényt tart, ami azonban az adósságösszejönni - ki kell használni a termıföld adta kincsünket, és többszöröse. Ezt a jelenséget a hétköznapi életben úgykomoly visszafogások kellenek a város tisztviselıitıl is. Nem nevezzük, uzsora bőncselekmény, de természetesen amegy az, amit a város csinál jelenleg. Úgy él az egyik napról fülkeforradalmároknak ezt is szabad. A nagy kérdés, mita másikra, mint aki várja az állami segélyt, csak abban tesz majd a kormány csaknem 600 milliárd forintnyigondolkozik, arra tervez, ahelyett, hogy szétnézne, munkát vagyonnal? Egy hónappal az IMF tárgyalások kezdete elıttkeresne, elzárná a szivárgó csapokat, elkergetné a javait nem nehéz kitalálni!dézsmáló élısködıket és végre felnıttként elkezdené Buli van, menni kell! Nem számít semmi. Tizenkétkihasználni képességeit és adottságait. Úgy tőnik a megyei közgyőlési vezetı, egy egzotikus szigeten tárgyal olyan kérdésekrıl, amik Magyarországon ma a kutyát semjelenlegi vezetés képtelen ebbıl az állapotból felrázni a foglalkoztatják. Az sem érdekli ıket, hogy eközben a magyarvárost, ehhez kell a radikális változás, ehhez kell a állam és a megyék gyakorlatilag a legalapvetıbb feladataikatJobbik. is képtelenek már normálisan ellátni._____________________________________________________________________________________________ Berekfürdı: élt 19 évet Az új önkormányzati törvény és az abban foglalt„falurombolás” elleni tiltakozásul a Jobbik országgyőlésiképviselıi november 23.-án útjára indították a Parlament elıla „vidék koporsóját” szállító halottas kocsit. A Jobbikképviselıi mélységesen nem értenek egyet azzal atörvényjavaslattal, amely szerint a kétezer fı alattitelepülések számára kötelezı önkormányzati társulástlétrehozni. Ezzel az intézkedéssel megkezdıdne a falvakrombolása, és a törvényjavaslattal újabb munkahelyekszőnnének meg. Felszámolnák az önkormányzati hivatalokat,a képviselı testületeket, az oktatási és egészségügyiintézményeket. A Fidesz törvénytervezet szerint Berekfürdıközség 19 éves önállósága is felszámolásra kerülhet, ezért ahalottas kocsi november 28-án itt is megjelent. A rövidgyászbeszéden” jelen voltak a berekfürdıi, karcagi éskunmadarasi jobbikosok, illetve szimpatizánsok is.
 3. 3. Fizetni az utolsó leheletünkig Marad még itt valaki? Sok száz családnak kell szembenéznie a karcagi A Jobbik tavalyi parlamentbe való bekerülése tette valósággallehetıvé a magyar emberek számára, hogy olyan, sorsunkattényleg befolyásoló kérdésekrıl folyjon a vita, amirıl pár évemég tilos volt beszélni. Az elızı Országgyőlés korrupt,hazaáruló pártjai szándékosan csak olyan kérdésekrılvitáztak, amik elterelték a figyelmet a sorsdöntıproblémákról. Tavaly tavasz óta azonban már nyíltan lehetbeszélni a cigány-magyar együttélés súlyos problémáiról,ami sok millió vidéki embert érint, vagy a zsidó politikai ésgazdasági befolyásról, amirıl mindenhol félve beszéltek azemberek a munkahelyükön vagy éppen este vacsora közben.De a legnagyobb tabutéma az államadósság kérdése volt,errıl aztán tényleg sehol sem lehetett hallani! Ha megnézzükaz alábbi számokat, akkor döbbenetes következtetéseketvonhatunk le! Menjünk vissza pár évet, és nézzük meg, hogy hogyan Felháborító és vérlázító! Más szavakat nehéz találni arraalakult a magyar államadósság! a „sikerpropagandára”, amit a kormány és annak helyi képviselıi folytatnak. A nemrég, az IMF-tıl megalázó1973-1989 között egymilliárd dollár érkezett be pofonokat kapó Matolcsy Györgytıl tudhattuk meg, hogy azMagyarországra. ország jövıre „növekedési pályára” fog állni, egyre javulnak a foglalkoztatottsági adatok, sok mutatószám tekintetében1973-1989 között kifizetett a kormány tizenegy milliárd Európa éllovasai közt vagyunk. A karcagi helyzet sem alakul másképp. A helyi hatalomdollár kamatot az egymilliárd dollár után. propagandagépezete ontja a jobbnál jobb híreket. „Mi lenneTehát: kölcsön: 1 milliárd dollár! Karcagból az elmúlt évek fejlesztései, munkahelyteremtıVisszafizetve: 11 milliárd dollár! beruházásai nélkül?” - hallhatjuk Kovács Sándortól. NemMaradék adósság 1989-ben: 20 milliárd dollár! tudjuk mire gondolt képviselı úr, talán a sokunk által elátkozott Tesco és társai „beköltöztetésére” célzott?1989-2010 között felvettünk 50 milliárd dollárt, amire Mindenki tudja, hogy a Tesco az utolsó fillérjét is kimenti adózás elıl az országból, és karcagi kiskereskedık mentekkifizettünk 150 milliárd dollár kamatot. tönkre miatta. Vagy a szintén multinacionális Penny központra? Képviselı úr, dolgozott már egy percet is a fent2010-ben tartozunk 132 milliárd dollárral, úgy, hogy a említett cégeknél? Megalázó rabszolgamunka éhbérért, akirendszerváltás után a bőnös politikai elit elprivatizált idehozta ıket vigye is ki innen, a helyi kiskereskedelmet megmindenünket több százmilliárd értékben. hagyják meg a karcagiaknak. De másban is eltér a véleményünk! Gyöngyöspata lenne az „elnéptelenedı falu”? Az igaz, hogy három munkakerülı,2010-ben 11,6 milliárd dollárt fizettünk vissza, ez kb. 2500 bőnözésbıl élı cigány családnak már Kanadában kel fel amilliárd forint. Nap, további 26 család meg követni akarja ıket. Ne féltse Gyöngyöspatát, majd meglesz valahogy nélkülük, szerintem Ez 8 havi nyugdíj, vagy a teljes jelenleg már meglévı ilyen „elnéptelenedéssel” sok karcagi lakos ismagyar autópályák felépítésének költsége, vagy 150 darab megelégedne!Grippen vadászgép, amivel legalább meg tudnánk védeni De térjünk haza Karcagra! Létezik az, hogy csak amagunkat. fideszes képviselı uraknak nincs olyan ismerısük, aki Ezzel szemben még ma is azt hazudják a szemünkbe, családját hátrahagyva, Nyugat-Európában kényszerüljön munkát vállalni? Rosszabb esetben családjával együtt,hogy „túlköltekezünk”. örökre hátat fordítva a „büszke” városnak? Bármerre megy Ezekbıl a számokból is látszik, hogy az államadósság az ember a városban, csak ilyen esetekrıl hall! Most jó lenneegyértelmően visszafizethetetlen! a téglagyár, tejipar, rizshántoló és a többi üzem, ami az Orbán Viktor nem így látja, úgy véli, hogy a utóbbi 20 évben eltőnt Karcagról az önök és szocialistavégtelenségig kivéreztetett lakosságtól még mindig ki lehet barátaik közremőködésévelsajtolni némi pénzt. Jön az ebadó, talán az ingatlanadó, az új Megbízható adatok szerint Karcagról 3-400 fiatalember dolgozik külföldön, nagy részük Szőcs István és Lévaiautópálya díjrendszer és még sorolhatnánk. Ferenc vállalkozók keze alatt, de sokan próbálkoznak A Jobbik minden fórumon hangoztatja, hogy kérjük az magányosan, vagy barátokkal együtt. Nagy az elkeseredés ésállamadósság újratárgyalását, ez nem ördögtıl való, eddig 60 a kilátástalanság!országnak sikerült. Legutóbb a görögöknek engedték el a Ami még nagyobb baj, hogy legalább ennyi embernek vanfelét. hasonló terve, mivel nem tudják fizetni hitelüket, rezsijüket, De Antall, Horn, Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai után eltartani családjukat! Marad még itt valaki?Orbán is úgy gondolja, hogy pártja és saját hatalma csak úgy (A témához kapcsolódó riportunkat, amit amaradhat fenn, ha fizetünk. Németországban dolgozó Ferenczi Imrével készítettünk, megnézheti a karcagjobbik.tv-n) Az utolsó leheletünkig! SZ S A
 4. 4. Tanulságos nyilatkozatok Országos perbeszéd Az euró bevezetése mellett érvelt Varga Mihály. Az euró 2010-es bevezetésének elıfeltétele a hitelesség, a kreatív könyvelés visszafogása, az átlátható államháztartás és a versenyképesség növelése - mondta Varga Mihály volt pénzügy- miniszter Miskolcon, a közgazdász vándorgyőlé- sen. (2005.július 3.) Veres János és Varga Mihály vitázott egymással az MTV ma esti mősorában. Az SZDSZ egykulcsos szja-rendszerét Több újságban olvashattuk, hogy Dr. Lukács Lászlómindkét politikus elvetette. A jelenlegi és a volt miniszter is György jobbikos önkormányzati képviselı részt vett az2010-re tudja elképzelni az euró bevezetését. (2006. március országos perbeszéd versenyben, ahol elsı helyezést7.)„Azt olvastam ki a konvergencia program tervezetének ért el.adataiból, hogy optimális feltételek mellett 2013-ra kerülhet Amit tudni kell errıl a versenyrıl: ezt az országosMagyarország abba a helyzetbe, hogy a GDP-arányos perbeszéd versenyt ügyvédjelölteknek rendezi meg aállamadósság eléri a maastrichti kritériumokat, így 2015-ben Magyar Ügyvédi Kamara. A versenynek két fordulójalehet csatlakozni az euro zónához" – fogalmazott Varga van; az elsı egy regionális forduló, amely Jász-Mihály az Info Rádióban. (2006.augusztus 23) Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg A következı kormánynak olyan gazdasági programot kell megye, illetve Hajdú-Bihar megye együttes regionáliskidolgoznia, amely elvezet az euró övezethez - mondta versenyébıl áll, ahol az ott lévı kamarák 3-3delegálttalVarga Mihály, a Fidesz alelnöke, volt pénzügyminiszter a vesznek részt. Ennek eredményeképpen az elsı és aMunkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének második helyezett az országos verseny döntıjébe jut, és(MGYOSZ) pénteki rendezvényén. (2009.otóber 2.) gyakorlatilag megmérkızik a többi kamarának a legkiválóbb jelöltjeivel. Ebben az évben az elsıVarga Mihály szerint az euró bevezetésének feltételei 2014-15-re biztosan megvalósulnak, de hivatalos céldátum már fordulóban elért eredménye alapján a döntıben Jász-nincs, a Miniszterelnökség államtitkára hétfın reggel a Nagykun-Szolnok megyét Dr. Lukács László GyörgyMagyar Televízió reggeli mősorában nyilatkozott. (2010. karcagi ügyvédjelölt képviselhette.szeptember 13.) A verseny lényegében azt szimulálja, ami a büntetı eljárásnak az egyik csúcsa. Ez a védıbeszéd, amely azNagy-Britannia felkészült az euro összeomlására, eljárásnak a legvégén hangzik el, akkor amikor anyilatkozta a brit pénzügyminiszter.(2011. november 28.) tárgyalás gyakorlatilag már készen van, a bizonyítást felvették. Elıször maga a vádhatóság tartja meg a Kényelmetlen kérdés: vádbeszédet, majd ezután a védıbeszédet az ügyvéd. EzÁllamtitkár Úr, kudarcnak érzi-e az elmúlt évtized az egyik legfelemelıbb vagy legbensıségesebb pillanata„minden áron euro” politikáját, amit az összes liberális a pernek, hiszen ekkor egymaga marad az ügyvéd apárttal nagy egyetértésben Ön is büszkén képviselt? vádlottal, egymást erısítve. Lényegében itt kell kifejteniFolytatja-e tovább az euro bevezetés évének vég nélküli a legnagyobb tevékenységet. Ami szóban elhangozhatikjósolgatását, vagy jó szabadkımőves szokás szerint, 180 az maga majdnem már az utolsó szó jogán való szólás,fokos fordulatot véve élére áll az „Euro nélküli ilyenkor amit tud a védı, elmond a védencének a javára.Magyarország” felépítésének? A versenyben a résztvevık megkapják egy elképzelt esetnek a leírását, amit meg kell oldaniuk, és a megoldás után természetesen jogszabályilag, és érvekkel is megfelelıen alátámasztva prezentálniuk kell. Ennek során figyelni kell az eset megoldásán túl az úgynevezett retorikai elemekre is. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Karcagi Alapszervezetének valamennyi tagja, szimpatizánsa, és újságunk szerkesztıi nevében gratulálunk Dr. Lukács László György elsı helyezéséhez, illetve a gyızelméhez, és kívánjuk neki, hogy a város érdekében folytatott „Fidesz kontra Jobbik perben” (vitában) is legyen ilyen sikeres.
 5. 5. KÉPVISELİI ÉS TISZTSÉGVISELİI KERESETEK* – az érem két oldala és éle -Kovács Dobos Molnár Kovácsné Gyurcsek Karcagi Csányi Kovács Dr.Kapusi Pánti Andrási Dr.LukácsSándor László Pál Kerekes János Nagy Sándor Szilvia Lajos ldikó András László Katalin Zoltán György10.451.400 Ft 10.053.252 Ft 7.375.200 Ft 6.432.000 Ft 6.260.400 Ft 3.824.400 Ft 2.857.200 Ft 2.760.000 Ft 2.355.600 Ft 1.724.400 Ft 1.241.971 Ft 1.152.345 FtMagyarázat: Tisztelt Képviselık. Tisztelt Olvasók! Diagramunk és annak adatai megközelítı összegeket tartalmaznak,amelyek azonban nagyságrendileg igazak. Akinek helyreigazítási, illetve pontosítási kérelme van, az a szerkesztıségünknéljelezze azt, és mi szívesen leközöljük. Az adatok – mert mi akarjuk, hogy tudják ezt is – bruttó éves kereseteket tartalmaznak. A Gyıztesnek és a dobogósoknak „szívbıl” gratulál a Jobbik Frakció!*Az éves kimutatások az alábbiak alapján álltak össze: Karcag Város Önkormányzat 1/1999 rendelete, Karcag Város Képviselı-testületének alakuló ülése,356/2011. (VI.30) sz. határozat, Karcag Város Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai, JNSZ Megyei Közgyőlés alakuló ülése és 15/2010.rendelete, Karcag Város tulajdonában álló gazdasági társaságok hatályos cégnyilvántartási adatai. Az adatok a személyek, önkormányzati képviselıi,bizottsági tagsági, bizottsági elnöki, megyei közgyőlési képviselı és tisztségviselıi, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társasági társaságnálbetöltött tisztségviselıi és az azokkal kötött megbízási szerzıdések adatait, illetve a város gazdálkodási intézményénél betöltött vezetı beosztású személykereseteit, tiszteletdíjait tartalmazza a teljesség igénye nélkül. A bizottsági tagság esetén a fizetésre okot adó ülések számának pontos meghatározása nélkülminden tagsághoz csak 5000 Ft összeget számítottunk fel havonta, amelytıl a valóságban szinte minden esetben felfelé térnek el a számok.Kiengedtük a szellemet a palackból Már a kutyák vannak soron… Nem akarunk, és nem fogunk versenyre kelni a helyi Ha van egy aranyos, nagyfülő tacskója, meg egy 30 milliósFidesszel a „Kinél lakozik az ÁVH szelleme” nevő vitorlása a Balatonon, melyik után kell adót fizetnie?versenyben, ugyanis ezt a viadalt a Fidesz kiütéssel nyerné Válasz: tacskó. Logikus? Ésszerő? Válasz: Minden kutyárameg. Sıt, megkockáztatjuk, hogy egészen Felcsútig kellene szükség van az államadósság elleni háborúban.menni, hogy ilyen egyértelmő és félreérthetetlen kötıdéstsoroljunk fel Fideszes képviselık, és (mezı)gazdaságitámogatóik, illetve az „átkos rendszer” vezetıi között.Ehelyett idéznénk Vámos Györgyöt, a kormány kedvencnapilapjának és televíziójának méltán híres újságíróját: ”Az ÁVH megszőnt 1956-ban, de szelleme tovább élt azelbocsátott légióban és él leszármazottaikban, akik a szüleikáltal teremtett egzisztenciájukban békésen üldögélnek a mainapig is".Nem mi mondtuk… Jobbik Karcagi Alapszervezete A parlament november 14.-én megszavazta, hogy azNéhányan ismerıs arc az MSZMP-s múltból (a lista nem önkormányzatok jövıre kivethetnek úgynevezettteljes !): ebrendészeti hozzájárulást, közismert nevén ebadót. Ennek mértéke maximum 6000 forint lehet. Magyarországon ma két millió kutya van, ebbıl most kb. százezer gazdátlan, de mennyi lesz, ha már a gazdájának sem jut harapni való?! Ilyen következményekkel bizonyára nem számoltak az igennel szavazók! Vagy mégis? A Magyar Gárda-, a Szebb Jövıért Polgárır Egyesület felszámolása után a kutyák se védjék a magyart…?
 6. 6. országa képes-e a megfelelı válaszokat megtenni egy ilyen Karcagi jobbikosok az Iráni nem várt esetben, és számíthat-e Irán bármilyen nemő szövetségesre, vagy határozottan úgy gondolja, hogy ez a Nagykövetségen veszélyes helyzet elkerülhetı és békésen megoldható ? A kérdésre a Nagykövet így válaszolt: Az Iráni Iszlám Köztársaság Magyarországi Nagykövete, „Úgy gondolom, hogy közöttük, az izraeliek között isDr. Saeed Seyed Agha Banihashemi Nagykövet november értelmes és bölcs emberek ülnek, akik ismerik Irán helyzetét.11-én a rezidenciáján fogadta a karcagi jobbikosok egy Hogy visszamenjek. Irán nagyon fiatal állam volt, egy fiatalcsoportját. Barátságos beszélgetés során a karcagiak sok forradalommal, amikor Szaddám Husszein és nyugati segítıikérdést intéztek hozzá, a kérdésekre adott válaszokból megtámadták országunkat. Hangsúlyozom, fiatal forradalmiidézünk néhányat. állam volt ekkor országunk, és végül annyi történt, hogy meg kellett állniuk a háborúval. Irán jelenleg 32-szer erısebb, mint akkor. Biztos vagyok benne, hogy a másik oldalon logikusan gondolkozó emberek vannak és látják, hogy Irán és annak népe az utóbbi idıben arra rendezkedett be, hogy másoktól segítségre nem számíthat. Független kommunikációval, független tudományos kutatásfejlesztéssel rendelkezünk, amelyek területén nagyon erıs az ország. Ha sajnos a nem várt eset bekövetkezik, a kimenetele természetesen megjósolhatatlan, de komoly veszélyt hordoz Izrael számára is. Szerintem ezek az emberek ismerik Iránt, hogy milyen erıs Irán. Komoly és erıs hadsereggel rendelkezünk, amely a régióban egyedülálló. S bár az iráni emberek különbözı véleményen vannak, különbözı régiókban laknak, de amikor az ország integritása és egysége a kérdés, készek harcolni államukért, vallásukért, földjükért. De biztos vagyok, hogy ilyen hibát nem követnének el, és inkább azt javaslom, hogy barátkozzanak Iránnal, mert annak nagyobb hasznai lehetnek, mint háborúzni vele.” A riport egészét, illetve a karcagiak többi kérdését, az azokra kapott választ megnézheti a Karcag Jobbik Tv-n. „Elöljáróban meg szeretném köszönni, hogy eljöttek a Lévai Sándorkövetségre az interjú céljából. Nagy örömöm, hogy olyanhelyen teljesítek szolgálatot, amely a tudósok és a kultúraföldje: Ez az ország a kulturált és kedves emberek hazája.Rengeteg európai államban jártam már, de a magyar emberek Óriási botrány:mindegyiktıl különbözıek. Miközben tanulmányaimatvégeztem nagyon sok hasonlóságot és kapcsolatot fedeztem Obama és Sarkozy véleményefel Irán és Magyarország között” - mondta a nagykövet. Miután Magyarország a kereszténység egyik régi a zsidó miniszterelnökrılbástyája, míg Irán iszlám állam, az egyik kérdés így A világ húsz legnagyobb gazdasági hatalmának Cannes-hangzott: „Hogyan értékeli a vallási különbözıséget, lát-e ban tartott csúcstalálkozóján Obama és Sarkozy beszélgetettnagy ellentétet a két vallás között, vagy azt csak egy mások egy szobában, mielıtt megjelentek volna a sajtó egy szőkáltal főtött szembenállásnak minısíti, amely abból körő csoportja elıtt. A francia elnöki csapat azonban akövetkezik, hogy ezek a személyek vallási meggyızıdés tolmácsolásra elıkészített berendezést véletlenül idı elıttalapján akarnak árkot ásni a kultúrák és országok közé?” bekapcsolta, és azok az újságírók, akik már fülükre tették a A Nagykövet válasza: „Úgy gondolom, ilyen különbség fejhallgatót, megdöbbenve hallották a két vezetınek nem avallás alapján nem áll fenn. Országunkban az iszlám hívıkön nyilvánosságnak szánt szavait. Sarkozy azt mondtakívül vannak keresztények, zoroaszter, és zsidó felekezetőek.Mind templomuk, mind parlamenti képviseletük is van. Netanjahu miniszterelnökrıl, „nem állhatom ezt aMindenkinek meg van a helye, hogy vallását gyakorolja, és hazugot”, mire Obama azzal felelt „Még te vagy torkigországunkban békésen élnek egymás mellett ezen vele? Nekem minden nap dolgom van vele!”felekezetek. Az iráni emberek alapjában véve nagyon Ezt az elszólást felfoghatjuk az izraeli vezetı ellenibékeszeretıek, de a magyarokat is ilyennek ismertem meg. ellenszenvnek, de az egész világrend elleni felháborodásnakAz emberek humánussága! Ez igazán a fontos! (…) is, ahol a fenti vezetık is csak irányított bábuk.gondolom, hogy sok a kulturális azonosság a két nép között, És, hogy kik irányítják az Amerikai Egyesült Államok ésés nincs semmi különbség az alapján, hogy milyen vallásúak Franciaország elnökét? Sokak szerint azok a fıleg zsidóaz emberek.” származású bankáremberek, akik a Goldman Sachs, az IMF, Miután a közelmúltban Izrael, különbözı kommunikációs Világbank és más globalista szervezetek vezetıikéntcsatornákon keresztül megfenyegette Iránt egy esetleges mérhetetlen vagyon felett rendelkeznek, és szívfájdalomkatonai akcióval, beavatkozással, aktuálissá vált a kérdés, nélkül robbantanak ki világháborút is!hogy ezt a Nagykövet valós fenyegetı veszélyként értékeli-e, Immár a harmadikat…
 7. 7. N.J.: Mikor elıször beléptem, nagyon különös érzés Egy karcagi jobbikos volt. Elvégre nem minden nap megy dolgozni az ember a Parlamentben a Nemzet Templomába. Legutóbb talán egy Interjú Nagy Jánossal középiskolai kirándulás során jártam itt, így maga az épület is lenyőgözött. A Szent Koronát is megcsodáltam Többször utaltunk rá, hogy a karcagi Jobbikban több elsı országgyőlésben töltött napomon. Arról azolyan - Debrecenben közgazdaságtant és történelmet élményrıl nem is beszélve, mikor beültem a frakciótanuló - egyetemista található, akik a következı mögött lévı szakértıi páholyba. Itt lehetıségem nyílt,idıszak meghatározó szakemberei lehetnek a város hogy a frakció összes képviselıjével találkozhassak ésvezetésének. Az egyikük Nagy János, aki amellett, beszélgethessek. A munka ezen része is nagyon tetszett,hogy az egyetemen kiválóan helyt áll, hétvégeken de a legjobb talán az volt, mikor Z.Kárpát Dániel egy-alsóbb osztályú labdarúgó mérkızéseket vezet, vagy a egy felszólalásában felismertem a munkámat, ésvárosi kézilabda csapat kapuját ırzi. A tehetséges tudtam, hogy az aktuális részt én készítettem el.közgazdász tanuló 2009 februárjában lett a Jobbik SZ.J.: Milyen témakörökkel foglalkoztál gyakornokitagja, több választási kampányt „harcolt” végig, indult munkád során?az önkormányzati választásokon, ahol Kovács Sándor és Az ıszi ülésszakasz nagyon mozgalmasan és feszítettKapusi Lajos még erısebbnek bizonyult nála. Az év tempóban zajlott, rengeteg törvényjavaslatról volt szó éseleje óta a Magyar Gárda utódának tekinthetı Szebb került elfogadásra. Egy nagyobb témakör, amitJövıért Polgárır Egyesületbe is belépett, bizonyságot kiemelnék a 2012.évi költségvetés volt. A Kormánytéve hazafias érzéseirıl. İt kérdeztük arról, hogy igaz-e által benyújtott tervezetet alaposan elemezte az egészaz a kimutatás, miszerint az egyetemi hallgatók nagy frakció és gyakornokaik, aminek eredményeként többrésze szimpatizál a Jobbikkal? száz módosító javaslatot nyújtottunk be. A N.J.: Igen, én is olvastam errıl a „jelentésrıl”, amit az fogyasztóvédelmi hatáskörbe tartozó részeket igazánamerikai nagykövetség készíttetett, és az állt benne, mélyen is megismerhettem, hiszen a bizottsági ülésekenhogy a Debreceni Egyetem hallgatóinak több mint a például Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és afele „szimpatizál a radikális nézetekkel”, sıt a Gazdasági Versenyhivatal képviselıi is elmondták sajáttörténelem szakosok 70-75%-a jobbikosnak álláspontjukat a költségvetéssel kapcsolatban.tekinthetı. Ezt teljes mértékben meg tudom erısíteni, a SZ.J.: Ha jól tudom, ezen a héten befejezıdik amai fiatalok kiábrándultak a hazudozó, program. Hogyan tovább?„rendszerváltó” pártokból. N.J.: Igen. Ezen a héten lesz egy közös értékelı- és záróSZ.J.: Örömmel értesültük róla, hogy bejutottál a Jobbik értekezlet, ezzel az alap program lezárul. Igény szerint,országgyőlési gyakornoki programjába. Gondolom te ha a képviselı és a gyakornok úgy látják, hogy hasznosis nagy lelkesedéssel vetetted bele magad a parlamenti volt a közös munka, akkor ez a programmunkába. Hogy szereztél tudomást errıl a lehetıségrıl meghosszabbítható. Dániel teljes mértékben támogatta aés hogyan nyertél végül felvételt? közös munka folytatását, szóval, ha a frakcióval isN.J.:Októberben olvastam egy felhívást a barikád.hu sikerült mindent elintézni, akkor jövı évtıl továbbnemzeti hírportálon, hogy a Jobbik parlamenti frakciója segíthetem a Jobbik országgyőlési munkáját.gyakornoki programot hirdet egyetemisták számára.Egybıl megtetszett az ötlet és elküldtem önéletrajzomatés motivációs levelemet a frakciónak. Majd akiválasztás második fordulójában egy személyeselbeszélgetésre került sor, és ezután választották ki azt apár embert, akik a frakció mellett dolgozhatnak 2hónapig.SZ.J.:Hogyan zajlott maga a program?N.J.:Elsı lépésként Vona Gábor és más jobbikosvezetık tartottak egy nyitó értekezletet, ahol alapvetıinformációkat osztottak meg velünk. Minden gyakornokkapott maga mellé egy mentort, egy országgyőlésiképviselı személyében, akivel együtt dolgoztak azelmúlt 2 hónapban. Én a fogyasztóvédelmi bizottságbantevékenykedı Z.Kárpát Dániel munkáját segíthettem.A munka menete úgy folyt, hogy a plenáris és abizottsági ülések elıre kiadott napirendjeibılfelkészültünk. Ez legtöbbször törvényjavaslatok vagyegyéb módosító javaslatok elemzését jelentette.SZ.J.: Milyen érzés volt számodra a Parlamentbendolgozni közvetlenül a Jobbik Frakció mellett?
 8. 8. Karcag Jobbik Tv Öltönyös urak Karcagon Pár perccel az után, hogy a képviselıtestület megszavazta a 4-es számú fıút és vasút közötti (Penny központtal szemben lévı) terület eladását, három luxusautó állt meg a Nimród szálloda parkolójában. Megjöttek Budapestrıl a „titokzatos befektetık”, akiket a város vezetıi csak az utolsó utáni pillanatban neveztek meg, és akikrıl kiderült, hogy a Fidesz legnagyobb gazdasági háttértámogatói köréhez tartoznak. Sıt, másnap arra lettünk figyelmesek, hogy a kérdéses területen már megjelent egy földmérı brigád is, akik soron kívül végezték el a megrendelt munkát. Szokatlan ez a gyorsaság a magyar politikában! Mint már elızı kiadványunkban is jeleztük (Munkahelyteremtés vagy ingatlan panama?), szerintünk a helyi vezetık – még a „büntetı” felárral együtt is - Egyre nézettebb, mert egyre színesebb és tartalmasabb a kimondottan áron alul adták oda a kérdéses önkormányzatiJobbik Magyarországért Mozgalom Karcagi vagyont, így kis változtatással ismételten feltesszük aAlapszervezetének online televíziós adása. Mősorait ajánljuk kérdést: kis munkahelyteremtés, vagy óriási ingatlanfigyelmébe mindazoknak, akik véleményalkotás elıtt meg panama?szokták hallgatni a másik felet is, azoknak, akik nemelégszenek meg csak a „narancsködben” látható és hallható Az ügy fejleményeirıl további tájékoztatást fogunkinformációkkal, hanem igénylik az elhallgatott, vagy nyújtani.átszínezett híreket is, de azoknak is, akik már tudják, hogy mia hazugság és mi az igazság. AJÁNLÓ A VILÁGHÁLÓRÓL Tv-mősoraink a mozgalom tagjainak és szimpatizánsainak http://karcag.jobbik.huanyagi áldozatával készülnek, így senkinek nem vagyunk a Jobbik Karcagi Alapszervezetének honlapjaelkötelezve annak szerkesztésében. Hangot és képet adunkhát szabadon a hazánkat sújtó minden eseménynek, http://www.youtube.com/user/JobbikKarcagmegnyilvánulásnak is, és igyekszünk feltárni annak okát, a KarcagJobbik TV online csatornájaokozóját, még akkor is ha a regnáló hatalom etikettje szerint http://drlukacs2010.hu.blogaz tabu-téma, illetve nem ildomos. Dr. Lukács László György önkormányzati képviselı oldala Mősorainkban rendszeresen megjelennek önkormányzati http://szebbjovokarcag.blog.huképviselıink a tevékenységükrıl szóló beszámolóval. a Szebb Jövı karcagi újság hivatalos oldalaBeszámolunk olyan eseményekrıl mint pl.: a gyöngyöspatai,a hejıszalontai, a hajdúhadházi tüntetések, a 4-es út blokádja,a Szebb Jövıért Polgárırség, Képíró Sándor temetése, ajobbikos találkozók, konferenciák és lakossági fórumok. Fıtémánk a beszélgetés neves hazai és külföldi személyekkel,így láthatnak riportot Brian Guss-al, az USA MagyarországiNagykövetség Politikai Osztályának munkatársával, Dr.Saeed Seyed Agha Banihashemi-vel, az Iráni IszlámKöztársaság Budapesti Nagykövetével, Bogár Lászlóközgazdász professzorral, Vezér – Szörényi László pénzügyirendszermérnökkel, Orosz Mihály Zoltánnal, Érpatakpolgármesterével, valamint a Jobbik parlamentiképviselıivel. Megszólalnak mősorunkban hétköznapi emberek is, mintpéldául Ferenczi Imre, akivel elemezzük a kormánymegszorító intézkedéseit, illetve az emiatt külföldremenekülı magyarok helyzetét. Kameránk ott van a karcagijobbikosok minden rendezvényén, ünnepi megemlékezésén,így tevékenységüket nyomon lehet követni, az általukhangoztatott-, vagy a rivális párt rágalmainak igazságáról,bárki meggyızıdhet. SZEBB JÖVŐ – Felelős szerkesztő: Szabó Sándor Attila; Szerkesztő: Lévai Sándor; Felelős kiadó: Jobbik Magyarországért Mozgalom Karcagi Alapszervezete. Szerkesztőség címe: Karcag, Kossuth tér 14. földszint 1. Amennyiben elolvasta lapunkat, adja tovább! Ha szeretné, hogy mindig megkapja hírlevelünket, kérjük, jelezze szerkesztőink telefonszámán: 30/2457-731 vagy 20/9556-742

×